Emocionálny mechúr

Jaroslav Dušek, 2. dohoda, nebrať veci osobne

Autor: