Čo je sionizmus

Thierry Meyssan

Predstavme si dve väčšie rodiny, rodinu A a B. Majú spolu nejaké susedské spory, majú rôzne názory, a ako to už býva, možno sa ani nedá rozhodnúť, kto je v práve a kto nie. Ale jedna vec je neobvyklá. Hlava rodiny B má občas také konanie: zoberie bejzbolku, chytí najbližšie decko z rodiny A, hodí ho na zem a bejzbolkou mu rozmláti hlavu. Mláti a mláti, až je hlave decka na kašu. Nato si hlava rodiny B odgrgne, vycerí krivé zuby v špinavej brade do sebaspokojného úsmevu ... načiahne sa, chytá ďalšie decko z rodiny A a aj tomu rozbije hlavu na kašu. A tak to s dlhšími či kratšími prestávkami pokračuje.

Sionizmus.

 

 

Človek sa pýta, kde sa vlastne vzal, ako vlastne také niečo historicky vznikalo a jednu dobrú odpoveď dáva nový článok na Zvedavcovi, autor Thierry Meyssan. Uveďme si bez zmeny zaujímavú časť o vzniku tohto fenoménu:


Co je sionismus


V polovině sedmnáctého století se britští kalvinisté shromáždili kolem Olivera Cromwella a zpochybnili víru a hierarchii režimu. Po svržení anglikánské monarchie si „lord Protektor“ dovolil umožnit Britům dosáhnout morální čistoty nezbytné k přečkání 7 let utrpení a uvítání návratu Krista a poklidnému životu s ním po 1000 let. K tomu, podle jeho interpretace bible, byli židé rozeseti do všech koutů světa, pak opět seskupeni v Palestině, aby tam znovu vybudovali Šalamounův chrám. Na tomto základě zavedl puritánský režim, zrušil zákaz proti usazování židů v Anglii z r. 1656 a oznámil, že jeho země je oddána vytvoření státu Izrael v Palestině (4).

Cromwellova sekta byla pak svržena na konci „první anglické občanské války“, jeho stoupenci pobiti nebo vyhnáni do exilu a anglikánská monarchie byla obnovena. Sionismus (tedy navrhované vytvoření státu pro židy) byl opuštěn. Znovu se objevil v osmnáctém století s „druhou anglickou občanskou válkou“ (podle britských učebnic historie), kterou zbytek světa zná jako „válku za nezávislost Spojených států (1775-83). Na rozdíl od všeobecné víry se nevedla ve jménu osvíceneckých ideálů, které o několik let později podnítily francouzskou revoluci, ale byla financována francouzským králem a vedena na náboženském základě za pokřiku „náš král je Ježíš!“.

George Washington, Thomas Jefferson a Benjamin Franklin, abych jich uvedl aspoň pár, se vydávali za nástupce exilovaných stoupenců Olivera Cromwella. Spojené státy logicky obnovily sionistický projekt.

V r. 1868 v Anglii královna Viktorie jmenovala žida Benjamina Disraeliho za premiéra. Ten navrhl zaručit podíl na demokracii potomkům Cromwellových stoupenců, na které bylo možné se spolehnout při rozšiřování moci Koruny po celém světě. Především navrhl alianci s židovskou diasporou, aby ta vedla imperialistickou politiku, jejíž byla avantgardou. V r. 1878 dal „obnovu Izraele“ do agendy Berlínského kongresu u nového přerozdělování světa.

Právě na tomto základě obnovili britští sionisté dobré vztahy se svými bývalými koloniemi a došlo ve Spojených státech nakonec ke „třetí anglické občanské válce“, která je ve Spojených státech známá jako „americká občanská válka“ a v kontinentální Evropě jako „občanská válka“ (1861-1865) – ve které zvítězili následovníci stoupenců Cromwella, WASP (White Anglo-Saxon Puritans) (5). Opět, je poměrně chybné prezentovat tento konflikt jako boj proti otroctví, kdy ho pět států severu stále praktikovalo.

Až téměř do konce devatenáctého století byl proto sionismus výhradně puritánským anglo-saským projektem, na kterém lpí pouze židovská elita. Je silně odsuzován rabíny, kteří interpretují tóru jako alegorii a nikoliv jako politický plán.

K současným následkům těchto politických fakt musíme počítat i to, že pokud je cílem sionismu vytvoření státu pro židy, je rovněž základem Spojených států. Proto je otázka, jestli jsou politická rozhodnutí činěna ve Washingtonu nebo v Tel Avivu, pouze relativní. Je to stejná ideologie, která je u moci v obou zemích. Navíc sionismus umožnil usmíření mezi Londýnem a Washingtonem, a výzvou je zastavit tuto alianci, nejmocnější na světě.

 

Oddanost židů anglo-saskému sionismu

V dnešní oficiální historii je obvyklé ignorovat období sedmnáctého století a prezentovat Theodora Herzla jako zakladatele sionismu. Nicméně podle vnitřních publikací Světové sionistické organizace je i toto chybné.

Skutečným zakladatelem moderního sionismu nebyl žid, ale křesťan. Reverend William E. Blackstone byl americkým kazatelem, podle kterého se skuteční křesťané nemuseli zúčastnit soudu konce časů. Hlásal, že budou vzati do nebe během konečné bitvy („pozdvižení církve“, v angličtině „vytržení“). Podle jeho názoru by židé tuto bitvu vedli a vyšli by z ní jako konvertité ke Kristu a jako vítězi.

Je to teologie reverenda Blackstonea, která posloužila jako základ pro neoblomnou podporu Washingtonu vytvoření Izraele. A ten byl vytvořen dlouho před AIPAC (pro-izraelskou lobby) a převzal kontrolu nad kongresem. Ve skutečnosti je moc lobby odvozena nikoliv ani tak od jejích peněz a její schopnosti financovat volební kampaně, jako od této ideologie, která je v USA stále přítomna (6).

Teologie vytržení, jakkoliv stupidní se dnes může zdát, je ve Spojených státech velmi silná a mocná. Je i fenoménem v knihovnách a filmech (viz film Zapomenutí s Nicolasem Cagem, který přijde do kin v říjnu).

Theodor Herzl byl obdivovatelem diamantového magnáta Cecila Rhodese, britského imperialistického teoretika a zakladatele Jižní Afriky, Rhodesie (která se jmenovala po něm) a Zambie (dříve Severní Rhodesie). Herzl nebyl náboženským židem a nenechal svého syna obřezat. Jako ateista, stejně jako mnoho evropských příslušníků buržoazie té doby, prosazoval především asimilaci židů jejich konverzí ke křesťanství. Nicméně po převzetí teorie Benjamina Disraeliho došel k závěru, že nejlepším řešením je zapojit je do britského kolonialismu tím, že vytvoří židovský stát v současné Ugandě nebo Argentině. Následoval příkladu Rhodese a nakupoval půdu a vytvořil Židovskou agenturu.

Blackstone dokázal přesvědčit Herzla, aby připojil zájmy dispensionalistů k zájmům kolonialistů. K tomu postačí zvážit zřízení Izraele v Palestině a rozmnožení biblických zmínek. Díky této jednoduché myšlence naverbovali pro tento svůj projekt většinu evropských židů. Dnes je Herzl pohřben v Izraeli (na hoře Herzl) a na jeho rakev stát umístil komentovanou bibli, kterou mu dal Blackstone.

Cílem sionismu tudíž nikdy nebylo „zachránit židy tím, že jim poskytne domov“, ale triumf anglo-saského imperialismu tím, že s ním splyne. Navíc nejen, že sionismus není produktem židovské kultury, ale většina sionistů nikdy židy nebyla, zatímco většina židovských sionistů není náboženskými židy. Biblické zmínky, všudypřítomné ve veřejných izraelských statích, odráží jen víru části země a jejím primárním účelem je přesvědčit americkou populaci.

Anglo-saský pakt s cílem vytvořit Izrael v Palestině

Rozhodnutí vytvořit židovský stát v Palestině bylo přijato společně britskou a americkou vládou. Bylo vyjednáno prvním židovským soudcem Nejvyššího soudu Spojených států Lousiem Brandeisem, pod záštitou reverenda Blackstona, a bylo schváleno jak prezidentem Woodrow Wilsonem, tak premiérem Davidem Lloydem Georgem, bezprostředně po anglo-francouzské smlouvě Sykes-Picot, rozdělující „Střední východ“. Tato dohoda byla postupně pouštěna na veřejnost.

Budoucí ministr pro kolonie, Leo Amery, byl pověřen řízením starších „Mulích jednotek Sionu“, s cílem vytvořit, se dvěma britskými agenty Chaimem Weizmannem a Ze’ev Jabotinskym, „židovskou legii“ v britské armádě.

Ministr zahraničí, lord Balfour, poslal otevřený dopis lordu Walteru Rothschildovi, aby zařídil vytvoření „národního domova židů“ v Palestině (2. listopadu 1917). Prezident Wilson zahrnul do svých oficiálních válečných cílů (č. 12 ve 14 bodech předložených kongresu 8. ledna 1918) vytvoření Izraele (7).

Proto nemá rozhodnutí vytvořit Izrael nic společného s likvidací evropských židů, ke kterému došlo o dvacet let později, během druhé světové války.

Během Pařížské konference emír Faisal (syn Sharifa z Mekky a pozdější král Britského Iráku) podepsal, 3. ledna 1919, dohodu se Sionistickou organizací, ve které se zavázal k trvalé podpoře anglo-saského rozhodnutí.

Vytvoření státu Izrael, proti lidem Palestiny, bylo proto rovněž provedeno po dohodě s arabskými monarchy. Navíc v té době Sharif z Mekky, Hussein bin Ali, neinterpretoval korán tak, jako Hamas. Nemyslel si, že „muslimská půda nemůže být ovládána nemuslimy“.

 

 

Toľko Thierry Meyssan k podstatným, ale menej známym aspektom pôvodu sionizmu. Sionizmus je v každom slova zmysle nie (len) o založení štátu niekde v Palestíne, ale je to extrémistické nábožensko-politické hnutie vzídené zo šialenstva moci britského imperializmu ocitajúceho sa na vrchole moci. Ovládanie morí a tak fantastická možnosť prvýkrat v histórii  rabovať z celého nepripraveného sveta viedlo k otvoreným túžbam po svetovláde. Tá, prirodzene, musela byť podporená náboženským delíriom, ktoré radi dodali židia. Reálny vznik sionizmu koncom 17. storočia nie náhodou časovo súvisí s prvými revolučnými teóriami a revolučnou praxou ničenia národov, ale aj so vznikom Bank of England. Džin bol vypustený z flaše a je stále otázne, čím všetkým Zem za tento náboženský experiment zaplatí.

 

 

Na záver dajme ešte jeden citát z Meyssanovho článku:

Je naprosto špatné si myslet, že problém představovaný Izraelem se týká pouze Středního východu. Dnes provádí Izrael vojenské akce kdekoliv ve světě a poskytuje tak krytí anglo-saskému imperialismu. V latinské Americe izraelští agenti organizovali represe během puče proti Hugo Chavezovi (2002) nebo při svržení Manulea Zelayi (2009). V Africe byli přítomni všude během války o Velká jezera a organizovali zatčení Muammara el-Kaddáfího. V Asii vedli útok na Tamilské tygry a jejich vraždění (2009), atd. Pokaždé Londýn a Washington přísahají, že do toho nejsou zapleteni. Navíc Izrael ovládá mnoho médií a finančních institucí (jako americké Federální rezervy).

 

 

 

 

V texte spomínané pôvodné poznámky:

4.Sur l’histoire du sionisme, on se reportera au chapitre correspondant (« Israël et les Anglo-Saxons ») de mon livre L’Effroyable imposture 2, Manipulations et désinformations, Edition Alphée, 2007. Les lecteurs y trouveront de nombreuses références bibliographiques.

5.The Cousins’ Wars : Religion, Politics, Civil Warfare and the Triumph of Anglo-America, by Kevin Phillips, Basic Books (1999).
6.American Theocracy (2006) by Kevin Phillips.
7.La formulation du point 12 est particulièrement sibylline. Ainsi, lors de la conférence de paix de Paris, en 1919, l’émir Fayçal l’évoqua pour revendiquer le droit des peuples anciennement sous le joug ottoman à disposer d’eux-mêmes. Il s’entendit répondre qu’il avait le choix entre une Syrie placée sous un ou sous plusieurs mandats. La délégation sioniste fit valoir que Wilson s’y était engagé à soutenir le Commonwealth juif à la grande surprise de la délégation états-unienne. En définitive, Wilson confirma par écrit qu’il fallait entendre le point 12 comme un engagement de Washington pour la création d’Israël et à la restauration de l’Arménie.
Prasiatko

Horeuvedený článok je iba závistlivý plač adminov, že moc majú Sionisti, a nie oni.
Mazaním nesúhlasných komentov mi to počiatočné podozrenie už dávno potvrdili...Je úbohé, že niekto môže tak neskonale bezvýhradne prepadnúť nenávisti! Norman a Ema, ak sa čoskoro nespamätáne, budete rovnakí ako tí Židáci! Pozor na to, kvik, bola by Vás škoda :(

Norman

prasiatko.

SomTenKtorySom

Nič osobne ale ked som pred pár rokmi zažil "satori" so zákulisným dianím vo svete, a bol to vskutku dosť nepríjemný pocit, (dokonca nepríjemnejší ako moje prvé stretnutie s pornom), tak po istej dobe ked som to ako tak strávil, (a že som to dodnes nedokázal poriadne stráviť!) tak jediné rozumné východisko som našiel v neustálom zverejňovaní týchto závažných informácií. Spinavosti musia výjsť na povrch a v prípade takto zažratého moru o to viac a intenzívnejšie.
Môj názor.

Ľubov

Píšem Ti: zabúdaš,že všetci skoro do nohy,čo sem chodíme,čítame v pohode aj neverbálne. Kde je tu tá strašná nenávisť,človeče? Tu sú necenzurované informácie, a ešte niečo naviac,no,čo asi ?
Asi ma pošleš variť,ok,nehrám sa na znalca.Ale také ostré slová na Emu a Normana som od Teba,častokrát až servilného ( k Eme) nečakala.

Norman

Ja ich volám bacilonosiči. Sú to ľudia, ktorí sú infikovaní všetkým tým marazmom, plus sú osobne zlomení - a keď dôjde ku stresu, všetok ten maglajz sa rozleje. Keby aspoň začal s niečím iným, ale to sú tie klasické sionistické heslá:"nenávisť", "závisť". Aj v tom vidieť, že je to v podstate provokatér, malá pestovaná ľudská mína.

Prasiatko

Už som sa zľaklo, že začneš tvrdiť, že svinka bacilonosička prenáša aj ebolu! :p
A okrem toho že ironizuješ na moju adresu, by si sa mohol zamyslieť aj nad svojím konaním. Keď som ťa zkritizovalo, a prirovnalo isté Tvoje konanie k úrovni adminov zo SME, tak čo si urobil? Komentár si vymazal. Potom aký je rozdiel medzi kvalitou ľudí z vedenia nadhľadu a zo tzv. smetiarne? Sú si len politickými a možnože morálnymi oponentmi, ale ľudská kvalita je v praxi skoro rovnaká. Kvik, SOM SKLAMANÉ.

Prasiatko

Pozri, ja si Emu vážim. Možno že v písaní s ňou sa snažím byť jemnejšie, ako v komunikácií s inými, je to predsa dáma (žena). Ale ak som kroch ostrejšie zakvíkalo, tak to pramenilo z čitateľskej nespokjnosti. Je možných toľkóó politických tém (Argentína, banka BRICS, boje z diablom v Sýrii, intrigy okolo výstavby Južného prúdu v Bulharsku zo strany EÚ, a miesto toho, aby som tu našlo atraktívne čítanie ako to je z pera T. Spencerovej, tak každý týždeň, pomaly dennodenne tú drístajú o tom aký sú predstavitelia štátu bez hraníc, že pomyje svinky Palestínky viac nedostanú, že ich zbombardovali, povraždili, ako keby to bolo niečo čitateľsky atraktívne! FUJKY a NIE JE!!! A keď motivujem Normana kvik, že sú aj iné témy a články (napr. ten Rus Glazev, poradca Putina), tak to ofrfle, a najnovšie som vraj kvik bacilonosič a píše o mne že som v strese, kroch. Vidíš, to je zaobchádzanie s čitateľom, ktorí chce pestrejšíu ponuku. :(( No a ak sa pýtaš, kde je tu nenávisť, tak v nadávkach článkov o Židoch, resp. sionizme. Tie texty sú pravdivé, ale je ich neprimerane mnoho, udalosti v Gaze sú z historického hľadiska irelevantné ešte väčšmi ako divadlo "Ukrajina". Skutočné fronty sú boj za zlikvidovanie Breton Woodskej dohody o dolári - priorita č. 1! Dolár musí padnúť za každú cenu!!!
2. Hebrejci boli vždy nasprostastí, neviem čo na tom Emu a spol. tak prekvapuje, že o tom píšu celé roky - nečudo že mi to pretieklo gágorom kroch :( Až si dovolím uštipačnú poznámku, že večná škoda, že I. a II. židovská vojna boli o konflikte Židov s Rimanmi a nie Asýrčanmi. Tí neboli takí útlocitný ako Rimania, a zakerného nepriateľa ak by raz porazili na hlavu, tak by to skončilo genocídou, a židovské semeno by raz a navždy zmizlo zo starovekých dejín!
3. Dôležité je ubrániť Sýriu, hlavne preto, že Damask, starobylé mesto, je posledná duchovná metropola ľudstva, o ktorej sa dá povedať, že je ešte slobodná mimo vlády Rottschild a spol. bankárov!
4. a keď sa za x rokov by dali veci do poriadku, usporiadať nový Norimberský proces v ktorom by boli súdení a odsúdení agresori, ktorí zmietli z povrchu zeme zelenú Džamaharíju. Obzvlážšť to chce slučku pre hovnožrúta Nicolasa Sarkozyho!

A Ľubov, ohľadom Emy, zvorilosť, snaha o bezkonfliktnosť či byť diplomatické - to keď nie je Tvoje dielo, ale moje, tak hneď je to servilnosť?

Norman

Prečo sa nervuješ, prasa, bude zemetrasenie a potom to tým talianom despotickým nandáme!

Ale vážne, ja viem, že sa sionistov bojíš a tak nechceš o sionistických zverstvách v Palestíne počuť. Ale aspoň si to uvedom, že hlavný tvoj problém je zbabelosť.

Buheh

tento portál sa volá nadhľad. A spomedzi disidentských stránok naozaj je tým, ktorý sa k určitému nadhľadu snaží dopracovať, čo je aj dôvod, prečo sem rád, keď je čas, chodievam.

Nadhľad, odstup, celostný pohľad... to je to, čo väčšine ľudí tak tragicky chýba. Toľko je tých, ktorí mlátia prázdnu slamu stále dokola, bez toho, aby sa niekam posunuli, keďže nechápu tie podstatné súvislosti.

To, čo sa vo svete deje, môže človek vnímať ako obrovský chaos, množstvo udalostí, ktoré nemajú žiadny zmysel. Alebo si môže skladať z čriepkov rozbitého džbánu niečo, čo postupne akúsi logiku začne mať.

Keď je stále dookola reč o sionistoch, tak to má naozaj iba ten jediný dôvod, že tam kdesi bude pointa. Viem, je to nuda, prasiatka by chceli atraktívne bombastické správy, kvik, najlepšie vždy niečo iné, nech je vzrúšo. Argentína, banka BRICS, boje z diablom v Sýrii, intrigy okolo výstavby Južného prúdu v Bulharsku zo strany EÚ... lenže aj to všetko sa podstatným spôsobom týka sionizmu. Žiaľ, to ucho na džbáne, na potvoru, nepasuje ani na dno, ani zhora, ani zvnútra džbánu, ale stále to vychádza, že patrí len na to jedno miesto.

Norman

Presne tak. Niektoré články som sem v poslednom čase cielene nedal, pretože som nechcel rušiť tématický celok, ktorý vytvorila Ema. Je to aj s ohľadom na pietu voči súčasným obetiam, nie storočia starým, ale súčasným! Nič nie je dôležitejšie, ako toto a nič sa tomu nevyrovná. Azda len vojna na Ukrajine, ale ani tam nie je dianie nejaké podstatné.

Web a komunita bude vždy reagovať na potreby situácie. Nik nepotrebuje nejaký ďalší spravodajský server, nik nepotrebuje zábavu a obkecávanie bežných banalít. Je treba povedať to, čo inde povedané nie je, čo inde povedať zatiaľ nevedia. Je treba definovať paradigmu zdravej spoločnosti, svetonázor normálneho človeka. Je treba povedať, čo je najdôležitejšie a bezpochyby sionizmus je základnou témou tohto portálu (povedať čokoľvek iné by bola lož)

Čiste technicky, je zaujímavé, ako sú ľudia zviazaní starými formami. Denník, časopis, portál, infromácie, blog... Nie že by sme chceli vytvárať nové webové formy cielene, ale web má slúžiť nám, nie my jemu. Nie je to z núdze cnosť, je to prirodzená práca mimo putá. Nie sme viazaní ničím - konieckoncov ani od nikoho nič nechceme, ani do verejnosti.

Možno neformulujeme mienku či svetonázor mnohých, ale keď bude potreba uceleného a konzistentného svetonázoru či hodnôt, tu to je. Bez zbytočnej skromnosti, je to to najlepšie, čo široko ďaleko možno nájsť - i keď samozrejme forma ešte nestíha všetko, čo by sa chcelo a malo vyjadriť.)

Dabog

Nejaki lokalni blizkovychodni Hebreji nemaju nic spolocne s leprou, co vytvorila s pomocou Britanie pred niekolkymi desatrociami Izrael. Britania to tam predpripravila a svoloc z Europy s predkami z azijskej Chazarie tam domacich Palestincov dorazila.

Ľubov

Chápem,prasiatko a týmto sa Ti ospravedlňujem za moju poznámku o servilnosti. Ešte ma zaujali slová,čo píšeš o Damasku.Tam niekde blízko sú myslím megalitické pemiatky.Hneď sa na to pozriem.Ale pristihla som Ťa pri naivite...že Asýrčania by s nimi inak jednali,ako rímski.Celá tá oblasť bola zjemnelá a kultivovaná spôsobom,aký si dnes my barbari už nevieme predstaviť.Spomeniem len bitku pri Kadeši,kde mali Ramzesa II. už na tanieri, a predsa ho nezabili. Tí ľudia z Mezopotámie.A Gaius Julius? Ten predsa dal milosť všetkým svojim budúcim vrahom.Prečo si ich ,alebo práve ich niekto vybral ? Pokiaľ viem,boli to negramotní beduíni a zrazu tolko slávy. Čítam zaújmavý Sinajský pochod na levanete,čo aj Tebe odporúčam .

Prasiatko

Áno kvik, pripúšťam, že môžeš byť pravde bližšie, a bolo som v pohľade ako by mohli Židia v kontakte s Asýrčanmi pochodiť naivné.. :D
Ale v r. cca 1275/74? pri Karchemiši Ramses II. sa stretol s Chetitmi vedenými kráľom Muvatallišom, a či mal tam niekto niekoho na tanieri je ťažko povedať. Pripúšťam, kroch, že Egyptský informačný prameň - tzv. Pentvoroma poéma vydáva skreslene za víťaza faraona, Chetiti zasa v nápisoch skôr sami seba, ale to nič nemení na tom, že konflikt skončil podpísaním mierovej zmluvy s novým Chetitským vládcom - Chattušilom III. Táto zmluva vydržala (dokonca i ako spojenecká) až do poslednej pätiny 13. stor. pred n. l. keď Egypt za vlády Merentptaha úspešne odrazil "morské národy", ktoré len pár rokov predtým vyvrátili v Strednej Anatólii Chetitskú ríšu. Asýria s týmto nemala nič spoločné, zo ŽIdmi sa dostala kroch do kontaktu až v potom, čo Asýrčania začali v 8. storo pred n. l. ovládať územie Sýrie. V staroasýrskych klinopisných tabuľkách je "Izrael" zaznačený ako "dom Omrího"kvik,(885-874, podľa zakladateľa novej dynastie). Spočiatku židia boli spojenci s pozície tzv. satelitného štátu - za vlády Achaba (874-853) Salmanassarovi III. poskytli výpomoc 2000 vozov a 10 000 pešiakov pre bitku u Karkaru (alebo Qarkaru? 853 pred n. l.). Už o 12 rokov na to, Izrael v zastúpení kráľom "Jehú" je zväčnení na tzv. Čiernom obelisku Salmanassara III. ako sa podrobuje asýrskemu kráľovi - čo je dodnes jediná nám známa podoba starožidovského kráľa..:( s "domom Dávidovým" - Judeou, zjavne mali kontaktov pomenej. Celé kontakty Asýrie a Izraela v staroveku sa završujú už v r. 722 pred n. l. dobytím Samárie hl. mesta Izraelu. Pravdupovediac akosi na etapy. Najprv Tiglatpilessar III. zakročil proti Sýrsko- Palestínskej protiasýrskej koalícii, vtiahol i do Izralea a pripravil ho o časť územia. Na Samárský trón dosadil istého Hóšeu. Ten keď zomrel, jeho poddaní prestali Asýrii platiť poplatky tak nasledoval už hore uvedený trest vykonaný v r. 722 Salmanassarom V. No kým jeho vojská dobývali zbytok Izraela, kráľ zomrel a dobytie Samárie, a následnú deportáciu časti židovského obyvateľstava vykonal už Sargon II. Takže asi máš pravdu, boli "zjemnelí" - nie však celá oblasť. Proste medzi metódami Novoasýrskej a Stredoasýrskej ríše je diamtrálny kvik rozdiel, podnietený ekonomickými i vojenskými záujmami, a v zásade platí, že už je lepší živý židovský zajatec - sluha, otork na poli, či vojak, ale odtrhnutý deportáciou z krajiny predkov, ako hekatomby mŕtvych s ktorých niet ekonomického úžitku.

Prasiatko

*OPRAVA* kontakty začali v 9. storočí pred n. l.

Ľubov

Nuž....ehm...dobre teda,nepôjdeš do jaterníc. Zdá sa,že toto nemáš z wiki,prasiatko. A to hovorím ja,priamy účastník 19 zabíjačiek.Veľmi by som chcela mať nadhľad,nie z frajeriny,ale aby som pochopila pár vecí,ktoré sú tak zamotané.Táto oblasť medzi riekami,vieme,bola prológom,aspoň Vojto Zamarovský tak písal. Bude aj epilógom? Keby sme sa vedeli pozrieť z poriadnej výšky,mohli by sme vidieť,či Asýrčania sú Sýrčania a Uruk Irak. My sme odchovaní v tom,že židia a Egypt,trocha toho Babylonu,ale inak už len Jahve.Keby sme sa vedeli pozrieť z výšky,videli by sme ,kde toho jhvh uklochnili. Tak čav,ideš dnes na gondolu?

Ľubov

Otázka je teda,kedy a kde sa rozhodlo o špeciálnej úprave(tzv.vyvolenosti),keď bezpochyby správne odhadujeme,že prechod cez sinajskú púšť nebol príčinou,ale už následkom .Bez týchto krokov by tu nebol ani sionizmus. Bez sionizmu....by nás možno zotročovalo niečo iné. A možno nie....

Prasiatko

Chrocht...čože? 19 vrážd?!! :O-(
A nechápem, mám ísť na gondolu? :O toto som žiaľ vôbec nepochopilo kvik...
Tak aspoň niečo s tým Jahvem.. :D
V II. zväzku "Dejín sveta" (Göttingen, WBG 2009-2010) píše profesor Reinhard Gregor Kratz toto: "S politickým a ekonomickým rozmachom súvisel i vzostup "ríšskeho" boha Jahveho. Jahve bol pôvodne kroch bohom počasia a hôr, typovo podobný syrskému Baalovi a aramejskému Hadadovi. Na úrovni miestnych kultov bol Jahve so svojou manželkou Ašerou uctievaný v rodinách a oblastných svätyniach, spolu s ďalšími v Kanaáne zdomácnelými božstvami, pochádzajúcimi zo severozápadného semitského pantheonu druhého tisícročia pred n. l. Za vlády prvých izraelských dynastií sa potom zrejme postupne stal bohom Židovskej ríše. ( podobne ako v Amóne boh Milkkom a v Moábe boh Kamoš). Len po zániku izraelského (722 pred n. l.) a Judského kráľovstva (589 pred n. l.) sa však Jahve premenil na boha jediného a "jedinečného", ktorý vedľa seba žiadnych iných bohov nestrpí. Práve takéto poňatie Boha podáva hebrejská Biblia, ktorá priebeh izraelských dejín hodnotí na základe zákazu uctievania bohov cudzích, obsiahnutý v Desatore, a Omríjovcom, Jehuovcom, i všetkým ostatným izraelským kráľom vyčíta "Jarobeámov hriech", t.j. kult kanaánského Baala. Eliáš, niekdajší kňaz- mág boha počasia Jahveho sa v nej stane prorokom jediného Boha a prinúti Jehua ku svätému ťaženiu proti modlárstvu. Knihy prorokov Ámosa a Oziáša ostro odsudzujú vedľa modloslužobníctva i moc, bohatstvo a zlé spoločenské pomery. Historicky nie je tento názor príznačný pre Izrael predexilný, ale AŽ pre judaizmus exilný a poexilný, ktorému vďačíme za biblickú tradíciu".
Kroch, potiaľto citát obohatený o moje zkvíknutie, ale jasné z toho je, že Židia boli i sú malý národ, mocensky i vojensky závidiaci silnejším v oikumene. A tak si to už nejakých pár storočí - tento duchovný komplex menejcennosti - kompenujú nefér "hrou". Zákernosťou, intirgami, ekonomickým mafiánstvom a v súčasnosti anglosionizmom, ktorým terorizujú tých, ktorých - gójov - nenávidia, pretože im z dávnej minulosti v podvedomí závidia.

kyberneticky beduin

...je to mimo temu, ale chcel by som sa spytat Normana, ako aj dalsich clenov redakcie ci tunajsich prispievatelov, ohladom otazky, ci boli Americania na Mesiaci, alebo to bolo hollywoodske divadlo. Dakujem.

Norman

Tí boli všade, prečo by práve na mesiaci neboli?

Ale vážne, toto je typická umelá konšpiračná teória. Nejde ani tak o to, že je nemožné to nafilmovať na zemi, ale o to, že je to úplne jedno.
Prečo ťa to zaujíma?

Podstatnejšia je iná vec. Aj nedávno bežal v Tv akýsi dokument, kde sa spomínali víťažstvá sovietov v kozmonautika, sputnik a o pár rokov Gagarin. Hneď ale nasledovala veta, že v tejto súťaži to podstatné víťazstvo bolo dobytie Mesiaca, čo Kennedy si uvedomoval a tak ... bla bla ... a američania vyhrali, lebo doleteli na mesiac. TO je ideologický blábol. Určite oveľa podstatnejší je prvý satelit a prvý človek v kozme, ako nejaké ďalšie saltá na orbite a v blízkom okolí.
Ale to je vlastne tiež mimo tému. Ja tak rád odpovedám na otázky. Áno, američania boli na mesiaci, ale je to nepodstatné:)

Buheh

to je typické. Aby ľudia tie konšpirácie zas tak veľmi nekonzumovali, treba medzi ne nastrčiť aj zopár falošných návnad.

qedstar

to skôr väčšia polovica.

Le Bleu

Keď sa už pýtali - ja neviem. Možno boli, možno nie, z mne dostupných informácií to neviem s určitosťou povedať.

Norman

A čo sa dá s určitosťou povedať?

Le Bleu

Veď práve.
A v dnešnej masmediálnej dobe špeciálne - dobrá téma na nejakú diplomovku, keby zas nejaký študentík sociológie nevedel nič vymyslieť.
V tomto mesačnom prípade, ako si tak spomínam, keď som sa v tom -asi celkom zbytočne- kedys vŕtal, asi najväčším problémom bolo nejaké to neveľmi ľuďom známe pásmo so zmesou všakovakých nepríjemných žiarení.

Dabog

Je to extremisticky rozvratny anglosionisticky element, ktoreho cielom je chaos na kontinente.

Norman

Presne tak, anglosionizmus. Tento výraz vniesol do povedomia Saker, a je veľmi výstižný. História to dokazuje.

Náhodný okoloidúci

Čím skôr sa Európska múmia rozpadne, tým lepšie. Samozreje, za predpokladu, že potom vznikne nejaký poctivejší a spravodlivejší model spolužitia. A do toho GB s jej špinavou politikou nepasuje.
Je pre mňa záhadou, ako ľudia môžu veriť anglickému modelu demokracie, ktorý všade zasieva rozvrat.
A ak GB vystúpi z EÚ, angličtina by sa mala vyradiť zo zoznamu oficiálnych jazykov. Kto je za?

Prasiatko

Kvik, ja som za!
Ale ja som skôr za Euroázijskú obchodnú zónu pod vedením Slovanov - pekne od Vladivostoku po Lisabon. Tam sa nájde miesto aj pre kultúrne neslovanské, mierumilovné národy.

Prasiatko

Ja nie som blbé!!

nádej predposledná

Menšia matrioška má len toľko voľnosti, koľko jej umožňuje tá väčšia, ktorá ju objíma.
1. matrioška: Vo svete existuje skrytá a silne utajená skupina ľudí, ktorá realizuje tzv. Globálnu politiku, a to sú nielen podľa mňa - skutoční POLITICI.
Ich predkovia napr. vymysleli všetky hlavné náboženstvá, dokázali presadiť rôzné ideológie,vytvárali štáty, vojny, vytvorili Vatikán ai.
2. matrioška : sú v zásade najsilnejšie klany na Zemi - Rothschild, Rockefeller a Vatikán, ktoré medzi sebou bojujú.
Napr. realizujú aj politiku sionizmu a antisionizmu a používajú tzv. židov pre svoje účely.
3. matrioška : spriaznené klany, ktoré cez ich a svoje transnacionálne korporácie, masonské organizácie ai. vytvárajú globálnu sieť.
4. matrioška : štáty ako USA,Rusko,Čína
i Japonsko,blok EÚ musia realizovať politiku vyšších matriošiek.
Možno 6. matrioška je SR alebo ČR...
Globálne riadenie sa uskutočňuje z drvivej väčšiny, ako bezštruktúrne riadenie (nie priame - direktívne) cez masmédia.
Tí, čo majú pochopiť, tak pochopia a podľa toho konajú a ak sa pomýlia v hodnotení, tak príde nejaká korekcia a cca 99% oviec vôbec nechápe, čo sa deje.
Hlavní dnešní - trubači "globálnych politikov" sú Kissinger, Brzezinski a Soros.
Preto treba počúvať, čo hovoria a dávať si to do súvisu s reálnymi procesmi, ktoré bežia.
Napr. Kissinger nedávno vyhlásil, že do 10 rokov štát Izrael nebude existovať!

Nie až tak dávno zomrel veľký vodca chudobného palestínskeho ľudu Jásir Arafát. Čuduj sa svete, tento skromne vystupujúci arab po svojej smrti zanechal majetok odhadovaný na 1,3 mld USD. Odkiaľ ho asi nabral a čo na to povedalo arabské stádo ? Nič.
Kde si myslíte, že zmizli teroristické organizácie typu Rote brigade v Taliansku, RAF v Nemecku alebo IRA v Sev. Írsku ?
Zmizli preto, že ich globálne zákulisie prestalo financovať cez svoju sieť tajných služieb a iných organizácii, kde sú vždy zapojené aj banky(u mnohých sa jednalo o sumy vysoko cez 1 mld. USD).
Snáď chápete, prečo zmizla teroristická funkcia OOP a odkiaľ mal Arafát prašule. Funkciu OOP neprevzal následník Fatah, ale HAMAS, ktorý je financovaný hlavne z Iránu a priateľa USA - Saudskej Arábie a zo samotných USA dostal tiež vyše 1,5 mld USD.
Teroristi predsa tiež potrebujú bývať, jesť, cestovať, komunikovať a...nakupovať zbrane a iné vecičky potrebné pre svoju "bohumilú" činnosť.
Izrael ako štát bol vytvorený umelo, na viacerých zintrigovaných základoch a vyhovoval na globálne riadenie stáda všetkým 3 zákulisným centrám.

A teraz chce globálne zákulisie vytvoriť Palestínsky štát (má už aj vlajku, aj hymnu ai.).
V EÚ už Globálny parazit vytvoril umelý moslimský štátik Kosovo, cez ktorý prúdia toky narkotík, orgánov a kriminálnikov do Európy.
Globálny terorizmus je z drvivej väčšiny moslimský (samozrejme financovaný rôznými temnými štruktúrami, kde proti Izraelu sa bohato využívajú aj zdroje Vatikánu).
Multikulturalizmus v EÚ je tiež organizovaný tými istými štruktúrami a tak vyplýva otázka k čomu je to nasmerované?
Podľa všetkého Izrael splnil svoju dejinnú úlohu a za nejakú dobu prestane existovať, keď nám to už aj zasvätený vysokopostavený masonský brat zo skupiny Rockefellera Kissinger otvorene povedal.
Izrael má však jadrové zbrane a neviem ako má Globálny parazit zabezpečenú ich kontrolu?
Na kontrolu všelijakých antagonistických štátov, národov,skupín alebo organizácii sa vždy používa pravidlo, že sa financujú obe antagonistické skupiny, ak je to v záujme GP.

Buheh

Dlhé si to napísal.