Nové hlavné mesto Slovenskej republiky

Nové hlavné mesto budú tvoriť mestá Banská Bystrica, Sliač a Zvolen a všetky obce spadajúce do uvedenej oblasti a jeho novo vybudovaným centrom medzi B. Bystricou a Zvolenom, so spoločným názvom Slovensko hlavné mesto, v skratke Slovensko HM.

 

No, tak ďaleko ešte nie sme, ale bol vytvorený projekčný zámer, ktorý bol predložený prezidentke. Autor projektu, či skôr ideového zámeru, je Ing. Michal Timko.

 

nove hlavne mesto

 

Dôvody k vypracovaniu Štúdie na výstavbu nového hlavného mesta Slovenskej republiky.

1. Každý novo vzniknutý národný štát má právo slobodne sa rozhodnúť podľa svojich predstáv a potrieb, ktoré mesto, resp. súmestie a lokalita bude jeho hlavným mestom. Dňa 1. januára 1993 vznikol štát Slovenská republika s hlavným mestom Bratislava bez toho, aby sa o tom viedla akákoľvek rozprava alebo referendum. Preto sa pýtam, prečo práve Bratislava.

 

2. Bratislava má mimoriadne excentrickú polohu na to, aby vyhovovala všetkým občanom Slovenska a zabezpečovala rovnakú dostupnosť a rovnaký hospodársky rozvoj.

3. Disharmonická a chaotická architektúra bez minimálneho potenciálu na vylepšenie.

4. Historické a dlhodobé zanedbávanie rozvoja Bratislavy z dôvodu neexistencie vlastného slovenského štátu a jeho existencia ako provinčného mesta, o ktorého rozvoj nemal nikto záujem.

5. Bratislava dnes bezúspešne zápasí s riešením dopravy, parkovania a obrovským deficitom miest na bývanie a priestormi na podnikateľské účely. Presťahovaním štátnych orgánov plniacich funkciu hlavného mesta do navrhovanej lokality v srdci Slovenska medzi mestá Banská Bystrica a Zvolen, ktoré sa stanú nedeliteľnou súčasťou hlavného mesta, sa riešenie problémov dnešnej Bratislavy podstatne uľahčí.

nove hlavne mesto mapa

Opatrenia na rozvoj Banskej Bystrice, Zvolena a Sliača v rámci hlavného mesta Slovenska

1. Nedopustiť, aby rev amerických stíhačiek zlikvidoval Kúpele Sliač, Kúpele a rehabilitačné stredisko s celoslovenskou pôsobnosťou Kováčová, spôsobil exodus obyvateľstva z uvedeného priestoru a bol terčom pre ničenie v prípade vojnového konfliktu.

2. Letisko Sliač presťahovať do priestoru Očová–Zvolenská Slatina tak, ako je uvedené v Štúdii výstavby nového hlavného mesta Slovenska. Letisko musí byť výlučne civilné a medzinárodné.

3. Okamžite zrušiť Zmluvu o nákupe prastarých stíhačiek F-16 a peňažné prostriedky presunúť na výstavbu nového hlavného mesta v srdci Slovenska.

4. Podporiť rozvoj Banskej Bystrice, Zvolena, Sliača a dotknutých obcí ako súčasti nového hlavného mesta, aby dôstojne reprezentovali hlavné mesto Slovenska.

 

Viac o projekte nového hlavného mesta Slovenskej republiky je na Hlavných Správach ale hlavne na samostatnej stránke venovanej tomuto projektu

 

Treba povedať, že v odôvodňovaní projektu sa veľa narába s bohom a inými patetickými poryvmi. Nie je to treba, lebo dôvodov na zmenu hlavného mesta je viac a sú opodstatnené a vrcholne racionálne.

 Je ale chybou, ak sa politický projekt zmeny hlavného mesta navrhuje riešiť štýlom veľkej prestavby. Naopak, taká zmena, aby bola čo najmenej bolestivá, má byť riešená čo najplynulejšie. A cieľom určite nemôže byť nová mega-metropola, ale naopak rozptýlené dvojmesto moderného prírodného štýlu. Niečo, čo by naozaj bolo unikátom.

Takisto si nie je treba robiť neriešiteľné komplikácie a náklady s presťahovaním inštitúcií. Tie, ktoré sú, môžu zostať tam, kde sú. Presťahovali by sa v prvom kroku len tie viacmenej symbolické inštitúcie - napríklad sídlo prezidenta.

2
stano24

Premiestnenie hlavného mesta do lokality BB sa v médiách už viackrát objavilo aj v minulosti, ale zrejme je ťažké nájsť "politickú vôľu". Súhlasím s názorom, že by sa nemalo ísť cestou podobného megaprojektu, ale postupným premiestňovaním jednotlivých inštitúcií. Máme už odskúšaný precedens napr. na premiestnení Ústavného súdu SR do Košíc...

Myslím, že podstatnejším faktorom než samotné financie na vybudovanie objektov, sú samotní ľudia vo vládnych inštitúciách. Ich hromadné premiestnenie, aj s rodinami, do nového prostredia môže byť tou najväčšou prekážkou realizácie...

Obávam sa, že v súčasnom systéme politických strán, ich záujmov, pravidiel umožňujúcich korupčné správanie, bude ťažké dosiahnuť rozhodujúcu väčšinu, preto si myslím, že najprv bude potrebné urobiť rozhodujúce zmeny v pravidlách demokracie, aby sa následne skutočne väčšinovým "hlasom ľudu" rozhodovalo o hlavnom meste...
http://www.demokracianahlas.sk/

Sinuhe

Zvolena ako fyziologického priestoru pre hlavné mesto Slovenska (a to som treťo- až štvrtogeneračný Bratislavčan). A súhlasím aj s Tvojimi pripomienkami Norman: hlavné mesto nejakého štátu naozaj nemusí byť žiadny megapolis. Napríklad taká Canberra s necelými 400tisíc obyvateľmi je hlavným mestom nielen štátu, ale de facto kontinentu :-), pričom v Austrálii sú aj podstatne väčšie mestá. Alebo Kalifornia má hlavné mesto Sacramento, ktoré je popri LA len malé mestečko. A netreba ani nové pomenovanie, to je zbytočné, obe mestá (Banská bystrica aj Zvolen) majú pekné historické mená, ak by som ma určiť , že ktoré z nich , tak Zvolen má prednosť kvôli (aspoň z môjho pohľadu) lepšej dostupnosti a a lepším geografickým podmienkam postupného (určite nie skokového) rozvoja. Skokový rozvoj smrdí sociálnym inžinierstvom a takým bol napriklad projekt hl. mesta Brasilia a aj keď ho robili renomovaní architekti svetového mena, tí čo tam žijú nie sú s výsledkom celkom spokojní.

Ľubov

a nič extra netreba,zámok je v dobrej forme a darmo,je tam genius loci.Miesto kráľovských polovačiek a tajných stretnutí.A aj veľkosť stačí,veď je možné,že nás onedlho bude o polovicu menej.

ps. A možno by to zachránilo Sliač,nech sa chudák celkom nerozpadne.

Náhodný okoloidúci

Keby Bratislava nebola ustanovená za hlavné mesto Slovenska, tak pri politických otrasoch a určovaní hraníc po vojne by sme o ňu prišli, pripadla by buď Maďarom alebo Rakúsku. Ale skôr by nám ju uchmatli Maďari. A úplne by sme prišli o prístup k Dunaju. Bolo to čisto pragmatické a účelové riešenie.
Ale ešte jedna vec zohrala úlohu - blízkosť staroslovanského Devína, priama spojitosť so slovanským kniežaťom Predslavom a blízkosť k jadru ríše, ktorú 50 rokov po jej zániku Konstantinos Porphyrogenetos nazval "Megale Morabia".

Norman

Áno, to boli (povedzme) dôvody v minulosti. Ale tie už azda neplatia.
Mne pripadá, že v Bratislave úrady a ľudia majú po čase deformované videnie.

naozaj by išlo spraviť mesto Zvolen zo dňa na deň hlavným mestom, a aj dôležité úrady či ministerstvá , súdy by mohli byť rozdelené do rôznych miest krajiny.
Podobne to majú aj v Nemecku, kde napríklad Ústavný súd sídli kdesi v Karlsruhe, a ostatné inštitúcie sú podobne čo najviac rozhádzané.
Toto deformované položenie stavia Bratislavu proti zvyšku Slovenska, čo je určite chyba.

Náhodný okoloidúci

Deformované videnie voči okoliu majú asi všetky hlavné mestá, teda ich obyvatelia, česť výnimkám.
Inak súhlasím s tým, čo si napísal. Postupná decentralizácia by mohla byť prínosom pre celé Slovensko.
Podstatné je, že vďaka strategickému rozhodnutiu v nedávnej minulosti nám zostalo veľké mesto, náš Devín, prístup k Dunaju a podzemná voda.

Norman

zostalo súčasťou aj Komárno - a nie je to hlavné mesto.

Náhodný okoloidúci

Zostalo nám naše najväčšie mesto :)

vrbovčan

sa rozhodovalo medzi Bratislavou a Martinom. Martin bol vtedajšie centrum národného odboja. A Bratislava ako najväčšie mesto malo nevýhodu blízkosti hraníc a multi-národnosti.

Norman

že ak by sa vtedy vybralo niektoré mesto naozaj na čistom Slovensku, uprostred hôr, tak by následná slovenská politika, v celej následnej histórii, bola čistejšia a charakternejšia. V CSR, aj za Slovenkého štátu, aj potom. Bola by skutočne viac "slovenská".

Ľubov

Okoloidúci,mám rada Tvoje racionálne postrehy.No musím poznamenať,že skutočnou matkou slovenských miest bola Nitra. Bratislava v Uhorsku chátrala. Napriek tomu si viem predstaviť,že to bolo veľmi príjemné mesto svojho času.Všimnime si v 5-tej minúte,ako vyzeral hrad v roku 1920. https://www.youtube.com/watch?v=f2ubcydL9TU

Vždy si na tieto zábery spomeniem,keď som v Budapešti a pozerám sa na tú teatrálnu architektúru okolo parlamentu.Do čerta!
Tiež by sme mohli parafrázovať: Bratislava,nepýtaj sa,čo urobilo Slovensko pre Teba,ale spýtaj sa,čo Ty robíš pre Slovensko.

horyslav

Skôr mám dojem,že nešlo ani tak o Bratislavu, ale o západný breh Dunaja. Môžem sa mýliť, nezaujímal som sa o to podrobnejšie. Niekedy dávnejšie som čítal článok o zajatí maďarskej posádky, ktorá istila most na petržalskej strane.
Ak by boli rozmýšľali ešte pragmatickejšie, mohli za hlavné mesto vyhlásiť Miškovec a mocnosti by nám boli odklepli aj Matru. :-) Čo viem, bol to aj pôvodný návrh amerických Slovákov, aby Matra bola súčasťou Slovenska, kdesi som videl aj mapu s uvažovanou hranicou.

Ľubov

Pravdepodobne myslíš na udalosti 12.februára 1919,keď pri obrane Dunaja padlo 6 česko-slovenských legionárov,po provokáciách z maďarskej strany
http://www.historickarevue.com/clanok/presporok-bratislava ako sa píše na konci tohto zaujímavého článku.

Tom

"...myslím, že je to diverzia a odvedenie pozornosti."
https://oracle911blog.wordpress.com/2020/01/29/otazky-a-odpovede-c-66/

Náhodný okoloidúci

Pripomínam, že v Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela, preslávená ako liaheň slniečkárskych trubiek, Šorošovych agentov a vlastizradcov spolupracujúcich s CIA. Aj keď - neviem, či iné univerzity sú v tomto smere zdravšie.
Čiže bratislavskú kaviareň by doplnila banskobystrická kaviareň

nové