tao te ting

 

Spis Tao te ting je základným dielom staročínskeho taoizmu,

všeobecne povedané ďalekovýchodnej mystickej filozofie, pokračovateľky univerzálneho šamanizmu, ktorá výazne ovplyvnila mahajánovský a chan buddhizmus, ako aj celú Východnú kultúru.

Spis vznikol v posledných storočiach p.n.l.

 

 

Znaky sú tradičné,  ale uvedený prepis ich čítania je moderný pinyn - nie je to rekonštruované znenie antickej čínštiny.

 

 

1

道可道,非常道。 Cesta, ktorá vedie, nie je večná cesta,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao ke3 môže, ale, aj tak dao4 cesta, metóda, učenie, tao fei1 nie, omyl, ... chang2 vždy, často, trvalo dao4 cesta, metóda, učenie, tao

名可名,非常名。 meno, ktoré pomenúva, nie je večné meno.

ming2 meno ke3 môže, ale, aj tak ming2 meno fei1 nie, omyl, ... chang2 vždy, často, trvalo ming2 meno

無名天地之始。 bezmenné je začiatok neba a zeme

wu2 nie ming2 meno tian1 nebo di4 zem zhi1 (2.pád) shi3 začiatok

有名萬物之母。 pomenované je matka všetkých vecí

you3 byť, mať ming2 meno wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť zhi1 (2.pád) mu3 matka, ženský princíp

 

Preto

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

常無欲以觀其妙。 kto je stále bez túžob, vníma to čaro,

chang2 vždy, často, trvalo wu2 nie yu4 chcieť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) guan1 vidieť qi2 to miao4 nádhera, čaro

常有欲以觀其徼。 kto má stále túžby, vníma len povrch.

chang2 vždy, často, trvalo you3 byť, mať yu4 chcieť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) guan1 vidieť qi2 to

此兩者同出而異名﹐ to oboje ma rovnaký pôvod, ale rôzne mená.

ci3 tento liang3 dva zhe3 (robiac, substantívum) tong2 rovnaký chu1 prekonať, odísť er2 a, a tak yi4 odlišný ming2 meno

 

同謂之玄。 Rovnakosť - to je záhada,

tong2 rovnaký wei4 hovorí zhi1 (2.pád) xuan2 tajomný, mystický

玄之又玄, záhada všetkých záhad,

xuan2 tajomný, mystický zhi1 (2.pád) you4 zas xuan2 tajomný, mystický

眾妙之門。 brána ku koncentrovanému čaru.

zhong4 mnoho miao4 nádhera, čaro zhi1 (2.pád) men2 brána

 

 

2

天下 V celom svete

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

皆知美之為美,斯惡已; každý poznáva krásne ako krásne, a tým aj škaredé.

jie1 všetci zhi1 vedieť,poznať mei3 pekný, nádherný zhi1 (2.pád) wei2 tvorí, stáva sa mei3 pekný, nádherný 斯 惡 e4;wu4 nechuť #nenávisť yi3 už, potom,stop

皆知善之為善,斯不善已。 každý poznáva dobré ako dobré, a tým aj nedobré.

jie1 všetci zhi1 vedieť,poznať shan4 perfectný, dobrý zhi1 (2.pád) wei2 tvorí, stáva sa shan4 perfectný, dobrý 斯 不 bu4 nie shan4 perfectný, dobrý yi3 už, potom,stop

 

Preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

有無相生, bytie a nebytie sa navzájom rodí,

you3 byť, mať wu2 nie xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz sheng1 život, rodiť

難易相成, ťažké a ľahké sa navzájom tvorí

nan2 obťažný yi4 ľahký, príjemný xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz cheng2 stať sa, dokonať

長短相形, dlhé a krátke sa navzájom meria,

chang2;zhang3 dlhý # šéf 短 相 xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz xing2 telo, forma

高下相傾, vysoké a nízke sa navzájom spája

gao1 vysoký xia4 spodný, pod, zostupovať xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz

音聲相和, zvuky a tóny sa navzájom zlučujú

yin1 zvuk, slabika sheng1 zvuk xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz he2 a, s, harmónia

前後相隨。 predtým a potom sa navzájom sledujú.

qian2 predok hou4 zadný, vzadu xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz sui2 nasledovať

 

是以聖人 preto múdry:

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

處無為之事, veci zvláda bez konania

chu3;chu4 operovať s wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) shi4 vec

行不言之教。 učí chodiac bez kecania.

xing2 ísť bu4 nie yan2 reč zhi1 (2.pád) jiao1;jiao4 učiť - škola,sekta

萬物作焉而不辭。 všetky formy, raz dané, neodmieta.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť zuo4 robiť yan1 kde, ako er2 a, a tak bu4 nie ci2 lúčiť sa, odmietať, rezignovať

生而不有, vytvára bez vlastnenia,

sheng1 život, rodiť er2 a, a tak bu4 nie you3 byť, mať

為而不恃, koná bez závislosti,

wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak bu4 nie shi4 spolahnúť sa na

功成而弗居。 dovršuje dielo bez usadenia sa

gong1 zásluha, úspech cheng2 stať sa, dokonať er2 a, a tak 弗 居 ju1 žiť, sídliť

夫唯弗居,是以不去。 keďže sa neusadí, tak neodchádza.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) 弗 居 ju1 žiť, sídliť shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) bu4 nie qu4 odísť

 

 

3

不尚賢, nevyzdvihuj vznešené

bu4 nie shang4 stále, hodnota, odhad xian2 cenný

使民不爭。 a ľudia sa nebudú sváriť,

使 shi3 požívať min2 ľud bu4 nie zheng1 zápasiť

不貴難得之貨, nevychvaľuj nedostupné

bu4 nie gui4 drahý nan2 obťažný de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád) huo4 tovar

使民不為盜。 a ľudia nebudú kradnúť.

使 shi3 požívať min2 ľud bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa dao4 kradnúť

不見可欲, nevystavuj žiadané

bu4 nie jian4 vidieť, stretnúť ke3 môže, ale, aj tak yu4 chcieť

使民心不亂。 a ľudské srdcia nebudú v chaose.

使 shi3 požívať min2 ľud xin1 srdce, myseľ, pocit bu4 nie luan4 chaos, náhodnosť

 

是以聖人之治, preto múdry vládca:

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek zhi1 (2.pád) zhi4 ovládať, kontrolovať

虛其心,實其腹, uskromňuje srdcia a posilňuje brucho

xu1 slabý, prázdny, skromný qi2 to xin1 srdce, myseľ, pocit shi2 pevný qi2 to fu4 brucho,žalúdok

弱其志,強其骨; oslabuje fantáziu a spevňuje kosti.

ruo4 slabý qi2 to zhi4 ideál, vôľa qiang2;qiang3 silný, sila qi2 to gu3 kosť

常使民無知、無欲, stále sa snaží, aby ľudia nepoznali a nechceli.

chang2 vždy, často, trvalo 使 shi3 požívať min2 ľud wu2 nie zhi1 vedieť,poznať wu2 nie yu4 chcieť

使夫智者不敢為也。 a stará sa, aby sa muži poznania neodvážili zasahovať

使 shi3 požívať fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž zhi4 poznanie zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie gan3 odvážny, drzý wei2 tvorí, stáva sa ye3 tiež

為無為,則無不治。 tvorí bez tvorenia, a nič nie je bez vlády

wei2 tvorí, stáva sa wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa ze2 takže, v tom prípade wu2 nie bu4 nie zhi4 ovládať, kontrolovať

 

 

4

道沖而用之或不盈。 cesta prúdi a pôsobí nevyčerpateľne.

dao4 cesta, metóda, učenie, tao chong1;chong4 umyť, nabiť / pevný er2 a, a tak yong4 použiť zhi1 (2.pád) huo4 azda, alebo, možno bu4 nie ying2 plné, nadbytočné

淵兮似萬物之宗。 tak priepastná , ako pravzor všetkých vecí.

yuan1 priepasť xi1 (part.) ach si4; akoby wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť zhi1 (2.pád) zong1 škola, účel, vzor, predok, rodina

挫其銳,解其紛, zmierňuje hrany, rozmotáva uzly.

cuo1 zlyhať, potlačiť qi2 to rui4 ostrý jie3 rozmotať qi2 to fen1 početný, omiešaný, rôzny

和其光,同其塵, tlmi žiaru, stiera prach.

he2 a, s, harmónia qi2 to guang1 žiariaci, nahý tong2 rovnaký qi2 to chen2 prach, šina, zem

湛兮似或存。 tak hlboké, že je imanentné.

湛 兮 xi1 (part.) ach si4; akoby huo4 azda, alebo, možno cun2 uložiť

吾不知誰之子, neviem, koho je synom.

wu2 ja bu4 nie zhi1 vedieť,poznať shui2;shei2 kto zhi1 (2.pád) zi3 dieťa, syn

象帝之先。 bolo už pred pánom foriem.

xiang4 obraz, zjav, napodobňovať di4 imperátor zhi1 (2.pád) xian1 skôr

 

 

5

天地不仁, nebesá a zem neprejavujú ľudomilnosť.

tian1 nebo di4 zem bu4 nie ren2 ľudskosť

以萬物為芻狗。 tvorstvo je pre nich ako slamený pes.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť wei2 tvorí, stáva sa 芻 狗

聖人不仁, múdry neprejavuje ľudomilnosť,

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek bu4 nie ren2 ľudskosť

以百姓為芻狗。 ľudstvo je pre neho ako slamený pes.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) bai3 sto xing4 rod wei2 tvorí, stáva sa 芻 狗

 

天地之間,其猶橐籥乎﹖ priestor medzi nebom a zemou , či nie je ako dúchadlo?

tian1 nebo di4 zem zhi1 (2.pád) jian1; medzi qi2 to you2 akoby, stále, 橐 籥 乎 hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

虛而不屈,動而愈出。 prázdny, ale nezborí sa, v pohybe a stále tvoriaci.

xu1 slabý, prázdny, skromný er2 a, a tak bu4 nie qu1 ohnúť dong4 pohyb er2 a, a tak yu4 vyliečiť chu1 prekonať, odísť

 

多言數窮, ani mnoho slov nestačí.

duo1 veľa yan2 reč shu3;shu4 počítať / číslo qiong2 chudobný, nedostatočný

不如守中。 najlepšie je držať sa stredu!

bu4 nie ru2 ak, akoby shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko zhong1 stred, v strede

 

 

6

谷神不死 duch údolia nikdy neumiera,

gu3 údolie shen2 boh duch bu4 nie si3 zomrieť, odísť

是謂玄牝。 je nazývaný tajomná ženskosť.

shi4 byť,je wei4 hovorí xuan2 tajomný, mystický pin4 ženský

玄牝之門 tajomnej ženskosti brána,

xuan2 tajomný, mystický pin4 ženský zhi1 (2.pád) men2 brána

是謂天地根。 je nazývaná koreň neba a zeme.

shi4 byť,je wei4 hovorí tian1 nebo di4 zem gen1 koreň

綿綿若存, také jemné , akoby imanentné

綿 mian2 vlákno, mäkký 綿 mian2 vlákno, mäkký ruo4 akoby, ak, ako cun2 uložiť

用之不勤。 pôsobí bez námahy.

yong4 použiť zhi1 (2.pád) bu4 nie qin2 snaženie, námaha

 

 

7

天長地久。 nebo je dlhoveké, zem trvalá

tian1 nebo chang2;zhang3 dlhý # šéf di4 zem jiu3 dlhý čas

天地所以能長且久者, preto sú nebo a zem schopné dlhovekosti aj trvalosti.

tian1 nebo di4 zem suo3 miesto, dôvod yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) neng2 môže chang2;zhang3 dlhý # šéf qie3 aj, tiež, práve jiu3 dlhý čas zhe3 (robiac, substantívum)

以其不自生,故能長生。 pretože nežijú zo seba, môžu žiť navždy

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qi2 to bu4 nie zi4 seba, sa sheng1 život, rodiť gu4 dôvod, pôvod, starobylý neng2 môže chang2;zhang3 dlhý # šéf sheng1 život, rodiť

 

是以聖人 preto múdry

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

後其身而身先, sa stavia dozadu a tým je vpredu,

hou4 zadný, vzadu qi2 to shen1 telo er2 a, a tak shen1 telo xian1 skôr

外其身而身存。 sa stavia mimo a tým je vnútri.

外 其 qi2 to shen1 telo er2 a, a tak shen1 telo cun2 uložiť

非以其無私邪, keďže je bez osobných démonov,

fei1 nie, omyl, ... yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qi2 to wu2 nie si1 privátny xie2 zlo

故能成其私! tak môže dokonať svoju osobnosť.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý neng2 môže cheng2 stať sa, dokonať qi2 to si1 privátny

 

 

8

上善若水。 Najvyššie je dobré, keď je ako voda.

shang4 nad, horný stúpať shan4 perfectný, dobrý ruo4 akoby, ak, ako shui3 voda

水善利萬物而不爭, voda prospieva celému tvorstvu a nebojuje.

shui3 voda shan4 perfectný, dobrý li4 zisk , ostrý wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť er2 a, a tak bu4 nie zheng1 zápasiť

處眾人之所惡, sídli na miestach, ktorými dav pohŕda,

chu3;chu4 operovať s zhong4 mnoho ren2 človek zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod e4;wu4 nechuť #nenávisť

故幾於道。 tým je takmer na ceste.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý ji3 koľko, niekoľko yu2 na,v dao4 cesta, metóda, učenie, tao

 

居善地, obydlie sa cení podľa polohy,

ju1 žiť, sídliť shan4 perfectný, dobrý di4 zem

心善淵, srdce sa cení podľa hĺbky,

xin1 srdce, myseľ, pocit shan4 perfectný, dobrý yuan1 priepasť

與善仁, súcit sa cení podľa ľudskosti,

yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa shan4 perfectný, dobrý ren2 ľudskosť

言善信, reč sa cení podľa dôvery,

yan2 reč shan4 perfectný, dobrý xin4 dopis, viera

正善治, vláda sa cení podľa poriadku,

zheng4 priamy, spravodlivý shan4 perfectný, dobrý zhi4 ovládať, kontrolovať

事善能, vec sa cení podľa vlastností

shi4 vec shan4 perfectný, dobrý neng2 môže

動善時。 pohyb sa cení podľa času.

dong4 pohyb shan4 perfectný, dobrý

 

夫唯不爭,故無尤。 kde nie je boj, nie je strata.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) bu4 nie zheng1 zápasiť gu4 dôvod, pôvod, starobylý wu2 nie

 

 

9

持而盈之不如其己; zadržiavať niečo plné, to je lepšie prestať.

chi2 držať, ovládať er2 a, a tak ying2 plné, nadbytočné zhi1 (2.pád) bu4 nie ru2 ak, akoby qi2 to ji3 sebe, sám

揣而銳之不可長保; udržať niečo ostré, to nadlho nejde.

揣 而 er2 a, a tak rui4 ostrý zhi1 (2.pád) bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak chang2;zhang3 dlhý # šéf bao3 ochraňovať

金玉滿堂莫之能守; izbu plnú zlata a drahokamov nemožno ochrániť.

金 玉 yu4 nefrit 滿 堂 莫 mo4 nič zhi1 (2.pád) neng2 môže shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko

富貴而驕,自遺其咎。 bohatstvo a pýcha, to je nešťastie

fu4 bohatý gui4 drahý er2 a, a tak jiao1 pyšný, arogantný zi4 seba, sa yi2 odísť, stratiť qi2 to jiu4 nešťastie

功遂身退,天之道。 dielo dovŕšiť a odísť , to je nebeská cesta.

gong1 zásluha, úspech sui4 uspokojiť, následne, nakoniec, pokračovať shen1 telo 退 tui4 odísť, vrátiť sa tian1 nebo zhi1 (2.pád) dao4 cesta, metóda, učenie, tao

 

 

10

載營魄抱一,能無離乎 udržať esenciu v jednote, nestrácať ju?

載 營 魄 抱 bao4 objať yi1 jeden, raz neng2 môže wu2 nie li2 odísť hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

專氣致柔,能如嬰兒乎 sústrediť energiu na jemnosť, byť ako dieťa?

專 氣 qi4 energia, vzduch / hnev zhi4 poslať, doniesť, spôsobiť rou2 mäkký neng2 môže ru2 ak, akoby ying1 dieťa er2 syn hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

滌除玄覽,能無疵乎 vyčistiť vnímanie tajomna, byť bez poškvrny?

滌 除 chu2 odstrániť, eliminovať xuan2 tajomný, mystický 覽 能 neng2 môže wu2 nie 疵 乎 hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

愛國治民,能無為乎 milovať zem a riadiť ľud, byť bez konania?

ai4 láska guo2 ríša, štát zhi4 ovládať, kontrolovať min2 ľud neng2 môže wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

 

天門開闔,能為雌乎 brána nebies sa otvára a zatvára, možno konať žensky?

tian1 nebo men2 brána kai1 otvoriť,začať 闔 能 neng2 môže wei2 tvorí, stáva sa ci2 ženskosť hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

明白四達,能無知乎。 chápať celý svet, možno byť bez vedomosti?

ming2 jasný, jasne bai2 biely si4 štyri 達 能 neng2 môže wu2 nie zhi1 vedieť,poznať hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

 

生之,畜之, plodí všetko, živí všetko.

sheng1 život, rodiť zhi1 (2.pád) chu4;xu4 dobytok, chovať zhi1 (2.pád)

生而不有; vytvárať a nevlastniť,

sheng1 život, rodiť er2 a, a tak bu4 nie you3 byť, mať

為而不恃; pôsobiť a nelipnúť,

wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak bu4 nie shi4 spolahnúť sa na

長而不宰, viest ale neovládať,

chang2;zhang3 dlhý # šéf er2 a, a tak bu4 nie zai3 mäsiar

是謂玄德。 to sa vola tajomná cnosť.

shi4 byť,je wei4 hovorí xuan2 tajomný, mystický de2 cnosť, etika, charakter

 

 

11

三十幅共一轂, tridsať spojených lúčov tvorí koleso,

san1 tri shi2 desať 幅 共 gong4 spolu yi1 jeden, raz

當其無有車之用。 to prázdno medzi nimi je podstata vozu.

當 其 qi2 to wu2 nie you3 byť, mať 車 之 zhi1 (2.pád) yong4 použiť

埏埴以為器, hlina sa hnetie a tvoria sa nádoby,

埏 埴 以 yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa qi4 nástroj

當其無有器之用。 to prázdno ich vnútra je účel nádoby.

當 其 qi2 to wu2 nie you3 byť, mať qi4 nástroj zhi1 (2.pád) yong4 použiť

鑿戶牖以為室, robia sa okná a dvere aby vznikol dom

鑿 戶 hu4 rodina, dvere you3 osvietiť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa

當其無有室之用。 to prázdno vnútri je účel domu.

當 其 qi2 to wu2 nie you3 byť, mať 室 之 zhi1 (2.pád) yong4 použiť

 

preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

有之以為利, ako to, čo je, tvorí zisk,

you3 byť, mať zhi1 (2.pád) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa li4 zisk , ostrý

無之以為用。 tak to, čo nie je, tvorí užitočnosť.

wu2 nie zhi1 (2.pád) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa yong4 použiť

 

 

12

五色令人目盲, Zmes 5 farieb oslepuje oko,

五 色 令 ling4 príkaz, rozkaz, príčina ren2 človek mu4 oko mang2 slepý

五音令人耳聾, zmes 5 tónov ohlušuje ucho,

五 音 yin1 zvuk, slabika ling4 príkaz, rozkaz, príčina ren2 človek er3 ucho long2 hluchý

五味令人口爽, zmes 5 chuti otupuje ústa.

五 味 wei4 chuť, vôňa ling4 príkaz, rozkaz, príčina ren2 človek kou3 ústa shuang3 úprimný

 

馳騁畋獵令人心發狂, beh a naháňanie privádzajú ľudskú myseľ do šialenstva

chi2 beh cheng3 beh tian2 kultivovať (zem), polovať 獵 令 ling4 príkaz, rozkaz, príčina ren2 človek xin1 srdce, myseľ, pocit 發 狂 kuang2 divoký, násilný

難得之貨令人行妨。 ťažko dostupné veci bránia človeku v pohybe

nan2 obťažný de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád) huo4 tovar ling4 príkaz, rozkaz, príčina ren2 človek xing2 ísť fang2 brániť, zraniť

 

是以聖人, Preto múdry

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

為腹不為目, je sústredený na vnútro, a nie na zmysly.

wei2 tvorí, stáva sa fu4 brucho,žalúdok bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa mu4 oko

故去彼取此。 tak zavrhuje tamto a dostáva toto

gu4 dôvod, pôvod, starobylý qu4 odísť bi3 iné, druhé qu3 dostať, brať ci3 tento

 

 

13

寵辱若驚, Priazeň je zahanbujúca ako strach.

chong3 milovať, rozmaznávať ru3 uraziť, ponížiť ruo4 akoby, ak, ako jing1 strach, obavy

貴大患若身。 pocta je veľké trápenie ako telo.

gui4 drahý da4 veľký huan4 ochorieť, trpieť ruo4 akoby, ak, ako shen1 telo

 

何謂寵辱若驚﹖ Čo značí: priazeň je zahanbujúca ako strach?

he2 ktorý wei4 hovorí chong3 milovať, rozmaznávať ru3 uraziť, ponížiť ruo4 akoby, ak, ako jing1 strach, obavy

寵為下。 priazeň zasahuje dole,

chong3 milovať, rozmaznávať wei2 tvorí, stáva sa xia4 spodný, pod, zostupovať

得之若驚 ak ju dostávaš, máš strach,

de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád) ruo4 akoby, ak, ako jing1 strach, obavy

失之若驚 ak ju strácaš, máš strach.

shi1 stratiť zhi1 (2.pád) ruo4 akoby, ak, ako jing1 strach, obavy

是謂寵辱若驚。 preto vravím: priazeň je zahanbujúca ako strach.

shi4 byť,je wei4 hovorí chong3 milovať, rozmaznávať ru3 uraziť, ponížiť ruo4 akoby, ak, ako jing1 strach, obavy

 

何謂貴大患若身﹖ Čo značí: pocta je veľké trápenie ako telo?

he2 ktorý wei4 hovorí gui4 drahý da4 veľký huan4 ochorieť, trpieť ruo4 akoby, ak, ako shen1 telo

吾所以有大患者, Mam preto veľké súženie,

wu2 ja suo3 miesto, dôvod yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) you3 byť, mať da4 veľký huan4 ochorieť, trpieť zhe3 (robiac, substantívum)

為吾有身, lebo mam telo.

wei2 tvorí, stáva sa wu2 ja you3 byť, mať shen1 telo

及吾無身, Ak by som nemal telo,

ji2 a, dosiahnuť, až po, rovnako wu2 ja wu2 nie shen1 telo

吾有何患? aké súženie by som mal?

wu2 ja you3 byť, mať he2 ktorý huan4 ochorieť, trpieť

 

preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

貴以身為天下, kto cení svet ako svoje telo,

gui4 drahý yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) shen1 telo wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

若可寄天下。 tomu možno zveriť svet.

ruo4 akoby, ak, ako ke3 môže, ale, aj tak ji4 poslať poštu tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

愛以身為天下, kto miluje svet ako svoje telo,

ai4 láska yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) shen1 telo wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

若可託天下。 tomu možno odovzdať svet.

ruo4 akoby, ak, ako ke3 môže, ale, aj tak tuo1 dôverovať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

 

 

14

視之不見名曰夷。 Pozeráš a nevidíš to, preto sa volá beztvaré.

shi4 sledovať zhi1 (2.pád) bu4 nie jian4 vidieť, stretnúť ming2 meno yue1 povedať yi2 drsný, barbar

聽之不聞名曰希。 Počúvaš a nepočuješ to, preto sa volá zriedkavé.

ting1 počúvať, poslúchať zhi1 (2.pád) bu4 nie wen2 vôňa, pach ming2 meno yue1 povedať xi1 nádej, zriedkvé, vzácne

摶之不得名曰微。 Hmatáš a nezachytíš to, preto sa nazýva nepatrné.

tuan2 rolovať zhi1 (2.pád) bu4 nie de2;de dostať, vhodný #(part) do ming2 meno yue1 povedať wei1 malý, trocha

 

此三者不可致詰, Tuto trojicu nemožno prebádať,

ci3 tento san1 tri zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak zhi4 poslať, doniesť, spôsobiť

故混而為一。 zmiešava sa do jedného,

gu4 dôvod, pôvod, starobylý hun4 miešať sa er2 a, a tak wei2 tvorí, stáva sa yi1 jeden, raz

其上不皦,其下不昧, jeho najvyššia časť nie je jasná, jeho najnižšia časť nie je temná.

qi2 to shang4 nad, horný stúpať bu4 nie 皦 其 qi2 to xia4 spodný, pod, zostupovať bu4 nie mei4 tmavý

繩繩不可名, večná večnosť bez mena.

sheng2 povraz sheng2 povraz bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak ming2 meno

復歸於無物。 znova sa vracia k nebytiu.

fu4 znova gui1 vrátiť sa yu2 na,v wu2 nie wu4 vec, záležitosť, bytosť

 

是謂 to sa volá

shi4 byť,je wei4 hovorí

無狀之狀, tvar bez tvaru,

wu2 nie zhuang4 obžaloba, výpoveď, pevný zhi1 (2.pád) zhuang4 obžaloba, výpoveď, pevný

無物之象, obraz bez objektu,

wu2 nie wu4 vec, záležitosť, bytosť zhi1 (2.pád) xiang4 obraz, zjav, napodobňovať

是謂惚恍。 to sa volá nejasné neurčiteľné

shi4 byť,je wei4 hovorí hu1 nejasný huang3 nejasný, sklamaný

 

迎之不見其首, Idúc v ústrety - nevidíš jeho tvár.

迎 之 zhi1 (2.pád) bu4 nie jian4 vidieť, stretnúť qi2 to shou3 hlava, vodca

隨之不見其後。 sledujúc ho - nevidíš jeho chrbát.

sui2 nasledovať zhi1 (2.pád) bu4 nie jian4 vidieť, stretnúť qi2 to hou4 zadný, vzadu

執古之道 kto obsiahne pradávnu cestu,

zhi2 vykonať, chytiť gu3 starovek,-ý zhi1 (2.pád) dao4 cesta, metóda, učenie, tao

以御今之有。 a riadi prítomne bytie,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 御 今 jin1 teraz,dnes zhi1 (2.pád) you3 byť, mať

能知古始, môže poznať pradávny začiatok.

neng2 môže zhi1 vedieť,poznať gu3 starovek,-ý shi3 začiatok

是謂道紀。 to sa volá cyklus cesty.

shi4 byť,je wei4 hovorí dao4 cesta, metóda, učenie, tao

 

 

15

古之善為士者, majstri starobylých kvalít

gu3 starovek,-ý zhi1 (2.pád) shan4 perfectný, dobrý wei2 tvorí, stáva sa shi4 dôstojník, vedec zhe3 (robiac, substantívum)

微妙玄通, chápali jemné úžasná tajomstvá,

wei1 malý, trocha miao4 nádhera, čaro xuan2 tajomný, mystický

 

深不可識。 takí hlbokí, až nepoznateľní.

shen1 ťažký, tmavý, hlboký bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak shi2 vedieť

夫唯不可識, keďže nespoznateľní,

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak shi2 vedieť

故強為之容。 tak sú len približne opísateľní.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý qiang2;qiang3 silný, sila wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta

 

豫兮若冬涉川; Obozretní! Ako pri prechode cez zimnú rieku.

豫 兮 xi1 (part.) ach ruo4 akoby, ak, ako 冬 涉 川 chuan1 rieka, planina

猶兮若畏四鄰; Stáli! Ako niekto obklopený nepriateľmi.

you2 akoby, stále, xi1 (part.) ach ruo4 akoby, ak, ako wei4 strach si4 štyri lin2 sused

儼兮其若容; Dôstojní! Ako by vzdávali úctu.

儼 兮 xi1 (part.) ach qi2 to ruo4 akoby, ak, ako rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta

渙兮若冰之將釋; Rozložití! Ako rozpúšťajúci sa ľad.

渙 兮 xi1 (part.) ach ruo4 akoby, ak, ako 冰 之 zhi1 (2.pád) jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál

敦兮其若樸; Prívetiví! Ako jednoduchosť.

敦 兮 xi1 (part.) ach qi2 to ruo4 akoby, ak, ako pu3 jednoduchý

曠兮其若谷; Divokí! Ako široké údolie.

曠 兮 xi1 (part.) ach qi2 to ruo4 akoby, ak, ako gu3 údolie

混兮其若濁; Zahmlení! Ako zakalené jazierko.

hun4 miešať sa xi1 (part.) ach qi2 to ruo4 akoby, ak, ako

 

孰能濁以靜之徐清。 kto je schopný zakalené očistiť , pokojom postupne vyjasniť?

shu2 kto,čo neng2 môže 濁 以 yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) jing4 tichý zhi1 (2.pád) 徐 清 qing1 čistý

孰能安以動之徐生。 kto je schopný pokojné vzrušiť, pohybom postupne oživiť?

shu2 kto,čo neng2 môže an1 pokojný, usadený yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) dong4 pohyb zhi1 (2.pád) 徐 生 sheng1 život, rodiť

保此道者不欲盈。 kto chráni túto cestu, netúži byt plný,

bao3 ochraňovať ci3 tento dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie yu4 chcieť ying2 plné, nadbytočné

 

夫唯不盈 pravé preto, že nie je plný,

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) bu4 nie ying2 plné, nadbytočné

故能蔽而新成。 môže sa strácať a znovu objavovať.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý neng2 môže 蔽 而 er2 a, a tak xin1 nový cheng2 stať sa, dokonať

 

 

16

致虛極守靜篤。 Dosiahnuť najvyššie prázdno, chápať tichú vážnosť.

zhi4 poslať, doniesť, spôsobiť xu1 slabý, prázdny, skromný ji2 extrémne shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko jing4 tichý

萬物並作,吾以觀復。 všetko sa neustále tvorí, a vidím, vracia sa zas

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť 並 作 zuo4 robiť wu2 ja yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) guan1 vidieť fu4 znova

夫物芸芸各復歸其根。 tvory všetkých druhov sa zas vracajú ku koreňom,

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wu4 vec, záležitosť, bytosť 芸 芸 各 ge4 každý fu4 znova gui1 vrátiť sa qi2 to gen1 koreň

 

歸根曰靜, návrat ku koreňom znamená pokoj

gui1 vrátiť sa gen1 koreň yue1 povedať jing4 tichý

是謂復命; tomu sa hovorí naplniť osud

shi4 byť,je wei4 hovorí fu4 znova ming4 život. osud, príkaz

復命曰常, naplniť osud znamená večnosť

fu4 znova ming4 život. osud, príkaz yue1 povedať chang2 vždy, často, trvalo

知常曰明。 poznať večnosť znamená osvietenosť

zhi1 vedieť,poznať chang2 vždy, často, trvalo yue1 povedať ming2 jasný, jasne

 

不知常妄作凶。 nepoznať večnosť - zaslepenosť a brutalita.

bu4 nie zhi1 vedieť,poznať chang2 vždy, často, trvalo 妄 作 zuo4 robiť xiong1 zlovestný, hrozivý

知常容, poznať večnosť je tolerancia,

zhi1 vedieť,poznať chang2 vždy, často, trvalo rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta

容乃公, tolerancia vedie k otvorenosti,

rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta nai3 takže gong1 , verejný, úradník

公乃王, otvorenosť vedie ku vláde,

gong1 , verejný, úradník nai3 takže wang2 král, vláda

王乃天, vláda vedie k nebesiam,

wang2 král, vláda nai3 takže tian1 nebo

天乃道, nebesá vedú k tao,

tian1 nebo nai3 takže dao4 cesta, metóda, učenie, tao

道乃久, tao vedie k trvalosti,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao nai3 takže jiu3 dlhý čas

沒身不殆。 zánik tela nehrozí.

mei2 ne- shen1 telo bu4 nie dai4 nebezpečný, hrozba, pravdepodobný

 

 

17

太上下知有之。 O tom najvyššom sa vie len to, že existuje

tai4 príliš, najvyšší shang4 nad, horný stúpať xia4 spodný, pod, zostupovať zhi1 vedieť,poznať you3 byť, mať zhi1 (2.pád)

其次親而譽之。 potom je to príbuzné a drahé,

qi2 to 次 親 qin1 príbuzný er2 a, a tak yu4 povesť, reputácia zhi1 (2.pád)

其次畏之。 potom to, z čoho ide strach,

qi2 to 次 畏 wei4 strach zhi1 (2.pád)

其次侮之。 a potom to, čím sa pohŕda.

qi2 to 次 侮 之 zhi1 (2.pád)

 

信不足焉,有不信焉。 Kde chýba dôvera, nastáva nedôvera.

xin4 dopis, viera bu4 nie zu2 noha / dosť yan1 kde, ako you3 byť, mať bu4 nie xin4 dopis, viera yan1 kde, ako

悠兮其貴言, aké uvážlivé a vzácne slová!

悠 兮 xi1 (part.) ach qi2 to gui4 drahý yan2 reč

 

功成事遂, keď práca bola dokončená, dielo vykonané,

gong1 zásluha, úspech cheng2 stať sa, dokonať shi4 vec sui4 uspokojiť, následne, nakoniec, pokračovať

百姓皆謂 každý v národe hovoril:

bai3 sto xing4 rod jie1 všetci wei4 hovorí

我自然。 som prirodzený.

wo3 ja zi4 seba, sa ran2 -takto,-podobne

 

 

18

大道廢有仁義; Keď je opustené veľké tao, nastáva ľudské zákonodarstvo

da4 veľký dao4 cesta, metóda, učenie, tao fei4 bezcenný, nepoužívaný you3 byť, mať ren2 ľudskosť yi4 spravodlivosť

慧智出有大偽; keď odíde rozumné poznanie, nastáva veľká falošnosť.

慧 智 zhi4 poznanie chu1 prekonať, odísť you3 byť, mať da4 veľký

六親不和有孝慈; keď sú rozbité príbuzenské vzťahy, nastáva povinný súcit

六 親 qin1 príbuzný bu4 nie he2 a, s, harmónia you3 byť, mať xiao4 dôverný, zodpovedný ci2 príjemný, súcitný

國家昏亂有忠臣。 keď je vlasť v zmätkoch a neporiadku, vládnu poslušní úradníci

guo2 ríša, štát jia1 rodina hun1 omámený, bezvedomý, nejasný luan4 chaos, náhodnosť you3 byť, mať zhong1 lojálny, poslušný chen2 úradník, vazal

 

 

19

絕聖棄智, Odložte svätosť, odhoďte múdrosť

jue2 unikátny, absolútny /beznádejný, vyčerpaný sheng4 mudrc,svetec qi4 zahodiť zhi4 poznanie

民利百倍; a zisk ľudu bude stonásobný.

min2 ľud li4 zisk , ostrý bai3 sto

絕仁棄義, Odložte ľudskosť, odhoďte justíciu

jue2 unikátny, absolútny /beznádejný, vyčerpaný ren2 ľudskosť qi4 zahodiť yi4 spravodlivosť

民復孝慈; a ľud sa vráti k povinnému súcitu.

min2 ľud fu4 znova xiao4 dôverný, zodpovedný ci2 príjemný, súcitný

絕巧棄利, Odložte špekulantstvo, odhoďte ziskuchtivosť

jue2 unikátny, absolútny /beznádejný, vyčerpaný qiao3 šikovný qi4 zahodiť li4 zisk , ostrý

盜賊無有; a nebudú zlodeji ani banditi.

dao4 kradnúť zei2 zlodej wu2 nie you3 byť, mať

 

此三者,以為文不足。 Tieto 3 vety ukazujú, že formálna kultúra nestačí.

ci3 tento san1 tri zhe3 (robiac, substantívum) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa wen2 písmo, kultúra bu4 nie zu2 noha / dosť

故令有所屬, Preto sa drž toho, čo k tebe patri:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý ling4 príkaz, rozkaz, príčina you3 byť, mať suo3 miesto, dôvod

見素抱樸 prejavuj prostotu, udržuj jednoduchosť,

jian4 vidieť, stretnúť 素 抱 bao4 objať pu3 jednoduchý

少私寡欲。 zmenšuj sebectvo, oslabuj chcenie.

shao3 málo si1 privátny gua3 málo, ovdovenie yu4 chcieť

 

 

20

絕學無憂, Odložte štúdium - a budete bez starostí!

jue2 unikátny, absolútny /beznádejný, vyčerpaný xue2 študovať wu2 nie

唯之與阿,相去幾何﹖ Sám či s rodinou - nakoľko sa to líši?

wei2 len, sám, (abstraktum) zhi1 (2.pád) yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa 阿 相 xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz qu4 odísť ji3 koľko, niekoľko he2 ktorý

善之與惡,相去若何﹖ Dobro a zlo - aký je medzi nimi rozdiel?

shan4 perfectný, dobrý zhi1 (2.pád) yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa e4;wu4 nechuť #nenávisť xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz qu4 odísť ruo4 akoby, ak, ako he2 ktorý

人之所畏,不可不畏。 Ľudských strachov nemožno sa nebáť.

ren2 človek zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod wei4 strach bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak bu4 nie wei4 strach

荒兮其未央哉! Aký nezmysel a povrchnosť!

荒 兮 xi1 (part.) ach qi2 to wei4 nie, ešte nie 央 哉 zai1 (výkričník alebo otáznik)

 

眾人熙熙 Všetci ľudia sa radujú a veselia,

zhong4 mnoho ren2 človek 熙 熙

如享太牢 akoby sa tešili z nadmernej spokojnosti,

ru2 ak, akoby 享 太 tai4 príliš, najvyšší

如春登臺。 akoby kráčali pri oslavách jari.

ru2 ak, akoby 春 登 臺

 

我獨泊兮其未兆, Ja jediný som neúčastný a bez prejavov

wo3 ja du2 sám 泊 兮 xi1 (part.) ach qi2 to wei4 nie, ešte nie zhao4 symbol / omen, milion

如嬰兒之未孩; ako zárodok, ktorý ešte nie je ani dieťa

ru2 ak, akoby ying1 dieťa er2 syn zhi1 (2.pád) wei4 nie, ešte nie hai2 dieťa

儽儽兮若無所歸。 Unavený pútnik, ktorý sa nemá kam vrátiť.

儽 儽 兮 xi1 (part.) ach ruo4 akoby, ak, ako wu2 nie suo3 miesto, dôvod gui1 vrátiť sa

眾人皆有餘, Všetci ľudia majú nadbytok,

zhong4 mnoho ren2 človek jie1 všetci you3 byť, mať yu2 zvyšok

而我獨若遺。 ale mne jedinému akoby niečo chýbalo,

er2 a, a tak wo3 ja du2 sám ruo4 akoby, ak, ako yi2 odísť, stratiť

 

我愚人之心也哉沌沌兮 Moje srdce pros táka je tiež v popletenom chaose!

wo3 ja yu2 hlúpy ren2 človek zhi1 (2.pád) xin1 srdce, myseľ, pocit ye3 tiež zai1 (výkričník alebo otáznik) 沌 沌 兮 xi1 (part.) ach

俗人昭昭我獨昏昏; Bežní ľudia sú jasne žiariví, ja jediný som tmavo temný.

su2 zvyk ren2 človek 昭 昭 我 wo3 ja du2 sám hun1 omámený, bezvedomý, nejasný hun1 omámený, bezvedomý, nejasný

俗人察察,我獨悶悶。 bežní ľudia sú bystro zvedaví, ja jediný som zamdlene smutný

su2 zvyk ren2 človek cha2 skúšať cha2 skúšať wo3 ja du2 sám men4 unavený, unudený men4 unavený, unudený

澹兮其若海, som tichý ako more,

澹 兮 xi1 (part.) ach qi2 to ruo4 akoby, ak, ako hai3 more

飂兮若無止 zmietaný - ako by som nemal kde zakotviť.

飂 兮 xi1 (part.) ach ruo4 akoby, ak, ako wu2 nie zhi3 stop

 

眾人皆有以, Všetci ľudia sú schopní a prospešní,

zhong4 mnoho ren2 človek jie1 všetci you3 byť, mať yi3 s, pretože, aby, (indik.témy)

而我獨頑且鄙。 ale ja jediný som nepružný a vidiecky.

er2 a, a tak wo3 ja du2 sám 頑 且 qie3 aj, tiež, práve

我獨異於人, Ja jediný sa líšim od ostatných,

wo3 ja du2 sám yi4 odlišný yu2 na,v ren2 človek

而貴食母。 lebo ctím živiteľku matku.

er2 a, a tak gui4 drahý shi2 jesť, jedlo mu3 matka, ženský princíp

 

 

21

孔德之容惟道是從。 Číra cnosť je možná, iba ak pochádza z tao,

孔 德 de2 cnosť, etika, charakter zhi1 (2.pád) rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta 惟 道 dao4 cesta, metóda, učenie, tao shi4 byť,je cong2 od, vždy, sledovať

道之為物惟恍惟惚。 Tao je tvoriace, iba ak je neurčité a nejasné

dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) wei2 tvorí, stáva sa wu4 vec, záležitosť, bytosť 惟 恍 huang3 nejasný, sklamaný 惟 惚 hu1 nejasný

 

惚兮恍兮其中有象。 Nejasné a neurčité, v ňom spočívajú všetky tvary.

hu1 nejasný xi1 (part.) ach huang3 nejasný, sklamaný xi1 (part.) ach qi2 to zhong1 stred, v strede you3 byť, mať xiang4 obraz, zjav, napodobňovať

恍兮惚兮其中有物。 neurčité a nejasné, v ňom spočívajú všetky látky

huang3 nejasný, sklamaný xi1 (part.) ach hu1 nejasný xi1 (part.) ach qi2 to zhong1 stred, v strede you3 byť, mať wu4 vec, záležitosť, bytosť

窈兮冥兮其中有精。 hlboké a nepreniknuteľné - v ňom spočíva esencia,

窈 兮 xi1 (part.) ach 冥 兮 xi1 (part.) ach qi2 to zhong1 stred, v strede you3 byť, mať jing1 esencia, semeno, excelentný, dokonalý

其精甚真其中有信。 táto esencia je plne reálna - v nej spočíva viera.

qi2 to jing1 esencia, semeno, excelentný, dokonalý shen4 veľmi, extrémne zhen1 pravdivý, reálny qi2 to zhong1 stred, v strede you3 byť, mať xin4 dopis, viera

 

自古及今其名不去 Od pradávna do dnes jeho meno nemizne.

zi4 seba, sa gu3 starovek,-ý ji2 a, dosiahnuť, až po, rovnako jin1 teraz,dnes qi2 to ming2 meno bu4 nie qu4 odísť

以閱眾甫。 aby prezeralo všetky veci.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 閱 眾 zhong4 mnoho fu3 práve, práve teraz

吾何以知眾甫之狀哉! kde beriem istotu, že prezerá všetky veci?

wu2 ja he2 ktorý yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) zhi1 vedieť,poznať zhong4 mnoho fu3 práve, práve teraz zhi1 (2.pád) zhuang4 obžaloba, výpoveď, pevný zai1 (výkričník alebo otáznik)

以此。 Pravé z neho.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) ci3 tento

 

 

22

曲則全, zohnuté bude úplné.

曲 則 ze2 takže, v tom prípade quan2 celý,

枉則直, nesprávne bude rovné.

枉 則 ze2 takže, v tom prípade zhi2 priamy, zvislý

窪則盈, klesnuté bude plné.

窪 則 ze2 takže, v tom prípade ying2 plné, nadbytočné

敝則新 vetché bude čerstvé.

敝 則 ze2 takže, v tom prípade xin1 nový

少則得, malé bude vhodné,

shao3 málo ze2 takže, v tom prípade de2;de dostať, vhodný #(part) do

多則惑。 početné bude popletené.

duo1 veľa ze2 takže, v tom prípade

 

是以聖人 preto múdry

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

抱一為天下式。 udržiavajúc jednotu, dáva svetu vzor.

bao4 objať yi1 jeden, raz wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať shi4 štýl, formula

不自見故明; nevystavuje sa, preto je jasný.

bu4 nie zi4 seba, sa jian4 vidieť, stretnúť gu4 dôvod, pôvod, starobylý ming2 jasný, jasne

不自是故彰; nerobí sa podstatným, preto je slávny.

bu4 nie zi4 seba, sa shi4 byť,je gu4 dôvod, pôvod, starobylý zhang1 ukázať

不自伐故有功; neútočí, preto má výsledky.

bu4 nie zi4 seba, sa fa2 uťať, udrieť gu4 dôvod, pôvod, starobylý you3 byť, mať gong1 zásluha, úspech

不自矜故長; nepýši sa, preto vedie.

bu4 nie zi4 seba, sa jin1 pýšiť sa gu4 dôvod, pôvod, starobylý chang2;zhang3 dlhý # šéf

 

夫唯不爭, mužne nesúperí,

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) bu4 nie zheng1 zápasiť

故天下莫能與之爭。 preto na svete nikto s nim nemôže súperiť

gu4 dôvod, pôvod, starobylý tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať mo4 nič neng2 môže yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa zhi1 (2.pád) zheng1 zápasiť

 

古之所謂: keď starí hovorili:

gu3 starovek,-ý zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod wei4 hovorí

曲則全者豈虛言哉 zohnuté bude úplné -- boli to len prázdne slova?

曲 則 ze2 takže, v tom prípade quan2 celý, zhe3 (robiac, substantívum) 豈 虛 xu1 slabý, prázdny, skromný yan2 reč zai1 (výkričník alebo otáznik)

誠全而歸之。 pravá plnosť je návratom.

誠 全 quan2 celý, er2 a, a tak gui1 vrátiť sa zhi1 (2.pád)

 

 

23

希言自然。 Vzácne slová sú prirodzené.

xi1 nádej, zriedkvé, vzácne yan2 reč zi4 seba, sa ran2 -takto,-podobne

故飄風不終朝, Pretože prudký vietor netrvá cele ráno,

gu4 dôvod, pôvod, starobylý 飄 風 不 bu4 nie zhong1 koniec, nakoniec chao2; zhao1 ku, královský dvor, dynastia

驟雨不終日。 silný dážď netrvá cely deň.

驟 雨 不 bu4 nie zhong1 koniec, nakoniec ri4 deň

 

孰為此者﹖天地。 Kto spôsobuje tieto veci? nebo a zem.

shu2 kto,čo wei2 tvorí, stáva sa ci3 tento zhe3 (robiac, substantívum) tian1 nebo di4 zem

天地尚不能久, Nebo a zem nemôže pôsobiť bez prestania,

tian1 nebo di4 zem shang4 stále, hodnota, odhad bu4 nie neng2 môže jiu3 dlhý čas

而況於人乎﹖ o čo menej teda človek?

er2 a, a tak 況 於 yu2 na,v ren2 človek hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

 

故從事於道者, Preto, kto veci sleduje podľa tao,

gu4 dôvod, pôvod, starobylý cong2 od, vždy, sledovať shi4 vec yu2 na,v dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum)

道者同於道。 tao konanie stotožňuje s tao.

dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum) tong2 rovnaký yu2 na,v dao4 cesta, metóda, učenie, tao

德者同於德。 cnostné konanie stotožňuje s cnosťou.

de2 cnosť, etika, charakter zhe3 (robiac, substantívum) tong2 rovnaký yu2 na,v de2 cnosť, etika, charakter

失者同於失。 stratové počínanie stotožňuje so stratou.

shi1 stratiť zhe3 (robiac, substantívum) tong2 rovnaký yu2 na,v shi1 stratiť

 

同於道者道亦樂得之; Kto sa stotožňuje s tao, toho i tao prijíma rado.

tong2 rovnaký yu2 na,v dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum) dao4 cesta, metóda, učenie, tao yi4 tiež le4 / yue4 šťastný, rád / hudba de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád)

同於德者德亦樂得之; Kto sa stotožňuje s cnosťou, toho i cnosť prijíma rada.

tong2 rovnaký yu2 na,v de2 cnosť, etika, charakter zhe3 (robiac, substantívum) de2 cnosť, etika, charakter yi4 tiež le4 / yue4 šťastný, rád / hudba de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád)

同於失者失於樂得之。 Kto sa stotožňuje so stratou, toho i strata prijíma rada.

tong2 rovnaký yu2 na,v shi1 stratiť zhe3 (robiac, substantívum) shi1 stratiť yu2 na,v le4 / yue4 šťastný, rád / hudba de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi1 (2.pád)

信不足焉有不信焉。 Kde chyba dôvera, vzniká nedôvera.

xin4 dopis, viera bu4 nie zu2 noha / dosť yan1 kde, ako you3 byť, mať bu4 nie xin4 dopis, viera yan1 kde, ako

 

 

24

企者不立; Kto sa stavia na špičky, nemôže pevne stáť.

企 者 zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie li4 stáť

跨者不行。 kto vykračuje, nemôže ísť.

跨 者 zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie xing2 ísť

自見者不明; Kto vidí len seba, nie je jasný.

zi4 seba, sa jian4 vidieť, stretnúť zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie ming2 jasný, jasne

自是者不彰。 kto je seba stredný, nemôže sa ukázať.

zi4 seba, sa shi4 byť,je zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie zhang1 ukázať

自伐者無功; Kto seká navôkol, nemá úspech.

zi4 seba, sa fa2 uťať, udrieť zhe3 (robiac, substantívum) wu2 nie gong1 zásluha, úspech

自矜者不長。 kto sa pýši, nemôže panovať.

zi4 seba, sa jin1 pýšiť sa zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie chang2;zhang3 dlhý # šéf

 

其在道也曰: V tao sa tomu hovorí:

qi2 to zai4 tu, existovať, práve teraz dao4 cesta, metóda, učenie, tao ye3 tiež yue1 povedať

餘食贅形物或惡之 zvyšky jedla v sýtom vzbudzujú len odpor.

yu2 zvyšok shi2 jesť, jedlo 贅 形 xing2 telo, forma wu4 vec, záležitosť, bytosť huo4 azda, alebo, možno e4;wu4 nechuť #nenávisť zhi1 (2.pád)

故有道者不處。 Preto, kto má tao, sa tým nezaoberá. .

gu4 dôvod, pôvod, starobylý you3 byť, mať dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie chu3;chu4 operovať s

 

 

25

有物混成 Existuje čosi hmlisté ale dokonalé,

you3 byť, mať wu4 vec, záležitosť, bytosť hun4 miešať sa cheng2 stať sa, dokonať

先天地生。 povstalo pred nebom a zemou.

xian1 skôr tian1 nebo di4 zem sheng1 život, rodiť

寂兮寥兮 Tiché a pusté,

寂 兮 xi1 (part.) ach 寥 兮 xi1 (part.) ach

獨立不改, stoji samo a nemení sa.

du2 sám li4 stáť bu4 nie

周行而不殆, Hýbe sa v kruhu a nič mu nehrozí.

周 行 xing2 ísť er2 a, a tak bu4 nie dai4 nebezpečný, hrozba, pravdepodobný

可以為天下母。 možno ho pokladať za kozmickú matku.

ke3 môže, ale, aj tak yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať mu3 matka, ženský princíp

 

吾不知其名, Nepoznám jeho meno,

wu2 ja bu4 nie zhi1 vedieť,poznať qi2 to ming2 meno

強字之曰道。 ak ho treba označiť, volám ho tao.

qiang2;qiang3 silný, sila 字 之 zhi1 (2.pád) yue1 povedať dao4 cesta, metóda, učenie, tao

強為之名曰大。 ak mu treba dať meno, volám ho veľké.

qiang2;qiang3 silný, sila wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) ming2 meno yue1 povedať da4 veľký

大曰逝, Veľké sa volá odchádzajúce.

da4 veľký yue1 povedať

逝曰遠, odchádzajúce sa volá vzdialené,

逝 曰 yue1 povedať yuan3 vzdialený

遠曰反。 vzdialené sa volá protiklad.

yuan3 vzdialený yue1 povedať fan3 opačný, nepriateľ, naopak

 

Preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

道大、 tao je veľké,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao da4 veľký

天大、 nebo je veľké,

tian1 nebo da4 veľký

地大、 zem je veľká,

di4 zem da4 veľký

王亦大。 vládca je tiež veľký.

wang2 král, vláda yi4 tiež da4 veľký

域中有四大, Princípom pola sú 4 veľkosti,

域 中 zhong1 stred, v strede you3 byť, mať si4 štyri da4 veľký

而王居其一焉。 a vládca sídli v jednej z nich.

er2 a, a tak wang2 král, vláda ju1 žiť, sídliť qi2 to yi1 jeden, raz yan1 kde, ako

 

人法地, Človek sa riadi zákonmi zeme,

ren2 človek fa3 zákon di4 zem

地法天, zem sa riadi zákonmi neba

di4 zem fa3 zákon tian1 nebo

天法道, nebo sa riadi zákonmi tao,

tian1 nebo fa3 zákon dao4 cesta, metóda, učenie, tao

道法自然。 a tao sa riadi zákonmi svojej prirodzenosti.

dao4 cesta, metóda, učenie, tao fa3 zákon zi4 seba, sa ran2 -takto,-podobne

 

 

26

重為輕根, Ťažké je koreňom ľahkého,

zhong4 ťažký, seriózny wei2 tvorí, stáva sa qing1 ľahký gen1 koreň

靜為躁君。 pokoj je vládcom nepokoja,

jing4 tichý wei2 tvorí, stáva sa zao4 nedočkavý, nažhavený jun1 král, vládca

 

是以 Preto

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy)

聖人終日行 múdry kráča cely deň,

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek zhong1 koniec, nakoniec ri4 deň xing2 ísť

不離輕重。 a neuľahčuje si záťaž.

bu4 nie li2 odísť qing1 ľahký zhong4 ťažký, seriózny

雖有榮觀 I pri pohľade na nádheru,

sui1 hoci you3 byť, mať rong2 kvitnúci guan1 vidieť

燕處超然。 zotrváva v pokoji a povznesený.

燕 處 chu3;chu4 operovať s 超 然 ran2 -takto,-podobne

 

奈何萬乘之主 Ako by sa vládca tisícov vozov

nai4 ale, čo, ako he2 ktorý wan4 10000 cheng2 jazdiť zhi1 (2.pád) zhu3 vlastník, majiteľ

而以身輕天下。 správal ľahkovážne pred svetom?

er2 a, a tak yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) shen1 telo qing1 ľahký tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

輕則失根, Zľahčovaním sa stráca koreň,

qing1 ľahký ze2 takže, v tom prípade shi1 stratiť gen1 koreň

躁則失君。 nepokojom sa stráca vláda.

zao4 nedočkavý, nažhavený ze2 takže, v tom prípade shi1 stratiť jun1 král, vládca

 

 

27

善行無轍跡。 Dobrá chôdza nezanecháva stopy,

shan4 perfectný, dobrý xing2 ísť wu2 nie 轍 跡

善言無瑕謫。 dobrá reč nezanecháva rany.

shan4 perfectný, dobrý yan2 reč wu2 nie 瑕 謫

善數不用籌策。 Dobrý výpočet nepotrebuje papierové schémy

shan4 perfectný, dobrý shu3;shu4 počítať / číslo bu4 nie yong4 použiť 籌 策

善閉無關楗而不可開。 dobrý uzáver, hoc bez zámku, sa nedá otvoriť.

shan4 perfectný, dobrý bi4 uzavretie, zavrieť wu2 nie 關 楗 而 er2 a, a tak bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak kai1 otvoriť,začať

善結無繩約而不可解。 dobrý uzol, hoc bez povrazu, sa nedá rozmotať

shan4 perfectný, dobrý jie2; uzol, viazať, tkať wu2 nie sheng2 povraz 約 而 er2 a, a tak bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak jie3 rozmotať

 

是以聖人 Preto múdry :

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

常善救人,故無棄人。 vždy dobre chráni ľudí, a nezavrhuje žiadneho.

chang2 vždy, často, trvalo shan4 perfectný, dobrý jiu4 zachrániť ren2 človek gu4 dôvod, pôvod, starobylý wu2 nie qi4 zahodiť ren2 človek

常善救物,故無棄物。 vždy dobre chráni tvorov, a nezavrhuje žiadneho.

chang2 vždy, často, trvalo shan4 perfectný, dobrý jiu4 zachrániť wu4 vec, záležitosť, bytosť gu4 dôvod, pôvod, starobylý wu2 nie qi4 zahodiť wu4 vec, záležitosť, bytosť

是謂襲明。 To sa volá zdedená osvietenosť.

shi4 byť,je wei4 hovorí 襲 明 ming2 jasný, jasne

 

Preto

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

善人者不善人之師。 kto je dobrý, je nedobrému učiteľom,

shan4 perfectný, dobrý ren2 človek zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie shan4 perfectný, dobrý ren2 človek zhi1 (2.pád) shi1 učiteľ / divízia (milit.)

不善人者善人之資。 nedobrý je dobrému zdrojom.

bu4 nie shan4 perfectný, dobrý ren2 človek zhe3 (robiac, substantívum) shan4 perfectný, dobrý ren2 človek zhi1 (2.pád)

不貴其師、不愛其資, Neceniť si učiteľa, nemať rád zdroj,

bu4 nie gui4 drahý qi2 to shi1 učiteľ / divízia (milit.) bu4 nie ai4 láska qi2 to

雖智大迷, je napriek poznaniu veľký omyl.

sui1 hoci zhi4 poznanie da4 veľký mi2 omyl, fatamorgána, kúzlo

是謂要妙。 To sa volá nevyhnutné čaro.

shi4 byť,je wei4 hovorí 要 妙 miao4 nádhera, čaro

 

 

28

知其雄,守其雌, Kto pozná mužnosť a chápe ženskosť,

zhi1 vedieť,poznať qi2 to 雄 守 shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko qi2 to ci2 ženskosť

為天下谿。 vytvára tok sveta..

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať 谿

為天下谿,常德不離, Tok sveta večná cnosť nevyčerpá,

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať 谿 常 chang2 vždy, často, trvalo de2 cnosť, etika, charakter bu4 nie li2 odísť

復歸於嬰兒。 znova sa vracia do stavu zárodku.

fu4 znova gui1 vrátiť sa yu2 na,v ying1 dieťa er2 syn

 

知其白,守其黑, Kto pozná biele a chápe čierne,

zhi1 vedieť,poznať qi2 to bai2 biely shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko qi2 to

為天下式。 stáva sa svetu príkladom.

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať shi4 štýl, formula

為天下式,常德不忒, Príklad sveta večnú cnosť nemíňa,

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať shi4 štýl, formula chang2 vždy, často, trvalo de2 cnosť, etika, charakter bu4 nie

復歸於無極。 znova sa vracia do stavu bez extrémov.

fu4 znova gui1 vrátiť sa yu2 na,v wu2 nie ji2 extrémne

 

知其榮,守其辱, Kto pozná úctyhodné, chápe hanebné,

zhi1 vedieť,poznať qi2 to rong2 kvitnúci shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko qi2 to ru3 uraziť, ponížiť

為天下谷。 stáva sa sveta údolím.

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať gu3 údolie

為天下谷,常德乃足, Údolie sveta má dostatok večnej cnosti,

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať gu3 údolie chang2 vždy, často, trvalo de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže zu2 noha / dosť

復歸於樸。 a môže sa vrátiť k jednoduchosti.

fu4 znova gui1 vrátiť sa yu2 na,v pu3 jednoduchý

 

樸散則為器, Keď sa stratí jednoduchosť, vyrábajú sa nástroje.

pu3 jednoduchý san4 zlomiť, rozptýliť ze2 takže, v tom prípade wei2 tvorí, stáva sa qi4 nástroj

聖人用之則為官長。 ak používané múdrym, vznikne pána ministrov,

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek yong4 použiť zhi1 (2.pád) ze2 takže, v tom prípade wei2 tvorí, stáva sa 官 長 chang2;zhang3 dlhý # šéf

故大制不割。 Pretože zvrchovaný poriadok nereže.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý da4 veľký zhi4 systém, regulácia, poriadok bu4 nie ge1 rezať

 

 

29

將欲取天下而為之, Ktokoľvek sa chce zmocniť sveta a meniť ho,

jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yu4 chcieť qu3 dostať, brať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať er2 a, a tak wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád)

吾見其不得已。 ten, ako som videl, nikdy neskončí.

wu2 ja jian4 vidieť, stretnúť qi2 to bu4 nie de2;de dostať, vhodný #(part) do yi3 už, potom,stop

天下神器,不可為也, Lebo svet je posvätný nástroj, s ktorým sa nedá manipulovať

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať shen2 boh duch qi4 nástroj bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak wei2 tvorí, stáva sa ye3 tiež

為者敗之,執者失之。 kto ju chce zmeniť, zlyhá, kto ju chce chytiť, stratí ju.

wei2 tvorí, stáva sa zhe3 (robiac, substantívum) bai4 zlyhať zhi1 (2.pád) zhi2 vykonať, chytiť zhe3 (robiac, substantívum) shi1 stratiť zhi1 (2.pád)

夫物或行或隨、 Medzi tvormi niektoré vedú a iné nasledujú.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wu4 vec, záležitosť, bytosť huo4 azda, alebo, možno xing2 ísť huo4 azda, alebo, možno sui2 nasledovať

或歔或吹、 niektoré čuchajú, iné fúkajú.

huo4 azda, alebo, možno 歔 或 huo4 azda, alebo, možno

或強或贏、 niektoré silne, iné slabé.

huo4 azda, alebo, možno qiang2;qiang3 silný, sila huo4 azda, alebo, možno

或挫或隳。 niektoré víťazia, iné upadajú.

huo4 azda, alebo, možno cuo1 zlyhať, potlačiť huo4 azda, alebo, možno

是以聖人 Preto múdry:

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

去甚、去奢、去泰。 odmieta extrémne, výstredné, krajné.

qu4 odísť shen4 veľmi, extrémne qu4 odísť 奢 去 qu4 odísť

 

 

 

30

以道佐人主者, Kto podľa tao pomáha vládcovi,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) dao4 cesta, metóda, učenie, tao 佐 人 ren2 človek zhu3 vlastník, majiteľ zhe3 (robiac, substantívum)

不以兵強天下。 nezastrašuje svet vojenskou silou ,

bu4 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) bing1 vojsko, zbrane qiang2;qiang3 silný, sila tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

其事好還。 Také činy prinášajú odvetu.

qi2 to shi4 vec hao3 dobre

師之所處荊棘生焉。 Kde táborilo vojsko, rastú kroviská a tŕnie

shi1 učiteľ / divízia (milit.) zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod chu3;chu4 operovať s 荊 棘 生 sheng1 život, rodiť yan1 kde, ako

軍之後必有凶年。 za armádou sa ťahajú hrozné roky

jun1 armáda zhi1 (2.pád) hou4 zadný, vzadu bi4 určite you3 byť, mať xiong1 zlovestný, hrozivý

 

善有果而已, Dosiahnuť ciel, ale nič viac,

shan4 perfectný, dobrý you3 byť, mať 果 而 er2 a, a tak yi3 už, potom,stop

不敢以取強。 neuplatňovať arogantne silu.

bu4 nie gan3 odvážny, drzý yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qu3 dostať, brať qiang2;qiang3 silný, sila

 

果而勿矜。 Výsledok, ale bez pýchy.

果 而 er2 a, a tak 勿 矜 jin1 pýšiť sa

果而勿伐。 Výsledok, ale bez bitky.

果 而 er2 a, a tak 勿 伐 fa2 uťať, udrieť

果而勿驕。 Výsledok, ale bez arogancie,

果 而 er2 a, a tak 勿 驕 jiao1 pyšný, arogantný

果而不得已。 Výsledok, ale bez konca.

果 而 er2 a, a tak bu4 nie de2;de dostať, vhodný #(part) do yi3 už, potom,stop

果而勿強。 Výsledok, ale bez sily.

果 而 er2 a, a tak 勿 強 qiang2;qiang3 silný, sila

 

物壯則老, Čo je silné, to starne,

wu4 vec, záležitosť, bytosť zhuang4 silný ze2 takže, v tom prípade lao3 starý

是謂不道, to sa volá ne tao.

shi4 byť,je wei4 hovorí bu4 nie dao4 cesta, metóda, učenie, tao

不道早已。 Čo nie je tao, to skoro končí.

bu4 nie dao4 cesta, metóda, učenie, tao zao3 skoro yi3 už, potom,stop

 

 

31

夫佳兵者不祥之器, Aj najlepšia zbraň je nástroj nešťastia.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž 佳 兵 bing1 vojsko, zbrane zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie xiang2 šťastný zhi1 (2.pád) qi4 nástroj

物或惡之, všetky bytosti cítia odpor,

wu4 vec, záležitosť, bytosť huo4 azda, alebo, možno e4;wu4 nechuť #nenávisť zhi1 (2.pád)

故有道者不處。 Preto, kto má tao, s ňou neoperuje

gu4 dôvod, pôvod, starobylý you3 byť, mať dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie chu3;chu4 operovať s

君子居則貴左, Šľachtic doma cení ľavicu,

jun1 král, vládca zi3 dieťa, syn ju1 žiť, sídliť ze2 takže, v tom prípade gui4 drahý zuo3 ľavý

用兵則貴右。 v zbrani cení pravicu.

yong4 použiť bing1 vojsko, zbrane ze2 takže, v tom prípade gui4 drahý you4 pravý

 

兵者不祥之器, Zbrane, nástroj nešťastia,

bing1 vojsko, zbrane zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie xiang2 šťastný zhi1 (2.pád) qi4 nástroj

非君子之器, nie sú nastroj šľachtica,

fei1 nie, omyl, ... jun1 král, vládca zi3 dieťa, syn zhi1 (2.pád) qi4 nástroj

不得已而用之, len ak sa nedá inak, tak ich použije.

bu4 nie de2;de dostať, vhodný #(part) do yi3 už, potom,stop er2 a, a tak yong4 použiť zhi1 (2.pád)

恬淡為上。 pokoj a mier sú nadovšetko.

恬 淡 dan4 riedky, wei2 tvorí, stáva sa shang4 nad, horný stúpať

勝而不美, Vo víťazstve niet nič oslavného,

sheng4 výhra, vyhrať er2 a, a tak bu4 nie mei3 pekný, nádherný

而美之者,是樂殺人。 lebo oslavovať značí tešiť sa zo zabíjania ľudí.

er2 a, a tak mei3 pekný, nádherný zhi1 (2.pád) zhe3 (robiac, substantívum) shi4 byť,je le4 / yue4 šťastný, rád / hudba sha1 zabiť ren2 človek

夫樂殺人者, Kto sa teší zo zabíjania ľudí,

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž le4 / yue4 šťastný, rád / hudba sha1 zabiť ren2 človek zhe3 (robiac, substantívum)

則不可得志於天下矣。 nebude môcť naplniť ideály sveta.

ze2 takže, v tom prípade bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak de2;de dostať, vhodný #(part) do zhi4 ideál, vôľa yu2 na,v tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať yi3 (na konci vety - minulý čas)

 

吉事尚左, V šťastí je cenená ľavica,

吉 事 shi4 vec shang4 stále, hodnota, odhad zuo3 ľavý

凶事尚右。 v nešťastí je cenená pravica.

xiong1 zlovestný, hrozivý shi4 vec shang4 stále, hodnota, odhad you4 pravý

偏將軍居左, Nižší velitelia majú miesto naľavo,

偏 將 jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál jun1 armáda ju1 žiť, sídliť zuo3 ľavý

上將軍居右 vyšší velitelia majú miesto napravo,

shang4 nad, horný stúpať jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál jun1 armáda ju1 žiť, sídliť you4 pravý

言以喪禮處之。 to je ako pri pohrebnej ceremónii.

yan2 reč yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sang4;sang1 zomrieť, skonať / pohreb li3 dar, ceremónia chu3;chu4 operovať s zhi1 (2.pád)

 

殺人之眾,以悲哀泣之, Ak je veľa zabitých, je to žiaľ a smútok.

sha1 zabiť ren2 človek zhi1 (2.pád) zhong4 mnoho yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 悲 哀 ai1 lamentovať, plakať, smútok 泣 之 zhi1 (2.pád)

戰勝以喪禮處之。 víťazný boj je pohrebná ceremónia.

zhan4 bojovať sheng4 výhra, vyhrať yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sang4;sang1 zomrieť, skonať / pohreb li3 dar, ceremónia chu3;chu4 operovať s zhi1 (2.pád)

 

 

32

道常無名。 Tao je večné a bez mena,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao chang2 vždy, často, trvalo wu2 nie ming2 meno

樸雖小天下莫能臣也。 hoc nepatrne jednoduché, na svete nemá vládcu.

pu3 jednoduchý sui1 hoci xiao3 malý tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať mo4 nič neng2 môže chen2 úradník, vazal ye3 tiež

侯王若能守之, Keby veľmoži a králi ho mohli pochopiť,

hou2 šľachtic wang2 král, vláda ruo4 akoby, ak, ako neng2 môže shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko zhi1 (2.pád)

萬物將自賓。 všetko bytosti by im vyšli v ústrety.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál zi4 seba, sa

天地相合以降甘露, Nebo a zem by sa spojili a dávali sladkú rosu

tian1 nebo di4 zem xiang1;xiang4 navzáajom /- obraz he2 zavreť, skombinovať, yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 降 甘 gan1 sladký

民莫之令而自均。 a ľud bez príkazov by žíl sám od seba v rovnováhe.

min2 ľud mo4 nič zhi1 (2.pád) ling4 príkaz, rozkaz, príčina er2 a, a tak zi4 seba, sa

 

始制有名, So začiatkom systému vznikajú mená,

shi3 začiatok zhi4 systém, regulácia, poriadok you3 byť, mať ming2 meno

名亦既有,夫亦將知止, pri menách, hoc majú význam, je treba vedieť prestať.

ming2 meno yi4 tiež ji4 už, od, obaja, nielen you3 byť, mať fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž yi4 tiež jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál zhi1 vedieť,poznať zhi3 stop

知止可以不殆。 Keď vieme kde prestať, vyhneme sa nebezpečenstvu.

zhi1 vedieť,poznať zhi3 stop ke3 môže, ale, aj tak yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) bu4 nie dai4 nebezpečný, hrozba, pravdepodobný

 

譬道之在天下, Tao je pre svet tým,

譬 道 dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) zai4 tu, existovať, práve teraz tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

猶川谷之於江海。 čím sú roviny a údolia pre rieky a moria.

you2 akoby, stále, chuan1 rieka, planina gu3 údolie zhi1 (2.pád) yu2 na,v jiang1 rieka hai3 more

 

 

33

知人者智,自知者明。 Poznať ľudí je vedenie, poznať seba je múdrosť

zhi1 vedieť,poznať ren2 človek zhe3 (robiac, substantívum) zhi4 poznanie zi4 seba, sa zhi1 vedieť,poznať zhe3 (robiac, substantívum) ming2 jasný, jasne

勝人者有力,自勝者強。 premáhať ľudí značí silu, premáhať seba je moc.

sheng4 výhra, vyhrať ren2 človek zhe3 (robiac, substantívum) you3 byť, mať li4 sila zi4 seba, sa sheng4 výhra, vyhrať zhe3 (robiac, substantívum) qiang2;qiang3 silný, sila

 

知足者富。 Poznať mieru je bohatstvo,

zhi1 vedieť,poznať zu2 noha / dosť zhe3 (robiac, substantívum) fu4 bohatý

強行者有志。 silou sa presadiť značí vôľu,

qiang2;qiang3 silný, sila xing2 ísť zhe3 (robiac, substantívum) you3 byť, mať zhi4 ideál, vôľa

不失其所者久。 nestratiť vlastné miesto je dlhovekosť.,

bu4 nie shi1 stratiť qi2 to suo3 miesto, dôvod zhe3 (robiac, substantívum) jiu3 dlhý čas

死而不亡者壽。 zomrieť ale nezaniknúť je starovekosť.

si3 zomrieť, odísť er2 a, a tak bu4 nie wang2 zomrieť zhe3 (robiac, substantívum)

 

 

34

大道氾兮,其可左右。 Veľké tao zaplňuje všetko, čí vľavo čí vpravo,

da4 veľký dao4 cesta, metóda, učenie, tao 氾 兮 xi1 (part.) ach qi2 to ke3 môže, ale, aj tak zuo3 ľavý you4 pravý

萬物恃之以生而不辭, všetky bytosti závisia na ňom, dáva život a nič neodmieta.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť shi4 spolahnúť sa na zhi1 (2.pád) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng1 život, rodiť er2 a, a tak bu4 nie ci2 lúčiť sa, odmietať, rezignovať

功成而不名有。 všetko dokonáva, ale bez slov.

gong1 zásluha, úspech cheng2 stať sa, dokonať er2 a, a tak bu4 nie ming2 meno you3 byť, mať

 

衣養萬物而不為主, stará sa o všetkých, ale nerobí pána.

衣 養 yang3 starať sa, živiť wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť er2 a, a tak bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa zhu3 vlastník, majiteľ

常無欲可名於小。 vždy bez nárokov, možno povedať malé.

chang2 vždy, často, trvalo wu2 nie yu4 chcieť ke3 môže, ale, aj tak ming2 meno yu2 na,v xiao3 malý

萬物歸焉而不為主 Všetky tvory sa k nemu vracajú, ale nerobí pána

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť gui1 vrátiť sa yan1 kde, ako er2 a, a tak bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa zhu3 vlastník, majiteľ

可名為大。 možno povedať vytvára veľkosť.

ke3 môže, ale, aj tak ming2 meno wei2 tvorí, stáva sa da4 veľký

 

以其終不自為大, Z toho plynie, kto sa sám nerobí veľkým,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qi2 to zhong1 koniec, nakoniec bu4 nie zi4 seba, sa wei2 tvorí, stáva sa da4 veľký

故能成其大。 sa môže stať naozaj veľkým.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý neng2 môže cheng2 stať sa, dokonať qi2 to da4 veľký

 

 

35

執大象天下往。 Chyť najvyšší symbol, a celý svet nájde smer.

zhi2 vykonať, chytiť da4 veľký xiang4 obraz, zjav, napodobňovať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať wang3 ísť smerom ku

往而不害安平太。 smer bez ubližovania, mier a vrcholný pokoj

wang3 ísť smerom ku er2 a, a tak bu4 nie hai4 škoda, poškodenie an1 pokojný, usadený 平 太 tai4 príliš, najvyšší

樂與餌,過客止。 Hudba a koláče lákajú pútnika k zastaveniu.

le4 / yue4 šťastný, rád / hudba yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa 餌 過 guo4 v minulosti ke4 hosť zhi3 stop

道之出口淡乎其無味。 čo produkuje tao je ale tak matné a bez chuti.

dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) chu1 prekonať, odísť kou3 ústa dan4 riedky, hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica) qi2 to wu2 nie wei4 chuť, vôňa

 

視之不足見。 Hľadíš na to - a nevidíš to.

shi4 sledovať zhi1 (2.pád) bu4 nie zu2 noha / dosť jian4 vidieť, stretnúť

聽之不足聞。 počúvaš to - a nepočuješ to.

ting1 počúvať, poslúchať zhi1 (2.pád) bu4 nie zu2 noha / dosť wen2 vôňa, pach

用之不足既。 používaš to - a nevyčerpáš to.

yong4 použiť zhi1 (2.pád) bu4 nie zu2 noha / dosť ji4 už, od, obaja, nielen

 

 

36

將欲歙之,必固張之。 Ak ma byt niečo stiahnuté, muselo to byt natiahnuté.

jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yu4 chcieť she4 ostražitý zhi1 (2.pád) bi4 určite gu4 pevný, solídny zhang1 ukázať, otvoriť, rozprestrieť zhi1 (2.pád)

將欲弱之,必固強之。 Ak ma byt niečo zoslabene, muselo to byt silne.

jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yu4 chcieť ruo4 slabý zhi1 (2.pád) bi4 určite gu4 pevný, solídny qiang2;qiang3 silný, sila zhi1 (2.pád)

將欲廢之,必固興之。 Ak ma byt niečo nepoužívané, muselo to byt obľúbené.

jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yu4 chcieť fei4 bezcenný, nepoužívaný zhi1 (2.pád) bi4 určite gu4 pevný, solídny 興 之 zhi1 (2.pád)

將欲取之,必固與之。 Ak ma byt niečo ubraté, muselo to byt pridane.

jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yu4 chcieť qu3 dostať, brať zhi1 (2.pád) bi4 určite gu4 pevný, solídny yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa zhi1 (2.pád)

 

是謂微明。 Tomu sa hovorí jemnosť osvietenia.

shi4 byť,je wei4 hovorí wei1 malý, trocha ming2 jasný, jasne

柔弱勝剛強。 Preto mäkké a slabé víťazí nad pevným a silným.

rou2 mäkký ruo4 slabý sheng4 výhra, vyhrať gang1 iba, práve. rigidný qiang2;qiang3 silný, sila

魚不可脫於淵, Tak, ako ryba nemôže prísť o hlbinu,

魚 不 bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak tuo1 ošípať, obrať yu2 na,v yuan1 priepasť

國之利器不可以示人。 ostré nástroje ríše nemôžu byť odhalené ľuďom

guo2 ríša, štát zhi1 (2.pád) li4 zisk , ostrý qi4 nástroj bu4 nie ke3 môže, ale, aj tak yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 示 人 ren2 človek

 

 

37

道常無為,而無不為。 Tao večné nekoná, ale nič nie je nevykonané

dao4 cesta, metóda, učenie, tao chang2 vždy, často, trvalo wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak wu2 nie bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa

侯王若能守之, Keby kniežatá a králi ho vedeli chápať,

hou2 šľachtic wang2 král, vláda ruo4 akoby, ak, ako neng2 môže shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko zhi1 (2.pád)

萬物將自化。 všetky bytosti by sa sami vyvíjali.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál zi4 seba, sa hua4 zmaniť, zmena

 

化而欲作, Vývoj ale chce prácu,

hua4 zmaniť, zmena er2 a, a tak yu4 chcieť zuo4 robiť

吾將鎮之以無名之樸。 ja ju zadržiavam bezmennou jednoduchosťou.

wu2 ja jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 鎮 之 zhi1 (2.pád) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wu2 nie ming2 meno zhi1 (2.pád) pu3 jednoduchý

無名之樸,夫亦將無欲。 Bezmenná jednoduchosť je bez žiadosti.

wu2 nie ming2 meno zhi1 (2.pád) pu3 jednoduchý fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž yi4 tiež jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál wu2 nie yu4 chcieť

不欲以靜,天下將自定。 Bez žiadosti a v pokoji, celý svet sa sám rozhoduje.

bu4 nie yu4 chcieť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) jing4 tichý tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál zi4 seba, sa

 

 

38

上德不德是以有德。 Vznešená cnosť nepresadzuje cnosť, pretože je cnostná.

shang4 nad, horný stúpať de2 cnosť, etika, charakter bu4 nie de2 cnosť, etika, charakter shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) you3 byť, mať de2 cnosť, etika, charakter

下德不失德是以無德。 nízka cnosť nestráca cnosť, pretože je bez cnosti.

xia4 spodný, pod, zostupovať de2 cnosť, etika, charakter bu4 nie shi1 stratiť de2 cnosť, etika, charakter shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wu2 nie de2 cnosť, etika, charakter

上德無為而無以為。 Vznešená cnosť nekoná, a nevyžaduje konanie.

shang4 nad, horný stúpať de2 cnosť, etika, charakter wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa

下德無為而有以為。 nízka cnosť nekoná, ale vyžaduje konanie.

xia4 spodný, pod, zostupovať de2 cnosť, etika, charakter wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak you3 byť, mať yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa

上仁為之而無以為。 Vznešená ľudskosť koná, a nevyžaduje konanie..

shang4 nad, horný stúpať ren2 ľudskosť wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) er2 a, a tak wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa

上義為之而有以為。 vznešená spravodlivosť koná a vyžaduje konanie.

shang4 nad, horný stúpať yi4 spravodlivosť wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) er2 a, a tak you3 byť, mať yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa

上禮為之而莫之以應, vznešená rituálnosť koná, a ak s ňou nesúhlasia,

shang4 nad, horný stúpať li3 dar, ceremónia wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) er2 a, a tak mo4 nič zhi1 (2.pád) yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) ying1/ ying4 mal by / odpovedať

則攘臂而扔之。 zasahuje silou a donucuje.

ze2 takže, v tom prípade rang3 vyhrnúť rukávy, odporovať, vyrušovať, bi4 rameno er2 a, a tak reng1 hodiť zhi1 (2.pád)

 

Preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

失道而後德。 ak sa stráca tao - nastupuje cnosť.

shi1 stratiť dao4 cesta, metóda, učenie, tao er2 a, a tak hou4 zadný, vzadu de2 cnosť, etika, charakter

失德而後仁。 ak sa stráca cnosť - nastupuje ľudskosť,

shi1 stratiť de2 cnosť, etika, charakter er2 a, a tak hou4 zadný, vzadu ren2 ľudskosť

失仁而後義。 ak sa stráca ľudskosť - nastupuje spravodlivosť,

shi1 stratiť ren2 ľudskosť er2 a, a tak hou4 zadný, vzadu yi4 spravodlivosť

失義而後禮。 ak sa stráca spravodlivosť - nastupuje rituál.

shi1 stratiť yi4 spravodlivosť er2 a, a tak hou4 zadný, vzadu li3 dar, ceremónia

 

夫禮者忠信之薄而亂之首。 Rituál je suchá šupka oddanosti a počiatok zmätkov.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž li3 dar, ceremónia zhe3 (robiac, substantívum) zhong1 lojálny, poslušný xin4 dopis, viera zhi1 (2.pád) 薄 而 er2 a, a tak luan4 chaos, náhodnosť zhi1 (2.pád) shou3 hlava, vodca

前識者,道之華而愚之始。 Scholastika sú kvety na tao a začiatok hlúposti.

qian2 predok shi2 vedieť zhe3 (robiac, substantívum) dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) 華 而 er2 a, a tak yu2 hlúpy zhi1 (2.pád) shi3 začiatok

 

是以大丈夫, Preto úctyhodný muž

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) da4 veľký 丈 夫 fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž

處其厚,不居其薄。 sa drží podstaty, nie šupky,

chu3;chu4 operovať s qi2 to hou4 tlstý bu4 nie ju1 žiť, sídliť qi2 to

處其實,不居其華。 sa drží solídnosti, nie krásy,

chu3;chu4 operovať s qi2 to shi2 pevný bu4 nie ju1 žiť, sídliť qi2 to

故去彼取此。 preto niečo prijíma a niečo odmieta.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý qu4 odísť bi3 iné, druhé qu3 dostať, brať ci3 tento

 

 

39

昔之得一者。 Čo odpradávna obsiahlo jedno:

昔 之 zhi1 (2.pád) de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz zhe3 (robiac, substantívum)

天得一以清。 nebesá obsiahli jedno, aby sa zjasnili,

tian1 nebo de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qing1 čistý

地得一以寧。 zem obsiahla jedno, aby sa upokojila,

di4 zem de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy)

神得一以靈。 duch obsiahol jedno, aby bol účinný,

shen2 boh duch de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy)

谷得一以盈。 hlbina obsiahla jedno, aby sa naplnila,

gu3 údolie de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) ying2 plné, nadbytočné

萬物得一以生。 tvorstvo obsiahlo jedno, aby sa zrodilo.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng1 život, rodiť

侯王得一以為天下貞。 kniežatá a králi obsiahli jedno, aby bol na svete poriadok..

hou2 šľachtic wang2 král, vláda de2;de dostať, vhodný #(part) do yi1 jeden, raz yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

其致之。 To všetko spôsobilo jedno.

qi2 to zhi4 poslať, doniesť, spôsobiť zhi1 (2.pád)

 

天無以清將恐裂。 Ak by nebesá neboli jasné, hrozilo by im roztrhnutie.

tian1 nebo wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qing1 čistý jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 裂

地無以寧將恐廢。 ak by zem nebola pevná, hrozilo by jej rozpadnutie.

di4 zem wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 寧 將 jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 廢 fei4 bezcenný, nepoužívaný

神無以靈將恐歇。 ak by duch nebol účinný, hrozilo by mu zastavenie.

shen2 boh duch wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 靈 將 jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 歇

谷無以盈將恐竭。 ak by hlbina nebola naplnená, hrozilo by jej vyschnutie.

gu3 údolie wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) ying2 plné, nadbytočné jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 竭

萬物無以生將恐滅。 ak by sa tvorstvo nerodilo, hrozilo by mu vyhynutie.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng1 život, rodiť jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 滅 mie4 minúť sa

侯王無以貞將恐蹶。 ak by králi neudržiavali poriadok, hrozilo by im rozdupanie.

hou2 šľachtic wang2 král, vláda wu2 nie yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 貞 將 jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál 恐 蹶

 

Pretože:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

貴以賤為本,高以下為基。 skromné je koreň drahého, spodné je základ vysokého

gui4 drahý yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) jian4 lacný, nízky, úbohý wei2 tvorí, stáva sa 本 高 gao1 vysoký yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) xia4 spodný, pod, zostupovať wei2 tvorí, stáva sa

是以侯王自稱孤寡不穀。 Preto sa kniežatá a králi sami nazývajú osamelí, opustení, k ničomu;

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) hou2 šľachtic wang2 král, vláda zi4 seba, sa cheng1;chen4 volať / pasovať gu1 osamelý gua3 málo, ovdovenie bu4 nie gu3 zrno / údolie

此非以賤為本邪﹖非乎。 Nie preto, že nízkosť tvorí základné zlo?

ci3 tento fei1 nie, omyl, ... yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) jian4 lacný, nízky, úbohý wei2 tvorí, stáva sa 本 邪 xie2 zlo fei1 nie, omyl, ... hu1 (pochybnosť)(opytovacia častica)

至譽無譽。 Extrémna povesť nie je povesť.

zhi4 až do yu4 povesť, reputácia wu2 nie yu4 povesť, reputácia

不欲琭琭如玉 Nechci byť nefritovým drahokamom,

bu4 nie yu4 chcieť 琭 琭 如 ru2 ak, akoby yu4 nefrit

珞珞如石。 ani náhrdelníkovým kameňom

珞 珞 如 ru2 ak, akoby

 

 

40

反者道之動。 Návratnosť je pohybom tao,

fan3 opačný, nepriateľ, naopak zhe3 (robiac, substantívum) dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) dong4 pohyb

弱者道之用。 poddajnosť je prejavom tao.

ruo4 slabý zhe3 (robiac, substantívum) dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) yong4 použiť

天下萬物生於有, Svet a všetky bytosti majú svoj vznik v bytí,

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť sheng1 život, rodiť yu2 na,v you3 byť, mať

有生於無。 bytie ma svoj vznik v nebytí.

you3 byť, mať sheng1 život, rodiť yu2 na,v wu2 nie

 

 

41

上士聞道勤而行之。 Vynikajúci učenec počujúci o tao, snaží sa ho nasledovať.

shang4 nad, horný stúpať shi4 dôstojník, vedec wen2 vôňa, pach dao4 cesta, metóda, učenie, tao qin2 snaženie, námaha er2 a, a tak xing2 ísť zhi1 (2.pád)

中士聞道若存若亡。 priemerný učenec počujúci o tao, občas ho zachováva, občas zanedbáva.

zhong1 stred, v strede shi4 dôstojník, vedec wen2 vôňa, pach dao4 cesta, metóda, učenie, tao ruo4 akoby, ak, ako cun2 uložiť ruo4 akoby, ak, ako wang2 zomrieť

下士聞道大笑之。 nízky učenec počujúci o tao sa dá do hlasitého smiechu.

xia4 spodný, pod, zostupovať shi4 dôstojník, vedec wen2 vôňa, pach dao4 cesta, metóda, učenie, tao da4 veľký 笑 之 zhi1 (2.pád)

不笑不足以為道。 ak by však tao nebolo vysmievané, nebolo by to pravé tao.

bu4 nie 笑 不 bu4 nie zu2 noha / dosť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa dao4 cesta, metóda, učenie, tao

 

故建言有之。 Preto sa vraví v múdrostiach:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý jian4 stavať yan2 reč you3 byť, mať zhi1 (2.pád)

明道若昧。 jasné tao zdá sa temne,

ming2 jasný, jasne dao4 cesta, metóda, učenie, tao ruo4 akoby, ak, ako mei4 tmavý

進道若退。 vchádzajúce tao zdá sa odchádzať,

jin4 vojsť dao4 cesta, metóda, učenie, tao ruo4 akoby, ak, ako 退 tui4 odísť, vrátiť sa

夷道若纇。 barbarské tao zdá sa chybné.

yi2 drsný, barbar dao4 cesta, metóda, učenie, tao ruo4 akoby, ak, ako

 

上德若谷。 Vysoká cnosť sa javí ako hlbočina.

shang4 nad, horný stúpať de2 cnosť, etika, charakter ruo4 akoby, ak, ako gu3 údolie

大白若辱。 najčistejšia belosť sa javí ako nízkosť,

da4 veľký bai2 biely ruo4 akoby, ak, ako ru3 uraziť, ponížiť

廣德若不足。 rozsiahla cnosť sa javí ako nedostatočná,

guang3 široký, rozsiahly de2 cnosť, etika, charakter ruo4 akoby, ak, ako bu4 nie zu2 noha / dosť

建德若偷。 stabilná cnosť sa javí ako kradmá,

jian4 stavať de2 cnosť, etika, charakter ruo4 akoby, ak, ako

質真若渝。 charakterová priamosť sa javí ako premenlivá.

質 真 zhen1 pravdivý, reálny ruo4 akoby, ak, ako

 

大方無隅。 Najväčší štvorec nemá rohy.

da4 veľký fang1 smer, štvorec, miesto wu2 nie

大器晚成。 Najväčší nástroj je neskoro dokončený

da4 veľký qi4 nástroj 晚 成 cheng2 stať sa, dokonať

大音希聲。 Najmocnejší ton málokedy počuť.

da4 veľký yin1 zvuk, slabika xi1 nádej, zriedkvé, vzácne sheng1 zvuk

大象無形。 Najväčší obraz je bez tvaru.

da4 veľký xiang4 obraz, zjav, napodobňovať wu2 nie xing2 telo, forma

 

道隱無名。 Tao je skryté a bez mena.

dao4 cesta, metóda, učenie, tao 隱 無 wu2 nie ming2 meno

夫唯道善貸且成。 ale len tao dobrotivo dáva a dokonáva.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž wei2 len, sám, (abstraktum) dao4 cesta, metóda, učenie, tao shan4 perfectný, dobrý 貸 且 qie3 aj, tiež, práve cheng2 stať sa, dokonať

 

 

42

道生一。 Cesta plodí jedno,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao sheng1 život, rodiť yi1 jeden, raz

一生二。 jedno plodí dve,

yi1 jeden, raz sheng1 život, rodiť er4 dva

二生三。 dve plodí tri

er4 dva sheng1 život, rodiť san1 tri

三生萬物。 tri plodí všetky veci.

san1 tri sheng1 život, rodiť wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť

 

萬物負陰而抱陽, Každá bytosť nesie temnotu a objíma svetlo.

wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť 負 陰 而 er2 a, a tak bao4 objať

沖氣以為和。 očistná energia ich harmonizuje.

chong1;chong4 umyť, nabiť / pevný qi4 energia, vzduch / hnev yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa he2 a, s, harmónia

 

人之所惡唯孤寡不穀, Ľudia nechcú byť osamelí, opustení, k ničomu

ren2 človek zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod e4;wu4 nechuť #nenávisť wei2 len, sám, (abstraktum) gu1 osamelý gua3 málo, ovdovenie bu4 nie gu3 zrno / údolie

而王公以為稱, a predsa to králi volia za svoje označenie.

er2 a, a tak wang2 král, vláda gong1 , verejný, úradník yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa cheng1;chen4 volať / pasovať

故物或損之而益, Lebo tak, ako stratou možno získať,

gu4 dôvod, pôvod, starobylý wu4 vec, záležitosť, bytosť huo4 azda, alebo, možno sun3 poškodiť zhi1 (2.pád) er2 a, a tak yi4 benefit, narastajúci

或益之而損。 tak ziskom možno stratiť.

huo4 azda, alebo, možno yi4 benefit, narastajúci zhi1 (2.pád) er2 a, a tak sun3 poškodiť

 

人之所教,我亦教之, Čo učili iní, učím aj ja.

ren2 človek zhi1 (2.pád) suo3 miesto, dôvod jiao1;jiao4 učiť - škola,sekta wo3 ja yi4 tiež jiao1;jiao4 učiť - škola,sekta zhi1 (2.pád)

強梁者,不得其死。 Násilné a spupné neumiera prirodzene,.

qiang2;qiang3 silný, sila 梁 者 zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie de2;de dostať, vhodný #(part) do qi2 to si3 zomrieť, odísť

吾將以為教父。 To je základom môjho učenia.

wu2 ja jiang1;jiang4 s, pomocou, (bude...) #generál yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa jiao1;jiao4 učiť - škola,sekta

 

 

43

天下之至柔, Čo je na svete najmäkšie

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať zhi1 (2.pád) zhi4 až do rou2 mäkký

馳騁天下之至堅。 podmaňuje si najtvrdšie,

chi2 beh cheng3 beh tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať zhi1 (2.pád) zhi4 až do jian1 pevný, rozhodný

無有入無間, Čo nejestvuje preniká neprestupné.

wu2 nie you3 byť, mať ru4 vojsť wu2 nie jian1; medzi

吾是以知無為之有益。 v tom spoznávam prospešnosť nejednania.

wu2 ja shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) zhi1 vedieť,poznať wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) you3 byť, mať yi4 benefit, narastajúci

不言之教,無為之益 Poučovať bez slov, prosperovať bez konania.

bu4 nie yan2 reč zhi1 (2.pád) jiao1;jiao4 učiť - škola,sekta wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa zhi1 (2.pád) yi4 benefit, narastajúci

天下希及之。 Len málokto na svete to dosiahne.

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať xi1 nádej, zriedkvé, vzácne ji2 a, dosiahnuť, až po, rovnako zhi1 (2.pád)

 

 

44

名與身孰親。 Meno alebo telo, čo je bližšie?

ming2 meno yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa shen1 telo shu2 kto,čo qin1 príbuzný

身與貨孰多。 telo alebo tovar, čo je drahšie?

shen1 telo yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa huo4 tovar shu2 kto,čo duo1 veľa

得與亡孰病。 zisk alebo strata, čo je horšie?

de2;de dostať, vhodný #(part) do yu3;yu4 s, a, spolu - zúčastniť sa wang2 zomrieť shu2 kto,čo bing4 choroba

 

是故 Preto

shi4 byť,je gu4 dôvod, pôvod, starobylý

甚愛必大費。 prílišná láska určite vedie k veľkým výdajom.

shen4 veľmi, extrémne ai4 láska bi4 určite da4 veľký

多藏必厚亡。 prílišná hrabivosť určite vedie k ťažkým stratám.

duo1 veľa 藏 必 bi4 určite hou4 tlstý wang2 zomrieť

知足不辱。 vedieť mať dosť je neporovnateľné,

zhi1 vedieť,poznať zu2 noha / dosť bu4 nie ru3 uraziť, ponížiť

知止不殆。 vedieť sa zastaviť odstráni hrozby.

zhi1 vedieť,poznať zhi3 stop bu4 nie dai4 nebezpečný, hrozba, pravdepodobný

 

 

45

大成若缺, Veľká dokonalosti sa zdá poškodená,

da4 veľký cheng2 stať sa, dokonať ruo4 akoby, ak, ako que1 chýbajúci

其用不弊。 jej pôsobenie je ale bez chyby.

qi2 to yong4 použiť bu4 nie

大盈若沖, veľká plnosť sa zdá prázdna,

da4 veľký ying2 plné, nadbytočné ruo4 akoby, ak, ako chong1;chong4 umyť, nabiť / pevný

其用不窮。 jej pôsobenie ale nie je slabé.

qi2 to yong4 použiť bu4 nie qiong2 chudobný, nedostatočný

 

大直若屈。 veľká priamosť javí sa ako krivosť.

da4 veľký zhi2 priamy, zvislý ruo4 akoby, ak, ako qu1 ohnúť

大巧若拙。 veľká obratnosť javí sa ako nemotornosť.

da4 veľký qiao3 šikovný ruo4 akoby, ak, ako

大辯若訥。 veľká výrečnosť javí sa ako nevýrečnosť.

da4 veľký bian4 hádať sa, debatovať ruo4 akoby, ak, ako

 

靜勝躁,寒勝熱。 Ticho premáha divokosť, chlad premáha žiar.

jing4 tichý sheng4 výhra, vyhrať zao4 nedočkavý, nažhavený 寒 勝 sheng4 výhra, vyhrať

清靜為天下正。 čisté a tiché tvorí spravodlivosť sveta.

qing1 čistý jing4 tichý wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať zheng4 priamy, spravodlivý

 

 

46

天下有道, Ak vo svete je tao,

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať you3 byť, mať dao4 cesta, metóda, učenie, tao

卻走馬以糞。 ťažné kone slúžia na hnojenie.

卻 走 馬 ma3 kôň yi3 s, pretože, aby, (indik.témy)

天下無道, ak vo svete nie je tao,

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať wu2 nie dao4 cesta, metóda, učenie, tao

戎馬生於郊。 vojnové kone sa plemenia na hraniciach.

戎 馬 ma3 kôň sheng1 život, rodiť yu2 na,v

 

禍莫大於不知足。 Niet väčšieho nešťastia, než nepoznať mieru.

huo4 nešťastie mo4 nič da4 veľký yu2 na,v bu4 nie zhi1 vedieť,poznať zu2 noha / dosť

咎莫大於欲得。 niet väčšej pohromy, než byť chamtivý.

jiu4 nešťastie mo4 nič da4 veľký yu2 na,v yu4 chcieť de2;de dostať, vhodný #(part) do

故知足之足常足矣。 preto poznať mieru stačí na trvalú spokojnosť.

gu4 dôvod, pôvod, starobylý zhi1 vedieť,poznať zu2 noha / dosť zhi1 (2.pád) zu2 noha / dosť chang2 vždy, často, trvalo zu2 noha / dosť yi3 (na konci vety - minulý čas)

 

 

47

不出戶知天下。 Bez vykročenia z domu možno poznať celý svet

bu4 nie chu1 prekonať, odísť hu4 rodina, dvere zhi1 vedieť,poznať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

不闚牖見天道。 bez vykuknutia z okna možno vidieť nebeské tao.

bu4 nie 闚 牖 you3 osvietiť jian4 vidieť, stretnúť tian1 nebo dao4 cesta, metóda, učenie, tao

其出彌遠,其知彌少。 Čím ďalej niekto ide, tým menej vie.

qi2 to chu1 prekonať, odísť mi2 plný, naplniť, preplniť yuan3 vzdialený qi2 to zhi1 vedieť,poznať mi2 plný, naplniť, preplniť shao3 málo

 

是以聖人 preto múdry:

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) sheng4 mudrc,svetec ren2 človek

不行而知。 nechodí, ale spoznáva,

bu4 nie xing2 ísť er2 a, a tak zhi1 vedieť,poznať

不見而明。 neobzerá, ale chápe,

bu4 nie jian4 vidieť, stretnúť er2 a, a tak ming2 jasný, jasne

不為而成。 nekoná, ale stáva sa.

bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak cheng2 stať sa, dokonať

 

 

48

為學日益。 Konať štúdium je denne získavať.

wei2 tvorí, stáva sa xue2 študovať ri4 deň yi4 benefit, narastajúci

為道日損。 konať tao je denne strácať.

wei2 tvorí, stáva sa dao4 cesta, metóda, učenie, tao ri4 deň sun3 poškodiť

 

損之又損,以至於無為。 Postupným strácaním sa dosahuje úplné nekonanie.

sun3 poškodiť zhi1 (2.pád) you4 zas sun3 poškodiť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) zhi4 až do yu2 na,v wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa

無為而不為。 nekoná, ale nič nezostane nevykonané.

wu2 nie wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak bu4 nie wei2 tvorí, stáva sa

 

取天下常以無事, Svet možno získať len trvalým nezaberaním.

qu3 dostať, brať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať chang2 vždy, často, trvalo yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wu2 nie shi4 vec

及其有事,不足以取天下。 kto zaberá, nikdy nemôže získať svet.

ji2 a, dosiahnuť, až po, rovnako qi2 to you3 byť, mať shi4 vec bu4 nie zu2 noha / dosť yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qu3 dostať, brať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

 

 

49

聖人無常心。 Múdry je bez trvalých emócii,

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek wu2 nie chang2 vždy, často, trvalo xin1 srdce, myseľ, pocit

以百姓心為心。 srdce všetkých ľudí robí svojim srdcom

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) bai3 sto xing4 rod xin1 srdce, myseľ, pocit wei2 tvorí, stáva sa xin1 srdce, myseľ, pocit

 

善者吾善之。 K dobrému som dobrý,

shan4 perfectný, dobrý zhe3 (robiac, substantívum) wu2 ja shan4 perfectný, dobrý zhi1 (2.pád)

不善者吾亦善之、德善。 k nedobrému som tiež dobrý, cnosť dobra.

bu4 nie shan4 perfectný, dobrý zhe3 (robiac, substantívum) wu2 ja yi4 tiež shan4 perfectný, dobrý zhi1 (2.pád) de2 cnosť, etika, charakter shan4 perfectný, dobrý

 

信者吾信之。 K vernému som verný,

xin4 dopis, viera zhe3 (robiac, substantívum) wu2 ja xin4 dopis, viera zhi1 (2.pád)

不信者吾亦信之、德信。 k nevernému som tiež verný, cnosť vernosti.

bu4 nie xin4 dopis, viera zhe3 (robiac, substantívum) wu2 ja yi4 tiež xin4 dopis, viera zhi1 (2.pád) de2 cnosť, etika, charakter xin4 dopis, viera

 

聖人在天下歙歙 Múdry je vo svete opatrný,

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek zai4 tu, existovať, práve teraz tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať she4 ostražitý she4 ostražitý

為天下渾其心。 v jeho srdci je svet zakalený.

wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať 渾 其 qi2 to xin1 srdce, myseľ, pocit

 

百姓皆注其耳目, Všetky rody naň upierajú zrak a sluch,

bai3 sto xing4 rod jie1 všetci 注 其 qi2 to er3 ucho mu4 oko

聖人皆孩之。 múdry všetkých považuje za deti

sheng4 mudrc,svetec ren2 človek jie1 všetci hai2 dieťa zhi1 (2.pád)

 

 

50

出生入死。 Opúšťajúc život, vchádzame do smrti.

chu1 prekonať, odísť sheng1 život, rodiť ru4 vojsť si3 zomrieť, odísť

生之徒,十有三。 žiaci života sú 3 z 10.

sheng1 život, rodiť zhi1 (2.pád) tu2 žiak, učeň shi2 desať you3 byť, mať san1 tri

死之徒,十有三。 žiaci smrti sú 3 z 10 .

si3 zomrieť, odísť zhi1 (2.pád) tu2 žiak, učeň shi2 desať you3 byť, mať san1 tri

人之生,動之於死地, koho život smeruje k zóne smrti,

ren2 človek zhi1 (2.pád) sheng1 život, rodiť dong4 pohyb zhi1 (2.pád) yu2 na,v si3 zomrieť, odísť di4 zem

亦十有三。 tí sú tiež 3 z 10.

yi4 tiež shi2 desať you3 byť, mať san1 tri

 

夫何故﹖ Prečo je to tak?

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž he2 ktorý gu4 dôvod, pôvod, starobylý

以其生生之厚。 pretože žijú život nadmerne.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qi2 to sheng1 život, rodiť sheng1 život, rodiť zhi1 (2.pád) hou4 tlstý

 

蓋聞善攝生者, Počul som, že ten, čo správne žije,

蓋 聞 wen2 vôňa, pach shan4 perfectný, dobrý 攝 生 sheng1 život, rodiť zhe3 (robiac, substantívum)

陸行不遇兇虎, v divočine nestretne rozzúreného tigra;

lu4 zem xing2 ísť bu4 nie 遇 兇 虎

入軍不被甲兵。 v armáde ho netrafí ani najlepšia zbraň.

ru4 vojsť jun1 armáda bu4 nie bei4 (pasívny rod) jia3 prvý bing1 vojsko, zbrane

兇無所投其角。 Zúrivý nemá kam vraziť svoj roh.

兇 無 wu2 nie suo3 miesto, dôvod 投 其 qi2 to

虎無所用其爪。 tiger nemá kam zapichnúť svoje pazúry,

虎 無 wu2 nie suo3 miesto, dôvod yong4 použiť qi2 to

兵無所容其刃。 zbraň nemá kam zapustiť svoje ostrie.

bing1 vojsko, zbrane wu2 nie suo3 miesto, dôvod rong2 povoliť, obsahovať, výzor, úcta qi2 to

 

夫何故﹖ Prečo je to tak?

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž he2 ktorý gu4 dôvod, pôvod, starobylý

以其無死地。 Pretože nemá zónu smrti.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) qi2 to wu2 nie si3 zomrieť, odísť di4 zem

 

 

51

道生之,德畜之, Tao všetko plodí , cnosť všetko živí,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao sheng1 život, rodiť zhi1 (2.pád) de2 cnosť, etika, charakter chu4;xu4 dobytok, chovať zhi1 (2.pád)

物形之,勢成之。 formuje veci, dokonáva tendencie.

wu4 vec, záležitosť, bytosť xing2 telo, forma zhi1 (2.pád) 勢 成 cheng2 stať sa, dokonať zhi1 (2.pád)

 

是以萬物 Preto všetky bytosti

shi4 byť,je yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wan4 10000 wu4 vec, záležitosť, bytosť

莫不尊道,而貴德。 bez výnimky, majú úctu k tao a cenia cnosť.

mo4 nič bu4 nie zun1 respekt dao4 cesta, metóda, učenie, tao er2 a, a tak gui4 drahý de2 cnosť, etika, charakter

道之尊,德之貴, Úcta k tao a cenenie cnosti

dao4 cesta, metóda, učenie, tao zhi1 (2.pád) zun1 respekt de2 cnosť, etika, charakter zhi1 (2.pád) gui4 drahý

夫莫之命而常自然。 nie je prikazovaná, je trvalo v ich prirodzenosti.

fu2;fu1 tento, (init.part. = názor) / muž mo4 nič zhi1 (2.pád) ming4 život. osud, príkaz er2 a, a tak chang2 vždy, často, trvalo zi4 seba, sa ran2 -takto,-podobne

 

Preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

道生之,德畜之。 tao všetko plodí, cnosť všetko živí,

dao4 cesta, metóda, učenie, tao sheng1 život, rodiť zhi1 (2.pád) de2 cnosť, etika, charakter chu4;xu4 dobytok, chovať zhi1 (2.pád)

長之育之。 vedie , živí

chang2;zhang3 dlhý # šéf zhi1 (2.pád) 育 之 zhi1 (2.pád)

亭之毒之。 vztyčuje, omamuje,

亭 之 zhi1 (2.pád) du2 jedovatý, drogy, zhi1 (2.pád)

養之覆之。 vyživuje a ochraňuje.

yang3 starať sa, živiť zhi1 (2.pád) 覆 之 zhi1 (2.pád)

 

生而不有, Rodiť a nevlastniť,

sheng1 život, rodiť er2 a, a tak bu4 nie you3 byť, mať

為而不恃, tvoriť a nespoliehať sa,,

wei2 tvorí, stáva sa er2 a, a tak bu4 nie shi4 spolahnúť sa na

長而不宰。 viest, a neničiť.

chang2;zhang3 dlhý # šéf er2 a, a tak bu4 nie zai3 mäsiar

是謂玄德。 To sa volá tajomna cnosť.

shi4 byť,je wei4 hovorí xuan2 tajomný, mystický de2 cnosť, etika, charakter

 

 

52

天下有始,以為天下母。 Svet má začiatok, takže je i svetová matka.

tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať you3 byť, mať shi3 začiatok yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) wei2 tvorí, stáva sa tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať mu3 matka, ženský princíp

既得其母,以知其子。 kto pozná matku, pozná i jej deti.

ji4 už, od, obaja, nielen de2;de dostať, vhodný #(part) do qi2 to mu3 matka, ženský princíp yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) zhi1 vedieť,poznať qi2 to zi3 dieťa, syn

既知其子,復守其母, kto pozná deti, chápe ich matku.

ji4 už, od, obaja, nielen zhi1 vedieť,poznať qi2 to zi3 dieťa, syn fu4 znova shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko qi2 to mu3 matka, ženský princíp

沒身不殆。 strata tela nehrozí.

mei2 ne- shen1 telo bu4 nie dai4 nebezpečný, hrozba, pravdepodobný

 

塞其兌,閉其門, Zatvárať výmeny, zamykať brány,

塞 其 qi2 to 兌 閉 bi4 uzavretie, zavrieť qi2 to men2 brána

終身不勤。 nakoniec je telo bez námahy.

zhong1 koniec, nakoniec shen1 telo bu4 nie qin2 snaženie, námaha

開其兌,濟其事, Otvárať výmeny, spájať sa s vecami,

kai1 otvoriť,začať qi2 to 兌 濟 其 qi2 to shi4 vec

終身不救。 nakoniec je telo stratené.

zhong1 koniec, nakoniec shen1 telo bu4 nie jiu4 zachrániť

 

見小曰明, Vidieť maličkosti znamená osvietenie.

jian4 vidieť, stretnúť xiao3 malý yue1 povedať ming2 jasný, jasne

守柔曰強。 chápať slabé znamená silu.

shou3 chápať, brániť, pozorovať, byť blízko rou2 mäkký yue1 povedať qiang2;qiang3 silný, sila

 

用其光, Používať svetlo,

yong4 použiť qi2 to guang1 žiariaci, nahý

復歸其明, vracať sa k osvieteniu,

fu4 znova gui1 vrátiť sa qi2 to ming2 jasný, jasne

無遺身殃。 značí nezabiť telo,

wu2 nie yi2 odísť, stratiť shen1 telo

是為習常。 to tvorí prax večnosti.

shi4 byť,je wei2 tvorí, stáva sa 習 常 chang2 vždy, často, trvalo

 

 

53

使我介然有知, Ak by som mal sprostredkované poznanie,

使 shi3 požívať wo3 ja jie4 medzi ran2 -takto,-podobne you3 byť, mať zhi1 vedieť,poznať

行於大道, a kráčal cestou veľkého taa,

xing2 ísť yu2 na,v da4 veľký dao4 cesta, metóda, učenie, tao

唯施是畏。 sám konať by som sa bál.

wei2 len, sám, (abstraktum) 施 是 shi4 byť,je wei4 strach

大道甚夷, Veľké tao je veľmi drsné,

da4 veľký dao4 cesta, metóda, učenie, tao shen4 veľmi, extrémne yi2 drsný, barbar

而人好徑。 ale ľudia majú radi uhladene chodníky

er2 a, a tak ren2 človek hao3 dobre

 

朝甚除, Palác extrémne upravený,

chao2; zhao1 ku, královský dvor, dynastia shen4 veľmi, extrémne chu2 odstrániť, eliminovať

田甚蕪, pole zarastene burinou.

田 甚 shen4 veľmi, extrémne

倉甚虛。 sýpky úplne prázdne.

倉 甚 shen4 veľmi, extrémne xu1 slabý, prázdny, skromný

 

服文綵, Šaty módnej farby,

fu2 šaty, ovládať, brať(lieky) wen2 písmo, kultúra cai3 farebný

帶利劍, opásaný ostrým mečom

帶 利 li4 zisk , ostrý jian4 meč

厭飲食, do prasknutia jedla a pitia,

yan4 nenávisť 飲 食 shi2 jesť, jedlo

 

財貨有餘。 Zbytočné bohatstvo a prepych

cai2 bohatstvo, peniaze huo4 tovar you3 byť, mať yu2 zvyšok

是謂盜夸。 to je chvastať sa lúpežou.

shi4 byť,je wei4 hovorí dao4 kradnúť

非道也哉。 To rozhodne nie je tao!.

fei1 nie, omyl, ... dao4 cesta, metóda, učenie, tao ye3 tiež zai1 (výkričník alebo otáznik)

 

 

54

善建者不拔。 Dobre postavené sa nedá rozobrať

shan4 perfectný, dobrý jian4 stavať zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie

善抱者不脫。 dobre zabalené sa nedá vyberať..

shan4 perfectný, dobrý bao4 objať zhe3 (robiac, substantívum) bu4 nie tuo1 ošípať, obrať

子孫以祭祀不輟。 Deti a vnuci neprestávajú s obeťami.

zi3 dieťa, syn sun1 vnuk yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 祭 祀 si4 obetovať bu4 nie

修之於身其德乃真。 pestujúc to v sebe, cnosť bude skutočná.

修 之 zhi1 (2.pád) yu2 na,v shen1 telo qi2 to de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže zhen1 pravdivý, reálny

修之於家其德乃餘。 pestujúc to v rodine, cnosti bude dosť,

修 之 zhi1 (2.pád) yu2 na,v jia1 rodina qi2 to de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže yu2 zvyšok

修之於鄉其德乃長。 pestujúc to v obci, cnosť bude veľká ,

修 之 zhi1 (2.pád) yu2 na,v 鄉 其 qi2 to de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže chang2;zhang3 dlhý # šéf

修之於邦其德乃豐。 pestujúc to v štáte, cnosť bude prekypujúca,

修 之 zhi1 (2.pád) yu2 na,v 邦 其 qi2 to de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže

修之於天下其德乃普。 pestujúc to v celom svete, cnosť bude všadeprítomná

修 之 zhi1 (2.pád) yu2 na,v tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať qi2 to de2 cnosť, etika, charakter nai3 takže

 

preto:

gu4 dôvod, pôvod, starobylý

以身觀身, pozeraj na telo ako na telo,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) shen1 telo guan1 vidieť shen1 telo

以家觀家, pozeraj na rodinu ako na rodinu,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) jia1 rodina guan1 vidieť jia1 rodina

以鄉觀鄉, pozeraj na obec ako na obec,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 鄉 觀 guan1 vidieť

以邦觀邦, pozeraj na štát ako na štát,

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) 邦 觀 guan1 vidieť

以天下觀天下。 pozeraj na svet ako na svet

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať guan1 vidieť tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať

 

吾何以知天下然哉﹖ Ako viem, že je to tak na svete?

wu2 ja he2 ktorý yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) zhi1 vedieť,poznať tian1 nebo xia4 spodný, pod, zostupovať ran2 -takto,-podobne zai1 (výkričník alebo otáznik)

以此。 Pravé z toho.

yi3 s, pretože, aby, (indik.témy) ci3 tento

 

 

55

含德之厚比於赤子。 Kto je plný cnosti, je ako novorodenec.

含 德 de2 cnosť, etika, charakter zhi1 (2.pád) hou4 tlstý 比 於 yu2 na,v 赤 子 zi3 dieťa, syn

毒蟲不螫, Jedovatý hmyz ho nepohryzie,

du2 jedovatý, drogy, 蟲 不 bu4 nie

猛獸不據, divoká zver ho nenapadne,

猛 獸 不 bu4 nie

攫鳥不摶。 dravý vták nezaútočí.

攫 鳥 不 bu4 nie tuan2 rolovať

 

骨弱筋柔而握固。 Kosti ma slabé a svaly mäkké, ale stisk pevný.

gu3 kosť ruo4 slabý 筋 柔 rou2 mäkký er2 a, a tak 握 固 gu4 pevný, solídny

未知牝牡之合而全作, nepozná spojenie pohlaví, ale je plný energie

wei4 nie, ešte nie zhi1 vedieť,poznať pin4 ženský mu3 samčí zhi1 (2.pád) he2 zavreť, skombinovať, er2 a, a tak quan2 celý, zuo4 robiť

精之至也。 a dokonalej esencie.

jing1 esencia, semeno, excelentný, dokonalý zhi1 (2.pád) zhi4 až do ye3 tiež

 

終日號而不嗄, Celý deň kričí, ale hlas mu nezhrubne,

zhong1 koniec, nakoniec ri4 deň 號 而 er2 a,