Kauzalita sveta versus lokálne blbosti

Svetonázor tohto portálu je založený na princípe jednotnosti a kauzálnosti sveta. Vrátane ľudstva.

Ľudstvo je len jedna časť prírody. Dokáže síce to, čo nazýva "rozmýšľanie", ale ľudstvo samotné je plne v kauzálnom reťazci a, samozrejme, podlieha prírodným zákonom. Preto je história ľudstva vysvetliteľná a jeho budúcnosť predvídateľná (v rámci primeranej racionality).

Tento portál bol cielene založený na to, aby získala priestor slobodná diskusia o témach, ktoré bežná kultúra a politický režim pred sebou skrýva, na ktoré v priemere spoločnosť ešte nedorástla. O témach, ktoré sú tabu v bežných súčasných mocenských režimoch. Nie preto, aby sme urobili dieru do sveta, ale aby sme mohli my sami slobodne dýchať.

Nebudem tu tie témy zas nejako vyratúvať, a už vôbec nie v nejakej presnej línii podľa dôležitosti. Poznáte ich, je to napríklad tabu o genetickej predispozícii ľudských rás. Je to tabu o takpovediac okultnom zákulisí takmer všetkej štátnej moci, aká doteraz jestvovala, teda o tom, že mocní od začiatku využívali a doteraz využívajú hĺbkové slabosti ľudského mozgu. Ďalšia tabu téma je fakt, že súčasná ideológia nekonečného rastu, vzniknutá s industriálnym šialenstvom, je absolútne hlúpa, a že svet je konečný a bez eko-realistických prístupov ľudstvo smeruje k záhube, bez preháňania. Témou by mal byť z predošlého vyplývajúci deterministicky geopolitický proces, ktorý núti mocnosti do bojov o suroviny a energiu.

Sú to veľké záležitosti, ale netreba ich nejako objavovať - stačí si ich vyjasňovať, ináč je všetko o nich známe. Treba ich len vybrať spod hŕby iných ideológií, absurdných šialeností, ale aj cielených klamárskych sietí určených na zotročovanie ľudí.
Debata o týchto témach nemá viesť k nejakej "revolúcii", ktorá naveky zmení charakter ľudskej spoločnosti a "bude dobre". Koncept "revolúcie" je sám osebe chorý výmysel modernej pechoriacej sa doby, ktorá ňou sľubovala utópie - a nehovorím len o socialistickej revolúcii a utópii, ale aj o kapitalistickej revolúcii a utópii, ktorá takýto nezmysel začala (socialisti len napodobňujú kapitalizmus, aj s jeho základnými chybami). Vo vývoji ľudstva prirodzene môžu nastať prudké zmeny, fázové zmeny (zmena ľadu na vodu a opačne), ale, samozrejme, nič nie je trvalé a definitívne, nehovoriac dokonalé.

Parciálne problémy sa dajú riešiť, a aj prakticky vyriešiť - ale na to nie sú vhodné filozofické portály na webe - na to si treba založiť politickú stranu, ovládať masmédia, nejaké ozbrojené zložky a podobne. Ja som poťažkal svoj mešec s miliónmi eur, zavolal som svojim priateľom v Moskve a Washingtone, čo si oni myslia, a rozhodol som sa, že touto cestou predsa len nepôjdem. Vraj treba aspoň miliardu a mnohogeneračné vlastnenie bánk, ropných korporácií a podobných behemotov. Alebo druhá cesta: behať po ulici s dnešnými ľuďmi, snažiť sa zapáliť vodu (bez dostatku benzínu) - to tiež nie je príjemné.

Nie, žiadne hurá metódy, veci sa dajú najprv zanalyzovať a pravda sa ukáže, jasná, jednoduchá. Ak bude doba zrelá, táto pravda poslúži ako katalyzátor. Ak nie - je to príroda so svojimi jasnými, ale aj temnými oblasťami, s jasnými, ale aj temnými obdobiami. Ktoré je to naše, je úplne druhoradé. Doba temna? Doba pádu do spodnej fázy? No dobre, aj to musí byť.

 

Lokálne výnimky a tragikomédie

K tomuto filozofickému postoju sa ale prirodzene pripája sledovanie ľudskej komédie v bezprostrednej blízkosti okolo nás. Nie sme len vo virtualite, všetci niekde žijeme, a prevažne je to na Slovensku. Aj tu možno vidieť dopady univerzálnych zákonov, ale tu je to len akýsi mikrosvet. Kým makrosvet sa štatisticky pevne riadi univerzálnymi zákonmi, mikrosvet obsahuje mnoho fluktuácii a výnimiek.

A teda, aj keď nás pomery na Slovensku ovplyvňujú výrazne, neznačí to, že nejaká ich analýza je našou prioritou. Môžem podporovať jednu či viacero politických hnutí, ale to neznamená, že to budem s nimi nejako prežívať. Takisto nezávislé elementy, rôzne tie alternatívne médiá - samozrejme by mohli byť lepšie a pomôcť krajine, ale majú svoj život, proste ich nezmením. Je ich už toľko, je to také široké spektrum, že sa stotožňujem len s máloktorými, ak vôbec. A úroveň a osud Slovenska ako celku už vôbec nemienim nejak prísne posudzovať - pohľad zvnútra je práve často klamný. Slovensko je proste politicky neskúsené a naozaj malé - svojou malosťou je na hrane samostatnej existencie. Preto nebude tak skoro nejaká avantgarda, na to tu ľudia nemajú zdroje, vybudované pevné základne ani tradície. Slovensko sa len tak skoro ani neobrní, nebude si žiť svoj spokojný izolovaný (švajčiarsky) život - aj preto, lebo nie je na ostrove, je príliš uprostred Európy a Tatry sú príliš malé.

Slovensko potrebuje pokoj a sebadôveru. Jestvuje mnoho múdrosti, ktoré by mu pomohli, ale na to tento portál nie je založený, nie sme politická strana, tak hlboko nikdy neklesneme. Rovnako nie sme nejaká tzv. infovojna, informujúca o "utajovaných" udalostiach - tento štýl, ktorý som vždy považoval za politicky menejcenný, prispel k zlej povesti nezávislých médií. Nie, to nie sme a nikdy sme nechceli byť. My proste pozorujeme, trocha analyzujeme, občas zdôrazníme to dôležité a občas vytiahneme na svetlo asbstraktnú podstatu toho zla, čo sa snaží skryť v chaose..

 

Prognózy

Hej, prognózy nie sú skvelé ani pre Slovensko, ani globálne. Deje sa ale len to, čo sme roky predpovedali - globálny anglosionistický režim krachuje a vyliezajú z neho črevá. Sme teda spokojní.
Nebude to pekné, asi to nebude ľahké, ale je to očividne nevyhnutné, historická nutnosť sa napĺňa. Ak by som bol od mlada cynik s veľkými prostriedkami, sedel by som dnes s rodinou v nejakom izolovanom dome v lese a pripravoval sa na čo najlepšie prežitie. Ale taký odľud nie som a okrem viacerých talentov ma osud neobdaril až takými prostriedkami, takže dnes sedím v hlavnom meste a rozmýšľam, či nukleárna bomba spadne skôr na Bratislavu, alebo na New York. Alebo nepadne.


Čo sa dalo pochopiť sme pochopili, ale aj keď napríklad taká gravitačná mechanika slnečnej sústavy je dosť jasná, nik s tým poznaním kolobeh zemegule nezastaví. Našťastie.
Najkrajšia najkľudnejšia Veľká noc v mojom živote. Ananda marga :)

 

0
kali

Od čias kedy človek vynašiel koleso a začal domestikovať rastliny a zvieratá ktoré slúžili na jeho obživu tak vytvoril proces ktorý mal za následok vznik nadvýroby a to zapríčinilo vytvorenie vlastníctva, prvá arogantná snaha človeka podmaňovať si prírodu a jej zdroje, ovládnuť ich.
S vlastníctvom začala narastať medzi ľuďmi chamtivosť a závisť. Chamtivý chcel vlastniť viac, ten čo závidel ťažko niesol skutočnosť, že niekto má viac blahobytu vyplývajúceho z vlastnenia zo zdrojov prírody a to chcel tiež a žiadal od chamtivého nech sa rozdelí a označil to pojmom spravodlivosť. Spravodlivosť možno dosiahnuť len tým, že sa zdroje ovládnuté chamtivým prerozdelia medzi závistlivých, ktorých ale už pohltila rovnako ich vlastná chamtivosť. Chamtivý sa ale cítil ukrivdený takouto spravodlivosťou, lebo prečo on mal drieť viac ako ostatní za rovnaké zásluhy. Pojem spravodlivosti otočil vo svoj prospech a tvrdil, že spravodlivejšie je, že keď sa každý bude starať len o seba a sám si zabezpečí svoj blahobyt podla svojich vlastných schopností a daností bez toho aby sa o tento blahobyt ďalej musel s niekym deliť, nazval to individualizmus.

Závistlivým nezostalo nič iné len chamtivého okradnúť. Chamtivý to dobre vedel a preto sa pripravil a zabezpečil si svoju osobnú a majetkovú ochranu prísľubom, že niektorým závistlivým prenechá časť zo svojich zdrojov, rozdelí sa s nimi, za výmenu jeho ochrany. Ľudia tomu začali hovoriť služba za privilégia. Závistliví to vedeli a preto našli u chamtivého spoločníkoch spojencov ktorým zase prisľúbili ešte „spravodlivejšie“ prerozdelenie zdrojov a navyše potrestanie chamtivého za chamtivosť. Chamtivý sa aj o tomto dozvedel, tak potom už svojím novým služobníkom ktorým nasľuboval čo to zo svojich zdrojov im teraz navrhol, že závistlivých zbavia ich slobody a okrem vlastnenie časti jeho zdrojov, budú vlastniť aj životy závistlivých. Nakoniec táto situácia vyvrcholila bitkou ktorá skončila mnohými mŕtvymi jak na jednej tak druhej strane. Ale chamtivému, aj keď o časť svojich zdrojov prišiel lebo niečo mu ukradli závistlivý a niečo zase musel dať svojím spojencom za ich služby, tak sa mu podarilo nejakých závistlivých aj zajať. A keďže svojím služobníkom sľuboval odmenu aj v podobe životov závistlivých nechali ich nažive s podmienkou, že ich životy teraz budú v rukách jeho a jeho služobníkov. Mnohý zo strachu o svoje životy s touto podmienkou súhlasili, iný radšej zvolili smrť. Ale keďže chamtivý bol veľmi dobrý v počtoch, tak moc sa mu nepáčilo ako veľa závistlivých volí radšej smrť ako život v reťaziach. Tak spolu so svojimi najbližšími vymyslel niečo čo by bolo ešte horšie ako smrť, a to život v neznesiteľných bolestiach. Počty tých ktorý volili život v službách a v zajatí zrazu vysoko narástol, aj keď zopár zvolilo radšej aj ten život v bolestiach. Pre chamtivého to ale bol už iba marginálny počet, tak im doprial údel ktorý si sami vybrali a viac sa o nich už nezaujímal.

Začala ho trápiť ale iná, dôležitejšia vec a to, že v bitke sa niektorým závistlivým podarilo okradnúť ho o časť jeho zdrojov, ktoré zase kultivovali a použili nato aby zvýšili počty vo svojich radoch o členov ktorým spôsob života chamtivého sa znepáčil a zhnusil. Navyše, boli posilnení zášťou, nenávisťou a aj istým resentimentom keďže prišli o svojich blízkych, priateľov a rodiny. Ich srdcia, už viac napĺňala túžba po pomste a odplate. Vo vnútri skupiny závistlivých sa postupne začala formovať skupina pomstychtivých. Bolo isté, že sa bude schyľovať k ďalšej bitke. Pomstychtivý ale nechceli už nechať nič na náhodu a začali k sebe verbovať viacero členov ktorým prisľúbili zase svoj podiel koristi získanej od chamtivého, lebo im už stačila len pomsta, chceli vidieť chamtivého trpieť, na vlastníctve zdrojov už až tak nezáležalo. Podarilo sa im získať aj takých ktorí od prírody mali viacej sily, ale aj takých ktorí im svojou vynaliezavosťou a prirodzeným umom a intelektom dokázali vyrobiť a poskytnúť nástroje ktoré by im pomohli v nasledujúcej bitke zvíťaziť.

Netrvalo to dlho a naozaj prišla ďalšia bitka, oveľa neľútostnejšia, krutejšia a tvrdšia, mŕtvych bolo ešte raz toľko ako v prvej bitke, ale tentoraz z nej vzišli víťazne koalícia závistlivých a pomstychtivých. Chamtivý bitku aj do veľkej miery podcenil lebo do prvej línii vhodil svojich nových zajatcov z radov závistlivých a tí sa ukázali ako nie spoľahliví bojovníci lebo pri prvej príležitosti keď mohli prejsť na druhú stranu tak aj urobili. Chamtivého a jeho služobníkov sa nakoniec podarilo zajať a jeho zdroje boli takmer úplne skonfiškované a mali byť následne „spravodlivo“ prerozdelené medzi všetkými závistlivými.

Závistliví chceli s chamtivým a jeho služobníkmi urobiť to isté čo oni urobili s ich priateľmi a blízkymi a to je vziať im ich slobodu. Ľudia tomu jak aj na strane chamtivého tak aj na strane závistlivých začali hovoriť otroctvo. Toto ale začali odmietať pomstychtiví, ktorým chamtivý zabil blízkych alebo im spôsoboval ukrutné bolesti. Pomstychtiví tomu začali hovoriť genocída a mučenie, a teda želali si buď smrť chamtivého alebo jeho život v nekončiacom utrpení. Závistliví ale boli proti, lebo koreňom ich závisti bola rovnaká chamtivosť ako toho chamtivého a teda boli zo svojej podstaty rovnaký ako on a považovali ho v podvedomí za svojho, videli v ňom vlastný obraz svojho charakteru a mentality, videli v ňom samich seba a zmocňoval sa v nich strach z toho, že by sa týmto skutkom vytvoril precedens a sami by niekedy v budúcnosti mohli skončiť rovnako. Tak isto začali vo svojej vlastnej chamtivosti uvažovať. že prečo by mali chamtivého zabiť alebo ho mučiť, keď vedia, že má dostatok znalostí, schopností a zdatnosti ako kultivovať a hromadiť zdroje. Závistliví by teda okrem jeho získaných zdrojov týmto získali aj v podobe chamtivého prostriedok ako tieto zdroje ešte znásobiť. Chamtivosť sa začala medzi závistlivými šíriť ako epidémia a individualizmus začal vytláčať zo spoločnosti altruizmus a ešte väčší problém nastal, keď sa už získané zdroje mali začať „spravodlivo“ prerozdeľovať. Ten závistlivý ktorý dostal túto najdôležitejšiu úlohu si počas toho prerozdeľovania tak trochu „nespravodlivo“ prihodil viac sebe a svojej rodine a blízkym. Veď nakoniec si povedal, že takto je to „spravodlivejšie“ lebo ja musím vykonať túto prácu na vyše a viac ako ostatní, takže si zaslúžim aj väčšiu odmenu. Keď sa to zbytok závistlivých dozvedelo okamžite sa zmobilizovali a žiadali potrestanie tohto nespravodlivého prerozdeľovača a niektorí ho dokonca označili za druhého chamtivého, dokonca ešte chamtivejšieho. Tento rozdeľovač zdrojov bol ale veľmi múdri a na túto situáciu sa pripravil a počas rozdeľovania zdrojov prihodil aj niečo tým najsilnejším bojovníkom výmenou za jeho ochranu a zdrojov ktoré si on počas toho rozdeľovania nakradol.

Závistliví si začali uvedomovať, že v ich vlastných radoch vyrástol nový chamtivý a samozrejme museli rovnako ako toho predchádzajúceho pripraviť o zdroje a opäť ich „spravodlivo“ rozdeliť. Lenže začala rásť obava medzi samotnými závistlivými, že či aj potom medzi nimi sa neobjaví ďalší chamtivý a tak vznikala medzi nimi nedôverčivosť. Aby tomu zabránili tak si sadli za jeden stôl a spísali pravidlá ktoré musia záväzne dodržiavať a mali za cieľ v ľudoch minimalizovať tendencie správania ktoré by malo svoje korene v chamtivosti. Ľudia tomu začali hovoriť zákony.

Situácia ale bola oveľa zložitejšia, lebo spor s pomstychtivými o tom ako naložia s chamtivým sa stále prehlboval a nenašlo sa riešenie, až to nakoniec vyvrcholilo bitkou. Rozdeľovač zdrojov to videl a táto bitka mu náramne vyhovovala a pre neho bolo najlepšie aby sa preťahovala čo najdlhšie. A tak zo zdrojov ktoré on ukradol, začal postupne pomáhať strane ktorá práve v danej bitke prehrávala aby ju čo najviac predlžoval a tým pádom bolo viac mŕtvych a menej tých komu by mal zdroje prerozdeliť.

Aby tomu všetkému nebol koniec a situácia sa ešte viac skomplikovala, tak rodina a najbližší chamtivého stihli ešte pred jeho zajatím utiecť aj s niekoľkými zdrojmi a na čas sa uchýliť do bezpečia. Zaprisahali sa, že musia odčiniť krivdu ktorá bola spáchaná na ich živiteľovi a vykonajú krutú odplatu. Chamtivý ich stihol naučiť trikom a schopnostiam ako začať hromadiť zdroje a netrvalo dlho až dokázali obrovským úsilím nahromadiť toľko zdrojov, že si vedeli naverbovať bojovníkov nie len na obranu ale aj na útok. Začali tomu hovoriť armáda.

A tak ako sa závistliví a pomstychtiví medzi sebou bili kvôli názorovým nezhodám a túto bitku ešte predlžoval rozdeľovač zdrojov bola oslabená ich jednota a rodina chamtivého s nimi spravila veľmi rýchlo krátky proces. A však prišli už neskoro, lebo chamtivý bol v zúrivosti jedného pomstychtivého zabitý. Niektorí závistliví stihli utiecť a tomuto masakru sa vyhli lebo s chamtivým za ten čas nadobudli dobré vzťahy. Chamtivý im za ich dobrú starostlivosť v zajatí vyzradil jeho tajomstvo o tom ako hromadiť zdroje. S touto cennou informáciou následne utiekli do ďalekého bezpečia kde ju využili na vlastné hromadenie zdrojov. Rodina chamtivého vedela, že niektorí závistliví prežili a chceli zmasakrovať aj ich. Závistliví to tušili a vedeli, že skôr či neskôr ich dostanú. Rozhodli sa, že musia rovnako aj oni vytvoriť to čo ľudia nazývali armádou.

A tak zrazu proti sebe stáli dve takmer rovnocenné armády, kde raz víťazila jedna, raz druhá. Pri každom takomto víťazstve jedna armád zotročovala ženy a deti z tej druhej armády a naopak. Keď už boje boli neúnosné a obe strany vyčerpané dokázali sa niekedy dohodnúť na pokoji zbraniam, čo ľudia nazvali mier. Ale mier bol veľmi krehký a nech sa ľudia snažili ako chceli, vždy vo svojich radoch jak na jednej strane tak na druhej našli chamtivých, závistlivých a pomstychtivých ktorí mier narušili. Opakovalo sa to takmer s pravidelnosťou keď vymrela generácia ktorá zažila poslednú vojnu a prišla tá ktorá žiadnu nezažila a teda chamtivosť prerástla empatiu a spolupatričnosť ktorú vypestovalo ťažké strádanie spôsobené vojnou.

A keďže boj spôsobuje zdokonalovanie, tak týmito neustálymi vojnami sa prehlbovala zložitosť spoločenstiev ktoré sa ho zúčastňovali, až nakoniec vyvrcholili do podoby súčasnej civilizácie. Toto je v skratke bez zbytočného nánosu história ľudstva od vzniku prvých poľnohospodárskych spoločenstiev ktoré vytvárali nadvýrobu. Je úplne jedno kto, kedy a proti komu viedol boje, príčiny týchto bojov sú opísané v tomto krátkom a stručnom texte a keď si aj niekto bude myslieť, že tie dôvody vojen sú oveľa zložitejšie a majú príčiny determinované v komplikovanosti a nejasnosti v povahe človeka a v samotných medziľudských vzťahov, tak sa jednoducho len vyhovára a snaží sa ospravedlňovať vlastnú chamtivosť a egoizmus. Môžme si pozrieť hoci ktoré historické obdobie, či už to budú peloponézske vojny, alebo punské vojny, tridsať ročná vojna, alebo sedem ročná vojna, dokonca aj samotné zámorské objavy, alebo aj tragická druhá svetová vojna, neboli nikdy ničím iným iba vedenie sporov o kontrolu zdrojov vo forme pôdy, nerastného bohatstva alebo samotného obyvateľstva a to všetko bolo zaobalené nánosom ideológii ktoré pramenia zo subjektívnej predstavy o spravodlivosti. Nič iné iba obyčajná snaha vlastniť a teda chamtivosť alebo z nej vyplývajúca závisť a na krutosti týchto sporov dopĺňajúca krvilačná túžba po odplate. To je koreňom všetkých problémov ľudstva a daňou civilizačného pokroku. Vývoj nie je možný bez utrpenia, a prírodné zákony hovoria, že boj je nekonečný.

Norman

No, rozpísal si sa. Dík, je to zaujímavé.
Som to poctivo prečítal, a porozdeloval do viditeľnejších odstavcov.
.
Každý model niečo zachytáva, ide len o to, ako presný ho chceme mať, čo nám ma vysvetliť.
Len neviem, či rozdelenie na "chamtivých" a "závistlivých" je naozaj v realite - v tomto smere sme všetci skôr mišung.
Pripomína mi to knihu od Quinna Išmael (alebo v inom preklade Izmael)
https://www.martinus.sk/?uItem=281556
Tam sú ľudia delení na "berúcich" (všetko) a "nechávajúcich"(niečo). Veľmi milá kniha.
.
Aj ja som tu skúsil dať taký všeobecná pohľad, Yi a WU:
http://www.nadhlad.com/node/2518
Žijeme v dobe rozmachu kvantity na úkor kvality, v dobe doslovne nádorového bujnenia (nádor je čokoľvek, čo rastie nadmieru).

kali

Vďaka za úpravu textu a odporučanú knihu vyzerá zaujímavo...

Áno všetci sme mišung, závisť je dôsledkom chamtivosti a chamtivosť vyplynula ako prirodzený dôsledok evolučného procesu ktorý zabezpečí prežitie daného organizmu. Je to teda vlastnosť egoistická a sebecká.

Prečo vlastne človeka napadlo vytvárať nadvýrobu a správať sa sebecky? Bola to zrejme snaha ktorá sa týkala zabezpečenia si prežitia a teda strach zo strádania, utrpenia a smrti. Prečo sa človek bojí? Lebo lipne na egu a telesných potrebách. Toto všetko je otázka mentálnej a duchovnej úrovne človeka a nie technického a materiálneho vývoja.

Raz v jedno videu sa Varg Vikernes zamýšľal či je civilizácia zo svojej podstaty zlá. Odpoveďou bolo, že nie, lebo civilizácia je nástroj, rovnako ako sekera. Ale keď dá sekeru svojmu štvor ročnému synovi tak s ňou urobí viac škody ako úžitku a bude pre neho nebezpečná. Tak je to s aj s civilizáciou, človek na ňu ešte mentálne nedozrel.

Kastelán

Sebec a egoista je každý, kto zabezpečenie svojich osobných záujmov pokladá za dôležitejšie, ako je zabezpečenie mojich záujmov.

kali

Taký je človek, je to zo svojej podstaty divoch, ktorému sa dostal do rúk nástroj (civilizácia) ktorý vôbec nevie ovládať lebo na neho mentálne a charakterovo nedozrel.

https://www.youtube.com/watch?v=9x7FGbW3IVc krásne video kde je v skratke znázornená podstata ľudskej histórie

Norman

všetky tie videá sú výborné, niektoré už poznáme
ale momentálna asi najviac výstižné či liečivé je toto ( čierny humor :-)
https://www.youtube.com/watch?v=A-rEb0KuopI

Kastelán

"Prečo sa človek bojí? Lebo lipne na egu a telesných potrebách."

A ako by asi tak vyzeral život človeka, slona, leva, myši, muchy alebo mikróbu, keby sa vzdali svojho ega a stratili by inštinkt pre zabezpečenie svojich telesných potrieb?

Dusanbe

Budha, Ježiš Kristus, atď....

kali

Je zvláštne, že to hovoríš ty, čo si tu nedávno spomínal stoicizmus lebo tam máš odpoveď. Alebo tu na portali preklady klasiky ashtavakra gita citujem: „Bez ega je sloboda, ego je otroctvo. Mysli na to zľahka, na ničom nelipni a nič nezavrhuj.
Nemáš sa vzdať svojho ega, máš ho kontrolovať a ovládnuť. Telo ti je zbrojnošom a služobníkom pri svojom poslaní, svojej pravej vôle.

A ak sa teda bez toho nedá žiť tak potom všetky tie filozofické úvahy naprieč ľudstvom sú neopodstatené a sme naveky zotročený v okovách nihilizmu.

Kastelán

Keby si sa nejakým spôsobom dostal k veľkému bohatstvu, možno by ťa napadlo, že si kúpiš niekde na vidieku jeden celkom rozľahlý pozemok s veľkým domom uprostred. Preto uprostred, aby to bolo ďaleko od rušného davu, jeho zvedavých pohľadov a jeho hluku. Aby tvoja ženuška aj deti mali vhodné miesto, kde hlavu skloniť. Však poriadny chlap je na to, aby sa postaral o svojich blízkych.
V okolí domu na tom obrovskom pozemku by si možno choval aj niekoľko drahých koní registrovanej krvi a pôvodu. Okrem iného. A to je celkom normálna vec. Veď tak sa to robilo po stáročia, a tak to robia aj takí ľudia, ako je britská kráľovská rodina, americký prezidenti. Teda okrem Baraka Obamu, lebo jeho predkovia vyznávali úplne inú sadu hodnôt a životných štýlov. Jeho by taká vec ani nenapadla. Nanajvýš si zahrá golf. Aj to ho len neveľmi baví, ale jeho bábkovodiči mu poradili, že to robí dobrý dojem na masy. To sa deje aj na Slovensku: Ak sa dostaneš k peniazom, kúpiš si členstvo v poľovníckom klube a niekoľko golfových palíc. Hráš sa na pána. Však tvoji predkovia boli baróni. Ja osobne poznám niekoľko ľudí, ktorí vraj mali predkov šlachtickej krvi, a ponahlali sa povedať mi takú vec už po piatich minútach našej známosti. Pamätám si ešte časy, keď tí istí ľudia začínali svoj osobný životopis slovami: Pochádzam z robotníckej rodiny...
Hoci mladí nechápu, o čom točíme, tí starší to vedia veľmi dobre.

Nuž predstav si teraz, že už máš ten pozemok, dom aj kone. Jedného dňa sa pri tvojej bráne zjaví cudzinec a vraj s tebou chce prehodiť zopár slov. Celý v čiernom, na hlave klobúk, aby skryl rohy, bosé nohy s kopytami. Sám Belzebub. Ponúka ti kone na predaj. Lacno. Jeden pár po pätsto korún. Ty si za tvoje zaplatil 100 000 Euro za kus, a vieš si vyrátať, čo ti asi Belzebub za tú cenu chce predať.
Slušne si sa poďakoval, a na cudzinca v čiernom si zabudol. V jedno ráno však zistíš, že niekto prestrihol tvoj plot a prihnal na pozemok celé stádo očividne lacných koní, aby sa tvoje ušľachtilé s nimi popárili - a zbastardili. A raz si nevieš vysvetliť, čo ten Belzebub má z toho, že ti úplne zadarmo dal toľko koní. Neželaných a nevyžiadaných. Preto takému nerozumieš, lebo nemáš ani tušenie, ako rozmýšľa Belzebub, aké on vyznáva hodnoty, aké má ciele.

Aj keď sa takému cieľavedome vyhýbam, občas sa mi stane, že sa dostanem na miesta, kde sa zhromaždili davy ľudí.
Je tomu už asi viac, ako pol roka, keď som bol v jednom malom mestečku. Asi tam mali hody alebo nejakú púť. Kolotoče, strelnice, hot dogy, zmrzlina, ABBA, Karel Gott, Dara Rolinc. Aspoň si myslí, že to bola ona, lebo spievala po anglicky a veľmi pritom škriekala.
Najviac ma však zaujal jeden kolotoč. Mal pomaľované plastové kone, labute aj motorky a autá. Tam aj bol na tej púti najväčší nával.
Krútil sa, a nad ním sa krútil aj jeho mohutný baldachýn pokrytý nejakou plastovou plachtou. Mám zmysel a pamäť na detaily - doteraz viem, že na bokoch baldachýnu bolo osem panelov s rozmermi asi tri metre na dĺžku a asi meter tridsať na výšku. Na paneloch boli jasnými farbami namaľované výjavy pravdepodobne z amerických filmov. Na Slovensku!!!!!
Hoci osem obrazov a scén sa v detailoch líšilo jeden od druhého, téma bola striktne jedna: pôvabná blondína so zvlášť zvýraznennými vnadami , a vedľa nej udatný, svalnatý borec, černoch.
Nenápadné zákutie, malý detail celosvetovej kultúrnej vojny, kultúrnej revolúcie proti nášmu svetu, našej identite. Sprisahanie proti ľudstvu. Zámerné, takmer nebadané, dlhodobé a cieľavedomé.
Ani najmenej nechcem tvrdiť, že ten jednoduchý človiečik, ktorý vlastní ten kolotoč, má akúkoľvek vedomosť o tom, čoho súčasťou sa stal. Až taký naivný nie som, to už snáď každý vie.

Niekedy pozerám History Chanel. Alebo aj iné. Zväčša primitívna a infantilná propaganda. Obsahom. Forma je však subtílna, prepracovaná s dôrazom na každý detail. Orientované na polointeligentov, hlavne na ich podvedomie. Opäť súčasť všadeprítomnej kultúrnej vojny.
Povážte.
Dokument o starobylej Asýrii. Obraz vás najskôr zavedie do nejakej polopúšte, asi v Iraku, ľudia kopú a preosievajú piesok a zem, hľadajú akékoľvek kúsky črepov, ktoré tu pred tisícročiami zanechali dávne civilizácie. Potom sa zjaví naaranžovaná scéna, kde približne 170 kilogramová černoška s akrylovými nechtami - približne sedem centimetrov, sedí v kresle v nejakej kancelárií hodnej riaditeľa veľkej švajčiarskej banky, s najväčšou zanietenosťou a bohorovnou erudíciou
rozpráva o vykopávkach. Rozpráva, ako keby práve ona objavila tajomstvá starobylej Asýrie.
Pritom sa na obrazovke zjaví aj popis: Diana Armstrong, Smithonian institute, Washington D.C.
A možno ani neklamú. V skutočnosti tá žena naozaj pracuje v tom inštitúte. Reálne však vo funkcii vrátničky alebo niečo podobné. Pritom vychádzam z toho, že jedna vzdelaná žena, vedkyňa, nikdy nemá viac, ako nejakých sedemdesiat kilov. Maximum. Ženy s IQ väčším ako 92 nikdy nemajú namontované akrylové nechty, a z uší im nevisia štvrť metrové bižutér náušnice.
Vychádzam z toho, že akýkoľvek vedec má IQ vyššie ako 120.

Zavčerom som na webovej stránke BBC, v rubrike Lifestyles videl článok o tom, ako sa mnohé duchovné tradície Ázie postupne stávajú súčasťou západnej spoločnosti. Také veci ako meditácia, joga, zvýšené vedomie...
Ilustračná snímka? V superluxusnej obývačke na drahom perzskom koberci sedí v lotosovom sede potetovaná černoška s dredmi, a, neuhádnete. Sedem centimetrové akrylové nechty každý inej farby.
Najviac som sa však pobavil, keď som videl ilustráciu k článku o ženách, ktoré musia vynaložiť obrovské úsilie, aby skĺbili svoju kariéru s poslaním matky.
Skutočne si nevymýšľam: ilustračná snímka - krásna blondínka atletickej postavy stojí pri šporáku, varechou v pravej ruke mieša akúsi omáčku. Zatiaľ by to bolo celkom realistické.
Ale.
V ľavej ruke drží malého asi ročného kučeravého černoška, ktorý obkročmo sedí na jej boku. Tomu sa hovorí typická žena na západe s plnými rukami práce. Toto nám chcú nahovoriť.
Alebo kultúrna vojna a sociálne inžinierstvo s nejakými nejasným cieľmi?
Opísané v žiadnom prípade nie sú náhodné a výnimočné javy.
Mne sú tie techniky a ich ciele už dávno celkom jasné, a už vôbec o nich nepochybujem.

Všetci myslitelia sú súčasťou systému, ten ich vychoval, ten ich živí, a oni mu slúžia. Také niečo, ako ste práve čítali, by vám oni nikdy nepovedali.
Ja som však súkromný, a preto nezávislý mysliteľ.

Norman

No, tiež si sa rozpísal. Dík, je to zaujímavé.
Ale mám dve veci, ktoré aj súvisia:
Táto téma rasovej čistoty je tu už dlho, ale stále je to u väčšiny ľudí veľké tabu, takže je to dvojseční zbraň, s ktorou treba vedieť zaobchádzať.
Druhý je ten štýl Tak vravel Zarathuštra. Si to skúšal kade tade, zabralo to niekde na ľudí?

Kastelán

že na ľudí dnes už nič nezaberie. Ale, snaha vedieť, ako ľudia reagujú na niečo, alebo dokonca aj to, že niečo ignorujú je zaujímavá skúsenosť. Ako by sme mohli čokoľvek potvrdzovať alebo vyvracať, keby sme to nepoznali z vlastnej skúsenosti? Snažím sa písať len o tom, čo dôverne poznám.
Neviem síce nakoľko detailne Ty sleduješ celú slovenskú alternatívu, ale vieš, že pre mňa je to už dlhodobo mimoriadne zaujímavá téma. Dvadsaťpäť rokov?? A vieš aj presne, čo si ja o tom všetkom myslím. Ver mi, že som sa pod tou , alebo onou zámienkou osobne stretol s väčšinou "prominentov" alternatívy.
Málokto na Slovensku tak detailne a intímne pozná ľudí v pozadí slovenskej alternatívy. Ani naši oponenti alebo nepriatelia nemajú taký prehľad ani odstup ako ja.
Môžeš mi veriť.
Takže, v rámci môjho životného kréda: No nonsense, mám právo niekedy vysloviť svoj názor.

Norman

Celý článok je o téme slovenská (lokálna) alternatíva. O tom, že je ako celé slovensko - neskúsená a malá.
Ja sa nejako nebránim jej kritike ba aj vysmievaniu sa ľudí v nej. Ale môj postoj je ten, že také útoky nie sú zmysluplné, ani pod zámienkou, že človek tým vlastne alternatíve pomáha. Ak už, tak útočiť treba na režim a jej debilov, nie na zúfalcov, ktorí možno nevedia ani čo činia a prečo.
.
Za druhé - nemá zmysel sa pohoršovať a moralizovať nad tým, čo všetko sa tam v alternatíve vyskytuje a že sa tam naopak nevyskytuje to, čo by sa malo. Kľudne by som znova povedal tak, že (nielen slovenská) alternatíva je pod vplyvom režimu, je ním do výraznej miery zvádzaná, formovaná, selektovaná. Preto je taká, aká je. Nie je naozaj slobodná, na to nemá priestor a silu.
.
Áno, jedným slovom, je falošná. Do veľkej miery je takáto alternatíva proste falošný podvod. To nie je paranoja, naopak, taký vývoj a stav falšovanie opozície je fakticky zákonitý. Vždy je to tak, ide len o mieru. A žiaľ, keďže tunajšia alternatíva je slabá, bola do veľmi veľkej miery zámerne zvedená na blbosti.

(už sme tu tento postoj spomínali, len pripomínam, stále to platí).
.
Ináč, aj ja som nejakých ľudí spoznal osobne. Ale keď niekoho poznám osobne, lepšieho ho ľudsky chápem a je mi o to ťažšie ho kruto kritizovať.

Kastelán

"Alternatíva" (keďže sme si už zvykli taký výraz používať) je (chce byť) v podstate liekom alebo terapiou.
Treba sa však zmieriť s tým, že, rovnako, ako pri liekoch a terapiách, nie všetky organizmy alebo ich choroby sa dajú vyliečiť. Mnohokrát ide aj o to, že choroba je v štádiu, ktoré prekročilo bod návratu, liečiteľnosti.
Nech je to akokoľvek, veľmi dôležité je nedovoliť, aby sa liečenia zúčastňovali samozvaní šarlatáni, folklórni mastičkári, hračky prírody, ľudoví felčiari a lapiduchovia. Ak sa už do procesu napchali, je potrebné na nich poukazovať, odhaľovať aj zosmiešňovať.
Keď nevedia pomôcť, aspoň by nemali zavádzať a veci ešte zhoršovať.
Už aj preto nie, že systém šikovne vyberá najslabšie prvky a reprezentantov alternatívy, a v očiach váhavej verejnosti vytvára dojem, že proti nemu sú len desperados.
Tragédiou je to, že väčšinou je ich argument namieste, že majú pravdu.

Norman

Hlavný škodca je, ako prirodzene vždy, vládny režim a jeho deformovaná ideológia. Samozrejme, ľudoví liečitelia, ľudový odpor, má svoje slabosti a chyby, aj ťažké a zámerné - ale je to v princípe menšie zlo, ako to režimné.
Samozrejme, doba sa zmenila, tolerancia a nejaká spolupráca týchto rôznych "odbojových smerov" sa ukázala ako nereálna, a s rastom povedomia u širšej populácie narástol žiaľ aj väčší počet úplných bláznov na webe. Takisto je jasnejšie vidieť chyby a prípadne úpadok tých ľudí z posledných desať rokov (Rostas, Lichtner a čo ja viem kto, aj my všetci). Na Slovensku samom to nemohlo fungovať, ale to ani nik nečakal. Ktosi sa dostal do parlamentu, prospech skoro žiadny, ktosi vydáva trvalo také či onaké správy, prospech skoro žiadny .... Kopa energie na odpor sa minulo na ilúziu kresťanského (katolíckeho) hnutia odporu - výsledok žiadny.
Ale tak hovorím - Pobaltské štátiky sú tiež ukážka bandy debilov, Česko je ukážka politického debilizmu - aj v tomto nie je Slovensko nejaká špeciálna výnimka. Nik tu nečakal zázraky. Minulosť Slovenska, vrátane Slovenského štátu, je ťažký balvan na nohe - či už v takom či onakom zmysle. Polovica ľudí tu rieši našu minulosť (nepodstatnú) a druhá polovica rieši naše pripojenie sa do zadku USA - lebo tam je vraj bohatstvo. To sú dva programy v hlavách populácie - oboje musia vyhorieť, to sú dva základné problémy, fixácia na tieto dve dogmy. Ostatné sú výrazne menej podstatné hlúposti.

Kastelán

Planéta Zem je hrozné miesto vo vesmíre. Hlavne pre človeka. Jeden musí chytračiť, žonglovať, pretvarovať sa, špekulovať, lichotiť aj zatínať zuby. Väčšinou preto, aby sa zaradil, aby niekam patril, aby nemal hlavu vyššie ako priemer.. Tak má lepšiu pozíciu na prežitie šťastného a pohodlného života, takú stratégiu si v procese evolúcie vytvoril malý človiečik. Ani nemusel príliš špekulovať, stačilo, že imituje stádo a patrí, že sa zaradí. Hneď, ako prvýkrát otvoril oči a porozhliadal sa, videl, že takto musi žiť. Dobrovoľne. Lebo ideálom malého človeka je - byť šťastný. Ako by malý človiecik mohol byť šťastný, keby bol sám, keby niekam nepatril, keby ho nepodporovalo stádo? Keď hovorím o malom človiečikovi, mám na mysli chamraď, teda deväťdesiat osem percent populácie. Napadlo vás, že pôvodcom takmer všetkého zla sú ľudia, ktorí jednoducho chcú byť šťastní? Ja som sa vždy cítil zle v spoločnosti ľudí, ktorí často hovorili o šťastí. Tak si myslím, že ten, ktorého ideálom je šťastný život, je schopný čohokoľvek.
Povedal to už niekto? Mňa o šťastí ešte nikto nikdy nepočul povedať jediné slovo.
Keďže chamrade je väčšina, dali si, okrem iného, meno mainstream. Kadiaľ tečie hlavný prúd, kadiaľ tečie najviac vody, tam je mainstream. Prispôsobení, dobrí ľudia, tvorcovia šťastia, dobrosráči. Okrem toho existuje aj "alternatíva". Zdanlivo je medzi dobrosráčmi a alternatívou veľký rozdiel, ale to je len klamstvo, lebo, aby jeden patril do alternatívy, musí používať presne takú istú stratégiu, ako jeho proťajšok: musí sa pretvarovať, predstierať, lichotiť, klamať, špekulovať aj držať hubu. Podľa okolností. Nemôže v skutočnosti mať svoj vlastný názor, hoci si takú cnosť takmer vždy pripisuje.

Uvediem príklad z každodenného života, aby som sa vyhol tomu, že budem nepochopený, že niekto povie, že nechápe, o čom to točím.
Mainstream v zásade tvrdí, že Milan Lučanský je obyčajný gauner, skorumpovaný úradníček, ktorý, keď sa prišlo na to, kým naozaj je, nezvládol stratu tváre a spáchal samovraždu.
Alternatíva však, nakoľko jej chýbajú skutoční, nefalšovaní hrdinovia, je nútená vymýšľať si sprostosti - vytvorila legendu a mýtus o podtatranskom martýrovi, ktorého vraj, ako neohrozeného bojovníka proti korupcii, zavraždil mainstream, úhlavný nepriateľ alternatívy. Nemajú síce na také tvrdenia ani najmenší dôvod a dôkazy, ale tak sa rozhodlo, a ten, kdo chce patriť do alternatívy, musí chtiac-nechtiac pritakávať. Kto z akéhokoľvek, aj toho najracionálnejšieho a najlogickejšieho dôvodu, vyjadrí pochybnosť, je vyradení, už nemôže patriť. Som presvedčený, že keby kresťanskej sekcii alternatívy sám Ježiš z Nazaretu miestoprísažne prehlásil, že Lučanský sa sám odkrágloval, aj tak by mu neuverili. Veď samozrejme, keď chcete patriť do alternatívy, nemôžete lavírovať, musíte poprieť zdravý rozum aj kritické myslenie.
Ja v tomto prípade idem nekompromisne a jednoznačne v prúde s hlavným prúdom. Síce málokedy, ale tentoraz určite. Takže už nepatrím do alternatívy, nesubordinujem svoj názor väčšine v alternatíve: som akási zvláštna alternatíva v mainstreame alternatívy. Niečo ako hegeliánska negácia negácie

Často sa mi stáva, že keď proti mne niekto v alternatíve chce vytiahnuť skutočne silný tromf, povie, že nie som dobrý človek, že ma preto odvšadiaľ museli vyhodiť. Akoby nie!? Kto to má strpieť, keď niekto narúša subordináciu, kohéziu a nepísané zákony stáda.
Ten príklad s tým Lučanským som len náhodne vybral z tisícky iných. Mne ten človek v každom prípade môže byť ukradnutý.

Truhlík

Zabiť policajného generála v base je ozaj silné kafe. A je jedno či ho uškrtili alebo dohnali k samovražde. Je jedno, či je niekto svedok mainstrímu alebo svedok alernatívy. A je jedno či generál Lučanský bol kladný alebo záporný hrdina. Ja teda ozaj neriešim stranu ale fakt ako taký. A to stačí. Stačí to na to aby človek videl ako funguje liberálna demokracia.

Kastelán

Nespomínam si, že by si bol zaujal podobný postoj aj v prípade smrti (samovraždy?) váženého občana, úspešného podnikateľa, filantropa, potomka preživších holokaustu a priateľa demokraticky zvolených prezidentov alebo dokonca členov kráľovskej rodiny.

Kastelán

pána Jeffryho Epsteina.
Najskôr som si myslel, že si to každý domyslí, ale pre istotu.

Kastelán

Podľa oficiálnych štatistík sa len v USA stane v priemere stokrát ročne, že pri zaisťovaní páchateľa závažnej trestnej činnosti (vražda, banková lúpež, masová streľba v škole...) dôjde k tomu, že zločinec sa sám zastrelí.
Predpokladám, že to tiež dávaš za vinu liberálnej demokracii. Toľkých ľudí dohnať k samovražde!!!!!
Ináč, už dávno sa mi páči skutočnosť, že vždy keď správny slovenský vlastenec a člen alternatívy hovorí o Lučanskom, nezabudne pripomenúť, že to bol generál. To je apelacia na moje city, aby som vedel, že mám do činenia s výnimočnou osobnosťou, chcete má ohúriť,aby som akceptoval silu vášho argumentu. No a čo? Pán Epstein mal asi bakalársky titul z ekonómie aj sexuológie. To prečo nespomeniete?
Zamyslel si sa niekedy nad tým, že ak niekto za svojho života vyjadrí žiadosť, aby ho po smrti pochovali na Národnom cintoríne v Martine, určite ide o človeka trpiaceho megalomániu a syndrómom narcisistickej osobnosti.
A megalomaniaci a narcisisti sú schopní čohokoľvek.
To sú moje nepriame dôkazy.
Tie sú asi rovnako dôležité a závažné ako tie tvoje.

Truhlík

Piate cez deviate.

Pharmy

Uveril si aj ministerke spravodlivosti, keď na tlačovej konferencii s hlavou sklopenou dole, rozprávala historku o zakopnutí o konštrukciu postele a privodení si zranenia oka? "...a potom robil kliky, čím si zranenie ešte zhoršil" :D

A ešte tu je niekoľko ďalších podivností, týkajúcich sa lučanského smrti - uniknutá lekárska správa z prešovskej nemocnice a prevozy pacienta po celej krajine, chýbajúcich pár minút kamerového záznamu, obesenie sa v sede o teplákovú bundu, atď.

slaven1

Som meškal na dôležité stretnutie aby som k tvojmu komentu z archívu vyhrabal tieto dva odkazy:

S Lučanským sa deje niečo zlé (pohotovosť na Nadhľade)
https://nadhlad.com/comment/38686#comment-38686

Kolíkovej pičoviny:
https://nadhlad.com/comment/38722#comment-38722

Lučanského vražda trvala asi mesiac. Lučanského smrť je elitná vražda keď jedna skupina na Slovensku zabila (resp. asistovala s vraždou) člena inej elitnej skupiny.

Norman

Včera zabili Lučanského, zajtra teba. Ak ti to je jedno ....

Truhlík

Ubrali ho. Spôsob hovorí o autoroch.

nové