ľudstvo

evolúcia, genetika, antropológia, demografia a (pre)história

 

        všetky texty                                      -->iba úvahy