Proti islamizácii Európy a imperializmu USA

Tlačová správa.
Bolzano, 24. august 2015

Dňa 12. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční celonárodný občiansky protest s názvom “Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA”. Účasť potvrdili aj hostia z Čiech, Belgicka, Srbska, Rakúska a Poľska.

12. 09. 2015 sa v Bratislave pred Hlavnou železničnou stanicou uskutoční ďalšie pokračovanie protestov proti islamizácii Európy. Agresívna politika Spojených štátov vo svete naďalej ohrozuje stabilitu a prosperitu Európy. Nezabúdajme, že sa práve vojenské jednotky USA opakovane zúčastňovali na intervenciách, ktorých výsledkom bolo zväčša zbytočné krviprelievanie a nestabilita dotknutých krajín.

Aktuálny masový príliv afrických a moslimských imigrantov do Európy je ich priamym dôsledkom. Ako Slováci, Slovania a Európania preto jednoznačne odmietame novodobé imperialistické snahy a vojenské provokácie USA.12. septembra vyjadríme náš nesúhlas s aktuálnym vývojom v Európe.

Organizátori protestu z 12. septembra ďalej žiadajú:

1. Žiadame NR SR a vládu SR aby vyhlásili Slovenskú republiku za neutrálny štát.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov Aliancie.

Ako zámienku na rozširovanie svojho vplyvu používa veľmi nebezpečnú vojnovú propagandu, aktuálne najmä v súvislosti s podporou ilegálneho režimu na Ukrajine, ktorá vedie ku eskalácii napätia medzi európskymi štátmi a Ruskou Federáciou a Čínou.

Servilnosť NATO voči zločinnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Preto žiadame, aby sa Slovenská republika pridala k neutrálnym štátom akými sú napríklad Rakúsko, Švédsko alebo Švajčiarsko.

2. Žiadame novelizáciu zákona o referende.

Nie je mysliteľné, aby vôľa väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky bola vládou, NR SR a prezidentom SR ignorovaná tak, ako sa stalo v prípade referenda o imigrantoch v Gabčíkove. Žiadame, aby výsledky referenda boli pre NR SR, vládu SR a prezidenta SR záväzné a mali silu zákona.

3. Žiadame vládu SR, aby prestala s dočasným umiestňovaním imigrantov na území našej vlasti.

Slovenská republika nemá pozitívne dejinné skúsenosti s dočasným rozmiestňovaným kohokoľvek na našom území. Aj po roku 1968 mali byť sovietske vojská rozmiestnené na území Slovenskej republiky iba dočasne a nakoniec z toho bolo dlhých 23 rokov.

Požadujeme, aby Slovenská republika aj naďalej uplatňovala prísnu azylovú politiku, tak ako doteraz. Každý dobrý hospodár si chráni svoje a tak musíme k nášmu štátu pristupovať aj my, Slováci.

K uvedeným požiadavkám organizátori zvolávajú tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční taktiež dňa 12. 09. 2015. Miesto a čas konania tlačovej besedy bude vhodným spôsobom a včas verejnosti i médiám oznámený.

Za organizačný tím:

Lukáš Kopáč
lukas.kopac@azet.sk
Tel.: 0039 3457 843 721

 
Autor: 
téma: 
peto

demokraticky, liberalny a pokrokovy versammlungsverbot fuer alle...zatial su ti nemci zasa krocik pred nami...

http://www.welt.de/politik/deutschland/article145725422/Polizei-kapituli...

Norman

Od piatka poobedia do pondelku rána v Heidenau je zakázané akékoľvek zhromaždenie pod holým nebom.
No, to má ta demokracia zaujímavé spôsoby. Demonštrovať je povolené, ale iba dovtedy, kým demonštrujete za. To do pekla aj Stalin bol demokrat.

Otázka je, či to niekto dodrží. Keďžé policajné zložky "nie sú v stave zaistiť situáciu", tak ju nedokážu ani zastaviť, nie?

Buheh

Zhromaždenie imigrantov nevadí. Ale keby to bolo zhromaždenie nasratých občanov, ktorým sa čosi nepáči na systéme, to by bolo iné.