Ivan Kochman

komentáre

Ivan Kochman

A načo? Ja už viem prečo som bol sem zavolaný ale vieš to aj ty?-)

Ivan Kochman

Kým toto čo je teraz neprišlo, používalo sa v policajnom povolaní množstvo techník na vymámenie pravdy. Jedna z nich je o dobrom a zlom policajtovi, teda o psychologickom nátlaku. Túto techniku si osvojili vo filmovom priemysle ale v obrátenej forme teda, kladný hrdina bojuje a ochraňuje to čo je odsúdené Bohom a záporný hrdina má síce správne slová i dôvody ale je k tomu pridaná zloba i krutosť aby to dosiahlo u publika odsúdenie.( A tak sa to dostalo cez mediálnych poradcov do politiky. V predvolebných debatách ala múdry finančník a naivný idealista, znehodnotia dané sľuby ako spomínaný Sulík a Kolár už povolebných debatách.) Nuž ale toto začalo od čias keď prišli utečenci a začalo v tomto duchu divadlo, Fico a Matovič. I prišlo rozdelenie Európy v divadle za kvóty a proti kvótam a posunulo sa teraz do formy rúška a karanténne uzavretie hraníc. Takže je podstatný ten slávny koronavírus? Nie! Je podstatné chytiť sa do zlorečenia voči niekomu? Nie! Pomôže niekomu sa schovať tak isto ako sa učil schovať za skrytú identitu? Nie!

Ivan Kochman

Koho je vlastne dcérou veda? Nepoznáš vari porekadlo aká matka taká Katka? Súčasná veda má svoj počiatok v cirkvi a ako narástla tak aj narástla jej arogancia i pýcha, presne tak isto aká bola arogancia a pýcha jej matky v čase jej zrodu. A ak naozaj nad tým porozmýšľaš tak možno aj pochopíš ako jeden hriech voči Bohu plodí ešte šesťkrát väčší hriech. A odmysli si skúmanie vecí, to nie je hriech lebo dieťa hrabajúce sa v otcovej dielni sa aj učí na čom otec pracuje. Boha z tohto nemôžeš vynechať, no dieťa ktoré si nectí otca aj zomrie lebo robí to čo sa otcovi nepáči a ak niečo zakázal tak len preto aby to dieťa nezomrelo. A to je základným hriechom všetkých cirkví, včetne tej mediálnej aj keď ju tak teraz nevnímaš. Takže prečo je od čias Mojžiša prikazované čo môžeš jesť a čo nemôžeš? Divíš sa tej posadnutosti? Ja nie! Boh má svojho Syna ktorý ho miluje a ten krstí duchom a zabiť ho nemôžete lebo je tam kde naňho zo zeme nik nedosiahne a ani ho nezhodí. Mali by ste ozaj počúvať čo je v písme napísané.
A novinári? Nuž pre nich platí jedno- Učeník Ježišov pred nejakým časom bol postavený v tme pred Toho ktorý mu prikázal aby zaviazal novinárov prísahou, presne tak isto akou bol zaviazaný Šimei syn Géru pred kráľom Šalamúnom. Ak vyjdeš z Jeruzalema sem alebo tam zomrieš! Učeník povedal- nemôžem ich zaviazať prísahou lebo Učiteľ nám prikázal aby sme neprisahali a tak nemôžem porušiť slovo učiteľa i vydal svedectvo sám o sebe že mnoho krát niečo a sľúbil a nedodržal to, tak ako to môže žiadať po iných. Vtedy Ten čo prikazoval o novinároch odišiel lebo ten učeník položil svoju dušu za novinárske ovce a mal svoju prácu i ich učil tak ako mu bolo v daný čas hovorené. A v tomto čase mu tichým hlasom bolo povedané že ho tie ovce nechcú počúvať a tak učeník vzal svoju položenú dušu od tých oviec lebo sa naučil od svojho učiteľa že ten čo dobrovoľne položí svoju dušu za iných má právo aj svoju položenú dušu vziať späť.
Takže aby ste rozumeli! Tí čo si zaviazali novinárov zmluvou i platom, tak tí im vezmú aj život lebo im novinári nedajú to čo im sľúbili a na čo sa pri nich spoliehali. A ako a kedy sa to stane? Ten čo sa učí od Ježiša vie že o také sa nemá starať. Tak prečo sa trápiš ako vzniklo to o tom víruse a ako to dopadne lebo ja viem jedno a to ako to napokon dopadne lebo naučenia o ľudskej inštrumentalite nie sú od Ježiša ale vábnička pre tých čo sa na to ulakomia.

Ivan Kochman

Bola si už zaľúbená aj vy ostatný čo to tu čítate? Čo tá láska vlastne obnáša? To je vlastne to najdôležitejšie na tom všetkom. Ak niekoho milujeme, tak naňho nielen myslíme ale aj chceme mu robiť radosť a tak vždy skúmame čo má ten koho milujeme aj rád a to aj vyhľadávame aby nás ten koho milujeme aj miloval. Takto vieme milovať svojich partnerov a o svojich deťoch ani nehovoriac, tým dávame ešte väčšiu lásku a to hovorím preto že nedostávame z tejto lásky presne tak isto naspäť. Pouvažujte nad tým čo ste všetko boli vždy ochotný vykonať pre toho do ktorého ste v minulosti zamilovali, pospomínajte si. Robili ste vari to čo sa tomu do koho ste sa zamilovali nepáči? Asi nie. A tak si položte otázku. Vedeli by sme takto isto milovať aj Boha?
Ak si sami sebe budete vedieť odpovedať, tak budete vedieť koľko je hodná hentá šou.