baloo

authenticated user

komentáre

baloo

Ďuri Švarc môže kludne byť guvernérom "národnej" banky ukrainy. Hehe - či nie? Kedy už jeho telýčko kazarská materská zem príjme?
http://en.apa.az/xeber_george_soros_may_be_appointed_head_of_na_220617.html

baloo

ja osobne na to ani nemám kvalifikáciu (čo za daných okolností môže byť aj klad...)

Podľa môjho názoru maďarčina a napr. turečtina si nepožičiavali od seba, ale vyrastajú zo spoločného koreňa, s gramatikou, slovnou zásobou a spol. Ako ja vidím, dnešný systém triedenia jazykov je umelý, v prípade maďarčiny je dokázateľne a zámerne "protimaďarský", ktorého páchatelia a zadávatelia sú menovite známi, historický kontext tiež a evidentne neakceptuje žiadnu historickú tradíciu, resp. kolektívnu pamäť nielen samotných maďarov, ale aj ruských a západných dobových historikov. Pred zavedením ugrofínskej teórie celý svet vedel a ani o tom nepochyboval (ani na západe, ani slovania, nikto), že maďari sú proste potomkovia hunov, a keď trochu hĺbšie zarýpneme do histórie tak skýtov. Mimochodom rovnako ako východní slovania - predovšetkým rusi, ukrajinci, južní poliaci, slováci aj chorváti/slavóni, preto genetické výskumy vychádzajú furt rovnako, nie preto, že by maďari boli "slovania" alebo "pre-slovanštení" či čo. Skýti bola skupina národov (poľskému kráľovi napr. poslal pápež korunu, akože "pre kráľa SARMÁTOV"). X-sto až tisíc rokov sa to vedelo. A maďarčina je dosť výnimočná aj v tom, že aj dnes bez problémov prečítam aj pochopím najstaršie maďarsky písané dokumenty zo začiatku XIII. st., fragmentárne už z polovice XII. st. No nech to skúsi angličan alebo nemec so svojimi starými spismi...

"čo už, keď je to často v histórii jediný identifikátor"
No veď práve, ale identifikátor ČOHO? Pretože ak podľa jazykového "atribútu" nejakej populácie začneš pripisovať etnický, tak sám seba klameš a privedieš do omylu. Jazyk je jazyk a genetika je genetika. Keby som bol prvým osvieteným diktátorom zjednoteného Uhorska ;-) prvé, čo by som zaviedol by bolo, že okrem materskej reči každý občan musí mať minimálne z ešte jedného karpatského jazyka aspoň stredný stupeň. Ale radšej z dvoch. A potom, ak sa mu chce môže biflovať aj tú neaglutinujúcu ale ani neskloňujúcu, bezrodovú, bezkoncovkovú primitívnu anglinu. Rody majú akorá toľko, že rozlišujú he-she-it, ale ďalej nič, ako v slovanských jazykoch - však oni ani neskloňujú, nieže dvojako ako maďarčina, čisto podľa tvaru ani nevieš, či je to sloveso alebo podstatné meno, a bežne obidva...

Neutrálny nadjazyk... aha, už vým, ty myslíš ňúspík, ktorého slovník je z roka na rok tenší (Orwell). OK, ale bez rodov - ako keby si slovenčinu vykastroval. A nech to pre zmenu pre nás nevymyslí zas nejaký goldstein.

baloo

snáď dospeje aj k určitému konsenzu. Či tie podobnosti s angličtinou sú ozajstné, náhodné alebo "štatistická pravdepodobnosť pochádzajúca z limitovanej artikulačnej schopnosti" človeka, to neviem. (A keď si už spomenul mesto UR - maď.: pán, URUK - páni, KISH - malý, alebo v Sýrii mesto Arpad /dnes tell Erfat/ ktoré v VII. st. dlho odolávalo moslimskej expanzii a arabi zapísali meno jeho vodcu: Upas ibn Madar... a keď už "ugri" /od "hungar"-u to vlastne tiež neni ďaleko/ - kto vlastne žil v tom tajomnom "Ugarite"?)

Ale keď zrátame, ktoré jazyky sú aglutinačné, dostaneme celkom zaujímavý obraz (v čase aj v priestore), lebo sú to prakticky všetky turkické a "uralské" jazyky (a skoro všetky indiánske jazyky v Amerike - to tak na margo + dravidské jazyky, vrátane väčšinu jazykov v Pacifiku). Historicky sú najznámejšie agglutinačné jazyky sumerština a napr. aj etruskština. Takže od Japonska cez Koreu, Mongolsko, Kazachstan, Gruzínsko po Turecko a na severe priuralské národy (chanti, mansi) fíni, estónci a maďari. Ja osobne som raz videl učebnicu SÚČASNEJ osmanštiny a som žasol, lebo ešte aj koncovky sedeli s maďarčinou, aby som také aspekty ani nehovoril, že majú tiež dvojaké skloňovanie slovies (predmetné a všeobecné či ako sa to volá). Tak asi aj turci sú ugrofíni... No je to umelo vykreovaná skupina, lebo keby sa na to pozrelo objektívne, maďarčina má s osmančinou určite viac podobného ako s fínštinou, a to si už borci všimli dávno-pradávno (vlastne už v XVI-XVII st. počas osmanskej nadvlády, keď občas údajne ani nepotrebovali tlmočníka...), ale v XIX. storočí duuet Hunsdorfer-Budenz aj tak pretlačili svoju umelú teóriu. A tak to zostalo v hlavičkách, lebo sa to takto učí v školičke.

A rovnako ako "ugrofínska" jazyková skupina zahŕňa geneticky/etnicky dosť odlišné národy, "slovanská" skupina je z genetického hľadiska tiež dosť heterogénna, rovnako ako aj "germánska". Preto nemám rád, keď sa miešajú jazykové termíny s etnickými a zhruba v tomto zmysle som tu pár krát napísal, že slováci a maďari sú vlastne jeden národ, len ináč rozprávajú. Geneticky maďari nijako nevytŕčajú z rodiny východoeurópskych národov (pravdepodobne skýtskeho pôvodu), podľa hrobov boli väčšinou celkom urostlí chlapi, dokonca do nemalej miery svetlovlasí. Ale "slovania" neboli - lebo takým jazykom nehovorili, preto mi ten termín zvyčajne vadí v takomto kontexte.

baloo

podobností, len netreba skĺznuť do plytkých zovšeobecnení, že "šak to od nás prevzali". O väčšine tebou vymenovaných výrazov totiž maďari si myslia to isté - len naopak. Lošaď - ló ... myslíš, že maďari, ktorí sa údajne už na koni rodili preberali to slovo od rusov? A čo potom "žír" - veď napr. v slovenčine je to už masť. Podľa mňa celá súčasná naratíva je umelá a najdôležitejšie a najstaršie spojenia naschval zahmlievajú. Stačí sa pozrieť, kto tie teórie vytváral, kedy a na akú objednávku. Lebo svojho času bol aj tzv. "panslavistické hnutie" a tiež riadne umelo zasiahli do "tvorby všeslovanskej uvedomelosti" ... kerá predtým nejako moc nebola.

Slovákom mimochodom vrelo odporúčam nejakú starú brahmanskú literatúru (Upanisady, Joga-sutra a pod.), kde sú uvedené aj sanskrtské termíny. S určitou nadsázkou by to mohli čítať v origináli...

baloo

"lekvár" sa mi hladšie odvodzuje zo slovanského koreňa, totiž LIEK-VAR.

A kolbás je zmiešané maďarsko-slovenské - jednak je v tom aj kol (kôl) aj "bas" - čo sa v určitom zmysle môže dávať do súvisu s tvarom menovanej pochúťky. A ako viem anglicky je sosidž.

V maďarčine sú najzaujímavejšie tie fest archaické konexie, ktoré ugrofínski teoretici zvyčajne ležerne prehliadnu, napr.:
Alma Ata = Otec Jabĺk > maď. Alma Atya (fon.: Alma Aťa)
Chan Tengri = Chán Nebies > Mennyei Kán, pričom tenger znamená v maď. more

hunsko - maďarské:
(H) kezi > (M) kéz (ruka)
veri > vér (krv)
volgjagh (fon. asi voljah) > folyó ... a prečože sa Volga volá Volga?
madü > nagy
kücsü > kicsi
Delivolgjagh (tj. déli volga - južná rieka) > Dunaj
Madüvolgjagh (tj. nagy volga - veľká rieka) > Volga
Kücsüvolgjagh (tj. kicsi volga - malá rieka - hehe, no ja som išjol cez neho, nezdal sa mi taký malý) > Don

... a pod. Ale tiež sú zaujímavé takéto, že:
(ang.) foot = noha > (maď.) fut = beží
(ang.) law = zákon > (maď.) ló = kôň (teda nie pešiak...)
(kelt.) fair = hrad > (maď.) vár = hrad
(kelt.) fear = chlap > (maď.) férfi = chlap
(mongol) baatar = hrdina > (maď.) bátor = odvážny
(špan.) chicco = chlapec > (maď.) csikó (fon. čikó) = žriebä

a šluspoén na koniec - sumerština:
(sum.) sata = bitka > (maď.) csata (fon.: čata)
(sum.) kadunu = vojak > (maď.) katona
(sum.) sul = váha > (maď.) súly (fon: šúj)
(sum.) baarasutu = sedliak > (maď.) paraszt (fon.: parast)
(sum.) pap = kňaz > (maď.) pap
(sum.) birga = ovca > (maď.) birka
... a pod., je toho dosť.
My "ugrofíni" vlastne sme tu od Mongolska cez Skýtiu a Mezopotámiu až po Sopron. Každopádne som snáď stručne znázornil, že tá maďarčina neni len tak. Ja známe, že ugrofínsku teóriu na objednávku habrsburského dvora vykonštruovali dvaja borci, menovite Paul Hunsdorfer, ktorý neskoro a zle a Joseph Budenz, ktorý sa nikdy ani len nenaučil po maďarsky. Hunsdorfer - pôvodom "zipser" - bol protežantom Bachovho režimu po revolúcii 1848/49, dostal sa do Akadémie a svoje ugrofínske názory už podľa súčasníkov pretlačil iba váhou svojej akademickej autority, nie dôkazmi. Budenza zavolal z Göttingenu, ten mal v "prac. zmluve" zadefinovanú úlohu, že "má nájsť kontakt s fínskymi národmi" - aj keby nebol. OK, stačilo, hlavne trdelník je körtőskalács a klobasa je kolbász.

baloo

LANGOŠ aj vynechal

baloo

Též vým jednu perlu...

Ako chodím kade - tade
po zoologickej
po záhrade,
čo nevidím na ohrade?
Dvanásť orlov v jednom rade!

baloo

Cso je to mácska?
Macsku vým, ale mácska...

baloo

ty si tam IN-FLIRTOVALA?! ;-)

Hmmm... no šutroff tu mám habadej, tam by problém nebou (najstarší 2,5 miliárd rokov... aspoň teda vedci to tvrdia, ja si niekedy 1000 neviem predstaviť, takže nad tým sú pre mňa čísla fiktívne... ale už si vybavujem tzv. CAI-chondrit, čo má byť staršie ako Slnko)
Otázky:
- musí to byť o druhej "ráno"? (Kwa, to je najtuhšia noc, dno sinusoidy spánkovej krivky) Či práve o to ide?
- keď pôjdem na služobku, mám kameň zobrať so sebou alebo vydrží tie dva týždne? Ale môžem sa každú noc zobudiť a MYSLIEŤ naňho - trebars.
- ... cvičím ten kameň alebo seba? No vúlu mám ja, možno aj kameň, ale to by som sa vážne zľakol, keby zrazu v noci ten kameň by prišiel za mnou a začal by ma otáčať ;-)

Ja poznám iné "cvičenie", spočiatku nečakane náročné: keď už si v posteli, púremietni celý svopj deň od zobudenia. Spočiatku budeš zhrozená, čo všetko ti ušlo, aké "vokná" máš, celé polhodiny vypadli. To sa volá "cvičení uvedomelé existence".

baloo

a dá sa to centrum nejako trénovať? Zišlo by sa mi zvýšiť príjmy mesačne o pár stovák. Ak by to šlo denne 15 minútovým lotosovým (...no dobre, už len tureckým) sedom, toľko by som obetoval ;-)
Om Money Poďme Hum ;-)

baloo

za každú cenu rýpať, ale "indogermánska" je JAZYKOVÁ skupina. Až druhotne sa s tým spája etnická asociácia, ktorá je na môj vkus druhotná až zavádzajúca. Napr. cigánske jazyky patria tiež do indoeurópskej skupiny, takže sú vaše relatívne blízke príbuzenstvo... To len tak na margo, ale tento jemný posun vidím dosť často a nielen u "indogermánov/indoeurópanov".

baloo

lebo toľko vieš o ungárišše küche. naťukaj do gugliaka:

KÜRTŐSKALÁCS (teda vlastne už stačí kopipést)

Alebo ti môžem rovno odporučiť Kisfaludyho pláž v Balatonfürede, malý je 600, veľký tuším 1000 alebo 1200 ungáriše forintoff. Decká milujú, mne to leptá plomby.

baloo

plná rytina šeckého. Podľa toho, čo chceš. Zeolit, uhlie, dokonca naftu, termálne vody, urán, opál... Niekedy mám taký pocit, že ten východ zámerne nechávajú chátrať, aby bolo všetko lacnejšie pre investoroff.

baloo

geológ, tuším čo je zeolit ;-) A na Slovensku (aj v Maďarsku) je toho toľko, že to voni nebudú chcieť ani môcť ťažiť. Dondeš na embéčke s mechom a lopatou a naberieš si koľko sa ti ráči. Bartošova lehôtka, Lehôtka pod Brehmi, Nižný Hrabovec - aby som len tie známejšie spomenul. A je tam ešte alginit, diatomit, bentonit - Slovensko je bohatá krajina aj bez zlata len vám to nevešajú na nos.

baloo

také tragické, v "až-tak-zlom" sme sa nerozišli. A všetko je fixované na papieri.

baloo

ale urobil by som jednu dosť ostrú prepážku, ktorú sa snažia tiež rozotiereť.

ŠTÁT SA NEROVNÁ KRAJINA!!! Štátny majetok sa tiež nerovná národný majetok. Môj patriotizmus patrí KRAJINE resp. NÁRODU. Citát z Wiktórie:
[Štát je...]
"právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločnosti na určitom území. Ide teda o formu organizácie ľudskej spoločnosti."

Ergo nejde ani o krajinu ani o ľud či národ, je to umelý útvar (na rozdiel od "krajiny" resp. aj od "národa" - ktorý je už síce trochu na rozhraní, viď moderný princíp "národa", napr. tzv. "ukrajinského" alebo ... juj, ale to nesmiem napísať ;-) ktorý ako umelý útvar nie je nemenný, videli sme aj nedávno x prípadov zmien štátov a formy zriadenia štátu. Pochybujem ale že Tatry niekto posunie. A keďže štát je aparát na organizáciu politickej moci, ani nemôže odo mňa vyžadovať moju stopercentnú dôveru, keďže teoreticky moju moc vykonávajú týpci, ktoré sú n-krát skompromitovaní mafiáni. Čisto teoreticky MOC MÁM JA a nie nejaký abstraktný "štát", a túto svoju moc v danom systéme vykonávajú za mňa títo týpci, lebo som im dôveroval, že ma neodrbú. Nuž ale keď ma odrbali, tak im teoreticky môžem aj vziať späť, lebo ma sklamali a porušili túto našu dohodu. Ale keďže sú to mafiáni - a tu nemyslím Fica ale politikov ako takých - samozrejme sa im to nebude páčiť, to je proste fakt, na ktorý sa musím pripraviť a podľa toho postupovať. OK, stačí teórie.

Vieš čo, ani neviem kedy som sa cítil totálne bezpečne v poslednom čase. Mám hypotéku - môžem byť vôbec v bezpečí? A podľa mňa také, že "úplne bezpečie" ani nie je, vždy si treba všímať dianie okolo ináč človek zaspí a postupom času prespí aj keby mu Napolonové delostrelectvo vyhrávalo pod oknom.

baloo

ale zrovna som sa rozviedol a teda sociálka je hodne ďaleko od objektivity. (Nie až tak síce, ako súd, ale to je iná téma.) OK, ozbrojené komandá to nie sú, ja som videl len úryvček z domáceho vieda zo srbskej vojny, práve tam niekoho napichovali na kôl, druhého piekli zaživa, stačilo mi, akú-takú predstavu mám. Zažiť som nezažil, ani nechcem - ale či mi to bude aj dovolené uvidíme.

Ale ja túto tému juvenilky vôbec nepovažujem za zbytočnú. Kampaň sa totižto iba začína, len teraz sa buduje legislatívny a organizačný rámec niečoho, čo bude v budúcnosti "samozrejmosťou". T.j., že decká na objednávku odoberú, legálne, lebo tiež patria štátu (akože jevropskému superštátu - kde už bude Slovensko...), ako orná pôda, lesy a podzemné vody. Matka ich iba vyrába a potom ich zoberú ako sliepke vajíčka. Práveže treba dávať na to pozor. Ale sme pod všesmerným útokom, musíme dávať pozor na tisíc vecí naraz: na to čo jeme a pijeme, na politikov, na sociálku, na vojny blízko aj ďaleko, na kriminalitu, drogy, masmediálne vymývanie mozgov, očkovania ... Mali by sme si už na to zvyknúť, byť stále na pozore a poprípade si rozdeliť úlohy. A stále ku všetkému pristupovať tak, že KLAMÚ - a cieľ majú niekde inde. Juvenilka je jedna z metód a síce nie je krvavá a príliš viditeľná, ale to neznamená, že netreba na ňu dávať veľký pozor a sústrediť sa iba na "mediálne atraktívnejšie" témy, ako Donbass.

baloo

som už deťúrencom neoficiálny "kurz" dal. Iste pokušenie raz príde ale aj na to som ich upozornil, že nech im kamoši kecajú čo chcú, drogy v žiadnom prípade, aj keby mali byť na smiech a neboli by "in". Plus ukázal som pár fotiek čo dokáže metamfetamin - a to som ich ani nechcel šokovať a neukázal efekty drogy "krokodil". Kto nepozná, a ide si vyhľadať, upozorňujem, že je to riadny brutál.

Keby deťom iba ukázali pár takýchto fotiek:
http://media.mlive.com/grpress/news_impact/photo/10585377-large.jpg
+ vraveli, že detičky, iste viete, čo sú to zombíci. No, tých pár šťastlivcov, ktorí sa vymotali, vravelo, že boli ako zombíci - len sa pozrite tým ľuďom do tých vyhasnutých očí...
Deti majú fantáziu a navždy si to zapamätajú. Nebudú si spájať drogy so srandou a zábavou ale so zombíkmi. A keďže dnes je ideálom byť večne mladý a fit - keď uvidia, čo dokáže droga za pouhý rôčik, snáď im dôjde, že to nie je sranda.

A teraz vlastná skúsenosť. Pred cca. 1.5 rokom sa stalo že pri úplne rôznych príležitostiach s kamarátmi som bol počas od jari do jesene 3x ponúknutý trávou, aj keď "kúpenskou" trávou, tak som si dal teda. Iste som medzitým aj ja starší, ale verte mi, že "táto tráva" už nie je "hentá stará tráva". Akonáhle je to kupované, stratíš kontrolu nad tým, čo húliš (ješ, piješ atď.) - a táto dnešná "komerčná" tráva už naozaj môže byť tzv. "vstupnou drogou". No odvtedy sa zo mňa stáva naozaj zarytý odporca veškerých drôg.

baloo

už si tu vymenoval milión rôznych variácií, len to najsámjednoduchšiu nie: on SÁM JE CHELEMENDÍK! ;-)

baloo

podobnými kontrolami by mohli legálne vytiahnuť podaktorých moc entuziastických (ergo kox) demokratov z davu, resp. celkovo im lehce šlapnúť na kurie oko. Aj taký Počiatek alebo Poliačik by sa mohli cítiť blbo... Resp. skontrolovať či na zimných demonštráciach naozaj podávajú regulérny pigičaj, lebo sú už isté skúsenosti z Majdanu. Alebo aj pár moc ukecaným pisálkom by mohli spôsobiť nechcene prebdené noci.

Ozaj, dostali ste tiež ten leták od SaS? Civvole, Poliačik, ktorý predtým vyzeral ako echt chazaroid, teraz má bradu... no hotový Ludevít Štúr. A Galko, chlapec z Krajiny Kauf, ty takééé dristy púšťa hneď na prvej strane. Že on už pred rokom predpovedal, že Fico sa bude chcieť odsunúť do úzadia ?!?! A podľa neho sa to aj splnilo - ja to teda moc nevidím, ale keď býv.min.obr. vraví... Ja nevým ludé, chystajú sa nejaké voľby, či čo? Lebo to vyzerá ako keby už robili predkampaň. Alebo voni liberálové už rátajú dopredu s niečím, čo my akože nemáme ani tušiť?

baloo

Netreba všetko brať vážne, "menjetek el" je po madárszki "odídte" ;-)

baloo

sa v starej skýtštine píše "Menjetek el" - podľa súčasného skýtskeho dialektu tzv. panónštiny znamená "odídte" ;-) Podľa niektorých tam ale bolo napísané "Huzza Tokel" čili "ťahajte preč".

baloo

1. "Problem - Reaction - Solution"
1.a. Ž. náb. obec teraz zareaguje a donúti vládu (resp. "systém") aby pritvrdila
1.b. EU (a uvidíme kto ešte) sa hlasito ozve a začne kritizovať - nie Havrana, ale celé Slovensko, t.j. vládu; pasuje to do načatého scenáru

2. Havran ten článok cielavedome - a nie emotívne, aj keď to tak znie - napísal:
2.a. lebo ľudia začínajú tušiť že niečo predsa nie je "košer" so židmi a takéto názory chcú počuť
2.b. na objednávku - viď bod 1

3. Havranovi sa nič nestane, keby niekto aj podal trestné ozn. nejako to už ututlajú, je moc šikovný káder na to, aby ho odpísali; resp. ak aj bude dáke haló, tak len preto, aby jeho "kalvária" jakožto hlásateľa Pravdy bola čo najviditelnejšia (pripomína princíp "ak niečo nevieš poraziť postav sa mu do čela").

4. Havran kresťanskú slovnú zásobu iba ako prostriedok, ideologicky je niekde úplne inde.

Tiež Havran:
"Takzvaný východ nepredstavuje alternatívu, pretože neexistuje. Je to filmová zmes moldavských kuriev, bývalých sovietskych generálov, pokúšajúcich sa predať africkým dôstojníkom pokazené jadrové zbrane bez návodu a kšeftárov s obličkami afganských veteránov."
http://www.jetotak.sk/editorial/sme-zapad-vychod-neexistuje

Aj tu je dosť jednoznačný:
SME, PENTA a ďalej?
http://www.jetotak.sk/slovensko/sme-penta-a-dalej

baloo

nevedel velmo presne kto proti nemu lúzu hecuje.

Ja jeho politickú "múdrosť" ale viem oceniť. On tie podvaracčské snahy videl dopredu a akonáhle sa začnú sgrupúvať demokrati a vyhrážať sa mu zabitím, ako kúzelník začne vyťahovať z klobúka tromfy. Také zľavy a hentaké zľavy, zadára vlaky, zníženie odvodov... Nejako sa mi to nezdá náhodné, že zrovna teraz ich takmer hromadne oznamuje.

To síce neviem, prečo tvrdí dodnes, že bude lacnejší plyn, ale nevadí, dobre sa to počúva. A teraz hlavne lidičky na vidieku proste nebudú chápať, čo tí paštekári zase demonštrujú - veď vlaky sú zadára. Aspoň čiastočne svoje sľuby plní a robí to tak, aby to bolo pre každého viditeľné. A tým velice šikovne podkopáva podkopávačov, dôvera ľudu mu zostane.

S tou zbraňou si myslím to isté. Teraz je klídek a piánko, neni umenie byť nad vecou. Ale sa to môže zmeniť.

baloo

Typický príklad modernej hyperobjektívnej novinárčiny:

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/896606-fico-pripustil-demisiu-n...

názov článku znie:
"Fico pripustil demisiu, nepotrebuje počúvať, že ho zastrelia"

A keď prečítame celé, tak Vezír povedal nasledujúce:
"Predstavte si, že v júni 2015 by Smer povedal, že dáme demisiu a sadneme si osemdesiati traja v parlamente s prekríženými rukami a budeme čakať, čo sa bude v tomto štáte diať"

a dodal:
"Som predseda vlády a predseda strany a mojou úlohou je pripraviť a priviesť Smer do volieb v roku 2016. Zatiaľ sa nemení nič na tom, že by som chcel byť lídrom tejto kandidátky a opätovne sa chcem pokúsiť získať slovenskú verejnosť na svoju stranu"

Interpretácia a'la SITA:
Fico pripustil demisiu...

No comment

baloo

reakcií zdá, že západ zostal poriadne zaskočený a teraz netuší čo sa deje. Rusko prehralo / vyhralo, je to bluf, EU to dosrala, Bulhrasko to dosralo blablabla... A koho by Bulharsko malo žalovať na tom súde? Seba? Dementi.

Ale plyn sa sem konieckoncov dostane, len cez Turecko t.j. aj oni ešte nahodia svoju maržu. Alebo sa EU konečne naozaj zľakne a začne rozmýšľať. Dovtedy nie je nič rozhodnuté, kým Rusko nepodpíše zmluvy s inými odberateľmi. Až potom bude prúser. Alebo niečo kluci v Bruseli vedia, čo my nie.

baloo

odporúčam nasledujúce videjko:
https://www.youtube.com/watch?v=8cztNIkHadk
(Ja som videl s maďarskými titulkami, keďže menovaný lengvidž neovládam) Stojí za to. Nepasuje síce sem ale nemal som lepší nápad a musím ísť buvinkať.

baloo

keď sa posnažíš, určite si spomenieš na "ker mi deretvár - mintenker" ;-)

baloo

"pakte z Rózsadombu" (dosť nóbl štvrť v Budapešti). Údajne 15. marca roku Pána 1989 sa tu stretli v nemenovanej vile predáci CIA, KGB, minulej (komunistickej) a práve sa zakladajúcej akože-demokratickej maďarskej vlády vrátane predstaviteľov židovskej obce, jakožto zrejme tieť členov mossadu. A došlo k dohode s 20-timi bodmi, ktoré majú zaistiť kľudný odchod sovjetských vôjsk, prechod moci (a majetku) do rúk staronových vyvolených a zároveň zabezpečenie status quo, tj. záväzné nebuzerovanie trianonských hraníc a povinný priateľský postoj k trianonským susedom, odškodnenie obetí holokaustu, tvrdé trestanie veškerých protižidovských a nacionalistických prejavov a budovanie priateľských vzťahov s Izraelom.

Samozrejme ale je to tiež iba blud ako aj protokoly oných múdrcov, neberte to prosím vážne. Len čisto náhodou ide odvtedy všetko presne podľa tohoto scenáru. Teda skoro.

baloo

Dik, že ste to dali samostatne, len chcem upozorniť, že niečo nie je košer s linkom:

http://www.nadhlad.com/content/%20http://www.hidfo.net.ru/2014/11/20/was......

Možno kvôli vlepenemu plus linku nadhladu motor iba urezal koniec URL, správne:
http://www.hidfo.net.ru/2014/11/20/washington-magyar-kormany-megbuktatas...

baloo

ale
1, potrebuje plyn
2, potrebuje presun (vojenského) materiálu
3, musí byť v správach ako akceptovaný štátnik - Slovensko je maličké a ľahšie sa naňho dá zatlačiť
4, cobydup bude potrebovať prakticky všetko, vrátane elektriky, žrádla, uhlia, žoldnierov

5, ... možno len sprostredkuje odkaz nadriadených, aby to toľko nebilo do očú...

baloo

hoši, tento článok je tak výstižný - a dokonca má hooodne veľa spoločného aj s článkom p. Stworu - že som vám narýchlo preložil. Zdroj je Hídfő, z ktorého občas aj tak zvyknem citovať. Jednak dáva do kontextu aj udalosti, ktoré neboli toľko medializované na Slovensku a podruhé aj vysvetlí pár aspektov, nie-až-tak známy priebeh a skrytú logiku udalostí. Sorry, že je trochu dlhý... a tiež sorry za preklepy, nesprávne skoňovanie a pod.
--------------
http://www.hidfo.net.ru/2014/11/20/washington-magyar-kormany-megbuktatas...
Washington pracuje na zvrhnutí maďarskej vlády
2014.11.20 20:26

V Budapešti a iných mestách organizujú ďalšie a ďalšie demonštrácie tie isté kruhy, ktoré najprv organizovali demonštráciu na Nám. Slobody (Szabadság tér). Keď sa spätne pozrieme na udalosti posledných mesiacov, vidíme že nejako vždy sa tam vyskytli rôzni "us-citizen" a teda Washington možno má niečo spoločného s dianím.
Najsámprv začali protivládne demonštrácie na nám. Slobody. Cieľovou skupinou vtedy (ešte v apríli) bola židovská menšina desiaca sa diskriminácií - teda aspoň podľa plánov organizátorov, pretože na demonštrácie prišlo iba pár tucet ľudí. Tak teda buď ten strach neexistuje, alebo nie tí a nie preto sa obávajú ako si to oni mysleli - ale to nie je teraz podstatné. Demonštrácia proti pomníku (pozn.: nemeckej, 1944-45) okupácie: prevalenie zátarasov odfajknuté, vykrikovanie na diktatúru a orbánviktora tiež. Americká mediálna podpora odfajknutá. Americké noviny Népszava vyzvali "partizánov" aby pomník vyhodili do luftu keď bude dokončený.
Akurát, že celý pomník nikoho nezaujímal. Žiadna menšina sa necítila dostatočne diskriminovaná kvôli pomníku, na ktorom je napísané, že "pre pamiatku obetí". Maďarská diplomácia vyzvala americkú stranu, aby vyšetrila prečo v USA vydávané noviny v maďarskom jazyku vyzývajú maďarov na teroristické činy. Americká diplomácia to pochopiteľne nevyšetrila, pretože menované maďarské noviny sú americké a píšu ich maďari v Amerike pre maďarov v Amerike - teda pre američanov. A USA nevydáva svojich občanov. Bola teda demonštrácia, americká podpora - ale táto línia aj tak nefungovala a nevyvolala masový odpor. A pri zákroku proti demonštrujúcim vysvitlo, že policajti nezadržali demonštrujúcich maďarských občanov, ale amerického (Alice Fried).
Odvtedy je maďarská vláda vystavená najrôznejším útokom. Investičná skupina Templeton vrátila štátne dlhopisy, čo nasledovali viacerí americkí investori. Forint mlátili mesiace hlava-nehlava a robili všetko aby zúžili manévrovací priestor vlády. Gordon Bajnai sa podľa vlastného priznania na stretnutí Bilderberg iba prizeral, kým vplyvní činitelia západu sa rozhodli, že ľavicové liberálne média budú podporovať odstránenie maďarskej vlády. A odvtedy čo vidíme? Ľavicové liberálne média budú podporovať odstránenie maďarskej vlády. Index.hu, HVG, Origo, 444 - celé spektrum liberálnej médie poskytuje progandistický mediálny priestor pre všetky protivládne demonštrácie a systematicky strieľajú na nové a nové terče. Znemožnenie osôb, tucty demonštrácií - systematicky vyhľadávajú slabé body.
Nápad s pomníkom na nám. Slobody nevyšiel, lebo nikoho nezaujímal. Keďže ani "stálych ustráchancov" nedokázali zmobilizovať, postupne začali zaťahovať nové a nové cieľové skupiny. Je očividné, že nemajú poňatia koho a prečo chcú dostať do úlíc - im je to vlastne jedno. Podstatou je, aby konečne už niekto demonštroval. Keďže ustráchanci sa neosvedčili, nasledovali skupiny ľudí bojacich sa o svoje posledné groše cez kadeaké facebookovské skupiny, a táto tendencia pokračuje dodnes.
Veci sa mali obrátiť počas demonštrácií proti internetovej dani. Chceli zatiahnuť aj pravicu a "hardcore" futbalových fanúšikov, pretože liberálna mladina je jednoducho fyzicky neschopná na dobývanie budôv a pouličné boje s policajtmi. Napriek tomu sa dial aj útok na centrálu Fidesz-u, pod osobným dozorom "chargé d'affaires" amerického veľvyslanectva, Andrého Goodfrienda, ktorý sa zo vzdialenosti pár metrov pozeral, či budovanie demokrácie pri centrále Fideszu pokračuje správne. Ale s liberálnou mládežou demonštrácia dosť rýchlo vyhasla a nepodarilo sa vyvolať ani pouličné boje. Liberálne média pomaly už s plačom prosíkali aj pravičiarov, aby konečne išli už demonštrovať. Dokonca aj jurtu postavili pred Parlamentom a skúsili všetko možné, aby naznačili, že sa tu chystá niečo národné. Lenže ani jurta nevyšla, lebo v maďarskej jurte nebývajú američania. Server Index skúsil dokonca ešte aj taký ťah, že zverejnili publicistiku s názvom "bude nový mierový pochod" (pozn.: tzv. "mierové pochody" bývajú organizované pravicou) s černochom ako vyskakuje z davu ľudí tmavšej plete - len aby podvedome podsunuli, že "mierové pochody" nie sú pre maďarov. Takže v podstate apelujúc na rasizmus pravice chceli pravicovo orientovaných odradiť od toho, aby sa postavili za vládu oproti destabilizácii (liberálne média používajú rasistickú kartu ako svoj prostriedok - chápeme, že?).
Ale nejako sa predsa len nepodarilo pravičiarov zatiahnuť do podvracania. Komunity futbalových fanúšikov doteraz preukázali nevídanu triezvosť. To, čo sa stalo je unikátne v Európe. Darmo ich zorganizovali "náhodou" s prekrývaním s demonštráciami, radšej odkráčali domov, akonáhle ukončili "svoju" demonštráciu. Aj pravica sa viac zaoberala tým, že zase američania mútia vody ako s tým, prečo by sme dnes mali ísť do ulíc a hulákať.
A po tomto všetkom - no nedajú tam do davu mladého rečníka, ktorý podľa vlastného priznania je komunista? Tohoto údajne komunistického rečníka tlačili do popredia skupina Galamus (pozn.: liberálne mimovládka, zhruba ako napr. IVO na Slovensku) a liberáli - len "ozajstní" komunisti sa k nemu nejako nehlásia.
Ustráchanci sa neosvedčili. Pravica zostala bokom. Tak snáď tá ultraľavica! Lenže - ani krajná ľavica. Robotnícka Strana zverejnila svoje stanovisko, že si neprosia z americkej a liberálnej destabilizácie. Komunity futbalových fanúšikov nevedeli zatiahnuť. "Komunistického" rečníka ešte chvíľu budú ukazovať, že snáď predsa...
Ale naďalej usilovne hľadajú slabiny. Teraz vytiahli do úlíc učiteľov. A keď to nepôjde, tak skúsia policajné odborové zväzy. Je to jedno, len nech už konečne niekto demonštruje za hocičo aby destabilizácia mohla pokračovať. Tlačí ich čas - od 1. januára štartuje Eurázijská Hospodárska Únia založená na iniciatívu Ruska. Pre Washington je teraz nepredstaviteľne dôležité, aby 1. januára bola pri moci taká vláda, ktorá nechce Eurázijskú Úniu ale Európske Spojené Štáty a transatlantickú spoluprácu. Aby tu bola vláda, ktorá nechce energiu kupovať od susedov, ale z ložísk vojensky dobytých Amerikou. Je to nadovšetko dôležité a preto systematicky pátrajú pop slabinách. Ak to nevyjde ani s učiteľmi, prídu policajti, ak ani oni, tak skúsia lekárov alebo študentov. Američanom je to úplne jedno. Blíži sa 1. január, štartuje Eurázijská Únia, musia stihnúť vymeniť vládu kým nie je neskoro.
Ak existuje historická chvíľa, keď treba povedať, aby dočasne nikto za nič nedemonštroval, tak je to práve teraz. Ak vláda zrealizuje otvorenie na východ, v novej únii sa dočasne dostane do takej pozície, že bude musieť vyjednávať. S civilistami, učiteľmi, policajtmi, študentmi, robotníkmi. Ľavicou aj pravicou. So všetkými. Táto chvíľa ale zatial ešte neprišla a Washington robí všetko, aby to znemožnil. Aby znemožnil takú šancu, aká sa vyskytne len raz za 20-30 rokov. Nenechajme to!

baloo

hej, ale keď som pri registrácii zadal FUNKČNÚ adresu, tak ju server označil za neplatnú. Chcel som dodatočne upraviť údaje ku kontu a zase vyhlasuje, že je neplatná, takže neviem kde je chyba.

baloo

Bez transparentov sa zamiešať a drogami so striekačky napichať demokratov. Cítiť to nebude, len ho tíško vyradíš, v dobrom prípade aj na 2-3 dni a nakoniec sa skonštatuje, že je iba shúlený, je dobrý demokrat a vúbec, pustíme ho domov.

Dakujeme, páni demokrati, že ste nás s drogami zoznámili, sme učenliví.

baloo

robotu, utekal som na vlak, len som postrehol, že s ním robili rozhovor a zachytil som túto vetičku. Ale bude asi aj v Markýze, šak gdze indze. Meno si neviem spomenúť, ale celkom známy fejs.

baloo

podľa toho, čo ostatní robá. Strúhajú dobrotu? Nevým, mne sa nezdá. Aj na Šimečku seriem, je irelevantný, aj keď by mohol pár kumpánpv zboznúť. Samozrejme diskrétne, necháme mu mobil aj nechty. Šimečka už ide dolu kopcom do Poprisľubúvávanej Žumpečky. Jedného som dnes stretol v BA-Hlavná st. - idú to posúvať na vidiek. Podľa mňa je to ich koniec, ale nech idú.

baloo

od nultého momentu. Zabúda sa na to, že Ficoslavove PRVÉ vyhlásenie bolo, že dotiahne širokorozchodnú po Perlu n.D. Nedotiahol síce, ale to je vlastne jedno, bolo to symbolickéí Orbán je tiež hajzlík, nedal by som za neho deravý groš - ale momentálne jeho vina je geopolitická. A Zemana (a predtým "demokratične zvoleného" Nečasa, že). Nie´že by som dotyčných mal v posvätnej úcte, ale ich "vina" protidemokratičnosti je vlastne v tom, že moc žmurkajú na východ. Ale trebars v tom Maďarsku pudingosvalí ájfónovci už nemajú aký "dav" postaviť za seba - lebo nepôjdu, poučili sa. Niežeby neboli tupí dostatočne, ale ich velenie nie je až tak. V Pešti nebude bitka, lebo policajt predsa mordehájov mlátiť nebude. Pokape to, nemá bázu. Aj v Blave to pokape. A potom môžeme ísť my. Ináč najsámlepšie súčasne, kým je bordel.

baloo

tvoje ospravedlnenie, tiež dodnes nechápem načo sú v maďarčine 2 j (akoéže j a ly). Ale mňa zato zdrbávali, takže som si to všimol. Hovorovo, v zákope by som ti to asi nevyčítal. Ale to je ešte chvíľa.. a či nie?...

baloo

nezorganizujeme my, tak nikto a keď zorganizujú voni... Neni veľa času. Kde a kedy? Maila máš, daj vedieť, pomme. Som aj inteleguán ale nie som posratý, keď si situácia vyžiada, konám. A mohli by sme byť "systémovo" rádovo nebzpečnejší ako tlupa vulgaris.

baloo

ale tie pro(ti)testy nedoznejú. Je laufr jeno, v kerej krajine jaká momentálne vláda. Neráta sa zafarbenie ale stupeň poslušnosti. Protesty v každej krajine majú zmeniť vládu, čo je protiústavné. To nám ale dáva povinnosť (tiež podľa ústavy) každého uzurpátora - v aktuálnom slengu medemokraticky zvoleného - zajebať na mieste, bez opýtania. Kapyto snáď. Dávajú nám vlastne zbraň.

baloo

najkompetentnejší na stráženie čistoty slovenčiny, ale Normane, toto:

najmekšou

je riadna hrúbka... Správne teda najmäkšou.

Pokiaľ to nie je najmä k šou ;-)

Bohužiaľ ale bola slabá úroda paradajok a lečo hádzať v pohári, hlavne keď mám (relatívne) málo... No kupovanými rajčinami by zas nebolo dosť symbolické, nebol by to taký čistý odkaz od ľudu pospolitého slovenského, resp. maďarského (rajčiny z DS sú povolené aj pre horňákov... pardon, správne zrejme tiež horniakov).

baloo

a podľa nedávno objavených dokumentov vysielač v Gliwiciach naozaj napadli poliaci, USS Maddox vietnamci, Saddam mal chemické zbrane a Osama zomrel 1, v jaskyniach BoraBora (či jak sa volá) 2, pri útoku Navy Seals v Pakistane (hej, on bol taký húževnatý, že museli ho dvakrát zabiť ešte aj po tom ako skonal na zlyhanie ladvín). Škoda že tí Seals nejako všetci zomreli, údajne ich omylom postrielal americký vertaljot. Smutný príbeh, aj keď nie je príliš známy.

Stoltenberg:
- In December 2013, he was appointed by the United Nations as a Special Envoy on Climate Change
- Jens Stoltenberg was one of quite a few left-wing politicians in Western Europe who had a file with the KGB because they considered him to be a friendly contact
- He has also always been a supporter of Norwegian membership in the European Union
- Jens Stoltenberg has been an advocate for having all the world's children vaccinated against infectious diseases

baloo

Istý p. Rudolf Zajac svojho času tiež urobil všetko možné, citujem (zdroj: http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/9435/reformne-procesy-v-zdravotnictve-obdo...):

Minister Zajac si v programových tézach stanovil:
- reformu zdravotníctva postaviť na jasnom zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej povinným poistným, na tvrdom rozpočtovom obmedzení a komerčnom pripoistení
- zásadnú reformu zdravotníctva založiť na rozdelení doteraz poskytovaných služieb na systém povinného a doplnkového poistenia, vzniku flexibilnej siete postavenej na kontraktačnej štruktúre, rovnosti šancí a povinností poskytovateľov bez ohľadu na vlastníctvo a zmenu kompetencií
- zaviesť otvorenejšiu liekovú politiku s určitou trvalou a vopred danou spoluúčasťou pacienta
- optimalizovať sieť lôžkových zdravotníckych zariadení a zaviesť reálny systém ich financovania (DRG systém).
...
Zajac a Pažitný (2000) konštatovali, že pri tvorení programu "oddlženia" sa MZ SR dopustilo závažných chýb. Nebol vykonaný pre oddlžovanie nevyhnutný podrobný účtovný audit zdravotných poisťovní a štátnych lôžkových zariadení, aby sa zistila jasná časová a subjektová štruktúra dlhu. Predkladané materiály o výške dlhu neboli vierohodné, keďže sa zmiešavali jednotlivé subjekty, a nebolo jasné, aké pohľadávky a záväzky majú jednotlivé poisťovne a voči komu.
...
Proces oddlžovania a konsolidácie pohľadávok systému zdravotníctva sa realizoval prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ, a.s., založenej v júni 2003.

------------

A keď som už začal, oprášme aj toto z roku 2008:
http://aktualne.atlas.sk/v-kauze-veritel-su-podozrenia-z-korupcie/dnes/k...
"Existujú podozrenia, že oddlžovanie zdravotníctva spoločnosťou Veriteľ za minulej vlády sa mohlo diať v korupčnom prostredí.
...
V rámci likvidácie postúpila spoločnosť Veriteľ podľa ministerstva financií Slovenskej konsolidačnej dokumentáciu k 616 540 pohľadávkam v nominálnej hodnote 12,894 miliárd korún, ktoré nadobudla od zdravotných poisťovní bez toho, aby si pred uzatvorením zmlúv overila ich existenciu, právny stav, výšku a dokumentáciu k nim."

... a podobne. A to všetko v období najväčšieho rozkvetu demokrácie a euroatlantických hodnôt - tj. za I. a II. bačovania Dzurindu ostatných liberálov. Mám pocit, že kvôli Paškovi najviac vykrikujú tiež oni. Ale veď by aj bola hanba, že v Pešti posielajú preč, v Praze už poslali - len Slovensko spinká zase?

Preč s korupciou! ... ale len s tou po roku 2006, dokonca aj tam korupcia v období 2010-12 nevadí.

baloo

no ja by som ztade nezliezol vúbec.

baloo

"Nový odpočúvací systém od firmy Verint Systems z Izraela dodnes nefunguje"
...alebo práveže funguje, len nemá k nemu každý prístup. E-health funguje? Aj to riešili blízkovýchodní experti, podobne ako databázu katastrálneho úradu, viacerých ministerstiev a pod.

baloo

tam sú, ale priznaj sa, koľko daždoviek a slimáčikov si už nechtiac ušliapol. Any nevýš.

Niekto (Einstein? Frank Zappa?) povedal, že dve veci sú nekonečné: Vesmír a ľudská stupidita. V nespočítaných kvantách ludé lejú do systému stupidity svoje peniaze, kupujú Nový Čas, kukajú Markízu. Keď si položím otázku, čo je pre moju karmu prospešnejšie: neodrbať tých, ktorí odrbaní chcú byť a správať sa čestne alebo im dať po čom túžia, vyplatiť hypotéku a vychovať normálne deti, tak som vážne naklonený k druhému riešeniu.

baloo

málo Vás tu vidieť v poslednom čase.

baloo

ale takéto dačo viem aj ja namalovať (ja nevým, satana s 12 rukami - v každej jedna žltá päťcípa hviezda - hlavou barrosa/róčilda/bárskoho a pod. + pár filtrov vo photoshope + nejaká báchorka o tajnej kaplnke vo švajčiarskych Alpách, čo nikto nebude preverovať). Dokonca takúto kaplnku môžem aj sám štýlovo postaviť, namalovať to tam, odfotiť a pomaaaličky a po kúskoch púšťať do internetu. Najprv na ksichtoknihu akože som sa na to náhodou natrafil a či niekto o tom viac nevie - ako poznám internet, hneď sa to rozletí. A potom už len vyberať vstupné a do roka budem chodiť do roboy na Maserati. Alebo to urobme spolu. Maľbu môžeme ináč každý druhý rok meniť, tí, ktorí prídu satana velebiť, neprídu, keď tam nájdeme napr. islamské nápisy z 8. storočia alebo starogrécke predpovede o apokalypse alebo zaručene originálne vyobrazenia ufónov nad stredovekým Prešovom. Ľudia sú sprostí jak poleno. Peniaze môžeme dať na nejaký dobročinný účel, napr. na čierno nakúpiť AK-čká pre prípad potreby. Alebo venovať hladujúcim niekde, len k tomu musíme vymyslieť aj celý reťazec, kde sa peniaze budú strácať, ale na druhej strane možno dáke groše vytiahneme aj od profesionálnych ľudomilov.

baloo

Mňa v podstate netrápi, kto ho zostrelil, lebo to bolo jasné do nultého momentu. Oveľa viac by ma zaujímalo vykrútenie prípadu do toho smeru, že kde je - prípadne aj TRESTNÁ - zodpovednosť anonymných písalkov tzv. novinárov. Vedome oj.bal celý svet, pravdu vedel, príkaz odnekade dostal. Zatiaľ existuje intuitívna ľudová ignorácia týchto mediálnych lží, ale druhé média to preberú ako svaté písmo. Takže: napr. také SMEti, Pravda(?!) by nemali niesť zodpovednosť za správy, ktoré PREBERAJÚ? Veď taký Reuters, AP, Bloomberg v jednom kuse robia len a iba propagandu, to nie je žiadna novinka. Nebol by to prvý prípad, že sú načapaní pri vedomej tendenčnej lži. A sú dosť dôležitými koliečkami v celkovom mechanizme. Keď už, tak ja by som o tomto dal vypísať referendum: či novinár zodpovedá za pravdivosť svojich produktov. No mal by. Mňa, keď neodvediem poctivú prácu, zdrbú jak sirotu.

baloo

hajzlíkov. Všetci šéfredaktori nejako nesú rovnakú fyziognómiu povestnej, ale zrejme tiež neexistujúcej piatej kolóny, ktorí visia na iných ceckoch. Už aj odznelo od tzv. "Ron Paul Institute", v článku síce zaoberajúcom sa hlavne Orbánom a Maďarskom (http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/november...), že všetky východojevrópske vlády, predovšetkým akože "pro-ruské" (myslí sa tým ne úplná poddanosť euroatlantickým direktívam) sú v ohrození. Moc to teraz nemôžem sledovať, ale čo som tu a tam počul, aj proti Ficomírovi sa idú vyťahúvať kadeaké záležitosti. Pričom v tej druhej európe na druhej strane dodnes existujúceho - síce nie železného, ale povedzmeže zamatového - múru zúri priekak (dúfam, že správne prekladám do slovienštiny slovo "prúser") okolo čerstvo zvoleného Junckersa. Lebo doteraz to tiež nevedeli a jediným koruptným hajzlíkom je Orbán, resp. Fico, predtým Nečas atď. Socialistickí alebo hociakí iní, napr. modrastí, trochu takí miklošoidno-gyurcsányoidní miliardári nevadia, ba až sú piliermi démon-krad-sie. Zrejme svoje miliardy zarobili pilnou prácou, ale pre istotu by som urobil test, či vie rozlíšiť lopatu od motyky. Ja nevým ludá, ale komu ešte stále nedochádza, je naozaj vážny príklad a malo by mu minimálne byť odopreté volebné právo, lebo nemá schopnosť pochopiť veci. Na druhej strane chápem, že táto tuposť je výsledkom dvadsaťročného úsilia a základom demokracie - keby neboli ľudia úplne osprostení, celý systém by nemohol fungovať. Na jednej strane sú slová a na druhej reálne siločiary. A je dosť smutné, keď vektor slôv ide kolmo k reálnym siločiarám a málokto si to všimne, lebo podľa nich sa reálne udalosti odohrávajú. OK, tolik, zajtra, alebo skôr v pondelok, na Dzen Dz, osláv príchodu Demokracie (Penta - JnT súboj), Trhovej Ekonomiky (dotácie, embargá, zbúrané cukrovary) a VSVOH (Večný Smútok a Výpalné za Obete Holooného). Medzitým bohužiaľ musím dotiahnuť radiátory do detskej izby, aj keď vodu v nich bude zohrievať plyn zo zeme Tyranie a utláčania slobôd. No z Ázie proste, hnus, ani nebudem mať ten pocit z tepla za týchto okolností. Nedemokratický plyn, no humus. Riešenie je logické: treba zdemokratizovať ten plyn, až potom začne ozaj hriať.

Stránky