Ahóóój, já jsem Viki, je mi dvanáct

Rokov dvanásť, ale už to má absolútnu predstavu, že to, čo vie, je z jej vlastnej hlavy. A že je to navždy správne. Bezpochyby.

Až takto hlboko klesli neomarxisti v našich končinách. Infikovať už deti. Detská armáda.

Kliknite si sem pre video

 

 

Všimnite si, ako sa tie mladé tlačia, aby sa dostali ku slovu. Je to okrem snahy byť stredom pozornosti aj nejaký rannomaterský reflex ochrany a dobroty voči stádočku? Ktoré základné reflexy sú tu ešte zneužívané? Je naozaj hystera výhodná vec?

A dobrý je aj ten večný dobrácky úsmev - základ je byť spokojný, aj keď vás odstrkujú od mikrofónu. Ani za nič nedať najavo úprimnosť a nespokojnosť, stále sa škeriť a bohorovne nehýbať hlavou. Ale treba sa tam stále pchať.

A poučovať. Ja si myslím, že ľudia sú relatívne rýchlo dospelí, zrelí a rozumní - ale ak aj si tie decká myslia, že už v dvanástich podstatu vedia - prečo si myslia o iných, že sú sprostí a zasluhujú poučovanie? To soplavé nedonosené chce poučovať starých dospelých aj o komunizme, ktorý títo naozaj zažili, kdežto ono o ňom iba čítalo v nejakom leporele?

Nakoniec, ešte raz zaklincuje jedno čudo, že je to "ich názor", nie niekoho iného, ani ich rodičov,  ani náhodou, len a len "ich názor" a preto ich nemáme posudzovať či odsudzovať. Oni môžu, my nie - sorosovsky slniečkovský póvl hotový a pripravený. 

Ema

smažskovské typy, čo sa pechoria v pozadí.

Ahóóój Viki nepustí z detských drapákov svoj smartfón ani počas piatich minút slávy. Vypadne elektrina, vypadne signál - a realita ich preberie z elektronického raušu tak, že si nestihnú utierať gebriny zo šoku.

Norman

Sranda je, že na týchto deckách dobre vidno presne TÚ ISTÚ mentalitu, akú majú aj starší aktivisti. Treba spomenúť vážnu teóriu, že týmto ľuďom v určitom veku vývojovo "zamrznú" niektoré mozgové oblasti, prestanú sa vyvíjať v dôsledku nejakého šoku alebo trvalého tlaku. Ten šok môže byť negatívny (strata, násilie) ale aj pozitívny (fixovaie sa na objekt, fixovanie sa na nejaký odmeňujúcu stratégiu). U týchto slniečkárov je to ten druhý prípad, keď im situácia náhle ponúka výrazné odmeny - spoločenskú chválu a dôležitosť, ale aj konkrétny prospech a peniaze.

Mozog má tendenciu tieto odmenu prinášajúce stratégie zafixovať, ale ak taký proces prebehne u tak mladých ľudí, nedochádza k ďalšiemu normálnemu vývinu mozgu (je poškodený proces puberty, tí ľudia sú často asexuálni alebo len homosexuálni, nedochádza k vývinu schopnosti akceptovania tvrdej reality sveta (dobra a zla) ale naopak, ich mozog zostáva fixovaný na typický detinský ideál idylickej utópie, s prudkou detskou nenávisťou voči tým, čo ju akýmkoľvek spôsobom spochybňujú).

Všetky tieto typy, označované ako "slniečkarske" alebo "ľavičiarske", možno zaradiť niekam na škále biologického veku, kedy sa im zastavil mentálny vývoj. Pripomínam, nejde o inteligenciu, aj keď aj tá trpí pod takou deformitou, ide o nedovyvinutý nedospelý hodnotový systém.

Možno to zjednodušene azda nazvať aj infantilizácia, ale pri tom treba varovať pred podceňovaním tohto javu a jeho dopadu na spoločnosť. Znova pripomínam jav z Afriky, kde z dôvodu slabšieho mentálneho fundamentu sa tento proces prejavuje najviac a najotvorenejšie - detských vojakov a detské prostitútky. To je to, kam smeruje tretí svet, ale, ako vidíme, aj prvý svet.

Ľubov

Tu je trochu iný pohľad na detské,križiacke výpravy,spochybňuje ich
http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/detska-krizova-vyprava ,to by znamenalo,že takéto ničenie bielych detí,aké sa deje dnes, nemá v známej histórii obdobu.

AE rozoberajú podobnú tému,počúvala som aj večernú reláciu VK,ako jedinú možnost záchrany pripomína úlohu rodiny .Rodový kruh.

Aman Againsttime

Prišiel si so zaujímavou teóriou, ktorú by bolo celkom fajn ďalej rozviť - a to predovšetkým v kontexte nášho poznania genetiky. Treba mať na pamäti, že mnohé štúdie dnes vedú k jasnému záveru, že genetické faktory zohrávajú podstatnú, ak nie i najpodstatnejšiu, rolu v individuálnych odlišnostiach vo všetkých psychologických vlastnostiach, normálnych i abnormálnych, vrátane politického presvedčenia. Zdroj: Thomas Bouchard 2004

 

To znamená, že keď skúmame akýkoľvek druh psychologickej variácie, otázkou nebude, či je alebo nie je táto variácia podmienená geneticky, ale AKO VEĽMI sa na nej genetika podieľa, pretože pri každej vlastnosti bude svoju rolu zohrávať i genetika.

 

Boli tu nejaké štúdie práve ohľadne dedičnosti politických postojov. Napr. jedna štúdia na švédskych dvojičkách zistila, že heratibilita postojov k imigrácii patrila k najsilnejším zo všetkých politických postojov.

 

Celá pointa o vplyve vonkajších faktorov, "prostredia", je teda veľmi dôležitá. Dnes je tu vytvorené isté špecifické spoločenské prostredie, avšak vidíme, že ľudské skupiny sa adaptujú rôzne na toto prostredie. Prečo niekto skončí ako nacionalista a iný ako slniečkár? Tlaky určitého typu spoločenského poriadku budú selekciou pre určité individuálne znaky. 

 

Čiže dôvodom prečo sú slniečkári takto infantilne nastavení bude  predovšetkým ich geneticky pomienená predispozícia k takejto infantilnej fixacii, ktorá sa mohla plne rozvinúť vďaka politickému systému, ktorý túto infantilizáciu dnes podporuje. Jednoducho sú ich mozgy odlišne nastavené od narodenia v porovnaní s nami. Myslíš, že do mňa v škole nehustili propagandu? Že i ja som niektorým veciam v detstve nepodľahol, aby som následne neskôr z toho precitol? Ja som ako decko bol tiež "anti-fašista" a aj proti "rasizmu" (hoci som neznášal cigánov, Židov a Maďarov  - ako v postate všetci :-D). Ja už som tu spomínal odlišnosť medzi "konzervatívnym" a "liberálnym" mozgom. Že "konzervatívny" mozog je viac fixovaný na čistotu, poriadok, opatnosť, zatiaľ čo "liberálny mozog" bude na isté podnety reagovať inak. Ja si plne uvedomujem, že to mám geneticky dané  - stačí mi pozrieť sa na moju rodinu, ktorá bola vždy pomerne konzervatívna a xenofóbna. Takže akákoľvek školská alebo mediálna propaganda mohla mať na mňa len slabý alebo dočasný efekt. :-)

Norman

Určite je predispozícia najdôležitejšia podmienka, to máš pravdu. Až podľa nej, následne, funguje alebo nefunguje pôsobenie školskej indoktrinácie a zvádzania.

Niekedy ale predsa len ťažko rozoznať, čo je zdedené (vrodené) a čo dieťa dostáva ako kultúrnu imunitu od svojej rodiny. To sú niekedy ťažko viditeľné či popísateľné veci, hlavne určité vzory správania rodičov, postoje k problémom - to dieťa dostáva v rodine v rannom detstve, povedzme do veku 6 až 8 rokov. A podľa toho, či toto dostane, alebo nie, podľa toho odoláva ideologickým infexciám v škole. A vôbec vela záleží aj od neskoršej podpory dieťaťa v rodine. Ak ju má, škole odolá, ak nie, tak by musel mať dobrý ten genetický korienok, aby odolal.

Ale opakujem - hardvér, teda genetická predispozícia, je nevyhnutná podmienka odolania propagande. Konieckoncov, je to tá istá logika ako podľahnutie alkoholizmu alebo iným drogám, zlozvykom. Niektorí ľudia majú zrejme vrodenú slabosť a stačí slabý podnet, aby podľahli. Iní zas odolávajú, sú doslovne chemicky iní, odolní. A je to dedičné.
Samozrejme, dedičnosť týchto veci potvrdia presne najmä seríozne vedecké testy, treba ich robiť a rešpektovať ich výsledky.
Tendenciu k infantilizácii ja považujem za výrazne dedičnú.

Ľubov

Čo je zdedené a čo sa dá indokrinovať,prečo sme my inakší ako oni.Tiež nad tým rozmýšľam a neviem,neviem,čo sa to deje.Čoraz väčšia priepasť medzi druhom "viki"a nami.
A čo nápis v Delfách " Spoznaj sám seba " Vieme,kto sme? Stále nie.Možno tento rozdiel vzniká práve v oblasti,ktorú nepoznáme,a nie je to genetika,ani iq,ale oblasť,ktorej sa hovorí spirituálny kvocient,Páleš to nazýva slnečné cnosti,my jednoducho svedomie. Zatial sa o tom veľmi nehovorí,pretože to patrí k tzv.iracionálnym témam.Ale už je to na ceste.

Norman

Páleš zarába na prekombinovaní vecí. On patrí k tým, ktorý začal veci robiť neprehľadnými, lebo potom sa ľahšie predávajú jeho chumáče neužitočností. Sú to klbká rečí, čo on predáva, ktoré nikomu v ničom nepomôžu. Dôkazom sú tie jeho dve hrozné knihy o anjeloch. Prečo myslíš sú také veľké a farebné? Je to hrôza.

Páleš patrí k ľuďom, ktorí dávajú ľuďom odrobinky z rýb, namiesto toho, aby ich sami naučili chytať si (duchovné) ryby. Ba čo viac, odstrašuje ich od duchovnej samostatnosti klamstvom, aké je to ťažké a zložité.

Pritom je to relatívne jednoduché a aj keď nevieme všetko, je isté, že dôvody aj riešenia takmer všetkých súčasných problémov ľudstva ležia v jeho DNA. Všeobecnejšie povedané, všetky tie problémy sú odrazom nedokonalých štruktúr genetickej dedičnej informácie, určitých chýb, porúch, kazov ale aj základnejších systémových závad.

Ja viem, ľudia to neradi počúvajú pretože im to pri prvom priblížení berie ich ilúzie a nádeje. To, že sa ľudia boja pozrieť pravde do očí je ale tiež len jeden z kazov druhu homo sapiens.

nové