Týždenníci o parazitoch

Týždenníci píšu takéto veci o politických mechanizmoch. Vraj je to priam vojna svetov.

Citujem:

Napadajú ma slová Timothyho Learyho:

„Politikou parazitov nie je zabiť hostiteľa. Potrebujú ho, aby ich živil. Je to ako podvodník a podvedený. Vírus je ako politik. Má jednoznačný záujem na udržaní mozgu v nemohúcom stave a na udržaní zúženého vedomia. Keď je parazit zahnaný do rohu, keď sa vám ho podarí odhaliť, bude sa vás snažiť presvedčiť, že potrebujete symbiotický vzťah. Alebo sa vás pokúsi presvedčiť, že to vy ste z neho urobili parazita.“ 

 
Autor Lukáš Majerský si myslí a tvrdí, že píše o Ukrajine. Len aby si sionistický parazit nemyslel niečo iné :-) Pretože študentík vo svojej slepote  pokračuje:


V tomto prípade sa však zdá, že parazit sa natoľko nechce vzdať postu svojej obživy, že je ochotný nechať hostiteľa vykrvácať. Takýchto parazitov treba jedine vyhubiť. Volajte deratizéra!
 
 
Hej hej, naši konzervatívni prosionistickí Usa patrioti volajú deratizéra! Nech pánboh ich slová vypočuje.
 
 
Grigoriy
Parazity sa podľa mojho najnovšieho výzkumu delia na tri základné druhy. Radime ich do troch skupín v závislosti od ich stratégie parazitovania. Najmenej nebezpecnym druhom parazita je prizivnik, u ktorého je priživovanie sa na životnej energii iných druhov len občasnym alebo doplnkovym spôsobom a stratégiou prežitia.  Vyššïm, druhým  typom parazitizmu je klasicky typ, ktory parazituje buď na preňho jedinečnom hostitelskom druhu, alebo na niekolkych druhoch, v závislosti od podmienok v danom prostredí, a parazitovanie je výlučným spôsobom jeho existencie. Prve dve kategórie spoločne tvoria skupinu tzv. pasivnych parazitov. Pasivnych v tom zmysle, že na svojej obeti parazituju bez snahy aktívne vplývať na jej biologické danosti, využívajú svoju obeť v jej pôvodnom stave. Tretia kategória parazita je tzv . superparazit. Superparazit sa vyznačujú tým, že sa aktívne a systematicky zameriava nielen na sústavné odoberanie životnej energie svojej obete, ale vyvinul aj stratégiu, ktorou svoju obet zámerne zoslabuje natoľko, aby síce mohla prežiť aj reprodukovat sa, aby bola permanentnym dodávateľom obetí, ale aby do maximálnej miery oslabila jej geneticky a tým imunno-obranný mechanizmus voči parazitovaniu. Superparazit zámerne vnáša dysgenicke mechanizmy a prvky do evolúcie svojej obete, zoslabuje ju a tým pripravuje ďalšie generácie na stav bozmocnych hostitelov superparazita. V laboratornych podmienkach boli pozorovane veľmi sofistikovane spôsoby aplikácie dysgenickych prvkov do prostredia obete. Superparazit dokáže natoľko manipulovat s parazitmi v prvých dvoch skupinách, že ich zámerne vnáša do prostredia vyššieho biologickeho typu, na ktorom v budúcnosti chce parazitovat, oslabí tak organizmus budúceho hostitela, aby sa ho nakoniec sám zmocnil. Superparazit vystupuje v úlohe spojenca a ochrancu prvých dvoch, manipulaciou a demagogiou núti obet, aby sa vzdala svojho prirodzeneho instinktu obrany pre parazitovanim. Bolo napríklad pozorované, že superparazit v laboratornych podmienkach tiež zámerne ničil akékoľvek obranné zariadenia, ktorými sa vyššie druhy chránili pred invaziou parazitov prvých dvoch kategórii.  
Nikto
Tak k takémuto záveru prišiel aj starý ruský volchva. On rozoznáva len dva národy- národ Tvorca a národ Parazit- spotrebiteľ. Má ešte pesimistickejšie názory, napr. že najprogresívnejší národ - Nemci už neexistuje, v druhej časti dokonca tvrdí, že ani ruský národ už neexistuje. Čína je parazitický organizmus - masa ľudí so strachu pred hladom, smrťou je schopné urobiť čokoľvek, nevyvíjajú sa podľa vyšších morálnych princípov. Svet je na pokraji výbuchu (rok 2012).A v pazúroch kohosi (Annunaki?) http://www.youtube.com/watch?v=eZJI1Rkizis
Náhodný okoloidúci
...sím ťa, prestaň s ezoterikou a vesmírnymi blbosťami vycucanými z prsta, zlo je vždy len a len v človeku, a v rôznej miere, ale nie vždy sa prejaví. Odvolávaie sa na vesmírčanov, plejáďanov, reptiliánov a neexistujúce nadprirodzené bytosti len odvádza pozornosť od skutočného diana a jeho skutočných príčin. Alebo slúži na ospravedlnenenie zla.
Nikto
ale ten dedko vo videjku. Iba som preložil kúsoček. Keď si odmyslíš ten výraz annunaki (osobne si nemyslím, že nás majú v hrsti jaštery z vesmíru, už dávno si vystačíme sami), ktorý ten ded môže chápať úplne inak ako ty, napríklad ako svetové zákulisie,rozpráva celkom rozumne. Bohužiaľ, nevidí ani nádej svetla na konci tunela. Ale veď ani netvrdím, že má úplnú pravdu, tiež má len svoj pohľad, ktorý sa mi zdal dosť zaujímavý. A bola to odpoveď niekomu inému. Napriek vášmu výsmechu z Belzebuba, Grigoriy je tu jediný, čo tuší, čo je za rohom. Ďalej to rozvádzať nebudem, kto má pochopiť, pochopí, kto nepochopí, k tomu musí prísť informácia inou cestou.
nepoviem
s1
Navrhujem zostavme zoznam super parazitov na  Slovensku - Grigoriy začínaš.