Norman

authenticated user,redaktor

texty

Stránky

komentáre

Norman

aj toto niekto myslel vážne, tak neprešiel skúškou intelektu

Norman

Vieš že sombol na teba vždy dobrý, a aj keď tu už nedávam indivudálnu pomoc, poviem ti niečo:
Stojíš pred problémom dosiahnutia dospelosti a odhodlania vykonať to zoťatie hláv. Tieto tvoje balady sú dôkazom tejto tvojej fázy ( zdrobnenina Normálko namiesto normálneho plného názvu napríklad Normál, úvahy o tom, že skutok neprinesie svoj účel ale ešte to zhorší ...). To musíš prekonať, pretože práve takýto stave nerozhodnosti a váhavosti je to, čo medúza ako prvé púšťa na populáciu, čo medúze najviac vyhovuje.

Viem, že verejné rady málokedy nepomôžu, ba niekedy sa objekt práve zatne, ale napísal som to, lebo je to pravda. Ty na to máš, skús to stráviť. Potichu a sám.

Norman

Pomenovať to,čo tento portál tvorí a posúva, to láskavo nechajte na Nás!
Pochopili sme sa?

Môžete kritizovať, rozoberať, študovať a hlavne skúste SAM premýšlať - ale nálepky si láskavo lepte na vlastné čelo alebo na čelo toho vašeho Prediktora (zvláštne meno pre psa, čo je to za rasu?).

Norman

Ja sa smrti nebojím,
smrť je pani dobrá,
na večnosť sa prepojím,
keď ma pichne kobra,
len Bohu sa pokorím,
On zlomí aj obra.
---

Toto je poézia ? :-)))

Ale chodte.

Norman

Tento server má svoj profil a svoj spôsob života - Vy nie ste pre nás žiadna autorita, ktorej hodnotenie by malo nejakú váhu.
Nik vám nebráni ísť si básniť a kresťančiť na iné servery, je ich takých plno. Mechanicky kopírovať hluché mŕtve texty, to je asi tak všetko, čo dokážete.

Norman

Ako by bol Normálko zbraňou votrelcov, keď podľa príbehu by im všetkým zoťal hlavu? Ako by im to "pomohlo"? :)

Norman

my nehodnotíme Rúfusa.
Hodnotíme dané slová v danom tunajšom kontexte, respektíve podobné tvorby.
Do debaty o zlozvyku uctievať akékoľvek "autority", slepo a nekriticky, sa mi teraz nechce.
Okrem toho pri tejto téme akosi vyplýva, ako sú slovenskí "klasici" mrtvi, bez skutočnej hodnoty a nasledovníkov, ľudí (až na výnimky, ako si ty), čo by z nich naozaj žili. Všetko to bolo len pro forma, v skutočnosti ich diela neprežili skúšku času.

Norman

v tomto sa plne zhodnem s tvojou úvahou a povahou.
Emócie, plakanie, údajne odmenené dobro - ako hovoríš, hnus.
Mamka Pôstková a podobne - jed v duši Slovákov.

Norman

Palestínčania tam sú doma, nikde sa nepchajú a sú obeť. A napriek tomu ich vraždia po desiatkach, stovkách , pravideľne.
Hnedoidi, pchájúci sa do Európy, sú horšia zgerba, konajú podľa pokynov organizovaného zločinu, nik im nič nerobí ale oni už povraždili desiatky Európanov .... je to veľký rozdiel.

ps. pochvala poteší, ale pri faktoch naozaj až tak nezáleží na akejsi kvalite napísania, čo sa aj tak nedá objektívne zhodnotiť. Ja nielen že neuznávam nejaké spisovateľské kvality u nikoho, ale hlavne neuznávam rôzne tie nepísané predstavy, ako má vyzerať "článok", a to aj na webe, ba aj na alternatívnom webe. Podľa mňa žijeme v dobe, ktorá nevie ani myslieť, ani komunikovať - zato si povymýšľala hromadu klišé, fráz a rituálov, podľa ktorých sa prestitúti snažia písať či hovoriť - aj preto spoločnosť, hlavne je celebrity a iné osobnosti, vyzerá tak zle, ako vyzerá - ako stádo idiotov.

Norman

Ako vzťahovačný? Veď som tú tvoju alegóriu naozaj ocenil a len povedal, že v tom príbehu je dokonca ten hrdina opísaný ešte príliš pozitívne, heroicky. Ale aj pointu o odcudzení som myslím dostatočne pochopil. A plne aj ju oceňujem, aj ako všeobecné varovanie, aj ako osobné. Vzťahuje sa to na všetkých, teda aj na mňa.

A práve ako ocenenie tvojho relatívne (na webové) pomery dobrého odhadu som tu výnimočne ponúkol určité vysvetlenie, v čom je to predsa len iné a prečo sa ja nemusím báť, že budem na konci prekvapený.

Pravda, sú tam veci, s ktorými nesúhlasím a nemáš pravdu - ale práve som považoval za slušnejšie sa v tom až tak nerýpať, aby si nenadobudol falošný dojem, že som urazený. Ale ak na tom trváš, že si to myslel tak zle, že to sa mám brániť, tak dobre:
Nie som zbraň nepriateľa, ináč povedané, nepôsobím pre jeho prospech, ani náhodou. Dobre viem, čo robím.
Čo sa týka samej zbrane, techniky - áno, ja som a presadzujem od začiatku, že žiadna zbraň či technika nepatrí len nepriatelovi, ale ju môže použiť každý, ak to prináša efekt. Pravda, vždy hrozí to, pred čím varuješ - že sa človek akosi odcudzí - preto to odporúčam len tým, čo to naozaj zvládnu, čo na to majú talent a čo sú nad vecou. Nikdy som tu nechcel mať dobrácky folklórny spolok, ale reaktor plný voľnej a použiteľnej energie. Také niečo môže byť nebezpečné, aj pre hrozbu sebastratenia či prepadnutia sa do nenormálnosti, ako stále aj teba varujem, a ako varujú všetky tradície - ale ja som tu nikoho moc nenahováral a bol som umiernený.

Čo sa týka straty svojho jazyka a svojej kultúry: aj ten motív uznávam, ale poznáš ty vôbec svoj jazyk a svoju kultúru? Už som tu viackrát písal, že sa nemožno slepo stotožňovať s tým, čo KTOSI vydáva za slovenskú či slovanskú kultúru. Naozaj som sa nikdy neuspokojil s tým, čo nám ponúkajú ako naše naši cudzinci - s cudzou intepretáciou histórie aj moderných čias.
Ja som vždy spomínal, že som odchovaný odmlada na indickej filozofii. Od detstva som odišiel na Horu. Môžeš tomu neveriť, ale asi to nemôžeš pochopiť. Ale viem, že tá cesta je v bežnom živote zabednená áno, aj cudzími jazykmi, aj sprvoti cudzou kultúrou, s ktorou treba dlho žiť, kým sa stane známou. Niektorí sa to akoby cudzie pokúšajú sprostredkovať, aj klasici svetoví takí boli, aj československí, ale výsledky sú mierne. Asi tadiaľ nevedie ľahká cesta. Ale nesúhlasím s tým, že to nie je naša, slovenská či slovanská cesta - naopak, spoznanie indoeurópskej jednoty bolo veľkým podnetom pre duchovný a humanistický rozvoj celej Európy, a Slovania sú na nej spoluúčastní ešte viac. To, že to nechápu, že sa vlastne zatváranim sa vlastne nevenujú svojej skutočnej identite, ale falošnej, môže na konci zle prekvapiť ich, nie ľudí hľadajúcich, ako ja. Nie, naozaj nemám obavu, že by som sa od svojich koreňov vzďaloval, práve naopak, stále viac cítim s nimi väčšiu a väčšiu totožnosť - čo je príjemné. Konieckoncov, aj pre Slovanov platia univerzálne zákony.

Si teraz dostatočne poctený, že som venoval toľko priestoru svojej obhajobe pred tvojím varovaním? :-)

Norman

citujem:
Paradoxom je, že maintreamoví novinári najviac volali po vyšetrení vraždy a ich hecovanie a organizovanie ulice viedlo až k rekonštrukcii vlády a odstúpeniu premiéra Fica. Dôvodom malo byť práve prerastanie organizovaného zločinu do vlády, na ktoré mal Kuciak vo svojich článkoch poukazovať, čo malo byť príčinou jeho smrti.

Preto každý občan naivne predpokladal, že budú prví, kto poskytne všetky im dostupné informácie, ktoré by mohli napomôcť vyšetreniu vraždy ich kolegu, ale čuduj sa svete vôbec to tak nie je. Keď sa polícia pokúša získať informácie z telefónu novinárky, odmietne im ich vydať s odvolaním na ochranu novinárskych zdrojov. Je tento prístup morálny? O čo potom novinárom ide? O potrestanie vraha, alebo sa im vyšetrenie vraždy nehodí?

Norman

Tak, ako jej ja rozumiem, teda čo sa mňa týka, je až príliš zhovievavá :)
Napríklad "obrovskú mocenskú štruktúru vo vnútri medúzy" Normálko nevytvoril, to je milá, ale úsmevná predstava :). (Mocenská štruktúra v medúze rastie sama od seba a medúzu nakoniec zabije sama od seba)
A iba v rozprávke hrdina sám zotne hydre všetky hlavy (v realite nik taký hrdina nie je - tí, čo si mysleli, že to tak dokážu, zabudli, že za jednu zoťatú narastú hydre dve. S hydrou sa zaobchádza inak).

Ale opravil by som nejaké drobnosti, ktoré sú príliš podľa detinských rozprávok a menej podla dospelého mýtu.

Normálko už ako malé dieťa pohŕdal hnusom a len čo vedel chodiť, odišiel na horu, kde žil jednu celú večnosť. Na inú horu, ako spomínaš ty, toto bol svet svetlý. Ale pravdu máš, že tam odišiel ako čarodejníkov učeň, to hej.
Normálko nemá nepriatelov ani netrpí kvôli nejakej údajnej ubolenej vlasti - lebo každá bolesť je len relatívna a žiaden národ sa bez nej nezaobíde. Ale na hore naozaj spoznal dušu aj hada a dobre z nej vidno správanie aj toho plaza. A je normálne povedať tým, ktorí zatiaľ nemali čas a šťastie isť sa rozhliadnuť na svoje hory, aby vedeli, kde sa plaz nachádza a čo stvára. Nie je to záchrana slabšieho, je to naopak prostá pomoc silnejšiemu, je úplne normálne vzdávať tak úctu víťaznej čistej sile. Je to Normálne, tak ako je svet normálny.

A ak niekto Normálkovi nerozumie, nie je to nikoho chyba - je nekonečný počet rečí a je naopak skôr zázrak, že si niekto s niekým čo len chvílu rozumie. Comprende?

Norman

o moriach máš pravdu, ale musíš sa už prestať zaoberať touto hrou s hláskami. Ľudský hlas má približne len 20 hlások, tie tvoria podľa miesta výslovnosti len také 4 skupiny a sú teda ľubovolne zameniteľné - vždy sa dá ukazovať na nejakú náhodnú podobnosť a robiť z nej úplne mylné uzávery. Musíš sa zamerať na obsah slova, na jeho význam. A na realitu - je reálne, že v egypte použiívali meno Mira, podobne už všeobecne známe je Mose, teda meno Mojžišove (znamená "dieťa"), menej známe ale explicitne doložiteľné je meno Ib ra, čo znamená Srdce Ra, dosť pravdepodobne základ mena Ibrahám, a tiež neisté, ale čoraz častejšie spomínané samotné meno Izrael vyložené ako Is-Ra-el, kde prvé dve sú egyptské božstvá, posledné je semitské slovo pre boha, pre každého z mnohých bohov (poznáš, Rafael, Gabriel, Ezechiel .... Aláh) - Izrael je preto svojou podstatou prevzaté (a sprimitívnené) egyptské učenie (rovnako, ako je ich písmo prevzaté a sprimitívnené egyptské písmo). A ich svätá kniha to ani nezamlčuje, ale, ako je zvykom nevďačníkov a kočujúcich parazitov, šíri nenávisť voči národu a kultúre, odkiaľ prišli a ktorá im pomohla a ich scivilizovala. Ich svaté spisky šíria nenávisť voči Egyptu úplne rovnako, ako dnes šíria nenávisť voči bielym, najmä proti Rusku, Nemecku, prípadne Iránu. Ich sväté spisky sa pokúšajú falošne tvrdiť o špinavých kočovníkov, že sú egyptskí kňazi a dávali si nafúkane egyptské mená (podobne, ako v neskorom stredoveku vo východnej Európe vydávali falošnými nemeckými menami za Západniarov - podvodnícka kultúra sa proste nezmenila, nech už ju prevzal ktokoľvek)

Nie že by tento egyptský pôvod židovstva (a kresťanstva) bol nejako podstatný pri našej téme, len s tým menom som ťa chcel usmerniť na reálny zdroj.

Norman

Aha, už ťa chápem, tá posledná veta v Kamasovom článku. Ale to je myslené inak, nie o parazitizme, ale ideologicky - židovstvo nemá žiadne závislosti na kresťanstve, ale kresťanstvo sa neustále musí okolo židovstva krútiť, stále ho obhajovať, lebo ho má vo svojich základoch. Preto má kresťanstvo, či lepšie povedané židokresťansvo, ťažké znevýhodnenie.

Ćo sa týka parazitizmu, to máš samozrejme pravdu, že parazit svojho hostitela potrebuje, inak zahynie aj sám. Ale on keď vysaje a zničí svojho nositela, v princípe to rieši preskončením na nového. Sionizmus to urobil už viackrát, preskokom z Paríža do Londýna a potom preskokom do Newyorku.

Norman

Čižnár pôsobil veľmi nesvoj.
Jeden dôvod môže byť, že výsledky pátrania, keď pod vplyvom hystérie ulice chcel "rozpútať peklo", sa ukazujú ako slabé.
Druhý dôvod ale môže byť, že si naopak uvedomuje, kam sa vyšetrovanie uberá. Nie že by on osobne bol do zločinu priamo zainteresovaný, ale určite mu dochádza výbušnosť celej situácie. Tieto veci sú nad jeho dimenziu, veci nechápe, respektíve ich ani on zo svojej pozície nepozná presne - ani my samozrejme nie, ale on je im príliš blízko a ony sú naozaj výbušné - preto je on tak nervózny.

Norman

maria nie sú latinsky moria. maria je bežný atribút používany ako meno, a je podľa mňa prevzaté z egyptského "mi ré", čo znamená "ako ré", "ako slnko". Zrejme atribút Eset, v gréckej či rímskej dobe prepisované ako Isis. Miriam a Isis, Miriam a Iesus ... informácia vždy časom degraduje. Čo bola Eset, to je už celkom stratené v tme - aj keď bola ako žiara, mi re.

Norman

zasa jeden, čo druhým pomáha, a sebe nemôže :)

bohužia, aj ľudia, čo majú tendenciu venovať sa mystike, sú zrážaní na kolená, ak skúšajú pracovať s abrahámovským pojmovým aparátom a chtonicky zvulgarizovanými mýtmi. S takými nástrojmi sa naozaj ťažko niekam dôjde... najčastejšie len do šialenstva.

Norman

áno, rusi obsahujú značnú časť nordickej substancie.
len by bolo lepšie, ak by si to aj explicitne uvedomili a stavali na tom :)

Norman

tú pravdu, čo napísal vraj jeden rabín, napísali už tisíce bielych.
Lenže ich práce boli ničené. Zato údajnú prácu nejakého rabína, tá je vyzdvihovaná - len preto, aby boli bieli urážaní ako sprostí a bezmocní.
Že na taký jednoduchý trik skočíš a ešte ho tu aj propaguješ, človeče.

Židia nie sú šikovnejší - sú len ako kartoví podvodníci. Ak sa do hry zapojí podvodník a podvádza, vždy má lepšie výsledky - až do momentu, kým ho neobjavia. Potom musí za svoje podvody platiť, a to mnohonásobne. Potom sa ale nesmie čudovať a ostatní, ktorí možno neboli až tak obraní alebo sa v podvádzaní nevyznajú, ho nesmú brániť.

Pravda, dá sa spôsob práce židovstva pirovnať aj p predávaniu drôg - najprv sa vypestuje závislošť, najprv sa obeť doslovne otrávi, ani o tom nevediac. Je drogový díler, dávajúci svoje svinstvo nedospelým dorastencom, múdrejší alebo len väčšia sviňa?

Norman

ale čo to je za romantizmus a mekotu? čo to je za vyplakávanie a sťažovanie si v tej piesni? :) Tá skupina vôbec nechápe nordického ducha, absolútne vôbec (skromne pripomínam, že aj u mna sa nordická nálada prejavuje len občas, ale dokážem jej aspoň rozumieť, dokážem ju spoznať (ako ten známy vtip o sudcovi a pornografii:)) - ale hentaké mravčanie a skuvínanie, ale aj mnoho iných podobných v alternatíve, je len slabý CARGO CULT :)

Hm, zas musím skromne pripomenúť, aký som tvorivý ...:) ... "nordická nálada" - to je pekný výraz pre to, prečo sa týmto veciam ľudia venujú, nie pre nejakú budúcnosť a dokončenia nejakej zmeny, nie pre politiku, fuj .... - ale pre okamžitý stav, pre okamžitú slobodu.
Ináč by to bolo ako mať krídla a nepoužiť ich:)

Norman

Mali by sa stať salonfehig, ale to by práve museli mať pripravenú nejakú koncepciu. Žiaľ, ich motívom a pohonom bola len provokácie a obajoba chudáka dedka gardistu. To je veru zábava, ale pre spoločnosť je to úplne na nič.

To, že bol Slovenský štát rovnaký, ako každý iný, je triviálna pravda, ale snaha očistiť jeho existenciu určite nie je dosť na politický program.
Najzábavnejší je únik kotlebovcov od reálneho kofliktu minulosti aj súčasnosti, kam patrí ako biologický realizmus tak aj problém sionizmu, do alibistickej fikcie "nevinného" Slovenského štátu. Ale ja nechcem obhajobu nevinného, ja chcem obhajobu iného! Oni už teraz zahodili podstatné hodnoty a chcú byť len stranou typu Matovič - ani nie že kritizovať, ale všetko len ofrflať. Ale aj to hovorím nepresne - oni nenadávajú na vonkajších škodcov, ale na slovenských ľudí v iných politických stranách.
Poviem to úplne presne a slušne, aby sa nik neurazil - je dva roky po voľbách, nech idú do piče, kto má hľadať pod mikroskopom, čo vlastne dobré urobili?

Norman

naozaj presahuje tému článku, našťastie.

Len by som povedal, že rozdieľ je v prístupe - vznikajú hnutia a religiá na základe dozretia a rozšírenia nejakých ideí, alebo vznikajú individuálnou (náhodnou) prácou či genialitou hrdinov. Snažím sa ten rozdieľ opísať ako tak rovnocenne, ale je preferujem tú prvú možnosť.

Ešte by som dodal, že kresťanstvo bezpochyby v sebe nesie ten základný konflikt medzi severným (bielym, árijským, ako kto chce) svetom a južným (semitským židovským) svetom. Ľudia ako napr. Ján Kozák sa snažia ukázať, ako je sevrský biely svetonázor, naratív - ktorý považuje za lepší a tvorivý- potom mapovaný, transformovaný fo južanského naratívu (ktorý považuje za viac prízemný, chtonický, živočíšny, brutálny). Čiže podľa všetkých zúčastnených je krsťanstvo hybrid. Ale jedni si myslia, že to nevadí a svetlá zložka je dôležitejšie, Kamas v tomto článočku naopak pripomína postoj, že je kresťanstvo príliž zaťažené, oslabené.

Tieto veci boli aj v minulosti, tým myslím pred sto rokmi a viac, preberané - bohužiaľ sú dnes znova čoraz viac zdôrazňované nádeje, že v politike je kresťanstvo výborná cesta. Ja to považujem čoraz viac za nebezpečnú ilúziu.

Norman

nech zalezú pod postel.
Zrušenia strany? A čo si ľudia myslia, že tým, že budú držať hubu, tak sa nad nimi hajzli zmilujú?

Norman

Blaha dnes požiadalv parlamente, aby si Slovensko predvolao Izraelského pampaláša za tento masaker Palestínčanov.
https://www.webnoviny.sk/blaha-odsudil-izraelsky-masaker-palestincanov-z...
Všimnite si, že webnoviny dali slovo "masaker" do úvodzoviek - asi sa im 59 mrtvych a stovky zranených zdajú málo na označenie masaker. Dobre vedieť, keď pôjdu u nás prestitúti na konár. Tu prestáva AKAKOLVEK sranda.

A požiadal aj o neposlanie vojakov do Pobaltia.

Nehovorím, že Blaha má dobrý politický profil a budúcnosť, ale aspoň si uchoval predstavu, čo je aktívna sebavedomá politika - aj ak by to robil len ako určité gesto, (vlastnú) propagandu.
Toto je téma pre kotlebovcov - kde sú teraz tie hovädá tupé? Načo sme ich volili? Prečo nie sú na uliciach? Dajte si vytetovať na čelo Tisa a odpálte do riti - len ste ukradli agendu a témy, ktoré mali byť povedané, ale ktoré vďaka vám, kotlebovcom, budú povedané až neskôr, ako mohli byť.

.

Norman

Veď koncepcia domestikácie bielych cez náboženstvo umožňuje práve to pohodlné cicanie.

Norman

No vidím, že si uviedol aj literatúru, z ktorej si čerpal. Teda ... ktorej názory podávaš. Jednu z mnohých koncepcii, že áno, lebo určite daní autori nie sú jediní, sú aj mnohí iní, ktorí to vidia inak.
Ale celý ten rozsiahly text, čiastočne o téme, ktorej sa nebavíme ( vôbec nás teraz nezaujíma, kedy a ako vznikol teologický koncept "bohočloveka" a podobne), by sa mohol charakterizovať jednou tvojou vetou:
----
Každopádne historická evidencia získaná kritickou analýzou textovej evidencie Nového zákona ukazuje, že rané kresťanstvo malo omnoho židovskejší charakter
----
Evidencia nového zákona?
Všetky tieto (tvoje) predpoklady, ako vzniklo kresťanstvo na základe života jedného potulného kazatela (žida?), akých boli vtedy stovky a stovky, sú založené, ako sám píšeš, už na podani zožidovštenej interpretácie kresťanstva - Nového zákona. Spisy evanjelia sú predsa už výrazne požidovštené kresťanstvo - to nie je zdroj historickej ani ideologickej pravdy.

To som považoval za nutné upozorniť, aj keď tvoj príspevok celkovo je podporou Kamasovho a môjho prístupu, že kresťanstvo je odnožou židovstva a pod výrazným mocenským vplyvom židovstva, aj keď nie jasne viditeľným a ako skoro všetko v židovstve, skrytým, utajeným a klamným. Ale podľa mňa nie je pre tento vplyv dôležité, ako presne vzniklo kresťanstvo, ale viac to, ako bolo veľmi rýchlo naviazané na religiózno dogmatickú aj priamu politickú podriadenosť židovstvu (viď niektoré listy Pavla, v ktorých prikazuje podriadenosť Jeruzalemským "kresťanom" a podobne (Pavlove spisy nie sú podľa analýzy dielom jedného človeka, jednej koncepcie, ale to je teraz tiež druhoradé).
Táto podriadenosť či závislosť tam je, aj keď s ňou celý čas kresťanstvo bojovalo, nepodarilo sa mu jej zbaviť.

Norman

Kozák v podstate správne upozorňuje na existenciu duchovného hnutia, tradície, beložskej árijskej tradície, na ktorú bola naštepená židovská pojmová interpretácia, ktorá bola klamne zdeformovaná na prízemnú chtonickú realitu.

Kozák vlastne plne podporuje myšlienky tohto článku - podľa neho pôvodné biele "kresťanstvo" bolo otrávené a reálne historické kresťanstvo je už len židovská sekta, ktorá pôvodné biele tradície ukradla, zámerne pretvorila a pomocou ktorej sú bieli ak nie priamo ovládaní, tak udržiavaní v stave otupelej bezmocnosti. V stave neschopnosti pochopiť svojho nepriateľa a odmietnuť ho. (postoje "židia ukrižovali krista" síce možno boli, slabé, ak vôbec, ale dnes sú interpretované ako niečo neakceptované a ďalší diel viny, ktorú majú kresťania u židov, ktorú si kresťania musia u židov odprosiť, odrobiť ).

Norman

Môže byť, že to v takomto rozsahu začalo len relatívne nedávno, ako sa to všobecne vidí. Ale ktovie, keď sa človek pozrie, ako naozaj dokážu zametať stopy a obracať históriu naruby tak si myslím, že sa to ťahalo celým kresťanstvom. Celý čas boli židia tí, čo požičiavali šlachte či královskému dvoru peniaze, už vtedy, ochodovali s otrokmi a podobne.
Najväčší zlom bol už okolo roku 300, keď sa zlomila Rímska Ríša a prijala to náboženstvo z Blízkeho východu za štátne. Potom sa ho snažila celý čas upraviť, zjemniť, zreformovať, rozložilo ho do desiatok smerov - ale vidíme, že vplyv blízkovýchodných ľudí je stále tragicky veľký.

Norman

Ak by sme presnejšie rozpísali môj pohľad, tak kresťasntvo bolo nezávislé učenie, skupina učení či hnutí, ktorého časť sa spojila s judaizmom a bola ním ovládnutá. Boli k nemu nalepené starozákonné spiysy a vôbec mýty o Abrahámovi, Mojžišovi atď.
Ale tieto detaily, ako k tomu došlo, sú pre súčasnoť a našu debatu už vlastne druhoradé.

Ďalšia vec je, že si to povedzme tak: každý človek má nejaké "duchovno", svoj duchovný vývoj, aj ateista, každý má nejako riešené metafyzické a hodnotové problémy - a u nás to prirodzene väčšina či mnohí uskutočňuje cez kresťanstvo. Tí ľudia sa ho logicky nemôžu zriecť, to je ako zrieknuť sa matky, ktorá ťa vychovala, či zrieknuť sa svojho člna na mori. Napriek tejto dileme je ale objektívna pravda, že kresťanstvo je takto zaháknuté na židovstvo, (doslovne "hacknuté", s vírusom, ktorý sa zaktivizuje, keď to zločincovi vyhovuje).

Ergo: nikomu nechceme brať jeho mystiku, ani najmenej, ale tu sa teraz nebavíme o vnútornýh tajomstvách, ale o spoločnosti - a ľudia by si mali uvedomiť, kde končí duchovno a začína cudzia perfídna sieť. Ísť s ňou bojovať na jej koňovi, s jej zbraňami, s jej pojmovým aparátom a naratívom, je ľahkomyselné a dopadne zle.

Norman

Nemyslím, že by aj v takej veci pomáhal len príklad. Podstatné je, že ak niečo niekto zahodí, tak mu takmer vždy niekto z prítomných povie do duše, a ak treba, aj ho slovne dodžube, v krajnom prípade hrozí aj strážnikom s pokutou.
Tak to bývalo, ale dnes je nekorektné diktovať cudzím ľuďom. To je základný problém, že občan nemôže ani ústne trestať, nehovoriac o tom, že by aj rukou pomohol, ako bývalo kedysi. To všetko je zakázané.
A inštitúcie, nejaká polícia, tí nebudú nikdy na toto všetko stačiť.
Ergo - ja aj pri malom zle vidím ako nutnosť nejakú činnosť, aspoň náznakovú.

Norman

aj keď v úplne všeobecnom pohľade to platí, nie je to samé od seba. V žiadnom prípade neplatí, že dobro porazí zlo svojím príkladom. To je jeden častý omyl a tomu neverte. Nič nie je nikdy ovládnuté iným príkladom. To je ten večný problém, že žiť v selankovitých ilúziach je ľahšie a krajšie, ale nie sú to pravdy - a často o čo sú krajšie, o to rýchlejšie končia. Určitým spôsobom si človek môže vybrať, povedzme, akoby si mohol vybrať, zdá sa, že si môže vybrať medzi realitou a ilúziou, ale ja som jednoznačne za triezvosť, bohužiaľ :-) Taký je môj osud :)

Aby sme boli presní aj v tom všeobecnom pohľade a nik ma nechytal za slovíčka, dobro či zlo nikdy nevyhrá ale sa určitým spôsobom neustále menia. Zlo môže veľmi ľahko vyhrať na dosť dlhú dobu - história nepíše skoro o ničom inom, než práve o výhrach zla. Ak by zlo nevyhrávalo, nemala by ani o čom písať.

Norman

Ak si si nevšimol, Izrael ešte v ten deň, ako Netanjahu pochodoval s Putinom, zaútočil na Sýriu, buchol tam okolo 130 rakiet. Je to výsmech aj Putinovi.

Vážne, Lubov sa rečnícky spýtala, či je naivná, takže vie, že Netanjahu sa nezmení. Nik sa nezmení z podobných ľudí, ani najmenej. Ale ty si vážne myslíš, že niečo na neho zapôsobí? Ty hovoríš "uvidíme". Ale už sme videli, opakujem, hneď v ten deň.

Ale naozaj ma najviac mrzí taký ten všeobecný napísaný či nenapísaný predpoklad, že dobro ovplyvňuje svojim príkladom zlo a mení ho k lepšiemu. Nie tvoj, hovorím, všeobecne rozšírený predpoklad. Úplne vážne si myslím, že je to za prvé dané dedične. A za druhé teda, zrejme ste asi nepoznali v živote čo len trocha hlbšie zlo, ale aj zlých ľudí. Ani si vlastne neviem predstaviť, ako je to možné - ale k tomu vám možno len gratulovať. :)

Norman

Nik nehovorí, že je Mečiar nejaká ovečka a o Harabínovi si myslím tiež svoje, ani to nechcem písať.

Ale predsa, v súčasnosti sú toto žiaľ "symboly" jednej alternatívy.
Ale nech by mal stretnutie viesť hocikto, aj tak je takéto zrušenie diskusie veľmi úbohé a prejav zbabelosti. Je to typický príklad slovenskej reality. Hovorí sa: "nedokážem to pochopiť", ale to je nepresná veta - nedokážem až toľkú úbohosť akceptovať. Aj keď je to len jedna z mnohých a aj keď sú Mečiar a Harabín ľudia, od ktorých radšej ruky preč. Konieckoncov, ani tá beseda nebola zrušená kvôli nim, ale kvôli iným hosťom a organizáciám.

No ale to je jedno, veru, povedzme si na rovinu: nič sa tam nezmenilo. Aká myšlienka v matici zostala? Po revollúcii to vzniklo ako mrtve dieťa, ako mrtva bábka, a takým to zostalo doteraz, lebo mrtve sa nedá oživiť - dá sa tým len pohýbať a tvrdiť, že to žije. Ale ono to nežije.

Norman

V diskusii je aj fotka, pohľad zvrchu, z nadhľadu :-) Dík, že si to našla.

 

charlie hebdo

 

Ale aj vo Francúzsku nebolo len toto, bola aj veľká skutočná demonštrácia - let títo "politici" sa na rozdiel od Putina báli a boja isť medzi ľudí.

Norman

Veru, nezmenilo ho to. Ani najmenej. Pre tieto jašterie mozgy je takéto masové zhromaždenie len ukážkou, že ľudia sú manipulovateľní a v podstate ho to teší. On tam nevníma to, čo ty - spolupatričnosť, silu (a iné veci). Je pre neho asi trocha neobvyklé, že je sám v dave - ale to bol len okamžik. Ako keď išiel v Paríži po udalosti charlie hebdo - tam bol ale dav len simulovaný.

Norman

Uvažuješ správne, len musím pripomenúť, že od začiatku vzniku tohto portálu sa nik nechcel pridávať na stranu fašistov a antifašistov, lebo je to dnes len krútenie sa dvoch zatuchnutých fanatikov.
Ale kedže "antifašistov" je viac a zas im riadne prijebáva, tak si kedykoľvek do nich kopnem alebo na nich naplujem. Čim viac sa vystrčia, tým viac.
Ja osobne sa NAOZAJ nerátam ani medzi "kotlebovcov, ľudákov ani národných socialistov" - kotlebovci je entita, ktorú som síce sledova od prvých demonštrácii, osobne som na nich chodil pozrieť, ale vždy boli príliš obmedzení svojím pohľadom, ľudak nie som, lebo som nikdy nebol vystavený ľudáckej výchove a v princípe sa neriadim tým, čo bol môj dedko či babka (a dedko na Tisa sral, to je moja polit "výchova" od neho :), a nejaký národný socialisti dnes, ale naozaj, žiadni, nežijú (ak sa nejaký ded (Astar na prope) k tomu hlási, je to len jeho prehnaná namyslenosť, v realite ním zrejme nikdy nebol ). Hovorím to len preto, lebo si napísal : "nie je zrovna 2x inteligentné otvorene sa hlásiť a adorovať tento druh ideológií" - tak neviem, či máš dojem, že ja ADORUJEM nejaký typ ideológií. Ja tu nič neadorujem - ak, tak sa dištancujem či vysmievam napríklad adorovaniu bratstva Putin Netanjahu v Moskve, pričom vzápätí Izrael robí otvorený útok na Sýrske jednotky, ničí ich radary a zabíja vojakov. Tomu sa smejem. Dokonca aj nacistické pochody som pripomenul ako negatívny príklad, že Rusi dnes nerobia nič iné, len pochodujú ako Nemci v 1935 v Norimberku. Aká adorácia?

Ćo sa týka "totality", to máš pravdu, ale tiež neviem, prečo to tu spomínaš. Bolo by treba si skôr uvedomiť a teda to tu napísať, že ľudia, čo "kritizujú demokraciu", myslia tiež LEN tento konkrétny režim, ktorý sa demokratický len nazýva, ale v realite nie je. Ľudia "kritizujúci demokraciu", kritizujú vlastne jej nedostatok - a to je jediné, čo by si mali aj oni vyjasniť a možno sa presnejšie vyjadrovať. Lebo my nehľadáme metódy, ako zakryť pravdu, ale naopak, ako ju presnejšie povedať. Aby mala tvrdý DOPAD..

Norman

je úplne prirodzené si pripomínať aj "oslavovať" koniec vojny. Nie len kvôli nejakému humanizmu, ale kvôli tomu, že vojny niečo dôležité tvrdia, prezrádzajú. Preto si treba pripomínať napríklad ich koniec.
A ešte prirodzenejšie je, keď si napríklad Rusi pripomínajú svoje víťazstvo. Lebo víťazstvo, podobne ako sama vojna, len ešte viac, niečo vypovedá o schopnosti daného národa. Je správne, že si Rusi svoje víťazstvo pripomínajú a oslavujú. A konieckoncov, oni si tým víťazstvom nič zlé do svojej zeme nepritiahli (ak, tak to zlo tam už bolo). Pritiahli ho do iných.
Ergo: nechcel som útočiť na samotný sviatok konca vojny ako taký. Len som chcel pripomenúť, kde treba hľadať korene dnešnej situácie.

Aby som použil riadne triviálny príklad, ale lepší ma nenapadá: je to ako s každým zlozvykom. Človeku je zle, má potiaže so zdravím a "čuduje sa", prečo. Ale zabudol, že včera pil ako zviera. A večer zas bude popíjať do nemoty.
Tak nejako.

Je fajn, že skončila vojna a že v Európe je tak dlho mier. To je motto týchto sviatkov. Ale, žiaľ, ten mier je otrávený. 70 rokov si stále ľudia hovorili: nie je to také zlé, zvládneme to. Ale ono to neprejde dobre, a ak sa niečo radikálne nezmení, tak to ľudia nezvládnu.

Norman

Nielen také aktívne slúžky, ako Mičev, ale takmer všetci perlia o dušu.
Kauzálna vzdialenosť medzi rokom 1945 a 2015 (veľká vlna invázie hnedoidov) je pre nich proste príliš veľká.
To je osud.
Kým sa nepoučia, sú nútení svoje chyby opakovať. Znova a znova a znova ... Toto je to, na základe čoho vznikol pojem karma, večný cyklus.
Je poháňaná ich beznádejnou nepoučiteľnosťou. Nedá sa za to na nich hnevať, ale ani podliehať beznádeji. Je to ICH osud.

Norman

pozor, jed. (pre znalca angličtiny, netreba rozumieť všetko, začína to od slov No, I've got no use for it, 1 min 30)

Norman

Urážlivé veru nie je ani tak to prirovnanie, ale to zúžené zaškatulkovanie.
Ale s akou hrôzou to spomenul :-).
Oderint dum metuant.

Norman

Ak nechceš, aby sa Slovensko zmenilo na Afriku, si tiež eugenik, pretože rozdiel medzi Afrikou a Európu je v genetike.
Ktokoľvek, kto si uvedomuje, že hrozba je už v samotnej dedičnej povahe ľudí, ktorí sú výrazne odlišní a tlačia sa do Európy, je eugenik - pretože mu ide o to, zachovať to dobré, čo je, zabrániť jeho zmiešaniu s negatívnym. Všetko to je eugenika a je lepšie si to vyjasniť v presných pojmoch, ako to nechať na živelnosť pocitov štýlom "toto chcem, tamto nie, ale ani neviem prečo". Poznanie je vždy lepšie, ako subjektívna svojvoľnosť.

Nazývať sa napríklad "náboženský konzervatívec" je alibizmus. Ty máš náboženstvo, ja mám náboženstvo. Ty máš konzervatívnu tradíciu, ja mám ešte staršiu konzervatívnu tradíciu. To o sebe prehlási každý, že je náboženský konzervatívec, a basta. Kto nás rozsúdi, čo teraz?

Čo sa týka samotného historického nacizmu - skutočný nacista je človek, ktorý by adoroval Hitlera, prissahal na jeho genialitu či osudovú predurčenosť. Nacista je človek, čo považuje program NSDAP za výborný aj pre dnešnú dobu a obhajuje prakticky všetky zásadné skutky nacistického Nemecka. To my nerobíme a ani si to naozaj nemyslíme.

My sme ale slobodní ľudia, ktorí si nenechajú nabulíkovať politické dogmy o minulosti. Po každej vojne sa prehratá strana očierňuje nekonečnými hlúposťami, používa sa na vytvorenie nepriateľa - hlavne preto, aby sa zotročili ľudia v prítomnosti. Dialo sa to po roku 1945, dialo sa to po roku 1989 - vymýšlajú sa blbosti o hrôzach (ako by dnešný režim neprinášal hrôzy aj civlné tak aj vojenské), vymýšlajú sa fanatické lži o totalite a despocii minulosti (len aby nebolo vidno súčasnú totalitu). Ale tak, ako nie som marxista, ak niekedy odmietnem tie nekonečne tupé klamstvá o reálnom socializme, ktorý som sám zažil a úprimne ho osobne odmietam, tak nie som ani nacista, ak napíšem, ako systém klame ľudí, ako sa "nacizmus" zneužíva hlavne na udržanie tohto dnešného hnusného anglosionistického režimu.

Pravda je teda jednoduchá: v skutočnosti sa za "náboženský konzervativizmus" alebo za podobné nálepky ľudia len skrývajú, aby nemuseli povedať pravdu, čo si naozaj myslia. Ja to chápem, ak to robia verejne a pod vlastným menom, sú vystavení hrozbe stíhania a perzekúcii (viď Rostas, Magát, Mazurek a mnohí mnohí iní). Náboženský konzervativizmus je taká fráza, za ktorú sa dá skryť. Ale len fráza. Tu v anonymite si môžeme a musíme povedať pravdu otvorene. Teda ja ju chcem povedať, nehľadám len nejakú ideológiu, nejakú zástavu, jednu z mnohých, ktorú si vyberiem a za ktorú sa schovám, aby som už nemusel nad vecami rozmýšľať. My nehľadáme jedno vozidlo, v ktorom sa dá pohodlne viezť za nejakou gýčovitou farebnou fatamorgánou "dobrej nálady" a "šťastia", my sme viac ako zvedavý automechanik, ktorý sa díva vozidlám až do bachora.

Ale dík za podnet. Takto by malo vyzerať fórum, že si každý napíše, v čom vidí problém. a vyjasní sa to.

Norman

V každom prípade sme tu boli vždy úprimní.
Konieckoncov, ani ma nenapadlo definovať sa ako nejaký hovorca alternatívy čo nacionalizmu.

Norman

Rodina je, podobne ako národ, prirodzená jednotka ľudskej spoločnosti. Väčšina tradícii je aj v moderných časoch uložených a predávaných v rodine a tak systém, ktorý chce ľudí úplne ovládnuť, urobiť bezbrannými, sa zákonite stretne v konflikte s rodinou (a národným povedomím). Preto systém berie deti od útleho detstva do škôlok a škôl, štát si uzurpuje monopol vzdelania, oslabuje sa rola rodičov ako autority a podobne.

Samotné LGBT je za prvé ten klasický zástupný problém, ktorý má ľudí zaujať v rozbrojoch, v mlátení do nepodstatných nepriateľov. Za druhé je to následok rozkladu rodiny - homosexuáli, ktorí by v spoločnosti založenej na rodine museli byť slušne ticho, sa v tejto rozvarenej spoločnosti prejavujú nadmieru, pretože tu nie je zdravá regulácia ich správania. Okrem LGBT sú podporované aj iné formy sexuálnej dekadencie, pedofília, striedanie partnerov, abnormálne vekové vzťahy ... - LGBT je len jedna z viacerých.

Čo sa týka "skapania" po zrútení sa bielych národov:
za prvé to sionisti aj tak urobia, radšej budú sami sedieť s arabmi pod stanami, len aby bieli a akákoľvek iná skupina ich nezahanbovala tým, že je lepšia.
Za druhé sionisti nevedia a neveria, že sa to naozaj zrúti, že to stojí hlavne na bielych. Sionisti si myslia, že to oni dokážu spoločnosť ukočírovať aj potom, že ju dokážu riadiť a viesť. To je ich fatálny omyl, prejav ich absolútneho nedostatku reálnej sebakritiky. Oni síce chápu nejaké svoje chyby, ale celkovo si slepo veria, ten ich kreténizmus "božej vyvolenosti" je aj u ich najväčších ateistov hlboko zakorenený.

Takže, možno tieto veci zo začiatku nie je až tak ľahko vybrať z toho chaosu, ale keď ich raz človek rozpozná, už to nie je ťažké vidieť. Ale často je u ľudí problém uveriť, že myslenie sionistov je také rozdielne.

Norman

Z určitého uhla pohľadu nie je čo dobýjať, lebo Západ vyhlásil už pred polstoročím, že je OTVORENY. že jeho hodnoty nepotrebujú ochranu, že svet sa spojí a všetci budú bratia (alebo tak nejako). Nepokúšam sa to ani karikovať, ironizovať, toto oficiálne myslenie tu zavládlo. Hm, tá otvorenosť nebola voči komunizmu, ale po jeho páde už začal totálne vládnuť tento utopický extrémny pohľad na svet.
Či je to zámer alebo len hlúposť je otázka, ale je to proti všetkým reflexom a inštinktom, žiaden človek a žiadna spoločnosť nemôžu byť takí blbí samí od seba - ergo je to jednoznačne ZAMER na zničenie kultúry a genoofondu v Európe.

A za druhé chcem dodať, opakovane, že to nebolo bez boja. Bojovalo sa viackrát, rôznym spôsobom, ale najviac v rokoch 1939 -1945. To bola veľká vojna a VTEDY to Európania prehrali. Aj na burzách či v masmédiach sa vedie konfrontácia, ale bol hlavne tento veľký explicitný boj a následok tej prehry je tento stav. To neznamená, že výhra druhej strany by bol ideálny stav, to vôbec nie, kľudne môžu ľudia veriť, že by to bolo aj horšie - ale ak sa niekto pýta, PREČO je to takto, "bez boja", tak odpoveď je - boj bol, a európske, či susedné (vtedajšie ruské a americké impérium) si takto vybrali. Ale pre mňa za mňa, môže sa vina hodiť aj na nemecké impérium, že to vraj začalo (začalo to už roku 1914), ak niekto chce - ale stále zostáva ten fakt: dopadlo to NEGATIVNE pre Európu v 1945-tom a odvtedy sa tento fatálny proces prejavuje. Turci do Nemecka po vojne, Arabi do Francúzska po Alžírrkej vojne, reálny stuchnutý boľševizmus na Východe ... a teraz napríklad masová imigrácia hnedoidov . Ako bez boja? Boj už bol a preto sa teraz už takmer nik nebráni.

Norman

Potraty, napríklad. A aj na Kotlebovcov už frfleme. A vôbec, zväčša nie sme kresťanskí - a priam varujeme pred náboženstvom v politike.
A propagujeme tu gnózu, teda pod tým názvom univerzálne prastaré duchovno. Také staré, až je nekonečné. Nie sme my veru alternatíva pre Slovensko.
Čítanosť je skôr skromná, ale takmer každý gramotný nás už videl. Ale koľko ľudí chce práve toto čítať? Konieckoncov, nehovoríme nič nové, skôr sa pýtame, koľkí už vedia a či je už čas.
Ale ľudia sú stále príliš rozptylovaní, nevedia sa ukľudniť (toto je teraz najlepšie formulovanie situácie - nedostatok pokoja). Na Slovensku ešte proste nie je čas.

Ale ako píše aj podobenstvo o rozsievačovi, semiačka padnú na rôznu pôdu a nikdy nevieš, ako sa vyvinú. Stačí, keď z niektorých pár vyrastie, a z jedného budú stovky, tisíce ...
(niet nad klasické (predkonfirmačné) vzdelanie - a potom že socík potieral náboženstvo - vôbec som si nevšimol (nevšimol, ale mal som určite čierne body, spätne to jasne vidím, kurvy)).

Norman

preklady sú teraz priamo v menu:
extern - preklady klasiky

http://nadhlad.com/klasika/zoznam

Je tak viac miesta.

Ináč s levom ma to až prekvapuje, fakt je tu len dva roky, tak dlho tam bola tá zamegula.

Norman

Hm, to je presne tá rafinovanosť, každý manipulátor musí dať na stránku niečo, čím sa prezradí. My sme dali leva, (asi Leon club, no fuj).

Norman

hej, dobrý postoj, dík.

Norman

že už nerastiem ... No uznám, že do výšky už roky moc nerastiem ... ale do šírky ešte občas je nejaký prírastok

Ale ďakujem za pochvalu, že sme mali aj pred rokom pravdu a nie je dôvod ju nejako meniť.

Samozrejme, je mi jasné, že nemôžem držať krok so súdruhmi, ktorí idú spasiť svet - koľkáty to už krát? No neviem, pisali mi včera síce z OSN a žiadali súrne o radu, ale ja už to asi v tomto živote nestihnem, takže to nechám na vás, aby ste poskakovali okolo vševidiaceho oka, ktoré všetko vidí a všetko vie.
Lúčim sa s pozdravom:
Globálny prediktor nikdy nespí

Norman

Všetci tu máme svedomie. Ćlovek sa s tým stretne a práveže my to svedomie máme, nám to nedá - naopak to oni, vonkajší systém chce, aby sme si zvykali na žobrákov priamo v centrách miest, aby sme si zvykali na bezdomovecké chajdy priamo pod mostami v centre hlavného mesta. To je absurdné, systém chce vychovať z ľudí necitlivých zombies. Sedia v kaviarni na hlavnom námestí SNP, tom demonstračnom, a pár metrov od nich žobrák prosí o drobné. Nech je ten žobrák ktokoľvek, ako si tí ľudia môžu spokojne užívať slnko len kúsok od neho?

Nemyslel som to hore arogantne, že je pod nejakú našu úroveň sa zaoberať tými, čo v tomto skurvenom systéme z tých či oných dôvodov prehrali. Skôr naopak, bolo to myslené ako prejav racionálnej skromnosti, že na to naozaj nemáme rozmer, prostriedky, aby sme sa do toho zaplietli. Tých, čo prehrali, je príliš veľa, dá sa povedať, že väčšina, ba dá sa povedať, že všetci.
Takže je to prejavom našej reálnosti, že im všetkým nemôžeme pomôcť, ba ani dať nejakú radu, čo a ako. Hoci sa to nedá ignorovať, symptómy choroby sú dôležité, je treba vidieť, ako sa rozrastá, ako sa prejavuje - ale treba ukázať a potom aj vyrezať priamo jadro nákazy.

Žobrákov a asociálov treba natrieť na chleba či priamo vopchať do papule sulíkovcom a miklošom, nech sa nimi oni doslovne zadrhnú, lebo to je ich vina.

Stránky