Naivný úvod Lukáša Matošku z prejavu "Západ, který máme dohánět definitivně skončil"

Naivnému Ľukášovi Matoškovi uverejnili v Britských listoch prejav "Západ, který máme dohánět, definitivně skončil", v ktorom informuje o aktuálnom dianí na britských univerzitách: Britké špičky si spočítali, že hospodárstvo nepotrebuje toľko vysokoškolákov + pre britskú vládnu triedu je vzdelaná populácia nebezpečná aj s pohľadu sociálnej mobility (ohrozenie privilegovaných pozícií pre ich vlastné potomstvo), a tak sa rozhodli, že navýšia cenu za vysokoškolské štúdium natoľko, aby si ho mohli dovoliť iba bohatí (tí, ktorí majú dosť peňazí vďaka privilegovaných pozíciám).

Vzdelanie (informovanosť) je odveký, základný nástroj vďaka ktorému vládnuca trieda vládne. Samozrejme, že držíme Lukášovi Matoškovi palce (jeho záujmy sú aj naše záujmy), ale mohol by si uvedomiť, že moc sa z ich "máme holí ruce" neposerie.

Študenti proti násiliu z wašinktonskej streetparade známej ako "Euromejdan", Kiev, dec. 2013
Študenti proti násiliu z wašinktonskej streetparade známej ako "Euromejdan", Kiev, dec. 2013

Projev: Západ, který máme dohánět, definitivně skončil

Projev: Západ, který máme dohánět, definitivně skončil - See more at: http://www.blisty.cz/art/71295.html#sthash.uAep05QP.dpuf
Projev: Západ, který máme dohánět, definitivně skončil - See more at: http://www.blisty.cz/art/71295.html#sthash.uAep05QP.dpuf
Projev: Západ, který máme dohánět, definitivně skončil - See more at: http://www.blisty.cz/art/71295.html#sthash.uAep05QP.dpuf

Po Velké Británii probíhají studentské okupace univerzit proti privatizaci a na podporu stávkujících zaměstnanců. Okupovat letos začali studenti Sussexské univerzity (svědectví v češtině o tom vyšlo ZDE). V reakci na to přerušilo vedení školy pěti z nich studium a zakázalo jim přístup do univerzitních prostor. Mezitím bylo zatčeno čtyřicet studentů Londýnské univerzity, kteří úspěšně obsadili budovu akademického senátu. Následující řádky, přeložené z angličtiny, zazněly jako projev podpory perzekvovaným sussexským studentům na demonstraci 6. prosince v rámci kampusu Sussexské univerzity.

Přátelé,

narodil jsem se v Československu. Před čtyřiadvaceti lety podnikl zdejší režim represivní kroky vůči protestujícím studentům. To vedlo k masovému povstání, které se stalo začátkem konce režimu. Záhy se tomu začalo přezdívat sametová revoluce.

Než jsem přišel do Británie jako zahraniční student, měl jsem zato, že přece jen patří k těm tolerantnějším a demokratičtějším zemím Evropy. Mýlil jsem se: nedávná kauza z Cambridge ukázala, že studenti jsou zde regulérně špehováni. Mýlil jsem se, neboť počátkem týdne byl bezdůvodně zatčen jeden z mých spolužáků a včera bylo zatčeno čtyřicet studentů v Londýně. Mýlil jsem se, protože pětici mých známých bylo přerušeno studium a byl jim odepřen přístup do kampusu. Proč? Jelikož pokojně demonstrovali své názory, lišící se od názorů vedení školy.

Okupoval jsem a protestoval s mými posléze perzekvovanými přáteli. Proto si myslím, že zasluhuju to, co si vysloužili oni. Vyhostěte mě! Čeho se bojíte? Snad ne mezinárodního skandálu. Nebuďte pokrytečtí a konejte důsledně podle své logiky. Snad byste se nestyděli za to, že student z „postkomunistické“ země byl vyloučen za užívání svobody slova a práva protestovat.

Ano, můžete nás všechny vyloučit. Můžete nás do jednoho pozatýkat. Ale nemůžete nás všechny zastrašit. Okupovali, stávkovali a protestovali bychom znovu – ostatně také brzy budeme! Nejenomže se vám podařilo zprivatizovat téměř celý kampus, ale nyní se pokoušíte privatizovat i naše práva. Proč se vám to nepodaří? Protože naše vědomí zprivatizováno nebylo, zůstává politickým.

Týdenní okupací výnosného konferenčního centra v rámci kampusu jsme bojovali proti privatizaci a za odpovídající mzdy zaměstnanců. Dnes bojujeme za další práva, která kdysi vydobyla masová demokratická hnutí, nicméně která jsou v současnosti neustále napadána. V samotném srdci takřečených západních demokracií bojujeme za práva, za něž bojovali Středoevropané a Východoevropané před čtvrtstoletím. Jedná se mimo jiné o svobodu projevu a právo protestovat. Skutečnost, že tato práva dnes nejsou samozřejmá, nás utvrzuje v tom, že kapitalismus a demokracie spolu nesouvisí.

Závěrem bych chtěl – paradoxně – poděkovat vám, zprivatizovanému univerzitnímu managementu. Svým rozhodnutím perzekvovat studenty jste nám pomohli zmobilizovat účastníky pro největší demonstraci proti privatizaci, která se tento podzim v Sussexu konala. Zvláštní poděkování patří prorektoru Michaelu Farthingovi, jenž odjel na dovolenou. Přeji mu, aby si užil písečnou pláž a pětihvězdičkový hotel, protože jakmile se vrátí, nečeká jej nic jiného než odpor za jeho rozhodnutí potrestat aktivní studenty. Mějte na paměti, že další postihy povedou k daleko rozsáhlejším protestům a k novým okupacím!

Milí členové univerzitního managementu, zapomněli jste na jednu věc – na solidaritu. Naší okupací z přelomu listopadu a prosince, kterou bych rád nazval sametovou okupací, jsme podpořili univerzitní zaměstnance stávkující za odpovídající mzdy. Proto dnes – „na oplátku“ – podporují oni nás. Studenti a pracující – bojujme společně! Společně zvítězíme.

Děkuji za pozornost.

Ďalšie k téme:

- Další svědectví Jiřího Wolfa: 17. listopad byla akce StB
- Mýtus 17. listopadu 1989 padl. Co bude dál?
- Bývalý agent ŠtB prehovoril: November 1989 dopredu pripravili tí najvyšší!

Pouličná informačná tabuľa Verejnosti proti násiliu, Bratislava, dec. 1989.
Pouličná informačná tabuľa Verejnosti proti násiliu, Bratislava, dec. 1989, zdroj.