Nedovoľme, aby Slovensko zhnedlo

Toto heslo sa stáva čoraz populárnejšie a navrhujem, aby si ho prevzali všetky  pozitívne sily slovenského národa, a samozrejme aj iných etník v SR.

Heslo je to úplne nezávadné, čoho dôkazom je aj to, že som ho objavil na stránke  Mladí proti fašizmu.

Nechám bokom, že mi tí "mladí" ľudia pripadajú ako totálni zaostalí hlupáci - to im fakt nik nepovedal, že proti fašizmu sa bojovalo pred viac ako 70-timi rokmi? To jestvujú aj stránky "Mladí proti boľševizmu", alebo ešte lepšie "Mladí proti Bachovmu absolutizmu", alebo "Mladí proti Rímskej Ríši" či "Mladí proti starému Egyptu"? Alebo "Mladí proti veterným mlynom"? Bojovať proti veciam z histórie, ktoré už nejestvujú?  No, to je pohodlné a bezpečné, ale, skôr by sa mali volať "Deti za to, čo im páni talmudisti prikážu".

 

Kašlať na nich, majú právo sa hrať, ako chcú, kedže sú možno aj formálne dospelí. Tá stránka ale navyše kope do 17 ročnej Livie, ktorá si dovolila zverejniť video s kritikou multikulti. Jestvuje aj stránka "Lívia sama proti multikulti zberbe"? Asi nie, a tak antifašistické hyeny nemohli odolať ju skritizovať, tej sa neboja. Alebo ... aj tej sa očividne boja?

 

Na konci tej stránky je ešte jeden zaujímavý paragraf

Zákon č. 300/2005

§424 Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

(1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Na stránke nie je viac, ale ten paragraf pokračuje, veď to v podstate to poznáte.

Takže, aby som ten zákon  doplnil, zhrnul a vysvetlil:

Každý, kto bude nadávať alebo zosmiešňovať Slovákov, skončí v base.

Každý, kto bude urážať bielu rasu alebo kresťanstvo, skončí v base.

Každý, kto bude akejkoľvek kultúrnej skupine nadávať do fašistov, skončí v base.

Ja by som až taký ostrý nebol, ale zákon je zákon, ten treba dodražť a tamtých ľudí trestať.

Takže odkážte tomu neomarxistickému póvlu: my naozaj nedovolíme, aby Slovensko zhnedlo.

 

 

 

Autor: 
forma: 
Roland Edvardsen

Nuž, celý ten text tých antifašistov je iná chuťovka. Vyberám toto:

"Toto je práve o tom, že nikto nikdy netvrdil, že Nigérijci musia mať nigérijské korene. Oni totiž nemusia, rovnako ako nemusia mať ani tmavú pleť či oči a rovnako, ako môžu mať blond vlasy. To, či človek patrí do nejakého národa nemá nič spoločné s tým, aké má rasové predpoklady. To totiž (okrem iného) náš jazyk, zvyky, štátne občianstvo a tradície určujú, do akého národa sa zaradíme. Aj Lívia teda môže byť Nigérijec rovnako ako Natália, ktorá je Slovenka."

 

Nikto nikdy netvrdil, že Nigérijci musia mať nigérijské korene? Ani samotní Nigérijci? Nikto z nich? Veľmi by ma zaujímalo, koľko Nigérijčanov by bolo ochotných akceptovať bľondavú Liviu za Nigérijku? Vidíme ako napr. v takej JAR na farbe pleti vôbec nezáleží, že áno. :-) 

 

Autor textu by tiež mohol navštíviť napr. také Japonsko a oboznámiť sa s výrazom hafu a zistiť či sú hafu považovaní za plnohodnotných Japoncov alebo nie. 

 

Je to celé o etnickom koncepte národa vs. občianskom. Samozrejme, že antifašisti budú definovať národ len skrz občianstvo, event. ešte  kultúru (mnohí už nerobia ani toto) a ignorovať, bagatelizovať alebo dokonca popierať biologický substrát národa (rasa). Ale nech sa takto drzo netvária, že práve ich poňatie národa je to jediné správne. Historicky bolo väčšine Európanom jasné, že príslušník európskeho národa by mal byť kaukazoid. Áno, napr. aj v NS Nemecku mali vedci či antropológovia problém pozitívne definovať Nemca, ale bolo úplne jasné, že negroid alebo mongoloid Nemcom byť nemôže, že je to už niečo príliš vzdialené a odlišné. 

 

Zbytok sa mi už riešiť veľmi nechce, možno inokedy. Ale mnohé tie odpovede či protiargumenty sú fakt na úrovni 16-ročného decka. Jednoducho antifašisti, škoda slov. 

Náhodný okoloidúci

https://sarmatia.wordpress.com/2018/10/09/nedotknutelni-anarchiste/

«Extremisty» jako já persekuuje policie, řídící orgány a média, protože beze studu vyjadřujeme lásku ke všemu dobrému a evropskému. Nic z toho nechtějí! Nechtějí, aby se takové «extremistické» myšlenky šířily a bořily jejich plány na vyhlazení Evropy, se vším všudy.

Existuje zde v Evropě skupina skutečných extremistů, která stejně jako řídící orgány pracuje na zničení Evropy, úplně každého evropského národa s jeho kultury, a to násilnými prostředky. Ve skutečnosti je dokonce finančně podporují evropské vlády. Verbují a prosazují své myšlenky prostřednictvím propagandistických plakátů, jako jsou tyto;

Poznámka! Rád bych zdůraznil, že žádným způsobem nepodporuji poselství těchto plakátů a že je zařazuji do tohoto příspěvku jen proto, abych ukázal, jak zločinně anarchisté a komunisté smýšlejí.

(v odkazovanom článku sú na tomto mieste obrázky antifáckych plagátov)

Teď si představte, že bych já, nacionální pohan, udělal plakáty se slogany podobnými těm výše, se slogany jako «Zničte Židy» nebo «Antižidovská akce», s obrázkem někoho házejícího Molotovův koktejl, nebo «Když nedokážete internacionalistu přesvědčit, seznamte jeho hlavu s chodníkem», nebo «Dobrý Žid je mrtvý Žid» anebo «Všichni mí hrdinové zabíji fízly», atd., atd., byl bych během pár dní zatčen a poslán rovnou do vězení – nebo možná dokonce do blázince, kde by mě drželi léta letoucí.

Řekněte mi tedy, drazí Evropané; jak to, že těmto násilným nenávistníkům, kteří aktivně pracují na zničení všeho, co je nám drahé, a rovněž každého, kdo pozvedne hlas proti tomu, co dělají, «naše» vlády dovolují, aby si takto počínali? Otevřeně tvrdí, že nám rozbijí hlavu o chodník, že s potěšením používají násilí jakožto prostředek, jak nás dostat z ulic. Jo, a nezapomeňte, že každého, kdo neklečí před sochou Lenina a nečte každý večer před spaním o Karlu Marxovi, vnímají tihle lidé jako «nacistu».

Kde je policie? Proč nejsou tihle pankáči zatčeni a posláni do vězení nebo blázince, kam patří? Jak to, že se tajná policie používá k terorizování např. rodin survivalistů, které pouze chtějí zajistit přežití Evropy a pravé evropské kultury, zatímco lidé jako tihle anarchisté jsou na svobodě?

Co je tu špatně? Proč se těmto šiřitelům nenávisti dovoluje říkat a dělat vše, co se jim zachce? Kdo jsou a kdo je učinil nedotknutelnými? Dokonce i když se bráníme proti jejich nevyprovokované agresi, jsme to my, kdo je poslán do vězení. Proč?

Aha, už to mám. Oni jsou Sturm Abteilung socialistů, používané k tomu, aby fyzicky zničily ty z nás, kteří protestují proti jejich evropské genocidě, a aby terorizovaly zbytek a podvolil se.

Nyní mi dovolte připomenout jeden prostý fakt: oni tvoří méně než 1% celé evropské populace, tudíž když budeme chtít, zbytek nás, 99%, může jejich útoky snadno zastavit. Opravdu se nemusíme podvolit ničemu, co říkají. Povstaňte, Evropané, buďte hrdí a braňte se, když vás tihle rváči napadnou, a rovněž braňte ostatní, které napadnou, pokud uvidíte, že se to děje. Nedovolte 1% terorizovat 99%, aby se mu podvolilo.

Mohu dodat, že když mi bylo 20 let, často (tj. průměrně několikrát týdně!) mě napadali v Bergenu přistěhovalci a internacionalističtí pankáči, ale ačkoliv jsem ani jedinkrát neutekl, ani se nevzdal, pouze zřídka jsem proti nim musel bojovat sám. Totiž, nejčastěji, než jsem měl čas cokoliv udělat, norští spoluobčané – zcela normálního, elegantního, krátkovlasého, pracujícího/studujního typu bez kriminálního záznamu – skočili na útočníky a zlikvidovali je. K tomu docházelo po období, kdy na mě několik měsíců zlomyslně útočila média, takže každý v Bergenu věděl, kdo jsem a co jsem zač. Byl jsem tedy tomuto druhu útoků často vystaven a bezbranný.

Když jsem si sedl v hospodě nebo klubu, tentýž typ zcela obyčejných Norů ke mně přistoupil – znaje, že jsem pod neustálým útokem – řekl mi, že pokud bych potřeboval pomoc, ať jim jen dám signál a přijdou mi na pomoc. Jakkoli to zní bizarně, popíjel jsem své sodovky se skupinkou až osmi vysokých a silných Norů, stojících pět metrů od mého stolu, kteří nedělali nic, jen mi sledovali záda, a kdykoli se ke mně někdo přiblížil, musel jsem jim dát signál, zda je to v pořádku či ne, jinak by na dotyčného či dotyčné ve vteřině skočili.

Až dodnes mne překvapuje a velice se mne dotýká tato solidarita běžných Norů s «pohanským nacionálním extremistou » a jsem navždy vděčný všem těm, kteří mi pomohli. Jsem na ně hrdý, na své kamarády Nory, a myslím si, že mohou složit jako velmi dobrý příklad, jak funguje společnost a jak lze nacionalisty bránit před státem sponzorovanými zločinnými anarchistickými a komunistickými rváči. Vyzývám všechny po celé Evropě, aby jejich dobrý příklad následovali; pomáhali nacionalistům, které tihle rváči napadají! Pomáhejte těm, kteří vystrkují hlavu, aby zabezpečili budoucnost pro vás i vaše rodiny!

Děkuji vám všem, kteří jste mi roku 1993 v Bergenu fyzicky pomohli. Velmi vám děkuji. Nikdy vám to nezapomenu. HailaR WôðanaR!

Norman

HailaR WôðanaR?

Zdar Vodnár? Hm, to ma len tak napadlo :)

nové texty