Najjasnejšia republika benátska

Prasiatko

Benátská republika existovala 1100 rokov. Presnejšie v dobe od r. 697 do r. 1797 a bola jednou z prvých moderných republík na svete. Potom, čo porazila Janovskú republiku v sérii vojen, sa stala najsilnejšou stredomorskou námornu mocnosťou a na  vrchole svojej moci sa  rozšírila jej vláda z väčšej časti údolia Pádu do častí súčasného Slovinska, Chorvatska a Grécka. Benátska republika bola vedúcou silou západného sveta v 15. a 16. storočí. V roku 1797 po dlhom období úpadku jej vojenskej sily, po obsadení Benátskeho územia vojskom  francúzskej republiky, sa prostredníctvom  zmluvy v  Campo Formio Napoleon rozhodol vymeniť tie územia, čo ešte zostali Benátskej republike do Rakúska, výmenou za iné územia. V r. 1848 sa  Benátčania pod vedením Daniela Manina, vzbúrili  proti rakúskej nadvláde a založili republiku San Marco. Manin, ktorý sa staval proti navrhovanému zjednoteniu, ktoré navrhovali Benátčania a to spojiť sa  s kráľovstvom Sardínie, odstúpil, ale vrátil sa znovu do Benátok a viedol revolučnú boj proti Viedni v roku 1849.

Benátsko bolo pripojené k Taliansku v roku 1866, päť rokov po zjednotení Talianska a vytvorení Talianskeho kráľovstva v rámci Savojského kráľovského rodu v roku 1861. Zjednotenie kraja „Veneto“ s Talianskom bolo výsledkom tzv. tretej vojny za nezávislosť a referendum sa konalo v dňoch 21. a 22. októbra 1866.  V mierovej zmluve podpísanej vo Viedni dňa 3. októbra 1866 bolo napísané, že anexia územia Benátska bude podliehať súhlasu  benátskeho obyvateľstva. Územie Benátska bolo ďalej postúpené od porazeného Rakúskeho cisárstva akože Francúzsku (na základe zmluvy podpísanej generálom  Karlom Moeringom, menom rakúskeho cisára a generálom Edmondom Le Boeufom, v mene Napoleona III.), ktorý ho mal postúpiť  Taliansku po plebiscite, ale Benátsko bolo už v rámci talianskej zvrchovanosti po tom, čo francúzska vláda sa ho vzdala a to dňa 19. októbra 1866.  Tým sa zvyšujú pochybnosti o skutočnom význame plebiscitu a historici naznačujú, že referendum v Benátsku sa konalo pod vojenským nátlakom. Výsledok bol preto právne bezvýznamný! Len 0,01 % voličov (69 ľudí z viac ako 642 tisíc hlasovacích lístkov) hlasovalo proti anexii a iba 0,1 % (567 hlasovacie lístkov bolo neplatných, fakty, ktoré nasvedčujú, že to bolo nakoniec zmanipulované. Niektorí historici tiež naznačujú, že referendum bolo len administratívna záležitosť pred včlenením Benátska do Talianska len preto, aby sa urobilo zadosť formálnej zvrchovanosti na území už v rámci jeho získania  a že žiadna skutočná voľba, ani bez neho nebola udelená miestnemu obyvateľstvu. Výskum v historickom archíve Rrakúskeho ministerstva zahraničia tak odhaľuje, že hlasovanie vtedy bolo  obyčajnou demonštráciou Florentskej vlády, (bola prvým hlavným mestom zjednoteného Talianska) aby získala legitimitu po zlom uvedení sa Talianska počas vojny. Talianske kráľovstvo  prijalo ako oficiálny jazyk taliančinu. Benátčanmi bola z veľkej časti zamietnutá, takže aj naďalej používali/jú svoj ​​benátsky jazyk. Jazykový nacionalizmus začal čoskoro byť súčasťou benátskej kultúry a v priebehu posledných desaťročí 19. storočia tu boli tiež niektoré vzbury proti juhotalianskym byrokratom. Veneto bolo za Talianskej monarchie tak chudobné, že veľa Benátčanov muselo emigrovať smerom k Južnej Amerike, najmä do Brazílie a Argentíny (nacionalisti tvrdia, že tri milióny ľudí opustili svoju vlasť za roky 1870 až 1910), bez toho, aby stratili svoje národné dedičstvo, takže aj dnes mnoho benátskych potomkov v Latinskej Amerike, najmä v Rio Grande do Sul, hovorí benátsky.

Napäté vzťahy medzi benátskym národom a väčšinovými Talianmi mali od vzniku Talianskej republiky niekoľko incidentov. Počas noci z 8. a 9. mája 1997 skupina ozbrojených Benátskych separatistov, tzv. Serenissimov, " zaútočila" na námestie Piazza San Marco a Zvonicu sv Marka v Benátkách,  aby tu vyhlásili "nezávislosť Venezie". Po ôsmych hodinách obkľúčenia v Campanile špeciálne jednotky Carabinierov  vstúpili do veže/zvonice a zatkli skupinu separatistov.

V novembri 2009 boli niektorí členovia benátskeho národného oslobodeneckého hnutia, ktoré sa vyhlásilo za "Národne oslobodenecké hnutie benátskeho ľudu", stíhaní pre obvinenie, že boli organizovaní ako polovojenská organizácia. Talianska polícia zabavila zbrane a uniformy  takzvanej „Polisia Veneta“ (benátskej polície) v čele so Sergiom Bortottom v sídle hnutia v Trevise. Podľa štátnej polície skupinu viedol a organizoval  Luca Zaia, vedúci člen Liga Veneta, (v tom čase v rámci „Ligy Severu“). Počas Festa dei Veneti roku 2009, Luca Zaia odmietol stať sa ministrom, pretože by zradil Benátske ideály tým, že by prijal, aby sa stal ministrom poľnohospodárstva v Berlusconiho štvrtom kabinete. Avšak ich plánovaný útok sa nekonal tiež preto, že Zaia sa neukázal v Cittadelle pri tejto príležitosti. Deň po zásahu  štátnej polície Luca Zaia prehlásil: "Možno, že títo ľudia (okolo talianskeho premiéra) si pletú Benátčanov s niečím iným.  Byť Benátčan, pre mňa znamená, že bránime naše dedičstvo, a budeme podporovať jazyk a literatúru  tejto oblasti".

Dňa 8. februára 2011 denník Corriere del Veneto hlásil, že právny akt, ktorým v r. 1866 Talianske kráľovstvo anektovalo zostávajúcu časť kráľovstva, teda Lombardsko- Benátsku (vrátane aktuálneho kraja Veneto, Friuli a provincie Mantua), bol zrušený vyhláškou, ktorá nadobudla platnosť dňa 13. decembra 2010, s najväčšou pravdepodobnosťou  tak Rím vládne teraz už v Benátkach len úradným omylom. Nie je jasné, či to bude mať nejaký skutočný a priamy dôsledok, alebo táto skutočnosť bude použitá iba skupinami autonomistov, ktorí tak budú usilovať o žalobu v prospech nezávislého benátskeho štátu (snáď pred Európskym súdnym dvorom v Hágu) V súčasnosti, po referende, ktoré síce kvôli zlovôli vlády v Ríme nemá právnu váhu, tak pribudol ďalší argument a spôsob, ako právne na medzinárodnej scéne žiadať odtrhnutie sa Benátska od Talianska.

Rímske ministerstvá (vnútra a spravodlivosti) totiž arogantne vysvetľujú , že  akt anexie bol zrušený, pretože už bola nahradená ústavou Talianska, ktorá zaisťuje národnú jednotu. Samozrejme, je to bohapustá lož, pretože o národnej jednote nemôže byť ani reči, keď Benátčania nie sú etnicky Talianmi.

Benátsky bojovníci za nezávislosť správne argumentujú poukazovaním najmä na zmluvu z Osimo, podpísanú v roku 1975 medzi Talianskom a Juhosláviou, formálne tu bola prevedená zvrchovanosť talianskej " Zóny - B " do právomoci Juhoslávie bez akejkoľvek zmeny ústavy. Tento precedens ukazuje, že hranice Talianskej republiky (teda území  podliehajúcich talianskej ústave) sú stanovené prostredníctvom medzinárodných zmlúv, nie samotnou Talianskou ústavou! Bojovníci za slobodu argumentujú, že Taliansko nemôže určiť  svoj územný rozsah podľa znenia svojej vlastnej ústavy, pretože to by znamenalo, že je  legálne pre štát jednostranne anektovať územie iného štátu.

Mnoho ľudí v Taliansku i v ostatnej Európe si myslí, alebo sa obáva, že i v prípade, že všetko bude pripravené na odtrhnutie sa Benátska – bývalej to republiky Sv. Marka od Ríma, tak nebude to realizovateľné, pretože to neumožňuje Talianska ústava. Lenže ústavy sú síce základným zákonom štátu, ale národného! Každý národ má právo na SEBAURČENIE! Preto morálne právo je vždy nadradené ústavnému, veď  by sa vlastne malo spolupodieľať ne jej/jeho tvorbe.  Iste, základom je hodnoverne doložiť, že byť Benátčan je národnosť. Spĺňajú rodáci kraja Veneto, podmienky, aby boli vnímaní ako národ?        Znaky národa sú: 1) jazyk, 2) kultúra 3) dejiny a 4) územie. Aspoň 3 z týchto znakov musia byť splnené, aby mohol vzniknúť plnohodnotný národ. (Tak napríklad Rakúšania spĺňajú  body 2,3 a 4, čo bohato stačí, Židia zasa spĺňali po celé stáročia body 1,2 a 3). Benátčania jazykovú podmienku spĺňajú.  Súčasná taliančina je vytvorená na základe Florentského nárečia, (s rímskym ohýbaním) nemalé zásluhy na tom má literárna tvorba Danteho. Ďalej výnimočne citujem wikipediu: „Medzi uznávané dialekty (Taliančiny) patrí toskánský, piemontský, abruzzský, apulský, umbrijský, lazijský, marchigianský, cicolansko-reatonsko-aqualský, moliský a dalšie. Sicílština, sardština a benátština bývajú označované jak za dialekty, ako i za samostatné jazyky. Okrem nich sa dá hovoriť o dialektoch i v súvislosti s každým mestom.“  Benátsky jazyk bol osobitý, a značne vzdialený od jazyka ktorým sa hovorilo povedzme v Pápežskom štáte, či v Savojsku. Snahy ponižovať ho na úroveň len „dialektu“ sa objavili počas mudrovania filológov v službách Talianskeho kráľovstva. Tento bod obyvateľstvo Benátok spĺňalo vždy, v súčasnosti pochopiteľne musí odolávať snahám vlády o  jazykovú asimiláciu. Taliančina je pochopiteľne spisovná, kodifikovaná JEDNA, nie niekoľko. J

2. Kultúra: okrem samotných výstavných  Benátok je ľahko dokázateľná aj ich životným štýlom a  dokladá ju i fakt, že modernú diplomaciu feudálnej Európy razili po panovníckych dvoroch práve Benátski vyslanci. 3. Dejiny – plne doložené. Suverénny štátny útvar vyše 1000 rokov, od 7. stor. do 18. stor. 4. Územie – nuž ak by nemalo vlastné územie, tak by nejestvoval historický kraj „Veneto“, a ak by to nebolo pôvodne NETALIANSKE územie, tak by ho Viktor Emanuel II. ovládol už predtým, Garibaldiho zjednotením, miesto toho ho získal len ako vojnovú korisť, keď Prusko porazilo Rakúske cisárstvo vo vojne r. 1866. Výsledok je jasný – Benátčania sú národ, pretože spĺňajú všetky body. Dokonca tu ide o vlastnú, osobitnú etnicitu! Takže bez preháňania možno povedať, že 4+1 faktografický argument, toľko nemôže o sebe tvrdiť žiadna iná časť Talianskej republiky.

Suma sumárum, právne je vláda v Ríme na vode, ekonomicky tiež. Zrealizovanie znovuobnovenia „Najjasnejšej republiky benátskej“ ako ukazujú i udalosti okolo Kosova (r. 2009) a Krymu (r. 2014) potrebuje peniaze, zbrane a podporu niekoho mocného zvonka. V prípade Kosova to boli USA, v prípade Krymskej republiky zasa Rusko. Venezia oplýva peniazmi, schopnými právnikmi, ktorí plánujú vypracovať jej vlastnú ústavu a emigranti na všetkých kontinentoch okrem Afriky a Austrálie zaobstarávajú i zbrane pre plánovaný mladý štát. Chýba len podpora niekoho mocného zvonka. Tak pomôže slepá náhoda, my len musíme počkať, kým nebude Talianska okupačná moc resp. armáda paralyzovaná pre ňu nešťastnými vonkajšími okolnosťami.

 

P. S. Článok o sile protivníka – Talianskej armáde pridám niekedy počas roka,

Norman
Ako sa obyčajne doplňa, nie všetko sa zhoduje s názormi redakcie. Geopoliticky je Taliansko jeden celok, aj to menší. Akékoľvek delenie vrámci jedného bloku nemá zmysel, je to samoúčelný chaos. Kým napríklad rozpad ČSR sledoval civilizačné body zlomu, Taliansko je jeden guláš. Nájdu sa rozdiely, ale to by sa Európa rozbila na stovky štátočkov. Taký Krym - to ani nebolo delenie, ale spojenie. Rozbíjať Európu na márne kúsky nie je pozitívum.  
Buheh
Ak sa Venéti cítia byť Venétmi, nech majú taký status svojej nezávislosti, aký chcú. Prečo nie? Pointa je aj tak niekde úplne inde. Nespočíva v tom, na koľko gubernií bude Európa pokrájaná, ale či ľudia majú reálnu moc. Keby si v každej komunite, obci, kraji a regióne ľudia naozaj spravovali svoje veci sami a po svojom, aj rozhodovanie o hraniciach by bolo zmysluplným a výlučne lokálnym susedským riešením ekonomických či kultúrnych záležitostí. Ale v centrálne ovládanom žalári národov rajonizácia nie je ničím iným, len nástrojom politikárčenia. Môže mať určitý efekt v konkrétnom politickom kontexte ako snaha získať niečo na úkor niekoho, avšak principiálne je to dosť jedno. Za výhodu niekto môže považovať vlastnú vlajku, vlastných obrezaných buzerantov strčených v hnedej európskej bruseli, prípadne vlastnú futbalovú reprezentáciu. Nevýhodou zase je marginalizácia – čím menšia gubernia, tým na ňu viac každý kašle.
Norman
Marginalizácia platí aj pre celok, zložený z drobných nekooperujúcich jednotiek. Divide et impera platí. Rozkúskovaný blok je nepodstatný. V ideálnom svete je samozrejme najlepšie mať svoj vlastný ostrov, na ktorý nám nikdy nepriplávajú votrelci ... ale taký svet nie je.  A to je ťažký omyl, považovať svet za utopický. Problém je aj v postoji "ak sa Venéti cítia". V slove "cítia" je dané ignorovanie objektívnych daností. Národy sú ako zväčšené rodiny - platia objektívne väzby. Ak hormonálny dorastenec vyhlási, že on sa necíti byť povinný byť členom rodiny, proste necíti a basta, tak je to nezmysel.
Buheh
Kedysi dávno, keď sa delila ČS federace a ja som sa nad týmito vecami zamýšľal a hľadal som si určité informácie, som natrafil na (tuším francúzsku) definíciu pojmu príslušnosti k nejakému národu. Bola veľmi lapidárna: "Príslušníkom národa je ten, kto sa za neho považuje." Mne sa takáto definícia nepáči, i keď chápem, že asi bude blízka kmeňu beneluxov, vzhľadom na etnickú skladbu dnešnej západnej Európy. Nuž ale na druhej strane, a v tomto som možno staromódny, ale ja si naozaj myslím, že najvyšším princípom musí byť a navždy ostať hlas ľudu. Keď si ľudia žijúci na nejakom území väčšinou niečo odhlasujú, tak to jednoducho musí platiť, ináč sa nemôžeme baviť o demokracii. Nech je to čokoľvek, hoci aj kanibalizmus. A áno, platí to aj o južnom Slovensku. To som povedal ja, slovenský nacionalista. Nech sa páči, pokojne môžete hodiť kameňom.
Norman
Tu je ten rozdiel medzi národnosťou a organizáciou, nazývaná štát. Ja tiež neuznávam tamtu voluntaristickú definíciu národnosti.  Ale to je len národnosť. Keď sa niekto vyhlási za venéta, no dobre, ale zorganizovať separátny štát všetkých niečo stojí. V prípade Krymu, Slovenska a podobne sa nevytvárala samostatná jednotka, republika, štát - len sa preevidovala. A ešte, ako vždy, keď už som sa rozkecal: Čo sa týka vôle ľudu ako "najvyššieho princíp". Často je to tak, je to výrazný princíp, ale existuje aj vôľa ľudu včerajšia, čiže záväzky. Ale čo je ešte dôležitejšie ...  a v tom je - ale úplne vážne , bez srandy, základ problémov ľudskej spoločnosti: stále sa nerešpektuje to, ža najvyšší princíp nie je vôľa nikoho, ani nejakého ľudu, ale je to objektívna realita a hlavne objektívne hodnoty. Síce nie je celkom isté, ktoré sú to, ale to neznamená, že môžeme ignorovať aj to, čo poznáme alebo tušíme - len pre to, že "chceme".
Náhodný okoloidúci
V podstate sú tu dve súperiace koncepcie národa - prirodzený etnický národ versus umelo zlepený politický pseudonárod, pričom to, čo myslím tým politickým zlepeným pseudonárodom, je skôr to, čo sa u nás označuje pojmom občianstvo. A občianstvo si na Západe veľmi účelovo zamieňajú s národnosťou a potom sa v správach z Británie dopočujeme a dočítame, čo tam povyvádzali "Slováci". My Slovania sme síce už tiež premiešaní so všeličím, ale ešte stále sa môžeme pokladať za prirodzený etnický národ.  To isté platí dokonca aj o Angličanoch (aj keď tí hovoria anglo-francúzskou zmiešaninou - všetky priezviská z francúzskej-normanskej kolonizácie Británie sa ale definitívne stratili), Nemcoch (hoci Nemčúri pohltili/asimilovali množstvo Keltov a polabských Slovanov) a lebo Nóroch a Islanďanoch, ale takí Francúzi alebo Španieli - to sú už typické umelé národy . Španieli - zmes Keltov, Iberov, Gótov, Arabov, Židov stmelená jazykom kolonizátora, ktorý zanechal malú až bezvýznamnú genetickú stopu. Francúzi - zmes Keltov, Frankov a Rimanov. V Ríme sa tiež dávalo občianstvo hocikomu, kto bojoval za záujmy impéria a taký človek sa potom stal Rimanom, rímskym občanom, čiže súčasťou politického rímskeho pseudonároda.  No a najdemokratickejší umelo pozliepaný emerický pseudonárod - to je podobná blbosť ako - čo ja viem - etnický Soviet. Treba hlavne pamätať na to, že koncepcia politického pseudonároda okráda ľudí o ich identitu. 
Prasiatko
Plne s Tebou kvik súhlasím. Slovania a Veneti predsa nemali nikdy žiadne spory :D Správne, Taliansko je geopoliticky jeden celok. A Veneto zas druhý, preto je napätie, keď sú dva rôznorodé celky NÁSILÍM v jednom štáte. Delenie na mini štátočky typu stredoveké a ranonovoveké Nemecko či mestské štáty to je fakt absurdné a vrcholne nežiadúce. Opäť súhlasím na 100% :)) Ešte dobre, že Benátsku republiku od 15. storočia fakt nebolo možné považovať za mestský štát. Podliehali jej Verona, Padova aj Treviso. Na jadrane pod ňu spadalo pobrežie Ilýrske, ostrovy Kyklady, vo východnom stredomorí Cyprus ako tuším 17. storočia aj Kréta. Skôr mini ríša v mediteránnom priestore. Opäť absolútny súhlas! Rozbíjanie Európy na márne kúsky by bolo negatívum! A to bez irónie. Ani sa nestane. Pretože: Baskov je na to primálo, Katalánci nemajú historický nárok, historickou je španielske kráľovstvo, nie malé feudálne panstvo zo stredoveku - to nebolo národným štátom!!! (Madridu sa preto niet čo diviť). Škóti to v decembri sami odmientu v referende, veď uvidíš...(košela je pre väčšinu bližšie ako kabát z pýchy patriotizmu). A Flámy a Valóni v Belgicku by zas nebol rozbitie, ale návrat jednej skupiny pod kuratelu Paríža, vrámci právomocí Bruselu a EU, trápna formalita. Skrátka kroch, nezrovnateľné s benátskou serenissimou, ktorá po znovuzrodení sa orintovať musí ako aj v minulosti, obchodne a arabský svet, s konkurenčným "Západom" si niet čo "povedať". Euroatlantický západ, resp. NATO je celkom proti obchodným záujmom Venezie. Snáď by som tému ukončil/o tým, že ak sa neuspeje mierovo - na súde v Hágu, tak všetko zlé je možné. Osobne som presvedčené, že znovuzrodenie "Najjasnejšej republiky benátskej" sa udeje cca r. 2020 +/- 1 rok.   P.S. Srdečná vďaka, za uverejnenie článku na Vašom blogu. Vážim si toho. :O)
Norman
ten súd v Hágu ani nezačne:) Okrem toho - toto leto bude takmer koniec ľudstva. Ktosi to tu predpovedal.
Prasiatko
Norman, mám Ťa rado, vážim si ťa pre to čo tu robíš a píšeš. Ale nepokúšaj sa mi podsúvať niečo čo som jakživ nepísalo a netvrdilo. Júnové ničivo desivé zemetrasenie je jedna vec, ale to s koncom ľudstva je blbosť, ktorá pretromfne aj tvoju nevieru, ty TOMÁŠ! O žiadnom konci ľudstva som nepíplo, žiadny sa ani nekoná. Dokonca som tu raz upozorňovalo, že ani žiadna III. svetová vojna takého typu ako prvé dve NEBUDE. Budú len občianske vojny a občianske nepokoje, niečo ako v Kyjeve tohto roku, ok v Taliansku to bude horor ala Francúzsko 1789, či Rusko 1917, ale to si zavinili sami!
Norman
Prečo sa urážaš? Ja ti nič nepodsúvam, ani tvoje meno som nespomenul, len som sa potešil, že si zmenil názor. "Svet ako ste ho poznali má za pár kvik. Všetko je v pohybe. Nielen elity, finančníci či programátori vedomia, aj fyzickogeografická realita podlieha zmenám. Svoj čas ste minuli a premárnili vzájomným ubližovaním si a ruvaním sa o "moc". Teraz budete už len pozerať čo sa deje a mení..klíma, zemetrasenia, vulkány, hranice pevnín a oceánov. A tak je to správne, Zem treba očistiť od rakoviny vesmíru zvanej homo sapiens sapiensis. Ste kvik evolučný neúspech. Hmyz čaká na svoju príležitosť. Skončíte ako dinosaury.." http://nadhlad.com/comment/6127#comment-6127 A niekde inde bola reč o predpovediach priamo o tomto lete, nie? Tak čo už záleží na nejakých stredovekých mestských štátoch.
Prasiatko
Pri tom texte čo si ma odcitoval, som vychádzalo z 3 fatimského proroctva. Nemám ho z vlastnej hlavy, ani som ho nečítalo. Ale nepríde mi to ani dôležité...snáď seba, mňa a vôbec egocentrických a nedokonalých ľudí tu na planéte nepokladáš za evolučný úspech? :O
Norman
No, to jejedno, z akej blbosti si konkrétne citoval, ale si citoval. Čo sa týka katastrofických prognóz (nie predpovedí, prognóz), tých je myslím naopak málo. Ale treba byť realistický, žiadne zemetrasenia a koniec. Pôjde to pomalšie.
Náhodný okoloidúci
"Veštby" a "proroctvá" sú podľa môjho skromného súkromného názoru súčasťou psychologickej manipulácie s verejnosťou. Podľa mojich predstáv to funguje asi takto: NIEKTO si prejde všetky dostupné mystické a náboženskéa ezoterické texty a vyhľadáva v nich veštby a proroctvá. Spomedzi nich vyberie tie, ktoré sa mu hodia do jeho koncepcie ovládania sveta alebo mu môžu poslúžiť ako inšpirácia pre jeho geopolitické a mocenské ciele a potom zákulisnými ťahmi a intrigami a násilím manipuluje politické udalosti tak aby to vyzeralo, že proroctvo sa napĺňa. Ale ono sa nenapĺňa samo od seba, niekto ho "napĺňa" vedome a úmyselne! A v ľuďoch, zvlášť v ľahko manipulovateľných náboženský založených submisívnych jedincoch to vyvolá presvedčenie, že ak to bolo napísané v "proroctve", tak to tak musí byť a nemá zmysel klásť odpor. Ale možno sa mýlim.   Alebo to skúsim vysvetliť na takomto príklade: Chlapíkovi veštica na jarmoku vyveští, že sa ožení s blondínkou. Tým ho naprogramuje tak, aby sa prednostne zaujímal o blondínky, ale brunetky a ryšavé si nevšímal. Samozrejme, tým sa zvýši pravdepodobnosť, že sa naozaj zoznámi a ožení s blondínkou. On si bude myslieť, že sa naplnila veštba, ale v skutočnosti len konal podľa vešticou implantovaného programu.
Le Bleu
Myslím, že také programovanie môže fungovať, či už vedome alebo podvedome. A možno že podobných vplyvov môže byť kopa na každom kroku, to už neradno čítať ani horoskopy. 
Náhodný okoloidúci
Nie náhodou označuje Karol Ondriaš človeka pojmom "programovateľný biologický stroj".
Buheh
Že ľudia nie sú evolučný úspech – s týmto módnym "argumentom" sa človek stretá v poslednom čase často. Tak ja si dovolím tvrdiť, že aj napriek Luníku 9, všakovakým psychopatom, vybývanej planéte i smerovaniu k skorému veľkolepému koncu, tento náš druh je v histórii tejto planéty predsa len jednou z jej pozoruhodných kapitol. Všetko má svoj začiatok i koniec, ale treba objektívne hodnotiť to medzi tým. Netvrdím, že tu pred nami nemohol byť niekto múdrejší či schopnejší (alebo po nás), ale my sme zložili krásnu hudbu (viď napríklad video horevyššie), pozreli sme sa ďalekohľadmi až na koniec vesmíru, dokážeme neprekonateľne klamať a podvádzať sa navzájom (viď naši volení zástupcovia) a dokážeme písať také príspevky ako sú napríklad na tomto portáli (vedel by som aj konkrétne ukázať na niektoré, ale z vrodenej skromnosti neukážem). Vedia toto všetko stonožky, ťavy, slony? Prosím, buďme objektívni.
Norman
Dinosaurov, o ktorých padlo nelichotivé slovo, že vymreli. Je síce pravda, že stratili na kvantite, ale za prvé, pravdepodobne naplnili svoj osud, ktorý naplniť mali a možno to malo hlboký nám neznámy význam, za druhé to boli možno nádherné, citlivé a rozumné tvory - viď ich príbuzní - dnešné vtáky. Ja myslím, že na homo spiens sapiens sa tu bude tiež spomínať v dobrom.   Asi tak, ako na ten tvoj príspevok: x x.  http://nadhlad.com/comment/6202#comment-6202
Buheh
to celé má hlboký, nám neznámy význam. Vrátane príspevku x x.
Norman
Veď keby to všetko nemalo význam, tak by to všetko nemalo význam.
Buheh
To je práve to, že hoci to sú veci späté, nie sú totožné. Niekde má jedno etnikum aj 4 štáty (Nemci), inde je zas viac národov spojených v jednom štáte. Samozrejme, každý národ by mal mať pomocou nejakej formy autonómie ošetrenú svoju integritu, aby v rámci nej realizoval veci ako jazyk, kultúru, historické povedomie, atď. A na druhej strane, odhliadnuc od etnicity, na všetkých úrovniach od ulice, obce, okresu, kraja až po národný štát, by ľudia mali zvrchovane rozhodovať o svojich veciach. Teda presne naopak, než je to v týchto žalároch národov, aké v Európe už stáročia ktosi buduje.
Čupris Akmuchametov
aj madari na juhu slovenska by sa mali osamostatnit. Maju vlastny jazyk (s madarmi z budapesti sa ti nasi nedohovoria, ani so slovakmi....je to samostatny jazyk), vlastnu identitu - Bugar im uz navrhol biznis znacku aj vlajku...podporu zvonka maju - Sereš. Mame sa na co tesit.    
Le Bleu
Toto je pozoruhodne vžitý blud - že tá juhoslovenská maďarčina je nejako veľmi odlišná od jazyka používaného v samotnej "vlasti". Jasné, že používajú slovenské výrazy, kde sa im to hodí, ale to je asi tak všetko.

nové