Krk ženy, ktorá už dávno nežije

Bola a už nie je. Všetko čo po jej kráse zostalo je tento obraz. Obraz sa volá Štúdia hlavy mladého dievčaťa (Study of a Young Girl s Head). Dnes, 143 rokov od dokončenia, názov vyznieva smiešne.

Study of a Young Girl s Head - William-Adolphe Bouguereau

Autor je William-Adolphe Bouguereau. Štýl je neoclasicizmus. Vilo pekne maloval, obrázky ako živé. Obraz z názvom Baigneuse predstavuje normálnu peknú ženu. Skutočný ideál krásy. Nie to fotošopové klamstvo, ktoré nám ukazujú v časopisoch.

Baigneuse - William-Adolphe Bouguereau

 
Norman

Si si istý, že nežije?

Prejdi sa medzi ľudmi a nájdeš tam také stovky, tisíce ... - podľa toho, ako sa budeš pozerať. Také - nie identické, ale rovnaké.

To je dobrá správa, nie?

slaven1

Myslel som konkrétne túto jednu čo stála ako model :)

Norman

je to stále tá istá vlna, alebo tisíce rôznych?

 

 
slaven1

Tá istá? :)

Norman

Každá vlna má výšku, frekvenciu, amplitúdu a to ešte nejako skombinované. Nič iné.

Každá informácia sa realizuje na nejakom nosiči. Nosič sa mení, nie je ten istý. Ak je vec "rovnaká", nie je "totožná". Ale informácia, forma? Informácia, ak je "rovnaká", je aj "totožná".Nejaké číslo, napríkald 249, je stále rovnaké, či ho napíšeme na papier, piesok alebo do magnetov.

Život je informácia, forma. Je to stále to isté.

Z tohto poznatku vznikli všeky tie učenia o prevteľovaní alebo o večnom živote po smrti. V abstraktnom slova zmysle to tak je.

 

Zaujímavé, že nikto z toho nevyvodil myšlienku o smrti pred smrťou. V abstraktnom zmysle slova sme všetci už teraz mrtvi.

To je vlastne dobre.

(nie, nie som deprimovaný, aspoň nie nejako výnimočne, ani opity:)