slaven1

authenticated user

komentáre

slaven1

Vyplýva to z povahy veci :)

Tuto si pýtaš k Mníchovskej zrade odkaz na článok o koľko armádu 3. ríše (termínus technikus) posilnilo odovzdanie Československa tzv. "spojencami" (Anglickom a Francúzskom). [Podobnosť s dnešnými "spojencami" (NATO) čisto náhodná :-]

Priame vojenské výnosy nie sú, podľa mňa, až tak zaujímavé. Dôležitejšie sú výrobné kapacity Československého priemyslu. Česka vo podobe protektorátu a Slovenska v podobe satelitného štátu ríše.

Správna otázka by mala byť, koľko tankov, vozidiel, lietadiel, zbraní atď. sa od 1939 do 1945 vyrobilo na našom území v prospech 3. ríše.

Veď nezabúdajme, že Škodove závody si zobral ako vojnovú korisť Göring a premenoval ich na Göringove závody. [Dnes závody zobral VolksWagen vrámci tzv. privatizácie - inak povedané (vojnová) korisť. Na Slovensku je dobrý dnešný príklad U.S.Stíl.]

Koľko uhlia 3. ríša vyškrabala z Ostravy? [Dnes OKD "vlastní" kto, dnešný český "protektorát"?]

Koľko ľudí odovzdalo Československo ako robotníkov na robotu do závodov v Reichu? [opäť podobnosť s dnešnou okupáciou].

A to je to. Mníchovskú zradu možno považovať za skutočný začiatok druhej svetovej, nie napadnutie detsky-naivného Poľska.

--

Андрей Фурсов о том, кто подталкивал Гитлера к войне

Keď Praha bola Deutschland - jeden z prvých prototypov elektrické vozidla Škoda (benzínu nebolo). Inak pekné dobové video, ŠPZ s D-čkom, dvojjazyčné nápisy, anglická.. hmm.. nemecká hudba v radiách :)

AVIA S-92 je prúdová stíhačka vyrobená v 1946 na základe komponentov Messerschmitt Me 262, ktorý sa vyrábal aj v protektoráte Čechy a Morava.

slaven1

Na HS dnes vyšiel článok o pôrodnosti. Pôrodnosť Slovaniek nie je 1 dieťa na každú slovanskú ženu v plodnom veku, ako som si myslel, ale 0.9. To znamená že pomer cigánske / necigánske deti na Slovensku je 43,7:56,3.

Naše médiá sa príliš nevenujú istej tematike, aj keď veľmi aktuálna. Na margo tejto témy bola, napríklad, aj relácia, keď 11. septembra besedovali v televízii TA3 Ábel Ravasz (Most-Híd), splnomocnenec vlády pre rómske komunity, a Ladislav Richter, Platforma rómskych aktivistov. Reláciu si môžete pozrieť tu

Nebudem hodnotiť úroveň relácie ani jej hostí, každý, kto si ju pozrie sám si ju vyhodnotí. V 54 minúte relácie však zaznelo zopár publikovaných štatistických údajov, nič nové, ale predsa trochu na zamyslenie. V Slovenskej republike v priemere za život pripadá na jednu ženu 1.6 detí. Bez rómskych žien však iba 0,9 detí (ja som predpokladal 1.1, nie je podstatné) Vráťme sa na chvíľu do lavíc základnej školy a aplikujme niektoré výpočtové úkony: teda 1,6 – 0,9 = 0,7 a ďalej 0,7 : 1,6  = 0,437 Znamená to teda, že z novonarodených detí v SR je 43,7% rómskych, nerómskych detí je teda 56,3%.

Pána splnomocnenca toto číslo nijak nevzrušuje, alebo to nedáva najavo. Nahliadnime ešte trochu do štatistiky, našiel som údaje z roku 2017. K 31. decembru 2017 mala Slovenská republika 5 443 120 obyvateľov. V roku 2017 sa v Slovenskej republike narodilo 57 969 živých detí a zomrelo 53 914 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 4 055 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 722 osôb (prisťahovalo sa 7 188 a vysťahovalo sa 3 466 osôb) . Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 7 777. V Atlase rómskych komunít v roku 2013 bolo identifikovaných 402840 Rómov.

Ja som presvedčený, že v SR ich žije oveľa viac, ale to nie je teraz podstatné. Použijeme údaj z roku 2013, pre náš orientačný výpočet je to postačujúce. Hovorím v množnom čísle, pretože som za to, aby ste so mnou počítali ak uznáte za vhodné. Počítajme teda ďalej 402840 : 5443120 = 0,0745 v SR je teda minimálne 7,45% obyvateľstva rómskeho. Z narodených detí 57969 x 0,437 = je 25323  rómskych, nerómskych detí sa narodilo 32646. Pozrime sa ešte na to, koľko ľudí zomrelo a aké bolo ich etnické zloženie. Zomrelo v roku 2017 53914 osôb, z toho x 0,0745 = 4016 Rómov a 49898 Nerómov.

Rómska populácia je vekovým zloženým oveľa mladšia ako nerómska, takže ich zomiera menej, ale aj tento faktor zanedbáme. Čo to znamená 49898 – 32646 = 17252 nerómskych obyvateľov teda ubudlo a pribudlo 25323 – 4016 = 21307 rómskych obyvateľov. Aký je teda prirodzený prírastok 21307 – 17252 = 4055 obyvateľov. Áno číslo sa zhoduje so štatistickým údajom. Záverom sa dá na základe údajov spomenutých v uvedenej besede povedať, že s presnosťou rovnajúcou sa takmer istote v Slovenskej republike v roku 2017 ubudlo 17252 obyvateľov nerómskeho pôvodu a pribudlo 21307 obyvateľov rómskeho pôvodu, taktiež sa prisťahovalo 7188 cudzincov a vysťahovalo 3466 pôvodných obyvateľov.

Kto chce, môže si ako domácu úlohu vypočítať, za koľko rokov sa pri takomto trende nerómska a rómska populácia v SR vyrovná. Závery pre seba by mala vyvodiť nielen politická reprezentácia Slovenska, ale aj nerómske ženy by si mali položiť otázku, ako plnia svoju reprodukčnú úlohu, samozrejme, muži tiež majú o čom rozmýšľať, tomuto národu je vraj tak dobre ako mu ešte nikdy v histórii nebolo. Tak v čom je vlastne problém?

Jozef Šedovič

Je to dôsledok aj skrytej kolonizácie Slovenska, keď je naša energia, hodnota vytvorená našim národom, odsávaná preč či u nás doma sú cielene vytvárané také ekonomické podmienky, že ľudia (bez priameho príkazu, ako keby sami od seba) odchádzajú do krajín metropole.

Okupant v prvom rade kontroluje informačné pole, cez ktoré nastavuje "hodnoty". Zobrazované filmy v kinách (iba Holyúd), tv (Markíza), internete (Youtube), sterilné pesničky, preklady homo-literatúry zo Západu, propaganda ideológie LGTBAADRD, atď. Treba zákon na zákaz vlastnia médií zahraničím, kino-siete tiež nemôžu byť vlastnené rôznymi izraelskými sro-čkami.

O orbánovských opatrení na podporu rodiny som písal tu (nenávratná mladomanželská pôžička 30 000€ atď.)

Vy kľudne o počasí, ja budem o tomto.

slaven1

za ich redakciu:

Informácie, ktoré dnes priniesol web Postoj o tom, že Kočner je akcionárom Hlavných správ, sú úplné nezmysly.

Kočner, a nielen on, mal záujem o kúpu Hlavných správ, ale jeho ponuky neboli akceptované. Od túžby a chvastúnstva je teda k realite dosť ďaleko.

Hlavné správy majú od začiatku jediného výlučného vlastníka. Kočner ich teda neriadi ani nefinancuje.

Nárast príjmov je spojený s nárastom čítanosti, ktorá sa v roku 2018 skoro zdvojnásobila.

Hlavné správy boli a zostávajú jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku nevlastnené oligarchami ani zahraničnými korporáciami.

redakcia

 

slaven1

A kto slintá v tom článku? Kto je Maťko H-anus? Z popisu o autorovi aj s poznámkami či vôbec čítať tú somarinu:

Vyštudovaný (tu prvé zaváhanie) germanista, svoj pracovný život začal ako učiteľ (ďalšie zaváhanie), až presedlal na novinárčinu (červená). V rokoch 2002 až 2004 pracoval ako redaktor v týždenníku Domino fórum (červenšia už nebude - to je ten týždenník čomu šéfoval František Jebeš?), v decembri 2004 stál pri zrode časopisu .týždeň (červená červená), od roku 2008 do roku 2014 v ňom pôsobil ako zástupca [amerického patriota a] šéfredaktora (tutovka).

Tí Postoyáci, to bude dáka chamrať, keď dávajú priestor prežitkom typu Maťko H-anus.

slaven1

Keby si nenapísal o tom článok, tak ja napíšem koment. Jeho nadpis by bol "Postoy škaredo píše o Hlavných správach" a jeho obsah by bol "Klan stojaci za marginálnym portálom Postoy.sk škaredo píše o Hlavných správach. Pravdepodobne preto lebo zle pánbožkujú, nesprávne vykladajú SLOVO (akože) BOŽIE. A tak na nich Postoj nakydal." No a pridal by som ešte odkaz na ten "príspevok".

Keďže si sa k tomu vyjadril, Norman, môj komentár je iný :D

slaven1

Je to cena za to, že Americký Deep State sa rozhodol formálne tohto molocha presunúť do Nemecka, svojej kolónii. Že, a to hlavne, servilní Nemci našej doby, na to kývli a dovolili to. Za to ich (a nás spolu s nimi) bude treba trocha otráviť glyfosfátovým jedom. Trest za to, že Eurozväz povoľuje Roundup.

Najvhodnejšie bude aby sa táto žranica servírovala hlavne v Bruselských a Berlínskych vývarovniach, lebo toto sú miesta kde sa robia rozhodnutia, miesta, kde sa podpisujú lajstre.

Čim skorej dostane kritické množstvo kritickú dávku, tým skorej dôjde u Bayernu a ďalších k prehodnoteniu výroby podobných "lahôdok".

V Eminom článku mi chýba poznámka, že veľká časť tejto lacnej produkcie skončí vo Východnej Európe - u nás doma. Výrobky sem budú ochotne dovážať obchodné reťazce ako Kauflando-Lidl alebo Tesco (lebo je to lacné).

Takže je to aj trest za naše lokajstvo a pasivitu. Preto treba aby takého jedlo bolo servírované čo v najväčšom množstve v Bratislave. Treba troška priotráviť rodinných príslušníkov našej "štátnej elity" aby sa spamätali (pozdravujem do hlavného mesta).

Bude vás, vašimi rukami, treba priotráviť. No ako inak si máte spomenúť na čo slúži Štátna veterinárna a potravinová správa? A náležitá legislatíva k ich zisteniam. Že "prekážka k slobodnému pohybu tovaru"? Ale no, nech si to žerú v Brusely sami.

https://www.rt.com/usa/225247-monsanto-glyphosate-damage-soybean/
https://www.rt.com/news/monsanto-glyphosate-safe-argentina-597/
https://www.youtube.com/watch?v=VnWDwdgI6iI - čurácka reportáž Deutsche Welle (videl som ju do 20 sekundy)
https://www.reuters.com/article/china-corn-gmo/update-3-china-rejects-us... - Taká Čína vie na čo slúži ŠVPS (China rejects US corn cargo due to unapproved GMO variety)
https://www.reuters.com/article/us-china-corn-imports-gmo/china-traders-... - China traders cancel U.S. corn cargoes on tighter GMO controls, buy from Ukraine

slaven1

WP je SJW FAKE NEWS.

slaven1

2 roky stará technológia, dokázala spraviť takéto audio - https://soundcloud.com/user-535691776/dialog

Lyrebird: Ultra-realistic voice cloning and text to speech

Trnka: Je to kompilát, nie je to kompilát? Ja dodávam, čo z toho je kompilát a čo nie?

slaven1

- Treba sfunkčniť referendum (znížiť počet potrebných podpisov na vypísanie + platné tak či tak + ďalšie veci, prosto sfunkčniť) aby sa dala ľudu do ruky brzda proti zlým zákonom, ktoré prijímajú droidi oligarchov.

- Treba zaviesť "občiansku žalobu", či ako to Harabin nazval - keď nekoná prokurátor aby aj občania mohli

- Treba zaviesť zákon o zahraničných agentoch - mimovládky financované zo zahranicia aby rozlíšiteľné (kto platí kapelu, vyberá muziku)

- Treba zaviesť zákon zakazujúci vlastníctvo médií zahraničím - okamžite sa zníži protislovenská činnosť SME, rádia Express, Markizi, Joj, Aktualit.sk, Topkies.sk, Nového času, atď.

- Treba zrušiť súkromné zdravotné poisťovne - toto je zlo.

Ale body hore nebudú, lebo "ešte nie je zle".

slaven1

Dik za tipy, pozriem aspoň trailery :D Ďalšie tipy čo som dostal: Čiara, Loli parádička, Únos, Kandidát (posledné 2 sú na politickú-predvolebnú objednávku).

slaven1

V Rusku zomrel tento týždeň Alexej Leonov, prvý kozmonaut čo vyšiel do vesmíru.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alexej_Archipovi%C4%8D_Leonov

Zomierajú posledné veľké mená predchádzajúceho režimu. A nové nie sú. Som tuho rozmýšľal, kde je nositeľ krásy a estetického vkusu typu Gott alebo Vondráčková. Napadla ma Kristína. Ospravedlňujem sa ostatným interpretom, že som ich tu nespomenul, ale vaša kultúrna činnosť ku mne nepreniká alias stojí za hovno!

Kultúrne je Slovensko systematicky ničené. Nehrá sa naša hudba v rádiách, ale kolonizačno-normalizačná hudba okupanta... a sa mi to tu nechce rozpisovať.

Len ešte jedna vec: tento týždeň som premýšľal kde sú filmy ako "Vesničko má středisková", "Zabil jsem Einsteina, pánové", "Pane vy jste vdova". Kedy tento režim začne produkovať čosi podobné. Že, kde sú herci na úrovni kádrov z týchto filmov?

Čo sa tento rok natočilo? Čo ste zachytili. Buď z Česka alebo Slovenska.

slaven1

Dva zákony na ktorých stojí a padá budúcnosť republiky. Momentálne skôr padá. Zákon o zahraničných agentoch (už sme tu popísali o tom veľa) a zákon o zákaze vlastnenia médií zahraničím. To by neboli ani kuciakovské Aktuality.sk, ani Topky.sk, ani Nový čas, ani Markíza, ani Jojka, ani Express, ani... je toho veľa. Všetko "najdanisti".

Inak dobrý postreh z celkovo dobre napísaného článku:

Zachráňme markízu 2 nastáva, onedlho budú ovčania povolaní na námestia (ešte je priskoro pred voľbami).

slaven1

Ani nie 2 týždne a spadla F-16 v Nemecku, Gajdoš sa vyjadrí?

Stíhacie lietadlo General Dynamics F-16CM amerických vzdušných síl s volacím znakom “Warhawk 11”, zo stavu 52. stíhacieho krídla havarovalo v neobývanom lesnatom území v blízkosti mesta Zemmer-Rodt, ktoré sa nachádza severne od mesta Trier.

Pilot sa stihol bezpečne katapultovať a utrpel len menšie poranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Podľa hovorcu Vzdušných síl USA v Nemecku, lietadlo havarovalo počas rutinného výcvikového letu.

Oficiálni predstavitelia k udalosti uviedli, že lietadlo spadlo do lesa v katastri mesta Zemmer-Rodt počas vykonávania tréningového letu, ktorý medziiným spočíval tiež vo vykonaní letu medzi mestom Trier a americkou leteckou základňou v Spangdahlene.

Hovorkyňa základne Angela Watson potvrdila, že lietadlo havarovalo 8. októbra 2019 v čase okolo 15. hodiny popoludní miestneho času a pilot, ktorý bol prevezený do nemocnice s menšími poraneniami, je momentálne v bezpečí a mimo ďalšieho ohrozenia. Informácie k príčine havárie hovorkyňa zatiaľ neuviedla.

Príčina havárie – pádu lietadla je v tejto chvíli predmetom vyšetrovania.

Úrady zablokovali územie v okolí havárie vrátane niekoľkých komunikácií a miestna polícia žiada vodičov v oblasti, aby sa vyhli danému miestu ak je to možné a využili pre presun iné trasy.

Na americkej leteckej základni v Spangdahleme je dislokovaných najmenej 24 ks stíhacích lietadiel typu General Dynamics F-16C/D Fighting Falcon a približne 4000 amerických vojakov.

slaven1

Multikultúrny výron holy-úd-skych židov, seriál Carnival Row, ktorý sa točil v Přaze, si všimol Verbal. Toto linkvistické veldielo sem archivujem celé:

Ve fantazijní Praze 19. století s přefotošopovanými Hradčany spolu žijí lidé, negromufloni a masařky. Ubohé masařky musely qůli válce uprchnout ze své vlasti, která samozřejmě, než ji napadl zlý ISI…, tedy pardon Pakt, jen vzqétala, vůbec tam neměli 13. století a masařky se nyní jen zoufale a mírumílovně snaží asimilovat do společnosti, plně respektují její kulturu, dřou do úmoru, ani trochu neparazitují na podporách a nesnaží se, kam vlezou, bezohledně transformovat své okolí na Masařkochalifát.

Negromufloni přitáhli či byli importováni ještě před masařkami odněkud hodně z jihu, samo sebou jeden renesanční vzdělanec a intelektuál vedle druhého, poctiví, pracovití a naprosto oddaní své nové vlasti, ale chudáci mají rohy, a tak mohou vykonávat jen ty nejhnusnější práce. No a lidé jsou vypatlaní xenofobní zmrdi a rasistické kurvy, jejichž jedinou kratochvílí je sužovat a týrat ty nešťastníky s tolik otevřeným srdcem.

Naštěstí se i mezi nimi sem tam najde i nějaký ten vyjebaný sluníč…., tedy pardon, chtěl jsem samozřejmě říct soucitný filantrop, altruista a správňák, v tomto případě jako vždy zoufale nehrající homokapitán a panenka pro teplouše Orlando Blow, jeden z mála uvědomující si tu hloupou omezenost, maloměšťáctví a republikánské šosáctví svého druhu a do roztrhání análu bojující za lepší, multikulturně prosluněné zítřky Sdružených barev Benettonu.

V jeho spravedlivém snažení mu neméně hamletovsky kunduje, zoufalost kástingu podtrhujíc, prkenná odpornost napřesdržku, způsobující mi svědivou kopřivku mezi půlkami, kdykoliv ji vidím, nejslizštější ze slizkých štěrbin a vizuální královna septiků - Kára de Hnus.

Po technické stránce je to mimo tu strašlivou kástingovou minelu hezky natočené, výpravné, odsejpající a s atmosférou, jako by Karel Ocasník napsal Nadějné vyhlídky na zakázku multikulti překorektnělé BBC, minimálně na pěkné tři hvězdy. Satanžel však ve mně zvítězily, jistěže hlubokou nevzdělaností a naprostou absencí sociálních zkušeností zapříčiněné, xenofobní malost a bigotní rasismus, tudíž to prohlásím za odporný demagogický výplach, patologickou agitku pro formující se degeneraci nových ovcí a Majora Zemana světopořádek reorganizujícího korporátního kapitalismu, na místě se pobliju se a pošlu to na úplné dno té nejsmrdutější manipulativní žumpy.

slaven1

p. "Nati" Blahovú vykopli z jej organizovanej skupiny. Už ju nemohli vystáť v SAS.

Nevadí. Psycháči, ktorých oligarchát a ambasáda koncentruje okolo Degresívneho Slovenska, už po nej slintajú. Budú mať druhého parlamentného divadelníka, po tom ako vzali heroínového Poliačika.

PZ (poznámka záverom) - to "p." nie je od slova "pani" :-)

https://www.teraz.sk/slovensko/nataliu-blahovu-vylucili-zo-strany-s/4225...

slaven1

Egypt kupuje 50 kusov MIG-35 generácie 4++ za cenu 40 miliónov USD kus, celkovo 2 mld. USD.
Americký lokaji riadiaci Slovensko kupujú 14 kusov F-16 generácie 3 za 121 ~ 140 miliónov USD kus, celkovo za 1,7 ~ 2 mld. USD

Toto je, milé deti, vzorová výplata koloniálnej dane.

https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/12/rusko-predalo-egyptu-50-stihaci...

slaven1

Pri Nitre sa zrútil MIG 29, pilot sa katapultoval.

Varianta 1:

Je to pripravená psychologická operácia na oslabenie silnému odporu v národe, ktorá sa vytvorila pri rozhodnutí vlády vyplatiť vysokú tranžu koloniálnej dane v podobe nákupu amerických zastaralých stíhačiek F16.

Výška výplaty priamej koloniálnej dane je 2 000 000 000 EUR (60 252 000 000,- sk) a celková suma bude ešte vyššia (lebo servisné náklady a úprava letísk).

Pripomeňme, že lietadlo F16 vzniklo v 1974 čo je pred viac ako 45 rokmi. Škodovka vtedy robila takéto autá.

Servisný technik dostal príkaz niečo nedotiahnuť. Pilot bol (v lepšom prípade) upovedomený (a bude povýšení). Lietadlo malo spadnúť do nejakej neobývanej časti.

Cieľ je vytvoriť aspoň ako taký argument pre verejnosť prečo kupovať šrot zpoza atlantického oceánu.

Varianta 2:

Lietadlu sa náhodou niečo pokazilo až tak že spadlo

Varianta 3:

Lietadlo bolo zostrelené. Buď pozemne, alebo vo vzdušnom boji. Verzia o motoroch bez paliva je určená pre verejnosť.

--

Z článku:

Rozkaz k tragickému vzletu stíhačiek sa podľa všetkého nezrodil na Slovensku, ale  v nemeckom centre vzdušných operácií v Uedeme.

Z článku:

Aby takto vysadili obidva naraz, to by musela byť čertovská smola.

slaven1

Zoznam nových strán je dlhý:
- Vlasť (ľudia okolo Harabina)
- (jednorazová) Dobrá voľba (tvár Druckera, nástupný projekt SMERákov)
- SHO (Švec, riadená opozícia, odoberač hlasov ĽSNS, SNS)
- KDŽP ("Ďalšia kresťanská strana") - odoberač hlasov kresťanských voličov ĽSNS a KDH
- Progresívne Slovensko (pokračovanie #Siete - projektu ľudí okolo americkej ambasády)
- Spolu (strana amerického droida Beblavého)
- Za ľudí (strana usvedčeného pozemkového mafiána a hlavného slovenského žaluďa Kisku)
- Priama demokracia (neviem o nich nič, asi nejaký pokus opakovať po Okamurovi z ČR)
- Aj Maďari majú dačo nové

Ďalšie budeme dopĺňať priebežne..

Ja by som to zhrnul takto: "Nové tváre" budú za chvíľu staré. Ich desiatou výmenou od 1989 nič nedosiahneme. Netreba meniť tváre, treba meniť systém. Treba sfunkčniť referendum aby aktívna časť obyvateľstva mohla tvoriť brzdu hlúpym zákonom, ktoré píše úzka skupina zlodejov.

slaven1

2 komenty k článku:

1. Riadená opozícia a odoberači hlasov sú aj ŠVEC a SHO. Sú nasadený na Kotlebu a ĽSNS. Majú veľkú aktivitu v okresných mestách kde ĽSNS vyzbieralo veľa hlasov. Taká Rimavská Sobota je celá olepená ich plagátmi.

2. Ďalšia pidi-stránka ktorá vznika je KDŽP ("Nová kresťanská strana"). Majú už kampaň po Slovensku s heslom "Čo farár Kuffa hovorí teologicky, my chceme presadiť politicky." Ich úloha je odoberať hlasy KDH a hlavne kresťanského voliča ĽSNS

Toľko 2 veci ku ktorým sa chem vyjadriť

slaven1

jj, Mochovce sú ďalšia nedoriešená vec. Stavba jadrovej elektrárne pod formálnym vedením čaptavých Talianov? Elektrárne sa nepredávajú. Bola a je to krádež. Privatizácia je forma krádeže.

slaven1

Vybrané časti z článku informačne pokrývajúcom akciu pred americkým veľvyslanectvom namierenú proti likvidácii VSŽ (a môj komentár k nim).

Z článku:

že príde čas, keď budeme musieť brať na zodpovednosť, a mám na mysli trestné stíhanie

Prípad "Kočnerove zmenky" je aj o budúcnosti VSŽ.

Dzurindova vláda predala zlatú sliepku slovenskej ekonomiky za smiešnych šesťdesiat miliónov,

Eduard sa mýli, to nebol predaj. Privatizácia je imitácia predaja, je to špecifická krádež.

Podľa môjho názoru je potrebné sa pripraviť aj na časy, keď by nedajbože mohol podnik začať aj krachovať. Na takéto veci by sme mali mať pripravenú legislatívu. My navrhujeme zákon o zamestnaneckej samospráve, aby po vzore z iných krajín v prípade krachujúcej firmy ju mohli zamestnanci prevziať a jednak ju tým zachrániť, a jednak by to bol významný vklad do ekonomickej demokracie.

Pochvala.

Lehotský sa pýta: Nie je tu priestor, aby v tomto prípade na Američanov zatlačila aj európska, bruselská diplomacia? Predsa len, košické železiarne sú oporou slovenskej ekonomiky a z tohto hľadiska sú dôležité aj pre Európu.

Chmelo odpovedá: Samozrejme. Preto hovorím, že sa do toho musí vložiť diplomacia.

A ja dodávam, a ktoré ministerstvo to má robiť? Lajčákom sprivatizované? Sorry jako, ale Mirko nemá čas.

Ešte dobrý záver:

Mňa napríklad šokovali slová ministra hospodárstva Žigu, ktorý na síce uletený návrh košického župana – beriem ho skôr ako provokatívny nápad – kúpiť železiarne za symbolické jedno euro povedal, že je to urážka seriózneho investora. Prosím? Toto robí seriózny investor? Za koho ten človek kope? Zastáva ako minister záujmy občanov Slovenskej republiky, alebo je to lobista US Steel?

 

 

A čo na to americké vedenie VSŽ? "Urazené" slová ich hovorkyne

"Postup pána predsedu Košického samosprávneho kraja hodnotíme ako neférový a urážajúci tak manažment U. S. Steel Košice, ako aj všetkých jej zamestnancov. Chceme uistiť našich zamestnancov i verejnosť, že U. S. Steel Košice sa bude naďalej zameriavať na svoju podnikateľskú stratégiu, každodenný bezpečný výkon práce, ochranu nášho životného prostredia a na výrobu vysoko kvalitnej ocele pre našich zákazníkov," uvádza sa v stanovisku vedenia spoločnosti, ktoré TASR poskytla manažérka pre vonkajšie vzťahy podniku Ľubomíra Šoltésová.

Nemajú argumenty, tak to hrajú na emócie. Pripomína mi to slová bývalého maďarského premiera "Klamali sme ráno, klamali sme cez deň a klamali sme aj v noci."

slaven1

Hýbu sa veci okolo VSŽ. Zdá sa, že klan Rockefellerovcov (vlastník USSteel) sa VSŽ rozhodol pustiť k vode.

Košický samosprávny kraj ponúkol odkúpenie oceliarní U. S. Steel Košice za jedno euro, čo pokladám za rozumný návrh:

“Vzhľadom na predchádzajúcu diskusiu o investičnom dlhu a ekonomických problémoch, s ktorými U. S. Steel bojuje, sme vedeniu spoločnosti ponúkli pomocnú ruku. Aby sme predišli následným problémom a uchránili zamestnanosť v kraji, zatiaľ neoficiálne sme ponúkli odkúpenie závodu U. S. Steel Košice za obdobných podmienok ako v srbskom Smederevo, kde prešli oceliarne do rúk verejného sektora za jeden dolár,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

HS píšu, že:

Za najväčší súčasný problém závodu označil prezident U. S. Steel Košice James Bruno takzvané environmentálne dane Európskej únie. Výrobcovia z EÚ sa cítia byť týmito poplatkami diskriminovaní, producenti ocele z krajín mimo Únie majú voči nim konkurenčnú výhodu.

V ne-euro-zväzovom Srbsku si U. S. Steel vymyslel čo?

Raši, jeden z hlavných SMER-ákov z KE sa nechal počuť, že:

“Ako by mohla župa, ktorá nemá zdroje ani na financovanie svojich ciest, škôl a sociálnych zariadení, ktoré má v správe, zvládnuť vedenie jednej z najväčších slovenských fabrík? Župan Trnka sa musel zblázniť, alebo si lieči svoj pocit menejcennosti,” myslí si [lokaj] Raši.

Stále lepšie to zvládne kraj ako investičné kobylky, ktorý firmu prišli iba vysávať.

Projekt Socialisti.sk, ktorému je na čele Chmelár, spravili pred oploteným veľvyslanectvom pri príležitosti vytunelovania Američanmi VSŽ a ohláseného prepúšťania 2500 zamestnancov protest. Píšu o ňom HS, ktoré prišli ako jediný zástupca médií (no nebudú presstitúti ďalší informovať proti svojim majiteĺom ;-) Dokonca ani na Teraz.sk o akcii ani zmienka.

Pripomeniem, že VSŽ, najväčší slovenský závod, ktorý predchádzajúci režim vybudoval na zelenej lúke, slúži ako hlavná kontribúcia pre USA (výplata koloniálnej dane), víťazovi Studenej vojny.

slaven1

Ďakujeme, že si cítil potrebu nám takto obsiahlo vysvetliť, ako nerozumieme tomu,

Nie je za čo :-) Nikto nevie všetko, rád som doplnil čo bolo treba.

Truban je v skutočnosti šikovný a inteligentný pánko, ktorému sme krivdili. :-D

Nepíšem ja.

Ak ty veríš, že to bolo dosiahnuté len heslom nbu123, tak si podľa mňa naivný, lebo veríš ich verzii.

Súdny spis som neštudoval. Bolo to zložitejšie. Hosting Websupport bol v tej kauze preto, lebo sa na prienik použili jeho servery. A policajti, lebo nemali skúsenosti, tupo zhabali všetky servery spoločnosti, kde mál vtedy stránku aj známy.

Kašlať však na NBÚ, to nie je dnes dôležité. Dôležité je, že vytvoriť firmu poskytujú službu na úrovni je jedna vec a riadiť štát je druhá vec.

Truban a ani jeho progresívne kindervajce nemá skúsenosti. Minimálne 2 roky, kym sa trocha zorientujú, budú cez nich bábkovody ťahať Slovensko kam len budú chcieť.

slaven1

ktorý potreboval tie drogy, potreboval tie diaľkové behy a rizikové podnikanie a stále potrebuje nejaký hektický pohyb.

Takže čo, nie je domased? Že ho neuspokojuje prevádzka sídliskovej večierky? A ktorí z tých politikov nemajú prerastené ego? Máloktorí, bez tejto vlastnosti by ich kolegovia zožrali.

On sa dokáže vyjadriť len v týchto dvoch stupňoch.

Tak ITčkár, true alebo false :D

Buď je to všeobecne vecou jeho IQ, alebo (ne)sčítanosťou,

Sčítanosťou. Keď priveľa čítate veci v cudzom jazyku potom vám to "fuckuje" slovník. A tým inojazyčným informačným polom z ktorého čerpá je... ta dáá... A toto je kritizovateľné, že ovláda iba jeden cudzí jazyk, aj keď dominantný dnes.

Že nie je schopný spracovať informácie napr. v ruštine, čo je v našich geo-šírkach základný jazyk miery / názorového vyváženia (Guten tag, tak veru tak). Keď sa to spojí s jeho mladosťou / neskúsenosťou (1983 / 36 rokov) tak sa stáva ľahkou obeťou manipulátorov okolo oploteného veľvyslanectva.

Nemá skúsenosti, vošiel do verejného života veľmi skoro.

On jednoducho zarobil na tom, že založil firmu v čase keď svet marketingu bol v prudkom dopyte po webových stránkach pre každú obchodnú spoločnosť.

A kedy ju mal založiť? Keď bolo odvetvie nasýtené? Tu čo riešiš? Zdvihnúť príležitosť, keď ju vidíš ležať na zemi, nie je jednoduchá vec, ako vraví Nohavica a pravdu má.

Ostatné je len technická zručnosť.

Že ostatné je len "technická zručnosť" by som takto neminimalizoval. Bolo "to" treba spraviť, čo aj dokázal. Teda Truban spolu so spoločníkmi - boli viacerí. V jeho knihe je pár mien, ktoré treba vyspovedať, ako veci vidia.

Truban ovláda proces tvorenia, lebo (spolu)vytvoril Websupport (životaschopnú firmu aj na našom 5,5 miliónovom a peknom Slovensku). V tomto je lepší ako jeho náhradník, úradník Šucho, ktorý sa hlavnú časť svojho života presúšal v rôznych funkciách verejného sektora, pričom posledných pár rokov žije v Bruseli - meste odpojencov. Truban má subjektový potenciál, ale "iba 36" a "iba angličtina".

Proste viesť nejaký kolektív ľudí a byť lídrom s prirodzenou autoritou

Hej zmákli to takto, bolo to dobre fungujúce dokým to neodovzdal ďalej. Teraz, 24.9.2019, Websupport vedie Sajfov brat :D

je na hentakú osobnosť príliš veľké sústo.

jj, mladý je.

Prečo si progresívci nevybrali radšej profesionálnu cigánku Biháriovú?

Lebo na to nemá. Nemá Ego, nemá potrebu dosahovať "veľké" ciele, atď.

Asi príliš ľavicová v ekonomickej oblasti a nedostatočne manipulovateľná.

No a niektoré vecí má, ktoré sa bábkovodom nehodia do krámu.

Mne to s Trubanom príde podobné ako s ďalším potkanom - Dzurindom.

Áno, Dzurinda je potkan. Po vanácky: jeho psycho-dynamika tomu zodpovedá

aj ten Dzurinda bol mozgovo na tom lepšie než koktavý feto (predsa len mal aj nejaké dlhšie politické skúsenosti, rétoricky sa vycvičil ako hovorca u KDH, naučil sa dobre klamať, intrigovať a pod.)

A to je ako "dobre"? Vedieť okúzľujúco klamať a šarmantne trepať do vetra? No to som rád, že nie všetci to dokážu :D

na tom sa rehotal alebo krútil hlavou i zvyšok opozície (viď taká Nicholsonová).

Hentú tupú cigánočku dávať ako príklad? Jej názor brať v úsudok? (nesúhlasné krútenie hlavou) :-D

len pripomínam, že predaj jeho firmy bol zrejme ťažký politický podvod - dostal cez ten predaj čierne peniaze na politiku, ako bolo ix krát už všade napísané.

Áno. Viď podobný príklad Mistrík. Ktovie, či si to aj Truban uvedomuje takto. Navyše, príliš skoro vyšiel do verejného života, je "ucho" a ešte aj o firmu prišiel :-D Aj žena sa s ním rozviedla. "Naši našim dali"

A samotná ta firma bola založená za rodičovské peniaze a na meno matky,

Toto neviem. Tak čo, keby dačo doebal tak mu to mamka vytmaví :-D

od stoviek iných podobných firiem sa líšila asi len tým, že ponúkala anonymné hackerstvo,

Krásne dvetisícte - zlatá éra internetu. A ako to to s tým "ponúkanim" myslíš?

predpokladám že porno a o bielom prášku hovoril on sám. Jeho internet providerska firma Websupport sa stala sa známou tým, že hackovala vtedy NBU úrad

Ak chceme uhádnutie hesla NBUSR123 pokladať za "hackovanie". Amatérčina

Až potom sa medzi kaviarenskou spodinou stala in.

Nepravda. Websupport dodáva služby vysoko na úrovni (v porovnaní s ostatnými zaspatými konkurentmi). "In" sa stal, lebo "kvalita a spokojnosť". Vedia robiť službu.

Štefunko odišiel zo zdravotných dôvodov. Buď sa mu stav zhoršil, alebo tak či tak je riziko preťaženia priveľké. Mlčí sa všade, takže asi tá prvá horšia varianta

Ako však stále je tam (na nejakom materiály som ho zazrel), teraz má funkciu "vajec pri súloži" a teda obšmŕda sa okolo ale nezapája sa. Nevydeľujúmu mediálny priestor skrz jeho "nepredajnosť" (môj názor).

Záver k Trubanovi: Je neskúsený (36 / 1983) a ľahko manipulovateľný (vie iba anglicky). Je lepší ako Šucho (subjektívnejší typ, ovláda proces tvorenia), najradšej však ani jedného.

No a ozaj, Truban nemá deti.

slaven1

Nezabúdajme, že Sucho bude po Trubanovi už tretia vodcovská tvár Degresívneho Slovenska. Prvý bol Štefunko

https://www.mojevideo.sk/video/2b6fb/progresivne_slovensko_dalsia_politi...
https://www.mojevideo.sk/video/2c1f8/progresivne_slovensko_a_jeho_lider.... - tu bol ešte volič Smer-u

slaven1

Hlavný problém je, že to nie je subjektívny typ osobnosti. Šucho má vzdhľadom na svoju doterajšiu kariéru, podľa jeho verejného životopisu, skôr charakter objektu, taký ten "nominovali ma do funkcie", Michalo-Kováčovské "dostal som úúúúúlohu".

Jeho skúsenosti však môžu mať pre slovenskú vedu a výskum prínos, školstvo nie. Premier nie.

No a problematická je aktivita, na ktorú je naviazaný cez svoju rodinnú mimovládku. NGO Equity má nalajkovaný Istanbulský dohovor a ďalšie úpadkové, nevedecké, nerozvojové, nie-skutočne-progresívne veci (prosto "Degresívne Slovensko", DS)

Poslednú dobu informačný výstup Equity pozostáva z rozťahovania policajného zákroku v Moldave nad Bodvou. O čo tam išlo neviem (už viem), asi sa správanie osadníkov polícii "надоело" (Šucha z tohto slova nie je v piči, Šucha rusky trošku vie, viď odkaz hore na životopis).

Činnosť Šuchovej rodinnej mimovládky pozostáva z toho, že prípad informačne ukotvujú a ťahajú ho k Európskemu súdu pre humánne rajty.

V lete mali k tomuto aj nejakú tématickú výstavu na festivale politickej plesne. Dokonca niekoľkým Cigáňom zaplatili na Pohodu lístok - inak by sa medzi deti hamburgerov nedostali, chudáci na okraj spoločnosti odstrčení "neviditeľnou rukou trhu".

Neviem nakoľko bola mimovládka v tejto veci aktívná pred tým ako si za Šuchom začal merať do Bruselu cestu Eset, ale celé mi to prípde, že to nerobia iba z čistej lásky k Čigáňom. Vyzerá to ako politický kalkul o hlasy z osád. Ak je to pravda, tak Šucha je dlhodobo pripravovaný.

Ema píše, že má syna. A Katarína Šuchová je kto, nevesta?

--

Keď sme pri zásahu v Moldave nad Bodvou. čo tento zásah Cigáňov voči policajtom, aj títo osadníci budú pohnaní pred eurosúd humánnych rajtov? Aj o tomto útoku bude mimovládka žijúca z globohomo grantov točiť videá, robiť vernisáže?

Stojíme pri vás (polícia).

--

Ale čo ten brutálny zásah ťažko-odencov voči nespokojným obyvateľom Šarišských Michaľan z 2009, ktorým sa prejedla kriminalita osadníkov a nečinnosť systému (lebo preťaženosť miestnej polície).

Ale z takého granty nevytrieskaš, čo Lydka?

--

Zásadová Lydka, manželka nabaleného eurobyrokrata z Bruselu, na nechala v rádiu piatej kolóny počuť, že "ak na Slovensku chceme žiť bezpečne, krivdy sa musia dôsledne vyšetriť".slaven1
slaven1

Inak všetky tieto "krvavé zákroky" sú ešte mäkký odvar toho, čo tu budeme mať tak za 10 rokov vďaka našej nečinnosti a činnosti lokajov ako je Šucha a jeho rodina (alibisticky sa vyviňujem takýmto upozornením na zapadnutom* blogu :-)

* Zapadnutom, ale radi sa tu zastavíme prebrať veci.

slaven1

Adam Valčok dostal priestor na Šuchovom FB

Tri ocenenia za boj za ľudské práva a transparentnosť spoločenského života dostali od veľvyslanca US v SR novinári Zuzana Petková a Adam Valček spolu s advokátom Dr. Romanom Kvasnicom. Všetkým oceneným patrí úcta a vďaka za ich záslužnú prácu pre lepšiu spoločnosť.

Aj il-P-rezidentka má pekný status:

Veľká česť pre Slovákov v Bruseli a samozrejme aj pre mňa osobne stretnúť sa s prezidentkou SR. Jej druhá zahraničná cesta smerovala do centrály EÚ a NATO. Slovensko nemôže poskytnúť lepší dôkaz o tom kam patrí. Prezidentka sa fotila a rozprávala s obrovským množstvom ľudí s neuveriteľnou empatiu a trpezlivosťou aj napriek neľudskej teplote a vlhkosti, ktorá dnes panovala v Bruseli. Ani ja som neodolal možnosti jej osobne zagratulovať a zaželať veľa úspechov a sily. Viem, že som sa prehrešil proti väčšine protokolarnych pravidiel - s prezidentkou bez saka:) No však to viete tí eurobyrokrati....

Boa, že vieme. Odpojení sú. No a ďalšia zlovestná foto s usvedčeným pozemkovým zlodejom, kedysi "novou tvárou v politike" (aj keď na toto má obchodnú ochrannú známku droid americkej ambasády Mirko Brblavý).

slaven1

Tak si mi spravil záchvat smiechu, s tým poučením okolo GDPR, adminom a hlavne diaľnicou do Košíc. Ani tento oportunista nám ju nepostaví, lebo je vzorovou súčasťou oligarchického systému (Eset). A súčasný systém ju nevie postaviť.

K Šuchovej manželke žijúcej parazitickým spôsobom života tento odkaz https://www.facebook.com/equityoz/posts/2123688311076424 - stará klika, pozná každého významného mimovládkara v SR. Šucha je plne zasieťovaný do mimovládneho sektoru.

K diaľnici do Košíc toto video https://www.mojevideo.sk/video/3056f/kolko_sidlisk_dialnic_zavodov_prieh...

Inak Truban manželku nemá. jeho vedkyňa/pesničkárka, Dominika Fričová, sa s ním v prvej polovici roka 2019 rozviedla. https://plus7dni.pluska.sk/domov/mlady-bohaty-truban-progresivneho-slove... Škoda, no..

slaven1

Niekoľko faktov:

- Tu je zoznam firiem, s ktorými sa stretol počas toho ako zastával funkciu riaditeľa "Joint Research Centre of the European Commission (DG JRC)"

Vladimír Sucha a Eset

- Eset si k nemu za posledný rok našiel cestu až 2-krát (toľko iba ofiko záznamy).

Lýdia Šuchová

- Jeho manželka Lývia šéfuje mimovládke Equity, ktorá je parazyticky nasatá na verejné fondy určené cigáňom. Medzi inými, má Equity na svojom FB opáčikovanú aj stránku OSF - jedného z hlavných chlebodarcov v "industry".

- Či majú deti sa mi zistiť nepodarilo.

Šuchova kariéra v Brusely - meste odpojencov - dosiahla vrchol a parafrázujme slávny vyrok: Nikto mu nemôže dať toľko, koľko ESET sľúbiť.

slaven1

Synchronizovane sa protestovalo po viacerých mestách sveta. Napr. aj v tak odľahlom kúte ako je Melbourne. Je to globalistická akcia. Aspoň vieme, kto ťahá za nitky "po-slušných onucí".

slaven1

Vtipný deepfake na Trubana, parafráza na majora Zemana "tak sa nám drogy dostali do republiky" https://www.mojevideo.sk/video/302dd/30_pripadov_majora_zemana_truban.html

slaven1

Zábúdate na liberastov z Degresívneho Slovenska. Aj tí chcú "prebrať moc". Tuto vypustili nejaké dementné video vymodelované v štúdiu na špeciálne efekty. DEEP FAKE - tak sa to príznačne volá. Poučenie: nevidel som to celé.

Ale ak sa chcete ozaj uškrnúť, pozrite si video Mirka Brblavého staré 10 rokov (2009). Už tam ho ambasáda brandovala ako "nová tvár v politike". https://www.mojevideo.sk/video/302dd/30_pripadov_majora_zemana_truban.html

Mimochodom, Drucker nie je kaviarenský, ale viac korporátny hráč.

slaven1

Hej, vrámci toho čo mohol spraviť, toto - zahrnutie do zákona aj Armenov - spravil Harabin dobre. Ja ešte dodám, že ak nie niečo pravda, tak to nemusí byť chránené zákonom.

slaven1

Povstanie bolo. Mala za cieľ zbaviť sa okupantov vlastnými silami.

Jesto taká knižka, "Odkaz SNP (k 35. výročiu SNP)". Je tam aj zoznam závodov, ktoré sa postavili a vybudovali po oslobodení. Vychádzala z nich dostupná a lacná produkcia určená (nielen) československému ľudu.

Sú tam fotky sídlisiek, ktoré sa vybudovali po 1944 a 1948 na Slovensku (a Česku), kde našli svoje domovy stovky tisíc rodín (rodina = muž, žena a hlavne deti).

Sú tam fotky nemocníc, liečebných domov, športovísk.. občianskej infraštruktúry. Fotky univerzít..

Otrokárska okupácia sa vrátila v roku 1989. Dnes je tomu 30 rokov.

Pôrodnosť 1.1. Priemysel vlastnený Západom. Vysťahovalectvo. Gastarbaiteri skoro v každej druhej rodine (mimo Bratislavy). Sme opäť "kvalitne" zotročení. Také baterky, na energiu.

Patrime do tábora, ktorý prehral Studenú vojnu zakončenú v 1991. Okupanti ovládli spoje, národné informačné pole (Facebook, Alfabet, Apple, Markíza, Ringier Axel Springer, Express atď).

Slúžia im lokaji v administratívnych postoch. Niektorí nevedomky, niektorý dobrovoľne a ochotne. Sluhovia otrokárskeho zahraničia ovládajú naše dôležité inštitúty. Neformálna náčelníčka týchto lokajov sa v roku 2019 stala Zuzana Čapútová.

Zotročovacia okupácia po 1989 prebehla inak, než posledná zotročovačka v 1939. Bez zbraní a výstrelov. A tak musí prebehnúť aj oslobodenie - na vyšších princípoch, než je vojenský.

slaven1

Špeciálna justícia sa chce vyslúžiť pred tým, kto ju zriadil. Tým, komu prokurátori a sudcovia vďačia za svoje posty a platy.

slaven1

Stvora si všimol likvidáciu kultúry v ČR, tak si to sem ukladám:

Z dnešního programu televizních kanálů. Programy od ČT2 po Love od 20 hodin do půlnoci:

Kam orli nelétají (Film USA)
Záměna (Film USA)
Ant-Man (Film USA)
Na hraně zítřka (Film USA)
Policejní akademie 4 (Film USA)
Indiana Jones a Království křišťálové lebky (Film USA)
Srdce z oceli (Austrálie)
Batman a Robin (Film USA)
Wild Wild West (Film USA)
Constantine (Film USA)
Demolition Man (Film USA)
Dva a půl chlapa (Film USA)
Znovu (Film USA)
Přátelé (Film USA)
Námořní vyšetřovací služba (Film USA)
Lovci zločinců (Film USA)
Paní ministryně (Film USA)
Ordinace v růžové zahradě  (ČR)
Ulice (ČR)
Statečné srdce (Film USA)
Mythica: Soumrak bohů (Film USA)
Čekání na pomstu (Film USA)
Chirurgové (Film USA)

Za dob budování socialismu jsme žehrali na časté ruské filmy. Ovšem kde se hrabe komunistická propaganda na tu dnešní. Podle televizních kanálů to vypadá tak, že žádná země neexistuje kromě té jediné. Masírka je drtivá.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/16442/

slaven1

Michal Kováč ml., minimálne dvojnásobný zlodej - raz kradol s Kočnerom v Technopole, raz na Taiwane, dostal od Čapútovej miestečko na veľvyslanectve v SAE. Smejeme sa.

Kdeže to len bola definícia Čapútovej? Aha, tu:

Prihlúpla a nezaslúžene privilegovaná slniečkárka s prihriatym hlasom a otrepanými havlistickými žvástami.

Hlavne, to "prihlúpla".

Na snímke dezignovaný veľvyslanec SR v Spojených arabských emirátoch so sídlom v Abú Dhabí Michal Kováč počas odovzdávania poverovacích listín prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Na snímke dezignovaný veľvyslanec SR v Spojených arabských emirátoch so sídlom v Abú Dhabí Michal Kováč počas odovzdávania poverovacích listín prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

slaven1

Čínski komunisti si sľubujú od tohto hodnotiaceho systému, že sa im podarí vybudovať komunistický ideál, príklad: prídeš do výdajne potravín a zoberieš si iba toľko, koľko potrebuješ. Otázka je či to stihnú kým sa "regime" zrúti skrz nasranosť občanov.

Inač podobný hodnotiaci systém mám aj tu. Je v podobe technologických spoločností ako Google, Facebook, Apple, Amazon, Oracle, ktoré sledujú každý pohyb - online, offline - aj našincov.

Na rozdiel od Číny, kde je systém je vládny. Vláda má zodpovednosť za svojich občanov. Systém sociálne ratingu nasadený u nás, na Slovensko, v Česku, je korporátny. Korporácie majú zodpovednosť za zisk pre svojich akcionárov.

slaven1

Dobre :)

slaven1

-

slaven1

Pre tých, ktorí nevedia, kto Markéta Gregorová je, pozrite si toto video, kde zhúlená hrá na ukulele. Mara je ženská verzia heroínového Poliačika.

Mirko? Už som premiér?
"Mirko? Už som premiér?" - pýta sa sfetovaný krab zo Spongebob, americkej animovanej rozprávky pre deti.

slaven1

Z popisu:

2. Ministerstvo zahraničných vecí: podnety korupcie a nepotizmu, Lajčákova protislovenská agenda- nová stránka pre migrantov a príprava Agendy 2030. Hosť: Ing. Iveta Michalíková, diplomat s dlhoročnými skúsenosťami, toho času ex-zamestnanec MZV.

https://www.youtube.com/watch?v=KBYMLnNktnM

slaven1

Reakcia tu, som neklikol na "odpovedať".

slaven1

Tak si pochopil môj text? Holokauza a SNP - to sú 2 protisebe stojace veci.

slaven1

sám som videl, ako ho vypiskali.

Videl osobne, alebo videl video čo zverejnil? Nezabúdajme, že v tom "odborárskom proteste" boli hlavne ľudia zaplatení / zavolaní / spriatelení s 12ctimy odborárskymi organizáciami, ktoré na ŽSR pôsobili do príchodu GINN-u. Ergo tí ľudia, ktorým Daňo prerušil spokojné mlaskanie pri válove. Taká železničiarka "Gitka z Dobrej Nivy" má k Daňovi neutrálny vzťah a jednoduchú matiku zvláda aj ona (100e > 10e). Musel to byť šok pre neho, keď na otázku "chcete väčšie platy" počul od davu odpoveď "nie, bež preč" :-)

toto jeho "odborovanie" je len aktivita podobná jeho voľbe za prezidenta - ďalší jeho samoúčelný pokus o sebazvidteľnenie.

Môže byť. Uvidíme časom podľa výsledkov. Jednoznačne súhlas v tom, že účasť vo voľbách prezidenta bol (z môjho pohľadu) vyhodený čas a skôr pomohol Čaptapútovej, než jej ubral (Pištovi nerobil videá, a Harabinov tím bol na Youtube úplne nula). Ešte dodávam, že vo Voľbách prezidenta 2019 najväčšiu škodu spravil predseda ĽSNS.

Jedna z kladných vecí na "monster-procese" komentovanom v článku je, že súdna väzba prišla Kočnerovi v správnu chvíľu. Aspoň trocha schudne :)

slaven1

A kam sa premiestnil Tóth hneď po výpovedi? Do Číny? Do Ruska? Do Londýna? Do Švajčiarska?

Status z FB Datel.sk: Peter Toth v USA

 

Celý spor okolo americkej TV Narkózy a zmeniek chápem ako lakmusový papierik ukazujúci nakoľko oslabli štátne elity USA.

Vyhrajú "nadľudia" z metropole alebo zvíťazia "domorodci"? Budú biznisbanditi porazení aj vo svojej periférnej kolónii?

Nezabudnime ani na to, že zakladateľ CME, Ronald Lauder, bol svojho času, ak nie ešte stále, predseda svetového židovského fóra.

Aktualizácia: odkaz na zdroj obrázka https://www.facebook.com/datel.sk/posts/2283709565196952

slaven1

Tak a je to 75. rokov ako zaznela fráza "začnite s vysťahovaním". Pri tejto príležitosti by som dodal, že sa teším na tento ročník osláv.

Obcí, ktoré sa zapoja, je mnoho, spomeniem napríklad Krpačovo, kde pri pamätníku II. československej paradesantnej brigády je 17.8 pripravený slávnostný program. Vystupovať bude napr. FS Urpín z Banskej Bystrice.

Banská Bystrica bola centrom povstania, je to mesto SNP. Tu sa nachádza aj Pamätník SNP, kam by som každému školskému kolektívu odporúčal dobrovoľne zájsť pred "povinnou jazdou dneška", návštevou Osvienčinu.

V prípade, že tak "pančelka" nechce spraviť, treba do Múzea SNP zájsť aspoň po návšteve Osvienčinu a to s mamkou a tatkom (ak sú vaši rozvedení, tak aspoň s jedným rodičom). Súčasný riaditeľ síce Múzeum SNP pretvára na "Múzeum Holokauzy," no stále polovica expozície patrí spomienke na SNP.

Tohtoročné oslavy "meste SNP" budú vrcholiť 29.8. prehliadkou vojenskej techniky (z minulého storočia). Pre mnohých, hlavne z mladších ročníkov, to bude výborná príležitosť vidieť naživo (aktuálnu) techniku našej armády. Píše miestna redakcia:

Prehliadky sa celkovo zúčastní vyše 1500 vojakov, ktorí budú rozdelení do viac ako 35 celkov. Zastúpenie budú mať tak pozemné, ako aj vzdušné sily, príslušníci síl pre špeciálne operácie, Vojenskej polície, a samozrejme, aj Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Celkovo bude na prehliadke viac ako 200 kusov techniky vrátane 15 kusov leteckej techniky. Súčasťou budú aj vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Pozor občania, nedajte sa znechutiť štvavými vysielačkami, a ukážte sa na oslavách vo vašej obci :-)

Il monumento v Nemeckej
Il monumento v Nemeckej

Stránky