Segregačné múry

V SME ma upútal nadpis článku v rubrike Z Domova: Segregačné múry chcú zakázať.Viac na: 
Ako ste si všimli, ja nie som predpojatý a často nabádam k tomu, aby sme si brali príklad z konania svetla medzi národmi alebo aspoň z konania svetla na kopci - v oboch prípadoch ide o nepostrádateľné, výnimočné a vyvalené národy. Preto si myslím, že u nás zákon o zákaze segregačných múrov neprejde. Však to by bol precedens! A čo potom tie jestvujúce múry v Palestíne či Mexiku?! 
Som zvedavý, že ak takýto zákon u nás prejde, čo na to povie Ústavný súd. Podľa zdravého rozumu je totiž neodňateľným právom vlastníka pozemku ohradiť sa múrom - alebo inou analogickou prekážkou, ktorá má brániť prieniku nežiaducich zlovoľných narušiteľov. Inými slovami, keď majú právo stavať múry svetlá medzi národmi a na kopci, majitelia rančov na Záhorí, honosných víl na Strmých vŕškoch a inde, tak v duchu ideálov rovnosti, pravdy a lásky víťaziacej nad lžou a nenávisťou majú takéto právo aj ostatní ľudia. 
 
Buheh

druhu Homo Sapiens je tá, že sa umravní, začne jednať zmysluplne a zodpovedne voči planéte, ktorú obýva/vybývava. A to je možné iba tak, že jeho jedinci medzi sebou budú mať férové, jasné a všetkým zrozumiteľné pravidlá hry. Nuž a tieto pravidlá hry budú spočívať najmä a predovšetkým v ujasnení: odtiaľto potiaľto je moje územie a za ním je tvoje.

Teda nejaká verzia plotov a múrov. To je jediná šanca pre budúcnosť. Nemusia byť vždy hrubé fyzické – ale kde treba, tak tam áno, aj tie hrubé.

Tak ako človek má prirodzené právo na sebaobranu, mal by mať aj prirodzené právo na svoj múr, ktorý ho ochráni.

1488

Ak má mať niečo budúcnosť, tak pokoj a kľud - to je merito čohokoľvek. Či tam sú aj virtuálne múry a teritóriá, tak to neviem.
Pravidlá sú jednoduché, nazvem Grigoriyho slovníkom - byť gazdom. Kultivovať a pestovať - taká kalokagatia vesmíru. To len tak abstraktne..

nové