Parkinsonove zákony: ukážka Slovesko leto 2021

Pán Cyril Northcote Parkinson nadefinoval viacero "zákonov" správania sa spoločnosti, tie najznámejšie o raste byrokracie.

Jeden z Parkinsonových zákonov hovorí o tom, že pri rozhodovaní sa komisie sa venuje málo času otázkam veľkým a dôležitým - lebo tým málokto rozumie, ale sa vedú ostré boje o malichernosti a hľúposti - lebo ti epozná každý pako. Keď sa má rozhodovať o miliardách na atómové ponorky či stíhačky, odklepne sa to raz dva. Keď sa ale má rozhodnúť o prístrešku na bicykle za pár stoviek, každý mudruje a háda sa, ako by sa to malo urobiť lepšie a ako by sa dalo ušetriť pár centov.

A toto pravidlo plati o každej spoločnosti.
Keď sa jedná o dôležité veci, národ je ticho a má stiahnutý chvost. Nevie, čo by mal robiť, necíti motiváciu, aby niečo spravil. Dôležté veci sú nebezpečné, tam by mohol naraziť.
Keď sa jedná o jednoduché treťotriedne záležitosti, ako napríklad návšteva obchodu či kaviarne, otázky dovolenky pri mori či podobných bežných vecí, do toho chce každý povedať svoje. Za prvé tam niet až tak čo pokaziť, a za druhé, nenarazí sa.
Aby sme neboli len v súčasnosti, pamätáte napríklad, aký povyk spôsobilo pred pár rokmi rozhodnutie postaviť pred Národnu radu vysoký stlp s vlajkou? Nie je síce príliš jasné, na čo je stlp dobrý, ale ešte viac je je nezmyselný ten vreskot tých, čo proti nemu protestovali.
 
Aby ste rozumeli, Parkinsonove zákony a tento text nie sú až tak kritika bežného ľudu, o ktorého limitoch nemožno pochybovať, ale je to v prvom rade kritika komisií, rôznych rád a zhromaždení. Tie vydávajú predpisy a zákony o rôznych nepodstatnostiach, o veciach, ktoré hneď zajtra pri zmene situácie nebudú mať žiaden význam. To výbory a rady sa o týchto "prístreškoch na bicykle" hádajú do noci, niekedy sa priam bijú - a strhávajú do žabomyších vojen celú spoločnosť.
Nerobia to zámerné, vedené diabolským plánom - nie, je to proste ich povaha, je to ich level. Ale národ tak vyhodí na chiméry svoju poslednú energiu.
Tá bude neskôr chýbať na podstatné veci.
 
 
 
A tu je tá ukážka, ilustračný príklad z dnešnej noci - viď jednoducho tie videjká z krátkej tlačovky (oľano-smerodina). Humor potvrdzujúci Parkinsona.
 

nové