Náhodný okoloidúci

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Náhodný okoloidúci

Sandro ako kresťan-katolík zaplatí moslimom daň - džízu, nám ateistom pôjde doslova a dopísmena o krk. Ja som síce formálne krstený, bolo to na nátlak starej mamky, aj moji rodičia mali za hlbokého normalizačného socializmu sobáš v kostole, ale inak na tieto veci kašlali a ja som ateistický samorast. Nikdy ma kresťanstvo neoslovovalo, skôr vo mne vyvoláva odpor , nedokážem ho brať vážne. Asi som príliš tuhý racionalista.

Ale opakovane tvrdím, že pred inváziou hnedoidov a zánikom civilizácie nás ochráni len vlastenectvo a biely nacionalizmus. Čiže presne to, čo je v "tejtokrajine" zhora tvrdo mocensky potláčané.

Náhodný okoloidúci

100% súhlas. Howgh.

Kvôli radeniu príspevkov - je to odpoveď na tento:
http://www.nadhlad.com/comment/30800#comment-30800

Náhodný okoloidúci

O údajnom dobytí Kanaánu Izraelitmi sa píše v tomto článku:
https://invivomagazin.sk/biblia-vs-historia-invazia-do-zaslubenej-zeme-a...
Je tam celá séria článkov, z ktorých vyplýva, že starozákonné príbehy a "udalosti" sú buď čistý výmysel alebo vznikli vykrádaním a prekrútením a účelovým prispôsobením staršej cudzej mytológie a občas aj skutočných udalostí.
IN VIVO magazín je síce dosť slniečkový, ale aj napriek tomu občas prinesie zaujímavé články.

Náhodný okoloidúci

Takže: Roland tvrdí, že Palestínčania sú národ. Emanuel tvrdí, že Palestínčania nie sú národ.

Aká je teda definícia národa? Na základe čoho sa jednej skupine priznáva právo pokladať sa za národ a inej skupine sa toto právo odopiera?

Náhodný okoloidúci

Napíšem to inak. Ide mi o to, aby sa používal jeden meter pre všetkých.
Ak "Američania" nazvali sami seba podľa územia, ktoré osídlili, musia mať také isté právo - nazvať sa podľa územia a právo na vlastnú etnicitu - aj iné skupiny ľudí - Palestínčania, Macedónci, Moraváci/Moravania. A iní.

Ale priznám sa k jednej veci - mám silnú alergiu na anglojazyčnú terminológiu, možno preto teraz tak podpichujem.
Pineapple - borovicové jablko - v skutočnosti ananás.
Sycamore - podľa Anglánov druh javora - sykomora je v skutočnosti druh figovníka.
Cedar - nejaký ihličnan, ktorý s pravým libanonským cédrom má spoločného toľko ako zajac so slonom.
Butterefly - maslová mucha - motýľ.
A našlo by sa toho oveľa viac.

Náhodný okoloidúci

Citujem:
"Samozrejme, že je to národ - špecifický belošský národ (tak bol i pôvodne založený a pomerne dlho chápaný). Američania sú belošská etnicita rovnako ako Kanaďania, Quebečania, Austrálčania, Afrikánci, atď. Nejde len o nejakých generických belochov, pretože inak by medzi nimi neboli žiadne odlišnosti. Lenže medzi nimi sú reálne odlišnosti rovnako kultúrne ako aj lingvistické (nie je angličtina ako angličtina - sú tam veľké rozdiely) bez ohľadu na to ako subtílne sa ti ako cudziemu pozorovateľovi môžu javiť."

Čo potom obyvatelia USA afrického, poľského alebo čínskeho pôvodu? Sú, alebo nie sú "Američania"?

Náhodný okoloidúci

Aj Bolívia leží na /juho/americkom kontinente. Takže aj obyvatelia Bolívie sú vlastne Američania. Alebo nie? Alebo si potomkovia anglických osadníkov osídľujúci len časť kontinentu môžu pre seba uzurpovať meno celého kontinentu?

Náhodný okoloidúci

Ja som to všetko nadhodil len ako pracovné hypotézy a rečnícke otázky :) aby sme si uvedomili rozdiel medzi etnickým národom a politickým "národom". Je to dostatočne jasné?

Takže ak existujú Američania a Belgičania ako politické národy (zmiešaná populácia s pestrým etnickým pozadím), ktoré sa nazvali podľa nimi obývaného územia, mali by existovať aj Palestínčania. Alebo nie?
A ako je možné, že kosovských Albáncov nám "naše" "verejnoprávne" médiá predhadzujú ako Kosovčanov? Čo potom kosovskí Srbi? To nie sú Kosovčania?

Ale keď už si spomenul Bulharov - tak tí súčasní sú zmesou Trákov, Slovanov a pôvodných turkických Bulharov, od ktorých pochádza samotné etnonymum Bulhar. To nie je žiadne tajomstvo. A analýza DNA odhalila dokonca aj mutáciu haploskupiny R1a, typickú pre skýtske kmene, čiže v súčasnej bulharskej populácii môžu pretrvávať gény starovekých Antov, u ktorých sa predpokladá iránsky/skýtsky pôvod (nepliesť si to so súčasným Iránom).
A myslíš si, že starovekí Macedónci boli vyhubení a nie asimilovaní?

Náhodný okoloidúci

Dovolím si pripomenúť teóriu izraelského historika Šloma Sanda, ktorý tvrdí, že práve súčasní Palestínčania sú arabizovaní a islamizovaní potomkovia biblických Židov/Izraelitov. Nehľadal som k tomu žiadne výskumy a porovnávania DNA starovekej a súčasnej populácie Palestíny, tak to beriem zatiaľ len ako teóriu alebo pracovnú hypotézu.

Pokiaľ ide o Macedónsko a súčasných Macedóncov, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že súčasná populácia slovansky hovoriacich Macedóncov vznikla zmiešaním starovekých Macedóncov so Slovanmi, pričom slovanský jazyk prevládol a vytlačil starovekú grécku macedónčinu. V takom prípade by súčasní Macedónci mali mať právo pokladať sa za Macedóncov.

Ale treba to porovnať aj s Američanmi. Kto sú to tí "Američania"? Hovoria anglicky, ich predkovia prišlli/priplavili sa na severoamerický kontinent z Európy, z Gueit Buitein, z nemeckých kniežatstiev, z Holandska, zo Škandinávie, časť populácie sa presídlila zo románsky hovoriacich krajín, časť zo slovanských, boli tam zavlečení černosi zo západnej Afriky... A pritom tam najmenej 10 - 15 000 rokov pred Kolumbovoui plavbou žili Indiáni, ázijského pôvodu. Takže otázka znie - majú "Američania" z USA právo označovať sa za Američanov? Nie sú to v podstate len obyčaní Angličania? Čo potom obyvatelia Južnej Ameriky? To nie sú Američania? Amerika je predsa (dvoj)kontinent, nie štát.

A čo Belgičania? Existujú vôbec? Belgovia boli staroveký keltský kmeň, zostalo po nich len meno územia. Majú súčasní Valóni a Flámi právo nazývať sami seba Belgičanmi? Majú vôbec geneticky niečo spoločné s kmeňom Belgov?

Píšem toto všetko preto, aby sme si ujasnili, že ak chceme byť spravodliví, nemôžeme otázku existencie alebo neexistencie Palestínčanov posudzovať izolovane, ale musíme brať do úvahy všetky porovnateľné prípady.

Ešte k Arabom - súhlasím s názorom, že naozaj doma sú len na Arabskom polostrove a všade inde sú len votrelci a okupanti.
Alebo takí Turci. Naozaj doma sú asi len v oblasti Altaja, v Strednej Ázii, kedysi osídlenej europoidným obyvateľstvom, sa turkické kmene usídlili historicky nedávno a Byzanciu dobyli ani nie pred 800 rokmi a Carihrad pred nejakými 500 rokmi.

Pokladáme vojenskú inváziu za legitímny spôsob získania územia? V takom prípade by toto právo mali mať všetky národy. Alebo nepokladáme? V takom prípade máme morálne právo zneškodňovať okupantov všetkými dostupnými prostriedkami.

Náhodný okoloidúci

My nie sme odkázaní na fabulácie, nám stačí sledovať nitky. A my nemôžeme za to, že tak veľa nitiek vedie do Sionu, my sme ich nenaťahovali.

Náhodný okoloidúci

Neustále zmeny nickov nesvedčia o pevnom charaktere, podľa mňa sú skôr prejavom jeho slabosti.

Náhodný okoloidúci

To je len také ľudové pomenovanie pre náhodu/zhodu okolností, ktorá nám nevyhovuje alebo nám dokonca uškodí.

Náhodný okoloidúci

Zrejme je nevyhnutné rozlišovať náboženstvo a cirkev.
Aj ja ako ateista chápem, prečo ľudia potrebujú v niečo veriť. A s náboženstvom to podľa mňa bolo takto:
1. ľudia kedysi žili vo svete, ktorý sa výrazne prudko nemenil, skôr naopak, všetko išlo svojím tempom, a oni si nevedeli vysvetliť, ako to všetko vzniklo. Tak si vymysleli rôzne báje, ktoré môžu odrážať spoznávanie sveta človekom s mentalitou staršej doby kamennej. Hrdinami a tvorcami sveta v ich bájách boli nadprirodzené bytosti, mytologizovaní predkovia, prípadne personifkované prírodné sily.
2. ľudia sa boja smrti, lebo si uvedomujú, že to je skutočný koniec a po smrti je už len rozklad. A tak si zo strachu pred večnou ničotou vymysleli posmrtný život.
3. ľudia vidia a vedia, že svet je nespravodlivý a túžia po spravodlivosti. A tak si vymysleli svet, v ktorom sa dobro odmeňuje a zlo trestá. Tento svet prepojili s bodom 2.
4. ľudia potrebujú vzory, iba málokto je taký dobrý, aby mohol byť sám sebe vzorom :) Týmito vzormi sa mohli/môžu stať mytologické postavy z bodu č. 1.
5. ľudia občas potrebujú duševnú oporu a podporu a ak sa im jej nedostáva v skutočnom živote, tak si ju vymyslia v nadprirodzenej podobe.
6. ľudia majú sklon k rituálom - dochádza pri nich k uvoľňovaniu hormónu šťastia endorfínu. Ak rituál nevykonajú, majú nielen pocit viny, ale aj abstinenčné príznaky.
7. ľudia majú prirodzený sklon stúpať v hierarchii spoločnosti vyššie, lebo im to prináša jednak duševné uspokojenie, jednak materiálne výhody. No a rôzne ideológie vyhlasujú svojich prívržencov za nadradených voči ostatným, čiže prihlásením sa k určitej skupine si ľudia zvyšujú svoju hodnotu vo svojich očiach.

Možno som to napísal tak trošku naivne a nie príliš presne, ale takto príčiny vzniku náboženstva chápem ja.

No a cirkev je mocenská inštitúcia, ktorá na všetkých týchto príčinách parazituje a s ich pomocou získava ekonomický a politický vplyv.

Náhodný okoloidúci

Pre mňa je to tiež najpravdepodobnejšia možnosť, ale nezabúdam, že bol hviezdou Smotánky na TV Narkóza. Stačí mi ale vidieť, ako mu idú po krku slniečkári a podobná háveď a zvyšuje to jeho šance u mňa. Len dúfam, že to nie je divadlo.

Náhodný okoloidúci

Článok sa mi nechce čítať, ale má pravdu - hrozí nám "únos štátu" Šorošovou bandou.

Náhodný okoloidúci

Pripomína mi to časy kolonoalizmu.
Vtedy západoeurópania rabovali kolónie v Afrike a inde a chceli, aby na nich pracovali čierni otroci.
Teraz nám západoeurópania tvrdia že čierni by mali pracovať aj na naše dôchodky.
A ešte navyše čierni by mali súťažiť a vyhrávať západoeurópanom medaily.
Čo je to? Kolonialistické zmýšľanie, alebo idiotstvo? Alebo oboje?

Náhodný okoloidúci

Opäť dvojitá krádež identity, ak píšem v tomto článku:
http://www.nadhlad.com/content/dvojita-kradez-identity
Jednak bielym Francúzom (potomkom Galov, Frankov a Rimanov) kradnú identitu tým, že Francúzmi nazývajú čiernych afrických prisťahovalcov, jednak kradnú identitu čiernym futbalistom z Afriky tým, že ich nazývajú Francúzmi.

Keď sa Bubu z Afriky presťahoval do Fgancúzska a získal fgancúzske občianstvo, tak prestal byť africkým Bubu? Takisto Škipetári vo švajčiarskej zostave neprestali byť Škipetármi, bez ohľadu na papierové občianstvo.

Rovnako na smiech/na plač je výčitka, že v ruskom mužstve je málo prisťahovalcov. Nech sa všetci kritici dajú vypchať.
https://www.napalete.sk/radiu-slobodna-europa-prekaza-prilis-biely-rusky...
Kto bude hrať futbal za Kamerun? Etnickí Rusi? Kto bude hrať futbal za Japonsko? Kečuánci z Peru? Kto bude hrať za Tadžikistan? Vietnamci? Kto bude hrať za Alžírsko? Krováci?

Náhodný okoloidúci

sexuálni etrémisti

len zmienka v texte článku s inou témou, ale je to výstižná nálepka
https://www.hlavnespravy.sk/putin-pricestoval-helsink-na-summit-s-trumpo...

Náhodný okoloidúci

Chceš tvrdiť, že misionárska činnosť v Afrike, v Južnej Amerike, vo východnej Ázii, je slobodomurárska lož? A stačí sa pozrieť na Veľkú noc na priamy prenos pápežovho kývania z okna a vidím, že tam pod oknom postávajú všetky možné etniká.
Samozrejme, ja netvrdím, že RKC priamo vyzýva k rasovo zmiešaným vzťahom, ale rozhodne to nie je etnicky viazané náboženstvo, práve naopak výrazne uľahčuje rasové miešanie a stratu etnickej diverzity.
Preto kladne vnímam návrat aspoň časti Slovenov k Perúnovi a Svarogovi, návrat časti Germánov k Thorovi a Odinovi, návrat časti Grékov k Diovi.

Náhodný okoloidúci

Za konfesionálnymi spormi treba vždy hľadať mocenské, geopolitické a osobné záujmy.

P.S. V princípe nie je rozdiel medzi cirkvou a politickou stranou.

Náhodný okoloidúci

Všeobjímajúci univerzalistický katolicizmus pohlcujúci všetky etniká bez rozdielu nám nemôže byť oporou, keď je vážne ohrozená naša etnická a kultúrna identita a samotná existencia.
Väčší zmysel v tomto prípade majú etnické náboženstvá typu rodnej viery.

Náhodný okoloidúci

Dúha, nádherný prírodný úkaz, tá je nevinná, tá za to nemôže, že ju úchyláci zneužívajú a znásilňujú.

Náhodný okoloidúci

Súhlasím, ochranou a záchranou je tvrdá izolácia.

P.S. Pripomínaš mi Gríšu.

Náhodný okoloidúci

https://www.securitymagazin.cz/komentare/pitomost-jmenem-nemejte-deti-za...

 

https://aeronet.cz/news/v-blizkosti-arabskych-teplic-vyroste-nova-muslim...

 

Z toho druhého vyberám:

Muslimské ženy mají v ghettech za povinnost porodit 7 dětí mužského pokolení. Pokud porodí holčičku, ta se nepočítá a žena je oplodněna znovu a znovu, dokud neporodí 7 dětí mužského pohlaví. Teprve poté její úloha v rámci kolonizační mise končí. Pokud kvótu nesplní do období menopauzy, tak podle saláfistického islamistického dogmatu ji smí muž dokonce odvrhnout. Takže po zhruba 15 letech je najednou komunita muslimů mnohonásobně větší, ne sedmkrát, ale desetkrát a více, protože ženy rodí samozřejmě i holčičky.

Náhodný okoloidúci

Lepším riešením je podľa mňa únik. Čiernych tam je priveľa na to, aby miestni bieli mohli zvíťaziť, ozbrojený odpor by znamenal príliš veľké straty bielych životov a aj tak by ich sionmédiá vykreslli ako hnusných rasisov, len aby ich obrali o sympatie verejnosti s vymytými mozgami.
Ale môžem sa mýliť.

Náhodný okoloidúci

Cigánov v osadách sa nemá kto opýtať, čo pre zlepšenie svojej situácie urobili on sami. A to sa ich treba opýtať vždy, keď otrčia ruku - "daj, daj, daj". Ako som už písal inde - nikdy ich nikto nevyhadzoval zo škôl, nikdy im nikto nezakazoval pracovať a vytvárať si živnosti.

Náhodný okoloidúci

Presne to o starovekom Grécku a Ríme napadlo aj mne. Kde sme už ako civilizácia mohli byť, keby nás nezabrzdilo blízkovýchodné tmárstvo.

Náhodný okoloidúci

Mať IQ a používať IQ sú zjavne dve rôzne veci.

Náhodný okoloidúci

Učebnicová vzorka sú zrejme leva-neťáci a ich obľúbený paškvil "Slovansko-árijské védy". Skús sa kriticky zmieniť o ich SAV a roztrhajú ťa v zuboch.
To máš ako so socialistickou definíciou pravicového oportunistu - pravicový oportunista je poctivý komunista, ktorému strana uhla doľava.

Náhodný okoloidúci

Ale veď to je práve to, čo nechápem. Ako môžu byť takí nie že naivní, ale doslova tupí a myslieť si, že "nepriateľ môjho nepriateľa je mojím priateľom"?

Náhodný okoloidúci

Tak to je tragédia, nechápem takúto zaslepenosť.

Náhodný okoloidúci

Máš pravdu, Korán som nečítal, ani som v živote nestretol veľa mo-slimákov.
Stačí mi z diaľky sledovať, ako sa mo-slimáci prejavujú - presne podľa inštrukcií islamu. A klamať ne-mo-slimákov majú povolené. Takže môžeš sa s nimi baviť o čom chceš, nemôžeš mať istotu, že ti povedia pravdu.
A čo napríklad taký Erdy:
https://www.hlavnespravy.sk/turecko-islam-je-nadradeny-krestanstvu-dialo...
Toto ten trubiroh Danko obhajuje???

Náhodný okoloidúci

"Nejsme tu za prací, ale abyste nás vydržovali."

https://www.eurabia.cz/Articles/32396-africti-uprchlici-v-italii-nejsme-...

Náhodný okoloidúci

Zrejme si nepostrehol, ako sa predseda strany, ktorá má v názve slová "slovenská" a "národná" , vyhrážal všetkým, čo sa opovážia kritizovať islam (= poukazovať na zločiny islamu). Danko je pre mňa nevoliteľný a kým sa motá v SNS, aj táto strana je pre mňa nevoliteľná.

Náhodný okoloidúci

Treba poriadne čítať. Ja som nepísal o všeobecnom altruizme, ale o tom, že sa patologicky zvrhol. A začal páchať vážne a často nevratné škody.

Náhodný okoloidúci

Oveľa väčším problémom ako samotná r-stratégia je patologický altruizmus časti K-stratégov voči r-stratégom a uprednostňovanie cudzích na úkor svojich, poskytovanie svojich zdrojov cudzím.
Preniknutie r-stratéga do prostredia s veľkými až takmer nekonečnými zdrojomi je ako inicácia termonukleárneho výbuchu. Zostane len spálená zem.

Náhodný okoloidúci

Najdôležitejší je posledný odstavec - že Izrael zverejní/podsunie iba to, čo chce zverejniť/podsunúť.

Náhodný okoloidúci

Podľa vševediacej wiki:

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A1_strat%C3%A9gia

Písmeno r je matematický symbol pre rýchlosť reprodukcie (rate of reproduction).

Písmeno K je matematický symbol pre únosnú kapacitu prostredia, t. j. maximálny podiel prežitých jedincov.

Náhodný okoloidúci

Tento článok si zaslúži 1*. Ďakujem, Emka.

Náhodný okoloidúci

Ako tak nad tým uvažujem, napadlo mi niečo možno ešte lepšie.

My nepotrebujeme nenávisť, tá je zlým radcom, my potrebujeme chladnú vypočítavú racionalitu. A samozrejme, efektívnu. Nie efektnú.

Náhodný okoloidúci

Nenávisť nemá byť slepá a musí sa používať racionálne a tým pádom aj efektívne :)

A ešte sa musíme naučiť efektívne využiť nenávisť našich odporcov voči nám proti nim samým.

Náhodný okoloidúci

Danko sa sám zadefinoval, SNS pod jeho vedením nie je ani slovenská, ani národná, ale len slepá, hluchá, chromá, nemá, vykastrovaná. Jeho zvolením za predsedu si SNS strelila gól do vlastnej brány. A že údajne dotiahol SNS do parlamentu a do vlády? To je len zotrvačnosť stálych voličov SNS. Zlatý Jano Slota. Je to síce hulvát, ale neohýba chrbát pred cudzími.

Náhodný okoloidúci

Jozef, prečo si mi to nevytkol Ty sám? Chceš z Normana urobiť svojho hovorcu? :D

Ale vážne.
V humoristickom časopise Kocúrkovo bol na zadnej strane "komiks" dejín Slovenska s mottom "Kto nepozná minulosť, nepochopí prítomnosť a nevie, čo ho čaká v budúcnosti".
Obracanie sa na minulosť nie je samoúčelné, slúži nám ako zdroj poučenia, aj keď jej výklad sa vždy líši podľa osobných záujmov a preferencií vykladača.

Len tak na doplnenie - ak si dobre spomínam, čítal som to na Zvedavcovi, len už neviem, či v článku alebo v diskusii. V auguste 1968 do ČSSR neprišli len sovietske vojská, ale aj vojská NDR a práve títo Nemčúri sa voči miestnym Čechom správali s brutalitou skutočných okupantov a esesákov. Bola to osobná skúsenosť prispievajúceho.

Náhodný okoloidúci

To len preto, lebo počas dlhej cesty nemali do čoho pichnúť, neviedli si so sebou stádo kôz.

Náhodný okoloidúci

Samozrejme, výhra transky v súťaži MISS predstavuje vážnu urážku aj pre mňa a určite aj pre iných mužov.
Ako muža ma uráža, že kadejaké nátlakové skupiny a úchylní podvraťáci mi preoperovaného chlapa chcú podstrčiť miesto ozajstnej ženy.

Náhodný okoloidúci

WHO údajne nedávno vyradila transgenderizmus zo zoznamu duševných chorôb. Ak je to pravda, je jasné, že je to čisto politické rozhodnutie. A samozrejme, súhlasím aj s názorom, že pohlavie je dané prítomnosťou/neprítomnosťou pohlavných chromozómov - XX = žena, XY = muž. Všetko ostatné sú poruchy a prirodzene sa vyskytujúce úchylky.

Náhodný okoloidúci

Neviem prečo, ale veľmi mi pripomínaš istého Viva, ktorý sem prispieval pod mnohými prezývkami. Tiež všadevbolvšetkovidelvšetkovie.
Nespochybňujem Tvoju osobnú skúsenosť, ale ten článok, ktorý som sem prekopíroval, vychádza z archívnych materiálov. A je jasné, že každý systém má svoju propagandu a svoj slovník.
Ďalšia vec je, že vstup vojsk Varšavskej zmluvy do bývalej ČSSR si vedenie ZSSR nechalo vopred odsúhlasiť na Západe, aspoň sa tam pošuškáva. A až potom došlo k samotnému vstupu. Nenazývam to inváziou.

Náhodný okoloidúci

Ja osobne som august 68 nrezažil, v tom roku som sa ešte tatovi niekde hojdal, ale nikdy som z tých udalostí nerobil tragédiu, ani keď som čítal o kadejakých súvislostiach, bolo mi to jedno. No tak sem prišli. A čo má byť?

Teraz to vidím inak, pri spätnom pohľade nsa udalosti vo svete - či sa nám to páči alebo nie, práve august 1968 nás zachránil pred tým afrobordelom, čo je teraz v jadre EÚ. A naučil nás myslieť si o propagande svoje.

Čo sa týka toho článku o ukrajinskom podiele na auguste 68, ako bolo napísané, tak som to prekopíroval, je tam aj odkaz na pôvodný zdroj. A sú to práve Ukrajinci, ktorí sa tak veľmi oddeľujú od Rusov. Ale čítal som, že hlásiť sa za Ukrajinca bola kedysi v Sajúze nerušimom dobová móda.

Stránky