Aman Againsttime

komentáre

Aman Againsttime

Ja by som ešte dodal, že treba rozlišovať medzi obecenstvom hladným po takýchto teóriách a ich tvorcami. Obecenstvo je samozrejme veľmi pestré. Na jednej strane je tu prítomný určitý zdravý impulz - nedôvera či odpojenie od mainstreamového pohľadu na veci, na druhej strane, mnohí z nich inklinujú k tomu byť paranoidní a blázniví. Chcem tým povedať, že uvažujú iracionálnym spôsobom, a preto je i celkom ťažké s takými ľuďmi spolupracovať a budovať nejaké hnutia či organizácie.

Každopádne skús sa vžiť do pozície organizovanej židovskej komunity. Ak by som bol jej príslušníkom či kolaborantom a mal by som strach o to, že ľudia nakoniec prehliadnu celú túto židovskú (či ak chceš sionistickú) habaďúru, tak by som sa pokúsil populáciu proti tomu nejak zaočkovať. A to sa dá urobiť napríklad aj týmito 2 spôsobmi:

1) bežnú populáciu ľudí by som zaočkoval tak, že by som vytváral a pretláčal široko rozšírený postoj, že tzv. konšpiračné teórie sú iracionálne, falošné a priťahujú bláznov a paranoikov, a preto ich nemožno brať vážne. To znamená, že každý kto bude rozprávať alebo uvažovať spôsobom podobným napríklad i tomu tvojmu alebo môjmu, bude umlčaný a nebude braný vážne. Bude mu povedané niečo na tento spôsob: "hej, jašteričky a UFO. O tom sme už počuli xkrát. Povedz nám ešte niečo o židoch."

2) menšinu ľudí, ktorá je ochotná byť celkom otvorená potom zaočkujem tak, že jej myseľ bude zahltená stupídnymi a falošnými teóriami. Zároveň bude mať bežná populácia voči nim akúsi averznú reakciu, pretože zacíti paranoju, šialenstvo či omyl.

Osobne teda inklinujem k postoju, že niektorí konšpirační teoretici sú sami súčasťou konšpirácie (či "konšpirácie") (viď ľudia ako Alex Jones alebo u nás možno i Rostas, hoci v jeho prípade je pre mňa ťažké hovoriť niečo s istotou - ten chlapík je pre mňa stále tak trochu záhada...). Inklinujem k takému náhľadu z jednoduchého dôvodu. Ak by som bol v pozícií židov, tak presne toto by som robil: vytváral by som falošné teórie a falošné disenty.

Aman Againsttime

No jasne, za všetkým hľadaj ilumináta. A zabudli ešte spomenúť aj jašteričky. Ľubov, sám sa teraz postavím do role konšpirátora a poviem, že môj názor je taký, že tieto pošahané konšpiračné teórie (ilumináti, jašteričky, eugenici, ktorí chcú vyhľadiť svet a pod.) v skutočnosti niekomu veľmi dobre slúžia na imunizáciu spoločnosti pred tým, čo je skutočne podstatné.

Mám za to, že jediná konšpiračná teória, na ktorej skutočne záleží (pričom ide o totálny masterpiece všetkých konšpiračných teórií) je tzv. židovská konšpirácia. Predovšetkým nejde o nijakú utajenú konšpiráciu. Nefunguje to tak, že prídeme na nejaké utajené miesto, zatkneme sprisahancov a bude pokoj. Ona totiž funguje omnoho rozšírenejším a rozptýlenejším spôsobom, ale vzhľadom na jej dôsledky a povahu ju môžeme nazvať židovskou konšpiráciou.

A práve preto, že židovská otázka je absolútny masterpiece všetkých konšpiračných teórií a jediná konšpirácia, na ktorej naozaj záleží, tak jej súčasťou je o.i. aj zaočkovať ľudí proti skutočnej konšpirácii tým, že ich mysle budú zaplnené falošnými a stupídnymi konšpiráciami.

Aman Againsttime

Práve som dokončil jeden preklad o tejto fraške s utopeným sýrskym chlapčekom. Nie, nemienim prelievať čo i len jednu slzičku za sýrskeho chlapčeka (ani za zuby jeho otca). Voči takýmto citovým vydieraniam a psychologickým manipuláciám si treba vypestovať zdravú imunitu.

Inak pozerám práve toto video (https://www.youtube.com/watch?v=oI5FncY8z5E) od sorosovskej mimovládky a márne tam hľadám nejaký skutočne relevantný argument, opäť iba samé ciťáky. Vedel by mi niekto povedať, akými argumentmi by mohli sorosovské mimovládky presvedčiť nenapraviteľného nietzscheána a darwinistu ako som ja? Čím by mohli na mňa apelovať, aby som podporoval imigráciu votrelcov do Európy? Apel na nejakú post-kresťanskú, humanistickú, univerzálnu morálku totiž ide úplne mimo mňa. :-)

Aman Againsttime

Doplním sem ešte zopár svojich postrehov a názorov.

Článok 12
Rovnosť na základe majetku nebude v popredí, pretože ústava samozrejme v tomto vychádza z medzinárodných zmlúv a tie kladú silný dôraz na rovnosť ľudí najmä pokiaľ ide o príslušnosť k rase, pohlaviu, či etnickej skupine (bavíme sa tu o medzinárodných zmluvách po 2 sv. vojne, ktoré sa snažili podčiarknúť o.i. rovnosť všetkých ľudí a závažnosť xenofóbie a rasizmu). Pochopiteľne tu môžeme cítiť vplyv moderného liberalizmu, ktorý je výrazne prítomný aj v iných našich zákonoch (dobre ho uvidíš napr. v našom Trestnom zákone, kde je tresnoprávna ochrana primárne zameraná na záujmy jednotlivca, nie záujmy celospoločenské, ústavné alebo štátne, ako tomu bolo za minulého režimu).

A to nás vracia zároveň k článku 1. Samozrejme máš úplnú pravdu v tom, že je absurdné tvrdiť, že sa SR neviaže na nijakú ideológiu. Slovenská republika je štandardne sekulárnou liberálnou demokraciou (korene nájdeme v osvietenskom liberalizme 18.storočia). Kľudne tu môžeme hovoriť o ideológii demokratizmu a ideológii ľudských práv (totálne abstraktný koncept, ktorý v reáli samozrejme neexistuje. Poďme radšej hovoriť o právach národov a etník), pričom v oboch prípadoch máme čo do činenia s nespochybniteľnými piliermi, ktoré požívajú i trestnoprávnu ochranu.

Pokiaľ ide o pojem "základné práva a slobody", tak o neurčitosti by som tu nehovoril, keďže v ústave je veľmi jasne špecifikované, čo medzi ne patrí (ústava ich delí do 6 skupín a jasne pomenúva). Do slovenskej ústavy boli tieto práva a slobody inkorporované z Listiny základných práv a slobôd (len tak na okraj dodám, že treba mať vždy na pamäti, že medzinárodné zmluvy a dohovory majú prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi).

Článok 18
V ústave hneď po tomto ustanovení nasleduje v odseku 2 výpočet výnimiek, na ktoré sa uvedené pravidlo nevzťahuje. Veď jedným z trestov, ktoré je možné v SR uložiť za spáchanie trestného činu je i trest povinnej práce (ide o jednu z alternatív k trestu odňatia slobody, popri napr. podmienečnom odklade trestu odňatia slobody alebo trestu domáceho väzenia).

V súhrne možno konštatovať, že v ústave i v ďalších našich zákonoch sa jednoducho odrážajú moderné (aktuálne), resp. modernistické trendy. Postupne všetko smeruje čoraz viac k individualizmu (je to badať najmä v trestnej politike štátu). Právna kultúra štátu a systém hodnôt, ktoré má štát a spoločnosť preferovať zdôrazňujú preferenciu ochrany jednotlivca pred ochranou celospoločenských záujmov.

Práve toto je potrebné skorigovať. Individualizmus a osobná sloboda sú fajn, ale problém je v tom, že to celé zašlo príliš ďaleko. Je načase začať uvažovať a konať viac kolektivisticky.

Aman Againsttime

Samozrejme súhlasím s tým, že tu došlo ku kultúrnemu preprogramovaniu. Ale k nemu by dochádzalo i bez dvoch sv. vojen. „Podvracači“ nerobili po 2.sv. vojne nič extra odlišnejšie, než to čo robili i predtým (akurát po 2.sv. vojne ešte viac pridali plyn). I pred 2.sv. vojnou propagovali multikulturalizmus, pretláčali pseudo-vedecké popieranie rasy (spomeň si na Boasa), feminizmus, dekadenciu, lobovanie za otvorené hranice, medzi-rasovú integráciu, anti-eugeniku a pod. Akurát by neobťažovali s náboženstvom holokaustu – i keď pri ich vypočítavosti, bohvie, čo by si namiesto toho vymysleli. Koniec koncov úsilie AH a spol. bolo práve o zastavení tohto naprogramovaného úpadku.

Ale toto kultúrne programovanie by nikdy nebolo tak úspešné, keby tu nebol taký vývoj a také psychologické tendencie, aké tu sú.

Ja by som tie príčiny dnešného stavu zhrnul do 3 bodov:

1. Vnútorné psychologické charakteristiky bielych (individualizmus, abstraktný idealizmus, univerzálny moralizmus).

2. Historický vývoj, ktorý bol silne poznačený vplyvom kresťanstva a následne i jeho sekulárnej odnože - liberalizmu (inverzia hodnôt, altruizmus ako forma moralizmu).

3. Zneužívanie bodov 1. a 2. zo strany židov (ako agresívnej, tribalistickej a vysoko-inteligentnej skupiny v belošských spoločnostiach) v ich prospech a ich podvracanie spoločnosti.

Bod. 1 veľmi zmeniť nemôžeme a vlastne by to ani nebolo žiaduce. Veď práve vďaka týmto našim psychologickým vlastnostiam sme dosiahli to, čo sme dosiahli.

Treba sa sústrediť na body 2 a 3. Osobne súhlasím s istými autormi, že absolútne zásadným medzníkom tu bolo kresťanstvo (preto sa tak často venujem jeho analýze na prope). Keď sa totiž pozrieš napr. na pred-kresťanskú rímsku spoločnosť, tak uvidíš, že bola ne-altruistická a ne-empatická. Rimania nerobili žiadnu charitu voči cudzincom. Nikdy by nepochopili zmýšľanie tých, ktorí dnes chcú pomáhať utečencom. Tento spôsob uvažovania im bol cudzí. Cudzinci boli pre nich dobrí ako otroci, alebo na platenie tribútu. A pokiaľ s nimi nespolupracovali, tak potom mali čo robiť s ich armádou.

Kresťanstvo by som prirovnal k HIV. Od 4.storočia sa množstvo belochov nakazilo vírusom HIV (kresťanstvo), ktorý sa po veľmi dlhej inkubačnej dobe nakoniec (vďaka protestantskej reformácii) zmenil na AIDS (liberalizmus) počas osvietenstva a VFR. Liberalizmus (čiže AIDS) oslabil imunitný systém Západu a následne otvoril dokorán dvere podvratnému parazitovi (židovi) tým, že umožnil jeho emancipáciu.

Aman Againsttime

Samozrejme, že ide o zovšeobecnenie. Keď napíšem, že cigáni inklinujú viac ku kriminalite, tak tiež zovšeobecňujem, ale to neznamená, že tomu tak nie je. Chceš tvrdiť, že úroveň etnocentrizmu je u bielych rovnaká ako v prípade iných rás? Že tam nebudú v priemere rozdiely? Pozri sa, ja nie som odborník, hoci na isté autority zvyknem dať. Ako hovorí vedec Gregory Cochran: "genetika ovplyvňuje všetko".

Po anglicky vieš, tak to nebudem prekladať:

"Even though identifying with groups is a universal tendency, there are
some important differences. Western cultures tend toward individualism,
whereas most of the rest of the world is much more collectivist in its outlook.96
Individualist cultures show little emotional attachment to ingroups. Personal
goals are paramount, and socialization emphasizes the importance of selfreliance,
independence, individual responsibility, and “finding yourself.”97

Individualists have more positive attitudes toward strangers and outgroup
members and are more likely to behave in a prosocial, altruistic manner to
strangers (e.g., white medical missionaries to Africa).98

Individualism is linked to a suite of traits that together form the basis of Western modernism: the nuclear family, bilateral kinship patterns, monogamy, moral universalism, civil societies based on trust and reputation rather than kinship connections, relative lack of ethnocentrism and group orientation, and science.99 Collectivist cultures typical of the Middle East, China, India, and African cultures have the opposite suite of traits. Most centrally these societies
are based on extended kinship and tribal relationships."

Viac tu: http://www.kevinmacdonald.net/whiteethnocentrism.pdf

Ďalej:
K bodu 1: áno, ten je nereálny. Od čiernych Afričanov nás delí (tuším) 40 000 rokov evolúcie, takže pokiaľ tam nedôjde k nejakej brutálnej masovej eugenike (čo nie je veľmi reálne), tak prvá možnosť bude patriť do kategórie science-fiction.

K bodu. 2: prvým krokom k tomu, aby sa belosi zbavili svojej bezbrannosti je, aby porozumeli svojim silným a slabým stránkam a tomu, že žijú v otroctve (a vlastne svojej celkovej situácii). Čiže je dôležité zabezpečiť prístup k informáciám. Avšak treba si uvedomiť ešte jednu skutočnosť: Nestačí totiž to, že si je človek vedomý istých faktov. Musí vyslovene "konvertovať". Musí prejsť z fázy "pasívneho veriaceho" do fázy aktívneho bojovníka (aspoň teda signifikantné množstvo).

Aman Againsttime

Myslím, že to čo som napísal si zle vysvetľuješ. Bieli sú menej etnocentrickí než iné rasy a zároveň majú silnejšiu tendenciu k individualizmu, k dôvere voči cudzincom a k vytváraniu efektívnych na dôvere postavených spoločenstiev. Bude to mať pravdepodobne súvislosť s vývojom v severnejších oblastiach, kde boli ťažšie životné podmienky a kde stretnutie s cudzincom, pokiaľ si mal predispozíciu byť dôverčivý a otvorený voči iným ľuďom, zvyšovalo tvoje šance na prežitie v drsnom prostredí. Na druhej strane prostredie s väčším množstvom zdrojov a ich ľahšou dostupnosťou (juh) podporovalo nedôveru medzi ľuďmi, keďže ľudia sa viac báli toho, že by im cudzinci ukradli ich zdroje.

Ak pôjdeš viac na juh Európy alebo Blízky východ, tak sa stretneš s väčším stupňom etnocentrizmu a nedôvery. Slovo patológia možno nebude najvhodnejšie, keďže tieto tendencie nám na jednej strane umožnili (v kombinácii s našou inteligenciou a kreativitou) vytvoriť vysoko vyspelé a funkčné spoločnosti.

Ak sa napríklad pozrieš na veľké inštitúcie v blízkovýchodných spoločnostiach, v moslimskom svete a v podobných miestach, tak zistíš, že sú v podstate etnickými mafiami. Ide tu o kmeňové skupiny. Prečo je tomu tak? Jednoducho preto, že spolu tam môžu spolupracovať len ľudia, ktorí sú si blízki, pretože len tí si môžu navzájom dôverovať.

Neviem či poznáš známu bojovníčku proti islamu Ayaan Hirsi Ali (pôvodom Somálčanka). Tá v jednej zo svojich kníh píše o tom, že keď sa dvaja Somálci, ktorí sa nepoznajú, stretnú, tak začnú rozoberať svoj rodokmeň. Tieto dáta si nesú v hlave a sú pre nich mimoriadne dôležité. Poznajú svoju genealógiu a pokiaľ zistia, že dotyčný je z ich kmeňa alebo všeobecne zo zoskupenia, ktoré patrí do širšieho "spoločného" rámca, tak si budú navzájom dôverovať. Pokiaľ zistia, že tomu tak nie je, tak tu ani nebude žiadna dôvera a spolupráca.

Veľkým problémom sa stáva, keď takéto nedôverčivé, kmeňovo-orientované, etnocentrické rasy a etniká vstúpia do belošských spoločností. Začnú v nich pochopiteľne vytvárať etnické mafie a parazitovať. Zneužívajú naše tendencie (ktoré sú ok medzi bielymi, ale "patológiou" v multi-kulti spoločnostiach). Vidíme to pekne na cigánoch, Araboch, čiernych a samozrejme i na Židoch (ktorí sú vyslovene hyperetnocentrickí a nedôverčiví).

Inak naši nepriatelia nás niekedy obviňujú, že sme neboli dosť rovnostárski a univerzalistickí (rozumej obviňujú nás z "rasizmu") a inokedy je tomu naopak a tvrdia, že sme takí boli (ak sa im to práve hodí): http://www.protiprudu.org/bolo-rimske-obcianstvo-zalozene-na-zakonoch-ur...

Aman Againsttime

Dochádza k tomu i preto, že my bieli sme náchylní k "pravdoláske" viac ako iné rasy. Túto problematiku rozoberá napr. i Dr. MacDonald (dotkol sa jej i v mojom článku o Švédoch na prope).

Belošský univerzalizmus, rovnostárstvo a rasový altruizmus nemajú čo robiť s judaizmom (ten je v skutočnosti veľmi materialistický a etnocentrický). Svoje korene majú v gréckej filozofii prirodzeného práva, kresťanstve a osvietenskom liberalizme (avšak judaizmus naše prirodzené sklony a uvažovanie dokonale využil vo svoj prospech).

K tomu liberalizmu: Áno, otcovia zakladatelia podpísali papiere o slobode a rovnosti ľudí, ale dobre vieme, kto bol pre nich človek. V tom čase totiž platilo človek=beloch. Liberalizmus je v podstate tiež vyjadrením typického belošského povedomia. Problém je v tom, že v 20. stor. došlo k jeho "pomarxizacii" (a dobre vieme kto za tým stál). Liberáli však omnoho dlhšiu dobu verili v rasovú nerovnosť než v rasovú rovnosť. Na túto tému som preložil pre prop i tento článok: http://www.protiprudu.org/liberalizmus-starych-casov/

Myšlienka "de-marxizácie" liberalizmu a jeho "racializácie" mi príde ako jedna z najlepších, s akými som sa stretol. Určite je to reálnejšie (a tiež prijateľnejšie), než predstavy duginistov, léfebristov a podobných typov, ktorí by najradšej kompletne anulovali osvietenstvo a znovuobnovili vládu totalitárnej biblickej temnoty.

Aman Againsttime

Súhlasím v podstate do bodky s Pavlovom.

Veľmi zjednodušene: od 17.storočia sa dá povedať, že vládu v Európe začal preberať univerzalistický liberalizmus. Ten postupne porazil všetky anti-liberálne inštitúcie, či už skrz vojny a revolúcie, alebo infiltráciu a podvracanie (stačí sa pozrieť na slobodomurárstvo a iné otvorené konšpirácie). Liberalizmus, rovnako ako marxizmus, má osvietenský a revolučný pôvod (a ak by sme išli ešte ďalej k podstate, tak zistíme, že jeho pôvod je kresťanský) a bol zameraný na rýchlejšie či pomalšie, dôkladnejšie či menej dôkladné, zničenie predošlého sveta a tradičného spôsobu života a zmýšľania.

Avšak tam kde sú liberáli ešte celkom zmierliví a otvorení, marxisti si radikálne idú za svojim cieľom a to aj cez mŕtvoly. V súčasnosti má klasický liberalizmus či libertarianizmus na smerovanie spoločnosti relatívne malý vplyv. No a ortodoxný marxizmus (komunizmus) musel byť porazený, pretože za Stalina nadobudol určitú národno-konzervatívnu formu.

Namiesto klasického liberalizmu a ortodoxného komunizmu sa preto začal na Západe (od 2. sv.vojny) presadzovať akýsi konglomerát tých najhorších prvkov liberalizmu a marxizmu, ktorý sa dá nazvať výrazmi ako "pravdoláska", "havlizmus", "slniečkárstvo", "Gutmenschentum" alebo "politically correct humanrightism".

Tento ideologický guláš je v podstate i dnešnou ideológiou EÚ, najmä od nástupu Barrosa a van Rompuya, a v USA nadobudol výraznú prevahu od nástupu Obamu. Súčasťou tejto pokryteckej "pravdolásky" je napr. aj ideológia LGTB či "multikulturalizmus".

Každopádne mne príde výraz Nová Ľavica na označenie vyššie uvedeného konglomerátu celkom výstižný. Kľudne sa môžeme dohodnúť, že Ľavicou budeme nazývať všetky rovnostárske, univerzalistické a pokrokové ideológie/smery a Pravicou smery/ideológie, ktoré zastávajú stanovisko, že ľudia sú si nerovní, t.j. odlišujú sa jeden od druhého: muži sa odlišujú od žien, dospelí sa odlišujú od detí, vzdelaní sa odlišujú od nevzdelaných, múdri od hlúpych, silní od slabých, krásni od škaredých. Ľudia sú odlíšení rasou, históriou, jazykom, náboženstvom, národnosťou, kmeňom a kultúrou. Na týchto odlišnostiach záleží, a práve preto, že na nich záleží, tak by sa životy ľudí mali riadiť hierarchiou faktov a hodnôt, nie nejakým bludom rovnosti.

Skutočná Pravica má tri základné formy: tradičnú spoločnosť (starovek, stredovek), Starú pravicu (národný socializmus, fašizmus a iné národno-populistické hnutia/smery) a Novú pravicu (pomerne neurčitá záležitosť zahŕňajúca množstvo prúdov a ideológií po 2.sv. vojne, ideovo nadväzujúca na Starú pravicu).

Aman Againsttime

Vidím Norman, že náš rozhovor na prope ťa nasmeroval ku korigovaniu chybných označení. :-) Nazvať Susan Sontag fašistkou je naozaj urážka fašizmu. Chudák duce sa musí v hrobe obracať, keď vidí, kto všetko je dnes označovaný za fašistu. Toto si naozaj nezaslúžil.:-) Keď už v jej prípade nechceme operovať s národnosťou, ale s ideológiami, tak prečo nenapísať "boľševická nehoráznosť" alebo "neomarxistická nehoráznosť"?

Aman Againsttime

Pekná IQ mapka (text, ako zvyčajne skvelý, ale to by nebol náš Norman, ak by to bolo inak :-) ). Ja sem ešte pre zaujímavosť hodím mapu IQ štátov Európy: http://img8.imageshack.us/img8/1701/europeiq1200.png
Všimnite si, že najväčšie IQ je v tých oblastiach, kde výrazne dominuje nordický element v kombinácii s protestantským vierovyznaním (ktoré kládlo väčší dôraz na vzdelanosť).

Celkom by ma zaujímali rozdiely v IQ na Slovensku podľa jednotlivých oblastí. Ja sám som si všimol isté rozdiely v charaktere/temperamente. Napr. povahu a temperament blízky tomu severskému majú u nás najmä ľudia z okolia Trnavy (odtiaľ pochádzajú príbuzní môjho otca), zo stredného Považia (odtiaľ pochádzajú predkovia mojej mami), tiež z oblasti medzi Nitrou a Banskou Štiavnicou, a tiež zo Záhoria a zo Spiša. Prípadne i z bezprostredného okolia Bratislavy (avšak nie prisťahovalci, ale len starousadlíci, čiže Slováci bezprostredne ovplyvnení predchádzajúcou nemeckou kultúrou a genofondom v tejto oblasti).

Ja sám som nordik s dinárskou prímesou a mám skôr pokojnú, introvertnú povahu a melancholicko- flegmatický temperament.

Naproti tomu vieme, že existuje istý latentný kultúrny "konflikt" medzi Slovákmi a "Východniarmi". S výnimkou vyššie spomenutého (nordického) Spiša bývajú ostatní "Východniari" predsa len o niečo divokejší, živelnejší (mal som tú česť ich mať za susedov na intráku - veľmi sa tam vyspať veru nedalo :-) ).

Aman Againsttime

Pekné zhrnutie toho, čo nás už ani nemôže prekvapovať. Títo džihádistickí zmrdi sú iba užitočnými pešiakmi v službách judeo-americkej stratégie zvrhnutia sekulárnych režimov na Blízkom východe. Sekulárne arabské režimy sú totiž príliš silné a prosperujúce a vieme, že Izrael nechce mať silných a prosperujúcich nepriateľov. Preto museli, resp. musia byť zničené. Lenže na Blízkom východe nie je možné, aby fungovala nejaká "liberálna demokracia" západného typu. Môžu tam vládnuť jedine sekulárni autoritatívni nacionalistickí lídri typu Saddáma, Kaddáfiho a Asada (v tom lepšom prípade) alebo islam. A keďže sekulárne autoritatívne režimy nedokážu nahradiť "demokraciou", tak to logicky končí islamským chaosom a bordelom.

Aman Againsttime

Norman: "Rôzni ti tuláci a iní schizoidi, očividne trpiaci záchvatmi - ako si to relatívne rýchlo správne rozpoznal na prope."

Vieš, ja som si najprv myslel, že ide iba o akýsi sofistikovaný (a veľmi zákerný) trolling - snahu znechutiť diskutérov a vyvolávať konflikty - ale to bol povrchný pohľad na vec. Tu naozaj ide o duševnú poruchu, nejaký problém v mozgu či v charaktere. Ešte som sa na webe s niečim takým nestretol... Je to o to nebezpečnejšie, že to je kombinované s relatívne slušnou inteligenciou a vzdelaním.

Aman Againsttime

Za seba hovorím, že text i obrázok pobavili. Norman pekne vystihol dichotómiu Huďo/Lichtner/normálni chlapi a mesiášsko - vlasatí exoti. Myslím, že tých spasiteľov sme už mali viac než dosť. Aké sú ich výsledky? Pre zmenu by opraty do rúk mali chytiť skôr naštvaní, odhodlaní a normálni chlapi.

Aman Againsttime

O nebezpečenstve toho, ak sa celá problematika migrantov zúži len na kultúru a náboženstvo som mal dávnejšie jeden preklad na prope: http://www.protiprudu.org/proti-pravicovemu-kulturalizmu/

Človek o to viac ocení také iniciatívy ako je české hnutie Pro-Vlast. Odporúčam prečítať si rozhovor, pričom dôraz kladiem na odpoveď na poslednú otázku: http://pro-vlast.org/2015/04/18/rozhovor-o-islamizaci-multikulturalismu-...

Takto nejak vyzerá správny postoj, nie to čo predvádza IVČRN alebo Poláček a spol.

Aman Againsttime

Postoy sa pre normálneho človeka veľmi čítať nedal ani predtým. No a teraz, keď si tam nabrali tie neokonzervatívne (čiže sionistické) krysy už dupľom.
Konzervatívny výber sa mi osobne pozdáva predsa len viac, hoci tiež o nič extra nejde (na čo ste tu už i vy poukázali).
Slovensko určite potrebuje kvalitný konzervatívny denník - ale orientovaný viac paleokonzervatívnym smerom (Buchanan, Paul Craigh Roberts, Paul Gottfried, atď.), ktorý by tvoril alternatívu voči neokonom. Bohužiaľ, opäť to vyzerá, že sa všetok konzervativizmus na Slovensku bude orientovať len jedným (neokonským/sionistickým) smerom. Je to naozaj škoda.

Aman Againsttime

Ak niečo naozaj neznášam tak je to, keď sa tzv. alternatívci či ako ich vlastne nazvať (bojujúci proti multi-kulti) snažia o akúsi legitimitu totálnym odsúdením a dištancovaním sa od tzv. fašistov, náckov (odborne pravicových extrémistov) a pod. Toto dištancovanie sa je tiež prejavom slizkého kaviarensko-bratislavského pseudo-intelektualizmu ala Hvorecký, ale tiež maximálnej servility...proste hnus. Nie je v tom žiadna revolta, žiadna odvaha...

To už i české IVČRN je v tomto sympatickejšie. Minimálne taký Konvička vyjadril isté sympatie voči holým hlavám, ktoré sa v Nemecku išli pobiť s mohamedánmi. Vie, že bez týchto nebojácnych a nasratých chlapcov to jednoducho tiež nepôjde a že sú ovládaní zdravými inštinktami.

Stále čakám na nejakého mainstreamového intelektuála, ktorý bude mať niekedy gule zastať sa týchto chalanov. Ale asi chcem veľa.

Aman Againsttime

Súhlasím, že vo väčšine prípadov budú pracovať tieto skupiny nevedome, ale tiež vieme, že priťahujú kadejakých podvracačov (nie nevyhnutne iba židovských) a iných propagandistov poschovávaných kade-tade (obzvlášť, ak dosiahnu nejaký úspech).

S tým robením dymu si to inak vystihol pekne. :-)

K tej charizme: Sunic nemusel byť najlepším príkladom. Pre mňa má skôr charizmu ako autor. Slovo charizma je dosť vágne a subjektívne, asi som ho ani nemal používať. :-)

Aman Againsttime

Presne tak. Nesmieš hanobiť (samozrejme verejne) skupinu agnostikov len preto, že sú to agnostici.

Aman Againsttime

Presvedčením sa má v tomto prípade na mysli náboženské vyznanie alebo stav bez vyznania. Objektom (čiže právom chráneným záujmom) je pri tomto trestnom čine i ochrana vyznania v zmysle vzťahu osoby k určitému náboženstvu alebo chápanou sveta podávaného určitou cirkvou.

Aman Againsttime

Tom Sunic je jedným z mojich obľúbených autorov. Je to bývalý diplomat a univerzitný profesor chorvátskeho pôvodu. Hodím sem jeho prednášku: https://www.youtube.com/watch?v=66V7PlLzZsw
Preložil som zopár článkov od neho i pre prop. Treba si iba zadať jeho meno do vyhľadávača a študovať. :-)

Aman Againsttime

Vieš, problém týchto skupín z môjho pohľadu spočíva v tom, že pracujú (či už vedome alebo nevedome) na zvedený pravicového (ja viem, že ty tieto škatuľky moc nemusíš, ale kvôli akej-takej orientácií ich občas použiť musím) disentu zlým smerom a tým bránia tomu, aby sa vytvorilo skutočne úprimné široké národné hnutie, ktoré by bolo schopné ohroziť židovskú koalíciu. Ide o rozptýlenie.

Rostas je druh anti-sionistického ľavičiarskeho žida, taká slovenská verzia Noama Chomského – zase až tak protiprúdu nejde, ako sa to snažia popísať jeho odporcovia (alebo „odporcovia“?). V konečnom dôsledku sú však jeho postoje pre nás kontraproduktívne. Nemyslím si, že je v našom záujme zánik Izraela a prílev 6 miliónov Izraelčanov do Európy. A radšej ani nebudem rozoberať ako mi jeho úvodníky v ZV už začínajú liezť hore krkom – pomaly niet takého, kde by nebolo spomenuté slovo Ježiš... :-)

Ohľadne tej anti-kampane: áno, i mne to prišlo podozrivé. Ale okolo Rostasa je popravde množstvo vecí podozrivých: inklinácia k anarchizmu, jeho cestovanie (kde na to berie prachy?), pôvodné zamestnanie v Markíze, priestor v rádiách, atď. Myslím, že je celkom jasný...

Podľa mňa ZV má istý potenciál – v tom, že by mohol byť akousi prestupnou stanicou pre istú časť ľudí, ktorí by sa časom mohli dopracovať ku skutočnej alternatíve nášho typu. Ja sám som tiež pôvodne začínal ako „konšpirátor“ (a priznám sa, že spomínam s úsmevom na to, akým nezmyslom som niekedy dokázal uveriť – nuž, každý bol raz dieťaťom :-) ) a chvíľu trvalo, kým som sa dopracoval k mojim terajším pohľadom.

K tomu charizmatickému intelektuálovi: asi to skôr bude viac o tom, že na Slovensku mi chýba človek, ktorý by oslovil ľudí ako ja. Pochopiteľne, že by sa mi tiež páčilo, ak by vedel zaujať širšie masy, ale myslím, že vzhľadom k dnešným podmienkam by sme mohli byť spokojní i s tým, ak by sa mu podarilo pritiahnuť aspoň relevantný počet intelektuálne založených ľudí.

A pokiaľ ide o tých Francúzov, tak ja by som zase až tak nad nimi nos neohrňoval. Keby nebolo autorov ako Faye alebo Benoist, tak by som si tu možno s tebou dnes nepísal. :-)

Aman Againsttime

Poláčka sledujem od roku 2013. Spomínam si na niektoré jeho facebookové komentáre v diskusiách, kde sa vyhrážal, že bude mazať príspevky kritizujúce Izrael. Ako som už písal, Poláček je napojený na ľudí okolo IvČRN. Viem, že má medzi priateľmi jej vedúceho - Martina Konvičku (ale aj iných ľudí z tejto fronty). My sme o týchto anti-islamských iniciatívách a skupinách, ktoré dostávajú pomerne veľký priestor v mainstreame, pomerne bohato diskutovali v skupine Evropa (ešte predtým, než som ťa tam pridal). Oni sú silne pro-židovskí (pro-izraelskí) a multikulturalistickí – vieme, že ide o kontrolovanú opozíciu (a dokonca, ak sa nemýlim, i sám Adam Bartoš sa o nich takto vyjadril). Pokiaľ migranti nevyznávajú islam, tak im vôbec nevadia. V IvČRN tiež pôsobí niekoľko Židov a židovských miešancov (napr. Beatrice Radosa: http://radosa.blog.idnes.cz/).

Pokiaľ ide o Zem a Vek, tak si ho rád prečítam (hlavne kvôli Huďovým článkom), ale Rostasovi absolútne nedôverujem. Nemôžem dôverovať Židovi (ktorý je navyše s veľkou pravdepodobnosťou slobodomurár). Čítal si inak posledné číslo? Nevedel som, či sa mám smiať alebo plakať pri článku istého Vladimíra Memfera o „hnedom more“, kde si podáva o.i. aj moju obľúbenú kapelu Death in June. :-)

Bohužiaľ, musím opäť zdôrazniť, ako mi na Slovensku chýba osobnosť nášho razenia. Charizmatický a idealistický intelektuál, ktorý by poznal pravdu o rase, o židoch, o NS Nemecku, o kresťanstve, o eugenike, a pod., a ktorému by sa podarilo dostať do mainstreamu. Potrebujeme slovenskú verziu Toma Sunica – ako soľ.

Aman Againsttime

No dobre. Beriem, že je to tvoj modus vivendi :-). Z cukru samozrejme nie som (i keď priznávam, že som trochu emotívnejší typ – to len, aby si do budúcna vedel). Jednoducho ma trochu zamrzelo to nepochopenie. To sa stáva. Možno som mohol svoje vety formulovať lepšie – vždy sa dajú formulovať i lepšie.

Pokiaľ ide o to spomínané trestné oznámenie a iné detaily – ja som stále písal v hypotetických rovinách. Nie je to tak, že by som bol presvedčený, že ho naozaj plánujete podávať ( i keď do hláv vám samozrejme nemôžem vidieť).

A som rád, že si mi lepšie ozrejmil, čo konkrétne ste. Nebolo mi to totiž zo začiatku úplne jasné.

A teraz k Poláčkovi: Neviem ako dlho ho sleduješ, ale ja ho mám na radare už pomerne dlho. Je to typický sionista – zarytý obdivovateľ Židov a Izraela. A to je choroba, ktorá sa lieči len veľmi ťažko - ale to ty predsa veľmi dobre vieš. Typovo ho možno zaradiť k anti-islamským, anti-džihádistickým hnutiam/smerom, ktoré sú však kontrolované židmi. Ide tu o kontrolovanú opozíciu, ktorej cieľom je udržať biele záujmy v podriadenom stave oproti židovským (viď IvČRN, Defence league, a pod.). Samozrejme nejaký potenciál sa dá nájsť aj u nich. Poznám zopár ľudí, ktorí začínali ako neokonzervatívni, proti-islamskí sionisti a postupne sa prepracovali k viac či menej typickému „pro-white“ nacionalizmu. Avšak to chce predsa len nejaký osobnostný profil. Poláčka by v tomto prípade čakala veľmi dlhá cesta. :-) Nič extra si od neho nesľubujem, hoci človek môže mať vždy nádej, že?

Aman Againsttime

Norman, nechápem prečo používaš taký rozčúlený tón. Kvôli tomu, že som ti napísal, že by ti to ako hanobenie národa s najväčšou pravdepodobnosťou neprešlo? A do výhovoriek páchateľa sa samozrejme treba vžiť. To je jedna z prvých vecí, nad ktorými treba uvažovať, keď idem podávať trestné oznámenie. Ty naozaj nevidíš to, že sa ti snažím v skutočnosti pomôcť? Že to myslím dobre? Poznáš ten pocit, keď chceš niekomu dobre a dotyčný to vníma ako útok? To tu totiž práve teraz zažívam. :-)

A nevŕtaj sa až tak v jednej vete. Samozrejme, že som ňou chcel povedať, aby si si nedomýšľal niečo, čo nie je pravda. Chcel som vám v skutočnosti vyjadriť podporu. Pochopiteľne, že neviem o vás absolútne nič. Vlastne ani nechápem, prečo mi kladieš takúto otázku? Myslíš si snáď, že by som o niečom mohol vedieť? :-)

No a Poláčka si si tu predsa sám pochválil (a ja som iba vyjadril súhlas s pochvalou). Mňa on neprekvapil - som si vedomý toho, že je to prosystémový (áno, príliš zbabelý) liberál (za predpokladu, že nie je, ako si to sám spomenul, dvojitý hráč).

Aman Againsttime

Každopádne, ak je cieľom niekoho naháňať, tak potom nemám čo dodať. :-)

Ale pokiaľ by si chcel naozaj dosiahnuť rozsudok vo svoj prospech, tak veľké nádeje si netreba robiť.

Ako urážka národa ti to neprejde. To by sme museli aplikovať § 423 TZ: Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Lenže v takom prípade jednoducho nie sú naplnené znaky skutkovej podstaty, pretože páchateľ verejne nehanobí skupinu osôb pre ich príslušnosť k národu.

Iné je, čo ty vnímaš, ako hanobenie národa, a ako to vníma Trestný zákon.

Ale nechcem zase vyznieť, že vás nejako odpisujem. Naopak, je super, že trénujete. Ja sa budem musieť ešte pozrieť do Trestného zákona a jeho výkladu - možno nájdem niečo zaujímavé. :-)

Aman Againsttime

Nemyslím si, že by aplikácia §359 ods. 1TZ v tomto prípade prešla. Hrozba smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou musí byť predmetom alebo samotným cieľom konania páchateľa. Napr. ak by takáto hrozba bola prostriedkom vynútenia určitého správania, nemohlo by ísť o uvedený trestný čin. Vyhrážka tiež musí byť objektívne spôsobilá vyvolať obavu z vykonania toho, čím sa hrozí (či bola vyhrážka spôsobilá vyvolať obavu sa musí posudzovať so zreteľom na konkrétne okolnosti toho-ktorého prípadu).
V tomto prípade tu máme len karikatúru, ktorá síce znechutí, ale sotva vyvolá skutočnú obavu.

Aman Againsttime

Dobrý článok. Priznám sa, že som viac a viac unavený z tých všetkých "čiernoprdelníkov", ktorí vyplakávajú nad tým, že už skončili časy Kinder, Küche, Kirche. Podľa mňa treba problém pomenovať čo najjasnejšie. Problémom nie je to, že sa rodí málo detí, ale to, že:
1. tu máme veľa nebielych, ktorým sa rodí veľa detí.
2. rodí sa málo BIELYCH detí INTELIGENTNÝM ľuďom.

Čiže cesta nie je v návrate do nejakej katolíckej dediny 19.storočia, ale dobre robená rodinná a imigračná politika. Napr. taký Island nám môže byť príkladom. Ide stále o takmer úplne bielu krajinu, v ktorej populácia rastie a fertilita sa pohybuje na úrovni 2,04 dieťaťa na ženu (našiel som i hodnoty z nedávnej minulosti pohybujúce sa okolo hodnoty 2,13). Toto sú na európske pomery fantastické čísla. A to prosím pekne je Island veľmi liberálna a sekulárna krajina (homomanželstvá tam majú od roku 2006).

Kľudne i pôrodnosť v rozmedzí 1,7 - 2,0 môže byť celkom v pohode (a ľahko dosiahnuteľná). Nehovoriac o tom, že ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku (a táto hodnota bude stále narastať). A čo sa týka dochôdkov a ekonomiky - ekonomika je tu predsa pre ľudí a má sa im prispôsobiť, nie naopak, aby sa ľudia prispôsobovali ekonomickým systémom, no nie?

Taktiež by sme mali rozmýšľať i globálne. Ľudstvo nemusí, vlastne ono ani NESMIE neustále narastať, a preto by bolo ideálne, ak by demografický vzorec správania Európy prevzali predovšetkým rozvojové krajiny. Namiesto potravinovej pomoci, treba Afričanom zhadzovať z lietadiel kondómy a antikoncepciu. A vyhnať odtiaľ kresťanských misionárov. :-)

Aman Againsttime

Dávať do Chmelára akékoľvek nádeje je nepríčetnosť. Bol to, je a bude priehľadný neomarxista - užitočný idiot systému. Áno, niektorí z nich občas ukážu aký-taký zdravý postoj v geopolitike, ale to je sakramentsky málo. Okrem toho, čo vlastne očakávať od niekoho, kto ani nemá gule si priznať svoj pôvod, že?

Aman Againsttime

Norman, netreba sa nechať podlomiť príliš paranoidnými jedincami. Nevytvoríš skutočne funkčné a úspešné biele hnutie s paranoikmi, a rovnako ani s takými jedincami nevybuduješ na dôvere založenú, úspešnú bielu spoločnosť.

Ja vidím zmysel v tom pomôcť racionálnym, pragmatickým a morálnym ľuďom v tom, aby si predstavili racionálnu, pragmatickú a morálnu cestu, ktorá nás vyvedie zo súčasného chaosu, zatiaľ čo zachová našu civilizáciu a jej výhody neporušené. Mohlo by to fungovať a možno to aj bude fungovať.

Ktokoľvek, kto verí, že súčasné židovské globálne elity nejakým spôsobom favorizujú bielych pred nebielymi má veľmi slabé uchopenie reality. Bodka. Niet tu už čo viac dodať.

Aman Againsttime

Súhlas. Aj mne sa Poláček začína páčiť viac a viac. Ono v liberáloch (v tých skutočne úprimných, nie v neomarxistoch, ktorí sa na nich hrajú) je väčší potenciál, než sa na prvý pohľad môže zdať (mal som na túto tému i 2 články na prope). Dúfam, že z nastúpeného smeru nielenže nepoľaví, ale práve naopak, radikalizuje sa ešte viac.

Aman Againsttime

Áno, ten študák bol tiež tragický. On je takou zaujímavou kombináciou klasického marxistu (komunistu) a nového (kultúrneho) marxistu. Fakt des. Tu je jeho FB profil: https://cs-cz.facebook.com/lukas.matoska.

Skutočne mi hlava neberie, čo môže mladého, potencionálne perspektívneho muža priťahovať na takýchto ideách. To chce naozaj veľmi chorú myseľ alebo silnú indokrináciu v detstve. Napr. viacerí moji vrstovníci sa vzhliadli v modernom spoločenskom liberalizme s jeho mnohými neduhmi, avšak nepoznám medzi nimi nikoho, kto by bol až takto extrémne červený.

A k tej opozícii: súhlas, sú stále veľmi opatrní. Od sociológa Hampla som očakával trochu viac (trochu ho sledujem a názorovo sa mi celkom pozdáva - hoci je stále na môj vkus príliš konformný so systémom).

Aman Againsttime

Dnes som si to pozrel 2x (najviac ma pobavil ten výbuch kvôli "černoškom") a musím konštatovať: kiež by všetci títo zmrdi boli tak úprimní ako tento bradatý exot! Skutočne, takáto nefalšovaná ukážka neomarxizmu sa v mainstreamových médiach až tak často nevidí. Ďakujeme :-)

Aman Againsttime

Norman, musím jednoducho uznať, že táto reakcia na "havraní zvratok" sa ti naozaj podarila. Pán teológ očividne opäť získal po rannej fidorke s acidkom množstvo inšpirácie... :-)

Aman Againsttime

Samozrejme, že medzi našimi národnými buditeľmi boli najmä kňazi. Ono to totiž ani inak byť nemohlo. Slováci neboli príliš vzdelaní, chýbala tu širšia inteligencia a najlepšie vzdelanie v daných časoch (18. - 19. stor.) dosahovali práve kňazi. Kňazstvo bola skvelá profesia na budovanie kariéry a získanie uznania (dnes je táto profesia v inej pozícii). Bolo pochopiteľné, že sa práve oni chopili úlohy obrody slovenského národa.

Aman Againsttime

K tej ochrane pred islamom zo strany cirkvi: ide o ďalší z obohratých evergreenov, ktoré zvykneme počúvať od kresťanských apologetikov. Vy si naozaj myslíte, že by sa pohanskí panovníci nebránili pred islamom? Viete o tom ,že v bitke pri Tours bojovali proti moslimským kolonizátorom i pohania (hlavne, že si kresťania tú bitku kompletne privlastňujú)? A čo perzskí zoroastriáni, či hinduisti alebo sikhovia v Indii? Nebojovali i tí udatne proti rozpínavému islamu? Keď sa pozrieme na križiacke výpravy (za ktoré sa mimochodom cirkev ospravedlnila a ku ktorým sa nehlási - som zvedavý, kedy sa ospravedlní i za násilnú christianizáciu v Európe) ako na celok, tak neostáva nám konštatovať nič iné než to, že išlo o fiasko. Mimochodom hlásite sa i ku krížovým výpravám detí?

Stránky