Sulíkov pyramídový podvod

Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi.

Pozorne prečítaj a pošli  to ďalej – aj s prílohami článkov z novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí.

Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“. Ďalšími krokmi majú byť:

– platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa.

– zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:

> neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva;

> následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia,   pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí   potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov.

> Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by  to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok:

>  Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému    sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne  zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok:

Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur!

Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne  sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské  dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj  všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v  nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.).

Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude   z čoho  dôchodky vyplácať.

 

(Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som  vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť  sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí,  invalidi,  chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho   problém, že si mali šetriť po celý život).

Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne)  lákať ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať  ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde  len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej  hre. No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí.

V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať zastavenie financovania  nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať  komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj  sú  komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j.   s tým, čo im každý mesiac odvádzame).

Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť  finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje premena  verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).

Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach  verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej   zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné  komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a  zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec  nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú  sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad.

POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC)  usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť  financií ; je to preto, aby tieto po transformácii  na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké platby za  liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť!

>  Suma sumárum: len naozaj bohatí   – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti)  budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze   do Švajčiarska.

>  Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom  bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém  sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.

>   Priatelia, skúste si položiť otázky:

Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré ako   predpovedajú odborníci budú najmenej 20 rokov permanentné?

>  Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko miliónov korún?

>  Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy  tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej vrstvy??

S pozdravom

JUDr. Emília Kršíková

 

Tento text je uverejnený spolu s iným úzko súvisiacim textom na stránke

http://tadesco.cz/desiva-vyjadreni-martina-schulze-predsedy-evropskeho-p...

Náhodný okoloidúci

Dal som sem tento príspevok nielen ako varovanie pred Sulíkom, ale aj ako názornú ukážku, ako si ten hňup falošný predstavuje solidaritu, ktorú si dal do názvu strany.

Norman

Ešte viac je to pekná ukážka, ČO sa všetko ešte môže stať.
Občania Slovenska si z neznámeho dôvodu myslia, že horšie už byť naozaj nemôže, že to horšie je už za nimi.

Ja to považujem za ilúziu a tento článok pripomína oblasť zdravotníctva.

Takisto by som odporúčal ľuďom viac sa zaujímať o to, AKO žijú ľudia na Donbase. Ale pripomínam, že aj to ich môže pomýliť - tak totiž žijú Rusi. A to je ako porovnanie Kuzminovej s nejakými našimi polofialkami - to čo dokážu oni, Donbasáci, naša mládež ale ani starci, nedokážu ani zďaleka. (viete, že si nerobím o Rusoch žiadne ilúzie - práve okrem jednej veci - húževnatosti, schopnosti prežiť - lenže, to sa my nikdy nenaučíme, to sa nedá naučiť, keď to človek zrazu potrebuje).

Ale aby som to ako vždy ukončil optimisticky - prípadný kolaps zdravotníctva vyrieši problém platenia dôchodkov. A tento hnusný vtip vôbec nie je vtip.

Takisto chcem pripomenúť, že sa netreba až tak trápiť s budúcnosťou Slovenska - zrejme zas príde nejaká cudzina a všetkých, vrátane Sulíkovco či Kotlebovcov, zas vyženie z hory.

nové