Výpadok portálu

Po dlhšom čase bol zas Nadhľad mimo prevádzku. Je to problém s novými verziami PHP, ako mi bolo odpísané, vrátilo sa to naspäť, ale bude treba urobiť nejaké updaty. 

Výdobytky modernej elektroniky a softwéru - okolo krámu treba skákať ako pred sto rokmi okolo starého automobilu. To je úroveň, aj na tomto poli ľudstvo kráča úspešne do hnoja. Nahá opica má proste určitý kvocient komplexnosti, ktorý je schopná udržať funkčný, ale nadšene ho vždy a vo všetkých oblastiach mnohonásobne prekračuje.

Nutkanie toto robiť je spôsobené niečím, čo by som nazval "kvantiatívny okruh", niečo, čo myslenie tohto druhu zvierat neustále deformuje. Treba špeciálny softvér a tréning, prípadne možno aj nejaké šťastné hardvérové inovácie, aby to človek prekonal.

Opraviť to u celého ľudstva, softvérovo-kultúrne, je v dnešných pomeroch v podstate nemožné, je to, opakujem, hardvérova dedičná deformita, štatisticky absolútne väčšinová. Bola by na to potrebná celospoločenská kampaň, štátna podpora, ba najprv čo len uznanie tohto problému všetkými filozofmi, ľuďmi určujúcimi hodnoty. To sú dnes ale ľudia, ktorí sú ešte väčší idioti, narkomani a kriminálnici ako priemer populácie - takže odtiaľ zmena nepríde. Bude to musieť skolabovať a vyhorieť.

Tak dúfajme, že sa zatiaľ podarí polepiť aspoň softvér tohto portálu.:)

 
Norman

Treba zaznamenať, že CMS systém Drupal7 je už vlastne od novembra 2022 odpísaný a má len predlženú životnosť do novembra 2023 - ale zrejme problémy s PHP8 má už teraz trvalé - i keď by ich nemal mať. A to robí s naším hostingom, ktorý mieni podporovať už len tú PHP 8.1 . Zdá sa, že nás nedobehli nepriatelia, ale proste čas.
Samozrejme, jestvuje možnosť prenosu do vyššej verzie, ale to by chcelo nejaké praktické skúsenosti s tým, aby sa to človek neučil na kolene a nezabil more času. Tak som na rozpakoch. Uvidím, či sa nájdu ľudia. Aj tu, Čo by vedeli pomôcť spoň korešpodenčne, emailom.