Náhodný okoloidúci

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Náhodný okoloidúci

Jozef, prečo si mi to nevytkol Ty sám? Chceš z Normana urobiť svojho hovorcu? :D

Ale vážne.
V humoristickom časopise Kocúrkovo bol na zadnej strane "komiks" dejín Slovenska s mottom "Kto nepozná minulosť, nepochopí prítomnosť a nevie, čo ho čaká v budúcnosti".
Obracanie sa na minulosť nie je samoúčelné, slúži nám ako zdroj poučenia, aj keď jej výklad sa vždy líši podľa osobných záujmov a preferencií vykladača.

Len tak na doplnenie - ak si dobre spomínam, čítal som to na Zvedavcovi, len už neviem, či v článku alebo v diskusii. V auguste 1968 do ČSSR neprišli len sovietske vojská, ale aj vojská NDR a práve títo Nemčúri sa voči miestnym Čechom správali s brutalitou skutočných okupantov a esesákov. Bola to osobná skúsenosť prispievajúceho.

Náhodný okoloidúci

To len preto, lebo počas dlhej cesty nemali do čoho pichnúť, neviedli si so sebou stádo kôz.

Náhodný okoloidúci

Samozrejme, výhra transky v súťaži MISS predstavuje vážnu urážku aj pre mňa a určite aj pre iných mužov.
Ako muža ma uráža, že kadejaké nátlakové skupiny a úchylní podvraťáci mi preoperovaného chlapa chcú podstrčiť miesto ozajstnej ženy.

Náhodný okoloidúci

WHO údajne nedávno vyradila transgenderizmus zo zoznamu duševných chorôb. Ak je to pravda, je jasné, že je to čisto politické rozhodnutie. A samozrejme, súhlasím aj s názorom, že pohlavie je dané prítomnosťou/neprítomnosťou pohlavných chromozómov - XX = žena, XY = muž. Všetko ostatné sú poruchy a prirodzene sa vyskytujúce úchylky.

Náhodný okoloidúci

Neviem prečo, ale veľmi mi pripomínaš istého Viva, ktorý sem prispieval pod mnohými prezývkami. Tiež všadevbolvšetkovidelvšetkovie.
Nespochybňujem Tvoju osobnú skúsenosť, ale ten článok, ktorý som sem prekopíroval, vychádza z archívnych materiálov. A je jasné, že každý systém má svoju propagandu a svoj slovník.
Ďalšia vec je, že vstup vojsk Varšavskej zmluvy do bývalej ČSSR si vedenie ZSSR nechalo vopred odsúhlasiť na Západe, aspoň sa tam pošuškáva. A až potom došlo k samotnému vstupu. Nenazývam to inváziou.

Náhodný okoloidúci

Ja osobne som august 68 nrezažil, v tom roku som sa ešte tatovi niekde hojdal, ale nikdy som z tých udalostí nerobil tragédiu, ani keď som čítal o kadejakých súvislostiach, bolo mi to jedno. No tak sem prišli. A čo má byť?

Teraz to vidím inak, pri spätnom pohľade nsa udalosti vo svete - či sa nám to páči alebo nie, práve august 1968 nás zachránil pred tým afrobordelom, čo je teraz v jadre EÚ. A naučil nás myslieť si o propagande svoje.

Čo sa týka toho článku o ukrajinskom podiele na auguste 68, ako bolo napísané, tak som to prekopíroval, je tam aj odkaz na pôvodný zdroj. A sú to práve Ukrajinci, ktorí sa tak veľmi oddeľujú od Rusov. Ale čítal som, že hlásiť sa za Ukrajinca bola kedysi v Sajúze nerušimom dobová móda.

Náhodný okoloidúci

„Okupácia Československa Rusmi v roku 1968? Ani náhodou!“ 26.2.2018 12:11:26

Internetom sa už približne mesiac šíri takýto text: „Okupácia Československa bola vo svojej podstate ukrajinskou záležitosťou!“ A vraj si to máme dať dokopy s tým, čo sa dnes deje na Ukrajine. Autor nás navyše nabáda, aby sme k týmto poznatkom napísali na internete komentár.

Ďalší text má byť dôkaznou podporou autorových tvrdení, čo sa vraj dá hravo zistiť a že tieto fakty uverejnil už aj v knihe o colnej správe ČR: „O situácii v Československu rokovalo v apríli 1968 politbyro KSSZ v zložení: 7 Ukrajincov (vrátane L. I. Brežneva), 1 Bielorus, 1 Litovčan, 1 Kirgiz, 1 Kazach a len jeden Rus.

Keď po vášnivej diskusii došlo na hlasovanie o intervencii do ČSSR, tak intervencia zvíťazila v pomere 10:2 ((Litovčan sa zdržal a Rus bol proti!).

Do Československa boli vyslané dva sovietske armádne zväzy, a to 1. ukrajinský... zbor, zložený výhradne z Ukrajincov, a 1. záložný zbor, v ktorom bolo takmer výhradné zastúpenie zauralských národností.

V prvej vlne prišlo do Československa celkom 63 Rusov, z toho bolo 42 armádnych novinárov! Až v roku 1970 sa záložný zbor začal sťahovať späť do ZSSR a 1. ukrajinský... zbor začal byť zamieňaný novovzniknutým 3. zborom, ktorý prezývali „zahraničný“, v ktorom potom bola väčšina Rusov, no ktorí s rokom 1968 už nemali nič spoločné.

Vo svojej podstate okupácia Československa bola ukrajinskou záležitosťou,“ zdôrazňuje autor, ktorý svojich čitateľov vyzýva dať si tieto fakty dovedna a spojiť to aj s tým, čo sa dnes odohráva na Ukrajine.

Podľa infokuryr.cz z 8. 2. 2018 a na-septande.cz z 23. 2. 2018

http://www.srspol.sk/clanek-okupacia-ceskoslovenska-rusmi-v-roku-1968-an...

Náhodný okoloidúci

Škoda, že si zástancovia Tisa a prvej Slovenskej republiky a antifašisti/komunisti nevedia spolu sadnúť k jednému stolu, z archívov vytiahnuť všetky podstatné dokumenty a dobové svedectvá a až na ich základe vydať spoločné stanovisko s cieľom viac ako 70 rokov po skončení vojny konečne objektívne zhodoitiť, aké vtedy boli politické sily v Európe sa vo svete, kto mal akú reálnu moc a aké páky, kto bez silnej reálnej moci a pák mal aké manévrovacie možnosti, kto mal aké záujmy. A možno po takomto posedení aj komunisti uznajú, že Tiso nebol žiadny netvor, akého z neho robí propaganda a že jednotlivci medzi partizánmi sa objektívne dopúšťali zločinov.

Doteraz celé roky počúvame a čítame len propagandu jednej a druhej strany. Takéto uzmierenie potrebujeme viac ako soľ.

Náhodný okoloidúci

Preľudnenie sa naplno prejaví vtedy, keď sa nebude kam sťahovať, keď všetky obývateľné miesta budú zaplnené.
Ale je tagédia, keď sa k tejto téme vyjadrujú ekonómovia a politici. Ekonómovia sa síce satli tým čím sú vďaka tomu, že to vyštudovali, zatiaľ čo politik je obyčajný jedinec, ktorý sa dobrovoľne vrhol na politiku a bol niekam zvolený alebo menovaný, bez ohľadu na jeho skutočnú kvalifikáciu a životné skúsenosti.

Pritom jediní, kto by mal mať právo vyjadrovať sa k preľudneniu, sú populační biológovia, poľnohosdpodári, lesníci a energetrici - v úzkej spolupráci. Oni jediní sú schopní posúdiť, či ešte má populácia kam rásť alebo či už dosiahla strop a ďalej to nejde, jedine vojnou na úkor niekoho iného.
Toto ekonóm ani sociológ nevyrieši.

Náhodný okoloidúci

1. Portugalci mali už dávno pred "migračnou krízou" najmenej 10% podiel afrického genofondu - Kalergiho detí ešte z čias otrokárstva. A Costa je výzorom a aj zmýšľaním typický mulat, zjavne bez národnej identity. Učebnicový príklad Kalergiho dieťaťa.

2. Tí africkí chlapci svojich rodičov živia - veľkú časť sociálnych dávok, ktoré bez práce dostanú v Džrmny, posielajú práve im.

3. U mnohých afrických "kultúr" je tradícia, že pracujú len ženy. A vlády týchto krajín sa veľmi rady a ochotne zbavia darmožráčov vo vojenskom veku, len aby ich nemuseli živiť a znášať ich znudené vyčínanie.

Náhodný okoloidúci

Nemcov budú deliť čierni. Mačetami.

Náhodný okoloidúci

Ne deportácia, ale repatriácia - návrat do vlasti. To je ten správny výraz.
A je mi jasné, že kolonializmus mal aj negatíva, aj pozitíva, ide len o uhol pohľadu a o to, kto kolonizoval a ako sa správal voči kolonizovaným. Vyvraždenie tých najschopnejších a najinteligentnejších organizátorov, lebo mohli byť vodcami protikoloniálnych vzbúr, asi nemalo pozitívny vplyv na africký genofond.
Za chudobu v Afrike môže do istej miery to, že bezplatnú humanitárnu pomov dostávajú r-stratégovia. To je jedna z príčin vybývania Afriky.
A u mi to dnes nemyslí, treba ísť spať.

Náhodný okoloidúci

Ja som nepísal o Afrike, ale o obnove bielej Európy vyhladovaním parazita :)
Ale ak niekto potrebuje kalergizáciu, tak je to práve Afrika - aby sa tam vďaka miešaniu s bielymi (najlepšie s obetavými slniečkármi) zdvihol IQ populácie, potom možno budú schopní vytvoriť a udržať akú-takú civilizáciu a sociálny systém a početnosť populácie v udržateľných medziach.

Ale prečítaj si toto a veľa vecí pochopíš. Odkaz som našiel v jednej diskusii na Zvedavcovi.
https://ceobag.wordpress.com/2014/02/07/14-africkych-zemi-musi-francii-p...

Náhodný okoloidúci

O knihe som práve včera čítal, nepochybujem, že je zaujímavá, poučná a podnetná, len neviem, či sa mi ju podarí získať, nieto ešte prečítať, nestíham čítať ani veci zo svojej profesie. Hanba mi :D

Náhodný okoloidúci

Európa sa opätovne vyčistí a vybieli jedine v tom prípade, keď votrelci budú na 100% odkázaní sami na seba a nebudú mať možnosť na niekom parazitovať, niekoho zotročovať, aby na nich robil a nebude nikoho, kto by im zadarmo poskytol ich obľúbenú "humanitárnu pomoc" v podobe jedla, oblečenia, ubytovania s vykurovaním počas zimy a tak.

Náhodný okoloidúci

Malo by sa zaviesť pravidlo, že "utečenci" budú hľadať azyl v etnicky, kultúrne a nábožensky blízkej krajine. Ale dobre vieme, že to je nepriechodné, cieľom organizátorov je pravý opak - dostať čo najviac hnedoidov do bielych krajín.

Náhodný okoloidúci

Je pravda a nesvedčí to o dobrých mravoch britských/anglických politikov, že voči svetu neustále uplatňujú rímsku stratégiu "Divide et impera". Oveľa väčší problém je ale v tom, že vždy sa nájdu blbci, ktorí im na to naletia miesto toho, aby sa spojli a dali Anglánom to, čo si zaslúžia.

Náhodný okoloidúci

Súhlasím s tými, čo tvrdia, že to je len niečo naprogramované a s inteligenciou to nič spoločné nemá. Za prejav inteligencie ja osobne pokladám nielen zmysel pre humor, ale aj schopnosť dedukcie a nelogického myslenia - v prípade potreby.

A ako doplnkovú literatúru odporúčam knihu Karola Ondriaša "Človek - programovaný biologický stroj a jeho lásky". Dá sa aj objednať, aj stiahnuť z netu ako naskenovaná PDFka. Autor má svojrázny pohľad na svet, ale celkovo je to zaujímavé čítanie.

Náhodný okoloidúci

Len tak všeobecne - súčasťou azylovej procedúry by mala byť aspoň trojmesačná prax na prasačej farme priamo pri zvieratách. Uchádzač o azyl by tak preukázal, že si váži domácu kultúru, netrpí predsudkami, má pracovné návyky a je integrovateľný.

Náhodný okoloidúci

Chcel by som vidieť žida, ktorý by sa nasťahoval do domčeka k "nečistému zvieraťu" :D

Náhodný okoloidúci

S Rusmi nás spája nielen jazyk, ale aj haploskupina R1a, či už sa to niekomu páči alebo nie. Ale aj v rámci R1a sú rôzne podskupiny a mutácie, my tú našu, slovenskú, máme spoločnú s pomaďarčenými Slovanmi v Maďarsku a so Slovincami. Česi majú okrem iných aj takú mutáciu R1a, ktorá sa na Slovensku skoro vôbec nevyskytuje a naopak, majú veľmi nízky podiel mutácie typickej pre Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.
Germáni síce majú tiež istý podiel R1a, ale je to jednak mutácia, ktorá sa u Slovanov nevyskytuje, ešte z čias dávnej etnogenézy, a jednak slovanské mutácie od ponemčených Slovanov. A naopak, pokiaľ sa na Slovensku vyskytne západoeurópska haploskupina R1b, dá sa predpokladať, že to je druhotný výskyt, napríklad po karpatských Nemcoch alebo možno po Keltoch.
Rusi zo severu majú dosť výrazný podiel ugrofínskych haplotypov.

Čo sa týka zavlečena komunizmu zo Sovietskeho zväzu k nám, skôr ako začneme Rusov z niečoho obviňovať, skúsme vziať na vedomie, že do Ruska bol komunizmus zavlečený zo západnej Európy a prsty v tom majú nielen židia, ale aj nemecká a britská vláda a financovali to bankári z USA.

Náhodný okoloidúci

Na nete je dosť mapiek, ktoré názorne ukazujú, ako bola Ukrajina lepená do súčasnej podoby na úkor svojho okolia. Historickú Ukrajinu predstavuje len Zaporožie, nič iné.
Na druhej strane je zaujímavé, že Rusi aj z takých Čečencov alebo Dagestancov dokázali urobiť hrdých občanov Ruskej federácie. Ide len o prístup.

Náhodný okoloidúci

Ako píšem - USA potrebujú liaheň protiruských extrémistov. Miesto USA si pokojne môžeme dosadiť sionistov/anglosionistov typu Nudelmanovej a spol.
A s udržaním dobrých vzťahov medzi duševne zdravými Ukrajncami a Rusmi si to tiež dobre vystihol, o dôvod viac, prečo Ukrajinu neobsadzovať.
Ale môže sa to vyvíjať takto:
Ukropitekovia zaútočia na DĽR a LĽR, Rusko im zničí vojenskú techniku, aby im zabránilo pokračovať v útokoch na civilistov (gruzínsky scenár 2008), to posmelí duševne zdravých Ukrajincov a tí zvrhnú vládu Ukropitekov kontrolovanú anglosionistami. Potom bude referendum o začlenení Ukrajiny zo RF, čo ale bude viesť k rozdeleniu Ukrajiny na banderovskú Halič a proruský zvyšok. Samozrejme, západné "demokracie" referendum neuznajú.
Poliaci si budú nárokovať na pripojenie Haliče, to ale bude proti srsti banderovcom a ich zaoceánskym "pestúnom", lebo Poliaci budú chcieť Halič radikálne deratizovať, aby si banderovcami nezamorili štát. Ale tým by skrížili plány USA a anglisionistom.
Toto nie sú len moje špekulácie, veľa ľudí, ako som čítal na nete, má podobné názory.

Náhodný okoloidúci

Dovolím si tvrdiť, že aj keby došlo k priamym vojenským zrážkam medzi armádami Ukrajiny a Ruska kvôli ukrajinskému útoku na DĽR a LĽR, zákrok Ruska sa obmedzí na zničenie bojaschopnosti ukrajinskej armády a potom sa ruská armáda stiahne. Keby totiž Rusko Ukrajinu obsadilo a začlenilo, prevzalo by tak za ňu zodpovednosť , muselo by ju živiť. Zneškodnenie banderovcov je úloha pre samotných duševne zdravých Ukrajincov, to za nich nikto iný neurobí. Ale vieme, že USA majú mimoriadny záujem na tom, aby na Ukrajine udržali liaheň a chovnú stanicu banderovcov. Takže aj agentov USA budú musieť z Ukrajiny vyhnať samotní Ukrajinci. Teda ak chcú konečne mať normálny slušný život.

Náhodný okoloidúci

Ja som pochopil, že je to citácia, Tebe nič nevyčítam.
A my si tu tykáme bez ohľadu na vek, vieš? :)

Náhodný okoloidúci

Rodičia nie sú postavení pred spravodlivosť, oni sú postavení pred neo-inkvizičný tribunál. To nemá so spravodlivosťou nič spoločné, práve naopak.

Náhodný okoloidúci

V tomto prípade - zamestnávaní cudzincov - sú záujmy podnikateľa a štátu protichodné.
Podnikateľ chce ušetriť tak na výplatách, ako aj na daniach a odvodoch, štát má naopak záujem vybrať na daniach a odvodoch čo najviac, aby bolo čo investovať do infraštruktúry, školstva alebo zdravitníctva /prípadne rozkrádať/.
Pre štát je zamestnávanie cudzincov nevýhodné nielen preto, lebo zamestnávateľ im väčšinou dá menší plat a tým pádom idú štátu menšie dane a odvody, ale cudzinci majú vo zvyku peniaze posielať domov rodinám. Štát ale potrebuje, aby ľudia minuli peniaze tu, nie v zahraničí, lebo tak prichádza o dane. Okrem toho zamestnanie cudzinca je vždy na úkor domáceho zamestnanca, ktorý buď skončí na podpore a bude pre štát záťažou, alebo ak si doma nič iné nenájde, tak odíde do zahraničia a bude platiť dane a odvody inde.

Takže úlohou slovenskej vlády nie je podporovanie vytvárania pracových miest pre cudzincov, tí predsa majú svoje vlády. A rovnako nie je úlohou napríklad rakúskej alebo nemeckej vlády podporovať vytváranie pracovných miest pre Slovákov.

Je navyše vrcholne trápne, keď nejaká firma dostane od Slovenskej republiky štedré "investičné stimuly" a daňové prázdniny a potom miesto Slovákov a iných slovenských občanov zamestná cudzincov. Za takto využité "investičné stimuly" by mali obrazne padať hlavy.

Náhodný okoloidúci

Začnem malo odbočkou na západ Európy. V Holandsku už úradníci pochopili, že aj invalidní občania alebo vozíčkari by radi mali plnohodnotný seksuálny život, aj napriek tomu, že je pre nich ťažké až nemožné nájsť si partnerku. Preto to vyriešili tak, že takto postihnutým občanom poskytli možnosť objednať si k sebe domov prostitútku, ktorú zaplatí zdravotná poisťovňa.
Ten ruskojazyčný inzerát ponúka niečo podobné, rozdiel je len v malých detailoch - nejde v ňom o služby pre invalidov, ale pre bežnú populáciu a prostitútku nezaplatí zdravotná poisťovňa, ale ten, kto si ju objedná. A keď si nedá pozor, prostitútka bez súhlasu a vedomia objednávateľa služby dostane aj prémie a špeciálne odmeny v naturáliách, v tomto prípade v podobe notebooku alebo telefónu, ktorý mal doma objednávateľ.
A prečo je ten inzerát na Nadhľade? Zrejme pôsobíme vzdelane a inteligentne, čo sa v mysliach verejnosti zvyčajne spája s dobrým spoločenským postavením, a inzerent preto predpokladá, že si budeme môcť dovoliť objednať si prostitútku, ktorá špeciálne kvôli nám precestuje tisíce kilometrov.

Náhodný okoloidúci

V podstate máš jedno, kto prinesie informáciu, ide o to, či dokážeš odfilrovať omáčku, ktorá k správe nepatrí. Veď aj tunajšie osadenstvo občas číta smetisko a denník nenávisti. Tak to už radšej HS.

Ale čo povieš na túto správu - posledný odstavec?

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Pellegrini-Era-nosenia-zak...

Prečo sa Pellegrini radšej nepostará o to, aby naše sestričky nemali dôvod odchádzať do Rakúska? Záleží mu viac na rakúskych pacientoch ako na našich?

Náhodný okoloidúci

Čítal som to ráno na HS a znechutilo ma to. Pell sa vyfarbil ako zradca a slabý charakter. Žeby to súviselo s jeho údajnou "orientáciou"?
Ako to, že tu nemá kto pracovať? Veď sú plné úrady mladých, zdravých ľudí. Len systém je nastavený tak, že sa im viac oplatí zašívať sa na úradoch a v kadejakých nadáciách a nie poctivo pracovať. Za prácu sa dnes pokladá aj chodenie s tlačivami z kancelárie do kancelárie.
Ďalšia vec - čo tak postarať sa radšej, aby sa naspäť na Slovensko vrátili naši vlastní miesto lákania cudzincov?

A ešte k tej plánovanej ďalšej automobilke - prečo "automobilová veľmoc" Slovensko nevyrába VLASTNÚ značku osobného auta???

Náhodný okoloidúci

Pozrel som si na wiki, čo je to tá levitra a píšu tam, že sa to používa na liečbu toho, že sa chlapovi nechce postaviť.
Možno odosielateľovi tohto spamu pripadáme impotentní :D

Náhodný okoloidúci

Vieš, Sandro, ja nemám úmysel ani dôvod zakazovať a obmedzovať kresťanstvo a jeho prívržencov, nech si veria čomu chcú. Ale prepojenie kresťanstva a sionizmu nevidí len ten, kto ho nechce vidieť. Ale zlo nepripisujem iba kresťanom, páchatelia zla sa nájdu v každej skupine obyvateľstva, aj medzi ateistami.
A že je kresťanstvo údajne nenávidené? Z mojej strany nie, mne je skrátka ukradnuté, je to pre mňa cudzia ideológia, rovnako ako napríklad taký islam alebo šintoizmus. Aj keď si uvedomujem, že ako ateista vyznávajúci konzervatívne hodnoty a odmietajúci liberálny rozvrat som v mnohých veciach s kresťanmi na jednej stane barikády. A kostoly ako stavby sa mi páčia, obdivujem starú architektúru aj umelecké diela. Aj keď ideologicky ma nijako neoslovujú. Ale mal som možnosť pocítiť pohŕdanie zo strany kresťanov, keď sa dozvedeli, že nie som jeden z nicxh, ale ateista/agnostik. Až tak odo mňa bočili.
Na druhej strane - taký islam pokladám za smrteľnú hrozbu pre našu európsku civilizáciu aj pre európske národy.

A že sa kostoly prerábajú na mešity - koľko kostolov stojí na miestach starých "pohanských" chrámov a svätýň? Kresťanstvu sa teraz ako bumerang vracia to, čo kresťania celé stáročia robili "pohanom" a inovercom. Hinduisti by to nazvali karma.

Náhodný okoloidúci

Ja to nevnímam ako vyplakávanie, ale ako konštatovanie a pripomenutie toho, čo sa udialo v miulosti. Alebo nám chceš vymazať historickú pamäť? Belošskú nordickú jednotu rozbíjajú práve agresori.
Ale je zaujímavé, že kritizuješ obete a nie agresora. Čo mi to len pripomína... Žeby PSM?

Náhodný okoloidúci

Som si vedomý toho, že mám v tomto smere medzery vo vzdelaní, ale nie je čas čítať všetko, čo kedy bolo na svete vydané, denne zabijem dve hodiny na cestu do roboty a z roboty, celý deň mám v rukách lopatu alebo motorovú pílu a tak podobne a nestíham už čítať ani svoju profesnú literatúru.
Takže ďakujem za stručný výcuc :)

Ale keď už je reč o obludných režimoch, treba mať neustále na pamäti, kto ich vymýšľa a roznáša po svete.

Náhodný okoloidúci

Myšlienka belošskej alebo nordickej jednoty znie pekne, chýba už iba jedno - presvedčiť Nemcov, aby sa na Slovanov konečne prestali pozerať ako na korisť a začali nás brať ako rovnocenných partnerov. Sú toho schopní? Niektorí jednotlivci možno, ale ako celok nie.
To nie je iracionálna nenávisť voči Nemcom, to je práveže stáročiami vytvorená historická skúsenosť. Niečo podobné ako vo vzťahu k Cigánom - nie predsudky, ako sa nám podsúva, ale tiež stáročná historická skúsenosť.

Sú to stáročia dobyvačných vojen proti Slovanom, až v najnovšej poprevratovej súčasnosti sa to zmenilo na ekonomickú okupáciu prostredníctvom "sprivatizovaných" bánk a podnikov, ktoré odvádzajú miliardy ečiek do zahraničia.

K tej Ukrajine - Rusko voči terajšej pomajdanovej Ukrajine úmyselne zvolilo politiku nezasahovania, aby ju nemuselo živiť. Nech ju živí ten, kto vyvolal a platil majdan. Ako som už inde písal - banderovcov si Ukrajinci musia povešať sami.

Náhodný okoloidúci

Nemusíš sa obávať, nečítam Klimova ako Jehovisti Bibliu :) Jeho knihy, čo sa dajú stiahnuť na nete, som určite nečítal viac ako dva razy, aj to druhý raz len povrchne, keď som hľadal konktrétne info.
Ale neviem, či je správne dávať Klimova (on sám písal, že to je jeho pseudonym) a Rezuna na jednu úroveň.

Klimov písal v štýle "ak to vyzerá ako kačica, chodí ako kačica a kváka ako kačica, tak to aj je kačica". Čiže bol to síce emigrant, ale nie prebehlík a fabulátor.

Na druhej strane keď som pred pár rokmi v diskusiách narazil na meno Suvorov s tým, že to je údajne uznávaný ruský autor, bývalý špión, hľadal som o ňom podrobnejšie info a z toho, čo som našiel, som bol znechutený. Prekrúcanie dejín tak, aby obeť vyzerala ako agresor a agresor ako obeť, čiže presne v anglosionistickom štýle propagandy. Tiež si podľa viacerých článkov vo veľkom rozsahu vymýšľal nepodložené bludy a to ma odradilo od toho, aby som niečo od neho hľadal.

Či Sovieti plánovali vojnu, si ja netrúfam tvrdiť, teraz je moderné obviňovať Rusov a Sovietov zo všetkých mysliteľných aj nemysliteľných zločinov a projektovať do nich anglosionistické mokré sny a podsúvať im to, čo plánovali práve anglosionisti. Ale keby ju naozaj plánovali, asi by boli lepšie pripravení a nedošlo by k obliehaniu Leningradu, ani k bitke pri Stalingrade. To je môj nepodložený predpoklad.
Hlavné je, že sa zamlčiava, kto do Ruska zavliekol komunizmus sa kto zriadil a viedol gulagy. A potom svet obviňuje Rusov zo zločinov, ktorých sa dopustili ruskojazyční chazari, práve voči Rusom, aj voči iným národom v Sovietskom Rusku a v ZSSR.

Náhodný okoloidúci

Ja nemám dôvod pociťovať nenávisť voči Ukrajinciom ako voči celku, je to skôr zhnusenie z banderovskej chamrade, ako aj z tých, ktorých sa podarilo zblbnúť. Ale nemám dôvod brať vážne prebehlíka Rezuna. Je to pre mňa niečo také ako keď nám emigrant hokejista Šťastný rozdáva rozumy. Alebo ešte horšie. Čosi ako Solženicyn a jeho literárne fikcie o gulagoch, ktoré na západe brali ako fakt, lebo im to pasovalo do ich propagandy, a zopár našincov na to naletelo. Pričom zamlčal, kto a pre koho zriadil gulagy.
Problémom na Ukrajine je dlhodobé, možno aj vyše 150-ročné zasahovanie zvonka a rozoštvávanie.

Náhodný okoloidúci

Vlastným menom Viktor Rezun, pôvodom údajne Ukrajinec, možno banderovec :D Gratulujem :D

A opäť pripomínam Klimova a jeho Boží národ. Tam sa dočítaš, kto vládol Sovietskemu zväzu a ničil Rusov. A údernú jednotku leninskej vlády po VOSR tvorilo 30 000 Lotyšov!
Ale netreba zabúdať, že v Červenej armáde nebojovali iba Rusi.
A zo spomienok mojej starej mamky - pri vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v 1968 s Rusmi nemali problémy, tie robili práve drzí Ukrajinci.

A až teraz západné štáty začínajú nesmelo odhaľovať pravdu o znásilňovani svojich žien AMERIČANMI,
A Chorváti majú na svedomí genocídu najmenej pol milióna srbských civilistov. Fakt, neviniatka, tí ustašovci. Či už tí pôvodní z druhej svetovej alebo neo-, z poslednej balkánskej vojny.

Náhodný okoloidúci

A nebolo to náhodou tak, že Švédi napadli Rusko?
A vážne chceš tvrdiť, že v ZSSR vládli etnickí Rusi? Prečítaj si Klimova.

A vieš, ja sám seba nepokladám za silného rusofila a nemám dôvod sťahovať sa tam, lebo tu na Slovensku som DOMA.

Náhodný okoloidúci

Vieš, prečo bolo (je) Rusko (údajne) zaostalé? Lebo počas celých storočí bolo a stále je vystavené útokom zo všetkých strán, stále sa musí brániť, stále kvôli tomu vo vojnách stráca ľudí a nemá možnosť pokojne a v mieri sa rozvíjať. Je doslova nútené proti vlastnej vôli vydávať obrovské prostriedky na zbrojenie, aby vôbec prežilo. Koľkokrát Rusko zaútočilo na európske štáty a koľkokrát európske štáty zaútočili na Rusko? Kto v roku vypálil Moskvu? Práve tí Poliaci, ktorí sa sťažujú na "delenie" Poľska. Veď Poliaci najmene trikrát vieldi útočnú a dobyvačnú vojnu proti Rusku - najprv sami, potom sa veľmi ochotne pridali k Napoleonovym tlupám a nakoniec paktovali s Hitlerom. Okrem iného za tým bola a stále je nenávisť katolkov voči pravoslávnym.
Koľkokrát Rusi napadli Britániu? Ani raz. A koľko (proxy)vojen viedli Briti proti Rusku? Na prstoch jednej ruky by si ich nespočítal, možno ani na oboch rukách. A koľkokrát napadli Rusi Francúzsko? Koľkokrát napadli Nemecko?

Náhodný okoloidúci

Roland je šikovné a bystré chlapča, ale ešte je mladý a prchký a zjavne študuje výlučne západné zdroje, tak mu chýba istá vyváženosť v názoroch a postojoch.
Celé to šírenie kresťanstva a kultúry prostredníctvom nemeckých križiakov nebolo nič iné ako zámienka na inváziu na slovanské a baltské územia. Ale bolo to presne to isté ako šírenie "demográcije" Angličanmi - len zámienka na koloniálnu okupáciu Stačí si zistiť, koľko národov a kmeňov tam žilo pred príchodom nemeckých a teutónskych križiackych rádov a koľko ich odolalo úplnému ponemčeniu. Lotyšov, Litovcov a Estóncov pred úplným ponemčením zachránili práve Rusi, aj keď sa to niekomu ťažko priznáva, je to politicky nekorektné. Ak pobaltské národy vychvaľujú Nemcov, je to len preto, že v tomto smere majú premazanú historickú pamäť a vyvražďovanie a zotročovanie Nemcami a ponemčovanie na spôsob ponemčenia pravých starých Prusov upadlo do historického zabudnutia. Už nie sú žiadni živí pamätníci.

Náhodný okoloidúci

Nemám ani najmenší dôvod spochybňovať prínos Nemcov pre vedu, kultúru, umenie. Je to vzdelaný a mimoriadne tvorivý národ.
Ale počas celej zaznamenanej histórie vidíme snahu Nemcov ovládnuť Slovanov a hlavne slovanské územia. V podstate celá bývalá DDR je slovanské územie, všade sú tam slovanské miestne názvy, ešte aj Hamburg bol staré slovanské hradisko. A za všetko hovorí výskyt haploskupiny R1a na tomto území.

A ty vážne nevieš, kto bolo "bábkovodiči" rakúskeho maliara? Významne ho financoval napríklad Prescott Bush, dedo a pradedo bývalých prezidentov USA. A časopis TIME v roku 1938 maliara "ovenčil" titulom "Muž roka". Myslíš, že to bolo kvôli jeho obrázkom?

Čo sa týka plánov Nemcov so Slovanmi, časť mala byť zlikvidovaná v koncentrákoch a zneužitá na otrocké práce, časť mala byť určená na ponemčenie, aby si Nemci "osviežili krv", zvyšok mal byť odsunutý na východ od Uralu a na celom tomto území západne od Uralu mal vzniknúť nový nemecký "lebensraum".

Náhodný okoloidúci

Porovnajte slovanskú nevestu na fotke s tým politicky korektným čudom, ktoré obrába Harry :D

Náhodný okoloidúci

Všimnite si (a určite ste si to už všimli), že zakázané sú len belošské symboly, ale "abrahámovské" a sú všemožne propagované.

Pritom obviňovať vyznavačov slovanskej rodnej viery zo sympatií k nacizmu je idiotstvo, veď my Slovania sme pod stáročným permanentným tlakom a útlakom zo strany Nemcov a mali sme byť ďalšou obeťou nemeckých koncentrákov po židoch a cigánoch, ako to rakúskemu maliarovi nariadili jeho bábkovodiči.

Náhodný okoloidúci

Kedysi za socíku kolovala hláška, že náš školský systém je najlepší na svete. Neviem to až tak posúdiť, nie som odborník, ale oponenti to vždy odbili otázkou, že ak je najlepší, prečo ho nikto v zahraničí neprevzal?
A odpoveď sa teraz ponúka sama, keď vidíme znižovanie štandardov na západnú úroveň, aby žiadny debil (myslené ako diagnóza, nie ako urážka) s IQ 70 a nižším neprepadol a necítil sa dyzgrymynovaný. Systém a Režim potrebujú ovládateľné stádo, preto zničili "najlepší školský systém na svete" a terajší školský systém vedú dysgenickým smerom k "inklúzii". Rusi to už pochopili a miesto západného systému výchovy stáda, ktorý im natláčal Západ, sa vracajú k starému osvedčenému systému, ktorý im umožňuje vychovávať ľudí schopných navrhovať vesmírne stanice a moderné zbrane, voči ktorým Západ nemá obranu, a to BEZ KRADNUTIA MOZGOV.

Náhodný okoloidúci

Dlhodobo zastávam názor, že kresťanstvo je trójsky kôň sionizmu. A v podstate jeho proxy-armáda. Ale chýba im sebareflexia, nie sú schopní uvedomiť si to.

Náhodný okoloidúci

Máš to v havličke riadne dopletené, zdravé jadro Nadhľadu by najradšej chodilo Vencovi Lahváčovi na hrob pľuť, ale nechcú si zašpiniť sliny.

Stránky