Norman

authenticated user,redaktor

komentáre

Norman

V tej vete bolo "ak". Čím sa chcelo povedať, že problem nie je v tom, kto bude v systéme vládnuť, ale v samom systéme. Ak si Rusi urobia síce svoj systém, ale založený na tých istých pravidlách geometrického rastu-nafukovania, nič nevyhrajú.

Ale dá sa aj ináč, toto NIE je jediný možný finančný systém, toto vlastne nie je vôbec funkčný systém, toto je proste jednoducho podvod rôznych rotshitov.

Norman

bol fenomén, ktorý existoval v tábore Chlapcov od Bobrej rieky.

Bol to ale podvod. Zelené príšery sú en fabulácie tých, ktorí sa zameriavajú na klamaní a teda zotročovaní širokých vrstiev ľudstva. Ak v Rusku prevládnu ruské banky, za súčasného systému sa budú správať rovnako, ako všetky rotschildovské.

 

 
Norman

Ani dvojitá negácia nedokáže vystihnúť tú ničotu.

Ale štrnásť miliárd rokov ničoty je samozrejme alegória. V skutočnosti nejestvuje začiatok, je to nekonečný kruhový proces v ktorom okrem iného stále vznikajú aj  myriady vedomí. A tak, ako napríklad štvorec nemôže byť iný, iba štvorcový, kruh iný, iba kruhový, tak aj tie vedomia sú rovnako vedomé. Rovnako. Identicky.  Sme to všetko my. Som to ja. Si to ty. Tat tvam asi.

 
Norman

Načo? Nie je to jedno? Dúfam, že nie si v tomto smere zvedavý.

 

Nevládzem? No, myslím, že skoro každý občas nevládze (o stredoveku nehovoriac). Vyčerpanosť ale nie je dôstojná ani ako vysvetlenie, ani nie je rozumná ako motivácia činov.

Lepšie je zhnusenie. Ale vyčerpanosť asi do zhnusenia sama prechádza. Takže počkaj chvílu, malo by to tak ísť a bude to ľahšie.

 
Norman

.

Norman

Proste - nemám slov.

 

Norman

k deverbalizácii sveta?

 
Norman

je už dnes globálny. Veci v Európe už dnes patria medzinárodným korporáciam. Ale samozrejme, že ten americký by Európu najradšej aj zničil ( o tom nepochybujem). Teraz prebieha vojna v "bankách".  Tam sa -možno- rozhoduje, či nemecki finanční zmrdi budú globálne parazitickí, alebo sa budú držať svojej nemecko-európskej košele.

Alegoricky povedané, dinosaury  sa idú hrýzť a žrať. Popri tom postúpajú aj mnoho tých malých chlpatých ... cicavcov - ale vyššie stvorenie nakoniec vždy prevládne :)

 

 
Norman

To som už napísal.

"Žena" je slovo, čiže to je samotná verbalizácia, nie je to pojem.

Tá by sa mala previesť na pojem - ale to je práve ten problém, priamo s pojmami človek nevie pracovať, komunikovať.

 

Ale prakticky videné, čo sa týka definície toho slova - prečo začínať prave takou sociálnou komplexnosťou? A prečo ten predpoklad? Neviem, prvých štrnásť miliárd rokov som nebol nič, teraz som muž, a onedlho zas miliardy rokov nebudem nič. Som za takých podmienok muž, alebo nič?

 
Norman

Vnem sa vždy prevedie na pojem.

Systém pojmov je práve základ možností a problémov.

Pojem nie je verbálny, nie je to slovo - verbálnosť je iba jeden z pokusov pojmy sprostredkovať. Kvalita verbality je závislá na kvalite pojmového systému, ale nie naopak. Otrhaním listov na strome nezmenia jeho konáre, kmeň a korene.

 

ps. neviem či rozumiemem dobre tvojej poslednej vete. Je umením prijať (akúkoľvek) argumentáciu.  V reále to skoro nik nerobí, každý len súhlasí s názormi, ktoré sa (nejako) zhodujú s jeho. Až kým nepríde na časť, ktorá sa nezhoduje.  Ale u niekoho existuje zvedavosť, ktorá preváži. Ja som dosť zvedavý.

 
Norman

citujem:

Totalitný komunistický režim bol v každom prípade krvavý a protiľudový. Dnes to už spochybňuje málokto. Prečo by teda práve v 40-tych rokoch minulého storočia mal byť iný? Skôr či neskôr budú všetky jeho obrovské zločiny poznané a odsúdené. Skutočnosť, ako stalinský režim vyprovokoval svetovú vojnu a akým spôsobom do tejto vojny zatiahol sovietsky ľud, môžeme označiť za pravdepodobne najkrvavejší zločin zo všetkých jeho zločinov. O tom ale v ďalších častiach.

Prepadnutie ZSSR

 

Veru veru - raz treba povedať pravdu aj o tom svinstve, verejne a oficiálne.

 
Norman

a hlavne prevedenie. Hovorím o hlavnom objekte Benešových dekrétov, o Nemcoch. Na nich tie zámery bolu šité, a na nich aj boli naozaj nechutne a zločinne aplikované.

O Maďaroch toho moc neviem, ale ani nepotrebujem - o nich nič netvrdím, ani za nič nie som zodpovedný, ani nik z tejto republiky. Je možné, že sa aj tam stali zločiny - ale s tým nikto z nás nič nemá. Ak sa stali aj pričinením Benšových dekrétov - čo je určite pravda, že Benešove dekréty tvorili priam návod na zločiny -nech si za ne zodpovedajú tí, čo boli za ne zodpovední. Ak teda nielen Češi, tak teda národy troch spomínaných vojvodcov-diktátorov - ak sa nemýlim, Rusi, Angličania, Američania. Hlásia sa ešte k Benešovi, alebo už nie?

Nechápem, prečo sa nad tým Slováci vzrušujú čo len minútu. Je to úplne jasné.

 
Norman

zosmolia zločin, Beneš to podpíše, a pomaly sto rokov potom sú Slováci, teda aj ja, obžalovaní.

Výborne :-) Tomu sa povie spravodlivosť víťazov.

 

Keď už si to Češi v mene svojho dedka podpísali, nech sa aj zodpovedajú a ospravedlňujú. Slovenská republika by sa od tamtých zmlúv mala ideovo dištancovať a brať ich ako nevhnutné zlo, ktoré právne zdedila po predošlom štátnom útvare - ale to je tak všetko.

V každom prípade, je to problém toho štátu s bieločervenou zástavou s modrým trojuholníkom. To je Benešov štát.

 

 

Norman

Slovio

http://www.slovio.com/

Ale nemá to zmysel, nemá to budúcnosť(nie je tp presaditeľné) a asi to ani nie je najlepšie spravené.

Ale možno sa to predsa len trocha ujme ako pomocný dorozumievací jazyk - tak to niekde aj odporúčali, aj pre neslovanov, či práve pre nich, aby sa naučili Slovio pred tým, ako idú do nejakej slovanskej krajiny, že im to pomôže (no ktovie, ako to je v praxi, ak to vôbec niekto vyskúšal).

 

Minule tu bola reč o tej novej indoeuropštine - to je podobný projekt bez perspektívy.

 

Umelé jazyky sú fajn zábava, dobré poučenie, - ale žiaden z nich nie je ešte robený na dostatočnom stupni poznania. Ešte dobre, že doteraz žiaden neprevzali, vrátane pomotaného esperanta.

 

 

 
Norman

1. Žiarislav je jeden z mála ľudí, ktorého poznanie úprimne rozveseluje :)

2. Je zaujímavé, ale aj typické pre filozofa, že sa takto venuje jazykom, etymológii (a histórii)

3. Indoeurópske povedomie - čiže naše veľké povedomie -  je dobrá vec a je skutočne hriech, že je to tak málo známe. Mimochodom, spominul tam "tat tvam asi", to by slovania mali poznať, veru veru, základ upamišad, védanty ... ale napríklad na "čatari ariya sačáni" ešte asi neprišiel :)

 

Ale - tieto konkrétne a historické poznania konkrétnosti sú dôležité, ale predsa len určitý základ, základ  pre analýzu, pre to oslobedenie sa od okov konkrétneho jazyka (skrzeva jeho poznanie:).

 
Norman

Sú tieto vecl:

A. Realita: nech už je tento systém čokoľvek, nech sa to popíše akokoľvek, či je to zhluk miriad chaotických atomov, či je to idea v mysli boha, softverový matrix alebo moja unikátna solipsistická ilúzia, existuje to a je to preto v tomto slova zmysle "objektívne".

B. Mysel: je to model toho predošlého. Model sa môže do veľkej či malej miery zhodovať s modelovanou realitou. Za dôležité považujem jedno: kedže mysel B je zložená a založená na realite A, má určitú principiálnu podobnosť či mieru totožnosti s realitou.

C Reč, jazyk, je podľa definície model veci B, čiže mysle. Je to pokus preniesť časť jednej mysle do druhej mysle. Jazyk C je principiálne podobný mysli B, pretože aj mysel je model, teda jazyk.

 

Reč, čiže rovina C, je neefektívny, primitívny nástroj, s tým súhlasím. Ako je napísané, často nás oberá o výhody a schopnosti "neverbálneho posúdenia situácie".

Ale:

mysel B je sama model, čiže jazyk - len lepší a vybehanejší, autentickejší. Len preto je lepšia, ako C. Ale tež má svoje hranice a svoje základné omyly, deformácie. Cesta nie je zbavovať sa nástroja C, pretože je zlý, ale vylepšiť ho, aby následne sa vylepšila aj úroveň B (a v princípe, aj úroveň A). Sme zotročení (naším konkrétnym) jazykom, ale nemôžeme sa ho  zbaviť, pretože aj mysel aj realita sú model. Nielen naša komunikácia, ale celé naše myslenie je jazyk, celá naša existencia je jazyk. A aj keby sme sa povedzme zaobišli bez komunikácie, myslenia sa nezbavíme. A keď mystici hovoria o zbavení sa myslenia, hovoria práve o tomto probléme (a každý z nich to rieši, ako najlepšie vie, a podľa mňa mnohí tak, ako tu píšem)

Tzv. "neverbálne posúdenie situácie" je často lepšie, ako verbálne, ale nie je to isté. Je to zverenie sa do rúk temným silám, o ktorých vieme málo. Celý život sme síce v rukách nami neovládaných síl, ale umením hry je poznať siločiary a harmonické plynutie.

Jazyk je nechutná primitívna vec, ale zároveň je to aj začiatočný bod cesty. A, prakticky, vlastne celá cesta.

 

 
Norman

ale neviem sa neverbálne vyjadriť.)

 

 

 

Norman

Treba sa viesť, alebo sa treba viezť?

:-)

 
Norman

všeobecnosti, teda abstraktá, sú to, k čomu sa treba dopracovať.)

Čo sa týka Nemecko-Ruskej konfrontácie, opakujem po stý krát - treba sa nad to povzniesť, to je bežné v akejkoľvek histórii.

 

A k dnešným komunistom: čítať názory opozičníkov je prospešné, lebo nemajú radi systém. Ondriáša som čítal, je inteligentný a skúsený. Ale keď príde na pozitívne ciele, sú to len starí páprdovia. Typickí komunisti - ich svetonázor je založený na omyle (resp. klame).

 

Niektorým Antirusom splýva Rusko s Komunizmom. To je taká (občas zámerná) úchylka. Nevedel som, že to splýva aj niektorým Prorusom.

 
Norman

chceš o tom niečo napísať, alebo chceš počuť názory iných? Alebo oboje.

Tento svet je zasa raz v kríze a vtedy sa od hanby balí do optimizmu. Chce to možno napísať jednoduchú autentickú pravdu, aby sme pomohli aj iným.

Ak na to máš náladu, napíš to do Aktuality, urobíme aj článok. Ema to tu všetko sama neutiahne - i keď nič vlastne ťahať netreba, treba sa viesť.

 

 

 

Norman

východná Európa bola vysávaná po samete, za socíku, pred socíkom cudzou šlachtou, a v predštátnom stave každou bandou lúpežníkov, túlajúcou sa okolo.

Proste - slovanský svet je prastarý, ale preto asi zranitelný. Je podivuhodne stabilný, vždy sa nejako otrasie, ale to je aj dobré, aj zlé.

Ale ak si myslíš, že pred rokom 89 sme boli fialoví od blahobytu ... :-)

Norman

Bardo je prechod a bardo je šanca.

Len treba vydržať, zmieriť sa s poznaním a reálnymi hranicami ľudstva.

Ale keď spomínaš ten pondelok: ak by si bol už naozaj na dne, ak by ťa svojím dychom smrti zahaľovali starci v barde tak, že by si strácal vedomie - zober dovolenku a zájdi si na exkurziu do slovenských starobincov.

Je dosť možné, že potom ti bude pripadať každý tvoj bavorský pacient ako usmievajúci sa žiariaci smajlík.

 
Norman

Tvrdenie, že "Stalin presadzoval myšlienku Moskva-tretí Rím" sa bude určite pozdávať Pravoslávnej církvi. Možno si aj prepíšu dejiny - alebo sa rozdelia.

(také niečo sa tvrdí v článku). I keď áno, postupne by určite náboženstvo do komunizmu vtiahli - bez skutočného ovaládania svetonázoru stojí každý režim len na hlinených nohách. Ale teraz - neviem, už sa kedysi rozhodli inak, z Nera alebo Heródesa už ťažko urobia kresťanského svetca.

 

Pekná mapka. To rozdelenie na fialovú časť a žltú časť svedčí o tom, že tento svet je zvrátený. Ale ak niečomu zodpovedá - potom ta prvá časť je tá, kam až došli stalinské hordy v roku 1945, a ta lavá je oblasť, ktorú im na Jalte nedali. Opakujem - je choré, že svet v reále stále odráža rozseknutie spôsobené troma starými psychopatmi a sociopatmi na Jalte 1945.

 
Norman

Je to príležitosť na poznanie, ktorého sa možno aj občas naskytne viacerým, ale asi iba nemnohí majú odvahu ju prijať a osobne sa tou riekou (pre)brodiť. Asi treba mať ten kábel, tú schopnosť, to svedomie alebo úprimnú tendenciu poznať a neklamať samého seba. Tú odvahu prestať klamať samého seba.

V posledných rokoch som bol myslím osobne v chladiacom boxe a v porovnaní s ním všetka pseudofilozofia, pseudopolitika a nehovoriac blogy či webportály boli len malý nepodstatný zlomok bočných hlúpostí. Ja to neopísateľné, ale ani to nechcem nikomu odovzdať. Je to aj neoceniteľné.

 

Dávaj si pozor a/ale nechaj ten tok  plynúť.

 

 

Norman

dík.

Norman

čo myslíš tým "tí, ktorí samy seba rýchlo predcasne a niekedy snad zbytocne spotrebovali a spálili"?

 

Toto sú debaty, ktoré by som rad  videl, ale holt, nie sú ľidia:)

Podľa mňa (dnešný) svet najlepšie vystihuje hra Angry Birds. Ak nepoznáte, zistiť- najlepšie zahrať. Všetci sme len také gulôčky, letiace svetom a kvákať môžeme rôzne, náš osud ani náš výsledok akosi moc nezmeníme.  A ... zväčša je nulový.

No nebudme zas pesimisti, určite existuje metóda, ako na velkosťou treťotriednej planéte druhotriednej hviezdy v piatotriednej galaxii vidieckej galaktogrupy jednej z nespočetných vlákien svietiacej hmoty viditeľného vesmíru sa dá zmeniť svet, dokonca občas už už človek aj prišiel na to, ako a kam klepnúť ... ale zatial som sa neodhodlal.

A ty?

 
Norman

Za prvé je to otázka histórie, stretu nacistického Nemecka s ZSSR, Britániu, USA atď. Nemci aj oficiálne vyhlasovali, že išlo o preventívny úder voči ZSSR, v nových časoch prišiel s touto témou Suvorov. Je to historická revízia, to znamená posúvanie histórie bližšie k realite z miesta, kam ju posunula ideológia viťazov vojny.

 

Za druhé sú to aspekty, s ktorými sa stretá práve Solonin - vytýka sa mu, že očierňuje Rusko, ruskú Armádu a podobne. Je to skôr len taká zástupná kritika, pretože Solonin udáva ako zdroj slabosti slabú podporu režimu vojakmi. To je jediné vysvetlenie, ktoré Rusov nedehonestuje. Ďalšie sú faktory, ako naozaj menšia schopnosť obsluhovať modernú bojovú techniku, nedisciplína ako taká a podobne. Toto Solonin vynecháva, upozorňuje práve na tu nepodporu režimu. Neochota bojovať za režim bol druhý hlavný faktor, prečo stalinská armáda skolabovala, - prvý bol ten, že bola prevádzaná do útočného rozvinutia a teda maximálne zraniteľná.

Samotný kolaps armády nie je žiadne dehonestovanie - je to za prvé historický fakt, za druhé sa to bežne stáva, viď západný fronta a Francúzsko. Ak niekde prebehne víťazná vojna, je to takmer vždy katastrofickým kolapsom, ten nastáva často, ak nie, tak sú to zdlhavé vyčerpávajúce boje, často nikam nevedúce. Vojenský kolaps nie je nič dehonestujúce - konieckoncov, nakoniec tiež pomerne rýchlo skolabovola Tisícročná Ríša.

To, že ľudia nepodporovali socializmus je historická pravda, dokonca osobná skúsenosť. A to už nebol Stalinizmus - aj keď si odmyslíme propagandu antistalinskú, stále zostáva dosť faktov o tom, čo akomu ten režim slúžil, ako sa vtedy ľuďom žilo a ako ho mali radi.

 

Máš pravdu, že dnes sa na Rusko sa útočí pre to, že sa vzpiera globálnemu parazitovi. Vracať sa k Stalinovi by bol ale objektívny omyl a slabosť. Podobne ako v Nemecku chcieť zaviesť nejaký Hitlerovský režim, alebo si myslieť, že dnešnému Slovensku pomôžu storočné názory Tisa. Keď Rusi povedú svoju renesanciu týmto smerom, dostanú sa do slepej uličky. Ale myslím, že to nie je cesta Putina, any väčšiny Ruska. Netreba zabúdať, že aj u nás sa nájdu obhajovači Hitlera, často v jednotlivých veciach aj majú pravdu, ale v samom Nemecku najlepšie vedia, že tadial cesta nevede. V roku 1918 bola situácia iná, ako dnes. Politika bola iná, metódy boli iné. Hitler nebol spasiteľ - ale pomohol odvrátiť krvavú vlnu, na ktorej by sa dovalili bolševickí komisári na čele s Erenburgom, niečo ako armádu Vašov (ako je spomenuté aj v článku, tá z roku 1945 bola predsa len o kus stlmená)

Stalin - to je napriek drobným zmenám, stále klasické bolševické Rusko, či lepšie Sovietsky Zväz, infekcia, prepuknutá v roku 1917.

 

Veci nemožno vidieť čiernobiele, nemožno všetko staviť na jednu kartu. Tak to nefunguje.

 

 

 

 
Norman

veď on na "emigrantov" neutóčí - veď Slaven v podstate hovorí, že dnešný režim je rovnaký, ako ten stalinistický - ani jeden nestojí za to, aby sme ho MY bránili.

Východná alebo západná verzia totality, židobolševici alebo jewyork, stále pre nás len nechutný režim.

Nečudo, že ruskí vojaci na to kašlali, dobre robili, a my zas dnes nepodporujeme tento systém - myslel som, že je to tu každému jasné a každý s tým súhlasí :)

 

Ale ľudia majú tendenciu lietať z extrému do extrému ... zlatá stredná cesta.

 
Norman

Mnohé teórie, s ktorými prichádza Mark Solonin, vyvolávajú vášnive reakcie, no jeho trpezlivé vysvetľovanie, argumentácia a odkazovanie na overiteľné zdroje dokážu minimálne naštrbiť vieru v nabifľovanú históriu, ktorá sa vo svetle jeho reinterpretácie zdá minimálne pisateľovi týchto riadkov oveľa logickejšou a pravdepodobnejšou

zdroj

 

 
Norman

že sa vám to nebude páčiť.

Ovšem je to oponentúra proti oficiálnej sionistickej teórii.

Čo sa týka mazania - kedy som zmazal "inteligenčne zdatnejších a rozhledenejších diskutérov"? Myslíš Grogorieva? :) Ti jeho nadávky? Včera či predvečerom riešili mazanie aj na Afinabulovi-Slobodnom vysielači, ono s tou paranojou pomaly, ale samozrejme, že tu nebudeme tolerovať hajzlov, ktorí sa ešte pýšia, že nás zničia (stále nie je jasné, prečo:) - ale prečo by som mazal tvoj názor? No dobre, v Rusku chcú rehabilitovať Stalina - tá myšlienka mi nepripadá ako dvakrát rozumná - asi tak, ako rehabilitvať Hitera - či ešte horšie.

PS. Grigorova nik nezmazal, stále sem má prístup - už si mu odpísala a dala si ním vysvetliť tie jeho teórie? Nie? Len do toho :)

 

 
Norman

Ako hovorím, spomenutie "neonacistov" ako druhého najväčšieho problému v inauguračnom prejave prezidenta vyvolalo rozpaky a reakcie aj v českých masmédiach, aj inde.

Vyrovnáva sa s tým aj český Smer. V stručnosti - upozorňuje na to, že "neonacisti v uliciach", ak vôbec niečo také je, sú rôzni nepolitickí adolescenti, z hľadiska systému vlastne užitočné zámienky.

Ale Lukáš Beer tu podľa mňa trocha zbytočne bojuje proti zneužívaniu termínu a zostuďovaniu. Rozumiete, tak, ako sú všetci funrádio, tak sú všetci (nepohodlní) neonacisti. Tomu sa nedá vyhnúť, aby vás označili za nacistu. Je to samozrejmé, systém by vám všetkým rád zavesil na nohu reťaze a na nich mrtvoly Hitlera, Tisa a inú záťaž. Iba výnimočne, ak toto akosi nejde, ak sa príliš bránite, tak vám zavesí na krk záťaž Lenina, Stalina.

"Neonacistické bojúvka v uliciach" nie sú oholení skinheadi. Neonacistické bojúvky - to sú bežní občania, otcovia rodín a celé rodiny, ženy a deti,  ktoré už občas vyšli do ulíc, aby protestovali proti kriminalite zdegenerovaných a totálnemu sociálnemu úpadku. Opakujem - ak bude treba, označia za neonacistov 99% národa.

Rátajte s tým a zmierte sa s tým. Budete označní za vrahov a naozaj budú po vás strielať. To nie je paranoja, to je reálna prognóza.

 
Norman

Je možné, že výber hostí nebol nedopatrením, ale bol viac vedomý. To je tá istá situácia, ako som spomenul ja, len posunutá vyššie: je menej prachov (a slubov, perspektív ... ) od "správcu karpát", takže nielen jebeši sú pasívni, ale teda dokonca aj správcovia masmedií naznačujú rozpaky. Všetci sú Funrádio, všetci sledujú pobláznený kompas, hladajú nových pánov a nové večné pravdy.

Tamtie debaty na TA3 pozerá málo ľudí a dokonca aj takto na webe je to nesledovatelné, celý čas. Ovšem, ako spomínam stále, príde čas, keď správcovia peňazovodov otočia trocha smer a potom zrazu bude všetko iné. Ak je toto taký náznak ... Masmédia - to je fakt sila. Realita je to, čo je tam.

Chavez, Kadafi, Che Guevara, Mečiar, Fico, Orbán ... ... .... rôzne úspešne deviácie rôzneho stupňa a rôzneho smeru. Čo vlastne z nich vyplýva? Je nejaká metodika, ktorej sa možno naučiť? Sú nejaké univerzálne hodnoty, ktoré sa cez nich prejavovali, alebo to boli len ploché reakcie na neznesiteľnú situáciu?

Podľa mňa ani nie, nie sú nejaké univerzálne odkazy. Isté je iba jedno - všetci sa okamžite -v masmédiaách- stali  "antidemokratmi", "despotami" a podobne.

 

 

Norman

boli nedostatočne preverení (starým známym kádrom typu jebeša zrejme prestali platiť - znížili dávky - a bez peňazí tie svine ani hubou nepohnú - to je ich svetonázor, takže neprišli nadávať na Chaveza).

Ale treba upozorniť, že po smrti hlavnej postavy sa už lahšie kecá. Treba staviť na človeka, kým žije. Teraz už sa ľahko postave priradia akékoľvek atribúty - po smrti už nie je v tomto slova zmysle nebezpečný.

 

 
Norman

že to niekde prevzali.

Je úplne jedno, odkiaľ.

 
Norman

Toto video z tlačovky "organizátorov protestov antigorily"  na Indimediach je ukážkou naivity, slabosti a blbosti .

Nie že by v niečom nemali pravdu, že by sa niečo z toho nemalo zverejniť - ale ten nedôstojný STRACH, paranoja, to vyplakávanie ... a tá naivita. Ako chcú dosiahnuť nejakú zmenu? A kde je zdroj toho bordelu? "Nejakí ľudia sú za Haščákom" - nejakí su tam a onam - ale radšej nič nepovedia - a keď, tak meno nejakých debilkov byrokratických na ministerstvách...

To je naozaj ukazovanie na kurie oká a rakovina je neviditeľná.

A že miliardári nikdy nemajú dosť...

No, ešte stále mi to beží, ale ja už mám toho dosť :)

 
Norman

Neviem, načo independent média majú informovať o kondolenciach a podobnom tom bežnom procese. To niekoho zaujíma? - to majú vo "verejnoprávnych" a "neviditeľnorukových komerčných " sračkách.

Ono vôbec, zas k tej téme, robiť internetové noviny ide ľahko, netreba na to žiadne veľké prachy, len zopár ľudí s dobrou vôľou a trochou času - ale veď napodobovať komerčné smeti predsa nemá zmysel. Napodobovať ich neflexibilne staré a neinvenčné formy je strata energia a strata práve tej vôľe spolupracovníkov aj čitateľov. Keď bude politická vôľa u niekoho, kto bude mať ruku na peňazovode, vzniknú portály a denníky ako huby po daždi, až nám z nich bude zle - aj keď budú opakovať to, čo my tu dnes hovoríme. Som lenivý sa pozreť - už majú na Vox Victims aj rubriku šport? :-) To je hranie sa na úkor skutočného procesu - niečo, ako keď si niekto oblečie nejaký typický odev, či dokonca uniformu a ide sa pretŕčať po ulici, namiesto aby najprv pochopil a potom ťukol na správnom mieste.

Ja osobne k Chavézovi nič nemám. Latinská Amerika je niečo, čo nik z nás nepozná. Je to úplne iný svet.  Ľudia prichádzajú a odchádzajú, históriu robia osobnosti, ale či ňou Chavéz bol, ja neviem. Takto z nadhľadu sa príliš stráca v hmlách.

 

 

 
Norman

ale okrem toho, že z otvoreného portálu sa pomaly stáva môj blog (čo pôvodne vlastne aj mal byť, len ma nahovorili na to, aby sme to vyskúšali takto .. ale veď situácia si ukáže, kadial potečie voda ... ) , a okrem toho, že nechcem mudrovať do všetkého (aj keď rovnako ako buhehe či grigoriev všetkému rozumiem ), sa ešte k tomu mení aj ten okolitý svet ( aké čudo ), ba dokonca aj ten vnútorný (čiže rozmýšlam, alebo ako sa ten proces nazýva, a pozerám videá s ruskými generálmi, nu vot...:),  --- takže žiadne teplé krajiny, len som prešiel na nízkoenergetický stav.

Čo sa týka Rostasa - podľa skutkov spoznáte ich. Moc to teraz nepočúvam, neviem si ani predstaviť, ako to chcú udržiavť trvalo - no, ale veď preto to robia oni, a nie ja. Samozrejme, že sa držia v normách - čo sa my nedržime v normách a inotajoch? Samozrejme, že nevedia, čo chcú a keby sa nejako dostali nejak "hore", tak takmer isto ich finančníci a financie zlomia ako zápalky (teda zlomia ich charakter). Čakať niečo iné by bolo naivné. Samozrejme, že Mlčanie nelieči chorobu doby, len kurie oká - ale niektoré veci sú tam napísané výborne (dobré je, že mal málo času v rádiu, tak sa snažil byť výrazne stručný - tu platí, že z núdze sa stala naozajstná cnosť.

Neviem, podľa mňa u nich prevláda postoj - "nie je isté, ako na to a kam, ale poslúchať čurákov už nebudeme". To úpne stačí, v "rádiu". Od nikoho si nič neslubujem, ale tento postoj úplne postačuje. S havloidnými hajzlami by som ich neporovnával, až takí byť nemôžu, to je iný prípad.

 
Norman

pokračuje zaujímavo.

Takže sa bojíš, že ťa odrbú. Hm, to vieš, ťeba každý oblbne, to je rada ťažká. Vieš čo, kúp si kanadský bicykel.

 
Norman

sám si spôsobil aj modriny, údery, sám si roztrhol tepnu.

Toľko aspoň tvrdí americká prokuratúra.

Ja sa nečudujem, že vyšli tisíce rusov do ulíc, ja sa nečudujem, že tie americké svine sú v cudzine tiež vraždené.

Všetci už majú dosť ich americkej "židokresťanskej kultúry".

 

Len v Bratislave, tam je to ináč, tam dovolili americký sviniam, aby mali ohradené parkovisko priamo na pešej zóne pred Národným divadlom pri soche Hviezdoslava. Bratislavčania sú proste kopa zbabelých hovien, keď toto svinstvo nechali dopustiť a už to nikomu ani nevadí

 
Norman

Cohen Borat - keď už nemajú žiadnych prchkých oponentov, keď si nemajú čo vymýšlať a nafukovať, tak pošlú "komika", aby "antisemitov" simuloval a provokoval. Tak, že potom niektorí ani nerozoznajú, že to "nie je naozaj".

 

Čo sa týka Gibsona, nie  o moc lepšie. Takých by potrebovali, čo keď sa ožerú, tupo nadávajú aj ináč sú len priblblí jahvesatanistickí fanatici (je mi jedno, ako sa ta jahvistická sekta Gibsonova presne volá a definuje, určite je otrok toho istého zdeformovaného jedu, klamstva a primitivizmu )

 
Norman

NIE je iniciátorom žiadnej politiky. Sú len vykonávatelia zámerov silných v pozadí.

Jediné, čo sa im občas podarí, je zdeformovať ešte aj tie plány, a potom sa to už všetko rúca totálne.

 

 
Norman

"Stal sa tiež prvým Američanom, ktorého hodnota majetku prekročila miliardu dolárov a okrem biznisu zasvätil svoj život filantropii."

Je neuveriteľné, že takúto tupú vetu môže niekto dať na záver článku v serióznych médiach. To od čias Leninov a Brežnevov azda nebolo. (aj v diskusii tam na to ľudia reagujú)

 

Čo sa týka spojenia, masonická sekta spojila svoje siete už dávno. Toto sú len nové formy americkej snahy vyciciavať a ničiť Európu.

Amerika je ako decko, rozmaznané dvadsaťročné či staršie decko, ktoré stále, napriek bohatstvu kontinentu, čo dostalo, stále visí na cecku svojej už nevládnej matere. Nechutné dementné decko, ktoré sa moc nepodarilo a teraz je zaplavované čiernomexickou idiokraciou, o masonickom finačnom víruse škoda hovoriť.

Je len jedna otázka - to monštrum praskne, alebo postupne zhorí?

 

 

 

 

Norman

to je kníhkupectvo Panta rhei, v Blave na Poštovej, kde sa občas konajú podobné kecavosti.

Hej, to od circa 6,00 minúty, o našom kolonialízme v Mexiku, to je výborné. Slováci, hanbite sa, ste spoluzodpovední za kolonializmus.)

 

 
Norman

Napríklad toto video:

Za tie tričká a naozaj nechutnú a tupú dynamickú dramatizáciu si nejaký trest bez irónie zaslúžia.

 

 
Norman

1. Uveď mi nejaký prípad, ktorý je na tom horšie, ako Palestínčania.

2. Znova to hovorím: biblia nie je história. Čo sa týka "kultúry" - o tom je celý tento portál a všetky podobné - to je pseudokultúra, pokrytecká ideológia na ovládnutie či parazitovanie na cudzích národoch. A čo sa týka kresťanstva: duchovná kultúra, ktorá pred 2 tisíc rokmi vznikala, bola sfalšovaná, z jej jedného - práve židovského učiteľa - sa stal "boh" a s tým solu sa zbožtil aj židovský starý zákon. Aká náhoda - kresťania sú ovečky a slúžia napodiv práve židom a uctievajú židovské zákony. Stále to nevidia? Nuž, ťažko sa zbaviť niečoho, čím sú indoktrinovaní od mala.

3. Palestínčania žili v Palestíne stáročia. Veľmoci sa menili, ale ináč bol kľud - až keď zbohatlí Rothschildovci začali realizovať svoje geopolitické manipulácie, keď sa rozhodli, že vybudujú nový chrám v Jeruzaleme a že tam vytvoria židovské centrum svetovej moci - až potom začala na Palestínčanoch genocída. Lebo genocída to bezpochyby je - napríklad aj ty im upieraš existenciu.

4. Palestínčania nie sú "sekta" - právo na zem, na ktorej žijú majú nie pre to, že väčšina z nich je muslimov, ale pre to, že tam žijú stáročia. Je to tak prirodzené, mám to znova opakovať? Aškenázi sú roztrúsená sekta - ti majú tie práva, ako každý občan krajín, kde žijú. Majú len také právo na Jeruzalem, ako už už spomínaní Jehovisti a Astaršaranisti a iné sekty. A moslim nie som, že ťa to mohlo napadnúť.

 

 

 

Norman

Veď samozrejme na internete nič protizákonné ani nejak ináč provokujúce mafiu nechceme. Ale zas - kde inde? Na mail pod NordikaFoundation možno napísať, odozva oneskorená.

Ja súhlasím, že naše osudy sú spojené a platí pre ne to, čo tu v tieto dni píšem o vzťahoch Západ-Východ: rozoštvávavnie vyhovuje len naším nepriateľom.

Samozrejme, že občasi si každý ponadáva a samozrejme, že reálne problémy môžu byť, keďže vývoj pod Orbánom je dynamický ( i keď osobne mu skôr držím palce - ale upozorňujem, výnimočne píšem o niečom, do čoho celkom dobre nevidím, lebo neovládam ani reč :)

Odkedy je tam Orbán a Maďarsko sa vydalo mimo cestu klasického otroka, tak naše média o ňom v podstate mlčia. A pritom je to fakt za humnom ... za Dunajom .

 

 

 

Norman

No, tak to je argument.

Ja tiež "nefandím" žiadnej strane - len hovorím, kto je zločinec a kto koho vraždí.

Mimochodom, v prípade vraždy alebo znásilnenia  tiež "nefandíš" žiadnej strane? Veď obeť si za to môže sama, poznám jedného príbúzneho obeti, no čo ti budem hovoriť ... nič moc ...

Ale berem na vedomie, že tieto veci nechceš akceptovať, zopakujem:

1 Palestínčania sú najviac politicky a reálne trpiaci národ modernej histórie. Žiaden iný na tom nie je tak tragicky, ako oni. Ani Tibet, ani žiadne iné menšiny, buď nie sú tak genocídované, alebo nemajú vražediacehooponenta v takej neporovnatelnej presile.

2. Biblia je zvazok spiskov primitívnych pastierskych kmeňov, okorenený podvodníckou mentalitou chaldejsko-egyptských astrológov. Nie je to ani zdroj historických faktov, ani zdroj etiky, lebo jej myšlienky sú jeden veľký amorálny hnus.

3. Obyvatelstvo Palestíny žilo v Palestíne stáročia, ak nie tisícročia. Samozrejme, že mali a amjú právo tam ďalej v mieri žiť.

4. Chazari a aškenázi, združení v pochybnej čiernej sekte, nemajú žiadne právo na územia Blízkeho východu. To by zajtra mohli prísť rovnako Mormoni, Jehovisti, Aštaršaranovci, Katolíci a zvyšných 666 protestantsko židovských siekt s tým, že Jeruzalem a okolie patrí len a len im. Ak aj keď si chazari narazia dve baranice, aj tak im nik neuverí, že pochádzajú z púšte.

5. Masmédia ti toto nenapíšu. Masmédia sú v rukách sionistov. Môžeš to sto krát spochybniť, aj tak to už azda pomaly každý vie. Alebo by mal vedieť.

 

No, rád som ti to zopakoval.

 

 

 
Norman

to je neustály konflikt a tlak.

Čo sa týka východného Nemecka, veď tu sme písali a je to aj v tom ruskom videu o tom, že to je vlastne ponemčené slovanské územie - ale aj obyvatelstvo. Samozrejme, že sa vždy aj vraždilo, ale aký to má zmysel priam"holokaustovo" preháňať a robiť si z toho agendu. Ako vidíš, Česi majú svoj štát, my máme svoj štát, Poliaci, Bielorusi Rusi. Tak skončila minulosť.   

Ekonomická globalízácia - áno, jasne že nám nik nič nedá a vždy sa nájde sviňa, čo si rada zobere - ale to si musíme najskôr naozaj ustrážiť, urobiť si doma poriadok a nesťažovať si, že je svet lahostajný či zlý.

A ten Kristek - rád si to prečítam podrobnejšie, ale všetko je to zas len jeden výklad dejín. Taký Český a kresťansko kňučiaci. Katolíci vládnu aj v USA? Nacizmus ako prejav katolicizmu? A kam to povedie? Zas  k vzájomným konfrontáciam severanov? Keď nefunguje štvanie ľavica proti pravici, tak Západ proti Východu.

Ja nevim, ja som zo Slovenska, ja nemám problém ani s jedným. Ale naozaj nevidím nič pozitívne, aby sa tadiaľto prehnali zas zdegenerované trestné jednotky nemecko-estónske a potom spätne rusko-mongolské znásilňovacie hordy.

Ale možno sa mýlim.

 

 

Norman

1. "Cenou" fotky som myslel to ocenenie "world press photo". To jediné je fakt.

2. Palestínčanom sa nedostáva nadmernej pozornosti, práve naopak, veď média naozaj vlastnia sionisti, to je tiež objektívny fakt. A žiaden národ, alebo ak chceš, nazvi si ich skupinou ľudí, žiaden netrpí tak, ako Palestínčania teraz a  posledných sedemdesiat rokov.

3. Prosím ťa, neodvolávaj sa na fiktívny spisok náboženskej dogmatiky ako na nejaké historické fakty. Ak si tak hlboko iracionálny, tak si na úrovni Astara Šarana alebo iných bláznov s vidinami. Pokial budeš uznávať židovskú bibliu ako pravdu, samozrejme že zostaneš ich otrokom. Tebe sa taká pozícia páči? Myslíš, že to je nejaké duchovno? Myslíš, že to nejaký boh niekedy ocení - že si v živote nerozmýšlal samostatne?

4. Na život v Palestíne si robia Palestínčania nároky, lebo tam evidentne žili posledné stáročia. Palestínčania nie sú žiadna sekta, ale národ, ľud. Tá pomiešaná sekta, ktorá sa tam zišla z celého sveta, z ruských stepí, španielskych hôr a etiopskych polopúšti, tí nielen že nemajú žiadne právo na tie územia, ale ešte aj sa správali celý čas ako najsprostejšie neľudské svine.

Ale to ti masmédia ani nik nenapíše, takže si to prečítaj tu a dobre si to zapamätaj. Lebo možno sa dožiješ času, keď sa o tom takto a s takýmto slovníkom dočítaš aj v masmédiach.

 

 

Norman

Pochybujem, že Nemci boli niekedy expanzívnejší ako akýkoľvek iný národ. Okrem toho, dnes sa "expanzie" v tom zmysle už vzdal každý , expanzia sa deje globalizáciou a podobne, ale to je iná téme.

Najviac ma zaujíma to, ktoré "vyvražďovanie Slovanov" myslíš? Nejaké historické, tie večné vojny, alebo nejaké to posledné nacistické?

Vážne ma zaujíma, akí majú ľudia v tomto názor.

 

(čo sa týka anglosasov, nuž, neviem, to je samostatná téma ... to radšej nechám teraz  tak)

 

 

Stránky