Ktorá generácia je podstatná?

Zaznel tu názor, že generácia z Nadhľadu nebude pre budúce dianie nejako podstatná.

No, preskočme to, že tento portál nemá formálne ani reálne nejako generačnú selekciu, sú tu ľudia aj mladí a aj myšlienky sú určené pre živú societu a budúcnosť. Sú to univerzálne trvale zaujímavé témy.

Za podstatnejšie považujem povedať to, že podľa našeho svetonázoru  medzi generáciami nemôže byť nejaký výrazný rozdieľ. V generačnom prechode vládne kauzalita a nenastávajú plošné výrazné zmeny - ak nedochádza k migrácii alebo podobným katastrofám. Či táto generácia alebo nasledujúca - ich potenciál je zákonite približne rovnaký.

Zdánlivé rozdiely medzi generáciami sú v prvom rade v tom, čo média vytiahnu. Kultúrna deformácia tak môže spôsobiť, že za reprezentanta mladých je nastrčené takéto čosi:

(dik za pobavenie)

Ale to nie je reprezentácia skutočnej dedičnej kvality novej generácie. Je to možno len ukážka ich aktuálneho rýchleho ničenia, vyčerpanosti, toho, ako sú im vymývané mozgy oveľa intenzívnejšie, ako za čias najhoršieho socializmu.

Samozrejme, stále zostáva obava, že už sú mladí prakticky všetci zničení a nič moc z nich nebude. To našťastie tiež nie je až taká reálna obava, pretože nie je podstatný priemer a podpriemer generácie, ale nepočetná elita. A tá tam niekde je, to som si istý.  

Takže ja to vidím tak, že jadro zostáva práve relatívne stabilné a zdravé, a čo sa výrazne mení, to je kultúrne podložie a ceľkovo dramatika prostredia. Pozrúc do dejín vidíme, že niektoré generácie vyfasujú pokoj a iné naopak doslovne peklo - a v poslednom čase bolo naozaj dosť dlho dosť dobre. Ja by som teda tie novšie generácie nepodceňoval a už vôbec neodsudzoval, ja ich ľutujem.

 
Aman Againsttime

Keď som videl ten ksicht, tak ma normálne išlo rozpučiť od smiechu. Tento týpek je doslova ukážkový. :-D Hej, s takýmito polobuzerantskými typmi som sa stretával i na výške (hoci nemôžem povedať, že by tvorili medzi chalanmi väčšinu - to fakt nie - avšak ich výskyt bol častejší než by bolo vhodné). Na druhej strane, keď som brigádoval v nejakej tej fabrike, tak na takéto typy som nikde nenarazil. Čo tým chcem povedať? Nuž, že drvivá väčšina jednoduchých, manuálne pracujúcich chalanov nie je veľmi rozdielna od chalanov spred 30-40 (a viac) rokov.
Ak tu je nejaký výrazný generačný rozdiel, tak ho skôr vidno medzi mládežnickou inteligenciou. Dnešní vzdelaní chalani viac podliehajú kultúrno-marxistickým a globalistickým trendom.

Na druhej strane si dovolím tvrdiť, že rozhodne nepodliehajú až v takej miere ako dievčatá. Aj na výške som mal najväčšie názorovo konflikty práve s dievčatami - rôznymi tými naivnými pro-aktivistickými husičkami. Išlo teda o formálne inteligentné, vzdelané mladé ženy (zvyčajne pochádzajúce z neveriacich a solvetnejších rodín - zväčšia z Ba, resp. okolia BA). Práve u nich som zaznamenal najsilnejšie slniečkárske tendencie.

Viem, že musím už pôsobiť ako nenapraviteľný a iritujúci mizogýn, ale pravdou je, že sú to práve ženy, ktoré sú oporou dnešného kultúrno-marxistického systému:https://www.youtube.com/watch?v=kOMkl3ApTK0 Vskutku, niekedy si tiež kladiem otázku, či bolo správne dať ženám volebné právo. :-)

Grigoriy-Ilmoran

že hlavným vinníkom za všetky nešťastné a pomýlené ženy (slobodné matky, rozvedené, feministky, biele vydaté za černochov, karieristky, alkoholičky, drogové závislé, prostitútky, zasamovrazdené dievčatá, občianske aktivistky a ženy trpiace depresiami) sú muži.
KAŽDÁ žena bola raz dieťa, a mala mať otca, ktorý MAL všetkými svojimi silami zabezpečiť, aby z nej vyrástla šťastná žena a následne dobrá manželka a matka. Ak sa tak nestalo, hlavnú vinu na takej veci má otec. Takmer vždy.

Keď sa nejaký pomýlenec a degenerát nevie alebo nechce starať o svoje deti, keď mu je futbal, hokej, motorka, pohoda a Pohoda dôležitejšia, ako rodina, štát by mu mal pod prísnym trestom zakázať akékolvek súloženie. Kedže taká vec sa prakticky nedá zrealizovať, znovu musí nastúpiť otec, a usmerniť svoju dcéru, s kým, kedy a ako má súložiť.
Štát by pre celu vec mal spraviť aspoň toľko, že podľa zákona by otec dieťaťa, o ktoré nie je dôsledne postarané (nielen materiálne) nesmel pracovať v štátnych službách. Som presvedčený, že už ako prevencia by takéto opatrenie malo veľmi pozitívne výsledky.

Pôvodcom a príčinou väčšiny problémov s ľudstvom dneška je to, že tisícročiami overený a všetkými duchovnými tradíciami podporený princíp sexuálnej zdržanlivosti a disciplíny nejakí kurviči ľudstva systematicky vyňali z rebríčka najvyšších hodnôt, hodnôt ktorých účelom bolo zabezpečiť zdravie spoločnosti.

Chodia dnes po svete následky toho skurvenia spoločnosti, a vykrikujú , že im nikto nebude diktovať, čo oni môžu alebo nemôžu robiť v posteli.
Ich obmedzený mozog však nevie ísť až tak ďaleko, aby si domysleli, že taká vec síce znie pekne a liberálne, ale mali by byt natoľko dôslední aj hrdí, aby starostlivosť o následky toho ich slobodného súloženia neriešili tak, že žiadajú štát, aby sa z mojich peňazí a z mojej životnej energie o nich postaral.

Je najvyšším záujmom štátu, aby rodina bola silná a zdravá, a preto všetky zákony a opatrenia k takému majú smerovať.
Absurdnosť situácie v modernej liberalizovanej západnej spoločnosti je aj v tom, že podľa zákona môžete byť potrestaný za to, že niekoho urazíte, ale nic sa Vám nestane, ak svojou nezodpovednosťou privediete na svet päť detí, a urobíte z nich nefunkčných nešťastníkov, ktorí nevedia nic lepšie, ako posunúť štafetu mizérie a degenerácie ďalšej generácii.

P.S. Nie som ani katolík, ani kresťan.

Trickster

Predovšetkým si musíme uvedomiť, že stojíme na okraji zásadnej systémovej zmeny.

Zmeny, na ktorú musí byť Slovensko pripravené, ale nemá silu (dokonca ani pri pofidérnej jednote spolu s V4) ju inicializovať a realizovať. Rusko je jadrová veľmoc a napriek tomu sme svedkami brutálnych tlakov a zásahov do vnútropolitického vývoja tejto veľkej krajiny.

Elita môže byť elitou iba vtedy, keď má jasnú ideológiu, konkrétne predstavy o smerovaní ekonomiky krajiny, je v kontakte so zásadnou väčšinou spoločnosti a pozná jej problémy/trápenia. Musí ovládať nástroje politiky vrátane tých mocenských, musí byť jednotná a disciplinovaná.

Lenin a Hitler boli rozhodní vodcovia, ktorí dokázali presadiť svoju vôľu a dokázali sa obklopiť schopnými odborníkmi. Dokázali na lekárnických váhach zvážiť mocenské pomery v štáte a ovládali technológiu uchopenia moci.

Keď odhodím to staré hrdzavé brnenie (tá metafora sa normanovi podarila a opakovane si zaslúži za ňu potlesk!), musím sa snažiť analyzovať jeho materiál a psychologický profil bojovníkov, čo ho používali.

Nerobím si ilúzie, že by niekto v dohľadnej dobe dokázal vytvoriť napríklad výchovou (typu hitlerjugend, skauting) generáciu tvrdých bojovníkov, to rozhodné jadro, ku ktorému sa zúfalý národ pripojí (zúfalstvo je podmienka!) a začne bojovať.

Problém je, že nevidím ani snahu (vidím skôr opačné tendencie) niečo podobné (pretavené) vybudovať. Niečo, čo by dokázalo pripraviť Slovákov na búrlivé obdobie, čo nás očakáva. To čo predviedol „festival“/cirkus Pohoda je iba oslabovanie vôle mládeže pred nastávajúcim konfliktom.

Iba slepec nevidí, že je to otázka cca 10-15 rokov!

Vidím premyslenú snahu poukazovať na hrdzu a smrad, vychádzajúci z toho starého brnenia a zúfalú snahu o to, aby ho niekto nevzal do taviacej pece a vytavil z neho kvalitnejší materiál a dal mu modernú účinnejšiu formu. Takáto snaha sa okamžite označí ako extrémizmus a stane sa terčom presstitútov v médiách.

Norman

v každom prípade hovoríme o tom istom.
Príde zmena. Formálne sa stále operuje so starými konceptami, ale vo svete pod povrchom samozrejme niečo dozrieva, formuluje sa. Slovensko je mladá a malá štátnosť, musí byť pripravená na zmenu, musí predvídať, aby nemuselo prudko meniť smer a zas dobiehať.

Ergo: je dôležité skúšať formulovať nové paterny a hodnoty, bez ohľady na to, že je akoby v nedohľadne moc, ktorá by ich za súčasných pomerov presadila. Pomery sa zmenia. Nemá zmysel meniť lokálne mocenské pomery, strácať tým čas a energiu, ale treba v kľude už teraz konštruovať a budovať nové.
Ono sa to neskôr zrealizuje.

Trickster

Generačný konflikt je realita, overená na celom svete a je podhubím/príčinou kŕčov, v ktorých sa zmieta Západ!

Všetci sme ovplyvňovaní dobou/okolím, v ktorom žijeme. Mládež si iba formuje osobnosť, preto je zákonite ovplyvňovaná viac, ako staršia generácia sformovaná predchádzajúcou etapu vývoja. Generačný konflikt je teda nevyhnutný a čím je rýchlejší a radikálnejší priebeh zmien, tým je ostrejší! Situáciu ešte vyostruje filozofia morálneho relativizmu, v rámci ktorej mladí si nedajú poradiť a vyrastajú z nich veční adolescenti (viď fotografie našich „liberálov“ polobláznov z parlamentu).

Spoliehať sa na robotníkov ako zdroj čistoty je naivné. Práve táto skupina je terčom najväčšieho osprosťovania, podlieha alkoholu a drogám viac, ako vyrastajúca inteligencia. Vulgárny materializmus je ich prevládajúca filozofia a ich Achylova päta!

nové