Došlo na naše slová - žijeme v totalite

Dnes režim ukázal svoju pravú tvár. Aspoň na moment. Je to totalita.

Píšeme o tom roky, ale ľudí nepresvedčíš, kým sami nevidia, ba kým sami nepocítia na vlastnej koži.

Blížia sa voľby, ktoré americký anglosionizmus zrejme považuje za dôležité, a tak sa tlak na Slovensko zosilňuje. Aj za cenu ukázania svoje pravej podstaty sa režim rozhodol utlmiť alternatívne média. Rostasovi nahodiť dlho čakaný súd, známych blogerov Daňa a Vaského rovno hodiť do basy.

To, že títo ľudia sú trestaní, ešte neznamená, že nie sú vinní, ba ani to, že nie sú agenti režimu. Najlepšie sa robí bububu na vlastných ľuďoch. Študent Šmíd, Václav Havel a podobne.

Na druhej strane tento posun môže byť aj určitou predzvesťou toho, čo sa môže stať po voľbách - môže dôjsť naozaj ku šikane členov  strany Smer, strany ĽSNS a iných nezávislých osobností. Neverte tomu, že nemôžeme klesnúť tam, kde sme ešte neboli. Samozrejme, že bude ostrejšie.

Chcem pri tej príležitosti ale ubezpečiť prítomných, že kriminalizácia webu sa týka hlavne ustálených serverov, ako je napríklad Facebook, ktoré sú viazané a poskytujú tú vec, nazývanu IP adresa. Žiadna vec, ktorá sa ocitne na bežnom webe, nie je dopátrateľná a nedá sa dokázať, že nie je sfalšovateľná. Navyše môže byť bežná stránka nabúrana a čokoľvek sa na nej javí môže byť zákerné falsum. 

Ja sa samozrejme snažím výjsť law enforcement úradom v ústrety a žiadam našeho admina, aby sledoval akékoľvek protiprávne informácie, ktoré prekračujú US laws (nejaký). Žiaľ, náš admin sa už dlhšie neozýva, takže mám podozrenie, že je v Mexiku. Alebo už vo väzbe. Keď sa vráti, na požiadanie oznámim orgánom US embasy kontakt na neho, aby si mohli sťažovať.. 

Takisto pripomínam, že ani ja, ani nik iný z tu prítomných (ešte to tak)  nie je admin týchto stránok. Navyše ja žijem dlhodobo v Indonézii a povesti o tom, že som bol videný v Bratislave, nie sú pravdivé. Ktokoľvek, kto ma videl alebo sa vydával za mňa, sa mýli (v skutočnosti som umelá inteligencia založená na multiagentných spojeniach v multistavovom priestore, ale nikomu to nehovorte).

Takže naozaj -  hovorili sme vám to. Preto sme aj tu všetci anonymne a máme tu preto skutočnú SLOBODU. To neznamená, že budeme nadávať na židov, ako Štúr. Takisto nebudeme hovoriť, že si to, čo sa NEstalo, zaslúžili. Nežartujem, tragédie sa stali, Británia, Rusko a Amerika vyvolali druhú svetovú vojnu - ale budú ešte väčšie.  Toto stále nič nie je.

Verte mojej umelej inteligencii.

 

 

 

 

 

 
Náhodný okoloidúci
Sloboda slova buď je alebo nie je. Kto by chcel argumentovať, že veci nie sú len biele alebo čierne, ale že sú aj odtiene medzi tým, tak nepochopil podstatu. Ak je sloboda slova akokoľvek obmedzená, bez ohľadu na zámienku, tak už nie je možné hovoriť o slobode slova.   A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se jak si přálo Veličenstvo kat.
Norman

nikdy nie je absolútna. To je ilúzia, to nie.
Ja by som šírenie islámu napríklad zakázal.

Ale tento režim šikanuje nevinných a netrestá zmyje - to je nerovnováha, to je ten problém.

vrbovčan

"Blížia sa voľby, ktoré americký anglosionizmus zrejme považuje za dôležité, a tak sa tlak na Slovensko zosilňuje."

Norman ide predsa o tie základne. Predstav si, že kdesi na východe starostuje človek, čo sa sabotuje nejakú vec verejného záujmu. Čo ja viem napríklad výstavbu plynovodu, diaľnice. Nie je to zrovna dobré prirovnanie, lebo letecké základne sú z pohľadu nášho lokálneho nie prospešný záujem. No čo urobíš? Počkáš na voľby a dúfaš, že bude prevolený niekým vhodnejším. Prípadne pripomôžeš. Tak sa pozerajú američania na našu vládu.

Jaroslav Paška dnes zverejnil dosť zásadný text ohľadom kreovania bezpečnostnej stratégie. Kopírujem sem text, lebo ktosi tu píše, že nemá FB:

"BEZPEČNOSTNOU STRATÉGIOU DLÁŽDILI CESTU PRE ZÁKLADNE

Koaličný spor o obsah Bezpečnostnej stratégie má hlbšie korene. Po vytvorení vlády v marci 2016 bola príprava Bezpečnostnej stratégie SR zverená štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí pánovi Lukášovi Parízkovi. Koncom mája 2017, keď už bol dokument takmer hotový, zobral minister Lajčák prípravu stratégie do „vlastnej“ gescie a vzápätí nám začali z MZV a EZ prichádzať signály, že „podklady“ novej Bezpečnostnej stratégie SR pripravuje pre ministerstvo zamestnanec americkej Carnegie Endowment for International Peace, pracujúci v jej európskej pobočke v Bruseli.

Tieto skutočnosti potvrdil 4. júla 2017 pán Valášek, bývalý SP pri NATO, osobne v rozhovore pre denník Pravda (kde sa prvýkrát verejne objavil aj podnet, na negatívne charakterizovanie Ruska v našej bezpečnostnej stratégii). Keď nám na prelome augusta a septembra 2017 doručil štátny tajomník Ivan Korčok na pripomienkovanie prerobené znenie Bezpečnostnej stratégie SR, našli sme v ňom nielen viditeľnú účelovosť a dvojaký meter pri hodnotení analogického správania sa veľkých politických hráčov v bezpečnostnom priestore, ale aj denníkom Pravda už avizovanú negatívnu zmienku o Rusku, ktorú sme hneď, ako nevhodnú a nadbytočnú žiadali z dokumentu vypustiť. No nestalo sa...

Z názvu, aj podstaty bezpečnostnej stratégie vyplýva, že jeho príprava patrí výhradne do rúk špecializovaných zložiek našich najvyšších štátnych inštitúcií. Ani v Burkine Faso by sa snáď nemohlo stať, že by zodpovedný minister bez akéhokoľvek zdôvodnenia odňal vlastnému rezortnému pracovnému tímu prakticky hotový, so zástupcami parlamentu prerokovaný a odsúhlasený bezpečnostný dokument, a vyzval pracovníka bezpečnostnej organizácie z cudzieho štátu, aby mu nielen vyhotovil nový komplexný východiskový dokument pre tvorbu stratégie, ale nechal tohto zamestnanca cudzej bezpečnostnej organizácie po celý čas práce na dôležitom vnútroštátnom dokumente vstupovať aj do jeho úprav.

Som presvedčený, že takéto konanie by bolo aj v Burkine Faso považované za neprijateľné. Najmä ak by sa ukázalo, že v dôsledku podivnej hry s cudzokrajným „spolu-pracovnikom“ boli do nového vnútroštátneho bezpečnostného dokumentu, v rozpore s programovým vyhlásením vlády, šikovne implementované potreby, záujmy a ciele „spolu-pracovnikovho“ cudzokrajného chlebodarcu.

Bezpečnostná stratégia musí vo východiskách bez akéhokoľvek účelového skresľovania hodnotiť riziká a bezpečnostné pomery doma i vo svete. Ak sa to nespraví korektne, celý dokument je stavaný na zlých, účelových základoch. V časti „Medzinárodný systém“ v bode 9. stratégie sa síce správne konštatuje, že vo svete dochádza stále častejšie k „porušovaniu základných princípov a noriem medzinárodného práva ..., ale už v ďalšom bode 10. je zrazu ako jediný závažný porušovateľ medzinárodného práva, označené len Rusko.

Tých, ktorí podľa analogických kritérií, tiež v rozpore s medzinárodným právom a s presahom na bezpečnosť nášho regiónu, narušili a narušujú zvrchovanosť a územnú celistvosť iných štátov (napríklad Srbska, Sýrie, Iraku, či Líbye) je však viac. Preto ak sa pán minister rozhodol označiť Rusko, mal by bez účelového skresľovania rovnako menovať aj našich partnerov z NATO (konkrétne USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzsko, ale aj Turecko), za závažných porušovateľov medzinárodného práva. No nespravil to. Napokon všetci si vieme predstaviť, kam by ho pán premiér vzápätí poslal.

Táto zdanlivo banálna konkretizácia, ktorú minister Lajčák nasilu natlačil do dokumentu síce môže negatívne ovplyvniť vnímanie Slovenskej republiky v Rusku, to by však nemuselo byť neprekonateľným problémom. Vážnejším je vnútropolitický dôsledok. Účelové zakotvenie vonkajšej hrozby z východu do základného bezpečnostného dokumentu štátu totiž znamená aj formálne otvorenie cesty pre v Pentagone naprojektovanú a dnes už aj verejne deklarovanú militarizáciu Slovenska voči zadefinovanému ohrozeniu z východu. Nikto predsa nepochybuje o tom, že tak skúsený diplomat by sa nepustil do tvrdohlavého presadzovania tejto negatívnej zmienky o Rusku, bez naozaj vážneho dôvodu. Preto je potrebné pripomenúť si aj ďalšie súvisiace udalosti, aby sme si priblížili, kto tak rýchlo a naliehavo potreboval zapracovať negatívnu zmienku o Ruskej federácii do nášho bezpečnostného dokumentu.

1. Dnes už vieme, že práve v čase, keď minister Lajčák odobral št. tajomníkovi Parízkovi prípravu Bezpečnostnej stratégie SR a zaangažoval do jej prepracovania pána Valáška z európskej pobočky americkej Carnegie Endowment for International Peace, boli vo Washingtone zverejnené v rozpočtovom dokumente: Departement of the Air Force, Military Construction Program, Fiscal Year 2018, Budget Estimates, v časti European Reassurance Initiative zverejnené tieto zaujímavé položky:

- Sliac Airport – Airfield Upgrades, za vyčlenenú sumu: 22 mil. USD
- Malacky Air Base – Increase POL Storage Capacity, za sumu: 20 mil. USD a
- Malacky Air Base – Airfield Upgrades, za vyčlenenú sumu: 4 mil. USD.

o rozhodnutí americkej vlády vybudovať si základne na „vonkajšej hranici USA“:
Pozri stranu 241 (resp. 243) dole, PDF dokumentu na adrese:
https://www.saffm.hq.af.mil/…/Air%20Force%20MILCON%20FY18.p…

2. Vieme tiež, že ani Programové vyhlásenie Vlády SR, ani žiaden iný vážny dokument Slovenskej republiky v tom čase nedefinoval žiadnu hrozbu, ktorou by mohla vláda našim občanom odôvodniť akceptáciu politického rozhodnutia USA vybudovať si americké základne a rozmiestniť vojská na území Slovenska. Ani aktuálna bezpečnostná situácia nič také nevyžadovala.

3. Z cieľov uvedených v bode 1. tohto textu rovnako vieme vyhodnotiť, že silným bezpečnostným záujmom USA vtedy bolo (a stále aj je) otvoriť si cestu k realizácií základní a rozmiestneniu svojich vojsk na Slovensku (a to výrazne nad rámec pravidiel a zmluvných podmienok SEPA NATO), čo si vyžadovalo vyprodukovať zodpovedajúci formálny dôvod, napríklad dostať do oficiálnych Slovenských bezpečnostných dokumentov označenie Ruska v náležite negatívnych konotáciách.

4. A vieme dnes aj to, že minister Lajčák sériou rozporuplných opatrení, aj napriek oprávneným a opakovaným výhradám SNS, cez obsah novej Bezpečnostnej stratégie preklopil definíciu bezpečnostného prostredia Slovenska, v priebehu troch mesiacov do tej pozície, kde ju Pentagon potrebuje mať. Do pozície, ktorá napokon aj jemu osobne poskytuje lepšie krytie na rokovania o podmienkach rozmiestnenia vojsk US Army na Slovensku.

Nechcem a ani si dnes netrúfnem špekulovať o tom, či niekto z tandemu Lajčák – Valášek, alebo ich pracovného tímu je vo svojej budúcej kariére nejako závislý na podpore, či peniazoch amerických inštitúcií, ale Bezpečnostná stratégia SR, v podobe ako ju sformulovali, vyhovuje viac bezpečnostným potrebám a záujmom USA v regióne, ako skutočným záujmom občanov Slovenskej republiky.

Tí sa predsa nechcú so svojimi deťmi a rodinami stať bezmocným terčom ozbrojenej konfrontácie globálnych mocností na našom území, ani nástrojom presadzovania americkej moci a záujmov v regióne. Slováci už majú dosť neblahých skúseností s pobytmi cudzích vojsk na svojom území. Tie boli vždy spojené s útlakom, obmedzovaním suverenity a slobody rozhodovania. Niet dnes žiadneho dôvodu, aby sme si potom, čo sa Slovensku podarilo zbaviť vojsk nacistického Wehrmachtu, či Biľakom pozvaných intervenčných armád Varšavskej zmluvy, nechali k nám opäť vpustiť cudzie bagandže.

Slovenská národná strana považuje všetky iniciatívy a aktivity, smerujúce k otvoreniu priestoru pre trvalé rozmiestnenie amerických vojsk na území Slovenska za neodôvodnené, vykonávané proti záujmom občanov SR, bez náležitého mandátu, v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, aj Koaličnou dohodou a teda neprijateľné. Preto odmieta legitimizovať Bezpečnostnú stratégiu SR, v takej podobe, ktorá otvára a dláždi Pentagonu cestu pre vybudovanie vojenských základní US Army na území slobodného, suverénneho Slovenska."

https://www.facebook.com/jaroslavpaska.sk/posts/2981808731877909

Mimochodom žijem na Filipínach.

Ľubov

Základne,muničné sklady a imigranti,vlastne tri.

Makacky, Kuchyňa a niečo v strede.O čo iné tak asi môže ísť.Niekedy koketujem smyšlienkou,že by Smer naozaj mal ísť do opozície.

Náhodný okoloidúci

Toto bol pravý, ale utajovaný zmysel prevratu v novembri 1989.
V Nemecku a celkovo na západe to začalo oveľa skôr.
Kalergizácia Nemecka dovozom Afričanov a Turkov začala krátko po 2. svetovej vojne, základne "zaoceánskeho partňora" tam zostali od vojny, keď Nemecko bolo rozdelené na okupačné zóny.

afinabul

JUDr. Martin Šavel a hon v parlamente:
"Židovská komunita pokračuje v protestu proti selhání soudů vyřešit případ Martina Šavla, bývalého šéfredaktora nakladatelství Agres. Šavel publikoval antisemitskou literaturu a anti-semitský časopis Hlas Slovenska v roce 1990."
V roku 1998 sa pokúšala dokonca židovská náboženská obec intervenovať u vtedajšieho ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského, ktorého informovala o procese s JUDr. Martinom Šavelom.
JUDr. Martin Šavel zomrel 6. januára 2003

afinabul

Ubytovňu plánujú podľa zverejnených informácií prestavať na internát či bývanie pre mladé rodiny.
https://www.tvnoviny.sk/domace/1765799_matovicova-manzelka-kupila-ubytov...
Ak kupujúca nezaplatí, príde o kauciu vo výške viac ako 29 tisíc eur
https://mytrnava.sme.sk/c/7292493/matovicova-ubytovnu-zatial-nekupila.html

Ľubov

Úplne na všetko,treba byť opatrný ako rys. A vždy si kryte chrbát. Lebo nepôjde už iba o udavačov.
Pozor treba dávať aj na to,na čo idete do kina. Ja som milovník sci fi,tak občas predsa len podľahnem.
Zvykla som si,že svet zásadne zachraňujú američania,no pripravte sa ,to sa zmení.Už čoskoro
https://www.rewind.sk/6-minut-z-filmu-tenet/

vrbovčan

Generálny biskup ECAV Eľko vypucoval žalúdok Čapútovej. Normálne surovo. A dovolil si progresívcom po nej odkázať, že vzhľadom na ich nemiestne komentáre v médiach na adresu cirkví všeobecne s hlasmi evanjelikov počítať nemusia. Normálne si z nej urobil poslíčka. Neviem, či sa mi nesníva, ale že by predsa len nejaká autorita sa našla, kto sa chopil iniciatívy. Aj biskup Zvolenský na nový rok v rámci celebrovania omše sa vyjadroval k politike. Myslím, že spomenul niečo také: "Veď nemusím menovať. Všetci vieme o ktorú svetovú veľmoc sa jedná."

https://www.ta3.com/clanok/1172877/prijatie-zastupcov-cirkvi-v-prezident...

Roland Edvardsen

Som si to teda celé pozrel (keď už tak silne odporúčaš pozerať). Ten profesionálny luterán Eľko bol istý svieži závan po nesmelej buzničke Zvolenskom, ale aj tak mi to nedá, keď počúvam reči ako "naša najstaršia sestra - židovstvo". Ak nájdeme odvahu povedať, že sú dnešní belosi slepí k židovskej agresivite, tak potom kresťania (signifikantná časť tých najhorlivejších) medzi bielymi, sú tými, ktorí v tomto smere tápajú v tej najhlbšej tme.

Zvolenský a spol. horekujú nad židovskými cintorínmi a kresťanským anti-semitizmom, ale z historického povedomia úplne vypadli také záležitosti ako edikty z 5.storočia RR zakazajúce židom páliť kríže a desakralizovať kresťanské chrámy, alebo incidenty z období ako 12.-13. storočia, kedy židia uskutočňovali verejné hanobenia kresťanov napr. močením na kríže a obrázky Ježiša, panenky Márie a svätých, či celkovo obnažovanie a vystavovanie svojich genitálií pred kresťanskými symbolmi. A dnes tieto prístupy v obdobných formách prešli do sekulárnych, ľavičiarskych či "progresivistických", hnutí, často vedených potomkami stredovekých aškenázskych komunít čúrajúcich na kríže. A nejde len o dávnu minulosť, dokonca dnes prepuká anti-kresťanské násilie aj v Izraeli, pričom svoj vrchol dosahuje počas sviatku Purim. Kresťania v Izraeli musia prosíkať židov, aby prestali na nich pľuť: https://www.haaretz.com/1.4715226

Na Postoji a inde budú kresťania horekovať nad agresiou moslimov voči nim, ale ťažko sa tam dočítate o útokoch a hanobení kresťanov žijúcich v "Zasľúbenej zemi". Naopak, majorita kresťanov produkuje toľko filosemitizmu a holokauza vyplakávačiek, zatiaľ čo tlieskajú sionistickým vraždám a sionistickému terorizmu na Blízkom východe, ako nikto. Samozrejme, u nás to nie je ešte také zlé, ako v evanjelikálnej Amerike plnej agresívnych židokresťanských fanatikov typu Pence a Pompeo (ten sa vyjadril, že samotný Boh im zoslal Trumpa, aby ochránil Izrael pred Iránom: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47670717), ale aj tak je táto ich filosemitiská slabosť či úchylka vrcholne iritujúca vzhľadom na celkový (aj historický) kontext.

Hej, "najväčšia sila", ako aj na Nadhľade písali niektorí. Možno aj áno, ale sila, ktorá uprednostnila Čaputovú pred Šefčovičom a ktorá teraz možno posunie Hlinovo KDH, bez ktorého budú mať globalisti o dosť väčší problém zostaviť vládu (ako to správne povedal i Matovič v relácii Na telo). Eľko a podobní vyplakavájú nad "genderom", ale najviac by mali vyplakávať nad sebou samými, ako sa konštantne slabošsky spájajú s tými, ktorí podporujú kopanie do nich - lebo Fico, lebo propaganda "slušnoslovákov" a obdobného odpadu, ktorej tupo prepadávajú. Ja viem, som sa zase musel rozpísať. :-)

Norman

celé som to jeho vystúpenie, už včera, len som nestihol zareagovať.
Prvá, menej dôležitá vec - ten Eľko sa asi nevie vyjadrovať priamo a keď rozpráva, mnohí si môžu myslieť opak toho, čo asi chce - a tak si asi robí nepriatelov (nezabúdajme, že ECAV bola a si aj je ťažko rozpoltená).
Druhé, podstatnejšia vec je, že ten človek asi nie je schopný sa do niečoho oprieť a nič skritizovať. Neberiem Vrbovčanovi jeho dobrú nádej, ale ja som to videl tak, že naozaj: Zvolenský aj Elko sú presne symbolmi neschopnosti a slabosti katolíckej a evanjelickej církvy na Slovensku. Môžu si ruky podať a ekumenicky si padnúť do náručia. Konieckoncov, títo bojujú proti LGBT? - veď sú sami stelelesnením buzerantských osobností. Nejde o intimitu, ale ich osobnosti, ich správanie v najhoršom zmysle slova buzerantské, zženštilé.

Nejak ma nebaví kritizovať církve, lebo to robia práva "ľavicoví ateisti", čiže krypto židia, ako píšeš - ale keď už som s tým videom strávil toľko minút, tak mám právo to povedať. konieckoncov - ja ich nekritizujem z pozície "ateizmu", ale ako dlhoročný člen si robím nárok žiadať od rôznych Elkov, aby sa prestali správať ako buzeranti. Majú zodpovednosť, svedomie, a možno aj ten boh sa díva.

Roland Edvardsen

Ja sa vždy strašne nasmejem na tom, ako najviac bojujú proti LGBT takí ako Zvolenský, Gavenda, Ziolkovský, Kramara, Chromík a pod. Ako ťažko sa argumentuje, že sexuálni inverti to nemajú vrodené. U viacerých (samozrejme nie všetkých) sa stačí na nich len pozrieť (tvár, mimika, hlas, gestikulácia a iné) a dobrý pozorovateľ vidí, že zrovna títo sú celkom jasní. Je to taký vtipný paradox, ale aj pochopiteľný (je to spôsob, ako sa sami so sebou vyrovnávajú).

Ale k podstate: ja tiež nerád kritizujem cirkvi či kresťanstvo (ja viem, neuveríte), a dokonca nie som ani nejako za odluku (resp. táto otázka u mňa závisí od toho, ako sa daná cirkev bude stavať k politike štátu, ktorú by som favorizoval), som za dobré, korektné vzťahy. Preto mi ani nevadí, keď sa nejaká Čaputová či Danko predvádzajú na omšiach a pod., Pellegrini si robí PR s pápežom, Fico sa vychvaľuje pred babkami birmovkou a podobné veci. Nie, to je ok. Ako problematické vnímam niektoré politické iniciatívy typu pro-life (to už sme rozoberali), ktoré akurát zastierajú to podstatné, čomu sa treba venovať. Je to celé skôr o tom, že mnohí vkladajú svoje nádeje práve do cirkví. A hoci to do istej miery chápem, musím upozorňovať na veľkú naivitu takýchto presvedčení.

vrbovčan

keď sa rozprávame o súčasnom marazme takýto názor: "Tu treba na nejaký čas nejakého osvieteného diktátora." S čím ja samozrejme nesúhlasím. Oponujem, možno naivne, že demokracia nie je perpetum mobile, ktoré naštartujeme a ono už spoľahlivo funguje. Treba dohliadať, aby si moc neuchvátili podvodníci. Ak národ nie je dostatočne múdry a suverénny takéto sily včas odhaliť, je potrebné aby mu v tom ktosi pomohol. Nejaký subjekt alebo osobnosť s dostatočnou charizmou, niekto kto má za sebou silný uveriteľný životný príbeh. A má dôveru väčšiny národa. Vo svete sa dá takéto osobnosti nájsť. Napríklad De Gaul, alebo Tito. A neboli to diktátori, hoci ich na piedestál vyniesli vojenské úspechy. Ešte Gándí napríklad. O spisovateľoch sa hovorí, že sú dušou národa. Napríklad. Takého na Slovensku v súčasnosti ale niet. Ja by som si vedel predstaviť napríklad takého kardinála Korca alebo Jozefa Krónera. Česi majú šťastie na takéto osobnosti. Predstavte si, keby v Čechách vypukli nejaké nepokoje (viď. Milion chvilek) a ktosi by požiadal Karla Gota, aby zaujal verejný postoj k veci a predniesol nejaký zásadný prejav.
Cirkvy, či sa nám to páči alebo nie, majú stále dosť veľký vplyv na verejnosť. Vy dvaja asi vidíte do vnútra tých dvoch najväčších, čo ja teda nevidím. Len ma zaujal ten prejav Eľka priam ako revolučný. Nikdy som o ňom nepočul, nepoznám ho a neviem, čo sa u evanjelikoch deje. Len z poznávania histórie viem, že evanjelici, už svojou protestantskou reformnou podstatou prinášali progres (aké sprofamované slovo dnes). Dalo by sa vymenovávať množstvo osobností protestantkého prostredia, ktorí pokrok priniesli. Zo slovenských spomeniem len Štúra, Štefánika a Dubčeka.

Roland Edvardsen

Ja pochádzam z luteránskeho prostredia, ale paradoxne viac osobných skúseností mám s katolicizmom (na 1. stupni som navštevoval hodiny katolíckeho náboženstva, dobrovoľne, ako decko ma to fascinovalo, a chodieval som s babkou rád do katolíckeho kostola. Zmenilo sa to myslím niekedy okolo 11-12 roku, vtedy som sa začal meniť na skeptika). Ja naozaj v tom cirkevnom prostredí, ani v katolíckom, a už vôbec nie v luteránskom, momentálne nevidím žiadne extra nápomocné osobnosti. To naozaj už aj politici a kdejaké iné sekulárne živly mi prídu v tomto smere užitočnejší. Na druhej strane tam je dlhodobo tá otázka vzťahu cirkev - politika, takže je tu aj isté pochopenie pre to, že tí cirkevníci sú opatrnejší.

vrbovčan

v katolíckom prostredí a dosť dôverne som poznal aj pozadie farníckeho prostredia. Nedotklo sa ma to tak, že by som v rannej dospelosti sa od tohto prostredia neodtrhol. Ale musím Ti povedať, že nám katolíkom pripadá náhodná účasť na evanjelickom obrade ako z iného sveta. Najmä spôsobom komunikácie kňaza s ľuďmi. Čo je v katolíckom prostredí absolútne formálny. Teda vtedy to tak bolo.

Roland Edvardsen

Zaujímavé. Moja katolícka babka zvykla hovoriť, že aj ako katolíčka často radšej počúvala a sledovala (cez rádio a TV) luteránsku omšu než katolícku - práve pre tú istú civilnosť, jednoduchosť, a áno, aj pre ten spôsob ako luteránsky kňaz komunikuje s ľuďmi...nepamätám si už presne na jej slová. Moja babka bola samozrejme klasický konzervatívny typ (politicky), ale teologicky to bola liberálna katolíčka (a vôbec, ona to až tak vážne nebrala - a neznášala náboženských fanatikov, obdobne ako aj ja).

Norman

No, je pekné, že tak zdvorilo hodnotíte susedove bohoslužby - ale ja som najnovšie pozeral to, čo bolo cez Vianoce na TA3, evanjelická bohoslužba neviem odkial, ale to bola proste hrôza, lebo tam zaplietli aj akési divadlo detí a podobne. Ale vôbec je u evanjelikov problém, že tam spievajú najmä prítomní ľudia a to sa nedá počúvať. A tie kázne boli vždy formálne. A vôbec sa evanjelici boja položiť do mystiky, že hej.

Čo sa týka Eľka, mal som šťastie sa raz zúčastniť takej jeho veci, kde hovoril - on takto na prvý kontakt hovorí tým rádoby hypnotickým spôsobom, ako had s myšou, heh, nechá slová pôsobiť. Ale po čase si človek uvedomí, že to je stále to isté a obsah teda tiež nijako moc. Stále je to desaťkrát lepšie ako výkon našeho najväčšieho dramatika v zemi, udýchaného patetika Kisku, ale stále je to len len forma. Áno, Elko v prejave obsahuje určitú dramatičnosť a hrozbu, už je mi úplné jasné, že to Vrbovčana oklamalo, ale bohužial ťažko z toho niečo bude (i keď, ak vedel rozbiť ECAV, mohol by skúsiť robiť rozboj aj v celej spoločnosti :-) Ale asi ťažko, lebo církevná logika nepusti, ani u evanjelikov, ani u katolíkov.

Ľubov

https://www.youtube.com/watch?v=ndpbnhTCpsQ

Toto sem dávam ako historický dokument. Ja na katolícku omšu chodím pravidelne,tak raz za dva.tri mesiace.
Či sa mi páči,záleží na kvalite kázne. To je taká recenzia určitej časti čítaného úryvku z Biblie.
Najviac mi vyhovuje barokový interiér.-),darmo,veľa zlata a farieb,mramorových anjelov ,stále to má svoju silu nad maličkým človekom. Klasická organová hudba,a veľa kvetov a sviečok. Ale hlavne bez Bergolia.

Chcem sa stať kresťanom,asi som posledná. Nevadí,nie som stádovitý typ. Chcem byť teraz s nimi.

nové