Potrebujú Švajčiari asistenciu?

Mám neotrasiteľnú vieru v to, že jednotlivci aj spoločenstvá majú právo slobodne rozhodovať o svojom osude, o spôsobe vlastného života, o hodnotách, ktoré chcú vyznávať. Bez asistencie zvonka, bez zasahovania, dokonca bez komentárov zo strany tých, ktorí by sa z akýchkoľvek dôvodov chceli stavať do pozície arbitrov, kibicov a samozvaných sudcov.

 

Na druhej strane som presvedčený, že na tomto svete existuje sila, ktorá sa síce seba samu neustále všetkým ostatným podsúva ako jediná ochrankyňa slobody, ľudskosti a demokracie, ktorá je samozvaným "svetlom národov", pričom jej skutočne ciele, jej skutočná agenda, je pravým opakom deklarovaného.

Tato sila už po stáročia systematicky vnucuje ľudstvu ideologické koncepty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú príťažlivé, dokonca ušľachtilé, avšak sú vo svojej podstate deštruktívne z hľadiska evolúcie človečenstva. Deštruktívne v miere ich skutočného dopadu na ľudské spoločenstvá. Príkladom nech je kresťanstvo, komunizmus alebo liberalizmus.  Ich deštruktívnosť je zabudovaná už v ich samotnej podstate, lebo všetky z nich ignorujú nemennosť ľudskej prirodzenosti, ignorujú skutočnosť, že človek ako súčasť prírody podlieha univerzálnym zákonitostiam jej vývoja, jej evolúcie. Ignorujú zásady prirodzeného výberu a prirodzenej hierarchie. Vnucujú svetu klamstvo o tom, že všetky spoločenstva sú na rovnakom stupni ich evolúcie; chcú trestať tých, ktorí sú príliš rýchli v evolúcii, brzdiť ich rozvoj tým, že im neustále vešajú na krk bremeno starostlivosti o tých, ktorí zaostávajú. Pričom z toho vešania ešte aj robia cnosť humanizmu. Aj to zaostávanie je len ich podvod, lebo v skutočnosti "zaostávajúce" spoločenstva len žijú presne tak, ako im to ich prirodzenosť a úroveň ich vedomia predurčuje. Tým brzdia rozvoj človečenstva ako celku. Nehodnoťte ich agendu podľa toho, čo vyhlasuje za svoje ciele, ale len podľa toho, aké sú skutočne výsledky ich "snaženia". Tie výsledky samozrejme sú presne podľa ich potreby: ľudstvo v neustálom chaose, z ktorého oni môžu profitovať. Eliminácia všetkého, čo by im mohlo konkurovať, všetkého, čo by im potenciálne mohlo zabrániť v presadzovaní ich agendy, to je ich skutočná agenda. 

 

Vo Švajčiarsku si ľudia v slobodnom referende sami rozhodli, ako si chcú zariadiť svoje vlastne veci. Nikomu nikdy nič nevnucovali, nikdy neposielali misionárov do sveta, aby tam propagovali ich predstavy o hodnotách a spôsobe života, nikdy neposkupovali média v iných krajinách, aby tak manipulovali iných, a predsa ste ešte nevideli toľko zbesilej nenávisti voči tomu, ako si oni chcú riadiť svoje veci.

Vo svojom zhrození, že by Švajčiari (alebo ktokoľvek iný) mohli vytvoriť precedens, vzor pre iných, začali naši samozvaní tútori koordinovanú kampaň proti ním. Demagogicky ich obviňujú z kadečoho, klamu, manipulujú a podvádzajú. Oni, ktorí pohŕdajú prácou, obviňujú najpracovitejší národ na svete z toho, že jeho blahobyt pochádza z prace iných. Obviňujú ich zo xenofóbie (práve oni!!!!) len preto, že si ešte dlho chcú zachovať hodnoty, ktoré sa im osvedčili.

Ten, kto dobre pozná ich skutočnú agendu ani nemôže byt prekvapený z toho, čo sa deje. Taký nemusel byt ani jasnovidcom, aby dopredu vedel, že takáto kampaň príde.

Oni, ktorí sami seba prezentujú, ako jediní demokrati, jediní liberáli, vykrikujú teraz do sveta svoje žvásty o nejakom populizme, o akomsi pravicovom nebezpečenstve a xenofóbii.

Ani ich nenapadne, že Švajčiari (ani nikto iný) ich nikdy nežiadal o asistenciu pri rozhodovaní, že nikdy nemali dôvod pýtať si od nich radu, ako si oni sami majú riadiť svoje vlastne veci.

 

Oni, ktorí tak často hovoria o pluralizme, o slobode slova, o hľadaní pravdy, neustále ukazujú svetu, že medzi nimi niet jediného s vlastným názorom -všetci majú vždy na všetko rovnaký názor: Rusko je ríša zla, multikulturalizmus je dobrý (ale len pre iných), degenerácia je pokrok, atd.

Ich túžba po moci a peniazoch z nich urobili najneslobodnejších ľudí na svete. Nečudo, že práve oni prišli s takými nezmyslami, ako je "demokraticky centralizmus", čo v skutočnosti nie je nič iné, ako eufemizmus pre tyraniu. Chceli by centralizovať právo rozhodovania o hodnotách, o osude iných do svojich rúk.

 

nové