Nepodstatná politika (?)

Súčasná situácia má jeden silný aspekt: dáva za pravdu nám, ktorí sme sa roky o tieto veci zaujímali a tvrdili, že sú dôležité.
Teraz sa ukázalo, že tieto veci sú dôležité a reálne. Teraz, kvôli bývalej ľahostajnosti a nezáujmu davov, bude populácia prudko chudobnieť a celkovo zrejme stratí svoj štandard života. Už aj teraz, kvôli súčasnej všeobecnej neistote, svoj sebastredný spokojný život stratili takmer všetci.

Je to výrazné zadosťučinenie a potvrdenie našich svetonázorových predpokladov. Pre mňa to nie je v žiadnom prípade kolaps modelu, ale naopak návrat k realite, ktorú sa ľudstvo pokúšalo falšovať.

Zostáva pozitívna viera, že aj tieto tornáda nie sú a nebudú len márny chaos, ale svojím dielom prispejú k evolúcii ľudstva. K evolúcii jeho skutočných hodnôt.

nové