Sionizmus na Slovensku

V slovenskom politickom diskurze začínajú byť diskutované termíny a témy, ktoré ešte nedávno boli tabu. Napríklad predvčerom poslanec Milan Krajniak napísal článok, v ktorom sa zamýšľa nad tzv. "sionistickým sprisahaním", aby rýchlo dospel k záveru, že nič také nejestvuje.

 

V prvom rade, "sprisahanie" je príliš lacný podpásový pojem. Podsúvať detinské predstavy o spiklencoch v maskách či s dýkami je nefér. Pám Krajniak by určite ani komunistické aktivity boľševikov pred rokom 1917 neoznačil smiešnym pojmom "sprisahanie", alebo áno? A predsa jestvovalo také hnutie a rozvrátilo jednu z najmocnejších ríš tej doby. Hovoríme preto nie o "sprisahaní", ale povedzme o "hnutí".

 

Úvaha pána Krajniaka spočíva na prezentácii dvoch známych židov: Benjamína Netanjahua a Georga Sorosa. Krátko popisuje ich životopis a na základe toho, že sa tieto osoby výrazne politicky líšia chce "ukázať, že celosvetové židovské sprisahanie nemôže fungovať".

Tu sa musíme najprv zastaviť pri pochybnej logike. Nik predsa netvrdí, že spomínané sionistické hnutia zahrňujú všetkých židov a že všetci židia v nich sú jednotného názoru. Nik ani nehovorí, že existuje naozaj len jedno sionistické hnutie - prirodzene, že je  viacero podobných hnutí a skupín.  A tak ako platí, že nezahrňujú všetkých židov,  tak platí, že k nim patrí aj mnoho nežidov.

 

Citujem konkrétne:

"Protipóly Netanjahu a Soros názorne dokazujú, že celosvetové sionistické sprisahanie nie je možnéAj Židia sú totiž ľudia, rovnako ako Slováci, Česi, Maďari, Nemci alebo Rusi. Nájdeme medzi nimi dobrých aj zlých ľudí, múdrych aj hlúpych, liberálnych neomarxistických bláznov aj realistických konzervatívcov".

Z toho nejako vyplýva, že nejestvujú napr. ruské nacionalistické hnutia? Nejestvujú nemecké nacionalistické hnutia? Nacionálny socializmus a NSDAP je zrejme fikcia, lebo Goering bol veľký až tlstý letec a bonviván, polovník, kdežto Goebels bol chudý krívajúci intelektuál so slabosťou na ženy - ich rozdielnosť dokazuje, že nemecké nacionalistické hnutie nie je možné? A bez akejkoľvek irónie - aj životopisy aj politické názory mali rôzne.

 

Tu by vlastne naša oponentúra článku poslanca Krajniaka mohla skončiť, lebo jeho jediný argument je vyvrátený.

Ale pozrime sa aj na ďalšie vyslovené názory.

 

"Mimochodom, z uniknutých mailov vyplýva, že Soros má na Clintonovú pomerne silný vplyv. Ale Netanjahu neriadi Trumpa a ani Trump neriadi Netanjahua"

Pán Krajniak uznáva, že Soroš má na Clintonovú vplyv. No a určite to nebude len ona, ale aj iné osoby a vrstvy americkej administratívy, na ktorú má Soroš vplyv. A určite to nebude iba on, ako jediný vplyvný žid, ktorý má vplyv na USA. Na tomto fakte nič nezmení, že súčasný nový prezident (povedzme) nie je podobne ovplyvňovaný Netanjahuom. Na vyvrátenie vplyvu izraelských, sionistických síl na USA by bolo potrebné vyvrátiť množstvo dôkazov svedčiacich naopak o tom, že je ohromný. Dnes o ňom už nik nepochybuje, dnes ho nevyvracajú ani samotní Američania či samotní židia.

 

"Odhliadnem teraz od toho, že kritika štátu Izrael býva často len maskovaným antisemitizmom"

Ja od toho neodhliadnem a pýtam sa, čo znamená "maskovaný" a čo znamená "antisemitizmus". Je kritika NSDAP často len maskovaným antinemectvom? Pre nenávisť voči Nemecku nie je ani termín vytvorený, ale pri akejkoľvek téme okolo židov a sionizmu či Izraelu sa hneď vyťahuje nedefinovaný "antisemitizmus". To je príliš lacné.

 

Následne poslanec Krajniak vysvetľuje, prečo vlastne miluje Izrael. Sú to tie staré známe veci, ako Izrael zavodnil púšť a ako "postavil mrakodrapy", a ako úspešne existuje na burze NASDAQ.

Nik nechce nikomu brať právo mať rád čokoľvek. Nie je namieste ani kritizovať izraelské úspechy či spomínať jeho neúspechy - na mieste je sa spýtať, ako Krajniakov osobný obdiv voči Izraelu je argumentom, že nejestvuje rozsiahle sionistické hnutie? Pretože Izraelci sú povedzme snaživí a šikovní nejestvuje žiadne nadnárodné politické hnutie charakteristicky budované na judaistickej ideológii?

Ďalej pán poslanec kritizuje okolité arabské krajiny. Znova platí predošlá otázka - ako úroveň blízkovýchodných štátov čokoľvek dokazuje o stave vnútornej politike štátov západu, najmä USA a jestvovaniu či nejestvovaniu sionizmu?

 

"S kým má Slovensko na Blízkom východe spolupracovať? Podľa mňa s tými, s ktorými máme spoločné civilizačné korene, spoločný politicko-ekonomické systém a spoločné záujmy"

Je to opäť mimo témy sionizmus. Len chcem poslanca upozorniť, že s Izraelom nemáme spoločné civilizačné korene, nemáme ani spoločný politicko-ekonomický systém, ale najmä nemáme vôbec spoločné záujmy. Nech nepodlieha ilúziám. Nech sa nepokúša hrať na naivného. Prirodzene, s islamskými štátmi máme po nedávnom vývoji tiež málo spoločného, s tým súhlasím, ale to neznamená, že sa máme vrhnúť k nohám Izraelcov a ich rôznych spolupracovníkov.

 

"Izrael je náš jediný spojenec na Blízkom východe. Zo všetkých ostatných krajín blízkovýchodného regiónu do Európy prichádzajú ľudia, ktorí sú pre nás bezpečnostným rizikom. Z Izraelu prichádzajú do Európy investície"

Izrael nie je náš spojenec a jeho "investície" u nás sú podozrivé a pre nás nevýhodné. To by mali poslanci vedieť.

 

"Máme tu na Slovensku ľudí, ktorí na jednej strane broja proti islamskému terorizmu a súčasne broja proti Izraelu, ktorý s islamským terorizmom bojuje"

Izrael proti islamskemu terorizmu nebojuje, Izrael islamsky terorizmus roznecuje, podnecuje. A to za prvé svojou agresívnou politikou a za druhé aj priamo svojou podporou radikálnych islamistov, napríklad aj ISIS.

 

"Na jednej strane chcú bojovať proti islamskému ohrozeniu, ale súčasne tlieskajú palestínskym teroristom, ktorí zabíjajú izraelských civilistov. Takíto ľudia – najmä kotleby, ale nielen oni – to podľa mňa nemajú v hlave celkom usporiadané. Takíto ľudia sú nespôsobilí riadiť štát, pretože vykazujú veľkú chybovosť v prístupe k realite"

Tu pán poslanec Krajniak naozaj stratil rozvahu a dôstojnosť. Urážky a ničím nepodložený výsmech nepatria k takejto vážnej debate, zvlášť, keď hovorí o svojich poslaneckých kolegoch.

 

Ďalšie posledné tri odstavce venuje poslanec opakovanému vyjadreniu svojho obdivu voči štátu Izrael. Nuž áno, o tom už nepochybujeme - ale nie je to práveže priveľa? Veď pán poslanec len potvrdzuje naše varovanie, že je tak posadnutý slepým vzťahom k Izraelu, že nevníma zločiny tohto štátu, ale že hlavne nevníma akékoľvek zásahy sionistických sil u nás doma. To je veľmi nebezpečný postoj na poslanca, ktorý prisahal vernosť Slovenskej republike.

 

Pán Krajniak vo svojom článku zostal dlžný definície toho, čo chce poprieť. Aby sme aj jemu umožnili nabudúce viesť diskusiu na vyššej úrovni, popíšme znova, čo naozaj sionizmus je.

 

Sionizmus je v prvom rade politická ideológia založená na židovskom náboženstve.

 

Každé náboženstvo má či môže mať svoje politické odrody, a to rôzneho druhu. Napríklad katolicizmus mal aj svojich jezuitov, aj svoje chudobné mníšske rády aj svoje vojská, ktoré v čase jeho slávy výrazne pôsobili na politiku sveta. A ešte aj dnes nik nepochybuje, že katolicizmus je vážna politcká entita, výrazný politický faktor. Nik nehovorí výsmešne o "katolíckom sprisahaní" - ale o katolíckom hnutí a jeho politických vplyvoch nik nepochybuje. Ako teda môže niekto racionálny pochybovať o židovskom politickom vplyve?

 

So židovstvom je to proste analogické. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia, keď sa židom podarilo prelomiť obranné mechanizmy západnej spoločnosti, najmä v Anglicku, Francúzsku a Nemecku,  vznikli zákonite rôzne politické hnutia a spolky, na jednej strane za záujmy židovstva, a na druhej strane snažiace sa tieto nové židovské sily využiť pre seba. Pre tieto hnutia sa zaužíval pojem sionizmus (podľa starozákonnej hory)..

Do povedomia širšej populácie vošiel sionizmus vtedy, keď pod vplyvom národných hnutí 19. storočia aj sionisti začali vytvárať politický tlak na vytvorení svojho vlastného národného štátu Izrael. Mnohí preto spájajú sionizmus len s týmto hnutím, so získaním Palestíny - ale to je len jeden čiastočný ciel sionizmu a chápať ho takto by bolo podceňovanie jeho zámerov. Podobne, ako islamizmus nemá za účel len nejaký jeden fundamentalistický štát niekde na Blízkom východe, ale jeho cieľom je čo možno najširší celosvetový Kalifát, tak aj sionizmus má ciele oveľa väčšie, ako okupovať staré historické miesta okolo Jeruzalema.

 

Ako sa všeobecne vie, židia sa označujú za "vyvolený národ".  Tento výraz je len odrazom množstva xenofóbnych a ponižujúcich (rasistických) vyjadrení v ich kmeňovom náboženstve, zameranom nepriateľsky voči iným národom - či už ide o ich bratov Arabov alebo vzdialených Európanov. V odborných textoch sa hovorí oprávnene o židovskom supremacizme. Je to viera, teória, doktrína, že židia sú nadradení iným a majú získať nadvládu v každom možnom aspekte.

 

Môžeme teda povedať, že sionizmus je hnutie za  politickú realizáciu židovského supremacismu.

 

Existenciu  podobného hnutia, či lepšie povedané jeho rôznych odnoží, naozaj nijako nespochybňuje to, že nejaký Netanjahu je militarista a druhý, Soroš, je ekonomista. Ja ani teraz neodhadujem, nakoľko je ktokoľvek z nich v kontakte s inými v sieti, a nakoľko nie. Dá sa to ale vidieť na ich činoch. A to isté platí o slovenských politikoch - podľa ich činov zistíte ľahko, nakoľko podliehajú sionistickým hnutiam.

Takto vám to bude jasnejšie oveľa viac, ako im samým.

 

 

 

( poznámka k písaniu: v článku používam slovo "žid" s malým písmenom, lebo je to označenie príslušníka určitej ideológie, ak chcete náboženstva. S veľkým písmenom začína napríklad slovo "Izraelita", ktoré označuje člena štátu, národa)

0
Truhlík

Krajniak je tlko, ktorý to dotiahol vysoko ako kriminálnik v spise Gorila. A potom sa na chrbte mafiána Kollára dostal do parlamentu.
Teraz je zasunutý v smradlavej židovskej rici a preto má imunitu na svoje zločiny.
Vot tak.
https://www.youtube.com/watch?v=3LLA4cMuXOc

Jozef Novak

Vďaka Norman za dôležité info. Je dobré vedieť o týchto veciach. Vo vlastnom záujme by sa malo snažiť o tom ale aj ďalších veciach, aspoň niečo vedieť čo najviac ľudí. Ak to vôbec úprimne myslia so svojou národnou hrdosťou.

Vango Tango

Tieto pojmy treba rozlišovať!

http://www.haaretz.com/neo-zionism-101-1.277397

Citujem iba to podstatné, názor Yariva Oppenheimera, ktorý trafil podľa môjho názoru klinec po hlavičke:

"They are not talking about values of Zionism, but about fascism in the name of Zionism. The Zionism in this movement is simply a clean word for fascism. In their view, in the name of Zionism a Palestinian does not have the right to demonstrate when his land is plundered, and Arabs who live in Israel have no right to criticize the state. It is clear to me that they are operating very craftily, but at the end of the day, their approach is very harsh."

Opravil by som ho :

NEHOVORIA O HODNOTÁCH SIONIZMU, ALE O NACIZME POMENOVANOM SIONIZMUS!

Náhodný okoloidúci

Židovské sprisahanie v zmysle "kdesi v kancelárii v mrakodrape sedia traja nosatí a plánujú" nie je potrebné, im celkom postačí obyčajná kmeňová súdržnosť a vzájomná podpora, ale taká silná, aká sa u iných skupín asi nevyskytuje. A k tomu sieť tajných služieb, ktoré má každý štát, a sieť sayanim, ktorú majú asi iba oni.
Medzi sebou sa môžu hádať a sporiť, ale len čo sa objaví ohrozenie zvonka, spory ustanú.
Treba si hlavne uvedomiť, že vždy kopali a kopú iba sami za seba a za svojich a nikdy nebudú kopať za niekoho iného, jedine ak ich to nebude ohrozovať a aj to si nechajú zaplatiť

Ale pred nejakými 200 rokmi akýsi predstaviteľ USA otvorene vyhlási, že snahou USA je ovládnuť celý svet, len už neviem, aký názov má tá doktrína.

frooyo

vdaka za rozbor, je potrebne to opakovat aj pre novych(ako ja )

Akurat nerozumiem jednej veci. Myslim, ze medzi tymito sionistami je vela ateistov. A kedze sa sionizmus viaze na judaizmus, preco potom ma tato ideologia medzi svojimi predstavitelmi ateistov?
Este pridavam do debaty jedno video, mozno som objavil teplu vodu :D obsah je v tom ako sa reporter pyta ludi v Izraeli " Kto je Jezis pre teba". https://www.youtube.com/watch?v=UCUxTFt8pB0
viaceri zidia odpovedali ,ze su ateisti.
A taka podotazka, Odhadnut zida podla vzhladu nemusi byt uplne lahke, medzi odpovedajucimi na videu, mnohi vyzeraju skor ako arabi. Napr ta zena v 1:30 podla vzhladu vedeli by ste povedat ci je zidovka ?

afinabul

Holocaust však není kmenové náboženství, je to náboženství universální.
https://wikipedie.blogspot.sk/2008/01/religionistika-holocaustu.html
Má své svatyně a chrámy
https://wikipedie.blogspot.sk/2008/01/nboenstv-holokaustu.html
Izraelští turisté kradli v Osvětimi
https://www.novinky.cz/zahranicni/237305-izraelsti-turiste-kradli-v-osve...
Popieranie holokaustu má byť zločinom v celej EÚ
https://euractiv.sk/clanky/rovnost-sanci/popieranie-holokaustu-ma-byt-zl...
AD podotázka:
https://www.youtube.com/watch?v=IQCr7GaVMWA

Norman

Hej, je to presne nové náboženstvo.
Pred 2000 rokmi bola obeť len jeden, teraz je obetí 6 miliónov. Keď im to vyšlo vtedy, vyjde im to aj teraz - nie?

Ten článok o trestnosti popierania je z roku 2007. Publikované: 19.04.2007. Trocha serióznosti, len žiadnu paniku.

afík

"19.04.2007. Trocha serióznosti, len žiadnu paniku."
Ten článok z roku 2007 má v titulku: "má byť" Takže žiadnu paniku?

Norman

Za prvé, taký zákon už dávno platí v Nemecku, Rakúsku, Slovensku, Česku... vo väčšine Eu krajín.
Za druhé, ten článok je desať rokov starý a mal by si sem dávať iba nové veci, lebo ináč klameš čitateľa, alebo upozorniť čitateľa na vek článku . Ja to nemienim robiť za teba ani ti to vysvetlovať.
A za tretie, tento portál nie je na vyrábanie hystérie a plakania, a ešte k tomu za cenu falošných informácií.

Norman

judaizmus je vôbec viac etnickou stratégiou, ako transcendentálnym náboženstvom. Netreba vôbec veriť v metafyzické veci a napriek tomu sa ním dá riadiť. Poznáme z webu ateistických židov, ktorí sú napriek tomu fanatici do tej ideológie. Ak sa to nazve ideológia, je to jasnejšie, lebo ideológiu môže vyznávať každý, či už je metafyzicky založený alebo nie.
Ale nie je to nejaké judaistické špecifikum. Aj s kresťanstvom to máš podobné - mnohí ľudia sú v podstate neveriaci, ale uznávajú kresťanskú tradíciu a hodnoty kresťanstvom presadzované.

Každé náboženstvo, zvlášť teda tieto abrahámovské - judaizmus, kresťanstvo, islám, sú vyslovené politické, je to v prvom rade ideologické politikum.

Aman Againsttime

Povedal by som, že tvoje chápanie judaizmu je pomerne blízke francúzskemu spisovateľovi H. Ryssenovi. Dávnejšie som preložil výcuc z jeho knihy "Psychopatológia judaizmu" pre prop: https://www.protiprudu.org/herve-ryssen-psychopatologia-judaizmu-i/

Myslím, že Ryssen má pointu, keď píše, že Židia sú tí najväčší misionári. A ich misionárskym náboženstvom bola "TOLERANCIA". Súhlasím s tvojím vnímaním abrahámovských náboženstiev ako politických a trochu by som to rozvinul. V každej spoločnosti musí existovať nejaká najvyššia hodnota. V moslimských spoločnostiach je ňou islam. V európskom stredoveku ňou bolo kresťanstvo. No a v dnešných západných spoločnostiach je ňou "tolerancia".

Existuje taká pekná alegória v zmysle ktorej vo väčšine amerických miest nájdeme desiatky kostolov rôznych denominácií, ale len jednu slobodomurársku lóžu. Pointa je v tom, že pravé náboženstvo spoločnosti bude vždy len jedno. Preto tolerancia spôsobuje, že sa všetky ostatné náboženstvá a hodnoty musia podrobiť jednej jedinej hodnote, čiže tolerancii.

A táto tolerancia, ktorá sa 1x stala náboženstvom v osvietenskej Amerike bola postupne transformovaná židmi do občianskeho náboženstva všetkých európskych spoločností. A primárnym znakom tohto novodobého náboženstvo Európy je de facto uctievanie židov, či už priamo (skrz napr. kult holokaustu, ktorý je však len jeden z mnohých židovských kultov) alebo nepriamo (skrz uctievanie rozmanitých židovských avatárov a ich spojencov - viď. moslimovia, nebieli, LGBT, diverzita, atď.). Judaizmus je jednak etnická evolučná stratégia a jednak globalistický politický projekt, ktorý neustále vytvára nové a nové metastázy, nové a nové kulty a sekty (kresťanstvo, slobodomurárstvo, komunizmus, psychopatológia, multikulturalizmus, objektivizmus, atď.), ktoré sa nezriedka voči sebe chovajú antagonisticky, ale cieľom je takmer vždy zabezpečiť nejakým spôsobom židovskú kontinuitu v hostiteľských národoch.

Norman

V tomto článku je len určitá praktická odpoveď na otázku, čo je čo v súčasnosti - čo je sionizmus, a podobne. Upresnenie, aj pre oponentov, aby nepadal už ten výrok, že nič také ako sionistická pavučina nejestvuje. Že to nie je "sprisahanie", ale rozsiahla a obnovujúca sa sieť.

Už toto si vyjasniť je pre tých, čo takto doteraz neuvažovali, dosť problém.

Preto to nechcem komplikovať úvahami ešte viac do minulosti, čo to je vlastne židovstvo, prečo má také vlastnosti, aké má. To je zas iná samostatná téma, i keď určite dôležitá.

Len tak všeobecne ale chcem zatiaľ povedať, že dosť často sa uvažuje len o židovstve ako o nejakom špecifickom fenoméne. To nie je dobrý výsledok, lebo to treba vysvetliť na základe všeobecných sociálnych zákonov. Tak, ako na strane židov nie je žiadny Jahve, tak ich osudy nie sú ničím unikátne a dajú sa racionálne vysvetliť.

---2

spytaj sa pod tym videom, tam ti skor odpovedia.

sandro

Nehodi sa to sem celkom, ale niekde som to chcel pastnut. Toto ma dnes dostalo
http://www.topky.sk/cl/10/1612443/REPORTAZ-Cesta-so-studentmi-na-miesto-...
''Študenti nevyzerajú byť týmito informáciami šokovaní.''
Myslim, ze tu uz pomoze jedine riesenie : sfunkcnit pece a tych malych bastardov tam pohadzat. Aby to konecne pochopili:)

Norman

len ich nechaj, nech ich tam vozia.
Nič nedokáže deckám sprostredkovať pravdu lepšie, ako ideologické výlety.

Len jedno som sa z článku nedozvedel: povedali deckám nakoniec, kto vlastne tú vojnu vyhral? Kotleba? V ktorom to bolo storočí? Mária Terézia?
Nie, my sme vyhrali vojnu.
No, to je dobre, že ju tí zlí poľskí komunisti, čo toto robili, prehrali.
Nie, toto robili nemeckí fašisti.
V Poľsku? fašisti, to sú tí, čo bojovali so zlými komunistami?
Nie, komunisti boli dobrí.
Komunisti boli dobrí a teraz sú zlí? A fašisti sú teraz akí?
Fašisti sú vždy zlí. Zatiaľ.
Ale my sme tým komunsitom rozbili papule a aj teraz sa chystáme, nie?
Nie, kumunisti nám rozbili papule.
Taže sme prehrali vojnu?
Nie, my sme vojnu vyhrali.
A ako sme teda vyhrali vojnu, keď my aj dnes chodíme so suchou stravou po táboroch, bičujeme sa, aké sme svine a Nemci si v tom čase doma válajú rite v bavorákoch?
Nemci už dnes nie sú fašisti.
Ale Rusi sú stále komunisti?
No, Rusi sú stále komunisti.
Tí dobrí komunisti, čo vyhrali vojnu?
Nie, ti zlí komunisti, čo vyhrali vojnu.
A my sme tí dobrí fašisti, čo sme prehrali vojnu, ok, pochopil som, cool. Choď už do piči, Benčík, už ma to nebaví.

Jozef Novak

Skvelý popis ideologického gulášu. Všehochuť všetkého, čo sa v ňom vzájomne popiera či preplieta, to je jadrom súčasných politrukov. Preto aj súhlasím s tým názorom, aby sa tieto ideologické "kaleráby" násilne vtĺkali čo najmenším deťom do hláv. Nech v nich vyvolajú poriadny zmätok a poriadne s tým ich znechutia a otrávia. To ich privedie aspoň k normálnejším myšlienkam a hľadať alternatívny pohľad na svet. Nebude treba ani tie pece znova zapínať a neposlušné deti klásť na lopaty:-). Naopak, aby to napokon nedopadlo tak, že to skôr oni toho Benčíka na lopatu sami posadia a vsunú do útrob pece.

sandro

:-)) explanaciu si zapoziciavam pre svoje podvratne protistatne akcie na FB .

Aman Againsttime

Pekný článok, Norman. Treba to ľuďom vysvetľovať neustále, lebo mnohí tomu nechápu. Preložil som inak jedno videjko práve o židovskej otázke (možno začnem prekladať takto videá, hoci je to časovo náročnejšie kvôli titulkom. Ešte uvidím). Nič nové sa v ňom nedozvieme, ale ide o akýsi pekný sumár danej problematiky. Určené je predovšetkým tým, ktorí sa ešte potrebujú prebrať a dostať do seba základné info. Každopádne lajkujte, zdieľajte a komentujte :-) : https://www.youtube.com/watch?v=sovdvo3B_SA&t=471s

Náhodný okoloidúci

Židovi namaľovali na dom svastiku kvôli Trumpovi. Polícia odhalila páchateľa
Zdroj: freeglobe
Dátum: 24.3.2017

Tento rok v januári päťdesiatštyriročný Žid Andrew King zo Schenectady (štát New York) nahlásil na polícii, že mu páchatelia pomaľovali dom svastikou. Obvinil z toho prívržencov prezidenta Trumpa. Polícia teraz podozrivého páchateľa zatkla.

Andrew King v januári denníku Daily Gazette povedal: "Prenikol mnou závan strachu, celá tá história spojená s nacistickým symbolom."

Uviedol, že svastiky na dome po istú dobu ponechá, aby "ukázal ľuďom, ktorí sa vyžívajú v nenávisti, že z dlhodobého pohľadu láska víťazí nad nenávisťou (love Trumps hate)".

"Ľudia sa najrôznejšie vyhovárajú a chýba im slušnosť, pričom sa odvolávajú na pána Trumpa," dodal King.

Teraz polícia zatkla podozrivého páchateľa ... samotného Andrewa Kinga a obvinila ho z toho, že svastiky na dom namaľoval sám, a podal falošné obvinenie.

http://www.informationliberation.com/?id=56455

Prekopírované z http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

A tu je pôvodný zdroj slovenskej správy:
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/25343-zidovskemu-odpurci-t...