Čo nám hovorí veda o rasových odlišnostiach?

Niektorí ľudia v našej spoločnosti majú falošný dojem, že jedinou odlišnosťou medzi ľudskými rasami je farba pleti - ide o vieru, ktorá je zjavne nepravdivá. Rasy, alebo sub-rasy, ľudstva sa vyvíjali po mnoho tisíc rokov a - podobne ako v prípade neľudských druhov - sa vyvinuli rôznymi spôsobmi, čo zapríčinilo množstvo odlišností: niektoré z nich sú fyzické, iné mentálne, niektoré úplne očividné, ďalšie už menej. Napriek tomu mnohí multikulturalisti popierajú, že rasy vôbec existujú, napriek ohromujúcemu množstvu dôkazov o opaku. [1] Vedci na celom svete však objavujú čoraz viac rozdielov medzi rasami a pre politickú ortodoxiu multikulturalizmu sa tak stáva popieranie týchto odlišností rovnako smiešnym ako stredoveká náboženská ortodoxia popierajúca, že Zem obieha okolo Slnka.

Rozmanité rasové odlišnosti:

Multikulturalizmus a rasové odlišnosti
  1. Zastrašovanie vedcov
  2. Multikulturalizmus vytvára rasovú nenávisť
  3. Rasoví realisti
 
Medzi rasami existujú veľmi očividné fyzické rozdiely, ktoré sú ľahko pozorovateľné: [2]
 
a) Európania (Europoidi alebo Západniari) majú obyčajne svetlú farbu kože, uhlovo predĺžený nos a "okrúhlo" tvarované oči.
 
b) Východní Aziati (Mongoloidi alebo Orientálci) majú zvyčajne "nažltnutú" (tmavšiu) farbu kože a "mandľové" oči s epikantským záhybom.
 
c) Afričania (Negridi alebo negroidi) majú často veľmi tmavú farbu kože, hrubé pery, "vlnené" vlasy a široký "plochý" nos.
 
Existujú aj ďalšie, nie tak očividné, fyzické odlišnosti medzi rasami. Napríklad:
- Európania si obyčajne zachovajú metopické švy lebky.
- Východní Aziati majú nedostatok axilárneho zápachu.
- Afričania majú často úzku panvu.
 
Zatiaľ čo farba pokožky je jedným z najviditeľnejších odlišností medzi rasami, tak v žiadnom prípade nejde o primárny rozdiel. V skutočnosti poznáme aj albinoidných negroidov, ktorí vyzerajú ako negroidi so svetlou pokožkou, nie ako Európania, podobne ako zlatý labrador vyzerá ako čierny labrador a nie ako nejaká ďalšia psia rasa. Rozdiely medzi ľudskými rasami sú komplexnou oblasťou a môžu byť veľmi zaujímavé, ak sa podrobne skúmajú. Rozdiely uvedené v texte sú len niektoré z bežných rozdielov.
 
 
Profesor J. Philippe Rushton, autor knihy Race, Evolution, and Behavior: A Life History Perspective (Rasa, Evolúcia a správanie: História perspektívy života) prichádza s niekoľkými zaujímavými poznámkami:

"Názor, že rasa je len spoločenský konštrukt je v rozpore s biologickými dôkazmi. Popri krvných proteínoch a DNA sú forenzní vedci schopní klasifikovať lebky podľa rasy. Úzke nosné priechody a krátka vzdialenosť medzi očnými zásuvkami naznačujú kaukazoida, zreteľné lícne kosti identifikujú mongoloida a nosné otvore v tvare srdca sú typické pre negroida (Ubelaker & Scammell, 1992).

Pochopiteľne, že je veľmi zjednodušujúce rozdeľovať všetky národy sveta len do troch hlavných rás. Ignoruje to "negritov" a "australoidov", ale tiež subrozdelenia v rámci makro-rás. V rámci mongoloidných populácií môžeme urobiť deliacu čiaru medzi východnými Aziatmi ako sú Japonci a Kórejci a Ameroinidiánmi a južnými Aziatmi ako sú Filipínci a Malajci. Podobne i klasifikácia "negroid" zahŕňa bantuskými jazykmi hovoriacich Afričanov, pygmejov, khoikoidov - krovákov a sociálne klasifikovaných černochov v Amerike, ktorí sú hybridizovaní s belochmi a ameroindiánmi (v USA okolo 25%, Chakraborty et al., 1992). Kaukazoidi zahŕňajú Európanov, obyvateľov Blízkeho východu a indického subkontinentu. Nie je jasné kam patria ďalšie skupiny. Sú Polynézania kaukazoidi, mongoloidi alebo nejaký druh mixu medzi nimi?" [4]
 
Rasa je jednoduchý koncept a napriek tomu môže byť zároveň komplikovaný. Rasy sú rozdelením ľudstva a zároveň môžu mať svoje vlastné subdivízie. Nie je pochýb o tom, že medzi jednotlivými rasami došlo v priebehu niekoľkých tisíc rokov k miešaniu, najmä v posledných sto rokoch vďaka rozšírenej a ľahko dostupnej medzikontinentálnej doprave.
 
Samozrejme, že rasový intermix niektorých jednotlivcov do genofondu ďalších rás pozostávajúcich z miliónov ľudí neneguje koncept rasy. Po mnoho generácií bude rozriedenie takýchto vonkajších génov v celkovej schéme vecí zanedbateľným.
 
Vskutku, zmiešanie prvku proto-ľudí s proto-šimpanzami neznamená, že potomkovia tohto mixu nie sú ľudia, podobne ako hŕstka nečistôt zamiešaných do plechovky s farbou nespôsobí, že mix nie je farbou. James Mallet, genetik z University College v Londýne, poznamenal, že dokonca samotná myšlienka druhov môže byť dosť nejasná, hoci v priebehu času bola potvrdená.
 
Rovnako i myšlienka subrás alebo rás, môže mať svoje "šedé oblasti", a naozaj, rozšírená interakcia môže viesť k rozsiahlym rasovým zmenám aké môžeme vidieť napr. v Indii, ale stále nejde o negáciu konceptu rasy, ale skôr o poskytnutie zaujímavých prípadových štúdií historických a antropologických výsledkov rasového miešania. [5]
 
Štúdium rasových odlišností je fascinujúcim a komplexným vedeckým úsilím a sľubuje výrazné pochopenie ľudského stavu ako takého.
 
Profesor Andrew Fraser tiež uvádza niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa rasy:

"Moderná veda potvrdila, že rasa nie je iba "sociálny konštrukt." Napriek mýtu rovnosti, rasa nie je iba farba pokožky. Sú tu signifikantné odlišnosti medzi rasovými skupinami v kognitívnej a atletickej schopnosti, správaní a temperamente...existujú podstatné rozdiely medzi priemerným IQ subsaharských Afričanov na jednej strane a bielymi Európanmi na strane druhej s tým, že Afričania dosahujú nižšie skóre...ak si však človek cení viac niektoré atletické alebo určité druhy hudobných schopností, potom čierni Afričania majú jednoznačne výhodu nad Európanmi a východnými Aziatmi.
Podobne je to aj v prípade otázky kriminality...násilní kriminálnici, akejkoľvek rasy, inklinujú byť ľuďmi s nízkym IQ a slabou kontrolou impulzov. Z toho vyplýva, že ak osoby s nízkym IQ a slabou impulzívnou kontrolou sú nadmerne zastúpené u konkrétnej rasovej skupiny, potom nikto by nemal byť prekvapený, ak takáto skupina, je nadmerne zastúpená i medzi ľuďmi, ktorí páchajú násilnú kriminalitu." [6]
 
 
 
 
Odkazy:
[1] John R. Baker, Race, Foundation for Human Understanding, Athens (Georgia, USA), 1981 (©1974). “Mainstream Science on Intelligence”, [a public statement, signed by 52 internationally known scientists, The Wall Street Journal, 13 December 1994], (Stalking the Wild Taboo), http://www.lrainc.com/swtaboo/taboos/wsj_main.html J. Philippe Rushton, “Is Race A Valid Taxonomic Construct?” [14 December 2001], (Charles Darwin Research Institute), http://www.charlesdarwinresearch.org/TaxonomicConstruct.pdf J. Philippe Rushton, “Is There a Biological Basis for Race and Racial Differences?” [Insight, 28 May 2001], (Stalking the Wild Taboo), http://www.lrainc.com/swtaboo/stalkers/jpr_insight.html J. Philippe Rushton, Race, Evolution, and Behavior: A Life History Perspective [2nd special abridged edition, 2000], (Charles Darwin Research Institute), http://www.charlesdarwinresearch.org/Race_Evolution_Behavior.pdf, http://www.charlesdarwinresearch.org/reb.html, [also at: (Theedrich’s Hive), http://www.harbornet.com/folks/theedrich/JP_Rushton/Race.htm] Glayde Whitney, “The Biological Reality of Race” [American Renaissance, Vol.10, No.10, October 1999], (American Renaissance), http://www.amren.com/9910issue/9910issue.html

[2] John R. Baker, Race, 1981, p.208, 210 [re. nose]. “Epicanthic fold”, (General Practice Notebook), http://www.gpnotebook.co.uk/cache/-1422589947.htm “House of Beauty: Rose-Meta Salon Is Biggest Negro Beauty Parlor in World” [excerpts from Ebony, May 1946 and January 1969], (HIUS 316 – Viewing America [a subsite of: Virginia Center for Digital History (University of Virginia)]), http://www.vcdh.virginia.edu/HIUS316/mbase/docs/kitchen.html Nappturality.com [internet site], http://www.nappturality.com A Nappy Hair Affair [internet site], http://www.nappyhairaffair.com

[3] John R. Baker, Race, 1981, p.333 [re. pelvis], p.173-174 [re. smell]. “Oval Window” [re. skull], (Forensic Anthropology sub-site, Spencer S. Eccles Health Sciences Library, University of Utah), http://library.med.utah.edu/kw/osteo/forensics/caucasoid/metopic.html see also: “Human Biological Variation”, (Forensic Anthropology sub-site, op. cit.), http://library.med.utah.edu/kw/osteo/forensics/race.html

[4] J. Philippe Rushton, Race, Evolution, and Behaviour, Transaction Publishers, New Brunswick (USA), 1997, p.235.
 
[5] David Brown, “Human Ancestors May Have Interbred With Chimpanzees” [Washington Post, 18 May 2006, p.A01], (Washington Post), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/17/AR2006051702158.html, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/17/AR2006051702158_pf.html Note [further information]: “Mallet said, about 10 percent of animal species are capable of interbreeding with related species, even though the number that do so in any population is very small.” See also: David Brown, “Human Ancestors May Have Interbred With Chimpanzees” [Washington Post, 18 May 2006, p.A01], (Washington Post), http://www.amren.com/mtnews/archives/2006/05/human_ancestors.php

[6] Andrew Fraser, [Letter from Andrew Fraser (Associate Professor in Public Law) to Ms Sadie Hamer (Human Rights and Equal Opportunity Commission) 10 October 2005], on the internet at: “Prof. Fraser Replies” [29 March 2006], (Of Interest), http://foxhunt.blogspot.com/2006_03_01_foxhunt_archive.html

 
0
Norman

V týchto témach neočakávam nejaké diskusie :) ani lokálne klubové, ale je dobré to mať (aj) tu do archívu, aby si to mohol každý pozrieť. (facebook je predsa len efemérne prostredie ...)
Chcem pripomenúť, že aj keď je reč o rase, nemá to nič spoločné s rasizmom. My sme tento pojmový chaos nezaviedli, rasizmus čo by teória o zotročení, ako bol stáročia praktizovaný morskými obchodnými štátmi, nemá nič spoločné s racionálnym biologizmom.
Racionálny biologizmus nie je možné ignorovať, podobne ako nie je možné ignoro vať nové hurikány v Európe, alebo stúpanie hladín morí v dôsledku roztápania ľadovcov ( Holaňďania síce môžu ignorovať svoje biologické pohlavia a pchať si končatiny do ľubovoľného otvoru svojho alebo chovného dobytka - ale stúpajúca voda mora sa im bude ignorovať o dosť ťažšie :).

Rasový racionalizmus alebo rasový realizmus sú racionálne smery hovoriace o objektívnej realite - bez ohľadu na ideológiu. Nechcú nikomu krivdiť a už vôbec nie niekoho zotročiť - považujú aj menej vyvinuté ľudské rody za súčasť prírody, ktoré v nej majú svoje miesto, ako každý iný živočíšny druh.

Špeciál opakujem že zvlášť diskriminácia a otroctvo nie je civilizačnou zložkou našich vnútrozemských národov, ale naopak, oceanskych režimov, ktorý celé etmiká, napríklad Slovanov, považovali za otrokov (sklavus), až kým neprešli na negroidov, ktorí sa im pre svoje nižšie IQ zdajú ľahšie ovládateľní. Tento prechod, táto záľuba v negroidoch, ako vidíme, trvá dodnes. Ale hovorím, otrokoidné správanie hlavne angloameričanov nemá s rasovým racionalizmom nič spoločné.

Náhodný okoloidúci

My, čo sa celý život motáme okolo biológie vieme, že rasa je čisto biologická kategória a rasy vznikli evolúciou počas prispôsobovania sa populácie určitým klimatickým podmienkam. Ale čo sa dá zneužiť, to sa aj zneužije. V záujme politiky a manipulácie s davom aj s jednotlivcami

Ja nemám dôvod pozerať sa "zhora" na austrálskeho domorodca s IQ 65, uvedomujem si, že ja by som v jeho podmienkach možno nevydržal živý asi týždeň.

Roland Edvardsen

Ale nejaké diskusie možno budú. Myslím, že Náhodný okoloidúci sa tiež o tieto rasové či "bio" témy zaujíma, a možno sa ozvú aj ďalší. Ten text nie je nič svetoborné, skôr len taký základný sumár. Podľa mňa najlepší text na tému rasy bol tento článok od Grega Johnsona, ktorý sa vyslovene venoval vyvráteniu 4 základných argumentov v prospech sociálneho konštruktivizmu rasy. 

Myslím, že najpodstatnejšie pri tejto téme je adresovať otázku miešancov a prechodných stupňov, pretože práve to ľudí dosť mätie. Teraz sa napr. rozoberalo v súvislosti s tou nechutnou reklamou na chlast, či je alebo nie je tá účinkujúca modelka Slovenka. Vraj prečo by nemohla byť, keď jej matka je Slovenka, žije na Slovensku, rozpráva po slovensky, má byť vraj stotožnená so slovenskou kultúrou a pod.

Niektorí akoby naozaj nechápali, prečo negroidný miešanec nemôže nikdy byť považovaný za plnohodnotného Slováka. Možno ak by bola na Slovensku zaužívaná kategória "Afro-slovák", tak ako bývali v Nemecku "Afro-nemci" a  v USA "Afro-američania", tak tam by spadala. Lenže tá predpona afro má práve zdôrazniť, že pôjde o niečo iné, nie pravého Bio-Nemca či Bio-Slováka.  

V denníku N  sa napr. písalo, že prečo považujeme na Slovensku Mekyho Žbirku za Slováka, hoci má matku Angličanku, ale túto dievčinu už nie, hoci je na tom presne rovnako ako Meky (v zmysle, že len otca, reps. jedného rodiča má cudzinca, ale inak je vo všetkých ostatných bodoch spätá so Slovenskom).

Nuž, tu ide práve o tie stupne  blízkosti, t.j. že napr. Angličan je o dosť bližšie k Slovákovi ako negroid, Arab je tiež o niečo bližšie ako negroid, atď, atp., čiže naozaj nie je miešanie ako miešanie. Slovensko môže prijať šikanovaných Búrov z JAR, a nijako výrazne ho to nemusí poznačiť, veď napokon v stredoveku sem prúdili Nemci neustále, a v pohode nakoniec splynuli a obohatili genofond. Ono bude naozaj potrebné nejako ozrejmiť pojmy ako národ, etnicita, rasa a čo vlastne robí Slováka Slovákom, lebo mnohí stále akoby nechápali, že tieto veci nie sú len o nejakom jazyku, oblečení či sviatkoch, ale že je nevyhnutné, aby tam bol prítomný aj ten biologický substrát, ten tzv. "koreň", ktorý ak absentuje, tak nemôžeme hovoriť o Slovákovi či Európanovi. A tento biologický substrát sa zvykne nazývať rasa. 

 

 

Náhodný okoloidúci

Podobný prípad je aj mulat Fredy Aysi. Má síce tiež mamu Slovensku, ale už na prvý pohľad to nie je Európan ani beloch a aj vystúpenia jeho skupiny boli ladené čisto v afroamerickom štýle.
Jeho dcéra je už z 3/4 Slovenka a africká prímes je výraznejšie nariedená na 1/4, takže tam už nevidím problém pokladať ju za Slovensku. Cez leto som tmavší ako ona :D

Roland Edvardsen

Z 3/4 Slovenka a z 1/4 negroidka....čo ja viem, v USA by istú dobu stále bola považovaná za negra. :-D Také to tam bolo prísne a vidíme ako nakoniec dopadli. :-)

Akože tu ide aj o počet takých ľudí. Nejakých pár takýchto miešancov, ktorí tu teda vyrástli a stotožňujú sa s našim národom a kultúrou nemám problém akceptovať. Veď napokon aj NS Nemci mali titul "čestný árijec" , ktorý sa mohol aplikovať aj na nebieleho, tak netreba robiť zo seba ešte väčších rasistov než boli nacisti. :-D

Ono primárny problém nie je v nejakých jednotlivých miešancoch, ktorých národ hravo zvládne, ale v konkrétnej slniečkovej ideológii, ktorá ich zneužíva na svoje podlé ciele a snaží sa aj prostredníctvom poukázania na takéto výnimky manipulovať s našim vnímaním (biologickej) reality.

Náhodný okoloidúci

Keď si biela Slovenka nájde čiernu klobásu, síce sa mi to nepáči, ale je to jej osobná voľba a rešpektujem to. Ale máš pravdu, v súčasnosti takéto neželané miešanie silno propagujú slniečkári, šorošoidi a iní úchyláci.

Ale zaujímavým prípadom porovnateľným s Fredyho dcérou, pokiaľ ide o podiel rodičovských rás, bol Puškin, Aleksandr Sergejevič. Tiež mal deda čierneho a pritom je doteraz aj samotnými Rusmi pokladaný za jedného z najvýznamnejších ruských spisovateľov.

A len tak pre zaujímavosť, nedávno sme s kamarátom pátrali po pôvode jeho nezvyčajného priezviska a dopátrali sme sa k turkojazyčným národom, zrejme k Tatárom alebo možno až ku Kazachom. Ktorýsi z jeho prapredkov vraj prišiel na Slovensko z Ukrajiny. A pritom kamoš je na pohľad typický Slovák, vlastenec a antislniečkár.

Náhodný okoloidúci

Ako na zavolanie - V. Stwora zavesil na Zvedavca odkaz na polhodinové video o propagande miešania belošiek s černochmi a rizikách z toho vyplývajúcich, ako aj o pozadí celej tejto agendy.

http://zvedavec.org/vezkratce/15725/

Keď som si chcel video pozrieť ešte raz priamo na youtube, tak ma to vždy hodilo len na úvodnú stránku. Najprv som si myslel, že ho tak bleskovo stihli scenzúrovať. Až keď som dal do vyhľadávania názov samotného videa, tak ma to naň síce presmerovalo, ale na jeho pozretie sa treba prihlásiť a tak potvrdiť svoj vek.

Ľubov

Táto ideológia je absolútne za všetkým tým,čo pozorujeme so zdesením a hnusom. Nielen neprirodzené kríženie druhov,ale aj ostatnými perverznosťami.

Ostáva otázka,kto "stvoril"a vykrmuje tohto netvora.Pretože to všetci vieme,dokážeme to aj poraziť.Momentálne sú neomarxisti ešte pri sile,ale to sa zmení.

ps.Len pre malú ilustráciu,pozrite sa,čo urobili s časopisom pre bieleho muža GQ
https://www.instagram.com/gq/, rovnako skončili aj časopisy ,kedysi prestížne,pre ženy.Hniloba je všade,neminula ani obyčajné reklamné plagáty,tak primitívne....

Medzi ich úderky patria samozrejme aj umelci-herci, režiséri atď.-,ich cesta na dno spoločnosti je neodvratná

Roland Edvardsen

Si ma týmto príspevkom podnietila hodiť sem novú úvahu. :-)
Pozerám práve tie fotky z GQ magazínu. Áno, je to strašné...vyberať takýchto škaredých a retardovane pôsobiacich ľudí na modeling je ťažký zločin (zopár výnimiek ako fešák Ryan Gosling, ktorého tam vidím, to aj tak nemohli zachrániť), za ktorý by som ja osobne okamžite strieľal.

nové