Mienkotvorné médiá - eufemizmus pre hlavný spôsob ovládania spoločnosti

Ovládanie akéhokoľvek systému znamená, že do toho systému dokážete zapísať program, podľa ktorého sa bude správať. A že mu dokážete zadávať príkazy, alebo proste vstupné informácie, ktoré systém podľa toho programu vykoná či bude na ne reagovať tak, ako si vy želáte.
Toto je presná definícia moci.
Je druhoradé, či systém k poslúchaniu privediete hrozbami alebo lákadlom, podstatný je tento informačný tok.

V minulosti bol taký program vo forme metafyzického kultu. V dnešných dobách má metafyzika menej sily, kulty už nepestuje špeciálna skupina zvaná kňazi, ale špeciálna skupina zvaná novinári. Namiesto metafyzickej autority je používaná autorita údajnej neutrálnosti a objektívnosti. To je ale rovnaká lož, ako tisíce a desaťtisíce bohov a démonov.

Pripomeňme, že masmédia samé nie sú rozhodujúci, sú len šnúrky bábok, sú len rozkazovací kanál, sú len nástroj moci. Ich prvá základná lož teda je že svoj obsah generujú sami bez zásahu kohokoľvek zhora. Každý pozná túto tému a toto trápne zaprisahávanie sa, že sú "nezávislí".
Druhá ich lož je spomínaná schizofrénia medzi hraním sa na spravodajskú neutrálnosť a základnou ich povinnosťou ovplyvňovať obyvateľstvo. Kedže je jasné, že robia hlavne to druhé, zlepil sa eufemistický koncept "mienkotvornosť", ktorý má zakryť ideologickú totalitu súčasného režimu.

A práve pojem "mienkotvornosť sa snažil v utorok 18. 4. 2023 na RTVS2 obhájiť sluha režimu Havran a jeho traja hostia. Dohromady pozval ľudí "až" z dvoch médií: Denník N a Sme - Tódová a Tkačenko. Ako zastrešenie jeden majiteľ médií, Alexander Fulmek. Toto je všetko, čo "verejnoprávna televízia" pripustí do éteru, toto je ukážka dnešnej slobody slova.

Prečo teda nie sú médiá len spravodajstvo? Tkačenko "...nemohli sme si vybrať, museli sme byť politicky aktívni, lebo sme boli proti nie normálnej vláde" (6:30). Ako na to súdruh Tkačenko prišiel, odkiaľ berie pre seba tú právomoc rozhodovať, čo je politicky normálne? Toho ani nenapadlo sa nad tým zamyslieť. Podľa jeho primitívneho svetonázoru proste jeho oponenti sú nenormálni. Demokracia áno, ale len pre niekoho.

Vtedy, v 90-tych rokoch, bolo toto rozdelenie definované cez pojmy pravica proti ľavici. Dnes sa už musela použiť iná terminológia, dnes sú to progresívci proti konzervatívcom. Zajtra to budú, povedzme, demokrati proti fašistom, že. Ako zaznelo vo verejnoprávnej TV vo forme varovania: "tí druhí nemajú právo uchádzať sa o nejakú normálnu politickú súťaž".

Tkačenko sám zo svojou prácou ideologického obhajcu režimu nemá problém - pretože on je vraj "názorový novinár". Aha. Tým pádom je všetka dilema vyriešená: spravodajský novinár prináša informácie, názorový novinár prináša ideológiu. Tkačenko "nemusí predstiera nejaký postoj neutrality". A on sám sa rozhodne, ktoré politické strany "nepatria do demokratického spektra".

Týmto mohli reláciu ukončiť v čase 7:40, ušetriť si ďalšiu hodinu prázdneho tliachania. Načo sa trápiť. Načo napríklad Hlavné Správy neustále robia zo seba blbečka pechorením sa po tom, aby prinášali len a len pravdu a čisté správy - veď stačí povedať, že sú NÁZOROVÉ MÉDIUM, MIENKOTVORNÉ MÉDIUM - a každý musí zavrieť hubu a prestať kritizovať. Ach jaj, že to nikto tomu ich šéfredaktorovi Sopkovi neprezradí.

Tým je jasné, že spoločenský konflikt, ktorý teraz prebieha, nie je "infromačná vojna", ale "ideologická vojna". Nikdy ho mediálne opozícia nevyhrá, nebude dostatočne prínosom v tomto boji, a stane sa takmer zbytočná, ak sa bude vidieť len ako hladač "utajených informácií", ale nebude chápať, že má byť hlavne formovateľom nového svetonázoru, vysvetlovačom hodnôt a overených konceptov. A ak na to nebude mať ľudí.


Komédia HVRN

Zvyšok diskusie u Havrana stojí za pozornosť už len ako cirkus tých štyroch pandrlákov. Za zmienku stojí Tódová, ktorá v čase 11:40 po otázke, či média nadmerne nešetria prezidentku Čaputovú vyskočila a Havrana sprdla, že Čaputová je možno inak podávaná a šetrená, ale nie preto, že je prezidentka, ale preto, že je taká vynikajúca, až božská. "Ona je jednoducho iná" hovorí Tódová. "Už keď som ju prvýkrát videla v kampani som pochopila, že je to zásadný politický talent" hovorí Tódová s rozžiarenými očkami. Tu sa prejavili hranice našej novinárky viac, než obyčajne. Láska je proste láska, tú neovládneš, to sa treba angažovať.
Zároveň sme sa dozvedeli, že oponenti (Čaputovej, všetkých nás "normálnych") sú ľudia, ktorí sú "nenávistní, ktorí vykrikujú, ktorí klamú". Čiže stále to isté detinské zaklínanie. Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.

Fulmek prispel hlavne tým, že majitelia médií určite na novinárov netlačia, že "niekto sa snaží urobiť z novinárov ovce, ktoré píšu na objednávku - proste to tak nie je" (23:00 ). Nie, Fulmek, veríme ti, nik na novinárov netlačí a neplatí im (ale napríklad Todová mohla vysvetliť, kde nabrala na luxusný byt na Slavíne).

A takto ten humoristický program pokračoval, čo veta to smiešne pokusy o obhájenie neobhájiteľného. Kto si to chce pozrieť celé, tu je archív https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084#762

Cieľ a záver celej relácie bol jasný: režimné média sa musia už bez hanby a hrdo hlásiť k ideológiám, k tomu, že sú ideologickým žandárom. To znamená tá "mienkotvornosť"

0
kali

Nezávislosť zo svojej podstaty neexistuje, už to je prvotným klamom tohto systému ktorý tvoria novinári. Každý človek je zaťažený svojim vlastným subjektívnym pohľadom formovaným počas jeho života, osobnou a emočnou skúsenosťou a informáciami ku ktorým má prístup (a nehovoriac o istým genetických predispoziciach ktoré sa podieľajú na kognitívnych a behaviorálnych vlastnostiach daného jedinca, určujú jeho povahu a to ako s danými skúsenosťami a informáciami naloží). Ak v dnešnom svete niekto hovorí o nezávislosti, znamená to, že sa len podvedome snaží objektivizovať svoj subjektívny názor, skúsenosť a emočný stav vytvorený ideologickým nánosom duchom doby a systémom samotným.

Preto nakoniec to môže dopadnúť tak, že novinári ktorý zastupujú zájmy svojho vlastníka (nadnárodnej mediálnej korporácie) si myslia, že tie záujmy sú nezištné a naozaj objektívne správne a tým pádom nezávislé. K tomu sa nedá už nič iné povedať, iba, že je to absolútna idiocia týchto novinárov ktorý jednoducho nechápu ako funguje svet a žijú v rozprávke ktorú im vytvorili už iné média alebo samotný systém. Sú to väčšinou kádre produkované neziskovými organizáciami, think tankmi platené rôznymi oligarchami a plutokratmi, režimisti ktorí naozaj úprimne veria v správnosť a dobré úmysly predstaviteľov samotného systému ako sú média, banky, vedecká obec ale aj iné inštitúcie konajúce vo verejnom záujme. Naivne si myslia, že týmto ľuďom naozaj nejde o svoj profit a sa proste rozhodli, že jednoducho budú pomáhať druhým. A tak počujeme o všakovakych možných filantropoch (tí sú ale len na západe, na východe a v Rusku sú oligarchovia) ktorí by sa išli roztrhať pre pomoc ľudí a ani by ich nenapadlo si niečo uchmatnúť pre seba. Veď oni už majú dosť, oni už nepotrebujú.

Nakoniec sa takýto novinár stane obeťou ideológie a zároveň sám jej ideológom. Potom bude papagájovať všetky tie táraniny čo sa naučil, a čo do neho roky tlačili inštitúcie určené na produkciu takýchto apologétov režimu a tento nešťastník ešte fanaticky bude tomu veriť, že to čo hlása je pravda a jediná pravda a ešte k tomu navyše správne a dobré pre ľudstvo, dokonca to najlepšie čo vymyslelo, vrchol evolúcie.

slaven1

Čo znamená byť "ako výkal v tráve na sídlisku"?

Včera som pozrel video odovzdávania poverovacích listín prezidentom RF veľvyslancom a dnes ráno mozog vypľul výsledok: Pre nás nebolo najpodstatnejšie ako usadil americkú tupaňu (predtým táto škaredka trénovala u nás):

-

Отношения России и Соединённых Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе – принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Bohužiaľ, vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými, od ktorých priamo závisí globálna bezpečnosť a stabilita, zažívajú hlbokú krízu. Je založená na zásadne odlišných prístupoch k formovaniu súčasného svetového poriadku.

Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединёнными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.

Vážená pani veľvyslankyňa, nechcem rušiť blaženú atmosféru odovzdávania poverovacích listín a viem, že možno nesúhlasíte s mojím názorom, ale dnes nemôžem povedať, že použitie nástrojov Spojených štátov amerických vo svojej zahraničnej politike, ako je podpora takzvaných farebných revolúcií, podpora v tomto ohľade prevratu v roku 2014, nakoniec viedla k dnešnej ukrajinskej kríze a navyše negatívne prispela k degradácii rusko-amerických vzťahov.

Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем.

Vždy sme sa však zasadzovali za budovanie rusko-amerických vzťahov výlučne na princípoch rovnosti, rešpektovania vzájomnej suverenity a záujmov a nezasahovania do vnútorných záležitostí. Budeme sa tým riadiť aj v budúcnosti.

-

Dôležitejší pre nás bol samotný záver. Posledný šieľ veľvyslanec EÚ, predmetné hovno v tráve na sídlisku:

-

Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией – именно инициировал противостояние с нашей страной.

Vedúci delegácie Európskej únie, ktorý je tu, pravdepodobne zdieľa názor, že vzťahy tohto združenia s Ruskom sa v posledných rokoch veľmi zhoršili, na našu veľkú ľútosť. Dôvod vidíme v tom, že odhliadnuc od svojho hlavného, pôvodného poslania a funkcie rozvoja hospodárskej spolupráce a integrácie na európskom kontinente Európska únia iniciovala geopolitickú konfrontáciu s Ruskom – iniciovala konfrontáciu s našou krajinou.

Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, всё-таки останутся в прошлом и мы сделаем всё для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации. Мы всё-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает.

Chcel by som vyjadriť nádej, že všetky kroky, ktoré poškodzujú naše vzťahy, zostanú v minulosti a urobíme všetko pre to, aby sme ich vybudovali správnym spôsobom pre Rusko aj pre ekonomiky členských krajín tejto organizácie. Stále dúfame, že logika vzájomnej spolupráce bude časom prevládať.

-

Eurozväz sa zmenil 24.2 na vojnový projekt a tak zanikol. Je to ako keď odseknete morke hlavu a telo ešte chvíľu trepoce krídlami a nohami.

http://kremlin.ru/events/president/news/70868

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ. Nech žije Euroázijský hospodársky zväz :D

Ema

aké sú Američania svine.

Takéto nebezpečné žvásty by boli ešte nedávno nemysliteľné. Teraz vieme, aké nápady majú americkí "zelení":

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-rusko-valka-krym-podpora...

Norman

úplne kľudne po odpočítaní do desať a viac:
Vyjebaná americká opica.
On sa chce hrať na vojnu na európskom bojisku - kde ale náhodou my všetci žijeme. Ale to mu nevadí, to pre neho nie je vôbec podstatné.

Truhlík

Hodges potvrdil to, čo Rusi hovorili pred rokmi. Ide o americkú vojenskú základňu v Sevastopole. Po americkej farebnej revolúcii v Kyjeve 2014 Rusi na výber nemali a museli vojsť na Krym.
„Krym je rozhodující,“
"Jestliže však odstraníte stovky lidí ze Sevastopolu, základny ruského námořnictva na Krymu, zvrátíte směr dějin"
Zvyšok sú narkosny. To takýto velil NATO ?!

Norman

"Jestliže však odstraníte stovky lidí ze Sevastopolu, základny ruského námořnictva na Krymu, zvrátíte směr dějin a fakticky ukončíte válku"
Presnejšie: UKONCITE BEH DEJIN a UKONCITE TRAPENIE LUDSTVA.

Kastelán

Často sa mi stáva, že absolútne neviem, o čom je na tomto svete reč. Dokonca sa začínam obávať, že vekom sa moje mentálne schopnosti úplne strácajú. Mám z takej veci veľké obavy. Svojim blízkym nemám odvahu o tom hovoriť, tak sa týmto spôsobom snažím získať nezávislú a anonymnú pomoc na internete. Aj som uvažoval, keby bola tak možnosť, najradšej by som sa obrátil na umelú inteligenciu, keďže živým bytostiam nerozumiem a ani nedôverujem. Asi ma tiež chytá aj paranoja. Ale, vie niekto, ako sa jeden môže spojiť s umelou inteligenciou? Pokrýva náklady na konzultácie a prípadnú terapiu zdravotná poisťovňa?
To, čo hovoria a píšu ľudia, o ktorých sa vo všeobecnosti predpokladá, že majú prehľad, sú vzdelaní a inteligentní, sú v pozícii autorít, tomu ja vôbec nerozumiem, neviem o čom točia. Veľmi sa obávam, či to nie je tým, že k tomu, aby jeden rozumel intelektuálom, musí ním sám byť. Skrátka som zúfalý, čím ďalej, tým viac.
Musím uviesť príklad. Často počujem, že na Slovensku spôsobuje obrovské škody na myslení a postojoch ľudí akási ruská propaganda. Ja Rusom fandím, sympatizujem s nimi, rád by som počul, čo hovoria, ale neviem sa k takej veci dostať: po rusky už viem len niekoľko fráz, Russia Today bola na Slovensku zakázaná (na rozdiel od CNN), s Rusmi sa stretávať nemám ako, do Ruska nechodím. Aj na alternatíve často počujem niekoho prihlásiť, že on Putina nemusí. Ja osobne som na tom ináč, ja práve naopak Putina musím, ak teda také spojenie vôbec dáva nejaký zmysel, pokladám ho za mimoriadne charizmatickú osobnosť, požehnanie tak veľmi skúšaného ruského národa, Matičky Rusy. Nikdy nepochopím, ako sa ku mne takéto myslenie a postoje dostali.
Jedným slovom, kde sa vy, ľudia boží, k tej ruskej propagande vôbec dopracujete, ako je to možné, že "na mňa vôbec neútočí, že sa mi roky vyhýba"?

Ja osobne môžem celkom jasne prehlásiť, že ruská propaganda je mi naozaj na hony vzdialená, že som o nej jakživ nepočul. Sám sa jej nedožadujem, nikto mi ju nikdy neponúkol. Práve naopak.
Pravidelne každé ráno po raňajkách si prečítam najnovšie správy na webovej stránke agentúry Reuters, potom BBC, Israel Today, denník SME, denník N. Každé popoludnie krátko po jednej hodine mi Reuters na telefónnu aplikáciu pošle update najnovších správ zo sveta.Na YouTube zásadne vyhľadávam amerických a britských odborníkov: John Mearsheimer, Scott Ritter, Jeffrey Sachs, George Galloway, Douglas McGregor...
Oni ma učia kritickému mysleniu. Napríklad čítam na BBC, že v nejaký deň, ktorejsi noci, ruská armáda zaútočila paľbou rakiet na niekoľko ukrajinských miest. Vraj hlavne na osídlené oblasti. Píšu, ze jeden človek zahynul a traja boli zranení. No povedzte, nie je to hrozné?
No dobre, ale...

Tak si predstavujem, že tri rakety nočnou hodinou zasiahnu sídlisko Klokočina v Nitre. Naozaj niekto verí tomu, že jeden človek by zahynul, a traja boli ľahko zranení? Naozaj? Dáva toto nejaký zmysel? Nech mi niekto povie, za akým účelom by Rusi útočili na obydlené sídliská. Hlavne, keď sa jedná o miesta obývané ruským etnikom, alebo ľuďmi, ktorí sa v budúcnosti po pripojení určite stanú občanmi Ruskej federácie.
Tvrdil som ja niekedy, že sa v tejto vojne nikdy nestalo, aby nejaký civilný objekt nebol zasiahnutý raketou. Keby sa udatní ukrajinskí bojovníci neschovávali v civilných objektoch, bolo by takýchto prípadov omnoho menej. Už si naozaj slovenskí propagandisti myslia, že sme všetci padnutí na hlavu, že si nepamätáme, ako sa izraelská armáda roky vyhovára, že ich útoky na civilnú infraštruktúrou v Gaze sú spôsobené tým, že bojovníci hnutia Hamas sa schovávajú v obytných štvrtiach? Aký je v tom rozdiel?

Ja nepotrebujem ruskú propagandu k tomu, aby som si vedel utvoriť názor, aby som vedel, kde je pravda. Ja si sám dokážem položiť otázku, čo robia Američania vo východnej Európe, kto ich sem volal. Kto dal tým hnusným Britom právo štvať slovanské národy jeden proti druhému?
Načo je Ukrajine potrebné byť v NATO, dovoliť Američanom budovať vojenské základne na Ukrajine? Samozrejme namierené proti Ruskej federácii. Ako sa Ukrajinci dostali k územiu Krymu, kedy v histórii zaň bojovali?
Ako by na Ukrajine dopadlo slobodné referendum o tom, či je pre nich dôležitejšie členstvo v NATO, alebo odstránenie korupcie. Mali na to viac, ako tridsať rokov, a dopracovali sa k tomu, že polovica ľudí Ukrajinu opustila, lebo v tom špinavom bordeli sa skutočne nedá žiť. Chceli by, aby sa Európa o nich postarala.

Potrebujem ja azda pomoc ruských komentátorov k tomu, aby som vedel, čo si mám myslieť o jednej tlstej a efektovanej, vytŕčavej Čaputovej, o bezduchom chodiacom vešiaku na šaty?
Neviem ja sám z vlastného pozorovania, že Ukrajincov podporuje len menejcenná, darebná potetovaná, parazitická, tlstá chamraď? Nikdy nie slušní ľudia živiaci sa zmysluplnou užitočnou prácou.
Nikdy som nestretol farmára, architekta, konštruktéra, inštalatéra, murára, frézara, živnostníka akéhokoľvek zamerania, aby fandil Američanom, Britom a banderovcom.
Háveď, ktorej sa nechce robiť, aktivisti mimovládok, štátni zamestnanci, darmožraví bezočiví "umelci", novinári a politológovia. Piliere tohto skrz - naskrz zhovadilého podtatranského satanského systému.

slaven1

US Army orders aviation safety stand down following deadly helicopter crashes
https://edition.cnn.com/2023/04/28/politics/army-aviation-safety-stand-d...

nové