Slovenské desatoro

 Opäť sa raz potvrdilo, že napriek urputnej snahe smetiarov obmedziť verejnú diskusiu sú niektoré príspevky v debatách hodnotnejšie ako samotný článok. Ten bol zameraný na konštatovanie, že na východe Slovenska sa žije mizerne. Ako keby ľudia, ktorí nemienia utekať zo svojej vlasti do krajín, ktoré paradoxne žijú aj z tunelovania ich rodnej zeme, nevedeli, ako to na Slovensku vyzerá. V bulvárnom texte Východ Slovenska sa borí z chudobou, ľudia žijú z necelých 7 eur na deň neznámy autor necháva hneď v úvode analytika ubezpečiť čitateľov, že to bude ešte horšie.

Pointa, plne zodpovedajúca zámerom korporátneho otrokárstva, je v závere: odporúčanie ľuďom, aby sa zubami-nechtami a bez ohľadu na svoju dôstojnosť držali hocijakej práce, ktorá im neprinesie ani dosť zdrojov na zaplatenie bývania a energií. Korunou na tomto novinárskom diele je akási tabulečka, ktorej, priznám sa, nerozumiem. Hlavne poslednej položke.

Čo v článku úplne chýba, je aspoň naznačenie príčin, ktoré doviedli Slovensko 25 rokov po pravdoláskovej revolúcii do takéhoto zúfalého stavu. Našťastie bola k nemu povolená diskusia a v nej slovenské desatoro - desať bodov, prečo ľudia nielen na východe Slovenska začínajú hladovať:

 1. kupónová privatizácia v roku 1992 a následná zámerná deregulácia a vytunelovanie takto privatizovaných podnikov, resp. investičných fondov – strata minimálne 50 % zo 71 miliárd SKK účtovnej hodnoty takto privatizovaného majetku (cca 35 miliárd SKK)
.
2. viaceré vlny tzv. priamej privatizácie vopred určeným vlastníkom (v období 1991 – 1998) – strata minimálne 60 % z celkovo 150 miliárd nominálnej hodnoty takto privatizovaného majetku (80 miliárd SKK)
.
3. operácia „záchrana a privatizácia bánk“ (1999 – 2001) – náklady: 120 miliárd SKK tzv. zlých úverov a následne takmer taký istý objem straty v dôsledku netransparentného obchodovania s pohľadávkami v rámci Slovenskej konsolidačnej, a. s. (spolu minimálne 200 miliárd SKK)
.
4. zámerne chaotické, resp. vedome zmanipulované doprivatizovanie alebo reprivatizácia hlavných podnikov ekonomiky za 1. Dzurindovej vlády (Slovnaft, VSŽ, ...) – strata minimálne 50 miliárd SKK
.
5. neuveriteľná privatizácia sieťových odvetví (SPP, energetické distribučné podniky) v rokoch 2001 – 2002 s preukázateľne manipulovaným oceňovaním aktív týchto podnikov pred procesom tzv. unbundlingu – škoda minimálne 250 miliárd SKK
.
6. niekoľko vĺn kurzových menových manipulácií zo strany NBS s účasťou vybraných finančných a podnikateľských skupín v celkovom objeme minimálne 3,6 miliardy EUR v období 2004 – 2005 a 2007 – 2008 s minimálnymi nákladmi (resp. ziskom pre pár zúčastnených) v objeme prinajmenšom 40 miliárd SKK – preukázateľné viacerými analýzami systémovej (ne)konzistentnosti menovej politiky NBS v období tesne pred vstupom a počas zotrvania v systéme ERM 2 pred prijatím eura na Slovensku
.
7. negatívne dopady v celkovej výške minimálne 865 miliárd SKK ako dôsledok od roku 2005 doteraz uplatňovanej daňovej reformy s inštitútom tzv. rovnej dane – cca 760 miliárd SKK je úhrn daňového zvýhodnenia korporácií a kapitálu v SR oproti zdaňovaniu práce, vrátane výpadku znížených majetkových dní a zrušenej dane z dedičstva, ďalších najmenej 120 miliárd SKK tvorí za dané obdobie spodný odhad výpadku daní nezdaneného vývozu ziskov zahraničných subjektov podnikajúcich v SR
.
8. doterajšie negatívne dopady zavedenia nezmyselného 2. piliera dôchodkového poistenia v SR v roku 2005 a nesprávnej regulácie DSS v doterajšom období – od roku 2005 doteraz strata minimálne 200 miliárd SKK agregátne na účtoch sporiteľov – investorov v 2. pilieri v dôsledku zaostávania výnosov DSS hlboko za úrovňou inflácie – už teraz minimálne 15 % deficit voči akruálnej úrovni udržania aspoň 40 % miery náhrady v 2. pilieri pre budúcich poberateľov penzií z neho
.
9. straty z otvorenej defraudácie európskych štrukturálnych fondov a selektívnych podporných schém podpory podnikateľského sektora (NADSME, SZRB, Exim banka, ...) úhrnný náklad minimálne 200 miliárd SKK v období 1999 až 2010
.
10. najpodstatnejší náklad však predstavuje prijatie stratégie lacnej pracovnej sily v slovenskom transformačnom procese – skutočnosť, že podiel miezd v SR na vytvorenom HDP nedosahuje (najmä po roku 2000) rapídne klesá (v súčasnosti len okolo 37%), pri súčasne rekordne vysokom podieli ziskov a rent na rozdeľovaní vytvoreného produktu, vedie pri inak pomerne vysokej súčasnej produktivite práce v SR (takmer 80 % priemeru pôvodnej vyspelej EÚ – 15) k dynamickým stratám spotreby, alokácie a rastu minimálne v objeme 2,2 bilióna SKK v doterajšom období ekonomickej transformácie

 

Analytika môžem ubezpečiť, že oveľa horšie to už byť nemôže bez toho, aby to neprasklo. Keď budú títo dezorientovaní a vystrašení ľudia žijúci ako zanedbané ťažné zvieratá dotlačení do stavu, ktorý bude už aj pre nich neznesiteľný, zbavia sa strachu a vzbúria sa, pretože nebudú už mať čo stratiť. Tá hranica je blízko - a dianie na Ukrajine sleduje chudoba celej Európy veľmi pozorne. Nie preto, aby prepúšťala z basy ekonomických kriminálnikov spoluzodpovedných za stratu dôstojnosti "obyčajných" ľudí - na Západe sa žiadny takýto chrapúň do basy nedostal a buzerantskí beneluxovia boli schopní vynaložiť enormné špinavé úsilie, aby z basy vysekali aj svoju zbohatlícku kolegyňu Tymošenkovú - ale aby sa naučili vyvrátiť z koreňov systém, ktorý z nich ťažné zvieratá urobil.

 

Bonusom z korporátnej tlače sú správy o energetickej chudobe obyvateľov Slovenska (čiastočne sa jej týka bod 5 slovenského desatora). Pre osvieženie pamäti uveďme, že s tupým heslom Štát je zlý vlastník - ktorého presadzovateľov do ekonomickej praxe by mal štát s ohľadom na súčasný stav Slovenska obesiť v záujme jeho obyvateľov - boli obyvateľom Slovenska sprivatizované energie. Paradoxne aj iným štátom, pretože iný štát je vždy lepší ako náš, hlavne keď je významným členom prosperujúceho zoskupenia PIGS (námatkovo elektrárne tu).  Efektívnosť korporátneho kapitalizmu sa prejavila v tom, že ľudia nemajú prostriedky na úhradu energií. Čo treba urobiť v takejto situácii? Správne. Vrešťať, nech im štát, ten zlý vlastník, pomôže. Nech sa stará o ľudí, pretože korporátny kapitalizmus sa má predsa starať len o zisky. Ako sa však dozvedáme, a vôbec nás to neprekvapuje, takýto model naráža na možnosti štátu. I nastáva čas na otázku, určenú nie kreténom politológom, sociológom či nebodaj ekonómom s ich ubľabotanými držkami plnými fráz, ale ľuďom znalým reality: ako to celé dopadne?

 

 

Elektrifikácia obce Ovčie, rok 1946

 

 

Z obecnej kroniky: "Rok 1946 sa nesie v znamení elektrifikácie. Po značnom úsilí, nezdarom a odmietnutiam je v novembri na radosť miestnych konečne zavedené elektrické vedenie do obce, ktoré by si občania aj napriek počiatočným nákladom nedali “ani za vola, ani za kravu”.

 

 

 

Truhlík
Tých desať bodov to je od Mariana Vitkoviča. Váčšina z tých bodov teda väčšina z drancovania Slovenska ide na vrub pseudopravici a východniarskych politikov - Čarnogurský, Mikloš, Dzurinda, Migaš, Kováč, Schuster a spol.  
Ema
Ale pre systém je nebezpečný. Ako je možné, že si ho režim nekúpil? Vari sa nenašlo dosť zdrojov, aby mu zlomili charakter? Ber to ako rečnícke otázky.
Nikto
že nepoznáš Vitkoviča?   http://www.youtube.com/watch?v=AON_kHWTpd8
Kolodej
prispieva (je tvorcom) blogu v podsekcii jetotak - kriticka ekonomia. Myslim, ze uz by ho zrusili, keby si tym nenasrali do vlastneho hniezda. http://blog.jetotak.sk/kriticka-ekonomia/
Ema
Dopičespoliačikom. Nepotrebujeme ho tu.
slaven1
Tak to robí zle, že mu stačí len nezavadzať :-)
Náhodný okoloidúci
Ale Emka, ako keby si nevedela, že Poliačik podporuje tých, čo uprednostňujú iné otvory :D   Tam, kam ho posielaš Ty, by som ho ja teda určite neposlal, už len kvôli tejto veršovačke: Niže pupka - tam je dupka, tam je za hrsť trávy, tam sa chlapci dostávajú do nebeskej slávy.   Iste uznáš, že to si on nezaslúži.   Radšej pekne po arabsky - nech mu je každá diera malá. 
Murkoslav
Ked bavite o polliacikovi, tak k tym okuliarom s malymi ocami a k tej briadke by mu pasoval na hlavu velky klobuk a na bokoch zapletene vrkociky. Uz viete preco podporuje, to co podporuje ?

nové