Emocionálny mechúr

Jaroslav Dušek, 2. dohoda, nebrať veci osobne

Autor: 
téma: