demokracia

moc politických strán a podobných zoskupení, hovoriacich a konajúcich v mene "ľudu"

 

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky