Náhodný okoloidúci

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Náhodný okoloidúci

A koľko je u nás v našej príjemnej miernej klíme stromov starších ako 200 rokov? Ak sa nejaký nájde, tak je to výnimka evidovaná napríklad tu:
https://enviroportal.sk/katalog-chranenych-stromov
https://enviroportal.sk/stromy
V tom katalógu sú tak naše, ako aj cudzokrajné stromy.

Ešte pre zaujímavosť, tu máš zoznam europskych druhov stromov + nejaké cudzokrajné a pri mnohých je mapka prirodzeného rozšírenia. Ale je to v ostrovnej kreolčine (tak Norman celkom oprávnene nazval angličtinu) a treba podľa latinského názvu zistiť, o aký druh stromu ide.
http://www.euforgen.org/species/

A teraz kriticky. Koľko z tých stromov sa vôbec dokáže dožiť veku viac ako 200 rokov?
Smrek u nás tak maximálne 200 - 300 rokov, aj to v horách, vysadený v nížinách odhníva od koreňa vo veku 100 - 150 rokov. V nemeckých Alpách údajne našli jeden 680-ročný kúsok a v Nórsku rastie 8- alebo 9000-ročný zákrpok. Javory sa dožijú možno tiež tak 150 - 200 rokov.
Breza sa dožije 100 rokov, osika tiež, lipy a duby sú síce dlhoveké, ale závisí to aj od podmienok.
Taký tis sa vraj dožije 3000 rokov, ale tisy priamo v Rusku nerastú, nanajvýš vysadené.

Mňa by ale zaujímalo aj to, ako so stromami zamávala "malá doba ľadová" medzi 14. a 19. storočím, o koľko desiatok alebo stoviek kilometrov sa posunula na juh hranica rozšírenia stromov. Oceánska západná Európa bola určite postihnutá menej ako kontinentálne Rusko.

Ešte k tej Tartárii - existujú nejaké originálne ruskjazyčné hoistorické zdroje - archívy, kroniky, mapy? Lebo ja som videl na nete len mapy popísané latinkou a navyše drvivá väčšina angličtinou.

Náhodný okoloidúci

Duračok ešte stále neprestáva účinkovať.
Ale pekne vidno, koľkí západní papaláši dovolili, aby ich Gueit Buitein vmanipulovala do pozície idiotov.

Británie přiznala, že v případu Skripala nestavěla na faktech
https://cz.sputniknews.com/svet/201804037086861-Britanie-pripad-Skripal-...

V OPCW odmítli společnou iniciativu Íránu, Ruska a Číny ve „věci Skripala“
https://cz.sputniknews.com/svet/201804047094063-rusko-iran-opcw-cina-skr...

Náhodný okoloidúci

Povráva sa, že pri zavedení celibátu išlo o to, aby kňaz po smrti svoj majetok, pokiaľ nejaký mal, zanechal cirkvi a nie svojim potomkom.
Ďalej treba mať na poamäti, že ešte v nedávnej minulosti spoľahlivo fungoval prirodzený výber, ktorý zo spoločnosti s krutosťou prírody odstránil jedincov neschopných samostatného života alebo nejako zdravotne postihnutých, málo odolných voči chorobám atď. Prirodzený výber teda do istej miery kompenzoval prípadný dysgenický efekt civilizačných vplyvov (vrátane celibátu). V súčasnej civilizácii je prirodzený výber úplne potlačený, lebo humanizmus, a tak napríklad deti, ktoré by v 5 rokoch zomreli na rakovinu, ssa teraz dožijú dospelosti a ďalej šíria svoje gény.
Negri si chcú zasexovať, je im jedno, či z toho budú deti, o tie sa aj tak stará žena. Sex je u nich čisto pudová záležitosť. Niektorí možno ani nechápu súvislosť medzi sexovaním a rodením detí. Skoro ako "luníčania".

Náhodný okoloidúci

Všimli ste si, ako ubúda žien a dievčat so ženskými tvarmi? Žiadne ženské krivky, ale z fitka vypracované skoro až chlapské ruky, široké plecia, tiež z fitka, a malé zadky chalanského tvaru, tiež z fitka. A redaktori v bulvárnych plátkoch nás presviedčajú, že práve takéto fitkové výtvory sú "dokonalá ženská postava". Nie, moje biologicko-konzervatívne presvedčenie mi hovorí, že nie sú!

 

Teda poznám ženy, ktoré bez fitka majú úzke boky (úzku panvu) a široké plecia, lebo skrátka majú takú stavbu kostry, s tým sa nič nedá robiť, ale tie propagované fitkové súťaže o čo najnižšie, až nezdravo nízke množstvo tuku v tele, čo vedie k tomu, že dospelé mladé ženy nemajú ženské, ale chalanské postavy, to je asi tiež jedna z ciest, ako úmyselne narušiť vnímanie rozdielov medzi ženami a mužmi. Ale nepáčia sa mi ani kobylie zadky černošiek.

Náhodný okoloidúci

Ďakujem za ubezpečenie :) a všimol som si, že to utíchlo, rovnako ako utíchol rozruch okolo BSE, SARS alebo ziky.

Náhodný okoloidúci

Mám takú teóriu, súvisiacu s kňazmi, ktorí majú radi mladých chlapčekov.
Myslím si, že ide o ľudí, ktorí už pred vstupom na dráhu kňaza o sebe vedeli, že sú na chlapcov a vedeli, že to je zločinná zvrhlosť a že z pohľadu cirkvi to je ťažký hriech, ale naivne si mysleli, že keď sa stanú kňazmi a budú sa stále modliť, že to nejako prejde. Ale nepočítali s tým, aké silné sú pudy a hormóny. Inými slovami toto sa nedá potlačiť (asi jedine kastráciou, ktorá odstráni zdroj hormónov), len čiastočne usmerniť.

Náhodný okoloidúci

Marína je očarujúca :) a tupky asi nepoznajú rozdiel medzi národným (ľudovým) krojom, ktorý sa kedysi nosil ako bežné denné oblečenie (samozrejme, boli aj kroje na slávnostné príležitosti) a karnevalovou maskou - to je to, čo sa nosí na karnevale v Benátkach alebo v Rio de Janeiro. Nepredpokladám, že tie brazílske operené hlavy a zadky sú vhodné na každodenné nosenie.

Náhodný okoloidúci

V porovnaní s Mirgovej klipom (a inými podobnými) predstavuje ešte aj videoklip Bernardín od Horkýže Slíže seriózne umelecké dielo.

Náhodný okoloidúci
Přinášejí nemoci, zabírají náš životní prostor, mají jiné náboženství, změní naši společnost, jsou nebezpeční. Svätá pravda, ako hovoríme my ateisti. A preto ich tu na Slovensku nechcem.
Náhodný okoloidúci

Z Mojžiša a Abraháma si netreba robiť srandu, stačí o nich hovoriť pravdu.

Abrahám zrejme nebo žiadny "praotec", ale personifokovaná tvorivá sila Brahma, ukradnutá z hinduizmu, ktorý v končinách na západ od Indie nebol neznámy, údajne vplyv hinduizmu siahal až do Egypta. Možno tak ďaleko siahal aj vplyv buddhizmu a v takom prípade Jan Kozák nie neopodstatnene píše, že biblický strom poznania je figovník, pod ktorým princ Siddhartha dosiahol osvietenie a stal sa Buddhom.

A o pôvode vymyslenej literárnej postavy Mojžiša sa píše tu:
https://invivomagazin.sk/zrodeny-z-legiend,-historie-aj-propagandy-inspi...

Čiarka v odkaze možno spôsobí, že sa vám to nebude dať otvoriť, tak ten link prekopírujte.

V článku sú odkazy na ďalšie zaujímavé súvisiace články, odporúčam prečítať všetky, stojí to za to.

Náhodný okoloidúci

Stačí napsať, že by si s nimi najradšej urobil to, čo oni s nami, veď voči reciprocite z princípu nemôžno nič namietať, a my to pochopíme presne tak, ako si to myslel :)

Náhodný okoloidúci

Nemaj bojáš, o he-e-e-e-e-e-e-erečkách si nerobím ilúzie :) Možno by sa ich nezrelé a naivné postoje k dianiu vo svete a následnému prehnanému zviditeľňovaniu sa dali označiť pojmom "herecký syndróm".
Pauhofová sa mi síce výzorom páči, ale môjmu ideálu - Veronike Paulovičovej - z môjho samčieho pohľadu aj tak nesiaha ani po päty :D

Náhodný okoloidúci

Oni všetci stoja na tribúnach z hlbokého presvedčenia!!! A najhlbšie je o svojej pravde presvedčené nejaké Stanke!!! :D

Náhodný okoloidúci

SPORT, JEZDECTVÍ A ZÁBAVA
Sport je jednak soukromý jako modlící se člověk, který se modlí sám v uzavřené místnosti, nebo ve­řejný, prováděný kolektivně na otevřených prostranstvích, jako modlitba, která se koná společně v mís­tech oběti. První druh sportu se týká samotného jedince, zatímco druhý typ se týká všech lidí. Musí být prováděn všemi lidmi a nesmí jej přenechat někomu jinému, aby ho prováděl za ně. Je pošetilé, aby dav lidí chodil na místa oběti jen proto, aby se díval na člověka nebo skupinu lidí, jak se modlí, aniž by se sám pomodlil. Stejně tak je pošetilé pro dav lidí, aby přišel na hřiště nebo do arény kvůli pozorování hráče nebo celého týmu, aniž by se sportu zúčastnil.
Sport je jako modlitba, jídlo a pocit tepla nebo chladu. Je nesmyslné, aby dav lidí přišel do restaura­ce jen proto, aby se díval na člověka nebo na skupinu lidí, jak jedí; je nesmyslné pro člověka, aby poslal jiného člověka nebo skupinu lidí, kteří by se za něj ohřáli nebo osvěžovali čerstvým vzduchem. Stejně tak je nelogické pro společnost, aby umožnila jednotlivci nebo týmu zmonopolizovat sport, zatímco lid jako celek by platil výdaje za takový monopol pro užitek jedné osoby nebo týmu. Stejně tak by lid neměl demokraticky dovolit jednotlivci nebo skupině, straně, třídě, sektě, kmeni nebo parlamentu, aby za něj rozhodoval o jeho vlastním osudu anebo určoval jeho potřeby.
Soukromý sport se týká jen těch, kteří jej sami provozují na vlastní náklady. Veřejný sport je veřej­nou potřebou lidí a lidé by neměli být zastupováni při jeho provádění ani z hlediska fyzického ani de­mokratického. Fyzicky zástupci nemohou přenášet na druhé tělesný a morální prospěch ze sportu.
Demokraticky ani jednotlivec ani tým nemá právo na monopolizaci sportu, moci, bohatství nebo zbra­ní jen pro sebe. Sportovní kluby jsou dnes ve světě základem tradičního sportu. Rozhodují o všech, mají podíl na výdajích a veřejných zařízeních pro sportovní činnost v každém státě. Tyto instituce jsou pouze společenskými monopolistickými nástroji jako ostatně všechny diktátorské politické nástroje
monopolizující moc, ekonomické nástroje monopolizující bohatství, a tradiční vojenské nástroje, mo­nopolizující zbraně. Jakmile epocha mas smete se světa tyto nástroje monopolizované moci, bohatství a zbraní, nevyhnutelně zničí monopoly společenské činnosti jakou jsou sporty, jezdectví a pod. Davy se staví do fronty, aby hlasovaly pro kandidáta, jehož cílem je zastupovat při rozhodování o jejich vlastním osudu, s nereálným předpokladem, že bude zastupovat jejich zájmy, jejich důstojnost, suverenitu a ná­zory. Avšak takové davy, oloupené o svou vůli a důstojnost, jsou omezeny na pouhé pozorovatele, po­zorující jinou osobu, provádějící to, co by měly dělat přirozeně samy.
Totéž platí o masách, které neprovozují samy sport pro sebe proto, že jej neznají. Jsou podvedeny monopolistickými nástroji, které se snaží je obloudit a zmást, aby se namísto toho bavili smíchem a potleskem. Sport, jako společenská činnost, musí být pro masy, stejně jako moc, bohatství a zbraně mají být v rukou lidu.
Veřejný sport je pro všechen lid. Má na něj právo všechen lid, protože je prospěšný zdraví a rekrea­ci. Je jenom hloupostí přepustit svůj prospěch určitým jednotlivcům a týmům, které si jej monopolizují, zatímco masy zajišťují vhodná zařízení a platí všechny náklady těchto sportovních zařízení. Tisíce, kte­ré naplňují stadióny, aby se dívaly, tleskaly a smály, jsou titíž pošetilí lidé, kteří nedovedou provádět sport sami. Seřazují se do front, jsou nečinní a tleskají těm hrdinům, kteří je připravili o iniciativu, opanovali hřiště, řídí sport, využívajíce pro sebe zařízení, která jim zaopatřil lid. Původně byly tribuny určeny k oddělení mas od hřiště, to znamená, aby zabránily masám přístup na hrací plochu. Až však masy napochodují a budou provozovat sport uprostřed hrací plochy, tribuny se vyprázdní a budou zru­šeny. To se stane, když si masy uvědomí skutečnost, že sport je veřejná činnost, která musí být sama prováděná, a ne pozorovaná. Kdyby se dívala neschopná a nečinná menšina, opak by byl mnohem ro­zumnější.
Tribuny stadiónů zmizí, nebude-li nikoho, kdo by je zaplnil. Takoví, kdo jsou neschopni vytvářet hr­dinské úlohy v životě, kteří ignorují historické události, kteří si nedovedou představit budoucnost a nej­ sou dostatečně opravdoví ve svém životě, jsou bezvýznamní lidé, kteří plní sedadla divadel a kin, aby se dívali na životní události a učili se, jak probíhají. Jsou jako žáci, kteří zaplňují školní lavice, protože jsou nejen nevzdělaní, ale ani neumějí na počátku číst a psát.
Ti, kdo řídí běh života sami, nepotřebují pozorovat jeho dění pomocí herců na jevišti nebo v ki­nech. Stejně jako jezdci, kteří drží otěže svých koní, nepotřebují sedadla na tribuně. Kdyby měl každý koně, nechce tu být, aby se jen díval a tleskal. Sedící diváci jsou pouze ti, kteří nejsou schopni vykoná­vat takovou činnost, protože nejsou jezdci.
Stejně tak kočovníci nemají zájem o divadlo a kino, neboť to jsou lidé velice vážní a tvrdě pracující. Jakkoliv však si vytvořili vážný život, jednají radostně. Beduíni se nedívají na hráče, ale sami kolektivně provozují hry a účastní se radostných obřadů, protože přirozeně rozeznávají potřebu této činnosti a au­tomaticky ji uskutečňují.
Různé druhy boxování a zápasení jsou důkazem, že lidstvo se ještě nezbavilo veškerého divokého chování. Nevyhnutelně toto chování skončí, až člověk vystoupí výše na žebříku civilizace. Lidská oběť a souboje na pistole byly všedními zvyky v různých stupních vývoje člověka. Avšak takové divoké zvy­ky skončily již před dávnými lety. Člověk se nyní sám sobě vysmívá a současně lituje takových činů. To bude také osudem boxování a zápasu za desítky nebo stovky let. I když většina lidí je civilizovaná a svě­tem zkažená, většina z nich je schopná ubránit se obojímu prováděním a podporováním těchto zvyků.

Náhodný okoloidúci

Už samotný profesionálny "šport" je perverzita.
A inak ja mám pochopenie pre zdravotne postihnutých, ktorí sa venujú športu, chcú skrátka žiť zaujímavý život a nie presedieť ho v jednej izbe pri okne. Ale nevidím dôvod robiť z toho takú slávu.

Náhodný okoloidúci

Predstav si, že by sa Pauhofová dopočula, že ju tu rafinovane urážam a prišla by sem medzi nás ako svojho času náš najlepší kamarát Bránik :D

Náhodný okoloidúci

Riešením nie sú sťažnosti a protesty, tie organizátorov protibelošského štvania len rozosmejú. Riešením by mohli byť filmy - je jedno, či hrané alebo animované, v ktorých by čisto africký príbeh (mytológia, politika) hrali len belosi. Predstavte si afrických kmeňových bohov ako belochov alebo Nelsona Mandelu ako škandinávskeho modrookého blonďáka. Veď ak môžu starogréckych bohov sídliacich na Olympe hrať černosi... Reciprocita je predsa najspravodlivejšie usporiadanie vzájomných vzťahov.

Náhodný okoloidúci

Hej, pekná mapka, dobre si našla :)
Červeno sú jasne označené štáty, v ktorých zdravý rozum dostal červenú a ich vlády veria nepodloženej britskej konšpiračnej teórii o vine Ruska.

Náhodný okoloidúci

„Čerpali sme z médií. Rozmýšľali sme a prišli sme na to, že je to veľká blbosť to čo sa tu deje.“

Tento Strakin výrok sa dokonale, priam ako riť na šerbeľ hodí práve na terajšie protivládne protesty. Nadčasový.

Sorosjugend disponuje naozaj kvalitnými kádrami :D a ako onehdá povedal Vissarionovič, карды решают всё.

Náhodný okoloidúci

Či pani "profesorku" tak zdebilizovalo štúdium alebo či jej terajšie besnenie je je prirodzenosť, to si netrúfam hádať. Ale keď bola mladá, ako v tom filme, tak z môjho pohľadu to bola veľmi pekná bábika. Výzorom podobný typ ako teraz Pauhofová, ktorá sa tiež dala na dráhu profesionálnej tupane z tribúny.

Náhodný okoloidúci

https://www.aktuality.sk/clanok/576390/prezidenta-kisku-znepokojilo-nevy...

Kiska je naštvaná, že Pellegrinoho vláda po čestvej skúsenosti s nepodloženými obvineniami bez dôkazov v kauze Kuciak odmietla bez dôkazov o vine Ruska v kauze Skripaľ vyhostiť ruských diplomatov. Len tak, zo solidarity s Gueit Buitein, aby sme v očiach západu boli poslušní. Teda čo to trepem, správne malo byť aby sme v očiach západu boli pekní.

Náhodný okoloidúci

Alarm vraj vypol strážnik a núdzové východy boli údajne zatarasené, zrejme nejakým bordelom. Podľa toho, čo bolo v oficiálnych správach.

Tu je video z bezpečnostnej kamery priamo vo vyhoretom nákupnom centre, ľudia v diskusii píšu, že časť videa je vystrihnutá.

https://politikus.ru/video/105921-kamera-videonablyudeniya-snyala-moment...

A na tomto videu je záber na chlapíka, ktorého podozrievajú, že do sekcie s trampolínami hodil rozbušku alebo niečo také.
https://www.youtube.com/watch?v=kEEElACYRcE

Videí o tejto udalosti a s podozrením na teroristický čin je na trubke viac.

Náhodný okoloidúci

Aby nedošlo k omylu a zavádzaniu - pravé meno Marie Casellati je Mária Troškelli a údajne udržiavala styk s istým Vandellim s hudobno-mafiánskej skupiny Horkýželli Slíželli.

Náhodný okoloidúci

Je mi ľúto, väčší nemám, tento som našiel pred troma rokmi na nejakej ruskej stránke, myslím, že politikus.ru. Blbostičky tohto druhu si ukladám a teraz je práve tento obrázok mimoriadne aktuálny :D

Náhodný okoloidúci

https://www.aktuality.sk/clanok/575101/analyza-jozefa-sateka-kto-a-preco...

Vytrvalo sa odmietajú pustiť verzie o talianskej alebo Kočnerovej mafii, lebo len tieto verzie pasujú do ich úmyslov, ale táto analýza aj tak dokázala len...

https://www.youtube.com/watch?v=Gb1TMPXi_Ss

Náhodný okoloidúci

Koľko ľudí v takom prípade pôjde do ulíc protestovať?

Náhodný okoloidúci

Inými slovami pouličné protesty sa skončia skôr ako si ľudia uvedomia, že skutočná politika sa robí v parlamente a v zákulisí a nie na ulici. Aby sa účastníci protestov necítili podvedení sa prišli aj inokedy na ďalšie protesty pod inou zámienkou.
Veľša ľudí konečne pochopilo, že aj protesty v 1989 boli len kulisa, rozhodujúce veci sa udiali mimo zrakov a dosahu ulice. Ale táto skúsenosť je neprenosná.

Náhodný okoloidúci

Organizátori to vysvetľujú tak, že ich aktivita sa miesto ulice sústredí na parlamentnú pôdu.
https://www.hlavnespravy.sk/organizatori-zrusili-piatkovy-protest/1349548

Náhodný okoloidúci

Kiskina stará je nespokojná, lebo Kiska je málo doma pod papučou a pritom majú doma ďalšiu malú Kisku. Takže stará Kiske zatrhne ďalšiu kandidatúru.
Aspoň to včera povedal Žitný v rozhovore pre ČT24.
https://www.youtube.com/watch?v=Xu00LkqA3rg

Náhodný okoloidúci

Žitný v telefonickom rozhovore potvrdil časť toho, čo je uvedené v článku na HS - že talianska polícia mala v mafii nasadeného svojho agenta, ale keď sa spustil rachot okolo Talianov na Slovensku, museli ho stiahnuť, aby neprišiel o život.
K tým vyššie uvedeným bodom len toľko - naši vyšetrovatelia sa k tomuto vyjadriť nemôžu, lebo prokurátor na kauzu Kuciak uvalil informačné embargo. Ostatné body zatiaľ stále platia.

Rozhovor so Žitným:
https://www.youtube.com/watch?v=Xu00LkqA3rg

Náhodný okoloidúci

Kiska neprekvapila, stále sa snaží splniť domácu úlohu od Juraja Čierneho.

Náhodný okoloidúci

Mne by sa celkom páčilo, keby sa Tomahawky zmenili na Bumerangy.

Náhodný okoloidúci

1. nepostrehol som, že by sa k tejto správe vyjadrili naši vyšerovatelia, takže zatiaľ ju treba brať s rezervou
2. nepostrehol som ani to, že by túto správu prebrali niektoré zo sorosovín hlavného prúdu, ale to ani neprekvapuje, keby to uverejnili, nemohli by sa viac oháňať "talianskou stopou"
3. právomoci našej polície a prokuratúry sú obmedzené na územie Slovenska, takže pokiaľ Taliani na východe neporušili žiadny náš zákon a pokiaľ eurofondy čerpali a využili v súlade s predpismi, tak v tomto smere sú čistí a nepostihnuteľní, navyše styky podnikateľov s politikmi na rôznej úrovni sú bežná vec
4. (moja konšpiračná teória) ak aj SMERáci vedeli, že talianska polícia podozrieva Talianov na východe z členstva v mafii, nebol dôvod robiť z toho rozruch a nejako zasahovať, a to z jednoduchého dôvodu - išlo o to, aby sa nepremysleným a unáheným ťahom nemarilo talianskej polícii vyšetrovanie, čiže aby sa Taliani cítili bezpečne a nespanikárili
5. týmto sa zasa vraciame k otázke, kto kázal Nicholsonovi, Megovi a Holecovej podsunúť Kuciakovi materiály o mafii a vytvoriť tak falošnú taliansku stopu. Ak je pravda to v článku na HS, svedčí to o tom, že tvorcovia falošnej talianskej stopy nemali ani len potuchy o tom, čo robí talianska polícia

Náhodný okoloidúci

Keď som sem dával ten link na HS, tak na prvý pohľad sa zdalo, že to všetko je časovo zosúladené, aby sa posilnila falošná talianska stopa. Teraz sa potvrdilo, že stopa je síce v prípade vrážd falošná, ale časová zhoda medzi vraždami a zatknutím za drogy je naozaj len časová zhoda bez zákulisného zosúladenia. Nič iné som tým nemyslel.

Náhodný okoloidúci

.. je to problém s vlastnou identitou, ako sme si uvedomili potom, ako sa nám ozval náš dobrý kamarát Bránik a chcel nás poúčať a zrelativizovať.

Náhodný okoloidúci

Asi to naozaj bola náhodička a nie Sorosova krvavá paprča. Možno sa Taliani rozhodli zasiahnuť preto, lebo sa o Antoninovi začalo priveľa hovoriť, alebo to skrátka tak nejako vyšlo, náhodná časová zhoda. Ale ani mi nenapadne, aby som sa Jurajovi Čiernemu ospravedlňoval za to, že som ho podozrieval, že to zosúladil a načasoval :D

Náhodný okoloidúci

Rusko si zvolilo politiku nezasahovania. Jednak má dosť svojich starostí, jednak keby zasahovalo, nieslo by zodpovednosť a náklady. Banderovcov si musia povešať samotní Ukrajinci, s tým si Rusi ruky špiniť nebudú. A náklady na Ukrajinu nech si znášajú tí, ktorí jej sľubovali členstvo v Gayrope.

Náhodný okoloidúci

Podľa našich českých bratov a sestier by meno hlavného mesta Belgistanu malo zmeniť rod z mužského na ženský. Nie preto, aby to bolo genderovo vyvážené a politicky korektné, ale preto, aby sa mohlo skloňovať podľa vzoru "prdel" - do prdele - do Brusele.

Náhodný okoloidúci

Ide si takto Peťko po ulici a zrazu koho to nestretne - pána ministerského predsedu Dzurindu. Peťko sa ho pýta:
- Ujo, prosím vás, koľko je hodín?
- Som nesmierne šťastný, že mi kladieš túto otázku. - odvetil mu premiér - Pristupujem k odpovedi na ňu s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou. Pristupujem k nej tak, ako mi to prikazuje zákon a ako to zodpovedá zodpovednej funkcii ministerského predsedu tohto štátu. Zároveň ťa chcem informovať, že na tvoju otázku odpoviem presne a včas pred kompetentnými orgánmi, ako by to mal urobiť každý zodpovedný občan Slovenska.
- Ujo, ale ja som chcel len vedieť, koľko je hodín...
- Chlapče, všetko čo som chcel a mohol na túto otázku povedať, som už povedal!

Náhodný okoloidúci

Práve preto som to sem dal.
Po prvom vypočutí by si človek povedal, že aká pekná pesnička. Po hudobnej stránke nie je čo vyčítať, melancholické melódie tohto druhu mám veľmi rád a stále tvrdím, že ako hudobník bol Filip naozaj dobrý. Ale keď sa zamyslíme nad textom a porovnáme ho s verejným prejavom autora (Za Boha, za nádor a podobné jedovaté štvanie), tak ako keby to písal o sebe, len to on sám nepochopil a "projektoval" to na iných.

Náhodný okoloidúci

Prišiel mi na um ukrajinský novinár Oles Buzina, zastrelený 16. apríla 2015.
Prečo sa vtedy nekonali protesty po celom svete?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%...
https://en.wikipedia.org/wiki/Oles_Buzina

Náhodný okoloidúci

Nie je taká hlúpa ako som si kedysi myslel, pochopila, o čo ide. Jej teraz predovšetkým ide o život.

Náhodný okoloidúci

A tí čo pikle kuli,
dostanú po papuli,
dáme im jednoducho zámku na hubu.

https://www.youtube.com/watch?v=kUehJpm3iys

Náhodný okoloidúci

Diskutovať s druhou stranou je väčšia strata času ako presviedčať žraloka, aby sa stal vegetariánom. Žralok jednoducho nerozumie slovensky. Ale aspoň si to skúsil :)
Ty nepresvedčíš ich, lebo sú zaslepení a "najmúdrejší na svete" a "jediní spravodliví", oni nepresvedčia Teba, lebo máš väčší prehľad a rozhľad a chápeš, o čo ide, aj v širokých súvislostiach.

Náhodný okoloidúci

Vysvetlenie prináša tento článok:

http://www.nadhlad.com/content/ahoooj-ja-jsem-viki-je-mi-dvanact

Ďalšia vec je, že je veľmi ponižujúce priznať si chybu, priznať si, že naleteli a boli oklamaní, to im nedovoľuje ani ich hypertrofované sebavedomie. A to znamená úspešné vykročenie na dráhu profesionálneho idiota.

Náhodný okoloidúci

Podľa článku na Hlavných správach na dnešnom proteske kvákal a kvíkal aj Fero Mikloško, nie ten pupuš-krajčír, ale bývalý poslanec SNR. Ten istý Mikloško, ktorý, keď bol vo vysokej štátnej funkcii, tak na adresu ľudí protestujúcich na ulici (myslím, že za jazykový zákon) drzo vyhlasoval, že s ulicou sa baviť nebude.

Náhodný okoloidúci

V jednej diskusii na Zvedavcovi ich istý udo výstižne pomenoval - Sorosjugend. Alebo aby som ho presne citoval, SerešJugend.

Stránky