roman

komentáre

roman

Slobodný vysielač (http://pohov.sk/radio/slobvys/) sa často k podobným veciam vyjadruje