Lock-Downov syndróm

Lock-Downov syndróm je nebezpečná psychická porucha postihujúca osoby vo vyšších štátnych funkciách. Prejavuje sa stratou zdravého úsudku, stratou alebo neschopnosťou empatie voči svojmu okoliu, neschopnosťou sebareflexie, neschopnosťou pochopiť zákonitosti príčiny a následku, utkvelými predstavami a odmietaním akýchkoľvek faktov odporujúcich týmto utkvelým predstavám, zacyklením vo vlastných myšlienkach. Postihnutý jedinec často psychicky deptá a šikanuje svoje okolie. Je ako keby uzamknutý vo svojom vlastnom svete, čiže "locked down". Od toho je odvodený názov psychickej poruchy Lock-Downov syndróm.

Náhodný okoloidúci