Náhodný okoloidúci

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Náhodný okoloidúci

Podobné je to s ukrajinským majdanom. Okolnosti sú známe, organizátori sú známi, nudelmanka jasne povedala, koľko do prevratu vrazili USA, známi sú ostreľovači, ktorí dokonca verejne hovorili na kameru, ale nikoho to nezaujíma. A tí, ktorých to zaujíma, sú bezmocní, bezzubí.

Náhodný okoloidúci

Tí pajáci, čo sami seba neviemprečo označujú za novinárov, zjavne nie sú schopní sebareflexie. Otázka ale je, do akej miery aj veria tomu, čo píšu, a do akej miery to robia len pre peniaze.

Náhodný okoloidúci

Nezávislosť miestneho poslanca je len ilúúúúúúúúúúúúúúzia. Manželka dostane teplé miesto na úrade, dcéra sa stane sekretárkou v mestskej firme, brat dostane od mesta zákazku (akože vyhrá výberové konanie na dodávku materiálu alebo služby) a je po nezávislosti.

Ale niečo podobné sme už riešili tu:
http://nadhlad.com/comment/31319#comment-31319

Náhodný okoloidúci

Toto nie je zlý vtip, tí psychopati to myslia vážne:
https://slobodnyvyber.sk/europa-vraj-pojme-podla-predstav-aktivistov-38-...

Ale ja viem, kam sa zmestí najviac migrantov. Do Antarktídy!

Náhodný okoloidúci

Prečítal som si tú Reconquistu. Články zaujímavé, ale udrelo mi do očí meno Jakub Škrabák. Pokiaľ viem, je to súčasný šéf Pospolitosti, a ako dobre vieme (a podaktorí nevieme), Pospolitosť veľmi rázne podporuje ukrajinský majdan. Nem dobre.

Náhodný okoloidúci

Toto je pravá tvár Dankovych chránencov moslimov - smrteľná nenávisť voči všetkým ostatným.

https://www.hlavnespravy.sk/pila-z-vedra-vody-cim-ho-podla-moslimov-znec...

https://www.hlavnespravy.sk/oslobodena-krestanka-asija-bibi-planuje-odis...

Zrušenie trestu smrti je množné pokladať za menší zázrak, ako hovoríme my ateisti.

Náhodný okoloidúci

Aké riešenie by sa teda malo prijať, aby sa Európa opäť stala Európou? Myslíš, že by pomohlo prestať parazitom sypať so kŕmidla? Koľko percent hnedoidov by sa v takom prípade vrátilo domov a koľko ďalších by sa vrhlo na kriminálny spôsob obživy, keď už teraz je to jeden z ich hlavných spôsobov obživy? Len aby nemuseli opustiť Európu?
Najväčším problémom sú aj tak zradcovia, ktorí vlastným berú a cudzím rozdávajú.

Náhodný okoloidúci

„Československo sa zrodilo z podvodu."
Mary Heimannová, historička

8. októbra 2009 vyšli v americkom akademickom nakladateľstve Yale University Press nové dejiny Československa od americkej autorky historičky Mary Heimannovej (1962), pôsobiacej na Strathclyde University v Glasgowe v Škótsku Czechoslovakia: The State that Failed (Československo: Štát, ktorý zlyhal).

Kniha je svojou argumentáciou presvedčivá a brilantne a čítavo napísaná.

Nové dejiny Československa od Mary Heimannovej sú neobyčajne podnetným materiálom na diskusiu. Pozrime sa na ne.

Česi vždy boli expertmi zvaľovať svoje zlyhanie na druhých

Heimannová argumentuje, že základným problémom českého spoločenstva bol jeho vypätý nacionalizmus a etnická neznášanlivosť, ktoré českí politici slepo a tvrdohlavo vynucovali na obyvateľstve. Zásadne si nevšímali pragmatické, kompromisné, pluralitné riešenia. Neboli schopní uplatňovať inkluzivitu a radikálne sa vymedzovali proti každému, kto bol akokoľvek iný. Tento postoj neuplatňovali len voči Nemcom, ale aj židom, Rómom, Maďarom, Slovákom, Poliakom aj Rusinom. Tvrdohlavé presadzovanie českého nacionalizmu priviedlo československý štát opakovane na pokraj skazy. Česi vždy boli expertmi na to zvaľovať svoje zlyhanie na "zradu" alebo "útlak" druhých. Lenže Heimannová dokazuje, že Mníchov si Česi zavinili sami. Voči menšinám sa chovali najmä v rokoch 1938-1939 aj v povojnovom období 1945-1948, neuveriteľne kruto, bez toho, aby ich k tomu ktokoľvek nútil. Ale vezmime to poporiadku.

Extrémny nacionalizmus vládol v Rakúsku a potom v Rakúsko-Uhorsku na všetkých stranách. Revolúcia z roku 1848 bola neúspešná, pretože namiesto toho, aby sa občania Rakúska zjednotili proti cisárovi v úsilí o získanie demokratických slobôd, všetky etnické skupiny v Rakúsku sa v tom roku navzájom zúrivo pohádali. Preto zvíťazil Bachov absolutizmus.

Romantický nacionalizmus vládol v Rakúsku predovšetkým medzi Nemcami už od konca osemnásteho storočia, kedy časť Nemcov začala presadzovať pangermánskou predstavu, že ľudia, ktorí hovoria nemecky, sú navzájom "mysticky spojení" do jediného národa, bez ohľadu na to, v ktorom štáte žijú. Rakúske mocnárstvo však podľa Heimannovej túto myšlienku nepresadzovalo a proti ideológii pangermánstva aktívne presadzovalo ostatné jazyky.

Vznik československého štátu na základe neznášanlivej ideológie

Česi si počas devätnásteho storočia vypracovali mocnú ideológiu, ktorej tvorcom bol predovšetkým Palacký. Práve podľa Palackého bolo husitstvo v pätnástom storočí silným nacionalistickým hnutím. To bola mýtická, nepodložená argumentácia. Výrazy "České země" či "Česko" neboli podľa Heimannovej do 19. storočia bežne používanými pojmami. Ján Hus sa v českej národno-oslobodzovacej mytológii stal základným symbolom českej rozhodnosti a nezávislosti a Ján Žižka akýmsi raným nacionalistom a primitívnym socialistom. Lenže spory husitov s katolíckou Európou neboli nacionalistické, boli náboženské. Avšak v českej komunite vznikla mytológia národného oslobodzovania, ktorá vyvrcholila v dvadsiatom storočí. Český šovinizmus konca devätnásteho storočia priniesol v storočí dvadsiatom tragické dôsledky.

O vznik nezávislého československého štátu v roku 1918 sa možno dosť zaslúžili americkí židia. Aspoň to tvrdí sám Tomáš Garrigue Masaryk v Čapkových Hovoroch s TGM. Masaryk sa totiž r. 1899 zastal v Rakúsku židovského vandráka Hilsnera, ktorý bol nespravodlivo obvinený z rituálnej vraždy mladého dievčaťa Anežky Hrúzovej. Masarykovo energické vystupovanie proti antisemitizmu v Hilsnerovom prípade bolo medzinárodne široko medializované a po rokoch sa Masaryk Čapkovi zveril, že "svetovú tlač väčšinou ovládajú alebo financujú židia, poznali ma z Hilsnerovho prípadu a oplatili mi, čo som pre nich urobil, tým, že písali priaznivo o našej veci - alebo o nej aspoň nepísali nepriaznivo. Veľa nám to politicky pomohlo."

Masaryk bol podľa Heimannovej nemilosrdný politický manipulátor a prezliekač kabátov. Do britskej tlače počas prvej svetovej vojny pretláčal propagandu o útlaku v Čechách a vyžíval sa v tom: "Mučeníctvo a krv vždy vyvolávajú sympatie." Rozbiť Rakúsko-Uhorsko a vytvoriť samostatný československý štát sa Masaryk rozhodol úplne arbitrárne, s minimom spolupracovníkov a absolútne bez akéhokoľvek mandátu z českých krajín. Keď totiž r. 1916 zomrel rakúsky cisár František Jozef I., jeho nástupca, cisár Karol I. začal prejavovať "menšinovým národom" v mocnárstve sympatie. Karol I. zrušil trest smrti, vynesený nad českými revolucionármi Kramářom a Rašínom, a v Rakúsku vznikla pravdepodobnosť širšej autonómie. Českí politici v Prahe sa zúčastnili korunovácie Karola I. r. 1916 a ešte v januári 1917 zdôraznila Asociácia českých poslancov, že "český národ vidí podmienky svojho rozvoja len pod žezlom Habsburgovcov". 29. mája 1917 oznámil cisár Karol, že zamýšľa zvolať rakúsky parlament, a napriek tomu, že Masaryk a Beneš prikazovali českým poslancom zo zahraničia, aby otvorenie parlamentu bojkotovali, tí ho nielenže neposlúchli, ale dokonca požiadali, aby bolo Rakúsko reštrukturované na novú štátnu konfederáciu, v rámci ktorej by boli Čechy spojené so Slovenskom.

Masarykovi sa podarilo presvedčiť západných spojencov o potrebe rozbitia Rakúska až potom, keď české légie spektakulárne ovládli po boľševickej revolúcii v Rusku Transsibírsku magistrálu, a Masaryk tak získal na medzinárodnej scéne vplyv, pretože "jeho légie" mohli prispieť k vojnovým cieľom spojencov. K rozbitiu Rakúska a založenie Československa r. 1918 došlo podľa Heimannovej iba preto, že západní spojenci zneužili české légie v Rusku a kauzu Československa pre svoje bezprostredné, krátkodobé vojenské ciele na konci prvej svetovej vojny. Masarykove argumentácie západným spojencom, že je vytvorenie Československa potrebné preto, aby fungovalo ako "hrádza nemeckej rozpínavosti na Východ" je zo spätného pohľadu, keď vieme, čo o dvadsať rokov neskôr nasledovalo, naozaj smiešne. Českí poslanci podporili Masarykovu myšlienku rozbitie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie samostatného Československa až na poslednú chvíľu, v júli 1918. 16. októbra 1918 ponúkol cisár Karol I. rakúskym národom autonómiu a bola nádej, že bude prijatá. Masaryk sa v panike pokúsil na poslednú chvíľu zabrániť dohode medzi Rakúskom a spojencami vyhlásením nezávislosti Československa.

Vznik Československa v októbri 1918 bol pre Masaryka pozoruhodným víťazstvom, ale nebolo na ňom nič nevyhnutného. Pri vytvorení nového štátu Masaryk drsne ignoroval záujmy Nemcov, Maďarov a Poliakov, žijúcich na území Československa, a hovoril za Slovákov a Rusínov, bez toho, aby k tomu mal od nich mandát. Spojenci skoro ľutovali, že v strednej Európe vytvorili sporný, nestabilný štát. Ako povedal britský premiér Lloyd George: Do Československa boli zahrnuté státisíce protestujúcich Maďarov a niekoľko miliónov rozhnevaných Nemcov.

Československo, ktoré vzniklo r 1918, bolo etnicky a nacionálne veľmi nerovný štát. Masaryk a Beneš nasľubovali Slovákom a Rusínom autonómiu, nič z toho však nikdy nesplnili. Menšiny boli nespokojné. Pritom nemecké obyvateľstvo v Československu netvorilo menšinu: Nemcov bolo v Československu viac ako Slovákov. Preto musela vzniknúť fikcia "československého národa", aby sa Česi a Slováci nemuseli počítať samostatne. Česi a Slováci boli teoreticky tzv. "štátotvornými prvkami", hoci Nemcov bolo viac. Aj keď bolo v Československu Nemcov viac než Slovákov, neexistovala žiadna nemecká tretia sloha československej štátnej hymny. Sloboda jednotlivých občanov bola zabezpečená, ale v praxi išlo o tvrdú nadvládu "československého" (v skutočnosti českého) národa. Medzivojnové Československo nebolo inkluzívny nadnárodný štát.

Profesionálna historička Mary Heimannová sa narodila roku 1962 v Haagu, vyštudovala Vassar College a Oxfordskú univerzitu a vydala rad publikácií zaoberajúcich sa dejinami náboženstva v Británii. Prednáša moderné dejiny na Strathclyde University v Glasgow a je členkou Kráľovskej historickej spoločnosti.

(Krátené. Titulok NIFMV)

Zdroj:
http://voltaire.netkosice.sk/index2.html
24.10.2018

Náhodný okoloidúci

Kotlebovci opakovane zdôrazňujú, že zákulisné politické obchody nerobia a riadia sa princípmi a zásadami.

Náhodný okoloidúci

https://sarmatia.wordpress.com/2018/10/09/nedotknutelni-anarchiste/

«Extremisty» jako já persekuuje policie, řídící orgány a média, protože beze studu vyjadřujeme lásku ke všemu dobrému a evropskému. Nic z toho nechtějí! Nechtějí, aby se takové «extremistické» myšlenky šířily a bořily jejich plány na vyhlazení Evropy, se vším všudy.

Existuje zde v Evropě skupina skutečných extremistů, která stejně jako řídící orgány pracuje na zničení Evropy, úplně každého evropského národa s jeho kultury, a to násilnými prostředky. Ve skutečnosti je dokonce finančně podporují evropské vlády. Verbují a prosazují své myšlenky prostřednictvím propagandistických plakátů, jako jsou tyto;

Poznámka! Rád bych zdůraznil, že žádným způsobem nepodporuji poselství těchto plakátů a že je zařazuji do tohoto příspěvku jen proto, abych ukázal, jak zločinně anarchisté a komunisté smýšlejí.

(v odkazovanom článku sú na tomto mieste obrázky antifáckych plagátov)

Teď si představte, že bych já, nacionální pohan, udělal plakáty se slogany podobnými těm výše, se slogany jako «Zničte Židy» nebo «Antižidovská akce», s obrázkem někoho házejícího Molotovův koktejl, nebo «Když nedokážete internacionalistu přesvědčit, seznamte jeho hlavu s chodníkem», nebo «Dobrý Žid je mrtvý Žid» anebo «Všichni mí hrdinové zabíji fízly», atd., atd., byl bych během pár dní zatčen a poslán rovnou do vězení – nebo možná dokonce do blázince, kde by mě drželi léta letoucí.

Řekněte mi tedy, drazí Evropané; jak to, že těmto násilným nenávistníkům, kteří aktivně pracují na zničení všeho, co je nám drahé, a rovněž každého, kdo pozvedne hlas proti tomu, co dělají, «naše» vlády dovolují, aby si takto počínali? Otevřeně tvrdí, že nám rozbijí hlavu o chodník, že s potěšením používají násilí jakožto prostředek, jak nás dostat z ulic. Jo, a nezapomeňte, že každého, kdo neklečí před sochou Lenina a nečte každý večer před spaním o Karlu Marxovi, vnímají tihle lidé jako «nacistu».

Kde je policie? Proč nejsou tihle pankáči zatčeni a posláni do vězení nebo blázince, kam patří? Jak to, že se tajná policie používá k terorizování např. rodin survivalistů, které pouze chtějí zajistit přežití Evropy a pravé evropské kultury, zatímco lidé jako tihle anarchisté jsou na svobodě?

Co je tu špatně? Proč se těmto šiřitelům nenávisti dovoluje říkat a dělat vše, co se jim zachce? Kdo jsou a kdo je učinil nedotknutelnými? Dokonce i když se bráníme proti jejich nevyprovokované agresi, jsme to my, kdo je poslán do vězení. Proč?

Aha, už to mám. Oni jsou Sturm Abteilung socialistů, používané k tomu, aby fyzicky zničily ty z nás, kteří protestují proti jejich evropské genocidě, a aby terorizovaly zbytek a podvolil se.

Nyní mi dovolte připomenout jeden prostý fakt: oni tvoří méně než 1% celé evropské populace, tudíž když budeme chtít, zbytek nás, 99%, může jejich útoky snadno zastavit. Opravdu se nemusíme podvolit ničemu, co říkají. Povstaňte, Evropané, buďte hrdí a braňte se, když vás tihle rváči napadnou, a rovněž braňte ostatní, které napadnou, pokud uvidíte, že se to děje. Nedovolte 1% terorizovat 99%, aby se mu podvolilo.

Mohu dodat, že když mi bylo 20 let, často (tj. průměrně několikrát týdně!) mě napadali v Bergenu přistěhovalci a internacionalističtí pankáči, ale ačkoliv jsem ani jedinkrát neutekl, ani se nevzdal, pouze zřídka jsem proti nim musel bojovat sám. Totiž, nejčastěji, než jsem měl čas cokoliv udělat, norští spoluobčané – zcela normálního, elegantního, krátkovlasého, pracujícího/studujního typu bez kriminálního záznamu – skočili na útočníky a zlikvidovali je. K tomu docházelo po období, kdy na mě několik měsíců zlomyslně útočila média, takže každý v Bergenu věděl, kdo jsem a co jsem zač. Byl jsem tedy tomuto druhu útoků často vystaven a bezbranný.

Když jsem si sedl v hospodě nebo klubu, tentýž typ zcela obyčejných Norů ke mně přistoupil – znaje, že jsem pod neustálým útokem – řekl mi, že pokud bych potřeboval pomoc, ať jim jen dám signál a přijdou mi na pomoc. Jakkoli to zní bizarně, popíjel jsem své sodovky se skupinkou až osmi vysokých a silných Norů, stojících pět metrů od mého stolu, kteří nedělali nic, jen mi sledovali záda, a kdykoli se ke mně někdo přiblížil, musel jsem jim dát signál, zda je to v pořádku či ne, jinak by na dotyčného či dotyčné ve vteřině skočili.

Až dodnes mne překvapuje a velice se mne dotýká tato solidarita běžných Norů s «pohanským nacionálním extremistou » a jsem navždy vděčný všem těm, kteří mi pomohli. Jsem na ně hrdý, na své kamarády Nory, a myslím si, že mohou složit jako velmi dobrý příklad, jak funguje společnost a jak lze nacionalisty bránit před státem sponzorovanými zločinnými anarchistickými a komunistickými rváči. Vyzývám všechny po celé Evropě, aby jejich dobrý příklad následovali; pomáhali nacionalistům, které tihle rváči napadají! Pomáhejte těm, kteří vystrkují hlavu, aby zabezpečili budoucnost pro vás i vaše rodiny!

Děkuji vám všem, kteří jste mi roku 1993 v Bergenu fyzicky pomohli. Velmi vám děkuji. Nikdy vám to nezapomenu. HailaR WôðanaR!

Náhodný okoloidúci

My dobre vieme, že Cigáni sú "iní", ale ide o to, že väčšinová biela spoločnosť do nich vráža neskutočné prachy, čas, energiu a aj tak je to prd platné, stále len prešľapujeme na mieste. A ja by som tie prostriedky radšej videl investované tam, kde sa naozaj prejavia - do rozvoja spoločnosti.

Úmyselne som vytiahol zásadu rovnosti pred zákonom, aby som poukázal na absurdnosť a nezmyselnosť slnečkárskej mantry "všetciľudiasúrovnakí".

Na čo sa využívajú tie milióny vrazené do cigánskej problematiky? Na vydávanie a tlač brožúrok o rasizme bielych, ktoré aj tak skončia neprečítané na smetisku. Je obrovská chyba, že vláda od mimovládiek obletujúcich Cigánov nepožaduje žiadne skutočné výsledky.

Dlhodobo do budúcnosti vidím ako jediné riešenie prinášajúce výsledky dokopať ich k tomu, aby nemali na výber a museli byť sami zodpovední za seba, aby zodpovednosť za svoje životy nemohli donekonečna hádzať na "gádže".
Na tom, že "pozitívna diskriminácia" a tiež "politická korektnosť" veci len zhoršujú, sa zhodneme. A "pozitívna diskriminácia" jednej skupiny automaticky znamená ozajstnú diskrimináciu inej skupiny.

Občas sa nám ako príklad úspešného štátu dáva Singapur. Samozrejme, Singapur je extrémne závislý od okolia, ale majú tam poriadok z jednoduchého dôvodu - ich systém je založený na zásluhovosti a nie na solidarite.
Ja osobne zastávam názor, že solidárni môžeme byť voči tým, ktorí sa podieľajú na rozvoji spoločnosti. A k tým, čo odmietajú prispievať a len by brali zo spoločného, by sa mala natvrdo zaviesť zásada zásluhovosti. Ja viem, že sú aj ľudia, ktorí objektívne nemôžu pracovať, napríklad mnohí invalidi-vozíčkari a veľa psychiatrických pacientov. Ale inak kto je zdravý a aj tak odmieta pracovať a chce len parazitovať, nech skape od hladu.

Náhodný okoloidúci

Je iba jeden spôsob ako Cigánov "integrovať" - musia pre nich platiť tie isté pravidlá a zákony ako pre bielych, tvrdo, bez úľav, privilégií a výnimiek. A ani v takom prípade úspech nie je zaručený.

Náhodný okoloidúci

https://www.hlavnespravy.sk/kotlebova-ludova-strana-nase-slovensko-predl...

https://www.youtube.com/watch?v=jolNWzwzyc0

K tomu sa dá dodať iba jedno - Kto ti vládne poznáš podľa toho, koho nesmieš kritizovať.

Náhodný okoloidúci
Vynesením oslobodzujúceho rozsudku nad vrahom nám súd odkázal nasledovné: Občania, všade so sebou noste nôž a keď vás niekto prepadne, môžete ho beztrestne zaklať, súd vás oslobodí.
Náhodný okoloidúci

Afrika nevysychá len tak z ničoho nič, Afrika je VYBÝVANÁ.
Vybývali ju títo chlapci, ktorí sa teraz tlačia / sú pozývaní do Európy, aby aj ju vybývali:

https://www.euportal.cz/Articles/19869-pokorni-tissi-a-vdecni-uprchlici-...

https://youtu.be/ieVyFqEIrZk

Náhodný okoloidúci

Priznám sa, ani ja som žiadnu jej reportáž nevidel, o jej chválospevoch na "hrdinskú" ukrajinskú armádu som len čítal v jednom plátku.

Náhodný okoloidúci

Hej, markizáčka Kovešová údajne robí investigatívne reportáže o slovenskom podsvetí. Rovnako však robí reportáže o "hrdinskej" ukrajinskej armáde, ktorá na Donbase bojuje proti zlým hnusným kakaným ruským "separatistom" a "teroristom".

Náhodný okoloidúci

Galka pred kamery a do debát posielajú preto, lebo je najútočnejší zo všetkých sasankárov. Si myslím.

Náhodný okoloidúci

Kočner sa vyhrážal Kuciakovi. Nie však násilím, ale tým, že tak ako si Kuciak zisťoval informácie o Kočnerovi, aj Kočner si chcel zisťovať informácie o Kuciakovi. A tejto blbosti sa chytili aktuality a Sorosjugend.

Náhodný okoloidúci

Je veľká pravdepodobnosť, že keby Slovensko malo vlastné korporácie, stalo by sa cieľom humanitárneho bombardovania. A potom by ich už nemalo.

A už som to tu raz nadhodil - ako je možné, že Slovensko ako údajná automobilová veľmoc nevyrába vlastnú značku auta, ale len montuje cudzie značky?

Náhodný okoloidúci

Ako na zavolanie - V. Stwora zavesil na Zvedavca odkaz na polhodinové video o propagande miešania belošiek s černochmi a rizikách z toho vyplývajúcich, ako aj o pozadí celej tejto agendy.

http://zvedavec.org/vezkratce/15725/

Keď som si chcel video pozrieť ešte raz priamo na youtube, tak ma to vždy hodilo len na úvodnú stránku. Najprv som si myslel, že ho tak bleskovo stihli scenzúrovať. Až keď som dal do vyhľadávania názov samotného videa, tak ma to naň síce presmerovalo, ale na jeho pozretie sa treba prihlásiť a tak potvrdiť svoj vek.

Náhodný okoloidúci

Keď si biela Slovenka nájde čiernu klobásu, síce sa mi to nepáči, ale je to jej osobná voľba a rešpektujem to. Ale máš pravdu, v súčasnosti takéto neželané miešanie silno propagujú slniečkári, šorošoidi a iní úchyláci.

Ale zaujímavým prípadom porovnateľným s Fredyho dcérou, pokiaľ ide o podiel rodičovských rás, bol Puškin, Aleksandr Sergejevič. Tiež mal deda čierneho a pritom je doteraz aj samotnými Rusmi pokladaný za jedného z najvýznamnejších ruských spisovateľov.

A len tak pre zaujímavosť, nedávno sme s kamarátom pátrali po pôvode jeho nezvyčajného priezviska a dopátrali sme sa k turkojazyčným národom, zrejme k Tatárom alebo možno až ku Kazachom. Ktorýsi z jeho prapredkov vraj prišiel na Slovensko z Ukrajiny. A pritom kamoš je na pohľad typický Slovák, vlastenec a antislniečkár.

Náhodný okoloidúci

Podobný prípad je aj mulat Fredy Aysi. Má síce tiež mamu Slovensku, ale už na prvý pohľad to nie je Európan ani beloch a aj vystúpenia jeho skupiny boli ladené čisto v afroamerickom štýle.
Jeho dcéra je už z 3/4 Slovenka a africká prímes je výraznejšie nariedená na 1/4, takže tam už nevidím problém pokladať ju za Slovensku. Cez leto som tmavší ako ona :D

Náhodný okoloidúci

My, čo sa celý život motáme okolo biológie vieme, že rasa je čisto biologická kategória a rasy vznikli evolúciou počas prispôsobovania sa populácie určitým klimatickým podmienkam. Ale čo sa dá zneužiť, to sa aj zneužije. V záujme politiky a manipulácie s davom aj s jednotlivcami

Ja nemám dôvod pozerať sa "zhora" na austrálskeho domorodca s IQ 65, uvedomujem si, že ja by som v jeho podmienkach možno nevydržal živý asi týždeň.

Náhodný okoloidúci

Určite ste zachytili kvílenie kvôli "sýrskym sirotám", ktoré sa nám pokúšajú nanútiť slniečkári.
Samozrejme, každému, kto nie je mechom udretý, je jasné, že tu vôbec, ale vôbec nejde o pomoc "úbohým sirotám", ale je tu snaha zneužiť "siroty" na zlomenie nášho odporu k prijímaniu exotických prisťahovalcov, alebo skôr kolonizátorov a okupantov. Salámová metóda.
A ešte zvedavá rečnícka otázka - koľko z tých sirôt, ktoré nám chcú vnútiť, sú dievčatá?

Náhodný okoloidúci

Vymierajúci bieli chcú zachraňovať premnožených čiernych.

No fakt sú niektorí ľudia blbí.

P.S. Poznám ženy, ktoré odmietajú rodiť a mať deti, poznám aj také, ktoré si povedali, že im stačí jedno. Takže budúcnosť národa závisí od ochoty žien rodiť. A samozrejme, od ochoty a schopnosti mužov postarať sa o ženu s deťmi.

Náhodný okoloidúci

Ako robil, tak sa mal, čertu slúžil, čert ho vzal.

Náhodný okoloidúci

A ja som, naopak, zvedavý na to, kto bol objednávateľ. Keby sa ukázalo, že to bola naozaj sakrálna obeť slúžiaca na rozpútanie majdanu, to by bolo pohoršeného slniečkárskeho kvikotu, to by bola rajská hudba pre moje uši.
Ale možno to bol len nejaký podnikateľ, súkromná osoba, ktorému elév stúpil na otlak. Nechám sa prekvapiť.

Náhodný okoloidúci

Je to síce článok z Poláčkovho Slobodného výberu a vieme, kto je Poláček, ale samotný článok je veľmi poučný. A samotný článok je preklad z anglického originálu, ktorý vyšiel na stránke Citizen Warrior.

https://slobodnyvyber.sk/uzasna-brilantnost-islamu-alebo-ako-biologizaci...

Náhodný okoloidúci

Takí Japonci sa nechcú miešať, tu je video o polo-Japonke s talianskym otcom, hovorí napríklad o tom, ako sa na ňu pozerajú samotní Japonci. Video je po japonsky s ruskými titulkami, lebo sa s ňou zhovára Rus žijúci v Japonsku.

https://www.youtube.com/watch?v=-wYFLC6Q8vM

Takže, Roland, začni sa učiť po rusky :)

A ešte jedno video od toto istého autora.
V tomto komentári
http://nadhlad.com/comment/29007#comment-29007
si písal o nebezpečenstve vyplývajúcom z miešania s Aziatmi.
Stačí sa pozrieť na túto slečinku - podľa jej vlastných slov je to zmes Španielska, Fínska, Číny a Japonska), čiže ona sama je miešanka, a naozaj by bolo v reále veľmi ťažké odolať jej zvodom :D

Náhodný okoloidúci

Samozrejme, že naozaj primeranou odpoveďou by bola napríklad premena letísk v Izraeli na tankodromy, ale Putin sa predovšetkým snaží zabrániť veľkej (svetovej) vojne, do ktorej chcú Rusko vtiahnuť anglosionisti.

Za zmierlivú reakciu by som ja osobne pokladal požiadavku vydať do Ruska tých pilotov, ktorí si z Iľjušina urobili štít a ich veliteľa, ktorý im to nariadil. V opačnom prípade by mala nasledovať mimoriadne tvrdá asymetrická odpoveď, a Putin už viackrát ukázal, že asymetrické odpovede sú jeho špecialita.

Náhodný okoloidúci

Minule som bol v kaviarni. Sedel tam nejaký chlap. Netelefonoval, nehral žiadnu hru na mobile, nič nepísal na tablete ani na notebooku, len sedel a popíjal kávu. Asi nejaký psychopat.

Náhodný okoloidúci

Možno by pomohla bezletová zóna nad celou Sýriou spojená s vytvorením ruskej základne PVO nad územím Libanonu. A všetlko, čo sa priblíži 20 km k hranici, ešte nad územím Izraela zostreliť.

Náhodný okoloidúci

Keby si poriadne študoval, tak by si vedel, že zvislé pásiky opticky zošťíhľujú a vodorovné majú opačný účinok :)

Náhodný okoloidúci

Na reptiliánov neverím, ale ten Bartoš by mohol slúžiť ako prototyp. V porovnaní s ním aj Mustafa Poliačik vyzerá ako ozajstný inteleguán :)

Náhodný okoloidúci

Pásiky zebier podľa pokusov súvisia so schopnosťou hmyzu (africkej muchy tse-tse) vnímať polarizované svetlo, pásiky im to nejako narušujú.
Na druhej strane v euroáziskej stepi bol selekčný tlak skôr v zmysle farebného splynutia s terénom, vplyv hmyzu bol zrejme oveľa menší, už len z toho dôvodu, že cez zimu pri -30°C muchy a ovady nelietajú.

Náhodný okoloidúci

Zavčasu ráno nebol Nadhľad dostupný, objavilo sa len nejaké chybové hlásenie v ostrovnej kreolčine.
Teraz už ide všetko ako treba.

Náhodný okoloidúci

Na to, aby sa na koňoch prirodzeným spôsobom znova objavili pásiky, by musel existovať príslušný selekčný tlak. Podmienky v euroázijskej stepi a lesostepi, na ktorej žili divé kone, sa zrejme výrazne odlišujú od podmienok africkej savany, kde doteraz žijú zebry.

Ale som rád, že aj serióznu vedu berieš s humorom ;-)

Náhodný okoloidúci

Keď už si to nadhodil - pruhy na nohách zrejme predstavovali štandardné sfarbenie pravekých divých koní, u zebier to zašlo ďalej, podľa výskumov vďaka pruhom ľahšie splynú s pozadím v savane a ťažšie ich zbadajú šelmy a navyše to má nejaký vplyv na obťažovanie muchami - aj muchám to nejakým spôsobom sťažuje "lov" zebier.

Koň Przewalského s pruhovanými nohami:
https://www.alamy.com/stock-photo-przewalskis-horses-showing-the-zebra-s...

Portugalská Sorraia (a nie, nie je to kríženec so zebrou):
http://www.sorraia.org/zebro-sorraia.html

Za primitívny znak sa pokladá aj stojatá hriva, ktorú majú iba ozajstné divé koňovité, ktoré nikdy neboli zdomácnené, a tiež tmavý pruh na chrbáte od hlavy až po chvost.

Náhodný okoloidúci

Hej, uvedomujem si, že množstvo ľudí bez hlbšieho vzdelania si pod teóriou "out of Africa" môže naivne predstavovať, že všetky ostatné rasy vznikli zo súčasných černochov, čo je, samozrejme, blbosť umocnená nekonečnom. Ak sa aj v Afrike zachovali starobylé haplotypy mužského chromozómu, nič to nevypovedá o premenlivosti DNA v autozómoch (čiže obyčajných nepohlavných chromozómoch) a z nej vyplývajúcich zmien vo fyziológii, anatómii, mentalite, pigmentácii atď.
Veľmi dobre si uvedomujem aj to, že sú tu veľmi silné snahy zneužívať výsledky vedeckého bádania na politickú a ideologickú manipuláciu a treba na to pri každej príležitosti upozorňovať. Lebo je zaujímavé, že výsledky jedného a toho istého výskumu si dokáže každá záujmová skupina prekrútiť tak, ako jej to vyhovuje. A vedci sa len môžu od zúfalstva chytať za hlavu a trhať si vlasy.

Čo sa týka Homo erectus, to som asi v zápale boja trošku prehnal, keď som napísal, že vymrel bez potomkov :D, ale v týchto súvislostiach, či sa to niekomu páči alebo nie, sme predsa len príbuzní z africkými ľudoopmi. Aj vývojová línia človeka prešla zmenami v morfológii, fyziológii, mentalite, pigentácii, aj v línii ľudoopov určite došlo k zmenám, ale je príliš veľa dôkazov o spoločnom pôvode na to, aby sa dali poprieť.

Pravda je aj to, že aj austrálski domorodci sú na tom dosť biedne s IQ, ale neviem o tom, že by sa prejavovali rasisticky, predsa len je to zrejme iná mentalita ako subsaharskí Afričania. Zrejme ustrnuli na paleolitickom stupni lovcov a zberačov jednoducho preto, lebo v Austrálii nežili zvieratá vhodné na domestikáciu a rastliny vhodné na zavedenie do poľnohospodárskej kultúry a nedokázali ani samostatne objaviť výrobu kovov. Čiže samotné ich prostredie nijako nestimulovalo ich duševný rozvoj smerom k vyššiemu IQ. To hovorí oficiálna teória :D, ale nemám dôvod spochybňovať ju, vyzerá logicky.

Ešte k rýchlosti selekcie, aj keď netýka sa to človeka.
Jeden ruský šľachtiteľ choval polárne líšky a postupnu selekciou z nich vyšľachtil typy podobné psom, s ovisnutými ušami a prítulnou psou povahou. A to len počas svojho života, čo predstavuje najviac niekoľko desiatok generácií, ak polárna líška dospieva a môže mať malé vo veku 2 - 3 rokov. Taktiež len samotnou selekciou dokázal iný experimentátor z potkanov len počas 12 generácií vyselektovať tak milých a prítulných maznáčikov ako aj neznášanlivé agresívne beštie. Takže dostatočne tvrdá selekcia naozaj dokáže "zázraky". Šľachtitelia o tom vedia svoje, aj keď uvedomujem si, že je rozdiel medzi vedomým cieleným šľachtením rastlín a zvierat pre potreby človeka a prirodzenou selekciou v zmysle holého prežitia a zachovania rodu.

Už túto tému nejdem ďalej rozoberať a komentovať, vyjasnili sme si to a myslím, že sme sa aj pochopili.

Náhodný okoloidúci

Už chápem, čo naznačuješ. Ja som to zjavne doplietol, ked som terminus technikus "out of Africa" rozšíril a zovšeobecnil na všetky migračné vlny, aj keď oficiálne sa používa iba na tú poslednú. Mea culpa, mea maxima culpa :)

Ale ak by sme mali byť dôslední, tak tých teórií "out of Africa" by malo byť viac, ja si to predstavujem takto:
Out of Africa 1 - vznik Homo erectus, ktorý vyhynul bez potomkov.
Out of Africa 2 - vznik neandertálca a denisovana, ktorí boli pohltení migračnouj vlnou "out of Africa 3"
Out of Africa 3 - migrácia časti populácie archaického Homo sapiens do Euroázie a jej skríženie so staršou migračnou vlnou "out of Africa 2" a následný vznik hybridnej populácie, z ktorej sa vyselektoval dnešný euroázijský človek a jeho rasy.

Ale vo všetkom sa nezhodneme. Podľa Teba, ak som Ťa správne pochopil, stačia 2 až 4 % prímesi genotypu neandertálca v genóme súčasných euroázijských populácií na spochybnenie teorie "out of Africa", zatiaľ čo podľa mňa túto teóriu nepopierajú, ale len dopĺňajú. Na základe čoho by ju mali popierať? Odkiaľ sa potom vzalo tých zvyšných 96 - 98 % génov súčasného euroázijského človeka? A budeme popierať aj africký pôvod amerických černochov len preto, že majú nie 2 až 4, ale možno až 20 - 30 % európskych génov?

Zdá sa mi, že odpor voči prijatiu faktu o prítomnosti génov neandertálca v genóme súčasných Európanov bol spôsobený predovšetkým skreslenou predstavou o samotných neandertálcoch. Boli vykresľovaní ako primitívne divé obludy a ľudia sa štítili predstavy, že by s nimi mali mať niečo spoločné, zdalo sa im to ponižujúce, rovnako, ako sa drahým veriacim zdá ponižujúca predstava, že by mali byť príbuzní so šimpanzom a nie stvorení nadprirodzenou bytosťou. Prijímanie faktu o neandertálskych génoch u Európanov ide ako keby ruka v ruke s rozširovaním poznatkov o kultúre a relatívne vysokej vyspelosti a zručnosti neandertálcov.

Neviem, ako si prišiel k predstave, že pred 50 000 rokmi boli všetci ľudia hlúpi čierni Afričania, keď už dávno sa uvažuje o tom, že ľudí z úzko definovanej migračnej vlny "out of Africa" výzorom asi najviac pripomínajú austrálski domorodci, u ktorých sa často v detskom veku vyskytujú dokonca aj blond vlasy. A už dávnejšie bola aj tu na Nadhľade reč o tom, že práve súčasní Afričania sú ešte väčší mutanti ako ostatné rasy. Ich rasové znaky, ako sú hrubé pery, brutálne skučeravené vlasy vytvárajúce prirodzený afroúčes, extrémne tmavá pigmentácia nie sú prvotné znaky, ale druhotne získané, buď vlastnou evolúciou v rovníkovom prostredí alebo skrížením so zatiaľ neznámym druhom afrického pračloveka, ako naznačuje rozbor ich DNA.

50 000 rokov znamená 2500 a možno aj 3000 ľudských generácií a stačí sa pozrieť len na to, ako sa za krátkych 12 000 rokov vzhľadovo rozrôznili rôzne indiánske kmene, pochádzajúce z jedného zdroja. A pritom tých 12 000 rokov od prechodu predkov Indiánov cez Beringiu do Ameriky predstavuje len 600 generácií. Keď je selekčný tlak dostatočne silný, ale nie taký, aby zabil všetko, tak evolúcia môže byť veľmi rýchla.

Náhodný okoloidúci

1. ja tam žiadny konflikt nevidím, vidím len postupné dopĺňanie našich poznatkov. Tých migračných vĺn bolo viac, každá z nich mala po "out af Africa" svoju vlastnú evolúciu nezávislú od evolúcie tých populácií, ktoré zostali v Afrike, niektoré vyhynuli bez potomkov, niektoré sa časovo aj územne stretli a buď sa navzájom vyzabíjali alebo sa skrížili, čiže došl k "sieťovitej evolúcii" a introgresii. Nehľadám problém ani konflikt tam, kde nie je.
Problém je jedine v tom, že z najstarších fosílií hominidov nie je možné vytiahnuť DNA na porovnávanie, sme odkázaní na morfológiu a anatómiu kostí a zubov, a aj to často ide o veľmi neúplné fosílie.

2. fosílie sa zachovali tam, kde na to boli vhodné podmienky. Zaujímavé je, že sa nenašli fosílie šimpanzov, ale dá sa to ľahko vysvetliť tým, že horúca sa vlhká mikroklíma pralesa je mimoriadne nepriaznivá pre fosilizáciu, všetko, čo uhynie, sa rozloží alebo to niečo iné zožerie.
Pravekých hominidov s veľkými opicami spája veľa, a to spoločný pôvod zo starších spoločných predkov. Každý jeden človek na tejto planéte je potomkom pravekých hominidov a má spoločný pôvod aj s dnešnými veľkými opicami.

3. to, že neandrertálci a denisovania nežili v Afrike, nič neznamená, ich predkovia tam žili a prišli odtiaľ do Euroázie. A potom následne nezávislou evolúciou v Euroázii z nich vznikli neandertálci a denisovania. A aj neandrertálec má so šimpanzmi veľa spoločného - spoločný pôvod, presne tak ako my, súčasní ľudia. Takže ani v tomto nevdím problém ani konflikt.

4. Drsné podnebie nemusí zvyšovať frekvenciou mutácií, stačí, že ich drsne selektuje a tým urýchľuje vznik nových odlišných populácií. Ja som nikdy netvrdil, že na severe sa nič nevyvinulo. Na severe sa vyvinuli neandertálci a denisovania, Homo sapiens z migračnej vlny pred 100 000 rokmi sa s nimi skrížil, došlo k introgresívnej hybridizácii, čiže prevzal časť ich vlastností a vznikla nová kvalita a toto znamená výrazné urýchlenie evolúcie.
Pre úplnosť, tých 40 000 rokov, o ktorých píšeš, delí nás bielych od časti Aziatov.
Ani v tomto nevidím problém ani konflikt.

Veda je vedou práve preto, že je schopná opravovať svoje staršie omyly, ale pri podrobnom pohľade zistíme, že staré poznatky niekedy nebolo treba celkom poprieť, stačilo ich doplniť, aby sme získali celistvejší obraz.

A ak sa nejaká teória ideologicky a politicky zneužíva, netreba odmietnuť teóriu, stačí odmietnuť jej zneužívanie.

Náhodný okoloidúci

Starí Egypťania museli mať vyspelú geometriu a matematku, keďže každý rok po záplavách si nanovo vymeravali pozemky. Boli to bieli europoidi, často modrookí, a ich potomkovia, Kopti, majú doteraz 15% podiel europoidného mužského chromozómu R1b.

Náhodný okoloidúci

Dôvodov, prečo práve "out of Africa" je niekoľko.

1. V rovníkovej Afrike žijú naši najbliší príbuzní - šimpanz učenlivý a šimpanz bonobo. Máme s nimi spoločných možno 98 - 99% genómu. Ďalšie v poradí sú africké gorily. V žiadnej inej oblasti sveta nežijú tak blízko príbuzné ľudoopy, od spoločného predka so šimpanzmi nás delí nejakých 6 miliónov rokov. Orangutany a gibony z juhovýchodnej Ázie sú nám geneticky aj časovo oveľa viac vzdialené.

2. Genetci vedia celkom spoľahlivo určiť, ktorá mutácia vznikla z ktorej - ich vzájomným porovnávaním. A čím viac vzoriek majú, tým je to spoľahlivejšie. Práve takýmto porovnávaním zistili, že najstaršie a najarchaickejšie genotypy mužského chromozómu Y sa vyskytujú práve v Afrike s jej dlhodobo stabilným teplým prostredím, v ktorom neboli potrebné nejaké zásadné mutácie a inovácie. Ale drsné podebie Euroázie s jeho ročnými obdobiami, naopak, vyžadovalo drsnú selekciu, cez ktorú prešli ako lepšie práve tie nové mutácie, pričom veľkú úlohu v tom, že sa zachovali, mala zrejme malá veľkosť pôvodných populácií a z toho vyplývajúci genetický posun.

3. Námietka, že najstaršie pozostatky Homo erectus sa našli na Kaukaze a na Jáve, nič nedokazuje. Teda dokazuje, a to schopnosť migrácie druhu Homo erectus. Ten zrejme nebol viazaný na pralesné prostredie, ale skôr na savanu, ktorá je priaznivejšia pre migráciu.

Ale to nie je jediný prípad, kedy sa fosílie nachádzajú kade-tade ďaleko od miesta vzniku druhu.
Napríklad tak evolúcia koňovitých. Ich fosílie sa nachádzajú v celej Euroázii, ale najrozsiahlejší fosílny záznam dokumentujúci celú ich evolúciu pochádza zo Severnej Ameriky. Len občas nejaké tie migračné vlny pravekých koní prešli cez Beringiu a rozšírili sa až do Afriky, kde z nich vznikli napríklad zebry. A potom kone v Amerike úplne vyhynuli (alebo boli vyhubené Indiánmi).
Iný príklad sú turovité. Najviac druhov žije v Afrike a v Ázii, takže evolučné centrum je asi niekde v Ázii, ale taký bizón + divé ovce a kamzíky žijú aj v Severnej Amerike. A paradoxne náš európsky zubor má len veľmi málo spoločného s pravekými euzoázijskými širokorohými bizónmi, al pochádza práve zo severoamerického bizóna, ktorý z Ameriky prešiel cez Beringiu naspäť do Ázie a skrížil sa s praturom. Dokazuje to DNA zubra - jadrová je takmer totožná z bizóňou, mitochondriálna (mtDNA) nemá s bizónmi nič spoločné, ale má spoločný pôvod s mtDNA hovädziehio dobytka, ktorý vznikol z partura.

Takže názor, že ak sa na Kaukaze alebo na Jáve našli nejaké fosílie Homo erectus, tak tam aj musel vzniknúť, je dosť naivný.

"teoría out of Africa je založená na tom, že zo starobylých hominidov sa nič genetické v súčasných ľuďoch nezachovalo a musela prísť nová vlna pred tými 50 000 rokmi z Afriky - čo vyvrátila moderná genetika minimálne nálezom genov neandertálcov, ale aj denisovanov, medzi súčasnými ľuďmi, takže gény z Euroaziatov sa zachovali"
Neandertálci aj denisovania sú alebo skôr boli potomkami jednej zo starších migračných vĺn, možno spred 600 000 rokov, a na ich selekciu spojenú s prispôsobovaním bolo teda dokonca oveľa viac času ako nás delí od najstarších nálezov Homo sapiens. My, súčasní ľudia, sme mohli krížením zdediť časť ich génov a už hotových vlastností a nemuseli sme ich od základu nanovo vytvárať. Je s tým nejaký problém? Podľa mňa nie.

Takže netreba prenášať svoj odpor voči súčasnej migrácii z Afriky do pohľadu na našu evolúciu :) a netreba asi vytvárať rovnice typu "oficiálna veda = 100% klamstvo" a "alternatívna teória = 100% pravda".

Migrácia v určitom rozsahu je prirodzený jav, ale rovnako je prirodzený jav aj obrana získaného územia a jeho zdrojov pred novou vlnou migrantov, čiže teritorialita.

Náhodný okoloidúci

Tvoj odpor voči teórii "out of Africa" je asi spôsobený tým, že v súčasnosti sa odtiaľ na Európu valí potenciálne smrteľná čierna hrozba.
Ja osobne voči tejto teórii nemám námietky, je celkom dobre podložená a vyargumentovaná, dokážem sa asi odosobniť :)
A podľa nej dokonca aj neandertálci a denisovania sú potomkami najstarších migračných vĺn "out of Africa" :D
Ide len o to, do akej miery sa jednotlivé praveké paleolitické etniká menili počas svojej evolúcie - keď sa prispôsobovali na život v tvrdých podmienkach Euroázie doby ľadovej, kde miesto celoročnej teplej pohodičky zažívali opakované niekoľkomesačné kruté zimy.

Tento článok sme tu už kedysi mali v diskusii, ale nedarí sa mi ho tu nájsť, tak znova dávam odkaz:
https://relax.lidovky.cz/geny-pro-svetlou-kuzi-evropane-zdedili-od-afric...

Ale našiel som aj niečo, čo sa nám nebude páčiť :D
https://relax.lidovky.cz/lovci-mamutu-byli-cernosi-09o-/veda.aspx?c=A070...
(len treba dodať, že mať gén je jedna vec, ale to, či a do akej miery sa prejaví, je druhá vec, aj keď článok vyznieva logicky, len príliš politicky korektne)

Ale - ak došlo ku kríženiu európskeho Homo sapiens s neandertálcami (čo sa v súčasnosti pokladá za dokázaný fakt), tak článok z predchádzajúceho odkazu má len obmedzenú platnosť a lovci mamutov mohli byť aj svetlí.
https://www.lidovky.cz/neandertalci-se-zrzavymi-vlasy-d36-/noviny.aspx?c...

A treba tiež dodať, že tak, ako sa Praeurópania skrížili s neandertálcami a Praaziati s denisovanmi, tak aj v genóme subsaharských Afričanov sa podarilo dokázať prítomnosť génov pochádzajúcich zo zatiaľ neznámeho druhu pravekého afrického pračloveka, čiže aj subsaharskí Afričania sú kríženci a to ich od nás geneticky ešte viac vzďaľuje.
https://sciencemag.cz/proteiny-ve-slinach-dokazuji-davne-krizeni-predku-...

Evolúciu moderných populácií môžeme vysledovať podľa mužského chromozómu Y, ktorý sa prenáša len cez mužskú líniu, a mitochondriálnej DNA, ktorá sa prenáša len cez líniu matky, tak na dcéry ako aj na synov, ale synovia ju už neprenášajú na svoje potomstvo.
Podrobne to je rozpracované tu, vrátane teórie o hybridnom pôvode Germánov:
https://www.eupedia.com/

Náhodný okoloidúci

S "náhodou" bolo možné operovať v 19. storočí za Darwinovych čias, ale odvtedy naše poznanie predsa len o malý kúsok pokročilo.
Takže - nie náhoda, ale zhoda okolností + zákonitosti vyplývajúce zo samotnej stavby hmoty.

Zhoda okolností je to, že Zem je v takej vzdialenosti od Slnka a má takú hmotnosť, že sa na nej udrží atmosféra a tekutá voda, že vďaka hmotnosti a tiež pôsobením Mesiaca si udržiava magnetické pole, slnečný vietor z nej neodfúkol atmosféru a nepremenil ju na druhý Mars. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ostatné veci sú už tie vyššie spomínané zákonitosti - fyzikálne, chemické, elektrochemické.

A aj komplexnosť života sa dá veľmi elegantne vysvetliť, jednu z jej príčin odhalil už v 19. storočí Konstantin Merežkovskij a vysvetlenie následne rozvinula Lynn Margulis(ová), manželka Carla Sagana. Je to endosymbiotická teória, podľa ktorej zložitá bunka rastlín a živočíchov vznikla tak, že určitá bunka síce pohltila iné bunky, ale nestrávila ich, práve naopak - pohltené bunky v nej našli svoj životný oriestor a takto sa z pohltených baktérií stali mitochiondrie, z pohltených siníc chloroplasty, a už je rozpracovaná aj teória vzniku bunkového jadra a iných organel.
Endosymbiotická teória však už dávno nie je len pracovnou hypotézou, je spoľahlivo potvrdená a dokázaná rozbormi DNA, presne sa vie, že napríklad mitochondrie vznikli z baktérií príbuzných ricketsiám.

Ďalším zdrojom variability a komlexnosti je polyplodia - zmnoženie počtu chromozómov pri poruchách delenia bunového jadra. Jedna kópia si zachováva pôvodnú funkciu, druhá kópia vytvorená paradoxne chybným delením jadra získava novú funkciu. Tento zdroj variability odhalil japonský genetik Susumo Ohno a je to tiež dokázaný fakt a nie iba hypotéza.

A splývaním a delením chromozómov sa od seba oddelili napríklad línie človeka a šimpanza (šimpanz má 48 chromozómov, človek 46) alebo línie koní, zebier a somárov. Práve rozdielne počty chromozómov sú príčinou neplodnosti inak veľmi životaschopných mulov a mulíc, vytvárajú kazové spermie a vajíčka..

Mimozemské vplyvy pri vzniku života ja osobne vidím nanajvýš v tom, že Zem ako taká nie je uzavretý izolovaný systém, preto mohla z okolia vychytávať všetko to, čo sa dostalo do vplyvu jej gravitácie, včítane organických zlúčenín, ktoré sa následne hodili pre vznik prvotného života.
Skôr si myslím, že keby sa život na Zem dostal už hotový, tak komplexné zložité formy by sa objavili oveľa, ale naozaj oveľa skôr.

Veľkou neznámou sú kvantové javy v živých organizmoch, už som čítal názor, že "duša" (alebo vedomie) má kvantovú podstatu, ale nechcem sa do obkecávania "kvantovej duše" púšťať, nepokladám sa za dostatočne kompetentného :).

Stránky