Nie je rasizmus ako rasizmus:

 ako ukáže článok, ktorý tu citujem
 
 
existuje správny rasizmus, ktorý vlastne ani rasizmom nie je, lebo ponižuje bielu rasu a vyzdvihuje farebných. Ak ale to isté parafrázujú Číňania (z môjho rasistického pohľadu veľmi vtipne, za čo všetkým zmrdislniečkárom a havranoidom ukazujem po americky prostredník), tak je to rasimus,ktorá treba na fasbúku čo najdôraznejšie odsúdiť....
 
A ešte sem niečo pridám:
Spisovatelé v MF DNES MfD, sobota 13.2.2016 Vyšší princip aneb o integraci a rozumu
Nejsme všichni stejní. Najdou se mezi námi lidé, kteří si myslí, že se můžeme s islámem integrovat, tedy žít vedle sebe nekonfliktně jako dvě rovnocenná společenství. Mezi muslimy se také najdou lidé, kteří si tohle myslí. Jenže podstatné je, co se stane doopravdy. Uznáváme fyzikální zákony a nedivíme se, pokud upustíme jablko, že padá k zemi. Jen málo lidí si uvědomuje, že existují i společen-ské zákonitosti. Pokud by to věděli, nebudou se divit poznatku, že multikulturalismus je hloupost. A věděli by, že snaha o integraci dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou a její postupné pohlcení. To má své konkrétní důvody. Proč tedy nelze integrovat islám s evropskou demokratickou spo-lečností? Základem islámu je šaháda čili svědectví. Stačí tuto větu pronést před svědkem, a člověk se stává muslimem. Ta věta zní: „Věru ti, kdož uvěřili v Boha a posly Jeho, jsou spravedliví a svědky před Pánem svým; jim dostane se odměny a jejich světla. Ti však, kdož znamení naše za lež prohlašovali, ti budou plamene pekelného obyvateli.“ Jedině muslim je plnohodnotnou bytostí, ostatní bytos-ti jsou méněcenné. Proto má muslim právo vládnout všem nevěří-cím. Nemůže jim ustupovat nebo se přizpůsobovat, to je zrada Al-láha. Tuhle filozofii muslimové v dějinách vždycky uplatňovali. A
uplatňují. Všichni odborníci na islám tohle dobře vědí. Někteří sice dodávají učené „ale...“, nicméně to tak prostě je. Pokud přicházejí stoupenci islámu do Evropy, nemají pocit, že míří do společnosti, která je moudřejší a vyspělejší, od níž by se mohli učit. Nikoli, oni jdou mezi nevěřící, a tedy mezi bytosti méněcenné. Řečeno s klasikem, můžeme s touhle představou nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co s tím můžeme dělat. Jakékoli asimilační sna-hy (natož multikulturní „království boží na zemi“) jsou proto ne-možné. Jen si to představte. Mezi barbary přicházejí pravověrní, kteří poznali pravdu Koránu. Proč by se měli od nás učit? Ostatně, nedávno to zcela pregnantně definoval bývalý předseda britské Rady pro rovnost a lidská práva. Očekávat od muslimů, že se změ-ní, je výrazem hrubé neúcty k nim. A basta! Ti, kteří vítají migranty s mávátky a chlebem se solí, namítají, jak hodní to jsou lidé. Buďme však realisty. Pokud někam přicházíte, musíte se tvářit tak, aby vás hned nevyhnali. Od časů pohádek Ti-síc a jedné noci se arabský obchodník chová tak, aby dosáhl svého. Každý, kdo obchoduje s muslimskými zeměmi, ví, jak složité to je. Oblíbeným argumentem, proč nelze smlouvu dodržet, je okřídle-né: Alláh to nechce! Ctí muslima je ošidit křesťana. A jste s veške-rým evropským obchodním právem v háji. Imigranti se chovají v duchu arabských bazarů. Zdvořile vyslech-nou naše požadavky (pokud nám vůbec rozumějí), pokývají hla-vou, ale udělají si to podle svého. Jenže děti a vnuci přistěhovalců, kteří se tu narodili, už nemají pocit, že by se k nám měli chovat zdvořile jako k hostitelům. Oni se tu narodili, je to jejich země a budou tu vládnout. A my, bytosti méněcenné, budeme poslouchat. Se stoupenci islámu narozenými v Evropě jsou dnes v řadě zápa-doevropských měst neřešitelné problémy. Neplatí to samozřejmě všeobecně, ale případů je varující množství. Vznikají „no go“ zóny, kam si už my, bytosti méněcenné, netroufneme vkročit.
Problém islámských vyloučených lokalit není jen sociální, ale je v první řadě náboženský. Muslimové prostě mezi sebe bytosti mé-něcenné nepustí. Muslimové prohlašují, že jsou dostatečně civilizovaní. A mají pravdu. Nebuďme pyšní a nemysleme si, že pouze my máme pa-tent na pravdu. Jsou i jiné civilizační modely a my nemáme právo za každou cenu vnucovat celému světu svůj pohled na život. Máme však povinnost své normy hájit, a zvláště na vlastním území. Ko-línský imám obvinil německé ženy, že si za své znásilnění mohou samy, protože jsou vyzývavé a navoněné. Z hlediska své civilizo-vanosti má pravdu, neboť jeho normou je Korán, nikoli naše prá-vo. Tak to je a tak to zůstane. Když jsem za socialismu pracoval v muzeu, na poradě nám četli naprosto nesmyslné úkoly od nadřízeného z ministerstva kultury. Jedna ze spolupracovnic se spravedlivě rozhořčila, proč ho po-sloucháme, když všichni víme, že je „úplně blbej“. Tehdy jsme dě-lali, jako bychom to přeslechli. Byli jsme příliš korektní. Zmoudřel jsem a vím, že korektnost je často zástěrkou pro zbabělost. Občas mám dnes chuť říci totéž, pokud poslouchám některé komentáře a politické projevy. Vzpomínáte na film Vyšší princip? Spolu s ním tedy nekorektně tvrdím, že z hlediska vyššího principu morálního i já souhlasím, abychom hájili svou budoucnost. Všemi prostředky. Vlastimil Vondruška
Satan Šofér

https://www.familytreedna.com/PDF/Spring2008Page011Greenspan.pdf

Skúste si predstaviť, že by v Nemecku vyšiel podobný pseudevedecký článok na tému genetický pôvod Árijciov ... :-D

Buheh

je jednoznačne v rozpore s etickými či spoločenskými štandardmi modernej civilizácie. O tom je ťažko polemizovať, stačí si prečítať Korán a každý, kto disponuje druhou signálnou sústavou, to musí uznať. A je to principiálny nesúlad, ktorý nie je možné prekonať hľadaním kompromisov či obrusovaním hrán: islam zo svojej podstaty netoleruje žiadny alternatívny názor.

Je očividné, že takýto agresívny mentálny vírus by mal byť okamžite zakázaný a vylúčený zo západných civilizovaných krajín.

Lenže je tu vážny problém. Vlastne hneď dva.

Islamské krajiny sú vo svete príliš dôležité. A napokon, aj v samotnej Európe je moslimov už príliš veľa (a je ich čoraz viac a situácia bude len horšia). Zákaz islamu by rozpútal otvorenú vojnu. A tak figúrky, ktoré v našom mene Európu spravujú podľa pokynov majiteľov Zemegule, o zákaze islamu ani neuvažujú. Jednak preto, lebo to tak majitelia Zemegule chcú, a okrem toho to súvisí s problémom číslo dva.

Problémom číslo dva je fakt, že dvaja rodní súrodenci islamu, kresťanstvo a judaizmus, v princípe nie sú oveľa lepší: ich sväté texty tiež sú plné nezmyslov, zverstiev, genocídy, šovinizmu a neznášanlivosti voči akejkoľvek alternatíve. Keby sa, teoreticky, našlo dosť spoločenskej vôle, jasnozrivosti a odvahy zakázať islam, tieto ďalšie dva ničomné mentálne vírusy by nevyhnutne boli na muške ako ďalšie.

A tak si tu v našej politicky korektnej Európe budeme hladkať brušká, akí sme tolerantní a demokratickí, budeme sa striasať od hrôzy keď sa pár nostalgických mládencov pozdraví "Na stráž!" a budeme s úsmevom vítať invázistov, ktorým ich náboženstvo priamo prikazuje našu civilizáciu zničiť.

Ľubov

To nie si Ty! Takýto nebojovný postoj mi od Teba nesedí,však Ťa poznám !
My musíme myslieť tak,aby sme to nedopustili.Strategicky! Rozdeľ svojich nepriateľov,každému niečo daj,a potom ich po jednom znič" ,možno necitujem celkom presne,ale veď to všetci poznáme.Toto však podľa mňa je už zastaralé riešenie.
Objavil sa nový fenomén,spomína sa čoraz častejšie a spomína ho dokonca aj ekonóm Peter Stanek,je to akási nová zbraň,nazvem ju tak podľa seba "Nová etika".Že už ide o všetko a zvíťaziť bude možné len vďaka vyššiemu morálnemu princípu.NWO (po slovensky:Satanovo kráľovstvo) by podľa tohto malo byť porazené v čestnom boji.
Sama v tom nemám jasno,ak rozumieš mojej francúštine,doplň ma .

Buheh

Ahoj Ľubov,

to nebol postoj, to bol iba náčrt reality. Pokiaľ ide o môj postoj, ten je stále rovnaký: popri tom, ako sa v rámci možností máme čo najviac usilovať žiť správne a radostne, každý z nás by mal bojovať proti zlu ako môže a vie. A s rozumom, čiže efektívne. Hodiť sa do súkolia zla má zmysel iba vtedy, ak vieme, že je šanca, aby sme to súkolie zastavili – inak nás zomelie zbytočne (neefektívne).

Myslím že Tvojej fchancúzštine zväčša celkom rozumiem.

Že už aj Staněk prešiel od suchých čísel k takýmto vyjadreniam, to som nevedel, ale aj to svedčí o tom, že kal definitívne sadá na dno a voda začína byť nebezpečne priezračná.

Ľubov

čau. Posielam Ti kompletku http://www.infovojna.sk/videoarchiv/informacna-vojna

Sám si vyber,čo sa Ti lúbi.Prekvapivé vyjadrenie P.Staneka sú v časti Praveké technológie...,jeho spoločníkom v debate je V.Uvarov.To je taká ruská mladšia verzia Ericha.Potom by sme si k tomu mohli niečo povedať,až si to pozrieš.

Ešte som sem dala predtým prof.Šafina,Okultisti umierajú mladí,ale viac som v strehu,keď bude pokračovanie,dúfam,že to bude o slavjanoch,tomto v Rusku stále živom politickom prúde,nuž-uvidíme. U nás bol Ludevít posledný oficiálne,no ale neoficiálne ? :)

Buheh

Poviem to ešte priamejšie: Korán z väčšej časti nie je nič iné, len na stovkách strán dokolečka sa opakujúca militantná výzva k netolerancii a podrobeniu všetkých, ktorí majú iný názor. Ak už toto nie je primerané zakázať, tak potom už nič. Taký Mein Kampf je proti tomu vzor politickej korektnosti.

Norman

Keď sa nad tým zamylsíme, základný problém nie je postoj k islámu, ale postoj k akejkoľvek ideológii všeobecne. V podstate je zakázané kritizovať akúkoľvek inú ideológiu, o sračkách skrývajúcich za náboženstvo ani nehovoriac.

Toto je zámerné zmrzačenie euzrópskej civilizácie. Bez akejkoľvek pochybnosti, zámerné. Európania nemajú mať šancu brániť sa proti čomukoľvek.

Samozrejme, ten akoby paradox, že sa neustále potláča akýsi "radikalizmus" (fašizmus, nacizmus, populizmus, extrémizmus, nacionalizmus, rasizmus ) je súčasťou tohto systému - potláča sa čokoľvek, čo je proti proti tomuto zmrzačeniu.

Preto oficiálny systém nereaguje ani na takú očividnú sadistickú perverzitu, ako islám v Európe. Reagujú len mimosystémové prvky - v tomto prípade ale už naozaj musia, pretože bez pátosu a preháňania - už nemajú kam ustúpiť.

 

Ináč povedané a zhrnuté - otrok bol odzbrojený a bol vychovaný k tomu, že NESMIE brať do ruky žiadnu zbraň. Len čo to ale PRVY raz spraví a použije ju, zistí, aké je to príjemné. A oslobodzujúce. A nebude chcieť prestať  s tou zbraňou narábať.

 

Tak to vždy prebiehalo a tak to prebehne aj teraz.

 

Dalo by sa povedať, že treba vybrať ten prvý správny cieľ, ale aj tu nám už osud a sionisti vybrali - prvý je teraz na rane islám.

Náboženské vojny tu už boli, a ak si niekto myslí, že to je "stredovel", minulosť - nuž tak to sa mýli, to by nesmeli všetci verejní politickí predstaviteli, na čele s americkými sionistami, od rána do večera bľačať o bohu. Kde je plný diskurz boha a tolerujú sa náboženstvá, tam sú zákonite aj masové vraždenia a genocídy.

To nie je paradox, to je jednoznačné železné pravidlo.

 

 

Buheh

Tak nejako to je.

Satan Šofér

Islam vychádza z Koránu a otvotrene povedané, v Tóre (starom Zákone) a Talmude je viac náslia, ako v Koráne.

Sú rôzne interpretácie Koránu a Islamu. Žadna z nich nemá nárok na niečo podobné, ako je v katolíckej cirkvi "Učiteľský úrad". Nejestvuje jeden záväzný Katechizmus Islamu.

Islamizmus je snaha presadiť jeden výklad Islamu do riadenia štátu a jeho právneho systému.

Salafizmus a Wahabizmus sú islamistické hnutia, podporované Saudskou Arábiou. ISIS je salafistické hnutie, požívajúce teroristické metódy. Irán predstavuje šítsky islamizmus a Hamas je jeho extrémna a teroristická forma.

V Sýrii bojuje Hamas proti ISIS. :-D

Z uvedeného je zjavné, že problémom je Islamizmus, t.j. presadzovanie jednej konzervatívnej predstavy výkladu Koránu do riadenia štátu. Ešte väčší problém je, ak vzniknú uzavreté komunity imigrantov, žijúce parazitickým spôsobom života v rámci cudzieho štátu, ktoré si v rámci svojej komunity snažia presadiť islamistické myšlienky.

"Umiernená opozícia" je výmysel USA. Fakt je že bojuje v spoločných zákopoch s extrémistami z Frontu an-Nusrá je prepojená na Al-Kajdu a je predstaviteľkou salafistickej fanatickej teroristickej interpretácie Islamu.

Norman

Existuje a je presadzovaný názor, že náboženstvo nie je politika. Ale náboženstvo je politika. Je ňou už svojou definíciou, a je ňou aj svojou praxou.
Nejestvuje "umiernené (apolitické) náboženstvo". Existuje iba SLABE náboženstvo.
Keď je slabé, usmieva sa a hovorí o dobrote.
To platí ako pre islám, tak aj pre židovstvo, kresťanstvo, ba aj pre buddhizmus a akékoľvek iné formy náboženstva.

Mimochodom, kresťania by boli tiež menej tolerantní, ak by ich centrálnu sústavu nedeformovali sionisti, ak by im "nevládli židia".

Zavrite islám do Mekky, urobte z neho Vatikán a z púštneho okolia Las Vegas, teda verejný bordel, a bude po problémoch s islamom.
To sa stane tak či tak, keď dôjde ropa.

Buheh

je síce menej sadistických a šovinistických výjavov, ale zato je tam viac výziev k šíreniu Islamu, k potláčaniu neveriacich. Ako vylepšený upgrade Nového či Starého zákona sa Korán sústredí viac na pointu: už nie je až tak zbierkou retardovaných rozprávok ako jeho predchodcovia, ale z väčšej časti je vlastne len do zblbnutia sa opakujúcou podstatou posolstva – výzvou na samoreplikáciu tohto mentálneho vírusu a strašením pre prípad neuposlúchnutia.

Z principiálneho hľadiska nie sú až tak dôležité sekty a prúdy ozbrojených vyznávačov rôznych odnoží nejakého učenia, ale podstata. Isteže, z pohľadu životnej praxe je zaujímavé, kto konkrétne má zbraň a ide nás zabiť. Ale inak treba každé učenie posudzovať podľa toho, čo reálne hovorí, teda podľa základných textov. Ani pán Smatana by nijakému vyznávačovi Tretej ríše neodpustil, bárs by to bola aj 90-ročná dôchodkyňa na invalidnom vozíku, ktorá by nikomu nemohla ublížiť. Aj my musíme v tomto byť dôslední – napriek tomu, že negramotní hrdlorezi vykrikujúci Aláhu akbar často vôbec netušia, čo v Koráne je napísané, Islam musíme posudzovať podľa Koránu.

Norman

nie islam posudzovať podľa koránu,
ale koran posudzovať podľa hrdlorezov.

Satan Šofér

boli aj kresťania a najväčší boli komunusti ateisti. História a štatistika obetí to potvrdzujú.

Truhlík

Najväčší hrdlorezi boli slobodomurári veriaci v Svetlonosa.
Gilotína to istí. Ale aj v islame je tradícia rezať hrdlá.

Norman

Súhlasím, že hrdlorezi boli aj kresťania aj komunisti.

Ale neposudzujme po miliontykrát históriu, ktorá je rozmazaná takže sa zdá, že sú všetci rovnakí. Síce neboli a nie sú rovnakí, ale už to ťažko vidieť. Posudzujme teda prítomnosť, kde je to jasnejšie. Kultúry nie sú rovnocenné.

Takisto som si vedomý, že technické zbrane zabíjajú a ničia po miliónoch takže je niekedy tiež ťažko povedať, kto je v zabíjaní väčší zločinec. Ale keď sa hovorí o "hrdlorezcoch", myslí sa nielen zabíjanie, ale aj mnohé iné negatívne a neakceptovateľné aspekty okolo reality danej kultúry.
Táto realita je podstatná.

Náhodný okoloidúci

Daj si pozor, aby si zločiny komunistov neposudzoval podľa propagandistických bludov, ktoré na objednávku Západu spísal Isajevič SoLŽEnicyn v Súostroví Gulag. Doteraz sa stretávam s tvrdením (vycucaným z prsta), že v gulagoch zahynulo 100 000 000 ľudí, pričom reálne číslo je niečo vyše 800 000, a aj z nich väčšina boli naozaj skutoční zločinci, vrahovia a tak, a nie politickí. Len s obľubou sa tvrdí, že to všetko boli politickí - len aby bol ZSSR vykreslený v čo najhoršom svetle. To máš ako s tvrdením, že niekto nemohol za socíku študovať na VŠ - lebo mal napríklad nevyhovujúci triedny pôvod. A potom sa zrazu dozvieš, že to bol taký tupý dilino, že nebol schopný urobiť prijímačky, a preto ho nevzali a triedny pôvod s tým nemal nič spoločné.
Okrem toho netreba zabúdať, že v ZSSR vládli talmudisti a "ateizmus" bol vyznávaný doslova a dopísmena náboženským spôsobom.

Christena421

I am a Muslim and i know how Islam is best religion as compared to Jews or Christians etc, but in Islam politics is a part of religion, religion and politics work together,only religion or only politics not work good.
siyasat.pk

Buheh

a presne toto musíme robiť aj my. Nekompromisný a tvrdo presadzovaný zákaz islamu, nekompromisný a tvrdo presadzovaný ateizmus musí byť súčasťou politiky tohto štátu, ak sa chce v budúcnosti zachrániť a presadiť v boji na život a na smrť s najvirulentnejším a najextrémnejším náboženstvom sveta.

Norman

a s týmto s tebou absolútne súhlasím. Vlastne sa všetci zhodneme - prakticky nejestvuje náboženstvo bez politiky a politika bez náboženstva - a preto treba cudzie chaldejsko asýrske zmäsky, teda islam a judaizmus - považovať za nebezpečnú nepriateľskú ideológiu.

Možno ich tolerovať iba ako dočasných a málopočetných hostí, ako folklórnu ukážku či ako vzorku v americkej rezervácii či v skanzene - nijako ináč.

O tom nemienim s nikým ani diskutovať - ani oni, náboženskí tupci, nemienia, prečo by sme mali my?

 

Truhlík

No ale štát s ateizmom čiže bez náboženstva nebude mať politiku. Teda taký štát nebude existovať.

Norman

Mohli by sme o týchto pojmoch dávať ďalej rôzne voľné glosy, ale jedna vážna myšlienka je, že "štáty", teda koncentráty ľudstva, sú už od začiatku svojej existencie, teda desaťtisíc rokov, založené na "náboženstve" - teda na svetonázore zaostrenom do špecifickej podoby slúžiacej na koncentráciu, zväzovanie a ovládanie ľudí. Nikdy zatiaľ nebol štát bez náboženstva a je to zrejme s týmito homo sapiens fakticky nemožné.

Samozrejme, že "náboženstvo" je myslené vo voľnom zmysle - ale aj spomínané abrahámovské náboženstvá nie sú v žiadnom prípade o nejakom abstraktnom absolútne, ale je to primitívna projekcia svojich opičích žliaz s vnútornou sekréciou na nebesia. To sú náboženstvá.

Ale práve preto, že sú takéto, sa žiaden štát bez nich nezaobíde - stát potrebuje zbožstenie vnútornej sekrécie - ináč sa mu stádo rozuteká.
Ale možno nepotrebujeme takýto štát alebo potrebujeme iné opice.

Norman

I would swear - you dont understand a word in slovak language.

Moderná doba - svet je jedna veľká dedina. Ale aj na tomto vidno, že keď sa premnožia ako králiky, dôjde nevyhnutne ku konfrontácií. Dovalia sa sem všetci, lebo oni sú si istí, že islam "is best religion"

Buheh

in Europe politics is a part of atheism, atheism and politics work together, only atheism or only politics not work good.

Norman

To je ten malý rozdiel, ktorý spôsobuje veľa. Ateizmus je ako prázdnota - a tá len ťažko zabráni naplneniu novým odpadom. Klin sa klinom vybíja, a tak si treba uvedomiť, že akýkoľvek svetonázor možno plnohodnotne považovať za "náboženstvo" - teda má plné právo byť netolerantný ako islám, židovstvo či kresťanstvo, proste ako ktorákoľvek chaldejsko-abrahámovská nenávistná posadnutosť.
A nech sa mi odváži niekto siahnuť na moje hodnoty!

Náhodný okoloidúci

Ateizmus alebo agnosticizmus pre mňa predstavujú hlavu zaplnenú zdravým rozumom, súdnosťou a triezvou logikou. Ja si tú svoju nenechám vyprázdniť islamom a inými nenávistnými ideológiami.

Islam is not solution. The only solution is reconquista!

Truhlík

Vieš čo je reconquista ?

Náhodný okoloidúci

Claro que sí. Si quieres puedo explicártelo en espaňol.

Norman

možno naráža na to, že aj rekonquista bola vyháňanie boha bohom.

Náhodný okoloidúci

Hovoríme o tom istom, ibaže Ty latinsky a ja grécky a preto vzniká dojem, že si nerozumieme :D

Reconquista sa používa na označenie boja za znovu- (re-) -dobytie (-conquista) územia Španielska spod arabskej a maurskej islamskej okupácie a navrátenie "do lona katolíckej cirkvi". Takže je mi jasné, že prísne vzaté pojem reconquista má náboženský obsah, s ktorým sa ja ako ateistický agnostik nemám dôvod stotožňovať, aj keď som formálne krstený. Len formálne.
Ja som toto slovo použil práve preto, lebo takúto reconquistu, aj keď v širokom slova zmysle a radšej bez náboženského obsahu, Európa potrebuje ako soľ. Zbaviť sa votrelcov a okupantov. Samotná Afrika s jej pôrodnosťou je schopná počas pár generácií zaplniť celú planétu a v takom prípade by už pre nikoho iného nezostalo miesto. To isté platí pre niektoré krajiny Ázie. Preto čím skôr určíme neprekročiteľnú hranicu a vykolíkujeme si svoje územie, tým lepšie pre nás. A na ostatných mi môže záležať asi tak, ako im na nás. Ich nezaujíma naše prežitie, mňa nezaujíma ich prežitie.

Buheh

.

Norman

Rekonquista je mimochdom výborné heslo súčasnosti.
Je to proste nevyhnutné.

Náhodný okoloidúci

A presne to je ten dôvod, pre ktorý som toto slovo vytiahol na svetlo sveta. Jasné, jednoznačné, úderné. Len ho znova rozšíriť a uviesť do života.

Norman

Ty osobne zrejme nepotrebuješ, ale bežnej skupine je ideologická podvedomá jednota na prospech.
Skupine - o tej je reč. Tá nemá čas ani schopnosti na analýzy a rozbor - tam funguje spolupráca a spoliehanie sa na určité overenie minulosťou. Nie je to racio - ale v určitom zmysle slova je to empíria.
Okrem toho je konštrukt "náboženstvo" veľmi pohodlná zbraň s výraznými nárokmi na výhody. Je to čosi ako logo alebo ako heraldický znak či zástava - podstate je skoro jedno, čo na nej je, a jej vplyv je z hľadiska fyziky nulový - ale ono to funguje a pomáha.

Buheh

keď som to písal, tiež som sa ošíval, lebo ten pojem ateizmus nie je presný. Ale v tej rýchlosti som lepší nenašiel. Myslím že tu všetci cítime podobne ten podstatný obsah toho slova, ktoré máme na mysli. Je to opak agresívnej ideológie. Namietneš právom, že všetko je ideológia, aj to čo sa tak netvári (viď tzv. demokracia).

Ja tým myslím čosi, na čo by sa celkom hodili výrazy ako kultúrnosť, slušnosť či civilizovanosť. A ostražité blokovanie všetkých sektárskych a iných pokusov o infiltráciu.