Aman Againsttime

komentáre

Aman Againsttime

Froyoo, každá rasa je najlepšie uspôsobená prostrediu, kde sa vyvinula. Takže v zásade uznávam, že neexistujú lepšie a horšie rasy. Každá má svoje + -. S pojmom rasa sa možno stretnúť od 16.storočia a dlho odkazoval skôr na národy/etnické skupiny. Tento pojem získal svoj moderný význam v oblasti fyzickej antropológie až v 19.storočí.

Pokiaľ ide o nacistov a ich rasovú náuku, tak tu panuje mnoho mýtov. Nechce sa mi to príliš rozoberať, ale odporučil by som ti sledovať prop :-): https://www.protiprudu.org/rasa-a-narod/

Čierne ženy majú viac testosterónu - to je pravda. V multikultúrnych spoločnostiach sú najväčšími "lúzrami", pokiaľ ide o medizrasové vzťahy práve černošky a Aziati, pretože sú protipóly  v rámci svojej skupiny, pokiaľ ide o množstvo testosterónu.

 Pojem Hispánec je celkom široký a odkazuje na národy, etnické skupiny či kultúry, ktoré majú historické prepojenie so Španielskom. Predovšetkým sa aplikuje na krajiny, ktoré boli kolonizované Španielskou ríšou v Amerike. Hispánci môžu patriť do rôznych rás. V USA sa napr. bežne stretneš s pojmom biely hispánec: https://en.wikipedia.org/wiki/White_Hispanic_and_Latino_Americans Moodroká blondýna Cameron Diaz je napr. tiež Hispánka.

 

 

Aman Againsttime

Vivo, výborný blog o IQ je napr. blog tohto mladého dánskeho vedca: http://emilkirkegaard.dk/en/
Má tam kopec zaujímavých štúdií. Tu je napr. jeden zaujímavý text o inteligencii:http://emilkirkegaard.dk/en/?p=6122 A tu je rozhovor s ním: https://www.youtube.com/watch?v=nT4GMu_bFOE

Zopár zaujímavých poznatkov z rozhovoru (pre tých, čo nevedia až tak dobre po anglicky) :-)

1. vedci sa boja verejne hovoriť o IQ, resp. zisteniach vyplývajúcich zo študií IQ, pretože majú strach, že by mohli prísť o granty, stratiť prácu alebo byť terčom fyzických útokov. (03:16)

2. Rané testovanie vlastne pripomínalo klasické vedomostné testy (otázky typu menuj všetkých prezidentov USA a pod.) a nebolo úplne vhodné pre medzikultúrne testovanie. Avšak mladý vedec tvrdí, že i takéto testovanie malo nejakú validitu. Inteligentnejší ľudia budú skôr vyhľadávať informácie a vzdelávať sa. Dnes sa používajú testy ako Ravenovo progresívne matrice, čo je test rozpoznania vzorcov. Ide o základný test, ktorý nezahŕňa žiadne slová a je preferovaný pri medzikultúrnom testovaní.(05:47)

3. Ďalším spôsobom ako testovať pre IQ je merať reakčný čas osoby. Takéto testy korelujú s inteligenciou a nemajú čo robiť s učením. (9:05)

4. Špecialisti na vývin dieťaťa neboli zatiaľ schopní permanentne zvýšiť IQ skupín s nízkym IQ, čo naznačuje, že IQ je fixné. Existuje zopár environmentálnych vecí, ktoré nejako pracujú, ale nezvýšia IQ. Boli tu programy typu Head Start, ktoré mali aký-taký úspech, ale je otázne, či sa skóre zvýšilo vďaka tomu, že decká sa učili testy alebo sa naozaj podarilo nejako zvýšiť IQ. Neskôr sa zistilo, že to bolo len o tom, že decká trénovali/učili sa testy. (12:24)

5. Štúdie o tom ako IQ predikuje úspech v živote sa robia tak, že sa nájde nejaký adolescent, ktorého IQ sa otestuje a potom sa sleduje po 20,30 alebo i 50 rokov, ako sa mu darilo. Sleduje sa koľko peňazí osoba zarába, či nemá problémy so zákonom, atď. (14:32)

6. Niektoré osobnostné typy sú dobré v predstieraní inteligencie.

7. V USA je rozdiel v IQ medzi čiernymi a bielymi 15 bodov. Tento rozdiel zostáva konštantný naprieč mnohými rokmi. Východní Aziati skórujú ešte vyššie než bieli. IQ v Indii je niečo cez 80 bodov.

8. Zaujímavé je, že niektorým nemoslimských černošským skupinám sa darí lepšie ako moslimským araboidom (očividne islam má negatívny dopad na úspešné fungovanie etník). Najhoršia kombinácia je islam + černoch - viď Somálci, ktorí sú najhoršou skupinou, akú tento dánsky vedec skúmal.

9. O 10 rokov budú DNA testy schopné predvídať polovicu IQ variácie (54:39).

10. Novou technológiou, ktorá sa stáva viac relevantnou je opakovaná selekcia embryií, kedy môže byť v labáku vytvorených hneď niekoľko generácii na základe vlastností vybraných rodičmi. Ide o budúcnosť eugeniky. (55:00)

Aman Againsttime

Je to zaujímavý týpek - alebo skôr jeho vývoj. Liberálny Žid, ktorého svojho času rada citovala Pietruchová kvôli jeho útokom na kresťanstvo a propagácii ateizmu, sa v poslednej dobe stal v týchto "progresivistických kruhoch" nevítanou osobou - a to pre jeho kritický postoj k "náboženstvu mieru". Dawkins je obdobný prípad.
Každopádne Harris je stále veľmi bojazlivý, nechce nejako veľmi vyjsť zo svojej liberálnej ulity (vidno to najmä vtedy, keď si kladie otázku na čo skúmať tieto odlišnosti medzi ľudskými populáciami). Ešte sa má čo učiť, ale minimálne tu badať aspoň nejaký pokrok oproti predošlej, zúfalej minulosti. :-)

Aman Againsttime

K tomu strachu: áno, rozumiem tomu. Všetci vieme, že to môže byť nepohodlná téma. Avšak práve preto, že je nepohodlná úplne zbytočne, cítim potrebu toto tabu prelomiť.

Vieš, treba to už povedať na rovinu. Väčšina ľudí nie je veľmi múdra. Priemerné IQ na Slovensku je 96, čo znamená, že cca polovica populácie bude pod touto hranicou. Dokonca človek s IQ 115, čo je štandardná vyššia odchýlka (takýto človek by mal mať 5x viac znalostí ako človek s IQ 100) nie je v skutočnosti až tak inteligentný. :-) Z toho dôvodu som dosť skeptický v tom, či sú ľudia schopní samostatne a kriticky rozmýšľať. Samozrejme, že podvracanie a vymývanie mozgov tiež zohráva svoju rolu, ale netreba si zatvárať oči pred tými, že sú tu isté prirodzené hranice, limity.

Ja viem, že budem pravdepodobne inteligentnejší než majorita. A nie je nič arogantné na tom to takto otvorene povedať. Je to len fakt. Merateľný fakt. Ale súčasťou múdrosti je tiež uvedomenie si skutočnosti, že rovnako ako ste múdrejší od iných, tak tu bude i kopec ľudí, ktorí sú inteligentnejší než vy.

Ja neviem aké je moje IQ, ale i v prípade, že by bolo nižšie (čo je i celkom možné vzhľadom na moje humanitné zameranie a dutosť v matematike. Viem, že nie som génius :-)), tak nevidím dôvod, prečo by moja osobnosť, ako aj moje postoje mali tým nejako utrpieť na hodnote. Čiže v zásade súhlasím s takou tou základnou tézou, ktorú si spomenul, že IQ nie je všetko a existujú i podstatnejšie vlastnosti - ako napr. morálny charakter (hoci aj pri ňom je korelácia s výškou IQ).

Ja sa skôr snažím vyhraniť voči rôznym tým tvrdeniam, ktoré tu mal i Vivo, že IQ nie je dôležité a IQ testy sú úplne nespoľahlivé a nemerajú inteligenciu. To sú také tie štandardné mýty, ktoré sú podľa mňa skôr škodlivé. Samozrejme, že nič nie je čierno -biele a vzťah medzi inteligenciou, kultúrou a génmi je celkom komplexný, ale upustiť od konceptu IQ a od meraní, štatistík a porovnávaní nie je správna cesta.
Najhoršie je predstierať, že sme všetci rovnakí. To je naozaj zlá marxistická idea a cesta do pekla. A presne proti tomuto bojujem.

Aman Againsttime

Gratulujem k IQ 140. To je naozaj celkom rarita . Fajn vedieť, že tu na Nadhľade máme skutočného génia. :-)

K tvojim blízkym príbuzných. Vieš, toto naozaj nič neznamená. Osobná skúsenosť a anekdota nie sú dôkazy. Ja tiež poznám relatívne dosť inteligentných ľudí (vyštudovaných inžinierov, právnikov, učiteľov, historikov atď.), ktorí drú za pásom či v obchodnom reťazci a mohli by sme donekonečna rozoberať dôvody, prečo je tomu tak. Je jasné, že vždy tam bude pôsobiť viac premenných a nedá sa to všetko zúžiť len na IQ. Avšak použijúc frázu Ann Coulter :"štatistiky sú štatistiky". Jednoducho ten vzťah medzi výškou IQ a životným úspechom či neúspechom tu je pomerne dobre zaznamenaný a nedá sa len tak ľahko odignorovať.

Tézy o viacerých druhoch inteligencií sú celkom nejasná záležitosť. Za prvé, viaceré typy tzv. inteligencií sú sami o sebe sýtené tzv. faktorom g, čo je presne tá podstatná zložka, ktorú máme na mysli, keď hovoríme o inteligencii a ktorú nám IQ testy merajú. Za druhé, mnohé z týchto typov "inteligencií"nie je dosť možné zmerať a nedá sa presne určiť, ako veľmi by mohli byť sýtené tzv. faktorom g. Na túto tému by som ti odporučil jeden môj starší text: https://www.protiprudu.org/in-vivo-magazin-o-rase/

IQ testy nie sú relevantné len pre povolania technického a matematického zamerania. Existujú i IQ testy, ktoré merajú verbálnu inteligenciu (hoci práve tie sú najkontroverznejšie, kvôli tzv. kultúrnej predpojatosti). Nehovoriac o tom, že ich psychológovia využívajú i pri mentálne postihnutých ľuďoch. To, že tieto testy nehovoria absolútne nič podstatné o človeku alebo skupine nie je pravda. To je celkom povrchné a neznalé konštatovanie. Myslím, že tento nedávny rozhovor Murraya so Samom Harrisom adresoval dobré protiargumenty k viacerým bežným námietkam kritikov konceptu IQ a IO testov: https://www.youtube.com/watch?v=Y1lEPQYQk8s

Aman Againsttime

Fantázie o čiernych Egypťanoch sú určite rozšírenejšie, než by si povedal. A to nielen medzi obyčajnými černochmi v kostoloch, ale i medzi ich vzdelanejšími vrstvami. Aj rôzne tie nacionalistické černošské zoskupenia typu Nation of islam (napriek názvu to s reálnym islamom veľa spoločného nemá) propagujú teórie o veľkých černošských civilizáciách a o tom, ako im "belosi všetko ukradli". Nedávno som počúval rozhovor s jedným profesorom, ktorý išiel učiť filozofiu na strednú černošskú školu, pričom decká mu tvrdili, že civilizácie starého Egypta a Grécka boli v skutočnosti černošské a zlí belosi sfalšovali ich históriu. Nech sa snažil akokoľvek, tak mu neverili a tvrdili si stále svoje. Pre čiernych ide o dosť dôležitú tému a mnohí tomu úprimne veria.

Popravde, nejde  tu o nejaký zvlláštny fenomén -  skôr naopak. Ľudia radi uveria teóriám, ktoré vykresľujú ich skupinu ako historicky významnejšiu, pretože majú prirodzenú túžbu pociťovať hrdosť a byť súčasťou niečoho väčšieho. Preto sa i na Slovensku darí kdejakým tým teóriám o Slovanoch, ktorí založili pomaly všetky civilizácie (viď záležitosti ako S-A védy). Tu máš napr. knihu o "ukrajinskom" Herodotovi a o tom, ako sa Ukrajinci prekopali Čiernym morom :-D:

Aman Againsttime

Ja hlavne nechápem, prečo si ľudia myslia, že dnešné populácie musia byť geneticky zhodné s dávnovekým obyvateľstvom.

Každopádne, to, čo afrocentristi de facto pretláčajú je civilizácia Kush v Núbii. A príbeh ríše Kush je naozaj zaujímavý. Ide v podstate o prvú africkú koloniálnu civilizáciu. Bieli Egypťania dobyli Núbiu a kolonizovali ju, pričom behom istej doby čierni Núbijci absorbovali egyptské náboženstvo a kultúru -  najmä materiálnu kultúru. Kráľovstvo Kush sa neskôr stalo nezávislým a dosadilo si do čela vlastných lídrov (pravdepodobne  išlo o rasovo zmiešanú skupinu).

A keď sa pozriete na materiálnu kultúru ríše Kush uvidíte presne to, čo by sa dalo očakávať od post-africkej, koloniálnej ríše - jasný úpadok v kvalite architektrúry, malieb či sôch. Umenie je akési surové a prehnané oproti starším dobám. Dokonca postupom času začali i hieroglyfy byť používané iba pre dekoráciu, keďže ďalšie a ďalšie tmavšie generácie zabudli ich znalosť. Išlo vlastne o bielu koloniálnu civilizáciu implantovanú v  čiernej Afrike a rozvíjanú Afričanmi po viac ako 2000 rokov, pričom trajektória smerovala k jasnému úpadku a chaosu až dokým táto civilizácia nezmizla z povrchu zemského. Osud kráľovstva Kush by mal byť varovaním. 

Aman Againsttime

Zaujímavý rozhovor.
Takže krava tvrdí, že na akademickú pôdu by sa mi pozývať iba "experti", vedecké kapacity, ktoré dospeli k svojim názorom "overiteľnými vedeckými metódami".

Prečo sa potom takmer pravidelne pozývajú na akademickú pôdu obyčajní politici, novinári či iné pochybné osoby bez silnejšieho akademického backgroundu ? Prečo odrazu také reči? Lebo Rostas, že?

Pokiaľ sú Rostasove myšlienky taký nezmysel a lož ako tvrdia "radičovci", tak čo viac by ich pomohlo zničiť, ako otvorená konfrontácia s oponentmi? Nechápem, prečo sa vzdávajú takýchto cenných príležitostí? :-)
Ono povedať, že niečo je hoax a fejk je naozaj tak na úrovni malého sprostého decka. Chceme predsa počuť serióznu argumentáciu. Nezdôrazňovala naša "lady fernet" práve serióznosť? :-)

Aman Againsttime

Viem, že je to na dlhú diskusiu a že nejde o ľahké témy. Preto som ich otvoril. :-)

Ja viem, že Einsteinova teória relativity a relativizmus sociálnych vedcov sú 2 odlišné veci. Ide skôr o to, ako sa zvyknú tieto 2 odlišné veci spájať. Ak je model nášho vesmíru relativistický, prečo by i naše morálne pravidlá nemali byť relatívne, že? :-)

K pohlaviu: hej, poznáme rôzne prípady hermafroditizmu. Asi každý zaregistroval napr. prípad atlétky Semanyovej. Príroda sa občas vie všelijako pohrať. Ale to neznamená, že kvôli nejakým štatisticky zanedbateľným deformáciám opustíme koncept 2 pohlaví, ktorý fungoval tisícky rokov. Ja by som ani nemal problém s tým, aby bolo nejako právne uznané i 3.pohlavie (koniec koncov napr. i také stredoveké právo poznalo hermafroditizmus a dávalo takýmto ľuďom špecifický status). Problém je skôr celá tá politizácia okolo toho a fakt, že túto agendu majú v rukách ľudia, o ktorých dobre vieme, že sú nepriateľmi Európy.

K rase: ono to závisí aj od krajiny. V USA väčšina vedcov neuznáva rasu. Vo východnej Európe alebo v Číne je to zase naopak. Ja by som rasovú otázku asi veľmi nekomplikoval. Myslím, že vysvetlenie Franka Saltera, že "rasa je rozšírená rodina" je úplne najpresnejšie a najzrozumiteľnejšie. Netreba do tejto diskusie zaťahovať ani nejaké poddruhy, psie plemená a pod. Je to o stupni príbuzenstva a zásadných rozdieloch medzi nami.

Aman Againsttime

Hodím ešte raz sem skvelé ukážky rasového a pohlavného denializmu, ktoré dokonale demonštrujú, ako presne uvažujú postmoderní neomarxisti a konštruktivisti, ktorí sa nasáčkovali do vedy (+ ako bonus perfektný degeneratívny, "fluidný" imidž, ktorý k nim pasuje vskutku dokonale :-) : https://www.youtube.com/watch?v=b_uEXzqW43c https://www.youtube.com/watch?v=PY3lBKje46E

Schválne vyberám niečo inteligentnejšie, kde sú i nejaké argumenty.

1. Gender je sociálny konštrukt a je tu spektrum, nie binárnosť

 

 

Zdroj:http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-...

Dobre si prezrite tento diagram a termíny, ktoré používa. (Upozorňujem, že je to z Harvardu. :-))

Je jasné, že kategórie muž a žena sú stabilné kategórie, voči ktorých sú definované iné kategórie. Nech už to akokoľvek predelíte, vždy to bude binárne. Dokonca i spektrum má len 2 extrémne konce: Cisgender vs. transgender. I systém opakov vychádza z duality. 

 

Neviem. Chce snáď niekto tvrdiť, že neexistujú vysokí ľudia? Ako môžte povedať nízkym ľuďom, že sú nízki, ak by sme tu nemali vysokých ľudí? Ako poviete tučným, že sú tuční, ak by tu neboli chudí? Samozrejme, že nepotrebujeme používať odlišné podstatné mená pre rôzne "stupne" tučnoty a chudosti, výšky a krátkosti. 

Sú tu rôzne stupne "nízkosti" a "vysokosti", rovnako ako sú tu rôzne stupne maskulinity a feminity. Ale stále ide o binárnosť. Preboha, veď toto je obyčajná logika! :-)

 

2. Rasa je sociálny konštrukt 

Degenerát vo videu prirovnáva rasu k sociálnemu konštruktu peňazí. Zrovna obdobná analógia bola použitá v tomto mojom staršom preklade z propu: https://www.protiprudu.org/preco-rasa-nie-je-socialny-konstrukt/

Akurát autor textu argumentuje, že keď už chceme používať sociálny konštruktivizmus, nebude mať rasa skôr bližšie k sociálnemu konštruktu gravitácie? Odítete z mrakodrapu oknom? Risknete prechod černošským gettom? :-)

Naozaj odporúčam si ten text prečítať, pretože sú tam prakticky vyvrátené argumenty z toho videa. Najmä ma prekavapuje, že dookola opakujú Lewontin's fallacy a to, že v rôznych obdobiach a v rôznych krajinách (zväčša sa porovnáva USA a Južná Amerika) tu existovali rôzne predpoklady pre určenie rasy u miešancov. 

Zaujali ma však tí Gréci. To naozaj chcú degeneráti tvrdiť, že by ich koncept etnicity bol len o kultúre a jazyku a nezahŕňal v sebe pokrvné príbuzenstvo? :-)

Inak to, že sú vedci proti konceptu rasy je tiež celkom prehnané tvrdenie. V skutočnosti (relatívne) veľa z nich rasu uznáva:http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1435.html

http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1455.html - kompletne mainstreamový žurnál vyslovuje podporu konceptu rasy. 

Ono tých argumentov v prospech rasy je naozaj kopec a naozaj sa mi to tu nechce všetko hádzať (však google search viete používať), ale v konečnom dôsledku sú najpodstatnejšie rozdiely. Tie je veľmi ťažké popierať a je tiež veľmi ťažké ich prisúdiť len čisto environmentálnym dôvodom (viaceré štúdie s dvojičkami a adoptovanými deťmi, porovnanie bývalých kolónií v Afrike a Ázii, atď.). Preto sa rôzni youtube "popierači" málokedy venujú otázke IQ a iných rozdielov, pretože tam je tá povestná Achillova päta. Ok, rasa neexistuje, ale rasový realizmus áno. :-) Je to čistá empíria.

 

Zhrnutie

Je celkom škoda, že som nakoniec musel odstrániť to video o Einsteinovi, pretože tento článok by na tému Einstein a veda dobre nadväzoval.

Eistein priniesol relativitu a chaos do vesmíru, a naň akoby nadviazali títo židovskí biológovia a sociológovia. ktorí tiež prinášajú chaos a relativitu.

Poznáte to: všade máme spektrum, zdôrazňujeme výnimky, odchýlky, nikde nie je žiaden poriadok, žiadne jasné hranice (najlepšie by bolo, keby ich nemali ani krajiny, že?). Toto je proste typický židovský mindset oponujúci poriadku, disciplíne a jasným kategóriam. Ich útok na empirickú realitu a logickú dedukciu. 

 

Neviem, ale mne to celé pripomína bizardný svet Lewisa Carrolla: svet pozbavený stabilných významov a hraníc. Fantáziu, ktorá sa však mení na tyraniu totálnej arbitrárnosti, z ktorej sa Alica snaží uniknúť, pretože takýto svet je jednoducho peklo. V takomto svete nie je žiaden oporný bod a nesleduje sa žiadna užitočnosť (áno, kategórie ako pohlavie a rasa sú totiž veľmi užitočné koncepty, nie škodlivé, ako sa nám snažia niektorí nahovoriť). V takomto svete ste len rukojemníkov nálad a vrtochov iných ľudí, rovnako ako bola Alica rukojemníkom vrtochov zlej srdcovej kráľovny a jej bizardných poddaných. :-)

 

Aman Againsttime

Je to skutočne o tom, že i vo vede panuje isté ideologické ovzdušie, ktoré favorizuje isté typy + netreba zabudnúť i na faktor osktrakizácie (ktorý nebol v článku spomenutý). Vedci sú tiež len ľudia a obvinenie z rasizmu so sebou nesie príliš veľké riziká.

Pozri sa, čo sa dialo takému Murrayovi (https://www.youtube.com/watch?v=h-wbIH6TLwg). A to prosím pekne je Murray čistý liberál (podporuje napr. gay manželstvo a nevolil Trumpa), ale radikálnym neomarxistickým sektám stačí naozaj málo, aby človeku spravili zo života pekla.

Exkrementy v pošte, podpalačstvo, trestné oznámenia, vyhrážky smrťou i fyzické ataky - to všetky si "užili" ľudia ako Jensen, Rushton, Wilson, MacDonald a mnohí iní. A to ani nerozoberám zásahy štátnej moci, ale len faktor osobných útokov zo strany "obyčajných ľudí", ktorým preplo z oficiálne ideológie. Ani sa nečudujem, že niekto si nechce takto komplikovať život a chce mať pokoj od magorov.

Ďalším faktorom je i mediálne pokrytie. Verejnosti sú predkladané najmä výskumy a štúdie, ktoré podporujú oficiálnu ideológiu. Hodil som tu knižnicu s "hatefacts", kde boli uvedené napr. viaceré štúdie ohľadne kriminality čiernych alebo moslimského inbrídingu a ich nízkeho IQ. Ale tzv. mainstream odmieta takéto štúdie zverejňovať- lebo ideológia.

A ešte k "nithusovcom". Oni majú drzosť vypisovať čosik o "vedeckom konsenze" (akoby zabudli, že taký Galileo tiež išiel proti "vedeckému konsenzu"jeho doby. To isté Newton, atď.) a úplne ignorovať fakt, že existuje nejaká vládnuca ideológia, isté ideologické ovzdušie a že to môže zasahovať a ovplyvňovať i vedeckú tvorbu. Radi budú poukazovať na kresťanský stredovek, nacizmus, komunizmus a ich pokusy o ideologizáciu vedy, ale už nie na súčasný ľavicovo-liberálno-globalistický (či ako tú sračku vlastne nazvať) systém. Pokrytci.

Aman Againsttime

Ešte pre srandu sem hodím jedno obludné video, ktoré dokonale demonštruje neuveriteľnú degradáciu vedy. Pozerať len na vlastné nebezpečenstvo! :-D

Prosím pekne, ten starý kretén vo videu sa v USA považuje za vedca! Áno, až takto hlboko klesli. 

Aman Againsttime

A aký je snáď účel mojich prekladov? Sprostredkúvať informácie. Samozrejme, že mám záujem na tom, aby bol môj kanál známejší a informácie z neho sa, čo možno najviac, rozširovali. Nerobím to len preto, že ma baví prekladať. :-)

Sú tu kanály s preloženými videami, ktoré dosiahli celkom slušnú sledovanosť a odozvu: https://www.youtube.com/channel/UCHW3AZv8cCQikhFnHcyHLbg/videos Prečo by som nemal chcieť dosiahnuť obdobný výsledok?

V tomto smere nie je až tak podstatné, či ide o vlastné videá alebo cudzie.

Aman Againsttime

Inak, bol by som rád, ak by ste sa nezdráhali mi písať komentáre priamo pod video na youtube. Viac komentov zvyšuje viditeľnosť videa a šance, že sa ukáže iným ľuďom ako odporúčané video. To isté platí i pre lajky. :-)
Budem musieť nejako zapracovať na propagácií. :-)

Aman Againsttime

No, tieto rozpory v LSNS nie sú pre toho, kto sa dlhšie zaujíma o vývoj v strane, prekvapujúce.
O Kotlebovi je pomerne známe, že má veľké ego, nemá rád konkurenciu a nechce pustiť ku kormidlu nikoho lepšieho. Vyhovujú mi poslušní pritakávači a sluhovia. Bohužiaľ.

Magát naozaj nie je veľmi reprezentatívna značka, ale trochu ho poznám i z FB, a myslím, že charakterovo je to človek na správnom mieste, takže nemám dôvod mu neveriť. To, čo tvrdí zapadá celkom dobre do toho, čo som sa mohol o Kotlebovi dozvedieť od ľudí, kt. ho bližšie poznali.

Aman Againsttime

Som rád, že si niekto dal námahu to takto pekne zhromaždiť.

Inak je som si pôvodne myslel, že dotyčná "pani profesorka" bude jedna z tých typických blondýnok milujúcich slobodu", ktoré si uvedomili, že libertarianizmus je možný len v bielej spoločnosti (niečo ako Molyneux), ale na základe 2. videa sa zdá, že ide predsa len o trochu väčší "hard core" :-D.

Aman Againsttime

Súhlas. Odluka cirkvi od štátu je naozaj banálna téma v porovnaní s problémami, ktoré dnes treba riešiť (inak keby niekoho zaujímal môj postoj, tak som za odluku podobne ako ľavičiari :-)). Avšak vyhadzovať za toto ľudí mi príde na hlavu.
Hej, Marián má bližšie ku slovensko-katolíckemu tradicionalizmu, ktorý tú má hlbšie korene než NS, čiže definitívne súhlasím, že ide o akceptovanejšiu cestu pre Slovensko než Magátov hitlerizmus. Na druhej strane v našej krajine žije i veľa ľudí bez vyznania, pričom práve LSNS patrí k stranám, u ktorých značná časť voličov nie je nábožensky založená:https://www.postoj.sk/23295/ako-padla-velka-teoria-o-kotlebovych-volicoch
Z toho dôvodu nejde o správny prístup k veci.

Aman Againsttime

Vivo, som rád, že to vidíš podobne. A upozorňujem ešte raz, že som kotlebovcov volil a celkom i bránil. Avšak každý má nejaké hranice. Nechcem ešte nad nimi lámať palicu, ale poviem na rovinu, že momentálne stačí málo k tomu, aby som ju zlomil. Sú niečo ako Trump - skôr sklamanie. :-(

Aman Againsttime

Som rád, že si sa nemýlil a že si to konečne pochopil. :-) Hej, viem veľmi dobre, čo si zač a že nemá veľký zmysel s tebou diskutovať. Takých ako si ty tu už bolo...Naozaj ste dosť nudní. Takže toto je moja posledná reakcia na teba, troll.
Ocením, ak už nebudeš na mňa a moje príspevky reagovať.

Aman Againsttime

O akom boji proti náboženstvu tu píšeš? Magát sa sťažuje na personálne čistky pre (vzhľadom na dnešné pomery) také banality akou je postoj k viere či k odluke cirkvi od štátu (btw, to naozaj nie je boj proti náboženstvu. Je chybou to takto vnímať): http://marianmagat.blogspot.sk/2017/05/neveris-v-boha-podaj-si-prihlasku...

Samozrejme, že strana si môže určiť také pravidlá, aké chce. Len otázkou na pretrase je to, či smer, ktorým sa chce LSNS vydať jej v konečnom dôsledku neuškodí.
Áno, v jednote je sila, ale v rámci tejto jednoty je potrebné mať i istú politickú diverzitu, pokiaľ chceš dosiahnuť širší vplyv v spoločnosti. Takto to úspešne fungovalo i s ľavicou (či v prípade Slovenska so Smerom).

Aman Againsttime

Zase provokuješ. Aké schvaľovanie mlátenia žien? O čom tu zase píšeš? Kedy som ja schvaľoval mlátenie žien, preboha? A nie, nevyťahuj ten prípad z Berkeley. To nebolo o schvaľovaní mlátenia žien, ale to by si musel použiť trochu viac rozumu. Ľudia ako ty sú naozaj nepoučiteľní a nedáte si pokoj. A potom budete vrešťať, keď vás slušná spoločnosť odvrhne. Spamätaj sa :-)

Aman Againsttime

Takže upozorniť na to, ako LSNS hrá do kariet nepriateľovi je urážanie ľudí? Kto má väčšie právo kritizovať LSNS, ak nie jej voliči - čiže i ja? Keď je niečo objektívne zlé, tak na to treba poukázať. Videl si tie dislajky a komentáre? K čomu je to dobré? Kam sa chceš pohnúť bez sebareflexie?
Mimochodom, mne nie je na smiech romantický chlapík básniaci o matke. Očividne vidíme na tom videu niečo iné. Veľa ľudí vidí na tom videu niečo iné než ty. A nepodsúvaj mi, že sa vysmievam z toho, že "národ" (ja sa vysmievam z národu? LSNS sú národ?) nie je dostatočne bezcitný. Neviem odkiaľ berieš takéto myšlienky? Ja poukazujem na to, ako je LSNS vnímaná ostatnými ľuďmi a čo jej zbytočne škodí. Čiže sa jej vlastne snažím pomôcť. :-)

Či zajtra systém použije svoje zbrane proti mne? Možno. Ale ja sa budem, na rozdiel od kotlebovcov, snažiť mu nič neuľahčovať. :-) Treba sa vedieť prispôsobovať a taktizovať - i do budúcna. To je pointa.

Aman Againsttime

Dokonalá ukážka v čom je problém LSNS :-D

Aman Againsttime

Ako spomenul už Vivo, ťah je teraz na kotlebovcoch a uvidíme, ako dokážu danú situáciu využiť vo svoj prospech.

Samotné rozpustenie strany systému aj tak veľmi nepomôže. Také niečo malo význam v prípade Slovenskej pospolitosti, keď sa strana nachádzala vo svojom embryonálnom štádiu a nemala vytvorený dostatočný elektorát. V čase verejného dopytu po takýchto stranách pôjde len o výkrik do tmy. Voliči tu už sú (Bránikov odhad bol, že cca 13% populácie má "extrémistickú" orientáciu) a tých tak ľahko nezastavia. Ak to nebudú kotlebovci, tak ich agendu preberie iné zoskupenie. Istá výrazná časť obyvateľstva jednoducho požaduje nacionalizmus, a preto musí byť v parlamente prítomný.

Tieto tlaky majú teda skôr symbolickú rovinu. Asi podobne, ako keď sa RKC snaží formálne zakázať potraty. Nie, nebude ich menej, len systém (alebo RKC) bude na oko demonštrovať svoju silu, avšak realitu nezmení. Samozrejme, že ak ich pripravia o financie, tak to zabolí, ale v reáli sa strana z toho pozviecha a pôjde ďalej. Skôr všetky tieto útoky povedú k tomu, že sa kotlebovci či nacionalistická scéna vo všeobecnosti "zdokonalí". Budú sa musieť naučiť byť sofistikovanejší - v rétorike i v programe, čo následne môže rozšíriť ich voličskú základňu. Presne to isté sa stalo na Západe - napr. vo Francúzsku či vo Švédsku. Viac reštrickcie= viac kreativity :-):https://www.youtube.com/watch?v=pzlKkfFJR8Q

Inak tento posledný Magátov "rant" ste videli?:https://www.youtube.com/watch?v=Ozo3eZpnUHg&t=1s

Magát je tiež kontraproduktívny, ale pokiaľ LSNS naozaj smeruje k tomu, že sa z nej stane rigidná, uzavretá sekta, potom ťažko dúfať v nejaké veľké zmeny. Strana, ktorá chce dosiahnuť úspech by mala robiť presný opak - rozširovať základňu aj tým, že ponechá relatívnu voľnosť pri menej dôležitých témach (niektoré ekonomické či spoločenské otázky ako napr. spomínaná odluka cirkvi od štátu atď.). To naozaj tá strana nemá žiadnych poradcov? Žiadnych stratégov? Nevidia, čo fungovalo pri takom Smere? Je naozaj priemerné IQ LSNS až tak nízke? :-)

Aman Againsttime

Hej, preto som jasne napísal, že sa takýto odpad predáva našim deťom. Toto sú novodobé vzory pre naše dievčatá :https://www.youtube.com/watch?v=uA15dtzBCV4

Niežeby sa kdejaké umelkyne nevyzliekali i predtým, ale v jej prípade to všetko pôsobí tak lacne a vulgárne - priam z toho srší taká tá "africká živočíšnosť", ktorá jednoducho nie je pre Európanov. To je ten rozdiel medzi " francúzskou kurtizánou" ako je Mylene Farmer a vulgárnou pouličnou "getto" šľapkou ako toto.

Aman Againsttime

Ja by som ešte dodal, že Rostas a jeho ZaV de facto nepredkladajú žiadnu koherentnú alternatívu k dnešnému svetu. Aká je vlastne Rostasova ideológia? Ten človek vzišiel z tradičného ľavičiarskeho prostredia, aby postupne začal miešať do svojej pacifistickej, "ghándiovskej" ideológie prakticky všetko možné - od klasickej "konšpirológie" až po "všeslovanskú vzájomnosť" a koketérie s klasickým antisemitizmom a slovenským nacionalizmom či konzervativizmom. Je to taký dosť podivný guláš, ktorého výsledná chuť mi veľmi nesedí, pretože sa to jednoducho prehnalo s ingredienciami. On mi príde ako klasický typ, ktorý sa chce "zavďačiť každému, aby nakoniec dopadol tak, že všetci dajú od neho ruky preč.

Aman Againsttime

Veru, ľudia si už očividne zvykli a serú na to. Mimochodom, keď si zistíme, na koho koncerte došlo k tejto "výbušnej atmosfére", tak sa veru dotyčnému Mustafovi ani  nebudete čudovať :-).

 

Prosím pekne, dotyčná "umelkyňa" okrem toho, že ide i typickú vulgárnu feministickú čupku bez talentu, je i známa "refugee vítačka" predávajúca americkým (ale i našim) deťom ten najprimitívnejší hudobný a textový odpad (dobre si vypočujte text piesne), aký si len viete predstaviť.  Vskutku stelesnenie tejto chorej doby.  

Aman Againsttime

Jasné, že je to trápny pajác, ale moja otázka smerovala k niečomu inému. Čo to môže byť za človeka, ktorému sa niečo také môže páčiť? Opäť, ideológie dávam bokom (Chmelár je tiež slniečko a cíti to podobne ako ja). Kiskovo vystupovanie, prejav, gestikulácia, celkový dojem...je jednoducho nechutný (a zrovna v tomto videu i celkom "prihriaty"). Ako sa toto môže niekomu páčiť? Bohužiaľ, poznám viacerých - najmä mladých študentov a postaršie domáce paničky - ktorí majú Kisku pomaly za Boha.

Aman Againsttime

A tento humus si už videl? Upozorňujem vopred, že treba na to silný žalúdok.

 

Ten obdiv, ktorí niektorí ku Kiskovi prechovávajú má desí. Prečo sa toľkým ľuďom páčia lacné a gýčovité veci? Dokonca i vtedy, ak by som bol slniečko, tak by sa mi ten človek protivil, pretože nemá žiadnu úroveň. Je to tak lepkavé, slizké, umelé... proste fuj!

Aman Againsttime

Rostas, a to treba napísať už otvorene, je Žid alebo židovský miešanec. A ani on sám to nepopiera. Navyše mám informácie i o tom, že je (alebo bol?) slobodomurár (btw, to ešte nemusí znamenať úplný odpis - aby sme sa rozumeli).
Predovšetkým ten človek mal a má až podozrivo dobré zázemie a priestor, takže istá nedôvera či skepticizmus je na mieste.

Jeho vzťah k "židovstvu" je naozaj kapitola sama o sebe. Myslím, že on sám si je vedomý, že spôsob, akým Židia fungujú sa môže voči nim obrátiť a skončiť nevýslovnou tragédiou (koniec koncov, toto sa dialo v histórií mnohokrát. Židia pridávajú plyn, ale chýbajú im brzdy - alebo ich odmietajú použiť). Z toho dôvodu sa občas vyskutnú na scéne i proti-systémoví Židia ako Rostas alebo Lawrence Auster (toho mám relatívne rád) či taký Ezra Levant (kanadský "Steve Bannon"- hoci miestami neskryje neokonské tendencie). Takýto ľudia sa však ťažko zbavia istých kultúrnych nánosov židovstva. Ako sa hovorí "majú to v sebe". Rostas sa naozaj silne identifikuje s Kristom, ako so Židom, ktorý sa postavil "voči svojim" a rebeloval voči talmudizmu, rovnako ako on teraz rebeluje proti sionizmu. Ten mýtus má svoje čaro, to netreba popierať, akurát nemyslím, že je 2x zdravé, ak niekto dnes naozaj uverí tomu, že je vyvoleným spasiteľom. Nie, mesiáš by mal byť len jeden.

Aman Againsttime

Samozrejme, že ide aj o súčasť marketingu, akurát je otázne, či zrovna tento "spasiteľský" imidž je to pravé orechové. Ja len, že je to celkom klišé a ľudia si (oprávnene) zvyknú robiť zo samozvaných guruov srandu. Možno by to bolo fajn, keby to bolo subtílnejšie, nie až tak okaté ako v jeho prípade. Istotne sa zopár žien v domácnosti na to chytilo, ale pre väčšinu normálnych ľudí pôjde o trápny gýč.

Ja nepopieram, že Rostas bol istým prínosom a že Zem a Vek je, minimálne, pozoruhodné dielo na slovenskej scéne. Nikomu čiastkové úspechy neupieram. Ani Rostasovi, ani Kotlebovi. Rostas je inteligentný, má dar slova (+ ako bonus i aké také umelecké nadanie, čo sa vždy hodí. Mám za to, že náš disent potrebuje mať viac ľudí z umeleckej scény, viac takýchto talentov), ale niektoré jeho postoje a rozhodnutia ťažko nekritizovať. Toto nie je o závisti. Naopak, konštruktívna kritika je nutná, ak sa chceme ďalej zlepšovať.

Aman Againsttime

Samozrejme, že tá žaloba neprejde, ale v zásade som celkom rád, že sa otvorila debata o význame národných buditeľov a postoji, ktorý si k nim treba osvojiť.

Havran argumentuje, že by sa z nich nemali robiť modly, objekty nekritického uctievania, pretože tí ľudia predsa mali tiež svoje chyby, svoje ľudské poklesky: https://komentare.sme.sk/c/20534917/listy-od-novych-sturovcov.html#axzz4...

Ja by som možno argumentoval i celkom opačne. Samozrejme, že neboli dokonalí (btw, to je ďalšia Havranova lož, keď podsúva, že si ľudia myslia, že to boli nejakí supermani bez prehreškov - nie, to si nikto nemyslí), ale národ potrebuje mýty a hrdinov pre udržanie svojho zdravia a bytia. Každá zdravá spoločnosť potrebuje nejaký svoj špecifický stmeľujúci mýtus a iracionálnu, metafyzickú auru, z ktorej čerpá oprávnenosť. Tá prirodzená úcta jednoducho má svoj význam. A podľa mňa sa to nemusí nevyhnutne biť s nejakými faktami ohľadne týchto osobností. Podstatný je najmä prínos a stmeľujúca hodnota, zvyšok je už len balast pre fajnšmekrov.

Aman Againsttime

Priznám sa, že už ani neviem, čo si poriadne o ňom myslieť. V poslednej dobe mám pocit, že akosi pritvrdil a miestami je takmer neodlíšiteľný od takej tej tradičnej slovenskej "nacionalistickej scény", teda najmä, ak ide o boj proti "sionizmu a Chazarom". :-) Každopádne stále platí moja kritika, že slovenskú alternatívu zbytočne zaplavil kdejakým kontraproduktívnym odpadom (pitie bielidla mu už budú vyčítať asi do smrti). A aj tých chazarov by si mohol odpustiť. Neviem, ten jeho článok som čítal a myslím, že o Židoch sa naozaj dá písať sofistikovanejšie, inteligentnejšie, než to predvádza náš mesiáš (ale v zásade bola prezentácia názorov národných buditeľov celkom ok). Koniec koncov, veď existujú solídne vedecké teórie o tom, kto sú to Židia a prečo fungujú tak, ako fungujú. Hlavne by som sa vyhýbal tzv. náboženskému antisemitizmu (ukrižovali nám Krista!). To je naozaj celkom primitívnosť, ktorú dokonca i Hitler odsudzoval.

 

Inak, ešte na pobavenie sem hodím toto :-D: 

 

Aj toto mi už príde celkom kontraproduktívne. Ten človek je vskutku neuveriteľný egocentrik a pózer. Normálne to hraničí s nejakou duševnou poruchou. :-)

Aman Againsttime

Ale samozrejme, že nikto nie je ideálny a človek si bude vyberať na základe ideologickej spriaznenosti. Kotlebovci sa však musia zmeniť, lebo inak veľa toho nezmenia. Ale to je stále dookola tá istá pesnička. Nedávno sa to isté rozoberalo i na prope:https://www.protiprudu.org/ako-sa-moze-mazurek-vyhnut-vazeniu/ a ťažko k tomu napísať niečo, čo už nenapísal niekto iný. Proste nemajú ľudí a Kotleba brzdí vývoj, lebo EGO.

Poviem už len, že spomínaná Le Penka je predsa len o niečo lepšia ako Kotleba. Mainstreaming je jednoducho nevyhnutný (na druhej strane však nie je ani dobré, keď sa to príliš preženie, keďže sa pomaly maže rozdiel medzi proti - a pro - systémovými stranami. Nemastná, neslaná SNS je dobrým príkladom). Slovník typu "paraziti" či "úchyláci" si môžeme dovoliť my - nie parlamentná strana, ktorá potrebuje získať vzdelaných, inteligentných ľudí.

Aman Againsttime

Samé bludné vývody. Ale mohol som tušiť, že sa mojich účelovo provokačných textov chytí nejaký pošahaný troll, ktorý sa potrebuje silou mocou predvádzať. Nie, nemáš pravdu. Nepredpokladám automaticky, že nepriateľ je silnejší a viem veľmi dobre rozlišovať, kde si môžem dovoliť úprimnosť. :-)

Inak nie si náhodou ten nechutný troll, ktorý tu vystupoval pod nickom provokatér? Dosť mi ho pripomínaš. Ten sa tiež rád zastával zmrdov, nezaujímavo mudroval o hovne a (akože) provokoval prispievajúcich. Práve toto mi príde ako ukážková slabosť.

Aman Againsttime

A vysvetlíš nám, kadiaľ teda cesta vedie? My sa veľmi radi necháme poučiť od múdrejších a skúsenejších. :-)

A Kotleba vyhráva? Posledne, čo som kontroloval prieskumy bol na 3.mieste - to je síce (relatívne) slušné, ale obdobne bol svojho času na tom aj NF, aby nakoniec skončil mimo parlament so 4% - nič nie je isté.
Neviem však, prečo máš tú nízku úroveň v úvodzovkách. Veď tvrdíš, že nie si kotlebovec? Keď budú mať kotlebovci aspoň nejakých odborníkov a koaličný potenciál potom sa bavme o "výhre". Kotleba sa vedel ukázať - to je jeho plus. Holt, systém odmeňuje extroverziu, takže preto sme tam, kde sme - napriek (možno) objektívne vyššej kvalite. :-)

A mne je v zásade dosť jedno, či si niekto myslí, že som povrchný fašista alebo konzument holoúdskeho odpadu. Som a čo ako? :-)

Aman Againsttime

Ja tomu samozrejme chápem. Osobne tiež starším vykám, aj im uvoľním miesto v električke a podržím dvere. Taktiež som galantný k ženám a neznášam násilie na deťoch (ja by svoje deti ani fyzicky netrestal - alebo by som sa aspoň o to pokúsil :-)) a zvieratách.

Ale vojna je vojna a neviem veru či nám tu nejakú galantnosť či úcta pomôžu. Naopak, nepriateľ ich zneužije proti nám (ako to robí napr. taká Antifa, ktorá schválne posiela do bojov ženy, pretože vie, že druhá strana sa potom bude štítiť úderu). A ak niečo nemusím, tak sú to prípady, keď niekto zneužíva svoj stav na ospravedlnenie svojich zlých skutkov.

Aj ty si skritizoval tie decká, čo sa nechali nahovoriť na tie debilné proti-korupčné estrády a rozhovory u Muchotrávky. Sú to obyčajní tupci, ktorí nevedia nič o svete a realite. Ich mladosť nie je ospravedlnením, pretože mnohí v ich veku preukázali viac úsudku a statočnosti. Samozrejme, že ak dostanú rozum a oľutujú svoje omyly, bude im to pripísané k dobru. :-) Ale odmietam ich ospravedlňovať len preto, že sú mladí.

A aj do tej vozíčkarky z Oľano sme si kopli, pretože napriek jej tragédii, ide o obyčajnú zradkyňu (hoci v jej prípade ju predsa len ospravedlňuje fakt, že je i mentálne retardovaná. :-) Takže vina padá v prvom rade na rodičov a chorý systém).

Ja si odmietam pri nepriateľovi dávať servítky pred ústa - minimálne tu na Nadhľade je to podľa mňa celkom zbytočné.

Aman Againsttime

No, na americkú filmovú hnojarinu treba občas upozorniť, pretože ti dáva skvelý pohľad do chorého, "jašteričieho", mozgu. Navyše na hollywoodskych tvorcoch občas vidieť, že sú celkom oboznámení s niektorými disidentskými myšlienkami (vezmi si napr. Nolanov film Batman začína, v ktorom sú nepriame odkazy na tradicionalistických autorov ako Evola či Guénon).

Hollywood ti pekne odhaľuje svet, ktorý oni chcú, ich vysnívané utópie a fantázie (videl si Nehanebných bastardov?) :-).

Aman Againsttime

Aká úcta k starším? To nemá s týmto nič spoločné. To isté by som pri nej napísal aj keby bola mladá. Ja ju nenapadám kvôli jej veku alebo vzhľadu, ale pre jej tvorbu.

Inak, keď už sa tu nedávno rozoberalo "čo sa to stalo s dnešnými deťmi" možno by bolo na mieste konečne rozobrať i vašu,povojnovú, generáciu. Zaslúžia si snáď nejakú kolektívnu úctu dnešní starí Francúzi, ktorí v drvivej väčšine volili globalistu? Oni mali lepší život, než majú a budú mať ich vnuci a je im očividne u prdele, čo sa s nimi stane. Bezohľadní paraziti. Toľko k mojej úcte. :-)

Samozrejme, že tá starena je len nepodstatný pešiak - to však neznamená, že ju preto budem nejako šetriť. Nebudem šetriť nikoho, kto stojí na strane sionizmu alebo s ním kolaboruje - ani starých, ani ženy, ani deti, ani postihnutých. V tomto smere sa nenechám akokoľvek citovo vydierať. To oni zaútočili ako prví - tak nech si zvyknú, že tiež ponesú následky a žiadna staroba, pohlavie či iný stav im už imunitu nezaručí.

Aman Againsttime

No, ježibaba nie je ježibabou len vzhľadom, ale najmä povahou a činnosťou. :-)

Aman Againsttime

Tá ženská vyzerá ako Židovka (a asi aj je), preto ten komentár. Myslel som, že je to jasné. Ty vieš v niektorých vetách nájsť veci, ktoré by iného ani nenapadli. Je to obyčajná sranda - schválne trochu primitívna, pretože na isté skupiny dnes vážne vyskočiť nemôžeš, tak sa treba maskovať satirou, zveličením.

Aman Againsttime

Tak som ten komentár nakoniec zmenil, aby náhodou niekto netvrdil, že som povrchný fašista, čo súdi druhých na základe ich obalu. :-)

Aman Againsttime

Vieš, ten námet možno bol ako - tak originálny v 70-tych rokoch, keď po ére hippies začala na Západe, resp. v USA opäť naberať na sile tzv. kresťanská pravica či konzervatívne sily všeobecne (viď následná éra Reagana a Thatcherovej ako reakcia na ľavičiarske poblúznenie).
Vyťahovať však takéto témy v súvislosti s kresťanmi teraz je dosť mimo - obzvlášť v USA, kde ateizmus a kultúrne ľavičiarstvo nikdy neboli silnejšie než dnes. Opäť to prezrádza, že táto povojnová generácia kdejakých 68-károv jednoducho nežije v realite. Oni si stále predstavujú, ako rebelujú proti nejakému autoritatívnemu "fašizmu" či "klérofašizmu" (btw, aj preto sa mnohí z týchto elitárov radi zúčastňujú kdejakých podivných, akože okultných, rituálov - v ich mysliach je to nejaká pubertálna rebélia voči Západu, ktorý si stotožňujú s kresťanstvom), zatiaľ čo im uniká, že sú totálne konvenčným a neoriginálnym mainstreamom.

Inak celkom ma prekvapujú tie pozitívne recenzie a vysoké hodnotenia zo strany divákov. Ako takéto témy tu boli už xkrát. Ja som skôr zvedavý, kedy už niekto pôjde sfilmovať Houellebecqov román Podvolení. Téma ovládnutia Európy islamom je omnoho aktuálnejšia - a reálnejšia, než 100x prežuté feministické klišé o "kresťanskom patriarcháte".

Aman Againsttime

Btw, zrovna na tom obrázku vyzerá ako ulísný škriatok Grinch, ktorý sa chystá vyparatiť niečo zlé "nenávideným gojímom". Tá poznámka je v skutočnosti viac o jej charaktere, podstate, než fyzickom výzore. 

Aman Againsttime

Vivo, máš sa ešte čo učiť o histórii Nadhľadu :-), ale napr. i takého Propu, kde mu tiež dlho tolerovali ničenie diskusií - a keď píšem slovíčko dlho, tak mám na mysli roky. Dotyčný je naozaj ťažká škodná, hoci sa to zo začiatku nemusí tak javiť a človek si bude nahovárať, že mu debata s ním niečo prinesie. Ver tomu, že sme boli voči nemu tolerantnejší, než sa vôbec patrilo. Toto je už vyslovene otázka princípu, hodnôt. Neostáva nám nič iné, než prikročiť k radikálnym opatreniam.

Aman Againsttime

Ok, o nič zásadné nejde. Kľudne nech sa Vivo lieči. Ja ti nič nevyčítam. Toto je tvoje pieskovisko a maj si tu koho len chceš. Ja len vo všeobecnosti uvádzam SVOJ postoj, MÔJ názor na danú problematiku a prístup, ktorý si treba osvojiť.

Ďalej, odpudenie Nithusa som ti vyčítal z úplne iných dôvodov. Nithus mal byť experiment, ktorý však bol ukončený skôr než vôbec začal. S Gríšom sa už experimentovalo habadej a aké boli výsledky?Navyše si ho tu toleroval omnoho dlhšie a bol si k nemu ústretovejší ako k Nithusovi.

Ľudia sa v zásade nechcú s ním hádať, márniť s ním svoj čas, lebo vedia, že je to úplne zbytočné -
preto tá ignorácia (+ aj tak dookola píše furt o tom istom a nikoho to už nebaví čítať, nieto ešte na to reagovať). To však neznamená, že ich nemôže zaboliť to, čo píše. Taktiež platí i to, že zbytočne odvádza pozornosť od podstatných vecí. Preto považujem - v tomto konkrétnom prípade - kompletnú čistku za najlepšie riešenie. Bohužiaľ, on je naozaj extrém, a preto nám pri ňom neostáva nič iné, než siahnuť po extrémnych opatreniach.

Aman Againsttime

Norman, Vivov problém je v tom, že ho jednoducho dobre nepozná, a preto nevie do čoho sa púšťa. Nuž, je to len otázka deficitu skúsenosti. Môj postoj samozrejme dlhodobo poznáš - nekompromisné mazanie a ignorácia. :-) Dalo sa mu už xšancí a vždy zlyhal. Akýkoľvek tolerantnejší prístup by bol, vzhľadom na to všetko, čo sme už s ním zažili, prejav totálneho idiotizmu a chorého masochizmu.

Aman Againsttime

PhilosophiCat vo videu odkazuje na osvietenskú filozofiu s jej dôrazom na racio, ktorá dnes dominuje v Európe.

Osvietenstvo propagovalo rozum a dôkaz ako druh zlatého štandardu, pričom tento prístup môže dobre fungovať v relatívne uzavretej spoločnosti (akými európske spoločenstvá ešte v časoch osvietenstva viac -menej boli). Osvietenský prístup však nakoniec viedol k ochote diskutovať a vypočuť si konkurenčné myšlienky, čo zároveň viedlo k tomu dať ľuďom, ktorí nezdieľajú naše hodnoty a ideológiu, platformu. Neomarxisti samozrejme nevyhrali preto, že by ich argumenty boli racionálnejšie alebo mali viac dôkazov (hoci ich rafinovanosť sa takto prezentovať je vskutku obdivuhodná: https://www.youtube.com/watch?v=PY3lBKje46E a https://www.youtube.com/watch?v=b_uEXzqW43c )

Vyhrali preto, lebo sa im podarilo ovládnuť inštitúcie, a preto, že im to európske spoločnosti, ktoré verili v ideu vypočutia si všetkých strán či argumentov, dovolili. Otvorené spoločnosti jednoducho dostatočne nezvážili riziko, že "druhá strana" v skutočnosti nemá v záujme "otvorenú diskusiu a myšlienkovú pluralitu", hoci sa tak navonok tvárila.

Aman Againsttime

Otvorená spoločnosť je dnes predovšetkým jedna z tých povinných mantier judeo-globalistického establishmentu, ktorú nám dlhodobo vnucuje, takže som celkom rád, že tu konečne niekto kriticky rozobral tento záludný pojem.

A ešte k Popperovi: na rovinu píšem, že to bol len ďalší parazitický šarlatán, ktorý ukážkovo morfoval z marxizmu do liberalizmu, zatiaľ čo tým rafinovane maskoval svoju "židovskú agendu". Každý, kto si dovoľuje kritizovať otvorenú spoločnosť, odporuje jeho filozofii, a preto je nepriateľ. Kritický náhľad na Poppera nám odhaľuje jeho intoleranciu, krátkozrakosť a liberálny bias. Je na čase raz a navždy skoncovať s týmito preceňovanými, liberálnymi modlami.

Aman Againsttime

Ja sa samozrejme netajím tým, že Le Penku celkom uznávam, obdivujem. Myslím, že jej patrí náležité uznanie vzhľadom k tomu kam sa jej podarilo stranu, ktorá raz vyzerala úplne na odpis, doviesť. Ale istá konštruktívna kritika je jednoznačne na mieste.

Súhlasím s tatkom Le Penom. NF je de facto pro-európska, národno- populistická strana, ale postupne pod vedením Le Penky začala naberať taký ten "anglosaský" štýl euroskepticizmu typu Farageov UKIP, pričom sa jasne ukazuje , že v kontinentálnej Európe nejde o správnu cestu a zvyšok národných síl v Európe si to potrebuje uvedomiť. Ľudia sa boja odchodu a s ním spojenej neistoty a ekonomického poklesu.

Myslím, že 30- 35% bude asi naozaj limit, ktorý typické buržoázne, euroskepticko - populistické strany (ako FN, BNP, Vlaams Belang, Wildersovci a pod.) môžu v Európe dosiahnuť.

Treba na to nejako inak. Je potrebné si uvedomiť, že problém s EU nie je ani tak jej model, ale jej ideológia. EU má správnu formu (veľký civilizačný blok), ale bohužiaľ naplnenú nesprávnym obsahom ("multikulturalizmus", otvorené hranice, masová byrokracia...). Je snáď jasné, že Európania potrebujú minimálne spoločnú zahraničnú a imigračnú politiku - a možno i monetárnu (ale to je na dlhšiu debatu).

Stránky