Krvavý horizont

Bez vysvetlenia pohnútok svojho konania občanom Európskej unie a bez ich súhlasu včlenila Európska komisia do európskeho programu pre výskum a inovácie na roky 2014-2020 s názvom Horizon 2020 aj Izrael. Jediný nečlenský štát EÚ očakáva, že za vklad do programu vo výške 600 miliónov eur dostane naspäť 900 miliónov eur. To bol koniec-koncov dôvod, prečo sa do tohto programu votrel - pardon, bol bruselskými byrokratmi "požiadaný", aby na programe participoval. Výsledok však nenaplnil izraelské očakávania, a tak sa dnes do kraválu okolo programu vložil sám americký minister zahraničných vecí Kohn - Kerry, aby kopol do neposlušného bruselského pudlíka. Ten zakňučal a začal vrtieť chvostíkom. Presne takto to bolo naplánované. Čo však neznamená, že to musí podľa plánu aj skončiť.

Čo to vlastne ten program Horizon je? Pre Európu dôležitá vec. "Horizont 2020 je základným finančným nástrojom (80 miliárd eur) pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020."

Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf
základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia. Prináša nový integrovaný prístup, ktorý znamená aj novú štruktúru programov. Horizont 2020 zastreší všetky súčasné programy v oblasti európskej vedy a výskumu, ktorými sú momentálne 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Novinkou je, že tieto rôzne druhy financovania sa teraz spoja do jedného koherentného, flexibilného a jednoduchého celku pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020. - See more at: http://sovva.sk/aktuality/horizon-2020-zverejneny#sthash.013nk2Tj.dpuf

Keď Európska komisia odhalila zámysel rozšíriť výsostne európsky program výskumu a inovácií o Izrael, narazila na rázny odpor. Významní európski vedci a technici nesúhlasili. Dôvod bol závažný. Štát bez hraníc, okupančná moc bezohľadne rozširujúca etnickými čistkami svoj Lebensraum, vojnový agresor, ktorý drží v najväčšom open-air koncentračnom tábore v histórii ľudstva vyše 700 tisíc detí pod 15 rokov nemá z etických dôvodov najmenšie právo vstupovať do  lukratívneho európskeho programu orientovaného na vedu a výskum. Z NSA monitoringu komunikácie Európanov zaangažovaných do tvorby programu bolo zrejmé, že sú príliš bystrí na to, aby sa ich zhnusenie z izraelskej politickej reality dalo vybaviť štandardným nálepkovaním antisemitizmom. Bolo treba vydumať niečo rafinovanejšie. Sionistická úderka Európskej komisie dala hlavy dokopy s aškenázskymi géniami okupujúcimi Palestínu a vymyslela plán. Do programu Horizon 2020 bude včlenený len "dobrý" Izrael v hraniciach spred 1967. To, čo je za Zelenou líniou, granty nedostane. A kto bude mať námietky voči účasti "dobrého" Izraela, bude už, samozrejme, popoťahovaný za antisemitizmus, čo by si mal s ohľadom na budúcu kariéru sakra rozmyslieť.

 

 

Tvorcov programu sionisti neopili rožkom a vytiahli argument, že mnohé inštitúcie z "dobrého" Izraela majú ako metastázy presah na okupované územia, čiže takéto riešenie je neprijateľné. Európska komisia preto vytvorila smernicu, v ktorej nesmú získavať granty, ceny a pôžičky nielen izraelské entity na okupovaných územiach, ale ani entity v "dobrom" Izraeli, ktoré majú nejaké aktivity na okupovaných územiach. S týmto už nemohli odporcovia včlenenia Izraela nesúhlasiť bez rizika konca kariéry. Pre sionistický režim bolo podstatné jedno - aby Izrael v programe za každú cenu zostal.

V júli vyšla smernica v spomenutom znení, s dátumom účinnosti od 1. januára 2014. Izraelský režim začal chrliť oheň a síru, ako keby bola dikcia smernice v dobe, keď Izrael v spoluprácu s USA a Veľkou Britániou špehuje v EÚ doslova všetko, pre tamojší režim prekvapením. Aškenázski géniovia smernicu pohotovo využili na ďalšiu buzeráciu Palestínčanov na okupovaných územiach a Európska komisia začala vydierať vedcov nesúhlasiacich s včlenením Izraela: no vidíte, čo ste spôsobili! VY osobne budete zodpovední aj za naťahovanie mierových rokovaní Izraela s Palestínčanmi, pretože židov takáto škaredá smernica urazila.

V rámci hranej hystérie izraelský režim dokonca verejne vykríkal, že do programu nevstúpi. Nech, povedali si v Európe. Tak zmenil rétoriku, akože zabudnite na to, že do programu nevstúpime. Vstúpime - a v smernici nebude o našom Lebensraume ani zmienka.

Na "opravu" smernice má krvavý izraelský režim ešte pol roka čas. Najnovšie sa do tohto úsilia vložil aj minister zahraničných vecí John Kerry - Kohn. Nevedno, čo robí tento americký klamár na medziparlamentnej konferecii EÚ o spoločnej politike a politike bezpečnosti a obrany, ktorá sa koná vo Vilnjuse, každopádne nariadil zmeniť smernicu - a údajne sa u zbabelých európskych pudlíkov stretol s veľkou ústretovosťou.

Uvidíme, v akej podobe vstúpi smernica do roku 2014. S ohľadom na vývoj situácie na Blízkom východe hlavne uvidíme, v akej podobe do neho vstúpi Izrael.

 

Pripomeňme si mapu rozširovania židovského Lebensraumu od roku 1946 podnes deň

 

Zo zločinov proti ľudskosti v uplynulých rokoch si pripomeňme masaker, ktorý spáchali židia v koncentračnom tábore Gaza

 

 

A zo zločinov páchaných na okupovaných územiach si pozrime jeden z iks výpadov okupantov - židovských teroristov proti domácemu obyvateľstvu

 

 

S takýmto zločinným agresívnym režimom si ide EÚ budovať svetlé inovatívne zajtrajšky. Najlepšie mozgy EÚ, ktorých samozrejmou výbavou sú vysoké etické normy, musia byť na takúto spoluprácu vskutku hrdé.

 
Update 8. 9. 2013
 
Po vilnjuskom zdrbungu od Kerryho-Kohna svorka pudlíkov z EÚ poslušne tiahne do Izraela, kde jej bude vysvetlené, že Európska únia "nesmie kopať Izrael do hlavy". Zas tu máme tradičný obraz úbohého, vždy nespravodlivo obviňovaného a do hlavy kopaného židovského štátu, ktorý treba pri jeho etnických čistkách, zločinoch proti ľudskosti, porušovaní medzinárodného práva a najelementárnejších princípov spolužitia predsa všestranne podporovať.
Autor: 
Prasiatko
Ema, o čom a načo tu tieto nezmysly píšeš a vysvetluješ? ide byť vojna, o 5 rokov budú všade ruiny a žiarenie, alebo priotrávenosť ovzdušia z chemických zbraní..koho už napr. v r. 2019 bude zaujímať, čo v posledných týždňoch pseudomierového roka 2013 nejaký nímand namachlil v Bruseli na papier či naplánoval v PC? No povedz mi, KOHO? Tých mŕtvych, alebo tých čo budú nadosmrti trpieť poškodeným zdravým po zásahu plynom VX, či sarinom??!
Ema
co má tu zdrbalo, ze som nervozna z vojny?
Elle
Mile:)
Prasiatko
Joj, prepáč Ema, predsa si dáma, nemalo som byť prchké a takto podráždenene "vyskakovať", ospravedlňujem sa. Na druhej strane, ano, pred týždňom som to videl "cool". Proste inak. Medzitým mi došlo, že ak začne konflikt, prerastie do obrých rozmerov, pretože Sýria nie je medzinárodne izolovaný štát ako boli Saddámov Iraq, či Muammarova Líbya. (myslím spojeneckým záväzkaimi.) A keď sa to raz začne, tak jedného pekného dňa už nedostanem svoju porciu dobrôt od hospodára, a potom už možno nikdy! A ja neznášam keď mi škvŕka v brušku! A navyše ajhľa, čo som zistilo: http://syrianfreepress.wordpress.com/2013/09/07/usa-official-obama-has-b...
eN
čo vie, že bude vojna. My ostatní sa len dohadujeme. Klobúk dolu, ty si námestník Otca nebeského? Tak daj nejaké info od šéfa. Ja si myslím, že vojna nebude. Majitelia zemegule sa tiež tak vyjadrili (cez britský parlament a cez Vatikán).
Norman
Tu vedia ľudia aj iné veci, aj ovela menej pravdepodobné, ako ničivá vojna, ktorá zničí civilizáciu v Európe a ďalekom okolí. Nechcem ti teda brať ilúzie - ale ešte sa NIKDY, ale nikdy nestalo, aby nebola vojna. Tá je rovnako istá, ako smrť.   PS. Ešte si mi neodpovedala na otázku, či sa naozaj pred židmi cítiš menejcená ako pes.  
en
Už som odpovedala. A na túto novú odpoviem tiež. Globálny prediktor nie sú židia. Oni nemajú národnosť, štátnu príslušnosť, ani náboženské vyznanie. Môj príspevok hovorí o tom, ako vnímajú oni nás. To, ako sa kto cíti pred nimi, je individuálne. A čo je to cena človeka? To sa podľa čoho meria? A kto má mierku?
Norman
pretože to je sekta, to je povolanie a vedomý postoj. Nejestvuje židovský národ - ak, tak to je iné. Ako píšeš, títo nemajú národnosť, štátnu príslušnosť, ani pôvodné náboženské vyznanie - nazvať ich možno rôzne, sionisti, židia, plutokrati, sociopati  ... to nie je dôležité.   V popise bolo (nepísala si to ty - len nebolo jasné, či s tým súhlasíš): " ... prečo, keď má také neskutočné znalosti, vedomosti, schopnosti predvídať, riadiť...." Tomu sa povie pocit menejcennosti. To je neskutočná kreténina.   Len toľko som musel vyjadriť. Naozaj, o úpíroch, zombíkoch a démonoch sa rozpisovať nebudem.  
eN
nazvi si ich ako chceš, to je naozaj jedno. Súhlasím, že židovský národ nejestvuje. No, ja som im tú otázku nepoložila. možno som ju ani presne necitovala, je to už dávnejšie, čo som to počúvala. Myslím si, že sú skúsení, majú znalosti..bla-bla. Treba si uvedomiť, s kým máme do činenia - oni si poznatky minimálne od starovekého Egypta odovzdávajú medzi sebou a ľudia za faraónom neboli hlupáci, veď vytvorili biblickú koncepciu, pomocou ktorej zotročili svet. Ovšem, v poslednej dobe im príliš veľa vecí nevychádza. Našťastie. Tisícročiami naučené postupy prestali fungovať. Stratili plnú kontrolu riadenia, lebo stratili schopnosť predvídať. To je šanca na zmenu. Priznať niekomu, že je múdry je pocit menejcennosti? Démonický typ psychiky nemá nič s démonmi ako si to pochopil ty. To je nedorozumenie. To sú ľudia, čo chápu chod vecí a zneužívajú to pre svoje nie práve dobré ciele. Psychiku zombíkov má veľa ľudí -vlastné myslenie vymenili za pohodlie, konzumenti, s mozgami vymytými médiami.Veď slovo zombíci sa na nich bežne používa Ide iba o pomenovanie. Len toľko som chcela vyjasniť. Brusnice sú v pohároch, idem spať.
Norman
Ako som napísal, slovko "žid" je označením člena sekty, rovnako ako katolík. Je ale naň uvrhnuté tabu, preto je vlastne nepraktické ho používať - pretože debata má hneď tendenciu dostať sa na scestie (ako aj tu ). Ja som ho nechtiac a skôr výnimočne použil, ale nič som tým nesledoval - bola to len moja zbytočná nepresnosť. Podstata bola otázka na ten (tvoj) postoj voči spomínaným kruhom (to už ale tiež považujem za zodpovedané, i keď to trvalo)   K tým ďalším pojmom: Zombíkov som spomenul tiež ja, a je pravda, že sa používaju na popis davu bez vôle, čisto bez akejkoľvek magickej konotácie. Ale pojem  "démon" síce v minimálnom význame je o tom psychologickom profile, ako teraz píšeš, ale na rozdiel od "zombíkov" veľmi často je to "démonizácia nepriatela", a v kontexte, v akom sa tu a v tom druhom threade písalo, je to naozaj o démonoch a "kozmických" - čiže nadpozemských  silách.   Čo sa týka priznania "múdrosti" - ja to skôr chápem ako predsudok o "neporaziteľnosti" oponenta. Tu nejde o nejakú všeobecnú múdrosť, ktorá sa niekomu priznáva, ani nie o nejakú pozitívnu, skôr sa jedná o vychcanosť a prefíkanosť, teda negatívne múdrosti - ale ani tie nie som ochotný tak všeobecne im priznať. Áno, majú skúsenosti a špecializáciu. Ale nie je to ani tá dlhodobá sekta "za faraónmi". To je tiež účelový mýtus, lož. Tieto skupiny sú oveľa kratšie fungujúce, len sa radi falošne balia do dlhých časov (hovorím, sekta), a nie sú to tie, ktoré formovali či ovládali staré civilizácie - sú to len ich odpad, zdeformované zvyšky, vykrádači hrobov, pleseň. To už je ale na celkom inú dlhú závažnú debatu (ktorá by mala prísť)   V každom prípade som rád, že si vyjadrila historický optimizmus. Na tom sa zhodneme.    
en
súhlasím takmer so všetkým. To, že tie skupiny sú krátkodobé je len tvoje tvrdenie proti môjmu a je to naozaj na dlhšiu debatu. Tak niekedy nabudúce, keď bude čas.
eN
...........ešte sa NIKDY, ale nikdy nestalo, aby nebola vojna...... Pod slovom vojna chápem horúcu vojnu, za použitia nožov, sekier, cepov, pušiek, guľometov, tankov.... Ak vojnu myslíš ako neustály boj o moc, tak áno, to beží počas celých dejín ľudstva, odkedy sú nám známe. Odporúčam pozrieť: http://www.youtube.com/watch?v=Qh1c0Hn1jOA&feature=player_embedded Boj o vládnutie, riadenie beží na viacerých frontoch. K vojne dochádza, keď predošlé spôsoby ovládania zlyhali.
Norman
Samozrejme že aj ja myslím na horúcu, masovo zabíjajúcu vojnu, žiadnu metaforu. Samozrejme, že bude, Tak ako smrť - je to jediná istota. Vždy bude - len sa nikdy nevie presne kedy. Al e zväčša skôr, ako sa čaká. A toto nie sú len slovné cvičenia - tá vojna je, je už dva roky v Sýrii, je aj inde. V Sýrii mali tiež pol storočia mier a  modernú prakticky tolerantnú spoločnosť. Tiež by nik neveril, že to takto dopadne. Plne súhlasím s tým, čo napísalo Prasiatko, teraz aj minule.  
Norman
Jeden bod sionistické strkanie sa do Európy a parazitovanie, druhé je ťažko brutálne video o masovom vraždená v palestíne a do tretice nejaká bitka pastierov. Také neporovnatelné.   Co si o nás pomyslia naši nepriatelia, ked vidia, ake sprostosti dokážeme predvádzať?   
Ema
egregoriy nám to naformuluje.
Norman
ale hlavne aby tí naši nepriatelia neprišli.    
Ema
Boja sa vari.
Baloo
Minimálne tak dôležité - ak nie dôležitejšie - bude, že sa blízkovýchodní demokrati dostanú v rámci spolupráce k rôznym patentom a iným, zatiaľ nezverejneným vedeckým a technickým novinkám. Z ich strany spolupráca bude vyzerať asi tak, že sa ich adepti rozlezú po zaujímavších pracoviskách a pozbierajú, čo sa dá. V menšom merítku (akademicko-edukačno-atď. spolupráca štátu xy a hentej demokracie) to už dávno funguje. Len tak narýchlo:    "Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes (27. júna [roku 2013, čerstvá správička - pozn. moja]) podpísal s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku Alexandrom Ben -Zvim rámcovú dohodu medzi vládou SR a vládou Izraelu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja ... Pozornosť chceme zamerať predovšetkým na projekty s jednoznačnou preukázateľnosťou ich uplatnenia v praxi a s adekvátnou komerčnou hodnotou najmä v oblastiach nanotechnológií, digitálnych priemyselných technológií, inovatívnej medicíne či najnovších technológiach v potravinárskom priemysle" http://www.strana-smer.sk/5546/slovensko-izrael-vytvorili-priestor-na-le...  Aby som iné formy "spolupráce" radšej ani nespomínal s demokratmi talmudiánskeho vyznania.
slaven1
to nie je dobre.