Krátky etnický slovník

Krátky etnický slovník

Krátky slovník pojmov, ktoré sa používajú nielen tu.

- Cigán:  tradičný názov príslušníka jedného etnika, kultúry. Tento názov by nemal v žiadnom prípade vzbudzovať negatívne postoje.

- Róm, rómsky: je pojem spojený s politickými organizáciami, založenými okolo cigánskeho etnika. Novodobé politikum okolo cigánskej komunity nie je už cigánske, ale je spojené s novodobým hnutím a pojmom "róm", preto je to "rómska politika" a podobne, na rozdiel od, povedzme, nejakej prirodzenej "cigánskej politiky". Rómizmus je novodobé politické hnutie a či bude úspešné a čo bude znamenať, je samostatná téma. Každý ma právo k nemu zaujať akýkoľvek postoj, podobne, ako ku akejkoľvek inému politickému hnutiu, teda samozrejme aj negatívny.

 

-žid: názov členov náboženstva, presne tak, ako katolík, protestant, moslim. Tento pojem nie je vôbec urážlivý (na rozdiel napríklad od kedysi dehonestujúcich pojmov pápeženec, luterán, mohamedán). Niektorí ho používajú ako názov pre národ, teda postulujú židovský národ - čo kľudne môže byť, v používani takého pojmu sa nedá nikomu zabrániť, rovnako ako katolícky národ, evanjelický národ, islámsky národ alias kalifát a tak podobne. Ale "žid","židovstvo" (judaizmus) je bezpochyby ab definitio náboženstvo. Podobne, ako kresťania majú svoje národy: francúzov, nemcov, čechov ..., tak majú aj židia svoje národy: aškenázov, sefardov ... je to len a len ich slobodná vec, nik nikomu do toho nezasahuje, ako nazýva svoje národy.

(z dôvodov, že  kultúra, naboženstvo, etnikum a národ ľahko splývajú a často sú nerozlíšiteľné, by sa podľa mňa mali aj mená členov národa písať malými písmenami, čo aj budem robiť )

- sionizmus, sionista: pojem spojený s politickými organizáciami, založenými okolo židovstva. Akékoľvek politické hnutie a sily, v ktorých ideológii hrajú veľkú rolu prvky židovského náboženstva, možno označiť za sionistické. Nielen teoreticky, ale aj prakticky do toho spadajú aj viaceré organizácie kresťanské. Sionizmus ako ideológia je chránený vo viacerých štátoch a možno povedať, že vo viacerých doslovne vládne - okrem Izraela a USA je to väčšina európskych štátov. Dnes prakticky všetky kresťanské štáty sú zároveň štátmi sionistickými - či už sa to mnohým kresťanom páči, alebo nie, je to fakt.

 

Toľko ľahké zhrnutie, aby sme si rozumeli a samozrejme dúfam, že to poslúži pri komunikácii aj mimo tento portál.

Vieme, že pojem "róm" bol politicky násilne presadzovaný, ale ja by som sa mu nebránil, kedže naozaj to, čo sa deje s dnešnými cigánmi je niečo iné ako to, čo  tu bolo v minulosti. Kým pojmy cigán a žid by mali zostať politicky neutrálne, práve pojmy ako róm a sionista by mali označovať tie politické elementy, ktorých negatívnej agresivite sa treba brániť a ktorú nemožno ani najmenej tolerovať.

To je plnohodnotný humanitný politický názor, ktorý nemôže NIK a NIKOMU brať.

 

 

Truhlík
Pojem Róm je rasisitický. Preto je aj používaný v ideológii Antirasizmu, ktorá je rasistickým učením proti bielej rase. Róm znamená po cigánsky človek.  Pužívaním slov Róm a zvlášť Neróm sa rasovo cigáni umelo posúvajú do pozície rasového nadčloveka lebo ostatní sú vlastne ne-ľudia.  
slaven1
Možnosť devinovať pojmy a vytvarať slovnik by tu mala byť trvalá. Potrebujeme očistiť jazyk. Bolo by ohromné, keby sme mohli pridávať pojmy a upravovať ich ako na wiki (spoločne ich zdokonalovať). Pridať: - úvahy- udalosti- pojem do slovníka
Norman
Všetko je aj tak len definovanie a predefinovávanie pojmov. Ako hovoril jeden profesor na skúškach (nie mne): "Nezvládli ste pojmový aparát". Pojmový aparát je základ. Bežný jazyk je úplný chaos a keď odmyslíme zlú vôľu tak takmer všetky nezhody sú len kvôli nepresným, nedefinovaným a zle chápaným pojmom. Ale ... uvidíme.
Buheh
presne tak. Toto si mi povedal z duše. Často si myslíme takmer to isté, len si to ináč pomenúvame. To by mal mať na pamäti každý diskutujúci v každej diskusii. Ale samozrejme, ako si povedal, ak nejde o zlý zámer.

nové texty