Slovensko dúfa, že si pomôže prechodom od liberalizmu ku kresťanstvu

Mnohí na Slovensku pociťujú problém súčasnosti ako nejaký konflikt liberealizmu s kresťanstvom. Vraj je tu moc liberállneho rozkladu ale máo kresťanskej tradície.

Tí už ale môžu byť spokojní - ku kresťanstvu sa pridala tá najvyššia moc na Slovensku, a tak si už zrejme nie je treba robiť starosti. Alternatíva konečne a definitívne vyhrala.

Alebo nie?

Obrázok troch najvyšších činiteľov, klačiacich  a prežehnávajúcich sa, je ukážkou, ako ideológia režimu plynulo prechádza z jednej, "liberálnej" paradigmy do druhej, "konzervatívnej" paradigmy. Na chode spoločnosti sa, samozrejme, nič nezmení - treba poslúchať a pracovať. Z naháňania za dolármi s heslom Catch and run sa asi stane nové heslo Ora et labora. A všetci budú spokojní.

Na tom istom mieste, kde boli doteraz.

 

PS. Tak tu su, tri šaštínske. Plus jeden duch svatý v pozadí.
Je to ukážka nielen toho, ako sa títo a im podobní už budú môcť a musieť len moclliť, ale aj toho, ako je kresťanstvo politicky neschopné a kolaburujúce s tým najhorším v režime.
 
šaštín tri kurvy plus jedna
 
 
Ema

A potom sa pri konflikte Azerbajdžan - Arménsko rýchlo postaviť na stranu moslimov.

nové