Podanie na Havrana a kvóty

Dnes mi náhodou padol do oka blog od pani  menom Iva Vranská Rojková, ktorá dala trestné podanie na Michala Havrana za osočovanie národa. Je to výborne vyargumentované, sú tam všetky možné detaily - nie, ani sám som to celé neprečítal, tak veľa toho je, ale vyjadrujem tej práci priam obdiv a odporúčam pozrieť, minimálne začiatok, zvyšok sú myslím už právnické detaily. Samozrejme, prokurátor trestné stíhanie voči Havranovi zastavil - slovenský národ nie je chránený zákonom, iba židia.

 

A keď sme pri nich, zaujala ma v tom texte ešte jedna maličkosť. V strede je nejaký historický argument a sú tam spomínané veci z Prvej Slovenkej Republiky, teda tie s tým známym odvozom neobčanov mimo územie štátu. Citujem:
 
Do problému sa vložil z nemeckej strany dokonca druhý muž zahraničnej služby nacistického Nemecka – Ernst von Weizsäcker,46 ktorý napísal Ludinovi telegram, v ktorom uviedol: „[…] diplomatickú podporu žiadanú predsedom vlády Tukom môžete poskytnúť tým spôsobom, že sa voči prezidentovi Tisovi príležitostne zmienite o tom, že zastavenie vysídľovania Židov, a zvlášť vyňatie z odsunu tých v drôtovej správe spomínaných 35 000, by v Nemecku spôsobilo o to väčšie prekvapenie, že doterajšie spolupôsobenie Slovenska na židovskej otázke tu bolo veľmi cenené."

Vysídľovanie židov na východ - nie je to ako dnes tie kvóty, ktoré majú vysídliť zo Západu nepotrebných ľudí semitského a negroidného typu?
Táto analógia ma fascinuje. Viete, že nie som priateľ lacného porovnávania súčasného stavu  Západu s fašizmom ci nacizmom, pretože je to urážlivé voči tým historickým hnutiam, ale táto tendencia, presúvať stáda ne-občanov - to je proste mimo režim, to je proste hlboká podprahová tendencia.
Ono aj keď formálne kvóty sú už na zrušenie, snaha nejako dosiahnuť prevoz státisícov hnedoidov na východ tu stále je - presne, ako v roku 1942, keď sa rozhodli pre toto riešenie vo vile pri Wannsee. Ja nechcem moralizovať, len sa skôr usmievam, či si nik túto analógiu nevšimol. Heh.
Ale zas to nechcem hádzať na nordikov, naopak, akoby som čítal návody zo Starého Zákona - "chodťe, presunte, vykántrite". Sociálne inžinierstvo vo svoje rýdzej forme, ako bolo v Berešit, tak aj v Talmude, až na veky vekov - Lenin.
 
Hm, naozaj nechcem moralizovať. Vlastne môj záver je, že keď je to taký všeobecný jav, tak by sme sa toho naozaj nemali báť. Nie ale prívozu, lež vývozu tých, čo sem nepatria.
 
A čo sa týka Havrana, takisto je záver, že by sme sa teda nemali báť nadávania a urážania rôznych národov, ako to robí on. Teda expresívne, nakopávania s rozbehom, netreba sa brániť ani živej predstave, ako kopete do tej blbej havranovskej papule. Nie, to nie je výzva na násile, to je umenie. 
A možno je to predpoveď. Bohojahwe vie. 
 
 
 

nové