Prečo treba odmietnuť migračný pakt OSN

Globálny pakt OSN o migrácii nám rozbúril hladiny verejnej mienky i politiky a to až do takej miery, že hrozí demisia ministra zahraničných vecí Lajčáka (a v kuloároch sa už šepká o šokujúcej náhrade). Lajčáka, napriek istým objektívnym pozitívam strany, ktorá ho do funkcie nominovala, dnes už netreba šetriť. Tomuto človeku očividne nič nehovorí ani kolegialita s "domovským" SMEROM -SD a ani demokratické princípy, na ktoré sa naša spoločnosť odvoláva, keďže sa namiesto rešpektovania vôle majority občanov rozhodol prskať jed na každého kto s uvedeným paktom nesúhlasí. Obzvlášť pobavili slová o xenofóboch a zápecníkoch. Tu sa žiada opýtať, či to okrem jeho straníckych kolegov a šéfov, adresoval aj vládam Maďarska, Rakúska, Poľska, Českej republiky, USA, Austrálie, Chorvátska, Bulharska Estónska, Švajčiarska, Izraela a mnohých ďalších?

Popravde, už som i stratil prehľad o tom, ktoré všetky krajiny odmietli migračný pakt podpísať/prijať alebo avizovali, že majú voči nemu výhrady. Je ich totiž viac než dosť a stále pribúdajú. Zdá sa, že ho nakoniec v súčasnej podobe prijmú len africké a moslimské, resp. blízkovýchodné štáty, Kanada a niekoľko západoeurópskych krajín, v ktorých stále pevne držia moc prihlúpe globalistické figúrky, ktoré doteraz nepochopili, že ich videnie sveta je už čochvíľa za zenitom (Macron, Merkelbaba a pod.).

Popravde, pre Smer a predovšetkým Slovensko ako také by demisia tohto necharizmatického úradníčka, ktorému chýba normálnejší vzťah k Slovensku a s tým spojené i lepšie pochopenie domácich pomerov, bola jednoznačne výhra. Niektorí píšu o tom, že Lajčák bol pre Smer a Slovensko užitočný tým, ako vylepšoval náš obraz v zahraničí. No neviem. Ja keď si prečítam diskusie (asi prevažne) západniarov na adresu maďarského ministra ZV Petra Szijjárta, tak si skôr hovorím, že práve na takéhoto ministra by som mohol byť hrdý. Ale chápem, že niektorým viac záleží na tom, čo si myslia byrokrati z Bruselu.
 
Pochopiteľne, Lajčák sa, spoločne s proti-vládnymi splaškami typu Nko a SME, urputne snaží obhajovať tento pakt, ako sa len dá. Chápeme, veď je to aj jeho “dieťa”. Nuž, tu sa pochopiteľne núka otázka, že pokiaľ je to len formálna, nezáväzná deklarácia, slovami Petra Schutza len irelevantný politický traktát, akých OSN vypotila za tie roky stovky, potom prečo taký urputný boj o jeho podpísanie?
 
Odpoveď je buď taká, že globalisti v skutočnosti zahmlievajú jeho skutočný význam, alebo (v prípade, že veria slovám o jeho irelevantnosti) je to pre nich otázka istých princípov. A rovnako by sme mali k tomu pristupovať i my. Malo by to byť o našich princípoch a jasnom odmietnutí globalistického ducha tohto dokumentu, ako aj o ukážke jednoty a sebavedomia V4.
 
Napokon bohato stačí si všimnúť aké typy ľudí za tento pakt orodujú. Po texte takého Šebeja, v ktorom splieta čosi o "nahnedlých" odporcoch paktu si takí Nkári prizvali napríklad i “pani právničku” z Ligy za ľudské práva Števulovú. Naozaj musím bližšie túto sliepku predstavovať? Ďalší pekný dôkaz úpadku (nielen) právnického stavu. Smutné je najmä to, ako sa Lajčák nemá problém spriahnuť i s otvorenými nepriateľmi súčasnej vládnej koalície. Pochopí už konečne Fico a spol., že Lajčák bol jeho najväčší omyl?
 
Poďme si však bližšie ozrejmiť o čo tu teda presne ide. Známy youtube filozof Stefan Molyneux nedávno spravil o tomto pakte vyše hodinové, dosť vyčerpávajúce, video, ktoré odporúčam pozrieť si celé, a z ktorého by som rád vypichol zopár konkrétnych bodov.


 

1. Podstata dokumentu

 

Vieme, že globálny pakt o migrácii má byť podpísaný už onedlho, t.j. v decembri tohto roku v Marakéši. Celý názov tohto paktu znie Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.
 
Je pravdou, že z právno-technického hľadiska nejde o záväzný dokument pre vlády. To je aj hlavný argument jeho obhajovateľov. Nezáväznosť dokumentu môže znamenať napríklad to, že i v prípade podpísania by jeho obsah nemal byť vynucovaný zo strany medzinárodných súdov. To však neznamená, že nemá žiadnu právnu silu a že by sa v budúcnosti nemohli na jeho základe vytvárať medzinárodnoprávne zvyklosti. A tie jednoznačne patria k prameňom medzinárodného práva, ktoré budú zohľadňovať i súdy.
 
Predovšetkým si treba uvedomiť, že dookola omieľaný argument jeho nezáväznosti je istým odvádzaním pozornosti. Takýto pakt totiž môže dobre poslúžiť ako „slippery slope“, pričom jeho cieľom je vytvoriť istý spád, resp. ešte zrýchliť globalizačný proces a akceptáciu jeho princípov, tak aby v budúcnosti bolo možné pristúpiť aj k záväznej rezolúcii. Áno, takto pomaly a postupne to funguje nielen v medzinárodnom práve.
 
Poďme sa teda lepšie pozrieť čo tento rámec či pakt obsahuje. V odseku č. 14 pod názvom "Jednota účelu" pakt ustanovuje nasledovné:

"Zaväzujeme sa pokračovať v multilaterálnom dialógu v rámci Organizácie Spojených národov prostredníctvom pravidelného a účinného mechanizmu kontroly a hodnotenia a zabezpečiť, aby sa slová v tomto dokumente premietli do konkrétnych aktivít v prospech miliónov ľudí v každom regióne sveta."

Z uvedených slov teda jasne vyplýva, že ide o trans-národný alebo globálny dokument. Fajn. Pozrime sa teda ešte raz na krajiny, ktoré odmietli podpísať tento pakt. Patrí sem: USA, Austrália, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Chorvátsko, Bulharsko, Estónsko a Izrael. Nepodpísanie paktu avizoval aj poľský premiér. Na Slovensku sa k paktu vyjadrilo negatívne už 5 politických strán vrátane vládnej strany Smer a to priamo slovami jeho predsedu Róberta Fica. Premiér Pellegrini zatiaľ prisľúbil, že „Slovensko v tejto oblasti neprekročí „určité línie“, čo vie aj samotný Lajčák.“ Zároveň by rád videl v tejto otázke konsenzus. Takže ak nepočítame Lajčáka a extrémistický Híd, tak konsenzus tu už dávno je – taký, že pakt v súčasnej podobe odmietame.
 
Všimnite si teda, že tu máme celkom slušný počet krajín, ktoré povedali "nie" alebo sa chystajú povedať "nie" tomuto paktu. Ako vidíte nemusí to v skutočnosti byť až taká veda. Krajiny stále fungujú ako predtým, nič hrozné sa nestalo. Niekedy naozaj stačí povedať len obyčajné nie. Zvyknime si teda častejšie povedať toto slovo a nepodliehať nátlakom.
 
Tento rámec ďalej uvádza, že "upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva."
 
To znamená, že ide o kontrolu migrácie, kontrolu kto môže prísť do danej krajiny a kto nie. Avšak rozhodnutie o migrácii pakt akoby odsúva smerom od národných štátov a prenáša ho na nevolenú byrokraciu OSN.
 
Pristavme sa ešte raz pri názve paktu. Celý jeho názov je "Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii."
 
Zaujímavé je predovšetkým slovné spojenie "legálna migrácia". Vyjasnime si to. Migrácia nie je nikdy legálna, pojem pre legálne konanie má byť imigrácia (aj slovníky vám hovoria o rozdiele). Áno, imigrácia je legálna v istých prípadoch, obzvlášť ak má ísť o prenasledovanie napr. pre náboženskú vieru, politický svetonázor, rasu, etnicitu alebo sexuálnu orientáciu. Pokiaľ je niekto perzekuovaný vo svojej krajine, tak má právo prejsť do inej krajiny a požiadať o azyl ako utečenec. Migrant ale nie je to isté čo utečenec. Dokonca i v čase vojny, napr. občianskej vojny v danej krajine, platí, že treba zostať v prvej bezpečnej krajine, do ktorej sa dostanete, aby ste boli považovaní za utečencov - nie prejsť 5-6 krajín a ešte si vyberať, že vy chcete ísť konkrétne do Nemecka alebo Švédska kvôli vyšším sociálnym benefitom. Migrácia v takomto zmysle je jednoducho ilegálna. Nemôžete len tak prekročiť hranice štátu s tým, že tu chcete žiť bez istého druhu povolenia alebo bez toho, aby tu bol istý kontext, ktorý z vás robí utečenca.
 
Predstavte si, že by OSN predstavila dokument pod názvom "Globálny rámec o bezpečných, riadených a legálnych daňových únikoch." Daňové úniky sú ilegálne rovnako ako i migrácia. Ale OSN sa v podstate pokúša urobiť migráciu legálnou prostredníctvom supra-nacionálnej byrokracie.
 


2. Čo v tomto dokumente chýba

 
Pochybnosť tohto globálneho paktu spočíva najmä v tom čo v ňom nie je uvedené a malo by byť. Mnohí môžu byť pobúrení tým, čo je v dokumente uvedené, ale ak sa budete sústrediť aj na to, čo v dokumente bezpodmienečne malo byť zakomponované a nie je, potom z toho vyjde ešte horšie.
 
Takže čo všetko nám tu chýba:
 
1. Absolútne žiadna konzultácia s domácimi populáciami v Európe i sev. Amerike.
 
78% európskych občanov chce prísnejšiu ochranu vonkajších hraníc. 68% Európanov sa tiež vyjadrilo, že sa silne alebo mierne bojí afrických migrantov prichádzajúcich masovo do Európy. Aj pokiaľ ide o islam, tak 70% Európanov má za to, že zvyšujúci sa počet moslimov v Európe predstavuje problém. Z čisto štatistického hľadiska ľudia majú samozrejme dobré dôvody sa báť. Od roku 2010 migrovali do Európy milióny Afričanov, takže máme relatívne dosť dát, s ktorými môžeme pracovať.
 
Ale utekajú títo migrant pred vojnou či ťažkým prenasledovaním? Aj väčšina Európanov dnes verí, že migranti prichádzajú do Európy skôr v dôsledku príťažlivosti sociálneho štátu, t.j. ekonomických benefitov, ktoré im Európa ponúka. Benefity ako zdravotná starostlivosť zadarmo, vzdelanie zadarmo, štátna podpora v nezamestnanosti, štedrá materská, atď, atp., skrátka sociálna stabilita sú pre nich mimoriadnym lákadlom.
 
Takže tu máme stovky miliónov ľudí živoriacich v krajinách tretieho sveta, ktorí, ak by mohli, by okamžite migrovali na Západ.
 
Samozrejme je tu istý “argument” alebo skôr idea, že kvôli nízkej fertilite Európanov (pod záchovnú hodnotu 2.1) potrebujete priniesť do Európy množstvo ľudí z tretieho sveta, aby tí následne zarábali na dôchodky starej generácii ako aj ďalšie sociálne benefity. Je to úplne falošná predstava. To nie je ani len zlý argument, ale vyslovene “anti-argument”. Ak sa pozrieme napr. na holandskú spoločnosť každý jeden moslimský imigrant ju stojí vyše 1 150 000 dolárov. Náklady na migrantov v Nemecku zase presiahli 86 miliárd dolárov behom 4 rokov. V Nemecku 12 Nemcov musí pracovať, aby platili dane financujúce len 1 migranta. Takže myšlienka, že masová migrácia z krajín tretieho sveta môže byť pozitívom pre ekonomiku je absurdná.
 
Kto normálny by niečo také chcel? Nie je tu žiaden benefit, len množstvo nákladov, množstvo nestability, množstvo teroristických útokov a znásilnení. Toto sú len fakty, ale nevidno, že by sa ich dotyčný dokument snažil nejako reflektovať.

2. Absencia akýchkoľvek implementačných plánov - je to len zoznam želaní, nič viac.
 
Tento pakt je len akýsi “wish list” odtrhnutý od reality, fantázia o tom, že ak urobíte to a to, tak dôjde k akémusi zázraku. Ale nie sú tu žiadne špecifické plány pre implementáciu, nič konkrétne.

3. Žiaden plán, pokiaľ ide o platenie miliardových nákladov migrácie.
 
Ak tu máme fenomén schopný skonzumovať 15 či 20% vládneho rozpočtu, tak treba jasne uviesť, čo sa bude škrtať, aby sme to mohli utiahnúť. Ale nič také sa neuvedie, keďže tento pakt akoby počítal s akýmsi nekonečným peňažným scenárom. Globalisti si asi myslia, že peniazu sú niečo ako vzduch alebo rastú len tak na stromoch. Aspoň teda taký dojem vzbudzujú. A ak sa pokúsite priniesť do diskusie matematiku a realitu narazíte na de facto náboženský kult – kult "nekonečných peňazí".
 
4. Dokument vôbec neadresuje skutočnosť, že masová migrácia dnes prebieha len jedným smerom.
 
Poznáte nejakého Slováka, ktorý by plánoval emigrovať do Somálska alebo Iraku či Afganistánu? Problém nie je ani tak v migrácii, ale skôr v jednosmernej ceste – dobre vieme odkiaľ a kam. Ale pakt opäť nijako neadresuje očividnú skutočnosť, že globálna migrácia v drtivej väčšine prebieha z juhu na sever, z tretieho sveta do prosperujúcich krajín Západu.

5. Dokument sa vôbec nevenuje problematike chorôb.
 
Tvorcom paktu úplne uniklo, že masy migrantov z tretieho sveta často nie sú zaočkované a nesú v sebe choroby, ktoré sú veľmi nebezpečné a obzvlášť škodlivé pre lokálne populácie, najmä deti. Asi všetci sme počuli o tom, aký drastický dopad mali napr. osýpky či kiahne prinesené Európanmi na amerických Indiánov, ktorých imunitný system bol odlišný. Skutočnosť, že migranti môžu mať v sebe HIV alebo rôzne prudko nákazlivé patogény voči ktorým môže mať lokálna populácia slabú, ak nie žiadnu, obranu, nie je pre tento pakt vôbec problém hodný adresovania.
 
6. Absencia záujmu adresovať čo i len najzákladnejšie infraštrukturálne deficity či výdavky – elektrina, cestovné náklady, bývanie, doktori, vzdelávanie, prekladanie, atď.
 
Ak sa pozriete na krajiny ako Libanon, kde žije dnes pomerne veľa utečencov alebo teda migrantov, tak len náklady na elektrinu tu idú vybuchnúť. Ak tu budeme mať milióny a milióny ľudí z tretieho sveta prichádzajúcich do Európy je tu vôbec dostatočná elektrická kapacita pre nich? Máme dostatok ubytovní, doktorov, prekladateľov, vzdelávateľov, sociálnych pracovníkov, atď.? Opäť, nič z toho tento dokument neadresuje. Áno, tento dokument musí byť účelovo abstraktný a vágny, pretože len čo by začal riešiť konkrétne implementácie, tak by musel uviesť i konkrétne praktické reštrikcie pre fantázie, ktoré charakterizujú obmedzené mysle centralizovaných byrokratov.
 
7. Absolútne žiadna obava zo zvýšenej kriminality a zo zvýšenia nákladov na bezpečnosť.
 
A k nim určite dôjde v súvislosti s migráciou z tretieho sveta. O tom ani trochu nepochybujte.

8. Žiaden plán stropu pre úroveň migrantov.

Koľko migrantov je už príliš veľa migrantov? Akú hornú hranicu migrantov treba stanoviť? Pochopiteľne, že ničoho takého sa nedočkáme, lebo by to opäť prinieslo aspoň základný zmysel pre realitu do tohto dokumentu, ktorý však musí byť čo možno najabstraktnejší.
 
9. Žiadna zmienka o Izraeli. Nemal by mať Blízky východ otvorené hranice, aby tak zredukoval risk?
 
Izrael sa predsa nachádza na Blízkom východe a množstvo migrantov pochádza práve z oblasti Blízkeho východu, takže Izrael by mal byť určite v dokumente spomenutý ako úžasné miesto kam títo migrant môžu prísť. Taktiež sa patrilo spomenúť, že Izrael by určite mal otvoriť svoje hranice, aby zredukoval riziko cestovania do Európy. Do Európy je to predsa ďalej, je to viac nebezpečné, musíte sa preplaviť morom. Izrael by bol bezpečnejšou stanicou. Navyše to, že Izrael nebol spomenutý môže viesť k istým konšpiračným teóriám, ktoré sa tvorcom dokumentu rozhodne páčiť nebudú.


Záver

 
Na záver som si pre vás prichystal najväčšiu chuťovku v celom pakte. Tu ju máte:
 
"Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií."

A sme doma. Takže spravodajstvo médií a informácie na internete. Čo všetko tam môže spadať? Blog, komentár na FB, video, youtube kanál, čokoľvek podobné. Pakt ďalej uvádza, že treba vyškoliť profesionálov používajúcich tú jedinú "správnu" terminológiu, aby sme boli viac citliví k otázke migrantov. Ešte viac pobaví spomenutie výrazov ako xenofóbia, rasizmus a neznášanlivosť. Čo presne si pod tým máme predstaviť? Pakt tieto pojmy nijako nedefinuje. A čo si budeme nahovárať? Dobre vieme, aké časté sú dnes obvinenia z rasizmu a xenofóbie a ako absurdné mnohé z týchto obvinení môžu byť. Zastavenie materiálnej podpory? A to má byť zase čo? Pekne tu vidieť, že to je celé len prázdna kontrola, ktorá má za cieľ umlčať akéhokoľvek kritika masovej migrácie.
 
Treba ešte pokračovať? Nemyslím si. Dali by sa napísať celé stohy papiera o tom v čom všetkom tento dokument zlyháva. Máme tu teda pred sebou len ďalšiu peknú ukážku sociálneho inžinierstva globalistov a ich prisluhovačov. Pakt používa jazyk, ktorý je vzhľadom na migračnú krízu, s ktorou zápasime od r. 2015, jednoducho nevhodný, a preto by sa nikto nemal čudovať obavám, ktoré vyvolal. Jeho veľkým nedostatkom je i to, že upravuje len práva migrantov a vôbec sa nezmieňuje o povinnostiach. Zároveň opomína práva národných štátov a svojim jazykom podsúva, že migrácia je skôr pozitívny fenomén. Samozrejme, že nie všetko, čo sa v ňom spomína treba odmietať. Je jasné, že mnohé v ňom uvedené je už dávno implementované do nášho právneho poriadku. Ale tých nedostatkov je jednoducho príliš mnoho. Dovolím si teda zhrnúť, že je to len obyčajný paškvil šitý horúcou ihlou, ktorý by žiadna rozumná vláda nemala dovoliť podpísať, resp. prijať. Pevne teda verím, že slovenská vláda to vidí podobne ako ja i väčšina občanov SR.
 
Zdroje:
 
 
0
Roland Edvardsen

Pri nej som sa chcel pôvodne naozaj viac rozpísať, ale radšej som sa ovládol - mohlo by to totiž dopadnúť podobne ako keď píšem o maturantke - šľapke Nicholson (to, že to asi nerobila oficiálne ešte neznamená, že nie je). :-)

Dnes sa všetci smejú z Danka, ale ten predsa vykonával aspoň štandardnú advokátsku prax. Ale čo bude robiť typická trafená "pipina", ktorá tiež študovala právo, ale nemá na to robiť štandardnú právničinu? Hádate správne - "aktivizmus" v ľudskoprávnej mimovládke. Neskutočne patetický životopisný profil: https://www.hrl.sk/sk/o-nas/ludia/zuzana-stevulova-predsednicka-

senil

Pravda. Všetky krajiny V4 okrem Slovenska to odmietli. Mali by sme to odmietnuť tiež! Tento pak nič nerieši, iba motivuje k migrácii.

http://www.epshark.cz/clanek/1232/globalnim-paktem-otevirame-migracni-pa...

slaven1

- Poliaci podpísali 20 ročný kontrakt na dovoz LNG z USA https://www.ft.com/content/5272ba76-d1df-11e8-a9f2-7574db66bcd5

- Plyn je drahší ako z Ruska. Hlavne že diverzifikujú od "nespoľahlivého" ruského dodávateľa.

- Na MZV Ruska opätovne poukázali, že je to plyn, ktorý USA nakupujú z Ruska (Yamal). https://cz.sputniknews.com/byznys/201811198506449-plyn-lng-usa-rusko/

- Robia to nepriamo, cez prostredníkov (francúzska Engie) https://en.wikipedia.org/wiki/Engie

- Nemecko dostavuje Severný prúd 2 a zároveň zahájilo stavbu terminálu na dovoz skvapalnené plynu z Yamalu (cez USA :-) http://fortune.com/2018/09/19/germany-us-russia-liquefied-natural-gas-te...

- USA naplno kešujú svoje kolónie

- Bulharské elity sa hlboko ohli pre USA a plynovod obchádzajúci vydieračov na Ukrajine ide cez Turecko. Na Slovensko má doraziť v 2022 cez Bulharsko, Srbsko (2020) a Maďarsko (2021) https://cz.sputniknews.com/slovensko/201811228521699-turkish-proud-slove...

- V zbrojárskom odvetví je tohtoročný hit S400 (Kúpilo Turecko, India, Čína)

Náhodný okoloidúci

Pekne zrozumiteľne rozpísané a vyargumentované.
Ale "oni" majú plán a na nich žiadne argumenty neplatia.

A treba mať stále na mysli jedno - súčasný azylový systém vznikol v úplne iných spoločenských podmienkach a mal by sa prepracovať, ale nie podľa predstáv slniečkárov.

Čo sa týka Somálska, predstavujem si to takto:
Prídem do Somálska, bez pasu, bez víz, bez akýchkoľvek dokladov, vyhlásim sa za migranta a somálska vláda sa o mňa bude musieť postarať, poskytnúť mi zadarmo ubytovanie, jedlo, vzdelanie, lekársku starostlivosť, právnické služby, a samozrejme, beztrestnosť v prípade, že by som sa NÁHODOU z neznalosti pomerov a kvôli odlišnej kultúre dopustil nejakého priestupku.
Kto sa ku mne pridá? :D

Roland Edvardsen

Díky, N.O. Som rád, že sa ešte nájdu ľudia, ktorí sú ochotní čítať aj dlhšie texty. Máš pravdu, že na globalistov žiadne argumenty platiť nebudú, ale čo je ešte horšie, tak oni sa hlavne vyhýbajú tomu, aby ich počuli. Pozerám práve Lajčáka u Závodského a je to celkom des. Takže ten vajčák tvrdí, že v USA, Austrálii, Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Izraeli, atď., atp. vládnu extrémisti. Ba dokonca i Smer je pre neho už na úrovni krajnej pravice. Neuveriteľné...Závodský samozrejme tiež otrasný. Ak by tam bol nejaký schopnejší moderátor, tak by ten Lajčákov bullshit rozmetal raz dva. 

Norman

je v podstate klasický prestitút. Taký ten aktívny.
Som si to pustil - aj keď lajčák je zmrd, Závodský je ešte odpornejší typ, prestitút, odporné počúvať.

V otázke Paktu platí to, čo aj všade: aj keď som ťa osobne vyzval, aby si to sem zarchivoval, lebo si to pekne zhrnul, aj tak s oponentami nefungujú argumentácie. Sú tu proste dva tábory a rozhodne to, kto je silnejší.

Zdá sa, že na Slovensku sa to tiež podarí odmietnuť. Ale dôvod je to, že odmietavý tábor je proste silnejší.

Náhodný okoloidúci

Rozhovor som nepočul, len čítal výcuc z rozhovoru Lajčáka pre rádio Expres na HS.
https://www.hlavnespravy.sk/lajcak-vytiahol-vlastnych-tvrde-obvinenie-vy...
Takže xenofóbia? Tak som xenofóbny. No a čo? :D

Kto má u riti, čo si kto o ňom myslí, dosiahol nebezpečne vysokú úroveň osobnej slobody. Držme sa toho, priatelia, a buďme hrdí na svoju xenofóbiu. Práve tá našich praotcov a naše pramatere chránila pred Turkom. Aj keď nebolo to bez obetí.

mino

po vojnových štváčoch, ktorých sa posledné dni nakotilo neúrekom, aby sme, ako povedal Ernest Hemingway "Verím, že všetci tí, ktorí ťažia z vojny a prispeli k jej vzniku, budú zastrelení hneď v prvý deň občanmi svojej krajiny" ...ich nemuseli strieľať. Nestoja za to.

nové