Totalita nastupuje, v Česku aj na Slovensku

Český generálny prokurátor Igor Stříž varoval občanov, aby neschvaľovali útok Ruska na Ukrajinu, nepodporovali inváziu a nechválili predstaviteľov Kremľa. V takom prípade by sa mohli vystaviť trestnému stíhaniu. To znamená, že podľa neho už dnešné zákony toto zakazujú, také je status quo.

"Za určitých podmienok by im mohla hroziť aj trestná zodpovednosť za trestný čin schvaľovania trestného činu podľa § 365 Trestného zákona alebo za trestný čin popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy podľa § 405 Trestného zákona," napísal Stříž v tlačovom vyhlásení.

Hoci je sloboda prejavu zakotvená v ústave, každý má právo vyjadrovať svoje názory spôsobom, ktorý považuje za vhodný. "Ale aj sloboda prejavu má v demokratickom právnom štáte svoje hranice," povedal Stříž. 

Vyjadrovanie podpory ruským akciám na Ukrajine na demonštráciách alebo na sociálnych sieťach by v súčasnej situácii v Českej republike mohlo byť interpretované ako trestný čin, za ktorý hrozia až tri roky väzenia.  Za tento trestný čin sa podľa zákona pri prvom odsúdení ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok a pri opakovanom odsúdení na šesť mesiacov až tri roky."

 

Tlačová agentúra ČTK citovala Stříža, ktorý povedal, že "ak by niekto vo verejnom priestore, napríklad na demonštráciách alebo na internete, vyjadril súhlas s útokom Ruska na Ukrajinu, podporil ho alebo vyjadril podporu ruským lídrom, za určitých podmienok by sa dopustil trestného činu".

Takže koniec slobody demonštrovania? Naozaj? Hranice - a hotovo. Kde sú presne definované tie hranice, brániace vo vyjadrovaní politického postoja, páni liberáli?

https://denikn.cz/minuta/820386/

Toľko v Česku.

 

Čo oznámilo dnes o 10:30 h, teda pred pol hodinou, ministerstvo vnútra Sk?

Ako reakciu na stav po ozbrojenom útoku Ruskej federáciu na Ukrajinu, ktorý môže spôsobiť masovú migráciu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zvýšiť riziko hybridných hrozieb, v piatok 25. februára 2022 schválila vláda návrh na zmeny v niekoľkých zákonoch, ktorý kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec. Parlament ich schválil ešte v ten deň večer, prezidentka Zuzana Čaputová novelu podpísala.

Novela zákona o civilnej ochrane vytvára pre vládu právny rámec na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu hromadného prílevu cudzincov. To umožní realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie pre zabezpečenie ich ubytovania, nevyhnutnú organizáciu dopravného a zdravotníckeho zabezpečenia, ako aj s tým súvisiace ukladanie pracovnej povinnosti.

Úpravy v zákone o azyle umožnia vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska cudzincom, a to aj bez rozhodnutia Rady EÚ.
Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine, ktorej je cudzinec štátnym občanom, alebo u osoby bez štátnej príslušnosti v krajine jej bydliska.


Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý má zabezpečené ubytovanie, sa podľa zákona nebude musieť dostaviť sa do záchytného tábora. Pre potrebu urýchlenia konania o poskytnutie dočasného útočiska sa bude nebezpečnosť cudzinca pre bezpečnosť SR skúmať následne. V prípade skutočností odôvodňujúcich takýto záver sa bude postupovať podľa súčasne platnej právnej úpravy zákona o azyle a dočasné útočisko sa takejto osobe zruší.
Návrh upravuje aj podrobnosti začatia konania, vrátane rozhodovacích lehôt s ohľadom na očakávaný nápor na kapacity migračného úradu. Pamätá aj na prípady, kedy bude možné poskytnutie dočasného útočiska odmietnuť pre trestnú činnosť cudzinca, prípadne ohrozenie bezpečnosti našej krajiny.


Poslanci v tejto súvislosti v zákone schválili možnosť financovať poskytnutie ubytovania odídencom, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko v SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Príspevok sa má poskytovať zo štátneho rozpočtu cez obce, na území ktorých sa bude poskytovať ubytovanie. Príspevok sa poskytne prenajímateľovi, pričom výšku príspevkov určí vláda nariadením v závislosti od reálnych potrieb a možností štátneho rozpočtu.
Na základe novely zákona organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy úrad vlády zriadi fond vzájomnej pomoci pre ľudí postihnutých humanitárnou krízou. Príjmom fondu budú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ako aj prostriedky štátneho rozpočtu.


Do zákona o kybernetickej bezpečnosti sa navrhuje zaviesť inštitút blokovania s cieľom eliminovať šírenie škodlivého obsahu na internete. Polícii by v tejto súvislosti malo pribudnúť nové oprávnenie, a to požiadať NBÚ o blokovanie dezinformácií a hybridných hrozieb. Inštitút blokovania má platiť do konca júna 2022, rozhodovať o ňom má Národný bezpečnostný úrad.
Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb. Sofistikovanosť útokov pritom narastá.

 

---------


Vláda v súvislosti s inváziou na Ukrajine schválila 25. februára 2022 financovanie opatrení ministerstva vnútra nevyhnutných pre posilnenie IT infraštruktúry na vonkajšej hranici s Ukrajinou a dobudovanie infraštruktúry azylových zariadení migračného úradu vo výške 13 mil. eur.
Vyčlenené prostriedky budú použité na rozšírenie ubytovacích, hygienických a personálnych kapacít, ako aj na nákup výbavy pre stanové mestečko pre 500 osôb. Ministerstvo vnútra posilní technické zabezpečenie vonkajšej hranice s Ukrajinou vrátane dobudovania potrebných komunikačných prepojení policajných pracovísk v tejto oblasti. Nevyhnutné sú aj úpravy v informačných systémoch na evidenciu a lustráciu cudzincov.


Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-suvislosti-s-konfliktom-na-...

 
Názor z nadhľadu:

Komunisti zakazovali demonštrovať, tak aj vy kurvy môžete. Komunisti trestali stratou zamestnania alebo väzením, tak aj vy robíte. Nepomohlo im to, nepomôže to ani vám, zvlášť nie v dobe informačných sietí. Aj keď skúsite filtrovať adresy, alebo sa pokúsite zhodiť celé portále, ako to robia už teraz švejkovia v Čechách - aj tak vám to nadlhšie nepomôže. Vediete boj s kybernetickým elementom, ktorému za jednu zoťatú hlavu vyrastie desať iných. S vaším cenzurovaním ako za Márie Terézie teda určite na dlho neuspejete. Toto len všetkým dokáže, aké ste prašivé svine a aký je americký režim totalitný.  
 
13 miliónov na (informačnú) nfraštruktúru, pre začiatok - vidno, že vojna je najlepší biznis. Aj miliónové podvody s covid testami blednú, ako sa teraz niektorí napakujú (a odídu, napríklad do Austrálie).
 
 
Ema

...text Názor z nadhľadu bude ministerstvom vnútra označený za závažnú dezinformáciu a ako taký bude v záujme ochrany pred kybertentickými hrozbami vymazaný :)

Za posilnením IT infraštruktúry mi tak trochu vytŕča tučný bachor Esetu. Aj oni si chcú líznuť zo štátneho a nemôžu za to, že nepredávajú Ag testy a pod.

Slobodná a solidárna teta Zemanová v parlamentnej rozprave vopred varovala ľud, že všetky informácie o tom, že na Ukrajine sú jadrové zbrane ... bojové otravné látky a žoldnieri ... sú NEPRAVDIVÉ.
Jasne. Ruská armáda šla zaistiť areál Černobyľa len tak, z prče a nedostatku inej činnosti. Raz sa dozvieme, čo všetko tam našla.

Každopádne aj z oficiálnych zdrojov sa dalo odsledovať, že v Černobyle boli chochlonáckovia spolu s britskými armádnymi zabijakmi a bolo tam dovezené všeličo.
No aha, bulvár:
https://www.cas.sk/clanok/2648453/otazka-ktoru-si-kladie-kazdy-preco-rus...
A sračkometov otýc, mohutný generál, má hneď vysvetlenie, ktoré je možné šíriť:
„Z vojenského hľadiska nepredstavuje obsadenie tohto priestoru zmysluplný cieľ. Zo strany Ruska ide skôr o súčasť psychologickej vojny. Ukazujú, že Putin môže obsadiť fungujúce elektrárne, ale aj to, že ide o jadrovú veľmoc,“ zhodnotil Macko s tým, že demonštrujú schopnosť obsadiť aj funkčné reaktory, ktoré by mohli vypnúť, respektíve regulovať tok elektriny.

Čo by sa podľa bývalého generála stalo, pokiaľ by ochranný hrubý sarkofág okolo reaktora porušila detonácia? „Môžu tým naznačovať, že v prípade rýchleho ústupu vedia spôsobiť škodu dlhodobého rozsahu,“ doplnil s tým, že zo strany agresora v prvom rade ide o „trápny symbolický akt“.

Muhehehe :) To sú tak naivné a hlúpe žvásty, ktorým nemôžu uveriť ani čitatelia Času. Mal by niekto sračkometovmu otýcovi oznámiť strašné tajomstvo, že Rusko ako jadrová veľmoc na nejaké odstrašovanie nepotrebuje ošúpať nejaký sarkofág a že ruská armáda mala po ceste do Černobyľu ďalšie jadrové elektrárne. Čím to je, že ich nezaujali? Čakáme na vysvetľovací sračkomet.

Mimochodom, Západ naďalej denne valí na Ukrajinu stovky ton zbraní, úplní hurákokoti. Toto je už vojna celého Západu proti Rusku.

Inak, namiesto Zemanovej by mohli ukazovať Zelenského. Priam nepretržite. Nech všetci vidia, ako sa z vtipálka frikulína stáva obeť vojny. Veľmi poučné.

nové