Norman

authenticated user,redaktor

texty

Stránky

komentáre

Norman

Len v tom článku o antinatalizme zaplietol pán z KDH moc iné církve, ale zabudol spomenúť katolícku církev, ktorá takisto vedie časť svojich členov, aby nemali deti. Na rozdiel od protestantov katolíci pestovali a pestujú širokú škálu mníchov a mníšok, zväčša úplne bezcieľne. Takisto ich najtalentovanejší synovia boli vybraní robiť kňazov - a zakázali im mať deti. Dysgenický dopad, aký mal reálny celibát katolíckych kňazov na európsku populáciu, celé stáročia, nemôže byť ignorovaný.

Takže reálne najviac antinatalistické hnutie bol práve katolicizmus.
Preto som za jeho rozšírenie do celej Afriky, a prípadne aj Indie a Číny :-) A za zakladanie kláštorov tam.

Norman

Áno, to ešte je dôležité, "zážitková kultúra" - musíte si ešte užiť, ešte toto, ešte tamto, ešte máte dosť času, ako píšeš, dovolenka, cestovanie, šport. To platí samozrejme dodnes, maximálne (také postoje človek počuje a vidí zo všetkých strán).

A to druhé je tiež zaujímavý postreh: súčasní ideológovia nechcú počuť, že sa populačný rast, boom, dá dosiahnuť jednduchými metódami. To nechcú počuť. Nechcú uznať, že aj v šedom normalizovanom husákovskom socializme sa dosiahol nárast pôrodnosti a to jednoduchým spôsobom, ba priam nechtiac:
komunisti, aby ľuďom trocha zmiernili politickú frustráciu, začali stavať byty, samozrejme mal každý nejaké zamestnanie, istotu - a tak sa deti zrazu len sypali, lebo ľudia vedia, že deti sú nenahraditeľná radosť a uspokojenie. Ak majú mladí čo len trocha miesta, tak neváhajú.
Áno, toto dnešní ideológovia naozaj ZAMERNE nechcú počuť, že to ide tak ľahko. Ich motívy boli ix krát spomínané, sú naozaj zločinne zvrátené.

A ako hovoríš, je nepochopiteľné, že sa to nejako v čistej forme nepresadzuje, ako "rodinná politika" či také niečo - proste, oni to za prvé nechcú bielym umožniť a za druhé všetko toto považujú za "fašizmus" a nechcú si ani za boha priznať chybu.

Samozrejme, musím doplniť, že ako protiklad je hrozné a tragické premnoženie v Afrike, Indii, Číne, Brazílii ... To je druhá samostatná globálna tragédia, horor.

Norman

Antinatalizmus je naozaj príznak neurózy bielych bohatých vrstiev, začalo to bohvie ako dávno, ale už aj zo 70 tych rokov je popkultúra (filmy) plne unudených slniečkárov sťažujúcich si, že do "tohto sveta" dieťa neprivedú.

Tejto neuróze bolo teda biele obyvatelstvo vystavené už (minimálne) pár generácii dozadu.

Okrem toho sa stále okolo rodenia a výchovy detí robí doslovne kult, ďalšia neuróza a bariera. Aké je to ťažké, keď to decko smrdí, ako sa treba starať, lebo decko vraj pri každej smietke zomrie, a podobne. Ako je to naozaj vidno dobre na matkách: prvorodička behá hystericky okolo spratka, lebo podľa nej je decko tabula rasa, všetko ho treba učiť a ešte sa môže aj rozbiť. Pri druhom, nebodaj treťom či štvrtom decku už iba mávne rukou a nechá ho, nech behá trebárs aj po streche. A naozaj - gény svoje zázračné dielo aj tak dokončia a jediné, čo treba malej osobe dať, je pocit kľudu a istoty (vy romantici môžete hovoriť o láske, ak vám to chýba:)
Ergo - nie je to žiadna veda, ináč by to nedokázali robiť aj cigáni ako na páse :)

Norman

ale židia sa na rozprávanie špecializujú, a zvlášť na psychológiu, na ovládanie techniky vzťahov a sociológiu ...
Väčšina dnes vydaných kníh v tomto smere sú od židov, lebo vydavatelstvá sú tiež kontrolované židmi ... Možno aj to je dôvod,prečo z tohto všadeprítomného smogu uniknú najmä tí, ktorí hľadali niekde ďaleko, v orientálnych veciach (tam ostali zachované aspoň tie staré vedomosti, aj keď sú už dosť odumreté a treba ich takmer dolovať, filtrovať).

Samozrejme, v týchto západných textoch je zákonite aj veľa pravdy, takže aj z nich sa možno niečo dozvedieť,.
O chlapíkovi som nikdy nepočul, a ani google nič jednoznačné nevyhodí.

Norman

Jestvuje len kresťanstvo, respektíve viacero variantov toho kultúrneho programu.
Tento malý rozdiel v definícii pomôže pochopiť, že každý sa potenciálne môže "prebrať" zo svojho programu. Kreťanstvo nie je ideálna platforma, ale ani fatálne zlý základ. Už som ti písal, že všetci tu, vrátane teba, sme takmer isto "kresťania", takže cesta očividne je.

To s tou kompatibilitou - tiež len zopakujem - zbytočná myšlienková komplikácia. A keby aj mačky preťahovali myši, nijako by to vec nemenilo.

Norman

Zastanem sa ťa a ty mi tu ešte ideš niečo vyčítať. Web je plný trollov, vybavte si to medzi sebou, mňa do toho neťahaj. Nebudem tu robiť zametača a hodnotiteľa, kto čo komu už príliš povedal a kedy prekročil hranicu.
Vždy som sa tu ľudí pred typickými agresormi zastával, ale toto nie je portál na výchovu naivných slniečkárov - i keď niekedy to tak vypadá.

Norman

vieš čo je zaujímave? Že si tak hrozne voči miestnym ľuďom kritický, ale aj tak sem neustále chodíš a píšeš tu diplomové práce.
Načo sem púšťaš toľko zlej krvi?
Ako si to dovolíš, takto urážať ľudí, čo tu mienia seriozne stráviť čas?

Nechápeš rozdiel medzi nadávaním na politické kreatúry a nadávaním na prítomných??? Ak nie, tak budú tvoje príspevky mazané - na webe je proste priveľa trollov.

Norman

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný.

Načo sa stále posudzovať, čo vlastne si a či si individualistický alebo centristický aký. Načo toľko špekulovania?

Norman

Moc sa pozoruješ.

Norman

veda a náboženstvo môžu spolu existovať - AK náboženstvo nemá moc. Vtedy a len vtedy (reč je o abrahámovských náboženstvách).

V klasickom staroveku (Grécko Rím kvitla veda, technika a umenie. S príchodom kresťanstva nastal úpadok trvajúci 1000 rokov.
Toto sú základné nepochybné fakty.

Norman

"mnohoženstva, mnohomužstva, sexu a sobáša s dcérami, zabíjanie novoredeniatok dievčatiek roztrieskaním hlavičky o skalu a zakopaním pod strom"

Nuž, o minulosti niekedy vieme len málo
Ale jedno je isté:
nikdy sa nepraktizovalo mnohoženstvo aj mnohomužstvo zároveň - to sú detinské povery, panický strach pred hriechom.
Sobáše s dcérami sú totálna blbosť, zákaz incestu je už biologicky v inštinktoch a iba kresťan môže veriť že predtým, než panna porodila, bolo také niečo bežné.
Zabíjanie nejakých novonarodencov sa niekedy v krízových obdobiach používalo - pochybujem ale, že by práve v slovanských krajinách bolo bežné. Mňa ale fascinuje, ako tu nejaký pán farár do podrobnosti vie, ako sa to prevádzalo a s radosťou podáva tie detaily. rozbíjanie o skaly, nie len tak o zem, ale o skaly, a zakopanie pod strom, nie tak kedekoľvek, ale pod strom. Predpokladám, že je to prevzaté z textu nejakého stredovekého bigota, ergo tomu treba veriť.

Takisto smiešny je ten pojem "moderné kresťanské prvky". Kresťanstvo síce obsahovalo či obsahuje v sebe niektoré prvky duchovnej tradície Európy či Indie, ale bolo rýchlo a silne infikované zatuchnutosťou chaldejského satanizmu Blízkeho východu a NIKDY nebolo moderné, ani spociálne ani duchovne, v žiadnom slova zmysle.

Ešte dodám, že naozaj nie je cieľom vracať k "slovanskému pohanstvu", lebo to je zničené, rozdupané. Je treba sa vracať k duchovnému autentickému realizmu, ako ho pociťuje každý cífiaca čistá duša. Zapájať sa do bojov medzi čiernokňažníkmi, či už sú to židia, kresťania alebo moslimovia, treba len opatrne a bez spoliehania sa na ich sluby a dogmy. Oni sa totiž naozaj radi a rýchlo zas spoja vo svojich chrámoch proti zdravému ľudu, ak im to bude vyhovovať.

Norman

Pozri, Menkaure, to "mhhh" v poslednej vete, a celá ta vetička, mala skôr vyjadriť určité zaváhanie, či to naozaj tak bude.
Ale to, že si sa ozval, považujem za dobrý náznak, že aj ty pozitívne riešenie nevylučuješ. :)

Norman

Je to to isté ako sionizmus a židovstvo alebo kresťanizmus a kresťanstvo (hmmmm, kresťanizmus .....)

Norman

zas debata skončila o tom, kto má dlhšieho a kto aké číslo povedal.
Áno, Wotan Jahwe Morozov reprezentuje prosionistické názory, niečo chce presadiť, niečo sa chce dozvedieť, v niečom s nami súhlasí, robí to už roky - má význam sa tu teraz navzájom zosmiešňovať?

Samozrejme, aj v jeho prípade platí, čo som poradil aj Rolandovi - nedávaj na web nič osobné, lebo ťa oponenti roztrhajú. Ani číslo topánok.

Norman

Rasová téma je predsa najtvrdšia téma a preto sa jej každý vyhýba, aj z praktických dôvodov.

Objektívne je to ale začiatok problému a teda aj začiatok jeho riešenie. Kým sa do spoločenskej paradigmy nezoberie za vážny fakt, že etniká sú VYRAZNE determinované dedične, ich schopnosti ale hlavne mentalita, charakter, tak sa v dnešnom preľudnenom a zglobalizovanom svete vštci "udusíme".

Preto tu na nadhľade je genetika priam na prvom mieste - i keď sa samozrejme nedá hovoriť len o tom. V hornom menu som tomu venoval teraz jedno hlavné oddelenie pod názvom "sociobiológia" (Wilsonov termín, ja by som dal prednosť opačnému poradiu, "biosociológia", aj taký sa používa, je ale otázny jeho faktický obsah).

Norman

"Potiaž je v tom, že si netreba pliesť ľudí so zvieratami"

Toto je večná téma ale myšlienka tohto portálu práve je, že ľudstvo príliš podlieha klamu, že je mimo ríšu prírody.
Človek je niečím odlišný, ale zároveň má mnoho so zvieratami spoločné a je toho oveľa viac, ako sa zdá. Tak ako prírodné zákony platia pre všetkých, tak platia aj určité bilogiké a mentálne zákony pre všetky živočíchy, aj pre ľudí. Odlišnosť človeka je často len v tom, že sa to snaii zakryť alebo popierať.

Čo sa týka toho, že sú ľudské druhy "pohlavne kompatibilní", nemyslím, že to hrá až takú rolu, to na veci nič nemení, netreba to komplikovať.

Ten záver buď nechápem, alebo s ním proste nesúhlasím.
"černosi sú zatiaľ príliš hlúpi na to aby dokázali obchádzať prírodné zákony a regulačné mechanizmy, teda sú favoriti v tomto nerovnom boji"
Nemyslím, že by čokoľvek robilo z černochov či židov favoritov. Ja som síce sám tiež napísal, že ak je biela rasa tak blbo fixovaná na altruizmus, že ju kukačka oklame, tak biela rasa vymre - ako všeobecné varovanie - ale nemyslím, že by biela rasa bola naozaj až tak nemožná, nemyslím, že by niekto v tomto boji mohol byť označený za favorita, a ak, tak je to stále práve biela rasa. Ono bolesti a straty tejto konfrontácie sú veľké, ale proste ešte bieleho slona nenaštvali dostatočne. Biela rasa má mnoho emócii, rohňá si vo svojich citoch ktoré jej bránia vidieť realitu, ale keď začne mať naozaj bolesti, preberie sa a jej city sa zmenia iba na jeden - pomstu.
Mhhh, tak to bude.

Norman

keď si si už dal tu prácu s napísaním a obhajovaním toho textu ....
Ale moc to ľudí nezaujíma :)

Norman

si mi presne tento, nejako . Ja som ti vysvetlil jeho slabosti, ale nedal si si povedať.

Norman

to už sa prejavuje celkový úpadok Francúzska. To je presne to, prečo títo novi right a alt right, či ako sa všetci títo operetní frankofónní fašisti volajú, sú nezaujímaví.

Ale pochybujem, že by to mysleli až tak vážne a že by to bol až taký problém. To sú len ich staré teoretické reči. Dnes to nikoho už nezaujíma.

Norman

Treba rozlišovať dve veci - schopnosti a smerovanie.
Danko si zaslúži kritiku aj za schopnosti, ale pozíciu má dobrú, sedí na čele strany, prachy má ako pliev - to všetko patrí k politike, bohužiaľ, takže on možno prežije, nie je nejak horší, ako ostatní takzvaní politici.

Druhá vec je smerovanie, politický charakter. Tu luftuje výrazne. Je vidno, že je to hodnotovo stará škola, holokauzový pako. Toto sa ťažko zmení, a ak, tak je to len povrchná zmena kabáta.

napríklad Fico bol čo sa týka dosť nádejný človek, no veď aj niečo dosiahol. Ale svetonázorovo tiež narazil na svoje mantinely.

Doba sa proste zasa raz niekam posunula a politici nestíhajú, nechápu. Asi bude treba naozaj túto generáciu vyhodiť, všetkých.

Ale začať by sa mal s Matovičom, Kolárom a ich podvodnými stranami. Doslovne podvodnými.

Norman

Islamizmus je politický aspekt islamu.
Nie je islamizmus bez islamu a islam bez islamizmu. Jedno rastie z druhého.
Všetci sme "stretli" islamistov (čo na veci mení, či niekto stretol aj nejakých "bežných" moslimov? to je argumentácia úplne nelogická).

Ja som stretal aj bežných moslimov, dávno pred inváziou 2015. Mali názory presne také, aké islámisti.

Abrahámovské náboženstvá sú proste navzájom nekompatibilné, plné nenávisti.

Norman

prečo mi hovoríš, že som naivný, keď práve ja ti hovorím, že "sila" Izraela je založená len na Amerike? To ty si naivný ak tvrdíš, že niečo bez nej znamenajú, že dokážu.

To, že sú židia mafiáni, si povedal inými slovami. Vieme to obaja, vedia to všetci. Rozdiel je len v tom, že ty to obdivuješ.

Reči o "klientských sietiach", "ekonomickom a sociálnom kapitáli" sú len eufemistické bláboly. Źidovstvo je proste tá ideológia, ktorá z viacerých rôznych dôvodov v 4. storočí sa stala dominantným náboženstvom v rozpadávajúcej sa Rímskej ríši(Jahve, Izrael, celý ten pochybný balík Rímska Ríša prevzala a infikovala sa tak vírusom, trójskym koňom). A odvtedy sú židia podľa definície proste tí ľudia, ktorí sa dali na stranu parazitovania na Európe.

Toto by si mal každý uvedomiť a zapamätať. Toto je reálna definícia židovstva.
Ak by to každý vedel, moc židovského podvodu by skončila.

Norman

že sa vysmievam celému tomu cisrkusu okolo holokauzu a som na to hrdý.
Pojem "rodiny obetí" ma vôbec nevzrušuje, všetci sme rodiny obetí a všetci máme obete, tak nech si na mňa nik neotvára hubu.
To je správna odpoveď na podobné moralistické tlaky.

Kušnírová nie je v žiadnej zúfalej situácii, zomrelo jej dieťa tak má doma premýšlať o živote a nie tancovať na hrobe dcéry, priam sa na ňom prostituovať.
Čo sa týka domu, samozrejme že je bezcenný a patrí banke, a ak mal novinárik dlhy (a nič iné nemal, tak zle platia sorosoidní sionisti svoje kurvy) , rodina sa môže jeho dedičstva zriecť a nemá ŽIADEN existenčný problém. Nehovoriac o tom, že Kiska, ktorá minulý rok zarobila vyše 300 000 E, by určite ich prípadné problémy zvládla ľavou rukou, nie?

PS. Prepáč, ale do takej situácie či skôr stavu ako Kušnírová sa nemôžem dostať. Nejde len o nejaký rozdiel v inteligencii, ale hlavne ja, na rozdiel od Kušnírovej a podobných typov, mám charakter a morálku. Takže si naozaj výnimočne vyprosím podobné prirovnania. Fuj.
Neviem ako vôbec môžeš myslieť, že ja som v živote nič ťažké nezažil (pôsobím tak šťastne?). Živote je utrpenie a nikomu sa to nevyhne - ale to neznamená, že budem ľutpovať sráčov, mekýšov a hlupákov, ktorí sa pod prvým väčším náporom rozpadnú a ešte k tomu sa predávajú za peniaze. Ja po nej kameňom nehádžem, ale to ona sa musí báť, že pánboh za jej podlosť ešte raz niečo riadne vrhne jej smerom.

Norman

Neviem, či s tým Dankom niečo máš, keď sa ho tak zastávaš.
Ale okrem toho, že sa z neho stal syntetický žid, je isté aj iné:

Danko je protekčné dieťa privatizácie, čiže najhoršej zlodejny. On sám nedosiahlo nič svojimi schopnosťami či prácou, naopak, bol zrejme vždy odtrhnutý od reality, privatizoval jeho foter, ak sa nemýlim, aj na čelo SNS sa dostal podvodom, proste dosadením.

SNS bola rozbitá hystériou Slota - Malíková a tak nový človek na čele sľuboval obnovu. A preto sa SNS zas dostala do parlamentu a teda aj do vlády, lebo ich Smer prirodzene potreboval. Ale samotný Danko, ako sa ukázalo, nie je vôbec politik v tom zmysle, že sa o veci verejné vlastne nezaujíma, že na ne nemá názor. A nie je ani schopný človek, nie jeho brepty, ale jeho všeobecné problémy s vyjadrovaním sú naozaj sklamaním pre slovenskú verejnosť. A konieckoncov nie je ani rozhodný a ani bystrý.

Žiaľ, takíto ľudia sú na čele vecí verejných, a to neustále, je to problém samého systému, ktorý preferuje podobné zbohatlícke typy.

Správny vývoj by mal byť ten, že SNS urobí seba salónféhig a následne bude do lepšej spoločnosti ťahať aj ĽSNS. A ďalšie neortodoxné alternatívne sily. Tak by to malo byť - ale SNS sklamalo.

Prirodzene, SNS je len značka, za ňou sú ľudia - ak sa zmenia ľudia, môže sa zmeniť aj SNS. Máme tu stále vyše polovice obyvateľstva, ktoré volilo Smer, SNS, ĽSNS alebo iné realistické strany, a títo voliči nezmizli, naopak, rastú - a nemajú koho voliť. Paradoxná situácia, moc akoby ležala na ulici a nik ju nechce zdvihnúť, nik zo zabehaných politických subjektov to nechce podchytiť. Ale tí ľudia sa možno prejavia, ak im nik nedá program a jasný cieľ, tak možno vybuchnú.
Obe varianty sú len a len dobré.

Norman

Ale kde, izraelská vojenská sila je postavená na pleciach Ameriky a bez Ameriky sú stratení.

Ak na Slovensku prevládne samostatná národná identita, ak prevládne v okolitých krajinách, ak sa celá Európs odtrhne od USA tak USA skolabujú do seba a tým pádom bude Izrael bez mohutnej americkej obrany a skončí tam, kde aj predošlé krížové výpravy.
Taká je pravda.
Tie tri vojčinky, čo si sem dal fotky minule, si tie svoje kvéry odložia do komory a budú si môcť akurát tak vykefovať svoje uniformičky.

Krížové výpravy - ergo, taká história tu už bola, nič prevratne nové sa nedeje a diať nebude. Scénar je jasný.

Norman

"...sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil"

No veď si Ty explicitne chcel, nehádž to na mňa :)

Ja s tým článkom naozaj nič nemám :).

Norman

No vidíš, Roland ani nevedel, aká je to vlastne náboženská téma.

Norman

Izrael a sionisti všeobecne povedané bezpochyby iniciujú, zakladajú či ešte skôr podporujú "neonacistické" skupiny v Európe.
Dôvody:
1. vyprovokujú tak činy "antisemitizmu", z ktorého ideologicky žijú.

2. Majú protisionistickú alternatívu lepšie pod kontrolou.

3. Majú sily pre prípadné použitie proti islámu

V minulosti bol dôležitý prvý bod, dnes je dôležitejší bod 2. Ten tretí dnes nie je príliš aktuálny, zatiaľ, ale môže byť čoskoro.

Ovplyvňovanie nacionalistických hnutí nemusí byť a ani nie je s vedomím vodcov týchto hnutí. Základný patern tohto ovplyvňovania je jednoduchý - začnú sa dávať peniaze. Izraelcom či sionistom v Newyorku nevadí nejaká nacionalistická strana, nie je riziko ju nenápadne podporiť a tak získať jej zaviazanosť voči sionistockému agentovi.

Najlepší prevalený prípad je Kolárová Sme rodina a spojka Milan Krajniak v nej. To je ale nepodarený prípad. Oveľa úspešnejšie to môže byť u Kotlebovcov. Tam sa zradca zatiaľ zrejme neprejavil, ale pochybujem, že by za celý čas do tej strany nenastrčili svojich ľudí.

O nabúraní nacionalizmu na Slovensku ale svedčia skôr iné strany a hnutia. Národný kongres a podobné guláše sú plné ľudí, ktorí sú vedome prožidovskí agenti, ľudí, čo za peniaz urobia čokoľvek.

Bohužiaľ, taká je situácia.
Kdekoľvek tečú peniaze, tam je zrada.

Norman

Nuž, táto chyba, toto tajomstvo, odkiaľ sa berie toľká slepota medzi bielymi, je vlastne odpovedaná:
altruizmus je jednou so základných vlastností "sloních" stratéhgov, na kvalitu zameraných etník. V takom etniku sa starajú o KAZDEHO jednica.
A to je ten problém. Pretože sa im do hniezda privalili milióny kukačiek a blbý K stratég ich len krmi, a krmi, a krmi a krmi aa krrrrrmi a krrrrrmi a ešte krrrrrrmi .. na úkor VLASTNYCH DETI.

Majú teda zafixované už vo vrodených inštinktoch starať sa o každého jedinca svojho druhu.
A to je to riešenie - že rodv kvalitatívnych si MUSIA uvedomiť, že majú do činenia s cudzím druhom (nebudem hovoriť o rase, v tomto kontexte je vlastne možno hovoriť o cudzom druhu). Musia si uvedomiť, že sa jedná o podsúvanie kukačieho vajca.

Ak bieli ľudia napriek svojmu rozumu nebudú schopní prekonať svoje "slonie" inštinkty mylne zamerané voči cudzincom, tak nie že si zaslúžia vymrieť, oni naozaj vymrú.

Ale aj medzi bielymi jestvujú ľudia dostatočne silno racionálni, ktorí dokážu prekonať svoje primitívne pudy starostlivosti o votrelcov. Či to ale bude stačiť, nevedno. Treba totiž pamätať aj na ďalšie slabosti bielej rasy - tendenciu blačať pred oltármi cudzích bohov a teda slúžiť cudzincom ako otroci. Na prekonanie tohto treba už naozaj určitý iný druh silnej zdravej mentality, ktorej je obávam sa pomenej. Neurotizácie populácie v tomto smere nie je vec hodná výsmechu, je to naozaj smutný jav.

Norman

to, že to je podla toho pochybného vzorca, je jasné každému, čo sa opýta na webe.

{\displaystyle {\frac {\mathrm {d} N}{\mathrm {d} t}}=rN\left(1-{\frac {N}{K}}\right)}

 https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzungsstrategie

Otázka je, že prečo sa používajú také pochybné premenné dosť pochybného a hlavne úplne nepraktického vzorca, a prečo sa nepoužíva napríklad "myšacia stratégia" versus "slonia stratégia". Aby bolo jasné aj úplným amatérom v tejto veci, o čo sa jedná a čo je lepšie.

 

 

Samotný výber podľa toho vzorca je ale nejaká skutočná tuposť. Kým totiž vzrast r spôsobí želané zvýšenie rastu populácie (dN/dt), to druhé, K, je vlastne konštanta, takže  tá K stratégia neznamená meniť toto K. Je preto úplne vadné nazývať stratégiu stabilného počtu jedincov rodu podľa konštatnty K v tomto vzorci.

Podľa výkladu je K stratégia proste tá, keď už sa dosiahol maximum vyťaženia kapacity prostredia K, teda keď už populácia NEMÁ ako rásť. K stratégia vlastne znamená ignorovanie tohto vzorca, tejto snahy o rast.

 

Ak už používať blbé písmenká, tak r =rýchlosť a k by malo znamenať nie kapacitu, ale kvalitu. 

Ale lepšie názvy sú myši versus sloni.

Etniká s r stratégiou, teda s myšacou stratégiou, sú evidentné vadné choré rody, ktoré sú odsúdené na zánik. Buď zahynú samé, alebo spôsobia vyhynutie celého ľudstva (a väčšiny biosféry). Iná možnosť nie je.

To hovorí veda.

Norman

Sangha znamená u budhistov samotné zoskupenie, ich "církev".
V prípade tých detí, ktoré boli niekoľko dlhých dní potme vo vľhkej jaskyni je vidno, že mentálny tréning budhizmu hinajány má svoju silu.
Nie je isté, že by dnešní mladí kresťania mali podobnú" vieru", nehovoriac o dnešných ateistických čiže konzumistických neurotických mekýšoch. Tí by skolabovali zo stresu po dvoch dňoch v jaskyni.

Sangha má niekedy svoju silu (aj tak ju ako "církev" kresťanstvo odkopírovalo práve od indických budhistov, ktorí prišli s touto sociálnou konštrukciou pol tisícročia pred jej napodobením na Blízkom Východe a neskôr v Európe)

Norman

tú možnosť určte dal.

Norman

žiadne emócie, židne veci proti SNS, a už vôbec žiadna démonizácia, delegalizácia či dvojitá morálka.
Je to jednoduché pragmatické zamyslenie.

Ten starecký postoj - "za našich mladých čias bolo lepšie" je naozaj pod úroveň. A čo sa týka Delona - no hej, kým on sám kurvil spoločnosť, bolo všetko dobre - teraz, keď je starý a vidí,kam aj ON priviedol francúzsku spoločnosť svojím konzumizmom a anarchizmom, zrazu sa odťahuje. Ale je to aj jeho hovno, ktoré vytvoril, podobne, ako si ho spoluvytvoril aj ty, Morozov. Spytujte si obaja svedomie.

Norman

no, dosť sa zradikalizoval, kiska, mnohí by sa s ním už v žiadnom prípade nefotili, ale mnohí v ňom vidia svoju stranu (snaží sa, chodí na ľudové zábavy typu Pohoda a ponúka sa na selfie s ľudmi, a oni sa s ním fotia).

Čo sa týka tej rady - chápem ju všeobecne, pre každého: ale ono niet kam sa zašiť a ani niet dôvod sa nejak zašívať. Bohvie, kde to bude lepšie. A všetci musíme čeliť osudu, veď o nič hrozne ani nové nejde. V tomto zmysle sa nezaoberáme "politikou", skôr by som to nazval "sociálne počasie" - a pred búrkami sa neuteká, skryť áno, ale utiecť sa moc nedá - to by človek celý život behal ako čokel :) Vždy sa nakoneic nejako vyjasní. No a neprišli sme na tento svet, aby sme prežili, kto chce žiť naveky? (ak nerátam prvoplánového chtonického teologa Daniela Pastirčáka (to je ten, čo začal chcieť žiť večne, keď bol v mladosti zamilovaný a tlačili sa mu hormóny do hlavy, ako sám verejne povedal - :))
Predstav si, aké by to bolo smiešne, napríklad krdel komárov smažiaci sa prežiť, predlžiť si ten svoj mesiac života o nejaký ten deň, možno týždeň :-)))

Norman

na Pohode je zaujímavý iba marketing, teda jeho množstvo. Po minulom roku tento rok očividne pridali, do správ a podobne.
Je zbytočné sa vyjadrovať k umeleckej úrovni - je, aká je. Podstatná je jedine tá politická stránka festivalu politickej piesne - a tá bola tento rok jasná - zas výrazná, radikálna, Kiska chce prevziať moc, z kuciakov chcú spraviť sväté obete ich stanistického kultu. Stále ich to drží a nepustí - až kým nepadnú.

Norman

Za prvé, smejeme sa v prvom rade z holokauzu.
Za druhé, ona bola chudera, kým nevystupila na verejnosti s politickým jedom - teraz je z nej zmija.
Za tretie - treba si uvedomiť a zvyknúť, že všetci (naši) nepriatelia sa tesne po tom, ako začnú strácať moc, prudko začnú výzorom meniť na bezmocných poľutovaniahodných chudákov. Ale práve vtedy v nich treba vidieť to, čo v nich naozaj je a neštriť ich. Sú to stále oni a budte pripravení, že zákonite začnu žobroniť a tváriť sa ubolene. Práve vtedy si treba pripomenúť, čo robia oni, kedykoľvek sú oni pri moci a jednať podľa toho - neľutovať ich ani najmenej. Karma.

Norman

Norman

žiaľ, to, že sa prítomnosť ľahko zmení v peklo, o tom sa môžeme presvedčiť často.

Čo sa týka tejto osoby, tak oná nemá žiadne plány. Cirkus Pohoda bol plánovaný nejaký čas a číslo Kiska-Kuciak tam bolo zaradené - rozumný človek by to dnes zrušil, ale nik spomedzi nich na to nemal odvahu. Za odmenu dostali "holokauz".

Vieš, Ľuba, táto doba nemá žiadne zábrany a nikoho nešetrí. Jeden príklad podobnej pani, čo išlakam azda nemala (do tých televíznych súdnych procesov)  (netreba rozumieť, treba na seba nechať pôsobiť "mašen drát caun" - (maschen draht Zaun - drôtenný plot)). Hlavne výslovnosť toho "caun" je neobvykle dôrazná aj pre nemecké publikum a pripomína mi "holoKAUZ".  Kto u nás zloží podobnú pesničku? :-) 

Ten moderátor a spevák, Raab, je nechutné hovado, ale od tej pani si vypýtal povolenie a brala to s humorom, azda z toho tiež aj niečo mala, takže ten prípad v nemecku skončil dobre a nevinne. Výsmech Holo-KAUZu na Slovensku by tak neskončil :-)

 

Norman

Už tu bolo napísané, že keď zomrel Brežnev, tak si absolútna väčšina spoločnosti oddýchla, lebo bol symbolom režimu. Ľudia zväčša nemajú radi politikov, a takých, ako Brežnev, už vôbec nie. Môžu sa ľudia samozrejme dnes baviť, čo bolo vo vtedajších časoch lepšie, ako je dnes, a mnohé možno bolo, lebo na to, čo je dobré, nie je nikdy jednotný názor, takže o tom sa môžu ľudia hádať - ale to, že ľudia vtedajší režim a Brežneva osobne nenávideli - o tom nemôže byť pochýb.
Taký Husák, to bol tiež symbol, no ale aspoň mal ten akademický štich. Ale keď začal svoj povestný novoročný príhovor, tak ak mal niekto nechtiac zapnutý televízor, tak mu to mohlo pokaziť deň, ak nie rovno celý rok.:-)

Imidž Brežneva a ostatnej "gerontokracia", teda vlády starcov, či ako sa tomu vtedy naozaj vysmievalo, naozaj spôsobili do veľkej miery, že ľudia odmietali režim. Nešlo o to, že neboli banány, ale o to, že ako vládnuca sila boli prezentované hordy nevnímajúcich dementov (a v tomto prípade je jedno, že to bolo aj vekom). Je zaujímavé, že o tomto aspekte tej doby sa moc nehovorí, a tak dnešok má trocha tendenciu to opakovať (viď Kiska, ktorý pôsobí starší, ako je, ten veľmi pripomína "politikov" socializmu).
Nehovorí sa o tom, pretože sa by to mohlo pripomenúť význam "vodcu", podľa súčasnej spoločenskej teórie je to teda teoreticky nepodstatné - a tak režim smeruje tam, kde ten predošlý, komunistický.

Pravda, v praxi sa tomu niekde pokúša brániť presadeným mladých politikov (Macron, Trudeau, Kurtz). To je ale už zas iný problém. Niekedy mu to vychádza, niekedy nie.

Norman

No je práve úplne nepodstatné, či počas vojny nemeckí dôstojníci dodržiavali etiketu.

Ale mali by sme sa naozaj poučiť a mal by si ľuďom vysvetliť, ako sa teda nedodržiava etiketa nesprávnym vyslovovaním. Aby si ľudia mohli dať pozor.
Lebo sa obávam, že keď je reč o stalinistickom boľševizme, ako pri rozhovore Hitler s Manerheimom, to nedodržiavam etiketu ani ja, nielen že vyslovujem f, ch, ale aj h ba dokonca aj v, používam aj sprosté slová ba obávam sa, že som schopný roztrhať papier, ba aj rozbiť stôl či iné veci. Hitler bol naozaj príliš umiernený a aj daná nahrávka ukazuje, že to nebol cholerik, ako ho chcú ideológovia vykresliť.

Dnes vidíme v realite, že mal pravdu, okrem iného keď hovoril, že po vojne bude Európa postupne zaplavená cudzími rasami, aby boli beloši zničení (to varoval, keď sa vojna začala zvrhávať).
Bez etikety.

Norman

etiky či etikety počas vojny? Rovnaká blbosť.
Predpokladám ale, že Churchil a Stalin boli pre teba vzory etikety. A výslovnosti.
Čo je na zvukoch l, h a možno f a ch nepríjemné a mimo etiketu? Veď to skús naozaj napísať, odkedy je nejaký spôsob výslovnosti v bunkri a počas vojny bez etikety?
Samozrejme, že nemáš mozog vymytý ruskou propagandou a samozrejme, že tvoje príspevky sú prejavom tvojej slušnosti - veď provokovanie je stelesnenie etikety :-)

Norman

Ty si Brežneva naozaj nezažil, že, ani si ho doteraz moc nevidel.
A ty sa odvážiš ho hodnotiť na základe nejakého videa? A to videa, kde slintá, mrmlá, chrochtá a vidno, že rozmýšla ako dement - tak ako na všetkých jeho prejavoch jeho života. A ty sa nám pokúšaš napísať vážne, že ti bol sympatický? Len preto, lebo bol Rus?

Poznáš definiciu slova troll?
Ak nie, tak sa pozri do zrkadla.

Norman

aby to nerobila, aby na verejné hodinky nenávisti nechodila. Ale nedala si povedať. teraz je už neskoro.
Ten stret, do ktorého kráčame, nebude bezbolestný, pre nikoho. Buď my, alebo oni. Táto babizňa je najmenej tá, čo si zasluhuje vôbec nejaký súcit. Ako napísal Dante: "Zanechajte všetky nádeje". Dá sa to chápať "Zanechajte všetok súcit vy, ktorí vstupujete do pekla"
(trocha patetické, ale tak to je.)

Norman

je toho plný fb :-)
To je úplný vrchol Pohody a vystúpenia Kisky.
Hodil som to aj sem.

Norman

Ani ty sa nenechaj pomýliť našim formálne priateľským postojom k tebe.

Norman

Ale práve v tom je to umenie, že človek dokáže zvládnuť silu nenávisti , ale racionálne a efektívne.

Jedni ľudia robia chybu, že sa nechajú unášať na pátose a emóciach. Ale nevedia, kadiaľ a kam.
Druhí ľudia robia chybu, že sa riadia raciom, ale nemajú dostatok sily.

Takže nevylepšovať poučku, my potrebujeme aj nenávisť. Múdrosť danej poučky je práve v tom, že tieto veci sa dajú skombinovať. Drak sa nedá zničiť, ale drak sa dá skrotiť - a prebudiť k veľkým veciam.
Racionálne a efektívne :-)

Norman

No, nevyjadrili sa - ale to je práve tá ich ideológia.
Prosím ťa, samozrejme, že reči o nejakých radikálnych zmenách sú len prázdne slová, nemenili by nič podstatné na ekonomike. Všetko by fungovalo po starom, aj keby strana ako ĽSNS vládla. Boli by neistí, a tak by radšej moc nemenili.
V každom prípade platí: kto sa bojí strany ĽSNS, mal by ich čím skôr zobrať do koalície, aby sa "scivilizovali". Alebo teda vytvoriť ich náhradu. Sú len tieto dve cesty, buď Kotleba, alebo ešte lepší nacionalisti.

Ja som za lepších nacionalistov - ale súčasní politici a stádo ich blbých prisluhovačov na námestiach "sa boja fašizmu" - tak budú mať Kotlebu. Uprimne im k tomu gratulujem :-))

O tom, že ty alebo ja ponúkame lepší nacionalizmus, niet pochýb. Ale musel by sa stať dosť nepravdepodobný posuv, teda zázrak, aby sme dostali k dispozícii moc (v krátkom čase). Ale tebe sa to môže stať neskôr, povedzme o 5 až 10 rokov :-)

Norman

Ja myslím, že pokiaľ náš think tank za sedem rokov existencie vymyslel aspoň toto heslo

Nenávisť nesmie byť slepá ale musí sa používať racionálne a efektívne

tak sme to nerobili nadarmo a môžeme byť so sebou spokojní.:-)

 

Racionálne a efektívne

Tým je práca vykonaná, môžeme si dopriať toto:

Omluva, nenašiel som slovensky, ale kto nepozná spamäti koniec filmu Madagaskar:

-"Asi by sme im mali povedať, že tá ľoď už nemá palivo"

-"Neeéé.. Len sa usmievajte a mávajte, chlapi. Usmievať sa a mávať"

 

 

Naša verzia: Racionáne a efektívne :-))))

 

 

Norman

Ako píšeš Roland, hlúpu politika robia skôr opozičníci ĽSNS, respektíve strany v "strede". Téma národ, hnedoidní migranti, islám, globalizačné parazitické financie a podobne bude treba jednoznačne riešiť aj na Slovensku a každé politické hnutie, ktoré na ne už dávno nenaskočilo, je hlúpe a odsúdené na zánik.

Oni na tie témy aj tak naskočia, ale bude to potom narýchlo a v chaose - a preto je to škoda, že sa tak nestane v kľude, čo najviac kvalitne a hneď teraz. Dokonca by som povedal, že čím dlhšie otáľajú, tým viac dávajú tromfy do ruky Kotlebu, čo čo je hlavne pre nich zlé.

 

Čo sa týka spomenutej vlády kotlebovcov, aká by to bola katastrofa - je jasné, že je to len také prázdne strašenie, ako to, ako bude na Slovensku zle, ak sa odtrhne od Čiech, alebo to, ako bude zle, ak vyhrá Fico voľby. Vláda ekonomiku až tak neovplyvní, iba ak embargom a sankciami nepriateľov - ale ani na to už tiež nie je doba, ani to už nefunguje. Ak sa niekto bojí surovosti Kotlebu, musí sám priniesť lepší nacionalizmus.


Norman

tu tému si sem nevniesol ty, Okoloidúci ... ale už je to aj tak všetko popletené, čo kto povedal :)

Ćo sa týka 1968, veď je všeobecne známe, že tu boli vojská celej Varšava zmluvy (teda okrem tiež tu nedávno spomínaného Rumunska).
A čo sa týka správania vtedajších nemeckých vojsk - nuž, nemám s tým vlastnú ani sprostredkovanú skúsenosť, ale som si istý, že dotyčný pamätník si spomína na "brutalitu okupantov" tak, ako ju videl mnohých antifašist filmoch. Mnohým Čechom (Slovákom a iným), keď sa povie "nemec", tak dostanú vyrážku a začnú sa dusiť. Je zaujímavé, že u niektorých je to zas pri slove "rus" a podobne ( u niektorých aj pri slove "žid", samozrejme, prečo by židia mali byť výnimka :) Je zaujímavé, že práve my, formálne alternatíva "nacionalistická", musíme na túto hlúposť upozorňovať.
Ja netvrdím, že slepej nenávisti sa ľudstvo môže zbaviť. Ja len žiadam, aby ju používalo racionálne a smerovane :-)
Ako hovorí odkaz Fufíka:
"Ľidé, šak se ovládejte a rozmyslite si, na keho strílate"

Stránky