Multikulturalizmus znova zabíjal - v Hanau

V Hanau v noci na dnes zavraždil strelec deveť osôb v nejakých šíša baroch. Potom išiel domov a zavraždil aj seba.

Je to jasný príklad nebezpečnosti multikulturalizmu. Samozrejme, média hľadajú problém len v postojoch vraha - ale ak boli motívy rasové, tak je to ďalší dôkaz, že multikulturalizmus, spolunažívanie rôznych etník, proste nefunguje a prináša tragédiu a smrť.

Aký je dnes pomer vrážd cudzinci versus rodilí Nemci? Dalo by sa to vysledovať, ako sa to mení a čoraz viac sú vraždení Nemci. Nakoniec to prekročí kritický bod a Nemci budú vyvražďovaní masovo, ako to spravili Turci a Arménmi, ako to robila bombami soldateska Anglick a Ameriky, alebo ako to robila Stalinova soldateska keď dobyla Nemecko v roku 1945. 

Ide teda o to, kto z koho. Ak by nebolo experimentu multikulturalizmu a invázie barbarov do Európy 2015 a ďalších rokov, tieto tragédia by sa nestali. A ak nejako zosilnia políciu a bieli sa nebudú môcť brániť, bude napätie stúpať a k masakru rasovej vojny dôjde explozívne.

Len pripomeniem, že to nie je reč o krajine na druhom konci sveta, ale o neďalekej zemi. Ak to tam vybuchne, a moslimovia sa tam rozšíria aj biologickou reprodukciu, dovalia sa zákonite aj sem. Vždy budú mať medzi sebou ešte horší odpad, ako je ich priemer, a práve ten pošlú sem, aby sa tu živil kriminalitou, aby tu zabral domy a celé štvrte, mestá a nakoniec oblasti.

Je mi trocha ľúto, že sa musím opakovať, ale toto je stále ten proces, ktorý prebieha. 

 
Autor: 
téma: 
forma: