Nehaňte rasu moju!

Súčasná spoločnosť už zas prechádza do otvorenej totality. Všetci ľudia sú vinní, prakticky čímkoľvek, aj láskou, ako predpovedal Orwell v románe 1984. Máte vlastnú rodinu radi viac, ako čokoľvek iné - ste zločinec. Zvyšuje sa  miera právnej neistoty, čo znamená, že prakticky každý čin bude zločin - ak ho za taký označí agent systému (policajt, prokurátor, sudca).

Na Slovensku sa tento trend prejavil novelou trestného zákona z 1. augusta 2013, ktorý umožňuje voľné nasadenie odpočúvacej techniky (čo pri dnešnom stave techniky znamená, že čokoľvek, čo poviete či vykonáte, môžete považovať za zaznamenané), ako aj použitie agenta provokatéra ( ten, čo bude na ulici hádzať kamene, bude takmer určite policajt, pamätajte na to). O takom niečom sa boľševickým Štbákom mohlo len snívať.

Druhá zaujímavá novela platí od 1.2. 2014 (zákon č. 1/2014 Z. z.). Ten okrem iného definuje "priestupok extrémizmu". Na túto definíciu sa pozrel portál Beo, pozrime sa na to aj my:


§ 47a

Priestupky extrémizmu

(1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto

a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.“.

 

Prvé dve písmená hovoria o slobode prejavu.

Písmeno a) hovorí o skupinách a hnutiach smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv. Ale zákon naozaj nikde nedefinuje, ktoré to tie hnutia sú. Ktoré ideológie potláčajú "základné ľudské práva" a ktoré nie? Komunizmus ich potláča? Sionizmus ich potláča? Anarchizmus ich potláča? Americký imperializmus ich potláča? Nacizmus ich potláča? Kapitalizmus ich potláča? Demokracia ich potláča? Ak ich nepotláčajú dnes, nebudú ich potláčať zajtra? Je možné toto ozančiť inak, ako ideologická totalita? Veď zakazuje VŠETKY, ale naozaj všetky myšlienkové smery - vlastne aj ten svoj.

Písmeno b) je definované na tých, ktorí by boli azda tak opatrní a žiadnu ideológiu nespomínali. Táto časť paragrafu označuje za vinného každého, kto "podnieti nenávisť alebo ... odlišné zaobchádzanie". Ako "nenávisť" je samozrejme možno označiť akúkoľvek kritiku. A ako odlišné zaobchádzanie je možno označiť čokoľvek. Natlačí sa na vás bezdomovec v električke a vy sa odtiahnete? Bezdôvodne sa voči nemu odlišne správate. Že jeho tlačenie a pach sú dôvod? Iba ak by sa nad vami agent systému zmiloval a uznal vám tieto vaše verzie - ste bezmocne v rukách inštitúcie, aby sa rozhodla, aby nad vami vyriekla ortiel. Tejto časti paragrafu nemôžete nijako, ale nijako ujsť. Akékoľvek jednanie človeka ústi do odlišného správania sa k niekomu inému a ten druhý je vždy členom nejakej skupine osôb. Odteraz je každý z nas vinný, a to denne znova a znova. Pokuta 500 Eur a prípadne ďalší trest visí nad každým, ako Damoklov meč..

 

Zákony ale treba nielen dodržiavať, ale aj využívať. Keď už tu ten "zločin extrémizmu" máme, a je taký nejasný a pritom tak komunisticky tvrdo trestaný, použijme jeho ochranu.

Každý, kto "podnieti nenávisť", teda ľubovoľne kriticky či urážlivo sa vyjadrí voči vašej skupine, by mal byť trestaný. Každý, kto urazí vašu

1. rasu -belošká rasa, kaukazoidná rasa, nordická rasa

2. národ - slovenský národ (alebo akýkoľvek iný váš)

3. národnosť - slovenská

4. farba pleti - biela

5. etnickej skupiny - slovanská skupina, nordická skupina,

6. pôvodu rodu - konkrétna rodina, čokoľvek

7. náboženského vyznania - nordické náboženstvo

 

Je zaujímave sa znova presvedčiť, že naše zákony uznávajú delenie ľudí na rasy.

Ale najviac by som zdôraznil bod náboženstvo. Ak sa nemôže kritizovať náboženstvo, tak vám  nik nemôže urážať a kritizovať ani vaše nordické náboženstvo!

Samozrejme, nik nemá právo ani zisťovať podrobnosti okoľo vašeho náboženstva. Nemá právo zisťovať jeho minulosť, jeho členov, jeho vedenie. Nik nemá právo od vás žiadať vysvetlenie jeho hodnôt a zásad - ak vy sami nebudete chcieť.  Nordické náboženstvo je proste založené na jednoduchosti, čistote a poriadku, na nekonečnej imanentnej inteligencii. Každý jeho verejný kritik  je podla zákona extrémista.

Kedže teraz nie je v našich silách zmeniť to, ako finančné mafie riadia spoločnosť k totalite, musi sa občan  prispôsobiť, rešpektovať zákon a použiť ho na vlastné dobro. Treba sa pridať k boji proti  skutočným extrémistom.

Nebuďte negatívni, buďte pozitívni. Každý má dnes po ruke foťák, respektíve kameru. Každý aktívny spolok by mal nahrávať porušenia zákona  a podávať trestné oznámenia. Ak to človek vie, nemal by to byť problém. Nafilmujte tých, čo urážajú "gadžov", nafilmujte tých, čo vás urážajú termínom "gój", tých, ktorí sa voči vám správajú neodôvodnene odlišne, tých, ktorí urážajú Slovákov, ktorí urážajú Slovanov, zhromažďujte informácie, dôkazy, mená, žiadajte ich tresty, trestajte ich podľa zákona. Netolerujte porušenia zákona. Nebudte veľkorysí, nedarujte im nič.

Vidíte, že naša rasa, naš národ, naša farba pleti a naše náboženstvo sú chránené zákonom. Musíme to dodržiavať. Všetci to musia dodržiavať!

 

 

foto na titulke: ilustračné, lepšie sa hodiace k téme urážky a podnecovanie nenávisti.


K téme: ZemaVek Huďo: Strach o vlastnú identitu

Kojokok
Napríklad relácia aj múdry schybí či jej nastupný program nik nie je dokonalý. Tam vyberú tie najnemožnejšie výroky ľudí a potom to komentujú ako zrkadlo (ne)vedomosti národa! Očakával som, že SNS zakročí. Mýlil som sa. Tiež som očakaval reakciu Matice. Aj tu bolo ticho! Teraz je poruke nový nástroj ako postihnúť tých, ktorí náš národ osierajú. Využime ho!
Norman
Tam dokonca nielen Slováci, ale často boli zosmiešňovaní aj Maďari, resp. Cigáni. Lenže Andrásy a Vácvalová sú členmi mafia, tak na nich nik neskočí - a to by sa práve malo stať. Čudujem sa, že sa v republike nenájde nik, z branže alebo podobne, kto by pociťoval dosť zlomyselnosti im skočiť do ksichtu. Presne, zlomyselnosti, pretože aj to k tomu treba. Slováci su fakt národ dobrákov, to je neuveritelné.
M.B.
Ešte k tej televízii,píšeš,že aj malé uzlíky nech rozsekávame....dostala sa mi do rúk kniha k 70tinám Milana Lasicu. Budem sa snažiť byť stručná....ide o to,že 70 rozličných ľudí z branže mu gratuluje,viac menej také normálne klišé. Servilnosť je očividná najviac  v dvoch príspevkoch,od Andrášiho,a potom prekvapujúco Boris Farkaš "herec" píše, predsa len musím trocha citovať:"Pri príležitosti Lasicovej 70tky by sa mala na Slovensku udelovať pozlátená soška najvšestrannejšieho div.umelca,a tá by sa mala volať Milan"Iste Vás napadne .čo by človek neurobil pre dieťa,tu však nejde o obyčajnú protekciu v STV. Ktorá žaba to sedí na prameni? Tak toto by bolo dobre vedieť.
Le Bleu
Áno, áno. Koľkokrát som už mal napríklad rozpísaný nejaký viac či menej nasratý list konkrétnej inštitúcii (teda nie zrovna o Andrássym a Vycválanej) a nakoniec som sa na to vyflákol, že veď načo sa rozčuľovať. Neviem, či je to dobráctvom alebo skôr nejakou menej lichotivou vlastnosťou.  V každom prípade tento článok je inšpirácia. Podumáme.
M.B.
   Naznačuješ,že medzi hlupákom a dobrákom nie je rozdiel ? Haha,trafená hus zagágala.Mala som kamarátku,čo mala rada vodku. Tak,ako si iné ženy dajú popri reči pohár čaju,ona vodku a vždy mi povedala: "Joj,práve nemám pri sebe peniaze,pozveš ma ? ". Som dobrák,pozvala som ju 9 krát,to si pamätám,že som si povedala,som  zdá sa blbec a dnes sa už iba chladne pozdravíme,pretože ju už "nepozývam". Otázka je to dosť podstatná,musíme si vybrať ? Byť dobrým,alebo hlúpym?A ako sa rozhodnúť priatelia,nie som si vôbec istá.
Le Bleu
No, hlupák.. Mal som skôr na mysli lenivosť alebo.. nedôslednosť? Ale ktovie. Či je človek dobrý alebo hlúpy, to nech sa každý rozhodne. A najprv nech sa rozhodne, či sa rozhodnúť. Inak, takto. Ja dlhodobo za najlepší cieľ snaženia považujem jednoducho byť dobrým človekom, ale prišiel som na to, že nezaškodí aj nejaká tá múdrosť. :)
Baloo
Keďže každá minca má dve strany (a jeden obdvod - zákonom 3D sa nevyhneš... ináč ten obvod je dôležitý, lebo na tých stranách minca vie iba ležať, ale po obvode sa KOTÚĽA), túto vetičku: "neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb" môžeme aj tak interpretovať, že verejné obhajovanie napr. prídavkov neprispôsobivcom je extrémizmus, večné spomínanie traúm (vlastne tej jednej) jedného národa (?) všetkým ostatným a z toho vyplývajúce večné vymáhanie odškodného tiež. "Odlišné zaobchádzanie" je totiž aj POZITÍVNA diskriminácia.
Norman
Ale hlavne utvárať rôzne kuktúrne až náboženské spolky a hladať každý možný prejav extrémizmu, diskriminácie.   Samozrejme, toto je teória a v praxi tomu treba len jedno: sudcu, ktorý to takto bude vidieť. A pokuty sa posypú, a bude pohyb o tom, kto tu vládne a kto koh chráni.   A keď budú zabehaní ľudia, ktorí si ti vyskúšajú na hlupáčikoch, dojde aj na medzinárodné spolky, ktoré sa dopušťajú extrémizmu.   Toto nie je návod, toto je prognóza. Určite to nebude presne takto, ale nejako podobne.
Le Bleu
Teda ja Martina Schulza nemusím, ale toto sa mu podarilo. Včera rečnil v židovskom parlamente a okrem iného spomenul, že aj Palestínčania majú právo na sebaurčenie a rovnoprávnosť a že chcú žiť v mieri a mať neobmedzenú slobodu pohybu, ktorú v Gaze akosi nemajú. Tieto výroky, zaiste v dnešnej dobe kontroverzné, možno až extrémistické, mohli byť príčinou toho poprasku, ktorý nasledoval, ale rozbuška bola, keď povedal: “A Palestinian youth asked me why an Israeli can use 70 cubic litres of water and a Palestinian just 17. I haven’t checked the data. I’m asking you if this is correct.” (Akurát že po nemecky. To sa mi nechcelo hľadať ani prekladať. / Išiel na to dosť lišiacky, až sa žiada povedať židovsky. Ale možno to ani nebol zámer.) No a vtedy začal kvikot!! (Pardon, Prasiatko.) Protesty, vstávačky, odchádzačky, kriky.. skrátka, typické trafené husi na kóšer spôsob. Right-wing Jewish Home Party member Moti Yogev shouted at him, "Shame on you, you support someone who incites against Jews." Minister židovského hospodárstva Naftali Bennett na fejsbúku: "I will not tolerate duplicitous propaganda against Israel in the Knesset… and especially not in German." Nejaký posranec Moshe Feiglin z Likudu pri Schulzovom prejave ani nebol, pretože, a teraz pozor, "it is inappropriate that a speech is given in the parliament of the Jewish state in the language used when our parents were thrust into the railway waggons and in the crematoria." Ale nemecké ponorky sú im dobré. Shortly before his Knesset speech, Schulz had complained of sensitivity in Israel against criticism from Europe. "Mutual criticism is quite normal in a democracy." Tak. Názorná ukážka. Celá vec napr. tu http://www.dw.de/martin-schulz-under-fire-after-israeli-palestinian-comments-in-the-knesset/a-17427061
Buheh
Človek sa dozvie ako to teda je s tým antisemitizmom. Článok od tej najpovolanejšej, áno, Lucie Kollárovej: http://www.uzzno.sk/kto-napisal-14-000-antisemitskych-e-mailov  
1488
príčinou je slabá mediálna forsáž, anti-anti-semitizmus má slabé marketingové oné, veď dnes antisemituje celý vesmír
Le Bleu
"Bičak sa mi vo vačku otvára!" ako hovorí moja mama. "Špecialistka sa nazdáva, že jej zručnosti a skúsenosti jej umožňujú identifikovať amtisemitizmus aj tam, kde je často prehliadaný." alebo "Za antisemitské takisto považovali listy, ktoré prirovnávali správanie Izraela k správaniu nacistov tretej ríše." To je úplne špecifická diagnóza. Chcelo by to nejakú diplomovku zo psychlógie. Kontroverznú, antisemitskú... sebalikvidačnú.

nové