Norman

authenticated user,redaktor

komentáre

Norman

v súčasnej "postmodernistickej" spoločnosti na nich striekajú farbičky, mávajú plynovými pištoľkami a podobne.

Infantilizácia a idiokratizácia - nič iné.

Azda sa to niekomu takto aj páči.

Ale keby naši ideológovia niekedy v nejakej škole študovali aspoň trocha tie pvt  diagramy, vedeli by, že zvyšovaním tlaku a znižovaním objemu zákonite stúpa teplota. A teplota, to je hustota projektilov lietajúcich priestorom.

Ale oni racionálne vedy neštudovali ani okrajovo. A keďže už dávnejšie odstránili racio aj z toho, čo volajú filozofia ... hrozí nám všetkým ... ešte raz sa zamyslím, ale je to tak ... hrozí nám všetkým vojna  ( a to som v dôsledku dvojitého zastavenia nakoniec radšej použil eufemistické slovko)

Norman

čo nazývaš "mystika" a čo nazývaš "veda".

Veda a myslenie je z veľkej časti analýza známeho. Ale nové oblasti sa nezaberajú nejakým postupným rastom, ale návrhom hypotéz a ich overovaním (repsektíve "falzifikáciou").  Návrh hypotéz je často chybný, aj ten by mal byť racionálny, ale je to ťažko popísatelné, je to tajomný proces, je to často mystika.

Mystika je niečo ako oheň. Niekedy to vybuchuje, ale je to zdroj.

Skôr by som útočil na "iracionálnosť", naríklad tú ľudovú etymológiu a tak.

 

Potom je tu ešte trocha iný význam slova mystika - je to označenie pre hlbkové štruktúry ľudskej a spoločenskej mysle, pre "duchovno". To je objektívnny faktor histórie.  V podstate je to to isté, ako vyššie spomenuté - je to oheň, kotrý ľudstvo používalo a bude používať v bežnom živote. Pretože aj v bežnom živote je to cenný zdroj.

 

Nemyslím, že by nejaké aj šialené teórie "zosmiešňovali" nejako  celý národ. Na Západe veria (a nie nejakí exoti, ale vedenie a relatívne široké masy) na rapture, na rozostúpenie mora, na židovksú vyvolenosť, na theozoficko okultné blbosti,   na peniaze a na "neviditeľnú ruku" (nehovorte mi, že to je "alegória" - to je potom VSETKO alegória ) - to sú ešte väčšie bludy, ale sú tak časté a tak dlho sa omielajú, že sme si na ne zvykli a nevnímame ich, považujeme ich za neškodné respektíve nie šialené. Ale oni sú šialené. A Západ nielen zosmiešňujú  odkedy ich akceptoval, ale ničia ho.

 
Norman

To, že sú iránske národy príbuzné a blízke Slovanom ako pôvodom tak aj polohou, je samozrejme nespochybňovaná pravda. Podobnosť slovanských jazykov s iránsko(-indickými) je nepochybná, podonosť mytológie napríklad ruských bogatierov s Rustam a Suchrab tiež (prvé, čo ma napadlo, nie že by som to mal nejak v prehľade) Možno, že ak by sa spravil kultúrny prienik, našlo by sa to zdravé, čoho sa treba držať a čo bolo spoločné v oblúku Kelti-Germáni-Slovania-Iránci.

Súhlasím s tebou, že by sa táto väzba mala zdôrazňovať, dávať do povedomia ľudí (ak to môžem takto interpretovať).

 

 
Norman

ide o výsledok.

Slovania miešaním s iránskymi národmi? A čo ak sú Slovania najpôvodnejšími Indoeurópanmi a ostatné vznikli zmiešaním? Opakujem, nie že by som tú pôvodnosť považoval za nejakú super hodnotu - ale mnohé tomu nasvedčuje. Tá prostota a starobylá ľahostajnosť, len aby som nejaké zas pripomenul..

Iná možnosť ešte je, že Slovania sú hybrid IE s nejakým uralským substrátom.

Prečo myslíš že s iránskym národom?

 
Norman

neznamená vždy poníženie.

Germánske jazyky sú jazykovo evidentne skombinované s cudzími prvkami. Geneticky sa jednoznačne ponúka I1 - nordická vetva ako substrát Indoeuropskej, hlavne R1a prišelcov. Alebo prišli opačne? To je jedno, ale sú tam obaja.

Tak to ukazuje dnešná jazyková mapa, dnešná genetická mapa.

Či bola substrátom kultúra dvojitej sekery (Corded Ware culture ,Battle Axe culture  ), alebo až Funnelbeaker kultúra, alebo nejaká predošlá,  je tiež druhoradé.

Z nadhľadu sú to všetko severania, možno všetci stavajúci na nejakej pokročilej európskej paleolitickej kultúre.


 
Norman

Rekonštrukcia bájky (vymyslenej Schleicherom 1868), povedzme jedna verzia indoeurópštiny:

 

Horēi owis, kesjo wl̥nā ne ēst, ḱwōn speḱet, odnom čo gr̥um woǵhom weǵhontm̥, oinom ke meǵam bhere, odnom ke ǵhm̥enm̥ ōḱu bheront.

Owis nu ḱwomos wewčet: "Ḱēr aghnutoi moi ḱwōns aǵontm̥ nerm̥ widn̥tei".

Kwōns tu wewčont: "Ḱludhi, owei, ḱēr ghe aghnutoi n̥smei widn̥tmos: nēr, potis, owiōm r̥ wl̥hnām sebhi gʷhermom westrom kʷrn̥euti. Neǵhi owiōm wl̥nā esti".

Tod ḱeḱluwōs owis aǵrom ebhuget.

 

preklad:

Na hore, ovca bez vlny uvidela kone, jeden čo ťahal ťažký voz, jeden čo niesol náklad, jeden čo rýchlo niesol človeka.

Ovca koňom povedala: Srdce ma bolí, keď vidím  človeka jazdiť na koňoch.

Kone jej odpovedali: Počuj, ovca, naše srdcia bolí, keď vidíme: človek, pán, ovčiu vlnu spracúva na svoj teplý odev. A ovca sama nemá vlnu.

Toto počujúc, ovca ušla do pola.

 

IE som trocha upravil podla verzie LehmanZgusta

 

 

 

Norman

:-)

Aká energická debata, pozitívna ukážka severských ruských bogatierov.)

No, veď je to tam - rusko, slovanstvo, indoeurópanstvo - to je tá univerzálna tradícia, ktorá ľudí, ktorí ju spoznajú, fascinuje. Slovania a Rusi sú jednou z jej hlavných zložiek, autentickou. Latinčina nie je "odnožou ruštiny" - ale latinčina je (len) jeden z (bočných) dialektov, vôbec nie nejako charakteristická pre pôvodnú širokú základňu - ale latinčina je spojená s "moderným" rímskym vývojom, preto je oprávnené známa. Podobne germánske jazyky sú dosť špecifické, zrejme v dôsledku nie len vývoja, ale spojenia s inými -nordickými- etnikami.

Nie je problém.

Opakujem, je dobré, že to Rusi riešia.

Netreba zabúdať, že v čase vrcholného"germánskeho" nacionalizmu riešili si takéto isté problémy - komplexy - aj Nemci. Himmler bol typický záujemca o históriu (a s tým prirodzene spojenú tzv. mystiku, ale to je iná téma). Je známe, že podporoval hladanie a s každým črepom od Baltiku sa chválil, čo práve tomu s fúzikmi pripadalo -oprávnene- ako trápne, pretože taká ta klasická história európskych germánov začala relatívne neskoro. Nemá zmysel sa bahniť v drobnostiach prvého tisícročia - skutočná tradícia germánov aj slovanov je zviazná s indoeurópanmi a je hlboká, časovo aj priestorovo. Tá je vpísaná nie v dreve ani v kameni, ale v krvi, teda v dna a podobne.

To sú vedecké fakty. To si nemôžeme vybrať, či to budeme z politických dôvodov akceptovať, alebo nie, tak to je. Pravda sa musí akceptovať. A je pravda že tí, ktorí to nemajú, tí závidia.

 

 
Norman

Ak, tak ma trápia iní.

Ale maš pravdu, že s trápením treba prestať. Ako som napísal, už ma to nudí. Kde je ten čakan? Kde sme ho odložili... hm ... .)

 
Norman

Kedže Frýgia ležala medzi Gréckom a Arménmi, tak je vraj ich jazyk ich spojnica. Tomu sa hovorí oficiálne "vedecké myslenie". Nie moc lepšie, ako ľudová etymológia.)

Starogrécky jazyk je taký mišung so substrátom, preto sa líši od Indoeuropčiny aj od Slovančiny, ale možno Frýgčina sa nelíšila - ale hlavne,  Staroslovančina sa nelíšila moc od Indoeuropčiny (PIE).

Dnešní Gréci majú málo spoločné so starými Grékmi, je to príliš exponované a malé územie, DNA tam málo čo indikuje (môj názor).

 
Norman

Лексика фригийского языка довольно архаична и близка к индоевропейским прототипам.

To platí o slovanských jazykoch všeobecne (podľa mňa).

Takže mali tí Egypťania a Herodotos nakoniec pravdu?

Aby bolo jasne, opakujem, starobylosť neznamená žiadnu nadradenosť či čo. Slovanské jazyky sú konzervatívne, drevnaja spoločnosť bola prastará, nie moc dynamická, nie moc výkonná, nie moc obranyschopná - ale taká ta "idylická" (no, možno:). Ale zdá sa, že Slovanstvo odráža(lo) a udržiava(lo) najlepšie prastaré pôvodné formy tej spoločnosti. S výhodami aj nevýhodami.

Nič viac nič menej.

 
Norman

No, neviem, bez akéhokoľvek pátosu, dejiny dávajú silu, istotu. Akú takú. Práve preto, že ľudia nepoznajú minulosť, sú oklamatelní.

Ja sa tiež pýtam, či sú poučitelní, viď predvčerom. Ale sú - tak, ako sú oklamatelní, sú aj poučiteľní.

A hlavne v podstate priamo kôli sebe. Je to ako dýchanie.

 
Norman

žilo tam viacero indoeurópskych národov.

Ten, ktorý som spomínal, žil vo Frýgii ( a spomínané fakty si môžno overiť na http://en.wikipedia.org/wiki/Frigian_language ).

Ináč presne tak: tá Cvengrošova (a Horákova)  a iná "etymológia" je často smiešna a kontraproduktívna.

 
Norman

Ja mám, ako svedčia aj tie posledné články, pochopenie pre hladačov inej interpretácie dejín - pretože dejiny sú naozaj deformované.

Len sa čudujem, že Cudinov alebo ten Cvengroš sa tak veľmi snažia nájsť dôkazy v rôznej etymológii alebo neistých čiarkach. Podľa mňa by bolo lepšie, keby definovali tie iné pohlady jednoducho ako hypotézy. Radšej žiadne dôkazy, ako falošné alebo pochybné.

Okrem toho, to celé nie je ani tak o zmene faktov či nových faktoch, ale o inej interpretácii toho, čo už vieme.

Zoberme si napríklad jazyk národa, ktorý podla Herodota aj samí Egypťania považovali za starší, ako oni sami (len podla legendy, ale v krajine Kemet -Egypte, vedeli vela o histórii národov). Tento národ sídlil v Malej Ázii (Turecko).

Toto je ich písmo (jeden z mála zachovaných nápisov).

 

Vieme len niečo. Chlieb sa vraj povedal "bekos", lebo sa "piekol",  slovo "bedu" (možné čítane "vedu") znamenal "vodu".

Meno boha (genitív) bolo "diwos", alebo "tiwos", čo nie je "divné", pretože aj naše divo-ženky sú božské, nie divoké, o latinských deus ani nehovoriac.

A iný ich theonym (meno boha) je "bago-" .

Toto všetko sú jednoduché uznávané fakty. Je dôležité, ako tento národ volali v antike? Boli to Slovania, alebo "len" príbuzní Slovanov? Aký je v tom rozdiel? Dá sa to rozlíšiť? Má to zmysel oddelovať?

 
Norman

ale na celé Indimédia.

 

Tu nejde o to, že sa kope za jednu stranu lokálnej politiky, tu ide o to, že odvádzanie energie do žabomyších vojen je - zločin. Bodka.

 
Norman

Ja s ním súhlasím, že Rusi by sa mali zbaviť svojich oficiálnych pocitov akejsi menejcennosti. Ale na nejakom runovom písme až tak nezáleží. Treba si uvedomiž, že ani Japonci pred 1000 rokmi nemali písmo, Briti hovorili skoro úplne iným jazykom, celá Europa bola na tom pdobne, vrátane Normanov...

Podstatnejšie je sa upriamiť na skutočne "drevnosť" slovanského fenoménu. Je to prastaré, ta drevenná a prírodná kultúra bola výborná. Nechcem ju ani idealizovať, ale možno to bolo ovela lepšie, než si myslí aj sám Cudinov.Treba si uvedomiť, že sa z nej málo zachovalo, treba si domýšlať. Bola to kultúra kmeňová, bez královstiev - no a? Za prvé tak to bolo skoro všade po svete tak, a za druhé - monarchie možno považovať za určitý extrém, sami Rimania sa tej formy zbavili a dobyli svet, a koncentrované cisárstvo bol už skôr len úpadok, riešenie z núdze.

Po páde Rímskej ríše a nejakom medzidobí chaosu a večných bojov sa začína formovať nová Európa královstiev, a tú tvorili -veď nik iný na západe už nebol - Germáni-Normani - a na východe Rusi (na podklade starej kmeňovej slovanskej kultúry). Obe tieto novovzniklé  kultúrne zóny sú v tomto zmysle rovnako staré. Pravda, v rusku to celé prebiehalo ináč, a to z dôvodov, že je rozsiahle, a že je prípustné útokom. Napriek tomu Rusi obstáli. Problémom nie je minulosť spred 1000 rokov, alebo staršia, skôr posledné storočia - ale aj tu sú možno viaceré tie negatívne správy o Rusku skôr propaganda.

Ak už Rusi chcú niečo pre svoju emancipáciu, správne  tam Cudinov ukazuje, ako bolo Nemecko a Švédsko Slovanské. MikulovBor -- Meklenburg, Pomoransko - Pomern, Belorus alebo Porus -- Borusia, Prusia. I keď samé slovo Rus je ktovie akého pôvodu a sama tá stará bohatierska ruská kultúra je vlastne tak autenticky "severská", v univerzálnom zmysle severská.

Ovšem veci ako Rim = Mir , aj ti etRusi - to sú také polovtipy :)

 

 
Norman

je to reakcia hlavne na počúvanie Slobodného vysielača, na tých tam volajúcich, i keď aj na ich fejsbuku som im čosi napísal, ale musel som sa odreagovať, ešte že je kde, ale nechcel som byť kokrétny, veď to je zbytočné, jedno.

Máš samozrejme pravdu, naivita môže byť chápaná aj v dobrom aj v zlom. Mne sa zdá, že je to minimálna nadávka, ktorá vystihuje postoje mnohých ľudí , samozrejme, aj tých mysliacich to povedzme dobre ( ty si skôr opatrná, nie? samozrejme, všetci sme boli tak či onak naivní, a samozrejme, doteraz sme hlúpi, lebo nevieme, ako a čo).

Posun už ako tak badať, tvrdím aj ja, ale občas neviem neviem, práve o tom to je. Čo sa týka mojej práce, nerobím si ilúzie, ani nie je treba .. a hlavne, hej, vzdelávanie .. to znie pekne, ale skôr v iných veciach, čo sa týka politiky, v podstate tu radšej nič nepíšem, toto nebola doteraz žiadna politika(!) ... lebo treba jednoducho ísť, buď zaviesť také drakonické zákony alebo rovno obsadiť banky a celú tú finančnú mafiu odrezať od ich pupočnej šnúry. POTOM sa uvidí, čo ďalej. Myslel som, že tu o politike budú písať iní, no, niet ľudí :)

Keby tu z toho bol politický portál, som za, ale čítanosť nie je a nebude veľká. Je to všade rozdrobené.

No, keď bude treba, nahodíme zas ďalšie zásadné mémy. Hlavne, že máme delo, aj z aurory vystrelili len raz :-)

 

 
Norman

to je to, čo je aj v dodatku toho článku (tie otázky).

Len si to vyjasnime, aj okolo Aspergerovho syndrómu.

V 40 tych rokov Dr. Asperger sledoval typológiu osobnosti a dokázal definivať ľudí, ktorí sa dali explicitne vedecky charakterizovať ako majúci odlišné paterny. Ich odlišnosť je len relatívna, preto sa to volá len syndróm.

Kedže Asperger bol takzvaný nacista, jeho dielo bolo zavrhnuté. Až kým realita nepresadila svoje a tieto poznatky museli byť uznané a stali sa dokonca známymi verejnosti, okrem iného aj filmami ako Raynman, i keď tam sa jedná o extrémny prípad skutočnej choroby, akoby naschvál to chcelo byť propagandisticky zmiešane so skutočne ťažko disfunkčnými autistami. Len to asi nie ceľkom vyšlo. Aspergerov syndróm sa stal doslova populárny a mnoho ľudí sa v ňom našlo.  Z nadhľadu to vyzerá tak, ako by tu bola celá vrstva ľudí s iným mentálnym profilom.

Prirodzene sa ponúka vysvetlenie, že k takému javu došlo zmiešaním dvoch rôznych subtypov človeka, národov, etník, ako si to chcete nazvať. A prirodzene sa aj ponúka ako jedna z možností neandertálec, ako jeden zo všeobecne známych podtypov. Ono ostatne iné typy nepoznáme, tak čo nám zostáva.

Takže nie tak, že "aspergerov syndrom mali už nenadertálci", ale "neandertálci" boli ľudia s inou mysľou a ich spôsob myslenia je tu  doteraz (relativne široko rozšíreny) ako aspergerov syndrom. Možno primálo rozšírený.

To sa pokúšal vysvetliť aj ten článok, ale nejde všetko naraz. Nechcel som tam moc pliesť "asperger syndrom", je tam len raz spomenutý, lebo to znie predsa len tak medicínsky, ani priamo slovo "nenadertálec", lebo aj ten je sprofanovaný a sprofanovaný a sprofanovaný.

Možné ale je, že tieto veci nesúvisia s paleolitickými ľudmi neandertálskeho typu, možno konkrétne tento neandertálec, z ktorého sa nám dochovalo naozaj len zopár kostí, je falošná stopa - ale všetko silne naznačuje, že tieto veci súvisia s NEJAKYM prastarým typom "prehistorického" človeka.

Proste - stopy sú tu, je nimi to, že podmnožina ľudí sa jednoducho nedokáže identifikovať a zmieriť s typom myslenia tzv. južanského homo sapiens, ktoré prevláda v treťom svete Afriky a Ázie, ale čoraž viac aj v euroamerickej atlantickej zóne. A veľa vecí ukazuje, že je to práve ta inovačná a konštruktívna časť ľudstva - veď to, že tretí svet je neinovačný a nekonštruktívny, je viditelné. Tu nejde o to, čo doteraz priemyselná civilizácia vybudovala, o sučasné fyzické bohatstvo. Tu ide o to, že ak sa stratí inovačnosť, a ak sa naozaj táto vlastnosť vyvíjala nie pár tisíc rokov, ale státisíce rokov, tak ju ľudstvo len tak ľahko nenahradí.

Také vážne to je.

A mimochodom, toto, čo som napísal, je ten takzvaný rasizmus.

 

 

 
Norman

Ja na sledovanie tohto vnútropolitického cirkusu nemám nervy.

 

Jaj, a čo sa týka všemocnej verejnosti ... no, to máš pravdu, ako to, že to uniká ? :-)

 
Norman

Crichton je strašne bulvárny spisovateľ (ďalšie moje sklamanie, čo sa týka jeho tvorby).

Najviac ma zaujali trpajzlíci (tí vo filme neboli :)

Jeho podanie "nočných príšer vraždiacich v hmle" je podobné ako vo filme - a to by knihy mali byť lepšie. Tu je horšia kniha, lebo explicitne spomína neandertálcov, hrá sa na autentický záznam a podobne - film sa mi naopak vcelku pozdával, bol dobre urobený a filmom treba viac prepáčiť.

Tá kniha je štandardný predsudok za predsudkom. Možno inšpiroval toho, čo spomínam v článku, themandus.org :-)

Norman

Áno, to je jeden z mnohých príznakov, objavujúcich sa aj v umení,  príznakov neustáleho boja medzi novou .. no, "civilizáciou" a minulým "barbarstvom".

Vidno to v celej histórii, keď predošlá kultúra-civilizácia je podmanená a následne aj očiernená, ako primitívna, barbarská, priam zvieracia (teda chlpatá) a samozrejme, amorálna (veď MY  musíme mať pravdu a morálne právo na víťazstvo a ničenie). Pritom samotní Vikingovia boli opisovaní ako chlpatí vraždiaci barbari a Arabi - veď to boli a vlastne sú doteraz len agresívni barbarskí nomádi - v opise iných. Ale - to je podstatné - v reále nová civilizácia preberá VŠETKO, čo sa jej z predošlej ukazuje ako prospešné.  Preberá ako kultúrne artefakty, technológie, zbrane a podobne, tak aj gény - vyselektujú sa tie pozitívne, tie negatívne sa stratia. To je selektívny evolučný zákon, nepochybný ako základná (pravdepodobnostná) matematika. Mali európski paleolitickí ľudia geneticky dané lepšie priestorové myslenie, ako africkí ľudia? Mali chladnokrvnejšiu povahu? Tak sa to prebere a nadmerné ochlpenie, či nejaká irelevantná forma nadočnicových oblúkov, sa stratí.

 

V prípade daného filmu a jeho príbehu  nejde ani tak o to, že by nejako pretrvali originál paleolitické populácie v Európe do historického veku - aj keď aj to možné, ale nepodstatné.  Pretrvala tu kuľtúra a ČASŤ ich génov - tie najlepšie. Isté je, že tu vždy, pred príchodom indoeurópanov, boli ľudia a kultúry, dlhé desiatky a stovky tisícročí . Netreba zabúdať ani na fakt, že v prípade podobnách konfliktov, ako vo filme, je pôvodná kultúra už na konci, zahnaná do lesov, doslovne do dier a jaskyní. To nečudo, že vtedy vyzerá naozaj úboho.

A nejde len o úpadok v prípade prehrávania v konflikte. Podľa mňa nemožno zabúdať ešte na iný efekt. Skúsme sa zamyslieť, kde sa našli zvyšky paleolitických ľudí (ktorých nazývam Neander)? V odlahľých jaskyniach a podobne. Čo myslíte, čo sa mohlo nájsť z ich kultúry, ktorá sidlila na mieste dnešného Paríža alebo Budapešti, pri peknej rieke v slnečnej doline? Nič.  Áno... nič ... takto priamo sa TAM nenájde nič .. tam, kde sa žilo najlepšie, tam žili aj neskôr neustále  státisíce iných a tí všetky pôvodné artefakty  doslovne rozdupali.  Dochovajú sa skôr  dôkazy o outsideroch v odlahlých kútoch.

Ale nepriamo predsa len aj v centrách čosi zostalo - sú dochované mýty o tradícii, o učiteľoch. Tie sú dnes buď ignorované ako nepodstatné, alebo atlantídované prípadne až  prevedené na mimozenské styky. Čo je pravdepodobnejšie? No, a zostali aj mýty opačné, o nepriateľstve .. kde porazení sú .. priam zvieratá, obliekajú sa do kožušín ...(my to síce robíme doteraz tiež, hm hm, ale znova - u nás je to iné, že áno, my sme civilizovaní )

 

A dôsledky pre prítomnosť? Minulosť bola preď ľudmi vždy tajená, vždy bola skracovaná, označovaná za nepodstatnú a triviálnu. Nikto cudzí ti nepovie, aké sú tvoje silné stránky. Možno to už ani nik poriadne nevie. Ale ony sú stále tu a občas sa prejavujú, a kto nad tým nerozmýšlal a nebolo mu povedané, ten sa len čuduje.  A niektorí, keďže si to nedokážu dať do súvislého modelu, radšej neveria vlastným očiam.

 

Nechcem z toho robiť drámu, ale podľa mňa je to  minimálne škoda :-)

 
Norman

Myslím, že takto ucelene to len tak ľahko nenájdeš.

V podobných prípadoch nie je dôležité, či je menšinová, ale či je pravdivá, a čo to pre človeka znamená.

 

Pohlad  na mimoafrických paleolitických ľudí  sa už naozaj mení, posúva k pozitívnemu. A bude sa čoraz viac zväčšovať aj uznanie, do akej miery sú nimi ovplyvnené naše genetické ale aj kultúrne korene.

Ešte pred dvesto rokmi nik nevedel takmer nič  o starovekej mezopotámii, či nič poriadne o egypte. Dôkazy chýbajú, ale indície či vedecké hypotézy sa črtajú. A dosahy by boli významné.

 
Norman

Už to, že to nie je isté, svedčí o tom, že vtedy nebolo podstatného rozdielu medzi Rusmi a Normanmi.

Chcel som len pripomenúť, že za sovietskej éry bola  "normanská" teória tiež potlačovaná (zas to klasické vyhováranie na predošlý režim :)

Ale teraz ešte dám 2 body:

1. Na tom nie je nič potupné, ak domáce, slovanské-ruské obyvatelstvo žilo v prastarom pokojnom kmeňovom zriadení a nevytvorilo žiaden centralizovaný útvar. Staré dobré časy. Štát, ako nástroj sily, agresie  (v lepšom prípade obrany) sa vyvinul inde, preto je prirodzene, že s tým prišli a začali tvoriť cudzinci.

2. Normani- varjagovia či ako ich volať, mali styky na západ, to je dané, preto je prirodzene, že západ komunikoval s nimi. Akékoľvek iné podobné či vyššie spoločenské útvary niekde na Rusi zanikli bez povšimnutia - oni nepotrebovali mať styky so západom, a tak západ o nich ani nevedel. Slovania rovnako ako Kelti proste nepoužívali písmo - bez písma niet histórie. A že neskôr, kedže neustále západniari ovplyvňovali dvor, bola história falšovaná - to je samozrejmé, o tom nie je treba ani debatiť. Bol by zázrak, keby to tak nebolo.

 

Asi z toho urobím mantru: kto je kto najlepšie hovoria testy dna širokej populácie, nie mýty a povesti.

 

A ešte niečo filmik pripomenul - Rusi a Nemci majú za sebou dlhú históriu spolupráce (okrem vojen:) - a vždy, keď spolupracovali, bolo to na úžitok oboch.

 
Norman

iba pred jeho totálnym rozkradnutím, teda privatizáciou.

 

Ak ti niekto kradne zo stodoly, a ty to nedokážeš ustrážiť, predáš ju susedovi za pár drobných a si spokojný?

Nie?

Ak sa kradne, tak sa zvýši kontrola a zvýšia tresty. Myslíš, že aj potom sa bude kradnúť? No, na to by som sa pozrel.

 

Alebo si prenajal susedovi tvoju chladničku len pre to, lebo ti deti z nej berú bez povolenia sladkosti? 

Nie, neverím, to nik nespravil, taký sprostý nik nemôže naozaj byť.

 

 

Norman

nik nie je doknalý ... dokonca ani ja ... možno Buhehe, neviem iste.

A naozaj, aj inteligentní ľudia dokážu byť neuveritelní hlupáci v niektorých veciach, to je naozaj pravda.

 

Ja by som ale nejaké také pojednania o finančníctve dal na povinné čítanie. Je to stručné a veľa to vyjadruje.

 

 
Norman

Nooo ... ťažko povedať, podla čoho sa to posudzuje, kto je a nie je historik.  Ale pokial si môžem vybrať, tak potom som skôr antropológ :-)

Ináč, nechcel som ti nejako oponovať, skôr som tomu poslednému bodu len nerozumel.

To s tou metodikou, že nič sami neoverujeme ... no, veď až tak zlé to nie je. Čo sa týka názorov, ktoré "nesedia do konceptu" ... myslím, že tie poznáme. Ktoré názory, či fakty, nepasujú? Toto ani tak nebolo o Maďaroch, ale aj ich mýty poznáme, o ich príbuznosti so Sumermi a tak. Majú to ťažké.

Norman

Tu došlo k nejakému nedorozumeniu.

Slovania na Labe boli asimilovaní a stali sa z nich - ako ináč to nazvať - východní Nemci. Podobne Slovania na strednom Dunaji boli asimilovaní a stali sa z nich - Maďari , prípadne Rakúšania.

 

Čo sa týka bodov:

1. Ano, o tom je reč, R1a, R1b a veci okoľo.

2. Obyvatelia súčasného Maďarska se nelíšia od obyvateľov okolitých krajín. Je to doložené moderným výskumom a je to prirodzené.

V Rusku tých R1a ukazujú menšie percentá, lebo to je veľké územie a prirodzene sú tam zahrnuté už aj Uralské, Altajské a Turkické populácie.

3. Skýtia bola vždy niekde za Čiernym morom... ako nazývali "Maďarov" kedysi  v časoch  nevedeckých výmyslov je úplne nezaujímavé :-) ale spájanie súčasných mien s menami historických národov je prirodzené (a trocha je o tom aj tento článok - spájanie Slovanov s antickými textami) ale čo už nové vyplýva z toho, že dnešné Chorvátsko sa kedysi volalo Ilíria a že teda jeho obyvatelia sú (AJ) potomkami Ilírov? Podľa mňa to je prirodzené. Celkom som nerozumel, čo si vlastne v tomto bode chcel povedať.

Samozrejme, ako nazývať obyvatelstvo v minulosti je vždy otázne, ale ... ako ináč ich nazvať, tých R1a, ako Slovania? Základný bod článku je vlastne v tom, či sem R1a prišli niekedy v 6.7 a tak storočí ... alebo ďaleko predtým. A, kto neverí na zázraky, tak neverí ne také rýchle a bezboelstné prechody.

Proste, táto krajina a ľudia v nej boli nazývaní rôzne, ale zatial vždy nakoneic vydifundovala ich podstata. Kedysi, ako svedčí mapka, to bola Germánia, ale keď sa s tými vladykmi znadviazal naozaj kontakt (s takzvanými Kvádi a Markomanmi sa, žial, nič také nezachovalo) - teda keď sa nadviazal prvý kontakt, ajhla, slovansky oni hovorili. Prišli práve tesne pred tým z východu? Ale kdeže.

Potom tu siahali Frankovia - a keď odtiahli, zas tu boli Sloveni. Potom Avari, nato sa vytvorilo Uhorské královstvo, aj Mongoli tu boli krátko, potom tu bolo Turecko, Rakúsko a zasa Maďarská "osveta" - a napodiv, zas sa v 20 storočí vynorili Slovieni. Prišli azda práve v roku 1918, tesne pred založením republiky? Ale vlastne to neboli Slovieni, to boli zas len Česi - slovenská časť, že áno.  Aby som to zhrnul, odkedy oko histórie dokáže vidieť, vždy to boli Slovieni - len sa to stále mýtologom, a klamárom nechce páčiť:-)

 

 

 

 

 
Norman

No, Nadhlad určite sledujú , lebo jeho server beží  v Providence v Utahu :-), takže to nemajú ďaleko  a cez google analytics sledujeme štatistiky. Čo narobíš, nech sa udusia.

Iná vec je Európsky postoj voči americkému sledovaniu používanému na ekonomické zvýhodňovanie. A s tým nik nič nerobí.  Europa je proste kolónia USA, od roku 1945.

Ale úplne vážne, oni to nesledujú kôli "teroristom" ani špehovaniu opozičníkov. Sledujú hlavne sumárnu náladu oviec. Takpovediac, teplotu populácie. Aby im kotol pod rukami nevybuchol.

Len či majú dosť techniky na chladenie.

Ale to, že by sa im pod rukami kotol nejako samovolne pretransformoval, toho sa neboja.

 
Norman

ale lepšie by bolo, keby to niekto preložil do slovenčiny. Nebyť tvojho úvodného popisu ... tak neviem neviem.

Nemáš chuť a čas niekedy niečo viac, ucelene,  preložiť z tých ruských správ, N?

Tá izolácia od Ruska, ktorá vládne na Slovenskom internete, je nenormálna.

 

 

 
Norman

veď som samo nečítal všetky jeho blogy... ale s tou kontrolkou - ak myslíš prenesene tak, že takéto blogy sú podozrivé, tak podla mňa ani nie.

Je to len detailné a vtipne (a po slovensky) napísané to, čo sa čoraz jasnejšie kryštalizuje po internete, vo verejnosti. Dnes už na banky oprávnene nadáva aj starý sionista(on sám sa tak tituluje)  Breiner. To neznamená, že to nie je pravda. To len proste systém koroduje už do takej hlbky, že do priepasti zatratenia začínajú padať aj finanční drábi, aj insiderskí žido-sionisti.

 

A bude horšie.

Len dúfam, že aj pre zvyšok kolaborantov.

Norman

čoby som sa na chvílu nepozrel, keď mám čas. Ako tak a zatial.

Zas nejako intenzívne som nehľadal, nehľadaj ani ty. Je kopu iných problémov.

Čo sa týka diskusie, to nie je problém. Diskutovať sa dá skoro všade po webe, ale aby to malo nejakú úroveň, to sa ťažko ovplyvňuje a buduje. Ináč, aj tento portál sme založili tuším hlavne pre to, aby sme mohli vyhadzovať otravné príspevky .) Takže si nerob ilúzie :) Ale zatial okrem spamu sme museli vyhodiť iba zopár Grigoryho provokácií.

A pritom naozaj nie je problém, treba nás trocha pochváliť a je to v pohode. Veď ľudia si majú pomáhať, nie? :)

Norman

a je zdravo "kritická".

Nebudeme ale zbytočne hladať a kopírovať nejaký článok, ktorý  tam bol už dávno uverejnený, nie?  Ja som ho nenašiel, ale pozrel som si nejaké veci.

Ak ale chceš niečo vyjadriť, čo inde nemôžeš či nechceš, či chceš práve tu - nie je problém, ako vidíš, tu sa oponenti berú ako skúška, nie ako nešťastie .)

A kedže vedieš dialóg, zrejme to tak nejako chápeš aj ty.

 

Norman

to bol myslený mýtus o ňom, mýtus o nenásilí. O historickom Gándhim a jeho výsledkoch si nerobím ilúzie.

Podobne možno vidieť aj Cyrila a Metoda - historicky si nemožno robiť ilúzie, ale súhlasím, že ich mýtus, mýtus prinášačov kultúry je (v podstate) pozitívny.

 

Skúsim ti povedať ešte niečo:

každý má väčšiu či menšiu tendenciu k tomu pozitívnemu, čo nazvime "duchovno" (už dlho hľadá človek vhodné slovo, ale lepšie to momentálne nazvať neviem).

A toto duchovno musí nejako vyjadriť, v nejakom jazyku. V jazyku nejakej kultúry. Je prirodzené a logické, že mnohí tu na  tento proces zažijú s kresťanstvom. A tohto inprintingu sa ťažko zbaviť, a možno ani netreba, zostáva to ako prvá láska a tak.

Ale - kresťanstvo je ako vozidlo. Nielen, že ťa môže zaviesť niekam, kam nechceš - to človek ešte dúfa, že si dá pozor - ale hlavne neposkytuje dostatok povedzme ochrany. Je príliš prístupné rôznym .. deformáciam. Prechádzať z vulgárneho materializmu na kresťanstvo či iné abrahámovské "náboženstvá" je ako meniť ulity. Z jednej  do druhej.

Ono vôbec prechádzať nemá zmysel. Treba ísť do hlbky tam, kde človek je.

Ja len, aby si mi rozumel.

 

Čo sa týka červených krížov - veď hovoríš, že si niečo našiel. Daj link. Miesta je dosť - len času je málo.

 

Norman

dávam do archívu - no, ani na smiech to nie je.

Karel Schwarzenberg je adoptovaným z vetvy schudobnenej a hmmm... trochu degenerovanej vetvy slávnej rodiny. Na rozdiel od svojich nevlastných vzdelaných príbuzných z rodiny, čo ho adoptovala, si tento "kníže " nedokázal za celý život urobiť ani maturitu. Nezákonným prelomením Benešových dekrétov v jeho a Havlovom prípade na rozdiel od tisícov iných reštitučných nárokov iných rodín, na ktorých boli Benešove dekréty aplikované ,získal rodinné majetky predkov inej vetvy Schwarzenberov, než tej z ktorej pôvodne pochádzal. Získal síce nehnuteľnosti reštitúciou , ale naďalej smrdel grošom. Preto vymysleli spolu s neskorším uhľobarónom Bakalom tunel do Českého "stříbra" . Dali sa s Bakalom nominovať do dozornej rady štátnej Karlovarskej Becherovky, kde si pripravili jej privatizáciu. Založili akciovku SALB, z fabriky na výrobu likéru potichu urobili štátnu akciovku a počas jednej prestávky zasadnuta českej snemovne predložili poslancom na schválenie privatizáciu fabriky na svoju firmu SALB, pričom nikto nemal tušenie, kto je za touto firmou. Bez toho, aby za privatizované akcie becherovky zaplatili im bolo umožnené následne akcie predať veľkej nadnárodnej spoločnosti Pernod Ricard a až potom uhradili smiešnu privatizačnú cenu. Český štát tak prišiel o vyše 2 miliardy od Pernodu, ktoré si rozdelili Bakala a "kníže" . Až tu získal kníže cash.
Kníže požíva mimoriadnu podporu českých médií aj so svojou TOP 09, kde hrá prím Kalousek, dovolím si povedať národom najviac nenávidený politik známy svojimi kauzami rozkrádania a svojími alkoholickými excesmi.
Účasťou na Bilderbergských schôdzkach sa Schwarzenberg zaradil, je typickým eurohujerom, na rozdiel od iných českých politikov.
Tento Karel "Cimmemann" ležící spící, nedoštudovaný hájnik by ťažko dostal odo mňa miesto hájnika vo vŕbovom háji, nieto ešte hlas v prezidentských voľbách. Za elitu schopnú zastávať prezidentský úrad by ho mohol považovať len veľmi neinformovaný človek, alebo niekto so závislým, zaplateným názorom.

 

autor: melish

Norman

len zvnútra.

Konieckoncom tak, ako zvíťazili nad západoeurópskymi miešancami. Myslím miešancov Západnych R typov,  Nordikov a starších vrstiev, ktorí vytvorili britskú (a francúzsku) civilizáciu. Táto zmes sa prejavila historicky ako prislabá a prihlúpa. Hlavná ich slabosť bola ich chamtivosť - finančníci im slúbili bohatstvo a britskí psudolordi predali svoju dušu. To je historická pravda.

A tak, ako zvíťazili v 1917 roku v samom Rusku. Ale tak sa zdá, že Východ sa momentálne lepšie poučil ako Západ a v pohode zvláda ich hru. Keď som sa dozvedel, že Putin v masmédiach upozornil na antisemitizmus Pussy riot, úprimne som sa rozosmial a v duchu v úcte sňal klobúk. Ten chlap - napriek rokom v politike - si naozaj zachoval bystrosť. Nečudo, že ho Rusi obdivujú nielen za politické činy a výsledky, ale aj ako osobnosť.

Norman

Tak som v článočku vyjadril otázku a po naozaj len miernom prezretí aj linky, čo sem dala Ema, mi vycháza, že sa už ďalej platit nebude nič - veď tá skoro MILIARDA korún daná Dzurindom a Miklošom  v 2002 je beztak škandál - to som hovoril vtedy, a hovorím to aj teraz.

Predpokladám, že teraz, koncom roka 2012, sa len všetky tie miliardy, z ktorých tiekli nemalé precentá, prevedú priamo na židovskú obec. Ak už sa dávnejšie nepreviedli - my ako občania republiky nemáme prakticky žiadne informácie o týchto veciach (na rozdiel od informácií o každej špinavej papule a škatule, ktorá sa pretrča v masmédiach).

To, že by si obec nárokovala desaťkrát viac, je len ich trhové nehanebné kecanie. Samozrejme, nemajú žiadne právo ani na jednu korunu - ale povedať, že chcú takmer desiatku miliárd je ozaj hodné iba jedného - sfackovania za drzosť.

 

Možno sa ale mýlim a je to ovela horšie.

Norman

existuje v podstate jedna - a tá sa znova a znova presadzuje.

Ťažko povedať, aké bolo reálne kresťanstvo v dobe zabratia strednej, severnej a východnej Európy, teda pred viac ako 1000 rokmi, ale sú indície, že to bola skôr armáda, ako zbor Mahátmov Gandhí.

Ale pôvodná duchovnosť sa znova presadila a tak dnešné kresťanstvo obsahuje okrem svojeho originálneho dharmového (rozumej indického) základu aj autentickú lokálnu (rozumej európsku) silu.

Preto sa ti kresťanstvo tak páči, Štefan.

 

Len si daj pozor, lebo aj v ňom ťa varujú pred falošnými prorokmi.

Ja kresťanstvo nezavrhujem. Nezavrhujem svoje detstvo, nezavrhujem svoje chyby, nezavrhujem svoj vývoj. Ale ani sa ho nepokúšam zastaviť. Ono to ani nejde. Detstvo sa nezavrhuje, detstvo sa prekonáva.

Norman

A dialóg je ťažká vec.

Ani dobrá vôla sama na dobrý dialog nestačí, a okrem toho, kde ju vziať, že.

Stefan ju očividne má.

 

Určite nám lichotí aj pochvala o nadhľade. Samozrejme, je to len názov - nik tu nikomu do hlavy hotový a dokonalý "nadhľad" nedáva a nedá. Je to len takpovediac ideál. Kľudne by sa stránka mohla volať Kľud.com. Alebo Čoto?.com. Alebo DajteMiPokoj.com. Určite ale nie Mudrosť.com - to by bol práve ten omyl. Nadhľad, kľud, zvedavosť či skepsu človek má vo svojej moci. Nejakú múdrosť či schopnosť - to už je ťažšie, to už nezávisí od nás.

Alebo ináč povedané - múdri sme všetci. Tak načo ešte viac, nie? :-)

Norman

tu na webe, čo znamená "explicitne"?

Explicitne znamená "jasne", "jednoznačne"  - je to protiklad pojmu "implicitne" -  ten protiklad je dôležitý. Ale práve pre tých, ktorým sa nedostalo dostatku vzdelania alebo inteligencie, asi začnem opakovane vysvetlovať niektoré pojmy.

Opakovane, pretože napríklad to, že "insider info" je vtip, parafráza a výsmech určitých našich oponentov asi každý pochopil hneď na začiatku - okrem jedného našeho priateľa (nebudem ho menovať, aj jeho otázku som zmazal - veď čo ak by prišli jašteri z nebies a odkukali jeho ipečku?).

Ale som rád, že ľudia na sebe pracujú. :-)

Len do toho, chlape, nevzdávaj to...

 

 
Norman

kde je reálna situácia.

Ale aj keď sa tiež prikláňam k tomu, že ruská pomoc zbraňami udržiava akési status quo, aj tak by som sa nepýtal, kto a prečo ten článok na Zvedavcovi napísal. Proste, niekto to tak vidí, snaží sa prvý odhaliť a predpovedať  tendencie (ale ja som to nepísal :).

Za všetkým naozaj nie sú konšpirácie ani mediálne zámery - za kopou vecí je naozaj jednoduchá .. no, blbosť. A hlavne náhoda.

 

 
Norman

Uplynulo 40 rokov, odkedy stál človek naposledy na mesiaci. Apollo 17, čiastočný Slovák pán Čerňan.)

40 rokov - to užsvedčí o tendencii.

Nedostatok zdrojov bude spôsobovať postupný pokles úrovne civilizácie. Pojde to postupne, z generácie na generáciu tak, že si to ani neuvedomia.

To tvrdia určité teórie, a možno povedať, že tie striedme teórie.

 

Blackman on the moon. Hm, ma napadlo, že ani jeden z ludí na mesiaci nebol černoch. To je diskriminácia.

:-)

Norman

na tú Stúdiu GfK Gruppe

 

V priemere 5329 Euro "kúpnej sily" v drobnom.

"Okolo 27 % svojej celkovej kúpnej sily minú Nemci v drobnom obchodovaní"

To (podla toho prieskumu) teda zodpovedá danej sume 5239.

Celková kúpna sila mi vychádza teda okolo 20 000 ročne. To vychádza  tak 2000 mesačne čistého. To je vcelku reálne, nie? To sú štúdie obchodníkov aby vedeli, koľko môžu z trhu dostať. Viac, ako majú ľudia, nie (peniaze sa preto drobným obchodovaním, od ľudí, nikdy nedajú získať - jedine od korporácií a najlepšie "od štátu" - ale to už je iná téma)

 

Zvyšné tri štvrtiny Nemci teda minú zrejme na bývanie, služby a podobne.

Podla danej stránky je táto kúpna sila v drobnom napríklad v Polsku via percent, 38%, v Norsku 31%.

 

To len tak na vysvetlenie ... tieto detaily ale nie sú podstatné.

 

Norman

k téme pohania a prvotné církve (no, prvotné, nesmiemem zabúdať, že išlo už o inštitúcie nielen byrokraticky znormalizované Pavlovovými projeruzalemskými úradnými dopismi, ale majúce za sebou už storočia rozkladného boja proti klasickej antike a severskému keltsko-germánsko-slovanskému svetu)

som objavil:

 

 

Pri štúdiu ranných kresťanov nachádzame, že sa jasne pokladali za Kristovu Armádu. Toho zaujímavým príkladom je etymológia anglického slova pagan (pohan). Čo sa týka tohto slova, Oxford Dictionary of English Etymology uvádza nasledujúce:

    „Význam „pohan“ (Tertulianus) slova paganus (latinský koreň anglického slova) odvodený od významu „obyvateľ, civil“ (Tacitus), kresťania nazývali sami seba najatými vojakmi Krista (členovia jeho militantnej cirkvi) a považovali nekresťanov za takto nenajatých do armády.“


The Morris Dictionary of Word and Phrase Origins o slove pagan uvádza:

    „...nedávny výskum ukazuje, že paganus bolo rímskymi vojakmi používané ako slangové označenie pre „civila“. Keďže sa ranní kresťania sami považovali za „Kristových vojakov“, bolo logické, že adoptovali vojenský hanlivý výraz paganus na označenie každého, kto nebol členom Kristovej armády.“

The Oxford Latin Dictionary potvrdzuje tento výklad latinského slova paganus:

    „Civilný občan v protiklade k vojakovi, (pl.) civilná populácia“


Ergo: takto došlo k zničeniu pôvodného, civilného sveta ... a celý západ sa začal klaňať penateuchu a ostatným tým zákerným nomádskym spiskom.

Norman

No, chcelo by to celú seriu článkov o tom odpade, o tých defektoch.

Norman

"cool, man"

 

Tu zas je prvý našinec vo vesmíre.

 

výťah vymyslel ujo clarcke už pred pol storočím, ale neviem ... lepšie je asi magnetické vystrelovadlo niekde z kašmíru cez himaláje šup .. to je hneď pol roboty spravenej, ak nie celá.

Len neviem, či to alah a jahve v tých končinách dovolia.

V každom prípade by tak mohli prehadzovať miliardárov do ameriky :-)

 

Smaozrejme, najlepšia metoda dostať sa z planéty, je poslať čisty signál. Ale to už sa nedá nazvať homosapiens.

 

 

Norman

no, toho by som sa nebál :)

zaujímavá informácia, ale to ich teda nezachráni.

Nechajme bokom úvahy, že zametanie kozmického prachu  mi nepripadá akoslubné, efektívne. Zaujali ma tie mená, ktoré su za tým.

spoluzakladateľ Google a jeho súčasný CEO Larry Page,

dlhodobý CEO Google a jeho významný akcionár Eric Schmidt,

jeden z prvých investorov do Google K. Ram Shriram

šéf vývoja klúčových kancelárskych aplikácií Word a Excel v Microsofte v jeho prvých desaťročiach a prvý softvérový architekt Microsoftu, Charles Simonyi

Eric Anderson, ktorý je zakladateľom Space Adventures ponúkajúcej komerčné výlety na ISS

James Cameron :)

...

Chlapci, ktorí boli v správny moment na správnom mieste - vyhrali prvú cenu v lotérii, a z rôznych dôvodov si myslia, že ju dokážu vyhrať znova a znova :)

lenže, kde je už dnes hungarian notation a čo s ňou v kozme? Tieto typy sú skôr zárukou nesebakritičnosti  a slepého omylu.

(i keď sám Simonyi na konci článku povedal, že je to "riziková" investícia). Nuž, space adventures .. to skôr, výlety na ruských strojoch, to je tak pre nich.

Je ovšem možné, že tie mená sú len dekorácie a investície - je možné, že aspoň zhromaždia kopu serióznych technikov a tí vylepšia satelitné a podobné techniky. I keď gravitačný zákon zmeniť nedokážu - odlepiť sa od zeme bude vždy drahé.

 

A ešte jeden vtip ma tam zaujal. Citujem:

"zabezpečenie spoľahlivosti využívaním flotíl spolupracujúcich menších robotických lodí, napríklad šiestich, namiesto jednej veľkej"

Aj keď chápem ten samozrejmý princíp, pripomenulo mi to čosi, čo už asi málo kto pozná, a to, ako sa to v prepise volalo, tzv. "čučkeho metóda".

( viď Juche Idea ). Vtedy sme mysleli, že to vymyslel nejaký Čučke, ale to je len názov. Bola to len korejska vec, už za našich čias to bolo pasé ale výborne sme sa na tom v práci bavili, keď nám starý kolega pre zábavu čítal, ako namiesto veľkého sústruhu v kórei vybudujeme mnoho malých, a tým znížime náklady.

Nuž, aj ja som bol kedysi veselý z antikomunizmu, ale dnes som hlavne veselý z toho keď vidím, ako sa história opakuje. Opakuje sa ako fraška.:)

Myslím, a dúfam, že space resorsoví adventuri budú mať rovnaký úspech, ako starý Čučke .:-)))


Dík za náhodné pripomenutie starých čias.


 

Norman

Skôr by som povedal, že je taký "rafinovaný", ten novinár. Už len ta téma ... veď to takmer vyznieva pre Rusko pozitívne. Rusko ide "na štvrť plynu svojich úžasných možností" ... "kŕmi svet" ...

Holt, nové vetry...   Rusko, čoby krajina severu, má  pred sebou budúcnosť (kým nepríde ďalší ľadovec, ale to azda nebude ešte pár tisícročí :)

 

Norman

Ty si sluboval, že roznosíš môj článok o štyroch árijskch pravdách. A ako vždy v tvojom prípade - len prázdne slová.

 

(čo sa týka termínu "psychologický" - to je práve ten eufemizmus, že nie si ešte zrelý pre psychiatra, ale len pre psychológa. musíš mať trocha pochopenia pre novotvary, nesmieš byť tak zošnurovaný a strnulý -už som sa ťa raz pýtal, či si bol učitelom na zedeeške - no, mentálne očividne ano. ty totiž žiaden humor nechápeš, to je ťažko.  to potom nechápeš ani insider info, ani mnoho iných vecí)

 

To s tou paranojou, to sa nad sebou vážne zamysli. Podobne ako to s tými tvojimi záchvatmi hnevu. Vieš, asi žereš vela mäsa. Ale ja ti nemienim radiť, tohto portálu si sa zriekol,  chceme nájsť cesty na horšie problémy, nemožno sa zdržovať pri hlúpostiach.... Ty máš rád také obrazné barokovo bublavé, fantazmagorické a nafúkle spôsoby rozprávania, tak ti to možno lepšie vysvetlí videjko čo bolo aj nedávno na afinabulovi, Architect of control :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtyYlrqaIz4#!    stačí rozsah 45:00 po takmer 46:00. To je o takom probléme, akým si sa stal.

Dúfam, že aspoň to pochopíš, polopatistickejšie sa to už nedá :)

 

 

Norman

je povedať o tebe, že si len mierne psychologicky narušený.

 

Ani by som ti neodpisval, ale kto ťa preboha sleduje, tvoju ip, tvoje meno ??? Kde bereš tú drzosť, zas  sem prísť a nádavať tu niekomu? A aký máš vôbec podnet? Keď nepomohlo tvoje kydanie hnoja, tak skúšaš šíriť paranoju cez sledovania? :-) No, kedysi si sa vyhrážal, že toto zrušíš, ako si zrušil aj prop:) Máš plnú hubu udávania - už aby si aj s tým začal.

 

Humorné na tom je, ako si sa tu ešte nedávno práve na mňa odvolával, aby som potvrdil, aký si "decentný" človek. Ale veď to každý vidí, Grigorov.

 

Grigorov - nik ťa sem nenúti chodiť. Ty  si vážne človek bez chrbtice a sebaúcty, ináč si to neviem vysvetliť. Ema ťa vyhodila už x krát zo svojho blogu, ale ty vždy doležeš a predvádzaš sa. Človeče, ty začínaš pomaly robiť hanbu nielen -nazvime to- antision strane, tam je samozrejme sem tam nejaký deprimovaný úchýl, ale samozrejme ešte viac východoázijskej filozofii, ktorej si mal kedysi tiež plnú hubu. Choď na jetotak, medzi teberovných, alebo kde.

A už sa toľko netráp. Toto je skromný internetový blog za pár eur, taký si dokážeš aj ty založiť na wordpess a to zadarmo, stačí poprosiť nejakého povedzme 12 ročného slováka. Vlastne si už taký mal, na blog.sk .. ovšem .. veď vieš. Musíš sa viac snažiť, musíš odložiť tú tvoju typickú slovenskú lenivosť, negatívnosť. Nesmieš sa stále báť, že zas niečo zbabreš a nesmieš závidieť.

:)

Skús aspoň dlhé prechádzky.

 

 

Norman

Sloboda prejavu - to je taký všeobecný výraz, ktorý je o liberálnom nastavení spoločnosti - že ľudia majú právo sa nielen obchádzať, ale trocha aj do seba vrážať.

Samozrejme, každá spoločnosť má svoj hodnotový systém, a na vrchole každého sú nezpochybniteľné dogmy. To má  zaručene každá spoločnosť, ab definitio, každá je na niečom založená, aj tá najanarchistickejšia je založená na - zásadách anarchizmu.

V prípade holokaustu sa jedná o súčasnú mocenskú dogmu, ktorú prirodzene nemožno spochybňovať. (komu to slúži, na čo je to dobré - to ani netreba písať - nehovoriac o tom, že nie som si istý, či aj to nie je zakázané :)

V prípade  dogiem vôbec nehrá rolu, či sú nejakým spôsobom racionálne, nehovoriac reálne. Priam naopak - čím absurdnejšie, tým lepšie. Tak, ako po invázii 1968 musel asi v podstate každý z vtedajšej pracujúcej generácie podpísať, že "súhlasí so vstupom bratských vojsk", tak sa ľudia museli pravidelne pokoriť rôznym iným dogmám, aj keď im očividne neveria. O to viac sú ale ovládnutí - pretože človek si vlastne nechce priznať porážku, neslobodu a radšej sa snaží naozaj uveriť tomu, čo podpísal. Aj keď sa jedná o úplný nonsens, ktorý žiadne ani desaťročné dieťa nepovažuje za možný.

Aby som ale azda nejak obklukou nespochybňoval holokaust, musím dodať, že holokaustu naozaj časť ľudí úprimne verí. Teda nepochybuje o ňom, aby to nevyzeralo ironicky. Časť ľudí mu neverí - sú určite takí, keby to tak nebolo, naši múdri zákonodarci by nám nedávali zákony, ktoré majú neveriacich trestať -  ale časť určite verí. Veď mnohí z nich to videli "na vlastné" oči, ešte ako deti boli v táboroch so školou, nehovoriac o filmoch a "dokumentárnych filmoch".

Tých, ktorí tomu neveria, by som ale úprimne rád upozornil, že v Tretej Ríši tiež nebolo možné mnohé veci spochybňovať. Napríklad .. no, nie som expert, ale nebolo možné spochybňovať, že Nemecko má patriť Nemcom a podobné tie ciele. Alebo je asi naozaj pravda, že ak niekto nejak napísal, že Hitler je chuj, tak ho zavreli, alebo aspoň zmlátili nejakí okoloidúci. A dnes je to možné, aha, kľudne napíšem "Hitler je chuj" - a nik mi nič nespraví. Je sloboda, nedá sa to porovnať s minulosťou.

 

Prepáčte, trocha som sa tou témou nechal strhnúť do grotesky, ale keď si prečítate k tomu niečo z liniek, ktoré sem nedám, tak vám to už možno tiež príde ako smiešny absurdistan. A pritom - naozaj hovoríme o časoch, ktoré kruto zatočili s osudmi milionov.  Teraz bez irónie, aj židov, do veľkej miery aj židov, hlavne východoeuropskych židov.  Jedná sa o tragédie desaťtisícov, možno stotisícov - ale žial, táto úprimná pieta je zakázaná zákonom.

 

Tak musíme zostať len pri neúprimnom a lahostajnom sledovaní, ako sa to bude meniť.

Norman

ja to hovorím tak, kabala je mystika ako každá iná, aj v dobrom aj v zlom.

Sú to ťažko popísatelné veci, ale jedna z kontrolnýchotázok je - načo je to dobré? Čo to vlastne hovorí?

 

Na druhej strane - aj tie najexotickejšie teórie stoja za zamyslenie, kým ma človek chuť a dosť sily. Inšpirovať môže aj úplna absurdita. Ja to chápem. Aj toť sm si kúpil Životopis jogína , neviem, čo to bude:)

Ale keď už, dávam prednosť časom overeným filozofiam. A čím vzdialenejšie, tým lepšie, lebo tie sú najmenej zaťažené dogmami miestneho kultúrneho okruhu.

 

PS. Pozrel som si toho ruského plukovníka. Je toho veľa, priveľa, pozrel som samozrejme len kúsok. Tri sefirot ... Otázky, ktoré to vyvoláva,  som už hore napísal. :)

Stránky